Jump to content

Mitt siste ettersøk


Guest Tico

Recommended Posts

Laurdag 7/11 2009

Den dagen heile trua mi på rettstaten fall i grus.

Eg fikk telefon ca 14.00 om eg kunne ta over eit ettersøk som hadde gått sidan 0300 natta før altså i 11 timer.

Eg hadde ein svært røynd hund.

Vi hadde vore utkallt på slike oppdrag mange ganger før.

Hunden rydda fleire gonger opp der andre ekvipasjer måtte gi tapt.

Vi vart også tilkalla for å friskmelde pågåande søk.

Viss min hund ikkje fannt noko var det ikkje noko alvorlig skade.

Slik var det også i dette tilfellet.

Vi skulle ut som siste forsøk.

Sidan eg ikkje hadde vakt var ikkje min faste skytter ledig til å være med.

Dermed vart det tatt med en representant fra viltnemda som skytter.

Søket gikk i 1,5 time vi hadde funnet noen dråper med blod og bikkja gikk på rett dyr.

Gikk med hunden i langline.

Plutselig så smeller det ett skudd, det rykker i lina samtidig som hunden faller sammen.

Følgeskytteren skøyt bikkja.

I den tro det var den skadde hjortekalven som dukka opp bak en einebuske.

Derifra og til no har det vore ett reint helvete.

Å kome heim til tre unger med deira hund igjennom 7år som en blodig bylt i hendene var grusommt.

Eg kjem aldri meir til å gå ettersøk for nokon igjen.

For eg har ikkje meir å offre for att jegera og kommune skal ha tilgang til noko dei er lovpålagt og ha.

Sorga kjennest kvar dag, rykket i lina kjenner eg også.

Våkner avogtil natta og gjenopplever hendelsen.

Den natta var grusom, å skulle forklare 3 unger som er opdratt med jakt og våpensikkerheit som en stor og viktig del av kvardagen korleis dette kunne gå til og samtidig holde fatninga sjølv...

Søndags morgon ringte eg Politivakta for å få vite kva eg skulle gjere.

Eg fikk da beskjed om att dei ansåg dette for å være så grovt att dei tok ut tiltale sjølve uavhengig av kva eg gjorde.

Dermed dukka det opp en betjent på døra her i 11 tida søndag og tok bilder av hunden.

Og vi hadde begravelse her på plenen samme dag.

Da var det mandag og kvardag igjen, fikk mange telefoner fra både ønska og uønska personer, les presse.

Klarte til en viss grad å teie desse ihel.Var også å avga en politiforklaring.

Hadde og kontakt med kommunen ang erstatningskrav,dei gav medg navn og adresse på forsikringselskapet eg skulle sende kravet til.

Da det var ett viltnemdsmedlem som skaut hunden hadde dei arbeidsgiver ansvaret og dermed skulle den lovpålagte arbeidsgiverforsikkringa være gjeldande.

Men før dette kravet vart innsendt sendte eg ett privart krav til skadevolder med en sum og ett tilbud om att saka skulle være ute av verden for mitt vedkommende viss han ordna opp.

Den evt straffesaka er ikkje ei sak for meg då eg ikkje har anmeldt noko som helst.

Det er påtalemakta som har tatt ut tiltale.

Så eg har ingen anmeldelse pg trekke.

P.S kravet gjenspeiler tapet av en erfaren hund med mange arbeidstimer i året både på offentlige og private oppdrag. Timelista mi fra 2008 viser 90 timer skarpe oppdrag.

Da tidsfristen eg hadde satt for dette kravet gikk ut sendte eg kravet videre til hans arbeidsgiver som viltnemdsmedlem.

Kommunen.

Dei erkjennte ansvaret og sendte kravet videre til sitt forsikrings selskap.

Dette selskapet brukte 10 veker

på å sende meg ett brev som er ei halv A4 side der dei skriv att ett viltnemdsmedlem er en privatperson som opptrer på frivillig basis og mottar en beskjeden godtgjørsle.Dermed er kommunen uten ansvar krav avvist.

Og hendelsen er å se som ett hendelig uhell.

 

Da lot eg det gå 3 uker før eg tok kontakt med kommunen.

For eg tenkte det slik att viss dei er uenige i forsikringselskapet sin konklusjon både i u myndig gjeringa av viltnemda og att hendelsen er å anse som ett hendelig uhell so tar dei kontakt for å rette opp feilen.

Det gjorde dei ikkje.

Dermed tok eg kontakt og fikk da servert masse om paragraf ditt og datt og juristmat og tausheitsplikter, pålagte munnkurver osv.

Etter ett visst press og ett par mailer vart det samtaler imellom kommune og forsikring

Så fikk eg brev fra kommunen der dei påtok seg arbeidsgiver ansvaret og eg skulle fpå nytt brev fra forsikrings selskapet.

Det kom i går.

 

Det starta fint med att kommunen har erkjennt arbeidsgiveransvaret for når det blir utbetalt lønn som det betales arbeidsgiveravgif av er kommunen å rekne som arbeidsgiver og kan dermed holdes ansvarlig på dette grunnlag ifølge § ditt og datt.

Avslutningsvis so står det i brevets siste linjer

Da hendelsen fremstår som ett hendelig uhell,kan kommunen uansett ikke holdes erstatningsansvarlig.

 

Der står saka pr i dag. 15/4

 

2/5 vi står fortsatt og stamper i dritt...

Kjemper for å få rettshjelp.

 

Har tatt kontakt med relevant presse.

 

Var på åstedet og tok bilder i dag.

Det viser seg att eg sto ca 5 m bak bikkja når han ble skutt.

Skytter sto 12 m fra hunden og meg....

 

Hendelig uhell ifølge Gjensidige...

 

Dei kan koke i skit ifølge meg.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 144
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Er rett og slett sjokkert.

En slik opplevelse er noe som henger i og preger en lenge.

 

Hva skjer hvis man for organisert alle ettersøksshunder til å nekte ettersøk før kommunen ordner opp i saken?

 

Det er lett å gi opp når alt stritter imot, men stå på! Det er MANGE som støtter deg!

Link to comment
Share on other sites

Hvordan kan kommunen kalle dette et hendelig uhell :shock: Det kunne vært deg han skaut, hadde det også vært et hendelig uhell?

Det var min første tanke også :shock: Deg eller en bærplukker.

Synes ihvertfall ikke du skal holde media på avstand. Be dem på kaffe.

Link to comment
Share on other sites

Min dypeste medfølelse.

 

Var jeg deg, ville jeg kontaktet advokat og vurdert muligheten av privat erstatningssak mot kommunen. Bidrar gladelig med en hundrelapp eller to på regninga, og andre her vil sikkert gjøre det samme.

 

Dagfinn

Link to comment
Share on other sites

Trist at det gikk slik :(

 

Her burde virkelig kommunen ta ansvar, og det har de gjort. Likevel prøver de å vri seg unna, det er desverre ikke så overraskende. Håper du kan få hjelp av noen i denne saken, for er det noe man trenger NJFF til så er det i saker som dette.

 

Skal det virkelig være slik at man skal jobbe nesten gratis, for så også å ta den økonomiske støyten om det skulle skje noe, ja da tror jeg kommunen vil slite med å ha noen fallvilltgruppe.

 

Lykke til videre med saken!

Link to comment
Share on other sites

Dette er berre tragisk, kommunen som er ansvarlig skulle ha ordna opp. Dette kan ikke kalles annet en uaktsomt. En skal selvfølgelig vite hva en skyt på. Det at det gjøres av et medlem av viltnemnda er skjerpende etter min mening. Det burde være et varsko til alle som driver med ettersøk.

Skaff deg advokat først som sist.

Link to comment
Share on other sites

Skuffende, men ikke overraskende når byråkrater uten ryggrad skal dekke ryggen sin og ikke gjøre noe annet enn hva som uttrykkelig står i en eller annen paragraf at de kan gjøre.

I og med at dere, såvidt jeg har skjønt, jobber frivillig med dette, kan gruppa stå samlet og trekke seg fra hele samarbeidet.

Da ligger plutselig presset på de samme byråkratene som vil ha ryggen fri.

Link to comment
Share on other sites

Dette er skremmende lesning, men dessverre tror jeg dette er alt for vanlig.

 

I henhold til din opplevelse er jeg rimelig sikker på at kommunen i utgangspunktet var villige til å ordne opp, ihvertfall helt til forsikringsselskapet ble trukket inn i saken. Kommunen er i utgangspunktet ikke så opptatt av at de må komme med en utbetaling da de er et "statlig" organ, men for forsikringsselskapet er dette tap av fortjeneste. Det virker derfor som om forsikringsselskapet holder igjen kommunen ved at de mer eller mindre legger ord i munnen på de angående paragrafer osv som de kan benytte seg av for å ikke utbetale noe som helst. Jeg er rimelig sikker på at det første svaret du fikk var mer eller mindre et generisk avslag, og til en viss grad det andre også.

 

Problemet her ligger i at du er en liten person med begrensede ressurser som står opp i mot et svært maskineri med profesjonelle mennesker som lever i en byråkratisk verden som er helt hinnsides det vi er vant med. Her styrer paragrafer, og det spiller ingen rolle om hva som er "rettferdig" eller realt. Forsikringselskapet sitter på flere avdelinger med jurister som de kan sette inn, og de driter rett og slett i deg og ditt tap. For de er du kroner og øre. Alene stiller du derfor meget svakt.

 

Pengene spiller liten rolle for kommunen, det er ingen enkeltpersoner som må betale, de henviser bare til forsikringselskapets avgjørelse. Det som imidlertid betyr noe for dem, både kommunen og forsikringsselskapet, er tap av ansikt. Ingen vil fremstå som hjerterå, grisk og direkte vanskelig i en slik sak.

 

Så, mitt råd til deg er som følger; heng de j*vlene ut på tørk! Kontakt media, kontakt advokat, kontakt fandens oldemor. Lag et sant helve**e for de! Ikke gi deg en millimeter, stå på ditt! Dra NRK/TV2/VG/Dagbaldet med inn på kontoret til ordføreren og få han til å forklare hvorfor de ikke vil gi deg en rettmessig erstatning. Presenter historien om familiens kjæledyr som ble drept når dere var ute på oppdrag for kommunen. Her er det mange muligheter for å kjøre fast en byråkrat. Dette er en sånn type sak som media kommer til å fråtse i!

 

Vi vet alle hva som er rett og galt, det vet kommunen og forsikringselskapet også. Problemet er at du møter paragrafer og ikke mennesker. Derfor må du lage så mye bråk at du får kontakt med et menneske, og ikke bare en saksbehandler/paragrafrytter som driter fullstendig i deg så lenge de har tolket loven riktig. Først da bruker slike saker å ordne seg.

 

Det er en motbydelig taktikk å bruke media på denne måten, men ofte er det den eneste muligheten en har for å få fortgang i sakene.

 

-T

Link to comment
Share on other sites

Forsikkrings sellskap avviser nesten bestandig det første kravet. Send inn kravet en gang til.

 

Også "uhell" utløser erstattningsplikt. Prøv å kjøre på naboens bil... og si at det var et "hendelig uhell". :lol:

Jeg mener du har en god sak, dersom du tar den til retten. Dersom forsikkringsellskapet mener det er et uhell, så må disse bevise dette. Atr noen siktet på noe levende, og trekker av, er et valg. Ikke et uhell. Jeg hadde gjerne tatt saken til retten.

 

Dersom hunden var forsikkret kan muligens saksomkostninger dekkes. Kommunen er kanskje også villig å hjelpe deg i saken mot forsikkringsellskapet, eller de kan true med å flytte forsikkring.

 

 

 

 

streik Jeg synes det burde være mer lojalitet mellom ettersøks ekipasjen. Dersom jeg var medlem at en ettersøksring, skulle jeg nekte å ta på meg mer arbeid for denne kommunen. En slik streik gjør seg godt i lokalavisa.

 

Det bør forøvrig lages en egen forskrift for ettersøk. Kommunen bør ha en ansvarsforsikkring. Det blir feil at hundeakipasjer, viltnemd, jegere og andre skal drive dugnad for det offentlige, uten rettsikkerhet og forsikkring.

Det bør også åpnes for bruk av annen ammo i forbindelse med ettersøk.

 

Eksempel:

En sterkt skaded elg i tettbebygde strøk, kanskje må avlives med 22lr grunnet gjennomskytingsfare. Det jegeren som tar denne vurderingen ville selvfølgelig bli både etterforsket og fratatt alle våpen.

Link to comment
Share on other sites

Forliksrådet er et enkelt virkemiddel.

 

 

Send først et krav til kommunen for:

 

-bikje

-Trenging opplæring av hunden.

-saksomkostninger

-tørt og svie.

 

Du er ikke forpliktet å sende samme krav som tidligere. Erlige mennesker gjør gjerne den feilen.

Dersom du først stilte krav om f.eks 10.000kr, og de så sa nei, kan du nå stille hvilket krav du vil. 5000.- eller 100.000.-

Det første tilbudet ble jo forkastet og eksisterer ikke lenger.

 

Deretter kan kommunen selv ta opp dette kravet med forsikkringselleskapet.

Jeg synes det er utroligt FEIGT av kommunen å få dette til å bli en sak mellom deg og kommune.

Du har vært en god borger som arbeider så å si gratis, mitt på natta. Du har en relasjon til kommunen og ikke til

forsikkringsellskapet.

 

Når kommunen forkaste kravet sender du det til "forliksrådet" og sender en kopi til en an journalistene du har tillit til.

Send også med noen bilder som journalisten kan velge mellom å bruke.

 

Forliksrådet er en "rettsak light" hvor det er enkelt å representere seg selv. Du trenger bare skrive det samme som du skrev i denne tråden. Så trenger du kun å møte opp å være deg selv. Be dersom kommunen ikke møter opp har du vunnet, dersom de møter opp kommer de tilb noe. Dette fordi du har jornalisten med i salen, og fordi alle kameraterne i ettersøksringen har ringt inn til kommunen og klaget.

 

Siden kommunen har innrømmet forholdet, og arbeidsgiversansvar, har jeg vanskelig å tro at du ikke vinner.

 

Dersom du er flink å dokumentere hvor mye tid å krefter, kurser, premier du lagt ned i bikja. Hvor mye du konnet tjene på avl osv kan du få en klekkelig erstattning. Mitt inntrykk er at du ikke trenger å vite så mye om loven.... det vet nemlig dommeren. :lol:

 

Dommeren vet derimot ikke hvor mye en slik bikje er verdt.

 

-Dersom du kan dokumentere hva lignende hunder blir solgt for.

-Timer nedlagt.

-Alle kursavgifter (+reiser)

-bruk fantasien +++

 

Jeg er overbevist at du kommer vinne i forliksrådet. Deretter kan kommune krangle med sitt forsikkrings sellskap.

 

Send meg PM så kanskje kan hjelpe. Eller ring direkte til ditt lokale forliksråd og be om forklaring på fremgangsmåten. Forliksråden er kommunale, slik at du har krav på behandlig i nabo kommunens forliksråd, men det er en småsak.

Link to comment
Share on other sites

Kommunen er (heldigvis) forpliktet til å bruke skattepengene våre forsiktig. Om et forsikringsselskap mener at dette er et hendelig uhell, kan ikke kommunen betale ut penger rundhåndet for å være "snille". Tenk dere bare overskriftene om forsikringsselskapet mente at episoden er et "hendelig uhell" og saksbehandleren likevel betalte ut 100 000,-. Om dere ikke skjønner tegninga, se for dere et tenkt tilfelle der bikkja var 12 år, og saksbehandleren og ettersøksjegeren naboer...

 

I dette tilfellet er det forsikringsselskapet som sitter på nøkkelen, og de deler heller ikke rundhåndet ut penger.

Skal kommunen overprøve forsikringsselskapet må de betale denne summen selv av kommunekassa, dvs at de eldre får dårligere mat noen uker...

Hadde jeg vert saksbehandler hadde jeg anbefalt søkeren pr telefon å anke erstatningsbehandlingen til forsikringsselskapet.

 

Jeg ville anket avgjørelsen. I og med at dette er blitt en politisak, ( altså ikke et hendelig uhell) og at kostnadene lett lar seg dokumnentere, har du gode kort på hånden!

 

da sliter kanskje kommunen med å få noen til å stille med ettersøkshunder i ettertid når alt ansvaret og risikoen påligger hundeeier.

 

Det kan jo tenkes, men situasjonen i dag er vel heller at det er lange "ventelister" for å få mulighet til å jakte elg med løshund hele året. ( altså bli del av viltnemda )Tror trening/ jakt hele året er en større motivasjonen blandt elghundfolket ihvertfall, enn lønn/ erstatningsordninger. Denne episoden viser vel med all tydelighet at det er på høy tid med en viss rullering i mannskapet... :cry:

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Dette er ikke et hendelig uhell, men en konsekvens av kommunens uaktsomme arbeidstaker. Kommunen er erstatningspliktig fullt ut for skaden den ansatte har forårsaket i arbeidstiden som ansatt. Følgende vilkår må være oppfylt:

 

1. Skaden må være forvoldt av en ansatt:

Hvem som regnes som ansatt er fastsatt i skl. § 2-1 nr. 3:

 

Med arbeidstaker menes enhver som gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tjeneste, unntatt verv som tillitsvalgt i annet foretak. 2Like med arbeidstaker regnes ombud i offentlig virksomhet, befal og menige under militærtjeneste og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige, samt innsatte, pasienter e.l. som deltar i arbeidsvirksomhet i kriminalomsorgens anstalter, i helseinstitusjoner e.l.

 

2. Skaden må skyldes uaktsomhet/forsømmelse (culpa ansvaret)

 

3. Skaden må være utført i tjeneste, jf. skl. § 2-1.

 

Ansvarsgrensene er meget vide. Arbeidsgiver svarer dog ikke for hendelige (påregnelige) uhell. Etter min oppfatning kan det neppe karakteriseres som et "hendelig uhell" at en ettersøkshund blir skutt under ettersøk slik du beskriver. Slikt er snarere å betrakte som grovt uaktsomt. Dette styrkes forøvrig av at politiet på eget initiativ har opprettet sak i tilknytning til forholdet.

 

Uavhengig av erstatningskrav/ arbeidsgivers erstatningsplikt, kan du rette krav også mot skytteren etter vanlige regler i skl. § 2-3 nr. 2.

 

 

#####

 

Til de av dere som sammenligner dette direkte med uhell som følge av kjøring med motorvogn:

 

Skader forvoldt med motorvogn vil normalt ikke kunne karakteriseres som "hendelige uhell". Dette følger av bestemmelsen i vegtrafikkloven § 3, 1. ledd som sier noe sånn som at "Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret."

 

Etter vegtrafikklovens bestemmelser skyldes ikke ulykker "hendelige uhell", men uaktsomhet (minst). Forårsaker du skade i trafikken har du pr. vegtrafikklovens bestemmelse ikke vært aktpågivende nok, altså uakstsom og vil alltid bli erstatningsansvarlig.

Link to comment
Share on other sites

Til de av dere som sammenligner dette direkte med uhell som følge av kjøring med motorvogn:

 

Etter vegtrafikklovens bestemmelser skyldes ikke ulykker "hendelige uhell", men uaktsomhet (minst). Forårsaker du skade i trafikken har du pr. vegtrafikklovens bestemmelse ikke vært aktpågivende nok, altså uakstsom og vil alltid bli erstatningsansvarlig.

 

Litt på siden av topic dette, men det er ikke veitrafikkloven som gjør at du blir erstatningsansvarlig. Motorvogn har jfr Bilansvarsloven (BAL) §4 objektivt ansvar sånn at de kommer i ansvar selv om ingen har vært uaktsomme. Dersom det er kollisjon mellom 2 motorvogner sier BAL §8 at det er trafikkreglene som regulerer dette.

 

Behandlingen av Tico sin sak krever at skytter har utvist uaktsomhet jfr skadeerstatningsloven (skl), hvordan dette ikke kan være uaktsomhet er for meg ganske ubegripelig. Hva om han hadde skutt et menneske?

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde jo at han skulle skyte en bestemt hjort, dvs. den skadde. Dette må han jo se før han skyter? Hvordan kan han ha sett det så sikkert på hunden...

For meg er det åpenbart at han har "skutt på alt som rører seg"/ er så triggerhappy at refleksen/ønsket om å skyte/jage/drepe overstyrer kravet om å identifisere målet.

Om ikke det er uaktsomt så vet jeg ikke hva som er uaktsomt.

 

Selv om trådstarter mistet en kjær jaktkompis og det er for jævlig å få skutt hunden sin, så er det også nærmest "flaks" at han ikke ble skutt selv.

 

 

Sp. her er hvorvidt han skal ha erstatning, og om det var et hendelig uhell. Jeg har da et par spm.

 

- Om en ødelegger noe som er andres, f.eks. at jeg skal kaste en ball til ungene og knuser ruta til naboen. Skal jeg da ikke betale denne ruta fordi det var et "hendelig uhell", eller er det uansett uaktsomt?

 

- Hva er "hendelig uhell", jeg mener det er noe en må regne med skjer fra tid til annen, f.eks. at en velter med kajakk. (iallefall jeg) må regne med at jeg kan velte, og utstyre meg som om jeg kan velte når som helst. At det flyr splinter når jeg sager ved, kan skje, derfor bruker jeg vernebriller. Eller jeg kan bli bitt av en hoggorm når jeg plukker bær, om jeg er litt uforsiktig - hmm grenseland

Men ingen går med skuddsikker vest i skogen fordi noen kan finne på å skyte dem

Grensen mellom hendelig uhell og uaktsomhet går der hvor en ting kan skje selv om du har gjort alt som er praktisk mulig for å unngå det.

Å ramle og trille ned ura og at det så går av et skudd er under tvil et hendelig uhell, et rettet skudd mot noe annet enn det viltet som skal felles eller målet som skal beskytes er uaktsomhet. I dette tilfellet grov.

 

- Hvor går grensen for hvem vi vil ha i skogen med våpen. Jeg mener dette er et spørsmål om å klare å styre seg, og et spørsmål om hva som skjer av seg selv hos den enkelte, "Jeg måtte jo skyte" har vi hørt. Min mening er "nei det måtte du faen ikke!".

Folk hvis jaktinnstinkt og skytekåthet overstiger selvbeherskelsen er rett og slett farlige for andre og bør holde seg hjemme.

 

Konklusjon:

Dette er ikke noe "hendelig uhell" men en grovt uaktsom handling og trådstarter må ha sitt tap dekket av skytter eller kommune. Skytter må gå langt inn i seg selv og se om han er egnet til å gå med ladd våpen på jakt (uansett om han er så og så erfaren).

Hundeeiere må fortsette å gå ettersøk, og vi må alle fokusere på sikkerhet og de 4 enkle sikkerhetsreglene: (alt er ladd, ikke pek, finger vekk, og VIT FOR FAEN HVA DU SKYTER PÅ)

 

Alt for mange som dukker opp for å skyte 30 skudd er ikke helt trygge på dette - og det er på banen :roll:

 

K

Link to comment
Share on other sites

.....betaling og til rådevelde for offentleg myndigheit.

 

Eg har all forståing og medkjensle for saka og vonar det kan enda med økonomisk erstatning.

 

For framtida, for alle som driv med ettersøk og for omverda:

Dette er ei svært alvorleg problemstilling som me som driv me ettersøk ta tak i.

Den er omstendeleg og bør takast opp som eigen tråd,- gjerne: " Ettersøk og forsikring".

Det trengs minst to forsikringar:

a) ei personleg forsikring inkludert utstyr og hund

b) ei ansvarsforsikring som dekkjer tredje person og utstyr

 

Sjølv har eg vore i kontakt med fleire forsikringselskap og lagt fram problemstillinga.

Eit forsikringsselskap har sagt dei vil komma attende med svar.

 

Vanlegvis, og det gjeld dei fleste av oss som driv med ettersøk,

utfører ein søk for oppdragsgjevar som kjøper denne tenesta.

Kvar og ein av oss er 100 % sjølvstendig individuell arbeidsgjevar.

Vår personlege forsikring vil koma i klasse med riskosport, dukking, hangglider m.m.

Jamfør dette med arbeidet som er lagt ned i Danmark frå scweisshundregisteret der.

Og -

me har ingen organisasjon i ryggen som jobbar med vår sak.

 

NJFF? NKK? Schweisshundklubben?

 

Ingen!

 

Sikkerheit, sikkerheit og kommunikasjon.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan vel ikke si annet enn at jeg er rystet, dypt rystet.

 

Her må du stå på, og husk at nå er tort og svie beløpet ett helt annet enn det var før, belastningen med å måtte kjempe mot forsikkringsselskap etc begynte. Jeg vet ikke hva du hadde i tankene, men nå er det timer med tenking, søvnløshet frarøvet fritid etc som har begynt å rulle. Og du skal regne fra dag en, og skriv med gaffel. Tort og svie erstattningen bør her være betydlig større enn alle de andre erstattningsleddene til sammen. Ikke vær beskjeden, ta i så det holder. Og så legger du på endel, for jeg er sikker på at du i likhet med de fleste andre skikklige mennesker, er for snill.

 

Lykke til.

 

Mvh

Gert

Link to comment
Share on other sites

Fy faen.

 

Et "hendelig uhell" er noe som lett skjer eller uten at man har utvist noen uforsiktighet eller uaktsomhet. I en jaktsituasjon burde ting som rikosjett fra en tilsynelatende trygg bakgrunn (stein skjult av vegetasjon) eller at et sikret våpen avfyres ved fall på ellers trygt underlag (altså ikke forsering av vanskelig terreng) falle inn under dette begrepet. Et rettet skudd som dette kan ikke kalles annet enn grov uaktsomhet, dette finnes det mange dommer på.

 

Det er flere ting man kan gjøre:

 

1. Klag til forsikringsselskap. Ta med referat fra noen tilsvarende saker, det finnes mange slike hvor enten menneske, hund eller annet dyr (bl.a. hest) har blitt skutt under jakt. Her har ikke "hendelig uhell" vært en akseptert (bort)forklaring.

2. Legg press på kommunen. Om du bruker denne saken til en boikott av ettersøksordningen får de et alvorlig problem.

3. Dra de inn for forliksrådet, der kan David lett seire mot Goliat.

4. Sørg for at Politiet kjører saken og gi de all informasjon nødvendig for å få en dom. Forsikringsselskapet kan vanskelig argumentere med "hendelig uhell" hvis skytter er dømt for uaktsomhet.

Link to comment
Share on other sites

Tico det der var trist lesning, sender mine tankar til deg og familien.. :cry:

 

Eg kan ikkje sei so mykje meir enn det som er sagt her, men eg hadde definitivt ikkje gitt meg i den saka her.. Den type fråskriving av ansvar og erstatnings plikt er heilt på jordet og uakseptabelt...

Link to comment
Share on other sites

Burde være en fin sak for NOJS.

 

Først og fremst, dette er kun min private mening.

 

Jeg tror ikke dette er en sak som NOJS vil eller kan bruke resurser på . Som en nystartet organisasjon har vi begrenset med midler, og da bør saker av prinsipiell karakter prioriteres, de sakene som de andre ikke vil eller kan ta. Jeg vil tro at NICO har mange andre alternativer å ty til, som feks NJFF og kennelforbund. TV2 er en annen mulighet.

 

Uansett, ønsker deg lykke til Nico, det er forj*vlig at du skal få den dritten på toppen av det hele. Å miste en hund er jaggu kjipt nok.

Link to comment
Share on other sites

Som ettersøksjeger må jeg si dette - Tico har fått en særdeles slett behandling. Dette er takken for å nærmest å bedrive en dugnad for kommunen. Det er tross alt søren ikke mye penger i dette for en ettersøksjeger, for de av dere som måtte tro det!

 

Jeg har kjent til denne triste saken, omtrent fra den startet. Og jeg må si det er skuffende av både forsikringsselskap, og kommune. Kanskje også greit at folk får vite hvilket forsikringsselskap dette gjelder? Men det skal ikke jeg ta stilling til.

 

Imidlertid ligger det mye fine tips til deg her Tico - håper du kommer videre med noen av tipsene som ligger her. I likhet med flere her inne, synes jeg dette måtte være en utmerket sak å forfølge for NOJS.

Link to comment
Share on other sites

Eg blir matt her eg. Hendeleg uhell? Eg finner ikkje ord!

Nå står det jo att å sjå kva poletiet konkluderer med da.

Eg føler med deg, som har mista hunden din. Det gjer meg vont.

Korleis nokon kan finne på å bagatalisere denne episoda er for meg totalt ubegripeleg.

Kvifor legg ikkje skytter, kommune og andre involverte seg paddeflate og prøver å bote på skaden etter beste evne? Dette er for meg ei gåte! Når hunden din blir skutt mens du har den i line, og du møter noko slik. Kva står du att med da?

Eg har forståing for at det kan væra ei påkjenning, men eg håper inderleg hundeigar kjører på med alle midler og får belyst denne saka.

 

Knotten

Link to comment
Share on other sites

Det finns ikke noe "hendelig uhell".

I dette tilfellet er det menneskelig svikt og det kan ikke bortforklares.

Aksepterer et forsikringsselskap, politiet eller kommunen for den del begrepet "hendelig uhell" når det gjelder omgang med skytevåpen, er en virkelig ute og kjører.

Link to comment
Share on other sites

Jeg visste jeg hadde vært bortig tilsvarende tidligere!!! Her har du litt "ammunisjon", Tico

 

http://www.njff.no/portal/page/portal/n ... ypage=TRUE

 

Sitat fra artikkelen:

 

"En hesteeier som skjøt en ettersøkshund under søk på en skada elg, er i Aust-Agder tingrett dømt til å betale 7.000 kroner i bot og 8.000 kroner i erstatning til hundefører og viltnemndleder Kåre Sander Nilsen. NJFF og Norsk elghundklubb har støtta Nilsen i saken."

 

Ikke mye "henderlige uhell" her nei.

Link to comment
Share on other sites

Ikke relevant, hesteieren var ikke en del av ettersøket.

 

OptiBond FL@ Du har rett, utsagnet mitt skulle ha vært delt opp i en erstattnings og en oppreisnings del.

 

NOJS er vel enda ikke rette instans for denne saken, der er nok mere å hente hoss eventuell hundeklubb eller NJFF om han er medlem der.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje også greit at folk får vite hvilket forsikringsselskap dette gjelder?
Skulle nesten likt å vite hvilket forsikringsselskap man IKKE skal skal velge.

I følge media er vi svært trege med å skifte bank, strømleverandør, forsikringsselskap etc..

 

Jeg vil gjerne vite om det er et selskap jeg putter penger inn i, som er så påholdende med en tilsynelatende rettmessig erstatning. Og hvis de er så knipne i denne saken - hvordan blir det da, hvis jeg mener meg berettiget til erstatning fra "mitt" selskap?

 

Så i denne saken støtter jeg "outing" av forsikringsselskapet!

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...