Jump to content

Forumregler


slemmo

Recommended Posts

Formål:
Kammeret.no skal fremme jakt og skyting i Norge, og være et møtested for alle som interesserer seg for bruk av sivile våpen, innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Dette skal gjøres ved å aktivt drive et diskusjonsforum med fokus på jakt, skyting og alt som berører dette.
Seriøsitet og faglighet skal prioriteres høyt.
 
Norsk Organisasjon for Jegere og Skyttere (NOJS) eier og driver kammeret.no
Kammeret.no organiseres og drives på ideell basis gjennom et styre som velges av medlemmene i Nojs.
Kammeret kan ikke legges ned av noen, verken enkeltpersoner eller av det til enhver tid sittende styre, så lenge det finnes vilje til drift.
Kammeret kan aldri overføres til privat eie eller drives med kommersielle formål. Se for øvrig Nojs' vedtekter.
 
Vil vi ha:
- Diskusjon av skyting, jakt, våpen, hjemmelading og relevante tema rundt dette, slik det er regulert i henhold til norsk lovgivning.
 
Vil vi ikke ha:
Diskusjoner om våpen brukt eller ervervet i selvforsvarssammenheng, bæring av våpen for bruk i selvforsvar, eller andre våpenrelaterte tema som beveger seg utenfor våpen brukt i fredelige sammenhenger.
Personhets, personforfølgelse, rasisme, nazisme, fascisme eller diskusjoner om religion og politikk, med mindre tema spesifikt er innenfor sportsskyting og jakt slik dette drives i Norge.
Survivalism/Prepping, bygging av bunkere, bunkring av våpen, ammunisjon, mat o.l.
Postinger som går på tvers av norsk lovgivning.
Paintball, airsoft, krigssimulering, lekevåpen o.l.
Bilder i signaturen, animerte avatarer, eller avatarer som på noen måte beveger seg.
SMS-språk, dialekt, ”+1 innlegg”, popcornpostinger o.l.
 
Generelt:
Ikke siter unødvendig, fjern det som ikke er relevant for ditt svar, forsøk å bruke eksisterende relevante tråder heller enn å starte en ny.
Hver enkelt skribent er selv ansvarlig for sine innlegg, inkludert billedmateriale.
Det er ikke tillatt å registrere flere enn en brukerkonto.
I tråder med kontroversielt innhold vil det forventes en større grad av saklighet. Dette er viktig for å ivareta våre aktiviteters omdømme.
Publiser aldri rettighetsbelagt materiale uten tillatelse fra rettighetshaver.
Publiser aldri privat kommunikasjon, i sin helhet eller i utdrag, selv ikke når du selv er part i den, uten alle parters eksplisitte samtykke.
 
Dersom innlegget ditt blir moderert:
Når du får en henvendelse, anmodning eller et pålegg fra moderator, skal du svare i en saklig og anstendig tone. Du skal ikke starte en åpen diskusjon om dette på åpent forum.
Negative og ufine tilbakemeldinger etter pålegg fra moderatorer, eller å ikke imøtekomme pålegg, utløser umiddelbar advarsel om utestenging. Det samme gjelder for de som velger å neglisjere stenging av tråder, og gjenoppretter stengte tema.
Respekter moderatorene, de er her for å holde orden i forumet og for å hjelpe brukerne.
 
Moderatorfarger:
Blå skrift skal kun brukes av moderatorer og teknikere slik at deres beskjeder og henstillinger skal være lett synlige og gjenkjennelige.
 
Brukere som velger å forlate forumet for godt, skal sende en PM til en moderator eller tekniker om dette. Profilen blir deretter deaktivert, men brukerens innlegg blir liggende. Det vil ikke under noen omstendigheter bli slettet innlegg, da dette kan føre til at tråder kan bli usammenhengende eller uforståelige.
 
Retningslinjer for Bransjekammeret:
- Ved kjøp av annonseplass på topp- eller sidebanner, inkluderes en mulighet for å benytte Bransjekammeret. Der kan annonsøren dersom ønskelig få eget underforum der det fritt kan legge ut tilbud, annonsere nyheter, informere om produkter og bedrive markedsundersøkelser. Utover dette, gjelder samme regler som ellers i forumet.
- Underforumet kan dersom annonsøren ønsker det også åpnes for at brukere kan stille spørsmål og lage tråder. Dette avgjøres av den enkelte annonsør for sitt eget underforum.
- Markedsføring som direkte eller indirekte går ut på å sette konkurrenters varer og tjenester i dårlig lys, godtas ikke.
- Kun personer med tydelig flagget tilknytning kan skrive på vegne av annonsør.
 
 
Retningslinjer for Handelskammeret:
- Vi skal ikke ha noen form for annonsering eller markedsføring andre steder en i Handelskammeret. Opplysninger som er relevante til tråden er selvfølgelig bra, men om disse får karakter av å være annonsering/snikreklamering blir det fjernet og eventuelt påtalt.
- Handelskammeret er våre kjøp og salg-sider til fritt bruk for privatpersoner. Denne tjenesten er gratis.
- Handelskammeret er kun for annonser relatert til jakt og skyting.
- Ved handel via annonsering i Handelskammeret har kjøper og selger selv ansvar for at all handel følger norsk lov og at det går riktig for seg.
- Ved eventuelle konflikter kan moderator kontaktes. Vi vil kunne forlange redegjørelse for konflikten og eventuelt iverksette tiltak ved advarsel eller utestenging for en eller begge parter dersom moderators pålegg ikke tas til følge.
- Næringsaktører har ikke anledning til å annonsere i handelskammeret. Tidligere ordning med [næring] i overskriften frafalles.
- Markedsaktører uten tilgang til Bransjekammeret, har ikke anledning til å annonsere eller på andre måter bruke kammeret.no som markedsplass.
- Det er ikke tillatt å selge piratkopier eller forfalskninger av merkevareprodukter på Kammeret.no. Dersom vi har indikasjoner på at dette er tilfelle, vil den aktuelle annonsen bli fjernet.
 
 
Generelle retningslinjer for markedsaktører og krav om flagget bransjetilhørighet:
- Markedsaktører skal flagge sin tilhørighet i en grønnfarget signatur. Det forteller at det er en bruker med bransje/markedstilknytning som skriver. Kun brukere med flagget bransjetilhørlighet, kan besvare spørsmål og reklamere i Bransjekammeret på vegne av annonsør med eget underforum.
- Markedsaktører skal utøve særlig aktsomhet i diskusjoner som omhandler egne, eller konkurrenters produkter eller tjenester.
- Markedsaktører som vil drive markedsføring eller annonsering skal kun gjøre dette i bransjekammeret.
- Utenom Bransjekammeret er det ønskelig at de bidrar med sin kompetanse om produkter etc. Men det må da være relatert til tema og ikke være noen form for indirekte markedsføring. De skal ikke bedrive markedsundersøkelser, gi opplysninger om pris eller linke til eget firma. Bruk sunn fornuft og vær varsom!
- Dersom markedsaktører misbruker forumet ut over de rammene som er gitt, ved reklamering utenfor Bransjekammeret eller sette konkurrenter direkte/indirekte i dårlig lys, vil dette slås ned på. Vedkommende vil bli gjort oppmerksom om forholdet via PM og saken vil dersom nødvendig bli lagt fram for styret.
 
Ansvar:
NOJS eller kammeret er ikke ansvarlig for brukernes postinger eller innholdet i disse. NOJS eller kammeret.no er heller ikke ansvarlig for eksterne linker eller innholdet i disse. Brukerne plikter selv å påse at deres publiseringer eller eksterne linker ikke bryter med forumreglene eller med norsk lov.
 
Disse reglene vil bli justert og oppdatert etter behov.
 
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • slemmo featured this topic
  • slemmo locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...