Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/26/2018 in all areas

 1. 9 points
  Jeg kjenner en ung gutt som skyter i DFS, rekrutt. Skytingen har endret gutten mye til å bli mer moden og ansvarsfull, fokus på sikkerhet, fokus på sin egen konsentrasjonsevne, egne mål. Han har funnet et miljø og sin greie i livet. Dette er noe han ikke legger av etter få fraværsdager på trening og stevner etter snart to år. Også voksne trenger skyting som en arene for å koble bort alt annet som maser i hodet, gleden ved å være i et miljø som har andre temaer enn jobb og familie. (EGENTID), dette er viktig for noen som trenge det. Ikke alle trives med lagidrett. Skyting er en sunn form for meditering. For barn er det en opplysende motvekt til underholdningsspill. Barna er skyttersportens fremtid, vi må alle bidra til å rekruttering innen alle skyttergrener.
 2. 7 points
  Bevis er alltid krevende å skaffe til veie. Det krever en omfattende innsikt i korrespondanse og samtaler. Men jeg er sikker på at vi kan ihvertfall enes om at et hendelsesforløp som gir indisier. Våpenloven som ble vedtatt i år er et produkt av Våpenlovutvalget. Ganske riktig. Men så er spørsmålet, hva og hvem initierte dette arbeidet og viktigere når ble det initiert? Du vil kanskje huske at Våpenlovutvalget ble oppnevnt 18. juni 2010. Argumentasjonen for å oppnevne dette utvalget var å samle de mange forskriftene og rundskivene "i lovs form". Og det kan tenkes å være en fornuftig ting. Men litt under et år før, 1. juli 2009, ble den nye Våpenforskriften vedtatt. Så behovet for en helt ny våpenlov må med andre ord ha oppstått i månedene i mellom disse to hendelsene (ta høyde for litt saksgang i departementer, noen som snakker sammen, utvalgsmedlemmer skal hentes inn etc. så forsvinner det et par måneder...) Utvalget ble oppnevnt lang tid forut for 22. juli, så det kan heller ikke ha vært utslagsgivende. Da må man spørre seg selv: Hvilket nytt stort behov kan tenkes å være tilstrekkelig tungtveiende til å rettferdiggjøre så et omfattende arbeid som å utarbeide en helt ny lov, under et år etter en svært omfattende og svært kontroversiell innstramning i ny Våpenforskrift? (Det er god dokumentasjon på kontroversen denne forskriften forårsaket. Det er verd å dykke ned i disse trådene her på kammeret. ) Hvem kan så ha hatt behov for en ny lov. Har brukerne av loven bedt om at den måtte endres, dvs har noen skytter- eller jegerorganisasjoner bedt om at det måtte utarbeides en ny lov? Jeg har ikke registrert noe ønske fra noen sivil / privat organisation som ønsket dette. Faktisk var det store protester fra brukerne på Våpenforskriften av 2009, så deres behov for å løfte den samme forskriften opp i en lov må vi anta er null (eller helst negativ) Organisasjonenes ønske og interesser er faktisk det motsatte av å løfte forskriften opp i en ny lov, kan man lese av høringssvarene fra forskriften. Kan det da være EU og det nye Våpendirektivet? Det første direktivet kom 1991, og det siste nå i 2015. Fem år etter at det norske utvalget ble oppnevnt. Beviset for dette finner vi i NOU 2011: 19, side 49 "Norsk våpenlovgivning er i hovedsak i samsvar med protokollen." Norske myndigheters evne til klarsyn om situasjonen før den inntraff i denne saken tror jeg speiler deres evne til klarsyn i alle andre saker. Nei, det er umulig at Våpendirektivet kan ha vært utslagsgivende for at Våpenutvalget ble oppnevnt. Hvis det et ikke er brukerne som etterspør ny lov og heller ikke EU, hvem kan det være da? Det kunne ha vært politikerne, men det var det ikke. Ingen politikere ba om dette i 2009 eller 2010. Selv ikke under arbeidet med ny Våpenforskrift fra 2005 til 2008 ble behovet for ny våpenlov trukket frem. Man mente at det var tilstrekkelig med en ny forskrift. Når det så da under et år etter forskriftens ikrafttredelse oppstår et behov er det min påstand er at det var POD som ble gjort oppmerksom på at Våpenforskriften av 2009 ikke er i samsvar med våpenloven av 1961 og at POD gjennom forskrifter og rundskriv har beveget seg utenfor det loven av 1961 gir av hjemmel. Se for deg potensialet for en skandale dersom våpeneiere, som var dømt eller bøtelagt etter forskrift eller rundskriv, fikk dette omgjort fordi Høyesterett fastslår at POD har laget lover som de ikke har hatt hjemmel for. Etter min mening er den nye Våpenloven en byråkratisk øvelse som sørger for at det lovrommet POD selv har konstruert løftes opp i lovs form. Dette sikrer at PODs mandat ivaretas samt at de ikke avkles ved en rettssak der det viser seg at noen dømt etter brudd på forskrifter og rundskriv. Det ble oppgitt et ønske å gi forskrifter og rundskriv "lovs form". Jeg tror det er korrekt, jeg tror bare motivet er mer kynisk enn det som har blitt opplyst. En liten digresjon. Det er et mysterium for mange hvorfor POD ikke kunne forby Ruger Mini 14 etter Utøya. De kunne jo lage en ny forskrift eller et nytt rundskriv. Men det forbudet mot innvilging av Mini 14 som POD la ned, etter 22. juli, ble forkastet som ikke lovlig. POD hadde ikke hjemmel til å forby et enkelt våpen, og dette måtte reverseres. POD har sannsynligvis heller aldri hatt hjemmel til å forby alle rifler og lage en Godkjent liste. Dette vil vi aldri få klarhet i da det aldri ble laget en rettssak av dette og vi har fått en ny lov. Når alt dette er sakt så er jeg 100 % sikker på at POD har handlet i det de tror er til landet og PODs beste. Jeg tror de tror at Norge blir bedre og sikrere av dette og jeg tror de mener de står for en god sak. Jeg er som du sikkert skjønner er jeg uenig. KRIPOS’ høringssvar til våpenlovutvalgets innstilling er forresten ganske fornøyelig lesing til tider. Den inneholder blant annet kritikk for dårlig juridisk håndverk og grammatiske feil.
 3. 6 points
  Så det er slik at når der finnes et lukrativt illegalt marked så kommer noen til å tjene penger på å forsyne det? Hårreisende nyheter. Nesten så man skulle tro at man kunne finne folk som selger narkotika også. Eller hjemmebrent.
 4. 6 points
  Sitter rundt campfiren med en whisky og nå, og forteller skrøner. Begge har skutt sebra. I morgen skal vi til Nyae-Nyae etter bøffel etc.
 5. 6 points
  Nok en fin dag på banen i dag var det "lille" drillingen som måtte luftes.TJF Schienendrilling i 20/76x2 og 22 WMR . :)
 6. 5 points
  I tilfelle noen skulle savne det sedvanlige oppgulpet fra @Ruger #1 og meg så er det bare fordi vi er på bøffeljakt i Namibia.
 7. 5 points
  https://forskning.no/2018/04/skytetrening-midt-i-blinken-barn/produsert-og-finansiert-av/ntnu Dette liker jeg å lese, men er ikke overaska over resultatet. Skytevåpen er ikke bare krig, voldelige filmer å spill. Det er også et verktøy.
 8. 5 points
  Uorganisk kjemiker her, faktisk. Bly er ikke veldig løselig i "vann", og løses sakte i det vi vil finne av vann i naturen. Svært sakte. Det vil normalt dannes blyhydroksid og deretter blykarbonat i kontakt med vann og luft. CO2 fra lufta. I de fleste tilfeller der det er regnvann som kommer i kontakt med blyet vil det dannes et passiverende lag av blykarbonat på blyet, og det kan ligge i mange hundre år. Bly er ikke så edelt, men har en tendens til å passiveres, og tåler surt vann, sur nedbør osv. veldig bra. Det er en grunn til at det har vært brukt til takplater og vannledninger og sånt - i et bilbatteri står det jo i svovelsyre. Når batteriet er ladd er det rent bly, og svovelsyre i batteriet. Blyet går ingen steder. Grunnen til at bly er så farlig for fugler, er at de benytter maleprosesser i magen, gjerne med stein og sånt sammen med syre av ymse slag. Bly er mykt, og passiv-laget enda mykere, og gnages vekk, og mer bly eksponeres og løses opp. Jeg ville ikke nødendigvis vært redd for det jeg dyrket på jordet, men duene som beiter der? Det vi skal huske når det gjelder bly, er at det er mye gifitigere og farligere enn vi tror, siden vi ofte håndterer det i "ufarlig" form, som tørt og pent metall - kommer det i løsning, så er det ikke bra. K
 9. 5 points
  Jeg må si jeg liker fasongen på forskjeftet ditt Rino, dette er vel tilnærmet en engelsk Highland Stalker? Etter min smak har mange (de fleste) jaktrifler for store og for lange forskjefter, og jeg har bla. kuttet 6 cm på Kimber`n min, og da ble den slik jeg ville ha den. Bakdelen i forhold til det "estetiske" er vel at nettskjæringa kanskje blir litt feil plasser når tuppen forsvinner, den avsluttes nærmere enden av forskjeftet nå enn det som er mer naturlig. Imidlertid har ikke det tatt nattesøvnen fra meg, og jeg lever godt med det.
 10. 5 points
  Min favoritt ser du under. Bit av lastestrammer, to stumper hageslange som friksjonslås og sterk sytråd. Pass på å tilpasse lengden med jaktklær. Den er lynrask å ta av og på, sitter som banken og er symmetrisk- umulig å ta på feil i kampens hete. Dessuten er den mulig å finne igjen i lyngen (i motsetning til «jegerstroppen»).
 11. 5 points
  Dette har verdens enkleste løsning. Gjør det BILLIG å jakte koller og kalver, men behold fantasiprisene på bukkene. Østlendingene har hatt slik prisdifferanse på elgjakten i mange år (der en stor okse koster mye mer og felle enn ei lita ku). Og når det gjelder skogsfugl, så har de rett og slett fredet det ene kjønnet. Det er ikke mangel på hverken løsninger eller jegere. Det er mangel på tilgjengelighet for «mannen i gata» som er problemet her. Og dette er grunneiernes ansvar.
 12. 4 points
  Jeg er litt svak for slike tanke-eksperimenter som dette. Er muligens godt bestykket allerede, men det er jo alltid rom for mer.. På plass nå: 1. Ruger No1 kal 6.5x55 (Under arbeid for pipeskift) Bukkebørse 2. Ruger No1 kal 30-06. Smygjakt etter hjort etc. 3. Ruger No1 kal 8x68S. Smygjakt på større dyr, utenlandsjakt der holdene kan bli drøye. Savanne, ørken, fjell. 4..Brno Zkk 600 kal 7x68 Maral. Posteringsrifle for hjortedyr/ lange hold. 5. Winchester M70 kal 9,3x64. Utenlandsjakt på store dyr, drivjakt, elgjakt. 6. Brno Zkk 602 kal 404 Jeffery. (Under bygging) Jakt på store, farlige dyr. I tillegg kunne jeg se for meg følgende: 7. M98 med syntetstokk, rustfritt løp i 7x64. Alt stål ceracoatet.. Bruksbørse til seljakt, reinsjakt etc. 8. Dette må nesten bli et brytevåpen. Bockdrilling, bergstutzen eller kipplauf. Gjerne bygget i en liten landsby i Østerrike. Noe pent som jeg kan lufte på godværsdager.. Du vet de dagene da man posterer i smårutet skjorte, tweed/loden, og bruker sixpence eller tyrollerhatt.
 13. 4 points
  Noen på dette Kammeret som er interessert i sportsskyting? I dag var det Skytingens Dag i regi av DFS. Vi hadde også invitert vårt lokale NSF-lag fordi vi samarbeider tett om skyting og baneanlegg. Vårt lag arrangerte dette for første gang og ble overlykkelige over å få mer enn 35 barn og foreldre på besøk. Storparten hadde aldri skutt før. Alle fikk prøve skyting med .22 på 100 meter. Det falt i smak hos alle, og vi har håp om mange nye og yngre medlemmer. Noen som vil bidra med erfaringer som vi kan bruke neste år for å gjøre arrangementet enda bedre?
 14. 4 points
  Phew! Da er en krise avverget, fikk nettopp tak på et sluttstykke. Det lar jeg gå til han som mistet sitt i posten, så får jeg bare fortsette planene om å lage et nytt til meg selv. Nå har jeg ikke samme tidspress eller krav til finish, det gjør ting litt enklere.
 15. 4 points
  Så langt jeg har fått med meg skal det i de aller, aller fleste tilfeller være slik at når man leier så har man faktisk anledning til å lage to hull i en vegg selv om det er betong. Det er din bolig, ikke et hotellrom.
 16. 4 points
  Pøh, regulering av antikke og plomberte våpen er en liten del av innstrammingene. En homogenisering av disse reglene var absolutt nødvendig, men de har på ingen måte begrenset seg til det. Kan noen dokumentere at registrerte våpen er et stort samfunnsproblem?
 17. 4 points
  Wow, da har jeg fått nok en idio... eh, snill sjel til å sette sin lit til Posten.
 18. 4 points
  Om CCI Copper-22: Brillefint i disse mikroplast-tider med andre ord. Bly vil være langt mer miljøvennlig og langt mindre skadelig for fisk og fugl enn det der...
 19. 4 points
  Vi kjører konsekvent forhåndspåmelding på KM og NNM (kjent som DM i resten av landet) fordi det gir arrangøren mulighet til å bestille medaljer og plaketter i tide. Da får SKYTTERNE sine medaljer/plaketter sammen med en velfortjent applaus der og da. I stedet for at de får den stukket i handa i forbifarten x antall uker/måneder etterpå. Dersom de i det hele tatt får den. En av naboklubbene arrangerte et KM for noen år siden uten forhåndspåmelding. De bestilte medaljer ut fra forventet respons, og har et lite lager av ferdig graverte medaljer liggende... Dessuten kan arrangøren sette opp lagene på en måte som tar hensyn til de SKYTTERNE som kommer litt seint pga lang reisevei, de som skal skyte med samme våpen, og de som av en eller annen grunn må reise litt tidlig. I tillegg er det lettere å sette opp dommerne på forhånd, både egne dommere og de fra naboklubbene som gir oss ei hjelpende hand. Om sommeren kjører vi noen midtukestevner i baneprogrammene. Grunnet lysforhold og tidsforbruk kan vi bare kjøre ett lag. Da er det veldig greit for SKYTTERNE å vite at de er påmeldt, så de slipper å kjøre en bomtur på over én time hver vei (dersom de kommer fra den nærmeste naboklubben) i tillegg til fergebilletter begge veier bare for å oppdage at laget er fullt og de ikke får skyte. Kjipt å ankomme som 15. mann når det bare er plass til 14 skyttere. Jeg vet ikke hvordan det er hos dere, men i vår klubb er alle som er med og arrangerer stevner også skyttere. Derfor ser vi ikke ensidig på hva som er i arrangørens favør uten å samtidig se det fra skytternes side. Jeg har heller aldri opplevd at noen av skytterne har gitt oss kjeft for at vi praktiserer forhåndspåmelding i disse tilfellene.
 20. 4 points
  Husk på at bare den esken som følger med er verdt flere tusen kroner. 😁
 21. 4 points
  Ingen av de tingene er av en slik natur at du ikke kan sende mail og si du ikke får dratt? Du mener det er mer fair at arrangør ikke hører noe, du ikke betaler noe, og noen bare venter på ikke betalende noshows? Jeg er arrangør av relativt mye skyting, og noshows som ikke gidder si i fra, er IKKE veldig populære folk. er alltid fullt, og de tar plassen til andre!
 22. 4 points
  Da er vel grovutforming av treverket på 600n i store trekk ferdig tror jeg. Men fy så smått det går med de små detaljene. Sukk.... Men artig å oppleve at det går fremover. Selv med museskritt. Snart skal metallet få litt pleie og stell.
 23. 4 points
  Jon Michelet ble bisatt i dag. En mer usnobba og samfunnsengasjert forfatter skal en lete lenge etter ! Og bøkene om krigsseilerne var helt knall 😉
 24. 4 points
  Forgubbinga skyldes vel noe sånt som at det stort sett er gubber som eier grunnen, eller som har penger nok til å betale for kvalitetsjakt. De får det som de vil, jeg inkludert, men de unge, kanskje i en etableringsfase har ikke så mye penger, og må ta til takke med kjipe terreng og kuker til tilbydere - det gidder de ikke, og gubbene sitter igjen, Gubbene med penger på reiselivsproduktet kvalitetsjakt, og de lokale gjerrigubbene som jakter slik de gjorde i 1973, med samme våpen og samme drev, lokalt, der valdene store som frimerker og hvert 14. dyr er skytbart, og jakta avsluttes uansett når en av gubbene skyter et dyr som IKKE er skytbart, siden de vet at det skytbare aldri kommer, og at tilgivelsen sitter løst bare det kommer kjøtt i fryseren... Og de unge tør aldri skyte, og gidder ikke holde på med tullet. OG gubbene går til avisa og klager på forgubbing K
 25. 4 points
  Dersom man vil forske på noe, særlig viss du har lite fornuftig å fare med og trenger skattepenger i bøtter og spann for å dekke husleie og egen status: Søknaden om penger og tilgangen på et prosjekt må inneholde følgende ord: #Bærekraftig #Miljø #Mangfold #Integrering Klarer du å bake disse ordene inn i en søknad kan du sette i gang å forske på hva du vill. Du får penger til det, eks. har maurene blitt mer plattfote på Vestlandet..... Får du med deg noen trolldeigakademikere og en eller annen vevstolrytterske som kan tralle litt og formulere seg godt, pluss noen med dårlig norskkunnskaper i en forskergjeng er du garantert penger.
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00

Announcements

×