Jump to content

Jegermeistern

Members
 • Posts

  7,006
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  55

Everything posted by Jegermeistern

 1. Nei, det er det ikke, det ser man på avstanden fram til bakerste skjeftebånd. Dette er ikke et skjefte fra et "kort" våpen. Det var bare en del av krigsproduksjonen som var av den "korte" typen. Hanevik skriver om dette i sin utmerkede bok.
 2. Tråden heter "ulveforvaltning", men handler jo om alle de (5? hvorfor ikke havørn?? Svar: Vi har egent tråd!) store rovdyra. Og "rettsfølelse" er jo kanskje omtrent det samme som "sunn fornuft"? Eller kanskje "politisk gangsyn"? https://www.nationen.no/politikk/kilder-til-nationen-erna-solberg-tvang-igjennom-fellingstillatelse-for-slagbjorn-i-troms/ (betalingsmur, men ingressen sier det meste). Statsminister Erna Solberg har altså såpass mye politisk gangsyn at hun skjønte at det var "åpent mål" for Senterpartiet at miljøvernministeren (og etatens mange ansatte "rovdyrvenner") lot en slagbjørn gå løs i prioritert beiteområde i Troms, og rive i hjel sauene til stortingsrepresentant (SP) Sandra Borch, nå når valgkampen er like om hjørnet. https://www.nationen.no/politikk/sandra-borch-sp-etter-nye-bjorneangrep-i-troms-i-helgen-klima-og-miljodepartementet-er-styrt-a/
 3. Er det to stk. Krag-Jørgensen-gevær det er snakk om? Dette er registreringspliktige våpen, de som måtte ha overtatt dem, skal registrere dem på seg. Alternativet er å levere dem inn til destruksjon. Politietaten anslår at det er om lag 50.000 dødsbo med våpen (gamle hagler var ikke registreringspliktige, men blir det, når eieren forlater folkeregisteret), som ikke er gjort rede for på skikkelig vis.
 4. "Det forandrer sagen", sa mannen, han sagde i spiker. Kragen har et "DFS-skjefte" (Grimeland?), Kongsberg M/30-dioter, matchreim og (sannsynligvis) forsikte for Anschutz-korn. Kan duge til trening og skyting i kl. NV (og 1) i DFS, hvis ikke løpet er utskutt. 1000 - 1500. Mauseren i midten har fått nytt skjefte (eller modifisert), men slike går det likevel mengdevis på dusinet av. Våpenet til venstre er vanskelig å bestemme ut fra bildet. "KV" og "308" kan jo tyde på at det kan være en KV 83, jaktrifle bygd på mauser G 33/40-kasser (sjøl om skjeftet ikke ligner, men det ble endret underveis i produksjonen, etter råd fra Svein Solli). Interessant våpen, i tilfelle. Kikkerten? Japse/Kina = 0, europeisk kan være mye verd.
 5. Det hadde hvertfall vært nyttig med LITT mer opplysninger enn det du skrev. Men jeg får "tolke" det i beste (?), eller vanligste, mening: "Mauser cal 7,62" Dett tolker jeg til å være en vanlig "HV-mauser", som har fått skiftet pipe til 7,62x63 (30-06) på Kongsberg, og ellers er vanlig (ikke kikkertsikte/endret skjefte). Godt gjort å få over 500,- for slike. KV-versjonene er lett kjennbare på "halvmåneutsparingen" på fremre låskassebro, og det flatslipte feltet med "HÆR/FLY/K.ART" på. "Kongsberg cal 308" Igjen, jeg tolker dette til å være en KV M/67F1, altså kaliber 7,62 Nato (tilsv. 308 Win). Verdi? 1.000,-, litt mer hvis man kan dokumentere at pipa er lite brukt (og fri for rust). "Krag jørgensen cal 6,5" Tolker dette til å være en vanlig M/94 ("Stomperud-Krag"). Verdi? Godt gjort å få over 500,- for en slik. Men er den i original stand, og er av en uvanlig modell (oppgi nr. og produksjonsår, eller helst også bilder), kan samlere være interessert, og da kan verdien fly opp.
 6. Takk for et interessant innlegg, @uMtuli! NRK.no har en artikkel om saken i dag. Om man blir særlig klokere av den, er en annen sak: https://www.nrk.no/norge/derfor-rammes-sor-afrika-av-det-verste-opproret-siden-apartheid-1.15577761
 7. - eller, rettere sagt: At ulv skulle kunne spre smitten i større grad enn andre predatoer/åtseletere, er ikke sannsynlig.
 8. Ja, jeg tror du må gjemme deg godt, når du fremmer slike synspunkter, på et forum der mange har kjennskap til viltøkologi. Det er en utbredt overtro at rovvilt har en overnaturlig evne til å diagnostisere sykdom, og dermed tar ut de syke dyra, lenge før de vet at de er syke, eller viser noen tegn på sykdom.. Rovviltet skal ha mat, og byttene blir de dyra som "befinner seg på feil sted, til feil tid". Over tid blir det, for hjorteviltet, de individene som har minst evne til å forsvare seg, dvs. kalvene. Sammenlign fellingsstatistikken for elg for Trysil og Steinkjer, så ser en hvordan introduksjon av ulv virker. Dette blir dobbelt feil for skrantesyke, i og med at det er en sykdom som har lang inkubasjonstid, og dermed rammer velvoksne individer. Disse kan forsvare seg mot rovvilt, inntil de når "terminalfasen". Rovviltet får nøye seg med de friske kalvene/ungdyrene. Introduksjon av rovvilt vil dermed ØKE andelen individer i stammen som kan være syke/smitteførende. Hvis formålet bare er å desimere bestanden, til et nivå der smittespredningen er mindre, gjør, som @Per-S skriver, rovviltet mennesket denne oppgaven tilfredsstillende.
 9. Så vidt jeg kan se, er det bare @Sølvrev og undertegnede som har skissert et noenlunde gjennomførbart opplegg: Prøveskutt (i et medium så man kan duplisere forsøket, som @Per-S skriver) med en kuletype som "representant" for hver gruppe: @Sølvrev ville ha premium-kule i den tyngste gruppa, jeg tror konvensjonell kule vil gi svar på flere/andre spørsmål. "Del 1" av oppgaven vil være å skyte N antall kuler fra hver gruppe (evt. i flere hastigheter/energinivåer), observere, måle/veie, og samle det man kan få ut av opplysninger. "Del 2" kan være å innhente opplysninger fra praktisk jakt (bl.a. fra dette forumet), fra folk som har felt vilt med disse/tilsvarende kuler (tilsvarende SD/hastighet i andre kulediametere kan også være interessant). "Del 3" blir da diskusjon/konklusjon, forholdet mellom hva en kunne vente, etter kule-eksperimentet, og de svarene ("anektotiske bevis", ja) som man fikk fra praktisk jakt. Hvis f.eks. homogen-kulen ikke ekspanderte i mediet, mens man fant mange ekspanderte kuler i viltet, ville det jo være "grunnlag for mer forskning" (og mer bevilgninger!) (svaret på det aller meste i dag!). Hvis A-Frame oppførte seg eksemplarisk i mediet, mens viltet spankulerte til Afrika, for å oppsøke Doktor Nesehorn, ville man også ha et grunnlag for videre diskusjon. Eller hvis Lapua Mega splintret raskt i mediet, mens rapportene fra jakta tydet på god inntrengning og øyeblikkelig død, likeså.
 10. Opptil flere som har bidratt aktivt (eller "etter evne"?) i den prosessen!
 11. Våpenet har nok vært gjennom en "DFS-ombygging" i flere omganger. Det har antakelig hatt et Kongsberg M/30 dioptersikte (utsparing mellom magasin og hevarm), forskjeftet er kappet, og senere er det montert et nytt "match"-skjefte. Du har den delen som ble "avfall" i den siste prosessen. Du får ta ei rundspørring i familien, så får du kanskje vite hvem som har en passe gammeldags "DFS-Krag". Kanskje kan den tilbakeføres til enda litt mer "gammeldags", ved å sette tilbake skjeftet, og skifte til M/30-diopter (din bestefar skiftet sannsynligvis til et bedre diopter). Men kanskje får du bare vite hvem som leverte den til destruksjon, under et av "våpen-amnestiene". Samler-verdien på et slikt "herpet" våpen er, som andre har nevnt, temmelig presis kr. 0,00. Men treverket er ganske pent, særlig høyre side av kolben! Puss det opp, etter alle kunstens regler (se "The Woostock Workshop" her på forumet), og heng det på veggen til pynt, og minne om bestefar.
 12. Det er mulig den går bra i andre våpen, men i 200 STR duger den (og "Top Shot") definitivt ikke. Hvis man gjør det "jevnt over" med CCI, bør man absolutt vurdere å levere noen Lotto-kuponger!
 13. Min hensikt med å dra fram denne saken, er utelukkende å diskutere hvorvidt det er sikkert / er blitt mer usikkert å dra på jaktreise til SA. Og jeg forholder meg til opplysninger fra anerkjente medier.
 14. Det er lett å snuble borti diverse brun-svarte grupper når man leser om situasjonen i SA. Denne reportasjen er imidlertid fra "Klassekampen", så vi kan kanskje anta at den ikke har så stor "ytre-høyre-slagside": https://klassekampen.no/utgave/2021-07-15/har-satt-sor-afrika-i-brann
 15. Det har vært opptil mange tråder med denne problemstillingen i det siste. Og nå har jeg sittet lenge nok på fingrene, og stiller spørsmålet: Har du meldt deg inn i nærmeste skytterlag? I skytterlaget kan du få låne våpen (litt verre å få med heim etter ny våpenlov, men du får hvertfall disponere det på banen), og hjelp med grunnleggende skyteinstruksjon, samt lære puss og behandling av våpen. Og du kan til og med konkurrere i klasse "Nybegynner Voksen" med det meste av våpen.
 16. Jeg vet IKKE hvor mye som finnes. Og jeg kan heller ikke tenke meg at en oppgave på bachelor-nivå skal omfatte absolutt alt som kan framskaffes på markedet. Jeg vil tro det blir omfattende nok om man velger et projektil av hver type. Fortrinnsvis, vil jeg mene, kuletyper som er vanlig brukt på storvilt- (elg-) -jakt her i landet (noen er jo nevnt i tråden).
 17. Det er jo mange gode forslag i tråden, men for en slik oppgave må man nok begrense seg. Hvis jeg skulle gjort noe på dette feltet, ville jeg sammenlignet 3 typer projektiler (i 6,5, men man kan jo gjøre tilsvarende i andre kulediametere): A: 120 grs. kobberkule B: 140 grs. "premium-kule" (les: Swift A-Frame). C 156 - 160 grs. "konvensjonell" kule (Lapua Mega er "for god til å være sann". USA-iske projektiler er mer "granat"). Kulene bør testes i hastighet for vanlig "kjøpe-ammo" for typen, skutt i 50 eller 55 cm pipelengde, og redusert til hastighet på "median" elgskytings-avstand (75 meter?). Akkja, i "forna da'r" var naboskytterlaget lokale utleverere av datidas telefonkataloger, og hvert år ble et overskudd liggende igjen i skytterhuskjelleren. Ikke manko på våte kataloger da, nei. Testing i et egnet medium (tremasse fra Fiborgtangen?) gir opplysninger om projektilets sannsynlige egenskaper. Opplysninger fra praktisk jakt blir så vanskelig å sammenligne statistisk at de nok går i kategorien "anekdotiske bevis". Men slikt bør tas med ("for det det måtte være verdt"), både for de aktuelle projektilene i 6,5, og for projektiler med tilsvarende SD i andre kulediametere. Variasjoner i utgangshastighet (heimelading / ulike produsenter / ulik pipelengde), skuddavstand, skuddvinkler, treffområde etc., og ikke minst "publishing bias" (de fleste av oss vil nok ikke gi opplysninger om et vomskudd!), gjør. at slike opplysninger vanskelig kan brukes statistisk.
 18. Jeg tenkte på det, men de fleste vommer vel ut i skogen? Da blir mye av innmaten fjernet og de fragmentene som er i lungene blir borte. Dette er et av de store "usikkerhetsmomentene", særlig ved bedømmelse av blyrester(Arnemo m/fl. gjorde graverende feil her). Når en ikke har gjennomskyting, vil alt kulemateriale bli igjen i dyret, men en del blir med ut, når man vommer, og fjerner lunger-hjerte. Ved gjennomskyting vil også dette materiale forsvinne (til naturen/åtseleterne), men i tillegg får man et stort utgangshull, med stor utblødning. Da kan en del kulerester fra musklene bli med blodstrømmen ut. Hvor mye? (Et stort opplegg, med flere helikoptre med mobilt røntgenutstyr, som fotograferer dyrene før utvomming, kunne nok påvist denne forskjellen mellom gjennomskudd og ikke-gjennomskyting, men jeg antar at dette ligger LITT utenfor Evenstads budsjetter?).
 19. I et "normalår" starter bukkejakta omtrent når feltfinalen går på LS, og så må man tilpasse råbukk-, rein- og etterhvert småviltjakt til de siste utendørskonkurransene (samlagsmesterskap/LDK-stevner i slutten av august, og finaler på såkalte "karuseller" eller "serier" først i september). Når været blir for utrivelig for elgjakt og andre utendørs aktiviteter, starter innendørssesongen (i DFS). Og motivasjonen er, som @bardp startet tråden med, for mange skyttere, det kommende Landsskytterstevnet. Når LS er avlyst i to år på rad, og "erstatningen" på Elverum bare gjelder for de som skyter 242 på 3-5-programmet, gir det ikke særlig høye odds å tippe at dette går ut over motivasjonen, og i neste omgang aktiviteten, for de fleste klassene i DFS.
 20. Da er det unnagjort en del stevner! Etpar av dem faktisk i "Kikkertklassen". En skade fra elgjakt-tida gjør at jeg foreløpig ikke er på tidligere nivå med diopter, men det kan (kanskje?) komme seg. Det er kanskje flere som gjør det, eller, slik situasjonen er, ikke helt motiverer seg for å delta på stevner. Jeg savner hvertfall en del skyttere som før om årene deltok på det meste av stevner. Og det er, som @høggern skriver, blitt langt mellom ungdomsskytterne. Ungdomsutvalgene har en jobb å gjøre, skal vi få ungdommene på stevner igjen.
 21. Et argument for to telt er jo at man må ha en plass til å sette opp stasen. De flate, fine gressplenene man ser på annonsebildene, har en lei tendens til å ikke vise seg i utmarka. - finner man lettere plass til, og så har man også passelige telt, i tilfeller der bare deler av familien drar på tur.
 22. Dette spørsmålet har jeg stilt i flere innlegg. Dvs., da var det 22-250-en min jeg lurte på, når reinskalven ikke var større enn råbukken som like før falt for Oryx-en fra 22-250. . Motargumentet er jo at da må samtlige jegere fotfølges av SNO-folk, for at man skal avsløre "den inhumane avlivingen". Men "norske kaliberkrav" er tilpasset at det er "stor elg" over det meste av landet, samt at det er vilt (brun og hvit bjørn, og store villsvin) som kan bli skikkelig sinte på deg, hvis du skadeskyter dem. Jeg har jo etterlyst ei "mellom-kaliber-gruppe" (6-mm, til og med 6,5!?!), for jakt på rein, "vanlig" hjort, og de som bare har fellingstillatelse for elgkalv. Men "6,5 til elg" er vel fortsatt et ømtålig emne - ? Jeg kan jo legge til at jeg brukte 150 grs BX i 30-06, i frisk fart, og ikke fant igjen ei eineste kule i elgene, som stort sett la seg omgående. Men vi har jo små elg her ute, tror ikke jeg skjøt noen over 190 kg slaktevekt med BX-en. Interessant å se hva du finner ut, @Olesøn!
 23. Hvis du mener det er for lett å få kjøpetillatelse på pistol (6 mnd medlemsskap, sikkerhetskurs, aktivitet etc.), er du litt for sent ute. Du skulle gitt dine synspunkter på at det skulle vært strengere til kjenne, da ny våpenlov og -forskrift var ute til høring. Edit.: Du bør gi uttrykk for dine meninger om våpenlover etc. i de dertil egnede fora, "Lover og regler", og "Våpen i samfunn", og ikke i denne tråden, som omhandler at folk prisverdig gir bort våpen til nye skyttere.
 24. @msteiro og @Longshot: Dere har sikkert rett i det dere skriver, kaffen bllir sikkert ille etter noen minutter i Moccamasteren også. Og er det først dårlig "dusinvare-kaffe", kan den jo ikke bli så mye verre. Det jeg skriver om "TV-kanne", er at når jeg ser det, skrur jeg automatisk, bevisst eller ubevisst, forventningene til kaffen ned mot "minimums"-sinnstillingen.
×
×
 • Create New...