Jump to content

Tjuvjakt eller er det greit??


Guest Tico

Recommended Posts

Hei

No i høst var eg borti noko som eg ikkje likte.

Fleire Mårfeller i mitt terreng, eg disponerer all jakt i terrenget.

Og meiner dette er tjuvjakt på lik linje med om eg skulle skyte en hjort på feil terreng....

Er fangst folket enig?

Viltkamera og levere bilder til lensmann er fristande...

Ivertfall når en på bilda er jegerprøveinstruktør...

Men da får vel eg største bota for ulovlig oppsatt overvåkningskamera....

Link to comment
Share on other sites

Tjuvjakt er tjuvjakt, enten det er fugl, rovvilt eller hjort. Om jeg hadde funnet mårfeller i mitt terreng så hadde jeg politianmeldt uten å stusse et sekund.

Her er det prinsipper som gjelder, en jegerprøveinstruktør som setter feller på et terreng han ikke har jaktrett gjør det ikke fordi han ikke vet bedre, han gjør det fordi han gir f**n, og da har han lagt opp til det selv..

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Jakter du mår selv da? Hvis ikke har det vell ingen betydning?

 

Her har det vell med respekt for grunneier å gjøre. Om man ikke jakter/fangster mår selv så sier man stort sett ja til å la andre få sette feller, men man aksepterer ikke tjuvjakt. Iallefall er det slik jeg hadde gjort det: Om noen hadde kommet på døren og spurt meg om å få sette mårfeller hadde de fått "ja, selvfølgelig" til svar fra meg, hadde jeg kommet over samme vedkommende som satte feller uten å spørre først hadde det blitt politianmeldt tvert.

(Frem til i år, når jeg har kjøpt feller og vil prøve en sessong selv.)

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Strengt tatt er det jo tjuvjakt men hadde jeg vært grunneier hadde jeg vært glad til om noen satt opp feller hvis jeg ikke dreiv med det selv. Frekt av han å ikke spørre om tillatelse da! Ville tatt en prat med han og hvis han var en "ålreit" type latt han fortsette med fangsten. Å blande inn politiet med en gang noen har gått litt over streken er en uting synes jeg, hvis ikke han generelt er en kødd da :shock:

Link to comment
Share on other sites

Kan være greit og prøve og få til en dialog da uten og blande inn politiet... og sette mårfeller er vel ikke det værste man kan gjøre. men vedkomende burde jo ha spurt..! men og slå med storslegga med engang kan jo faktisk slå tilbake på en selv, aldri godt og vite hvordan folk reagerer :shock: snakker av erfaring :oops:

Link to comment
Share on other sites

men og slå med storslegga med engang kan jo faktisk slå tilbake på en selv, aldri godt og vite hvordan folk reagerer :shock: snakker av erfaring :oops:

 

Hva mener du egentlig med dette? At vi skal la være å anmelde kriminelle til politiet fordi det kan hende at de blir voldelige? Tar vi hensyn til dette så har jo de kriminelle vunnet allerede, og vi kan vell ikke la dem vinne på "walk over" heller?

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Du trenger vel ikke bilde av tjuvfangsteren hvis fellene er merket med navn eller telefonnr slik de skal være ved fangsting .hvis ikke er det i tillegg til overtramp mot eiedomsretten ,ikke i hennhold til forskrift om fangst(regner med at det er slagfeller)

 

Gutten er jo ingen amatør, merka ikkje tjuvfeller....

Link to comment
Share on other sites

Kan det tenkes at fangstmannen har handlet i god tro da han satt ut fellene? Altså, hva om han faktisk har innhentet tillatelse i et tilstøtende terreng, og enten har blitt feilinformert om hvor gensene i terrenget går, eller at han selv har bomma på kartet?

...bare en liten tanke som slo meg :roll:

Jeg tror nok ihvertfall at jeg først ville ha forsøkt med en dialog med fangstmannen.

Link to comment
Share on other sites

Hva med å vise litt storsinn i denne saken. Konfronter vedkommende privat og la det være med det.

Å koble inn politiet for hver minste ting er en uting og totalt meningsløst.

Virker som enkelte har det som hobby å anmelde andre....Grunneiere eller ikke ... Get a life..

Link to comment
Share on other sites

No fins der fleire mellomting mellom det å politianmelde, og det å akseptere det som kan vere ulovleg fangst...

 

Eg trur dei fleste er einige i at det å ta kontakt med vedkommande er det første ein bør gjere. Anmelde er det siste og mest ekstreme tiltaket, om ein ikkje kjem til einigheit på anna måte.

Link to comment
Share on other sites

Selv om det prinsipielt ikke er forskjell på å skyte hjort og drive fellefangst er det lov å tenke litt.

Snakk med fyren. Det kan være misforståelser som gjør det.

Hadde ikke løpt til onkel sånn uten videre. De har nok å gjøre sikkert.

Er fyren en kødd som gir faen er jo saken en annen.

En annen ting er: Driver du selv med fellefangst? Hvis ikke hjelper han deg bare med å ta unna predatorer, som kan gi deg mer matnyttig vilt.

 

Dialog er alltid lurt å prøve først, framfor konfrontasjon. Venner får man aldri nok av....

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke fangstlinje nå, men har fangstet i flere år før.

 

Jeg har konsekvent plukket inn ulovlig oppsattefeller på mitt område.

Dette være seg ulovlig type / ikke merket. Områdene har hatt felles småviltjakt i grunneigerlag, (noe som er vanlig med små eiendommer), slik at tillatelser gitt fra enkelt grunneiere om oppsett av feller er vanskelig å kontrollere. vær obs på dete før du setter i gang.

 

Nå regner jeg med at feller osv er tatt inn for denne sesongen, så du får følge med neste år.

Link to comment
Share on other sites

Skal på ingen måte neglisjere at det vedkommende har gjort er ulovlig. Men eg ville iallefall ha tatt kontakt med vedkommende og snakka med han, eventuelt komt til ein einigheit, uten å kople inn Politiet i første omgang. Om fyren kjem med pisspreik tilbake og viser ingen interesse i å komme i dialog, så blir saken ein annen.

 

Men for min del, så må eg sei at alle som jakter på predatorer, burde være hjertelig velkommen i alles terreng, då dette som regel går jegerne i samme området tilgode, og grunneiger også. Så lenge dei ikkje forstyrra den ordinære jakta og kun jakta predatorer, så skulle det normalt komme alle tilgode. Men det er nå mine funderinger på dette..

Link to comment
Share on other sites

Nå ble jeg litt skremt....

 

Skal innleggene (eller hvertfall ~90% av de) tolkes til: "greit at du er grunneier/rettighetshaver, men så lenge den kriminelle aktivitet (tjuvfangst) kommer meg til gode (ferre predatorer og mer edelt og høyverdig vilt) så synes jeg du skal holde kjeft og sette deg ned"?

 

Får håpe det ikke er den samme holdning som vises til annen snuskete adferd.

Link to comment
Share on other sites

I grunnen enig! Folk som tar seg til rette fortjener en smekk, å bli konfrontert med dette. Gjerne i form av bilder og på fersk gjerning. Avhengig av hvordan de DA oppfører seg kan man vurdere å ta det et steg videre.

 

Slike folk har ikke respekt for annen manns eiendom/jaktrett, og kan hende holder de på sånn andre steder også, for alt man vet.

Link to comment
Share on other sites

kriminell aktivitet du liksom...Svært så skinnhellige vi ble her da :roll:

 

Nei, spør grunneier dersom det ikke er deg selv. Kan jo til og med være grunneieren som prøver ut litt feller. Kanskje det til og med er en orntlig real kar, som driver litt viltstell og predatorbekjempelse helt gratis for deg. Spør om han ikke kan sette opp en kråkefelle også.

 

Kanskje dette er det eneste gale han har gjort i hele sitt liv? Ville undersøkt før jeg gikk til anmeldelse.

Link to comment
Share on other sites

Eg skal snakka for min eigen del her mS, eg synst på ingen måte at folk skal ta seg til rette nokon som helst plass uten lov i frå grunneiger. Om dette er fellefangst eller avskytning. Kanskje eg ikkje gjorde det så godt klart i innlegget mitt over her..

 

Men eg synst heller at ikkje grunneigere skal nekte folk å jakte på generell basis, ikkje når det gjeld predatorer og sånt, det virkar mot sin hensikt for grunneiger og jegere som jakter der. Kanskje ikkje for storviltet sin del i stor grad, men småviltjegere vil dra nytte av dette, grunneiger vil få solgt fleire kort ( dersom det ikkje er leigd ut til enkelt jegrer ) og stort sett gjer ein naturen ein nyttegevinst med dette..

Link to comment
Share on other sites

Lover og regler skal følges.

Så hvorfor ikke sette seg på en lang strekning, måle hvor lang tid man bruker på å kjøre fra pkt A til pkt B mens man nøyaktig følger fartsgrensa, så sitte med stoppeklokke og notatblokk og notere alle som bruker kortere tid med skiltnr, å så stikke til politiet å anmelde det. ;)

 

Poenget mitt var, er det nødvendig løpe rett til politiet? Jeg vet ikke om du kan anmelde han om du ikke eier jaktretten, om det kansje er grunneier som må gjøre det. (dersom du bare har "jaktkort" eller disponerer jaktretten så vet jeg ikke om du kan anmelde ulovlig fellefangst). Altså bør du gå til grunneier med saken før du går til politiet.

Men. Om du vet hvem det er som har satt opp fellene, kan du jo konfrontere fyren direkte?

Link to comment
Share on other sites

Hvis jeg har forstått dette riktig: Du finner umerkede feller i et terreng du disponerer all jaktrett til?

 

Først og fremst, selv om grunneier har gitt tillatelse til dette uten å informere deg er fellene like fullt ulovlig satt siden de ikke er merket.

 

Jeg ville tatt med fellene og lagt igjen en lapp med en forklaring på hvorfor de er fjernet og hvor han kan hente de. Om han tar kontakt og bedyrer sin uskyld/uvitenhet så kan man skvære opp som mannfolk, om du ikke hører noe kan du regne med at han var fullstendig klar over hva han holdt på med. "Boten" blir inndragelse av utstyr, du får noen ekstra feller og politiet kan (forhåpentligvis) bruke tiden sin på viktigere ting.

Link to comment
Share on other sites

Som mange her har nevnt; først og fremst bør du snakke med grunneier. Det er ikke uvanlig at grunneiere gir tillatelse til flere former for jakt og fangst i samme terreng, uten å tenke på at disse kanskje overlapper hverandre. Det er heller ikke usannsynlig at det er kommunikasjonssvikt av en eller annen art - enten fordi fangstmannen har hatt tillatelse før og ikke er kjent med at du har leid terrenget, eller av andre grunner. Jeg har flere ganger opplevd å treffe jegere i terrenger jeg får jakte i - noen ganger fordi grunneier har gitt dem lov til å jakte på vilt han vet jeg ikke er ute etter, og noen ganger er det jegere som fikk tillatelse en gang for femten år siden og har ment den gjaldt permanent. Det er langt fra alle grunneiere eller jegere som er like flinke til å skrive avtaler. Er du for eksempel sikker på at du har en avtale som gir deg eksklusiv rett til jakt på alle arter? Har du betalt for dette, og har en skriftlig avtale, har du større grunn til å ta opp saken enn om du går gratis hos en bonde som har gitt deg lov til å jakte i skogen sin.

 

 

Hvis grunneier overhodet ikke er kjent med fellene, ville jeg gjort som Fulmen foreslår. Hvis det er en slags misforståelse her, ville jeg tatt det opp med grunneier og fangstmann i fellesskap. Det kan godt hende at det er en fordel for deg med en rovviltjeger i terrenget, dersom du ikke jager slikt selv. Anmeldelse til politiet ville jeg unngått i det lengste, og kun dersom det dreide seg om bevisst tyvjakt.

Link to comment
Share on other sites

Eg må seie meg ueinig i denne holdninga med at "tjuvjakt" er mindre alvorleg om når det er snakk om predatorar.

 

Grunneigar sin einerett på jakt og fangst skal respekterast. Og det spelar i prinsippet ingen rolle kor mange som meinar dette er til det beste for grunneigar med jakt og fangst på den og den dyregruppa. Grunneigar skal uansett gje sin tillatelse.

 

Det kan vere mange årsaker til at grunneigar ikkje vil ha fangst på sin eigedom, sjølv om andre måtte meine at dette er til det beste for grunneigaren. Det må vere grunneigaren sjølv som får bestemme kva som er til hans/hennar eige beste.

Link to comment
Share on other sites

Grunneigar sin einerett på jakt og fangst skal respekterast.

 

Enig med dette, og med de to foregående innleggene fra Fulmen og Hopalong - det er enklere måter å håndtere slikt enn å gå til politiet. Å anmelde har neppe noen hensikt, da politiet neppe kommer til å bruke ressurser for å spore opp eieren til fellene. Resultatet blir at ordensmakten blir sittende på et par konfiskerte mårfeller som eieren i allefall ikke vil hente hos politiet. Hvis en selv "inndrar" fellene og ber eieren kontakte grunneier for å få de tilbake, er det i allefall enklere å komme til en enighet.

 

Som regel er det jo sambygdinger det er snakk om, og i mine øyne er det verdt å strekke seg et stykke for å beholde freden i bygda. Men ikke for langt...

Link to comment
Share on other sites

Da jeg vokste opp hadde jeg minkfeller på mange forskjellige eiendommer. Det var liksom sånn før i tiden at minken og andre predatorer de skulle bort, man trengte liksom ikke bli redd for en gretten grunneier som ikke forsto sitt eget og naturens beste. Men nå så blir det nye eiere og de må huske å vite hvilken rettigheter man har :wink:

Link to comment
Share on other sites

Dersom du leier "all jakt" kan det jo være en missforståelse.

Grunneier mener kanskje at fellefangst ikke er jakt, og derfor lovt dette bort til andre.

 

I tilfelle har du retten på din side, men blir neppe populær dersom du går til Politiet.

 

I dette tilfellet hadde jeg spurt grunneier om han gitt noen tillatelse, og tatt det derfra. Kanksje du får terrenget litt billigere neste år.

 

Dersom grunneier ikke gitt noen tillatelse

 

I dette tilfellet kan du enkelt å greit ta alle fellene med hjem å ikke si noe til noen.

Å melde saken til politiet tar bare resurser bort fra annen kriminalitet. Fellene vil være hittegods, så dersom du er 100% lovlydig kan du levere de inn til Politiets hittegods avdeling. Rette eier vil neppe melde seg.

 

Dersom du kun er 99% lovlydig beholder du fellene selv.

 

Tyven vil neppe melde deg til politiet.

Link to comment
Share on other sites

Vel og bra med prinsippdiskusjoner, men jeg tror at politiet ikke er en mulig løsning uansett hva som er rett og galt. Dette er ikke saker som blir prioritert. Har selv anmeldt en tjuvjakt fra desember 2008 (her snakker vi om å ferske hjortejegere med skyting fra bil på annenmanns grunn). Har noe som helst skjedd? Nei.

Link to comment
Share on other sites

Amen. :|

 

Hva med å vise litt storsinn i denne saken. Konfronter vedkommende privat og la det være med det.

Å koble inn politiet for hver minste ting er en uting og totalt meningsløst.

Virker som enkelte har det som hobby å anmelde andre....Grunneiere eller ikke ... Get a life..

Link to comment
Share on other sites

umerkede feller er allemannseie... :roll: .hadde ikke lagt igjen noen lapp heller ....finneren er vinneren.

 

glelder dette andre ting man måtte finne som ikke er merket med navn?

 

Beklager, denne klarer jeg ikke være enig i. Tar du fellene er det faktisk tyveri.

 

I denne saken vet vi jo ikke engang om fyren har satt opp fellene urettmessig.(det kan være en misforståelse, kan være at han faktisk har fått ov av grunneier, eller det kan være han er på feil område (tror han er i rett område) så det hele kan være en bagatell.

 

Om han ikke har merket de med navn så er det en feil fra hans side, men det er vel ingen kjempestor sak akkurat det?

Selv kjørte du kansje uten sikkerhetssele når du kjørte på jakt, eller snakka i håndholdt mobil, eller kjørte 10 km over fartsgrensa. Det er faktisk lovbrudd det og. Å de vil kansje bli straffa hardere enn et par umerkede feller....

Link to comment
Share on other sites

umerkede feller er allemannseie... :roll: .hadde ikke lagt igjen noen lapp heller ....finneren er vinneren.

 

Nope, en tjuvjegers feller er uansett hans eiendom frem til en domstol evt dømmer de fra ham. Politiet kan jo inndra og bruke de som bevis etc, men i denne sammenhengen er det ikke slik at man som privatperson fritt kan overta eierskapet av en gjenstand som man mener, med god grunn eller ikke, har vært brukt til ulovligheter. Edit; Her er det ikke engang klarlagt om det er tjuvjakt eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

Nei, umerkede feller skal innleveres til nermeste lensman/politikammer, med opplysning om hvor og når det er funnet. Og opplysning om man ønsker å overta de om eier ikke melder seg (hittegods).

 

Ingen grunn til å tulle med dette, samme gjelder for umerkede teiner i sjøen.

 

Men ingen har lov til å beholde de selv, det er tjuveri. Og da er man like ille som den som satte ut den ulovlig oppsatte fella.

Link to comment
Share on other sites

Det blir omtrent som om du skulle fine en plastpose full av tusenlapper i utmarka. Klart du leverer det til lensmannen. Spiller ingen rolle om posen lå i nærheten av utedassen til David Toska og du dermed kan gå ut fra at det ikke er pengene som en gammel dame har spart opp gjennom livet for å sikre alderdommen. :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

hvem vet hvem det er sine feller,og hvis noen spør,så er det bare å si det er dine.ingen kan komme å si det er MINE feller....da hadde jeg sagt;bevis det da!!!blir slikt som med verktøy på store anleggsplasser som ligger og slenger,uten å være merket....førstemann til mølla.

er en grunn til at man skal merke sine eiendeler i bestemte situasjoner....

dem som driver med snusk,må forvente seg at det er en vis risiko i sporten...

 

bare se på kystvakta som TAR ulovlige laksegarn....er det også stjeling??

Link to comment
Share on other sites

blir slikt som med verktøy på store anleggsplasser som ligger og slenger,uten å være merket....førstemann til mølla.
Etter litt tid på anlegg, vet jeg at om du hadde blitt tatt i å "bøffe" annen manns verktøy ville du ikke gått de nærmeste dagene/ukene/månedene lyst i møte :evil:
bare se på kystvakta som TAR ulovlige laksegarn....er det også stjeling??

Dette er ikke å stjele, de beslaglegger ulovlige garn. De er satt til å forvalte/håndheve loven. Dette er ikke selvtekt...

Link to comment
Share on other sites

I et forsøk på å komme tilbake til topic, så er jeg helt enig i at en liten prat med grunneier og helst også fangstmannen er stedet å begynne. ut fra svarene du får blir videre skritt litt tydeligere. du vil også ha en bedre sak hos politiet om du kan begrunne med at grunneier ikke har gitt tillatelse til fangst.

jeg ville ikke ha beslaglagt fellene selv uten å ha diskutert det med grunneier, og heller ikke uten å levere dem inn.

Jeg fisker med garn selv, merker dem etter lovverket, og har mistet fler enn jeg gidder å tenke på til "finnern er vinnern"..

Redskapstjuveri er og blir redskapstjuveri.

 

Vingemutteren har et godt poeng her.

 

To tomler opp! :wink:

 

Jeger64, kystvakta har myndighet til å beslaglegge ulovlig redskap. Det tror jeg kanskje du vet??

Link to comment
Share on other sites

hvem vet hvem det er sine feller,og hvis noen spør,så er det bare å si det er dine.ingen kan komme å si det er MINE feller....da hadde jeg sagt;bevis det da!!!blir slikt som med verktøy på store anleggsplasser som ligger og slenger,uten å være merket....førstemann til mølla.

 

:shock: Fy flate for en holdning :!: Dette er jo heeeeelt på tryne :twisted:

Du kan da virkelig ikke være edru :?

Link to comment
Share on other sites

Alvorlig talt v-max, du bør ta deg ein liten brainstorming på kva som er rett og galt, det som du beskriver her med feller og verktøy er rett å slett tyveri, og ikkje berre det men veldig simpelt tyveri.. . Om du finn ting som du veit du IKKJE har kjøpt, så er det faktisk ALDRI dine ting...

Den holdningen der har eg vært borti fleire gonger, det er rett å slett ikkje rart at det blir bråk, så lenge enkelte ikkje klarer å holde fingrene sine borte får andres ting... Skam deg !!

Link to comment
Share on other sites

har jeg sagt at jeg har gjort det?

men slik er det på anleggsplasser,hvis man ikke merker sine verktøy....man har ingeting å si hvis saga eller noe annet umerket blir borte.da er man skyld i det selv,og må ta konsekvenser av det.....har mistet en masse umerket verktøy.og kan ikke klandre andre enn meg selv for det.

 

trombone: det heter ikke "finneren er vinneren" hvis du har merket garnene dine!da er dette tyveri hvis dem blir borte!

Link to comment
Share on other sites

Har du noe å si om ditt merkede verktøy blir borte da? (eller merkede garn og feller) De er vekk uansett og like lite (eller mye) du kan gjøre med det. Men så klart er livsfilosofien din at "det er bare straffbart om jeg blir tatt" så er det bare å forsyne seg av alt som ikke er sveiset fast eller under væpnet vakt...

Link to comment
Share on other sites

ja,det har mye å si.

 

den siste strofa di kan du spare deg for......jeg er ingen banditt heller.har aldri stjelt før.

 

poenget mitt er kort og greit,at satser du på skittent spill (ulovligheter,med feller garn osv) så må du regne med at innsatsen kan gå til spille...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...