Jump to content

Jibrag

Members
 • Content Count

  3,088
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Jibrag last won the day on February 21

Jibrag had the most liked content!

Community Reputation

164 Excellent

Recent Profile Visitors

1,297 profile views
 1. Har vært med på 1 ettersøk i år. 458 Lott. Elgen går (formodentig) enda. Blødde i 5 km. De øvrige 20 har gått i bakken oppskriftsmessig, og den ene var på et nabojaktlag der jeg stilte opp som "frivillig". Jakta i mange år med 308 og 35 whelen, og mente 6.5x55 var for veik. For å bevise dette kjøpte jeg en 6.5x55 og jakta med den noen år. Funka fjell, men som flere har antydet: Lite skuddreaksjon. Riktignok kappa på 41cm, men elgen daua da like godt den. Skjøt noen dyr med 8x68S men fant ut at jeg hadde lite bruk for langholdsegenskapene, så nå har jeg gått over til 8x57JS. Det er sånn passe, synes jeg. Litt spenning skal en da ha også. Noen dyr går rett i bakken, noen vasser rundt litt før de innser nederlaget.
 2. Det er vel bred base bak og smal base frem, som nyere sako. L461 er et knallvåpen, står overhode ikke tilbake for nyere konstruksjoner. Leupold har gode ringmontasjer til Sako, ellers er det vel Optilock som er standard på disse. Merk at Optilock i utgangspunktet er høye...
 3. Jibrag

  Blyfri kule 308 . Laveste lovlige vekt?

  Synet mitt, åpenbart
 4. Jibrag

  Blyfri kule 308 . Laveste lovlige vekt?

  Fox Classic Hunter kommer i 130, 150, 165 og 180gn Ser at den fabrikklada kula i 308 er oppgitt til å klare 2693 Joule på 100m (og ikke 2963 som jeg skrev i utgangspunktet), lada til utgang på 920m/s. http://www.foxbullets.eu/ammunition/308win-84g-130gr/
 5. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Jo, det var heller ikke mitt poeng. Men derimot at det er ganske enkelt å gjøre en ren verdivurdering av en jakthund, såfremt en holder seg litt kynisk og aksepterer at de faktisk er utskiftbare. Da er selvsagt all affeksjonsverdi holdt unna. Men for den del, de er de som har sterke personlige forhold til husdyr også, som vil hevde det samme om disse.
 6. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Litt kynisk sagt, så er det rimelig lett å sette en pris på en god jakthund. For mellom 3000-5000 EUR får en kjøpt en jaktpremiert løshund fra Finland. Altså grovt sett 2-3x valpepris i Norge. For sau finnes det utregningsmodeller på verdi, både livdyrverdier, ren slaktedyrverdi, og i tillegg gjøres det årlig utregninger på verdien av en gjennomsnittssau ifb med rovdyrerstatning. Gjennomsnittssauen er altså ca 75% livdyr og 25% slaktedyr, og verdien som avlsdyr inkluderer redusert avdrått påfølgende år osv.
 7. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Det hjelper pent lite, når kravet om sanking fra utmarksbeite er "i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten" Det vil vel stort sett være snakk om etter, eller i allefall veldig seint, i elgjakta. Og som nevnt, i det tilfellet vi diskuterer nå var det vel snakk om dyr på innmarksbeite - og om bonden ønsker dette kan dyra gå på utegang (med tilgang på 3vegger&tak) hele vinteren.
 8. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Som regel er det enkeltpersoner som ødelegger for flertallet, slik er det vel i "alle" sammenhenger. Samtidig er det jo også sånn at uansett hvor mye en leter kan det til tider være dyr som gjemmer seg unna, og i noen tilfeller blir også lam gående igjen alene og de må en i prinsippet ha synsobs på for å ha en sjans til å finne. Har opplevd å finne lam samme dag som jeg skulle begynne paringa (25.nov), da et lite skraplam som hadde kommet unna mora tidlig på sommeren og hadde etablert seg under ei buskegran der det beita tyttebærlyng i noen meters omkrets. Omtrent umulig å finne uten å snuble over det. Ironisk nok var det en harejeger som snubla over det, og da var det tatt av gaupe natta før... Men som DoctoRoy sier, hundeeiers ansvar er egentlig tilsvarende det objektive ansvaret man har når man setter seg bak rattet - man kan jo ha ansvar selv om man ikke har skyld. Det er to forskjellige ting. Ang beitedyr som blir gående ute "uforholdsmessig lenge" er det forskrift om velferd for småfe som gjelder: "Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten." Her er det jo faktisk mulig å benytte seg av mattilsynets bekymringsmelding, eventuelt være såpass til mann at man ringer Mattilsynet og presenterer seg med fullt navn og gir rapporten på den måten. (Kjepphest... jeg synes det er direkte uforskammet at en offentlig instans åpner for anonymt angiveri på denne måten, det er og blir en mulighet for de som ønsker å "ta" noen) Men! Forskriften gjelder på utmarksbeite, en har fortsatt utfordringer med jakthunder som virkelig er heite på sau, dersom det går sau på innmarks- og kulturbeiter. Og det kan det jo gjøre langt utover høsten.
 9. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Tviler på at dette har blitt prøvd juridisk. Det er derimot en høyesterettsdom som går langt i å antyde hevdvunnen streifbeiterett. (Jeg tror det er denne men har ikke lest gjennom..) Dvs at dyra slippes der dyreeier har beiterett, og kan lovlig streife over på områder der vedkommende ikke har beiterett - men grunneier kan gjerde inn sin eiendom for å nekte beitedyr tilgang. Unntakene fra §14 i Hundeloven "Denne bestemmelsen kan ikke påberopes når det dyret som blir jaget eller angrepet, urettmessig er kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer." mener jeg var tiltenkt tilfeller der dyr tar seg inn i hundegård/luftegård, altså ikke utmark. F.eks hvis en katt hopper inn i hundegården og blir kvestet. Mener det står noe om dette i forarbeidene til loven. Dersom du leier jakt i et område, "fortrenger" ikke jaktutleie beiteretten, ei heller streifbeiteretten såvidt jeg har forstått. I det siste tilfellet her var det vel snakk om sau som gikk på inngjerda innmarksbeite utenfor jaktområdet til hundeeier, såvidt jeg har forstått.
 10. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Men som i mange slike saker så får man kun historien fra en side, subjektivt fortalt. Og veldig sjelden har man objektive vitner.
 11. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Just precis. Om isen er usikker, om det er trafikkerte veier i nærheten, om det er beitedyr (sau, kyr eller tamrein) innenfor "søksradius" til hunden - alt dette er ting en må forholde seg til som løshundjeger. Jeg jakter selv kun med løshund, både på elg, rådyr, rev, hare. I områdene jeg jakter er det mye bufe, mye veier, en del elver, tjern og vann. Jeg har selv sau i utmarka der vi jakter, og det er flere småbesetninger i områdene rundt, og en del kjøttfe som går på kulturbeiter. Utover seinhøst/tidligvinter kommer det ned rein. Mye rein. Dette er en av de faktorene jeg må ta hensyn til hver gang jeg slipper hunden, og en "riskovurdering" jeg tar. Terskelen for å avlive hund som jager bufe er nok forskjellig hos forskjellige folk. Både ut fra personlige preferanser, og tidligere erfaringer. Terskelen for å slippe en "bufe-usikker" hund i "bufe-usikkert" terreng er også ulik fra jeger til jeger. Det er faktisk sånn at som hundefører må man en og annen gang bare innse at den hunden en har ikke er egna til den jakta en driver - selv om hunden kan være en knallende god jakthund. Og noen ganger gjør man en feilvurdering - eller har rett og slett uflaks. Joda, det er sikkert lett å rette fingeren mot noen annen når uhellet er ute, men dette er en del av ansvaret man har, og risikoen man aksepterer, hver gang en hekter av hundebåndet på bikkja. Ja, jeg har fått skambitt sau av laushunder. Ja, jeg har opplevd at egen hund har revet sau, som jeg har måttet erstatte. Ja, jeg har opplevd å gjøre en feilvurdering og fått egen sau skambitt av egen hund. Heldigvis har jeg så langt sluppet unna å få hunden skutt under jag på beitedyr. Men det skjer sikkert det også.
 12. Jibrag

  Sauebonde skjøt både sau og hund

  Skrapjernprisen er rundt ei krone kiloen, hvilken bil har du? Jeg kjøper den til 1 kr/kg.
 13. Jibrag

  Skadeskyting %

  Som sagt, de tallene jeg baserer meg på er for ettersøk som fortsettes påfølgende dag, og har aldri påstått verken mer eller mindre enn dette... Det er heller ingen rapporteringsplikt på ettersøk, ut over de som fortsettes påfølgende dag.
 14. Jibrag

  Skadeskyting %

  Nei, min oppgave er i grunnen bare å følge opp årsmøtevedtak, og sørge for at de blir etterfulgt. Jeg holder kun styr på kvoter, fellinger, og at alt av kjever og organer leveres inn på riktig måte, statistikk over skadeskyting er ikke "mitt bord", men syntes det var greit å følge opp fjorårets innlegg. Det føres ingen statistikk over skadeskyting/ettersøk hos oss, ut over det som blir innrapportert til viltnemnda (dvs de samme ettersøkene som jeg får varsel om). Vi har heller ingen felles ettersøksekvipasje, de fleste lagene har egen hund evt så har de private kontrakter.
 15. Jibrag

  Skadeskyting %

  Det står en del om denne omlegginga her og det er faktisk en viss logikk i det. Sett elg pr jegerdag er en s.k indeks, som sier noe om bestandsstørrelse. Et jaktlag på 10 personer må se 10 elg for å få denne indeksen til å bli lik 1.0 mens et jaktlag på 1 person trenger bare å se 1 elg. Derimot, hvis den ene jegeren jakter alene og ser de samme 10 elgene som det andre jaktlaget, blir hans sett elg pr jegerdag 10.0 Da har jeg satt det veldig på spissen. I det eksempelet du nevnte, så ville indeksen etter "gammel" modell bli 0,09 elg pr jegerdag når dere var 11 jegere - men om dere kun var 2 jegere ville den blitt 0.5. Etter ny modell blir den 1.0 observasjoner pr jegerdag. Så tankegangen er rett og slett at indeksen ikke skal påvirkes av jaktlagets størrelse. Det er sagt at for de første åra skal en ikke bruke denne indeksen til noe som helst, men istedet skule mot fellingsprosent og jaktdager pr felling som en midlertidlig indeks. Det har vi forøvrig brukt i flere år hos oss. Sett elg pr jegerdag er jo forsåvidt en indeks som påvirkes av mye annet enn bare dette, men det er mulig indeksen blir sikrere. Og så er det også et spørsmål om den er brukandes til noe som helst. Vi har som sagt heller sett litt på fellingsprosenter og jaktdager pr felling. Og tar mye hensyn til beiteskader og generelt elgtetthet, noe som har resultert i at enkelte får tildelt 1 elg pr 200 mål og andre er opp i 2000. Og ingen klager, for det er rimelig rett som det er (pluss at nå er kvotene så høye at største problemet er hva man skal gjøre med alt kjøttet...)
×