Jump to content

Termiske sikter, nattkikkerter og kunstig lys - kommende lovendring


Hopalong

Recommended Posts

Spørsmålet om nattoptikk og termiske sikter omfattes av forbudet mot kunstig lys i viltlovens §20 har blitt debattert endel her inne, og også i forskjellige andre fora. Advokat Pål S. Jensen har blant annet i en god betenkning konkludert at det ikke omfattes, mens man fra myndighetens side har hatt en annen oppfatning. De fleste har ventet på at det skulle komme en straffesak omkring dette, slik at spørsmålet kunne avgjøres ved dom.

 

Nå ser det imidlertid ut til at regjeringen kommer domstolene i forkjøpet. I forbindelse med revisjon av viltloven for å tillate bruk av kunstig lys til jakt på villsvin, legges det opp til å endre viltloven med en legaldefinisjon av begrepet "kunstig lys"  i en ny §20a. Den nye regelen er foreslått til å lyde: 

 

"§ 20a (bruk av kunstig lys) Bruk av kunstig lys i forbindelse med ordinær jakt og fangst av høstbare viltarter er forbudt med mindre annet følger av lov eller forskrift. Med kunstig lys menes lys som ikke stammer fra naturen i form av direkte og indirekte lys fra sol eller måne, herunder lys fra tekniske innretninger og teknologier som ved hjelp av tilført energi har til formål å lyse opp eller forbedre synligheten av omgivelsene eller viltet for det menneskelige øyet i mørket. Departementet kan i forskrift tillate bruk av kunstig lys i forbindelse med ordinær jakt eller fangst av høstbare viltarter. Slik forskrift kan avgrenses til bestemte områder og gi nærmere bestemmelser om bruk av kunstig lys av hensyn til sikkerhet og dyrevelferd."

 

Definisjonen er ment å omfatte både eksisterende og kommende teknologi.

 

Høringsnotatet ble lagt ut 5. oktober. Det vil selvsagt komme en del innspill om dette, det vil ta lang tid før noe blir iverksatt, og det er langt fra sikkert at den endelige utformingen blir slik det er vist over, men jeg tror ikke man får særlig høye odds om man vedder på at den ferdige lovteksten uansett kommer til å inneholde et forbud mot bruk av termisk optikk o.l. Blir det slik, vil det innebære ikke bare forbud mot sikter, men også nattkikkerter/termiske kikkerter på jakt - unntatt for villsvin. 

 

Jeg legger forøvrig merke til at man i høringsnotatet ikke konkluderer om dagens rettstilstand omkring dette, men man synes likevel å mene at den nye regelen skal være en presisering. Jeg tolker det slik at man fort kan bli anmeldt for å ulovlig bruk av lys også etter dagens lov - med de ubehageligheter dette kan medføre, herunder inndragning av både våpen og optikk, våpenkort mv.  Personlig ville jeg ihvertfall ikke tatt sjansen.

 

Hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/0052b277dcad4a57b30af73b854389ce/horingsnotat---endringer-i-viltloven-mv..pdf

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jegermeistern said:

Vi har allerede diskutert dette litt, i den "sticky" tråden over her, fra og med dette innlegget:

 

https://www.kammeret.no/topic/61-våpenloven-og-viltloven-med-forskrifter/?do=findComment&comment=1329144

 

Det hadde jeg ikke sett. Moderator må gjerne slå sammen.

 

Jeg håper noen av de tyngre høringsinstansene spiller inn at slikt utstyr burde vært lov på jakt etter rev. Mange av hensynene som ligger bak unntaket for villsvin, gjelder også rev, hvilket begrunner "fastmontert lyskilde"-regelen. Jeg har aldri prøvd et slikt sikte selv, men å bruke termisk optikk på revejakt kan neppe være dyrevelferdsmessig eller jaktmessig særlig forskjellig fra å jakte med fastmontert lyskilde?

Link to comment
Share on other sites

Nei, forhåpentligvis ikke :-) Men det er ikke vanskelig å se for seg en tilsvarende situasjon, hvor det for eksempel er en jeger som beveger seg i randsonen av en lyskilde. (Slike uhell skjer jo innimellom også i dagslys)  Poenget er at man uansett skal være sikker før man avfyrer skudd, og slik jeg har forstått virkemåten til disse siktene burde det ikke være vanskeligere å se hva man skyter på enn under en fast lyskilde.

Link to comment
Share on other sites

Siden ulykken i Balsfjord har jo utviklingen av sensorer etc. ikke stått stille. Å se inn i en high end, kontra en billig blir nesten som å sammenligne gamle Commodore 64 med dagens dataspill. 

Før så "kikkertene' ut som de var hentet ut fra settet til Star Wars, nå har de 30mm rør, og kan monteres uten seremoni. 

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Olemann said:

Det er vel rom for tvil ang bruk av f.eks termisk på dagtid for å lettere oppdage vilt.
Det står beskrevet at det er ulovlig hvis det er for å forbedre synlighet av vilt eller omgivelser i mørket. 

 

Jeg synes ikke det er noen tvil - termisk på dagtid (i ellers tilstrekkelig lys) vil måtte være tillatt etter den nye lovteksten. 

 

Man kan legge til grunn at lovgiver har vært presis i sin beskrivelse. Dermed vil jeg påstå at det at de har presisert "i mørket" måtte bety at det er tillatt når det ikke er i mørket. Lovgiver kunne med enkelhet ha fjernet "i mørket" og utvidet forbudet til å gjelde i dagslys. 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, jjrckd said:

Jeg mener å ha registrert at NJFF er positive til termisk (min tolkning av det som blir sagt i jakt og fiskepodden). Synd de ikke har baller til å komme på banen for å fremme dette.

 

https://podcasts.apple.com/no/podcast/jakt-og-fiskepodden/id1437172827?l=nb&i=1000471071919

I fylgje njff sjøl har dei planar om å komme med eit svar til det høyringsforslaget. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, M67 said:

Håper det finnes en app som en kan bruke for å finne tidspunktene fra dag til dag, om dette skulle bli førende.

 

2 hours ago, jjrckd said:

Jeg mener å ha registrert at NJFF er positive til termisk (min tolkning av det som blir sagt i jakt og fiskepodden). Synd de ikke har baller til å komme på banen for å fremme dette.

 

https://podcasts.apple.com/no/podcast/jakt-og-fiskepodden/id1437172827?l=nb&i=1000471071919

Kan se ut som NJFF har som hovedpolicy å ikke diskutere eller fronte sine synspunkter på slikt i media. Kan vel slå begge veier. Det vil helt sikkert bli gitt et høringssvar fra forbundet. De som vil prøve å påvirke bør sende innspill, enten gjennom lokale foreninger eller direkte til NJFF.

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, jjrckd said:


overhode ikke. Du kan jo bruke lommelykt så mye du vil. Det er kun forbudt å bruke den til å belyse viltet når du skyter.

Så du får "Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:" Til å bety at det bare gjelder selve skuddøyeblikket? Det er en ganske kreativ lesing. Ser man på de fattigslige forarbeidene er det ganske klart at å bruke lommelykt til å finne, tiltrekke eller "blende" vilt så det står i ro må være forbudt. Riktignok finnes det en dom på at det er tillatt å bruke lyskastere for å rekognosere et terreng før selve jakta, men går du og lyser med en lommelykt i den ene handa og børsa i den andre, så ønsker jeg deg lykke til med å argumentere for at det ikke er bruk av "kunstig lys i jaktøyemed", om du aldri så mye slår den av før du løfter børsa.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, Lille Arne said:

Så du får "Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i jaktøyemed, med følgende unntak:" Til å bety at det bare gjelder selve skuddøyeblikket? Det er en ganske kreativ lesing. Ser man på de fattigslige forarbeidene er det ganske klart at å bruke lommelykt til å finne, tiltrekke eller "blende" vilt så det står i ro må være forbudt. Riktignok finnes det en dom på at det er tillatt å bruke lyskastere for å rekognosere et terreng før selve jakta, men går du og lyser med en lommelykt i den ene handa og børsa i den andre, så ønsker jeg deg lykke til med å argumentere for at det ikke er bruk av "kunstig lys i jaktøyemed", om du aldri så mye slår den av før du løfter børsa.


Men hva om jeg går ut en morgen før det blir lyst, deter stup mørkt så jeg bruker hodelykta for å se hvor jeg går. Vil det også være forbudt?

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Tjukkas said:


Men hva om jeg går ut en morgen før det blir lyst, deter stup mørkt så jeg bruker hodelykta for å se hvor jeg går. Vil det også være forbudt?

 

Antagelig ikke. Det er når du begynner å bruke kunstig lys til å lokalisere, identifisere, tiltrekke deg eller påvirke vilt at du bryter loven.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, jjrckd said:


overhode ikke. Du kan jo bruke lommelykt så mye du vil. Det er kun forbudt å bruke den til å belyse viltet når du skyter.

Som andre har vært inne på: Den tolkningen tror jeg ikke holder.  "I jaktøyemed" dekker nok både å lyse over terrenget på forhånd og å lete etter det etterpå - hvis ikke ville det vært lite poeng å lage egne regler for ettersøk med lys.

 

At det finnes praktisk vanskelige grensedragninger blir ikke til å unngå. For å ta et eksempel fra egen jakthverdag: Jeg jakter ender på trekk ved en dam. Når trekket er slutt, er det såpass mørkt at en lommelykt er til god hjelp når man skal tilbake til bilen. Vi bruker rerievere til å hente vilt, men det er ikke alltid de finner alle; og innimellom skjer det at en and blir skadet men er frisk nok til å svømme unna hundene.

 

Er det forbudt å bruke lommelykt til å finne veien hjem? Neppe. Er det forbudt å bruke samme lykt til å lete etter felt vilt mens jeg går tilbake? Trolig. Ettersøk er "jaktøyemed", og unntaket i viltlovens §20 gjelder kun for hjortevilt. Er det lov å bruke lommelykten til å lyse i vannkanten slik at man kan hjelpe hundene å finne skadd vilt? Hm... 

 

Skal man være sikker på gjøre alt rett, går man tilbake med hund og våpen i dagslys dagen etterpå, vel vitende om at det er skadeskutt vilt i dammen. Er det fornuftig?

 

 

Edited by Hopalong
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, den er referert i høringsnotatet:

 

Quote

I Rt. 1962 s. 801 ble jegerne frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av kunstig lys i jaktloven 1951 § 44 annet ledd. De hadde natten før jakten brukt billys og lykter for å sjekke om det stod hjort i terrenget. Høyesterett uttaler at det kreves en mer umiddelbar forbindelse mellom bruken av lyset og selve jakten for at det skulle foreligge et brudd på forbudet mot bruk av kunstig lys.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

De frykter vel at det blir for "effektivt". Når det er sagt; så tror jeg det er en del hjorte-vald, med store kvoter, som kunne spart seg myyye arbeid med å benytte termisk. Hadde blitt ganske flere døgn med feks. bøjakt av det, når man ikke er avhengig av fullmåne. Kanskje de kunne avslutta hjortejakta i god tid før 23. desember. Kjenner flere grunneiere som har sagt ifra seg andelen sin i hjortejakta pga de synes det blir mere arbeid, enn hygge med store kvoter. Disse storvaldene har jo gjerne 2-sifret kvote på elg også, i tillegg, ivertfall her oppe i Trøndelag.

 

Begriper ikke at det skal være så moralskt forkastelig/uforsvarlig å jakte på natt, så lenge en holder seg til tildelt kvote, og bruker  tilgjengelig teknologi av god kvalitet. Det er lettere å se forskjell på art/kjønn, osv i en termisk, enn på feks måneskinnsjakt med vanlig kikkert. Måneskinnsjakt er det jo fåtallet av jegere som protesterer på, men endel folk fra samme gruppe, hyler som forpint over hvor moralsk forkastelig det er å bruke nattopptikk. Ser ikke problemet/forskjellen.

 

Myndighetene mener tydeligvis at det er helt innafor på alle mulige måter ifm villsvinjakt. Hvorfor kan de ikke tillate det på feks rev også? 

I sin tid, når kikkertsiktene kom, så var det samme greia. Det var "juks" og viltet "fikk ikke en sjangse" osv.

 

Tror nok dette med nattoptikk vil modnes og bli godtatt etterhvert, men myndighetene vil henge langt etter i forståelsen av dette, så det blir garantert mye brukt i mang en bortgjemt dal, uansett. Med mindre de forbyr salg av nattoptikk da..

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

40-talls hjort og 20-talls elg på kvoten, blir et ork ja. Spesielt for folk som har annet å gjøre enn å bo ute i skogen fra 01.sept til 23 desember. Da blir det mere arbeid enn rekreasjon. Å få effektivisert uttak hadde vel flere takket ja til om de hadde muligheten, tror jeg da...

 

Link to comment
Share on other sites

Eg og ein jaktkompis har eit vald i lag der vi har 15 løyver. I tillegg har eg to mindre vald eg jakter på, med tilsammen 5 løyver. So i løpet av ein haust har eg 20 hjorter som skal skytast. Og det skrikast om avskyting, kor viktig det er at vi fyller kvoter og holder bestanden i sjakk.

 

Eg korrigerte synet mitt med laser for ein del år tilbake, angrer ikkje men nattesynet er svært dårlig som følge av operasjonen. Og eg er ikkje i tvil om at eg hadde hatt meir marginer å gå på, og dertil sikrare jakt- om eg kunne brukt termisk. Om det er meir humant å sende ein natteblind tulling på måneskinnsjakt med ein zeiss, det kan sikkert diskuterast 😂

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, det står ikke på tilgjengelige jegere. Det er heller ikke antall jegere på et lag som avgjør fellingsprosent. Det er de 20 % mest ivrige som står for 90 % av alle fellinger uansett.

 

Poenget her er at det kunne tatt mindre tid. Om man er 100 mann i skogen eller 20. Erfaringa mi er at det blir mindre og mindre effektivt dess flere jegere på laget. Snakking, smelling av bildører, og værsetting av absolutt hele teigen en tenker å jakte. Hjorten er over alle hauger før førstemann er kommet på post.  Ift timebruken så gir slik jakt dårlig uttelling på hjort ivertfall.

 

Å få skyte mer hjort på kveld/natt, under kontrollerte forhold med rolige dyr, ville effektivisert jakta, men det er ikke dermed sagt at det bare er å gå ut og plaffe løs pga at man har et nattsikte. Den som tror det,kan bare gå ut i mørket og snike seg fram til favorittposten/jordet for å se hvor nærme en kommer hjorten. Den er like var på lyder på natt som på dag, og på natta ser du ikke alltid hvor du setter føttene. Vind må man også tenke på osv..

 Er man tidlig ute derimot og sitter hele natta, pekk i ro, så er det gode muligheter, men ikke noe garanti for skuddsjans da heller.

Edited by hewi
Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, hewi said:

Ja, det står ikke på tilgjengelige jegere. Det er heller ikke antall jegere på et lag som avgjør fellingsprosent. Det er de 20 % mest ivrige som står for 90 % av alle fellinger uansett. Poenget her er at det kunne tatt mindre tid. Om man er 100 mann i skogen eller 20. Erfaringa mi er at det blir mindre og mindre effektivt dess flere jegere på laget. Snakking, smelling av bildører, og værsetting av absolutt hele teigen en tenker å jakte. Hjorten er over alle hauger før førstemann er kommet på post. 

Det er nå ikke alle som verken smekker bildører eller værsetter hele teigen. 

 

Men leier man ut åpent, så får man jo likt og ulikt, og så går dagene uten at noe blir felt. Det er nå også svært vanskelig å komme som ukjent i mange terreng - det går gjerne litt tid før man begynner å skyte.

Litt mer selektiv utleie, og litt styring/guiding, så kan det nok bli felt en del dyr, og man kan få en liten ekstra inntekt også.

 

K

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, M67 said:

Det er nå ikke alle som verken smekker bildører eller værsetter hele teigen

Sant, men et jaktlag har alltid en viss prosentandel nolduser, som ødelegger for resten

 

2 minutes ago, M67 said:

Det er nå også svært vanskelig å komme som ukjent i mange terreng - det går gjerne litt tid før man begynner å skyte.

Også sant. Jakter man med hund, blir man fort kjent med overganger og veksler som dyra bruker, men man må uansett ha minst en sesong på seg før man jakter effektivt og fornuftig. 

 

3 minutes ago, M67 said:

Litt mer selektiv utleie, og litt styring/guiding, så kan det nok bli felt en del dyr, og man kan få en liten ekstra inntekt også.

 

Problemet her er ofte stooore grunneierlag, hvor det alltid finnes 2 eller flere tre-påler, som motsetter seg alt av nye gode forslag. De blåholder på jakt og stemmerett og nekter å ta inn utenbygds, med mindre de er i nær slekt med en annen grunneier. Selv da er de skeptiske til nye tryner.

 

I motsatt fall, om det  skal tilrettelegges og ordnes optimalt for kommersielt utleie, så vil det bli et prisnivå den jevne Ola Dunk ikke har råd til, og det blir eksklusiv jakt for de som er dumme nok  til å betale. (tjukk lommebok og tjukk i hue) Dette igjen vil endre markedet enda mer, slik at det blir mer ekskludering enn det er nå. Har sett at dette blir tilfellet flere og flere steder de siste åra

Link to comment
Share on other sites

41 minutes ago, Gillen said:

Sikkert mange jegere her,uten tilgang på hjortejakt- som kunne hjulpet dere med å fylle kvoten 😏😏

Ja, om det bare hadde vært så enkelt. Greia er vel, tror jeg, er at de fleste som faktisk er villig til å ofre nødvendig tid og penger på storviltjakt, allerede har ( mer enn nok?) jakt fra før. Min erfaring fra elgjakt er at mange vil slenge seg med ei helg eller to uten særlig andre forpliktelser. Når man må begynne å betale forskudd, rydde poster, bygge tårn og slakteoppheng, ta sin del av andre ressurser som hund og redskap for utkjøring osv, samt stille når slakt skal skjæres ned og kjøtt skal pakkes og fordeles. Nei, da er det ikke så fryktelig om å gjøre allikevel.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...