Jump to content

Lille Arne

Members
 • Content Count

  605
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

69 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Kompensator eller brems flytter også børsa over i annen våpenklasse i NROF.
 2. Gjennomsnittlig årslønn for en mannlig industriarbeider utenom offshore i 1980 var ca 80 000 kr. Så 10% av brutto årsinntekt. Statistikk I 2019 ser samme tallet ut til å ligge på ca 480 000. (Statistikken som er tilgjengelig nå er mye mer finoppløst, så jeg gjorde en rask forenkling selv) Statistikk Nå er det sikkert en økonom som kan fortelle meg at dette blir alt for enkelt 🤐, men 10% av en tilsvarende brutto årsinntekt er da 48 000. Det bør jo holde til en OK rifle med kikkert.
 3. NM 248 spontanrøykhåndgranat. https://www.regjeringen.no/contentassets/97aff35e868949d4adbcdf95e2f66c4e/shf_rapport-2020_01-etter-ulykke-med-roykhandgranat-29.-august-2019.pdf
 4. "Fjærdrevet tennstempel" beskriver jo konkret hva det er for noe.
 5. At en bevegelig skive forsvnner helt eller delvis når den kommer til ro er lov. Dersom hele A-sonen på skiva forsvinner, er det å anse som et "disappearing target", og en skytter som ikke skyter på det eller bommer vil ikke få penalties for failure to engage/miss:
 6. Selve konstruksjonen ser ut som om den ville vært lovlig, med ytterrøret permanent festet på pipa. Men den er ikke tilgjengelig på grunn av amerikanske eksportregler. Lyddempere kan bare selges utenlands til politi og militære.
 7. Våpnene som ble brukt i angrepene i Frankrike var dels reaktiverte "løsammo-våpen" fra Slovakia, som hadde særdeles sløve regler for ombygging av skarpe våpen (to stålstifter i løpet), dels våpen på avveie fra Albania og tidligere Jugoslavia som har kommet ut på det svarte markedet uten noen gang å ha vært deaktivert eller ombygd, dels gammelt ræl som hadde sirkulert i grå- og svartmarkeder i lang tid. Det forrige EU-direktivet hadde pussig nok strengere regler for plombering enn for ombygging til "løs-ammo"-våpen. https://www.spiegel.de/international/europe/following-the-path-of-the-paris-terror-weapons-a-1083461.html Skulle tro at en autorisert børsemaker kunne være en "competent authority"? Det virker som galskap at Kripos skal bruke tid og ressurser på å inspisere plomberte våpen.
 8. Stålmål - plater og poppere - oppfører seg litt forskjellig med .22 og 9mm.
 9. Tolkningen av punktet " frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10," Avgjør om Ruger 10*/22 fortsatt kan erverves til jakt. Det tok vel nesten 50 år før Ruger begynte å lage 25- og 15-skudds magasiner. *Gjett hva 10-tallet står for.
 10. Frankrike har greid å tolke direktivet dithen at manuelle våpen med magasin for mer enn 10 skudd (men mindre enn 30*) er i kategori B. Finland regner også bare halvautomater med mer enn 20/10 skudds magasin som "Särskilt farliga skjutvapen" med krav om 12 måneders aktivitet i godkjent forbund. Jeg antar at fransk og finsk justisdepartement har bedre forutsetninger for å lese direktivet enn meg - så jeg må nok ha misforstått. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2250 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P9 *Dette ser ut til å være en særfransk innskjerping - det står ingenting om 30 skudds magasiner noe sted i direktivet.
 11. Unntaket for eierskap fra før av følger av artikkel 7.
 12. Jeg har lest opp og ned i EU-direktivet og blir i grunnen mest svimmel - men: I artikkel 5 settes det opp krav om at statene skal inndra tillatelsen til å inneha våpen i kategori B for våpeneiere som er i besittelse av et magasin som kan inneholde mer enn ti skudd. Unntak kan gjøres for våpeneiere som har fått tillatelse etter artikkel 6 eller 7. Artikkel 7 er regler for å beholde våpen som skifter kategori som følge av direktivet ("grandfathering"), og dermed ikke interessant her. Artikkel 6 setter opp regler for hvem som kan få tillatelse til å eie våpen i kategori A, punkt 6 og 7. Dette er halvautomatiske våpen. Mangelen på logikk (du kan få eie store magasiner til manuelle våpen bare om du har tillatelse til å eie halvautomatiske våpen) ser ut til å være hentet rett fra direktivet. Så kan man kanskje argumentere for at det er urimelig å ikke få kjøpe store magasiner til manuelle våpen om man likevel tilfredsstiller kravene til å å kjøpe halvautomatiske våpen med store magasiner - og at det er unødvendig å måtte gå veien om å kjøpe/søke ervervstillatelse for et halvautomatisk våpen om man bare ønsker å konkurrere med et manuelt. Men jeg greier ikke å se at det er mulig å lage lempeligere regler for å kjøpe sentertente sportsvåpen med manuell mekanisme og store magasiner enn for å kjøpe halvautomatiske våpen med store magasiner. Muligens unntatt at karantenetiden kan settes til 12 måneder - det er minstekravet i artikkel 6, (c)(i)
 13. Jeg ser ingen som helst åpenbar grunn til at patroner med ytelse som vanlige småviltpatroner skal være forbudt. Et tynt argument er at det vil være "lett" tilgjengelig ammunisjon med spesielt god effekt mot politiets og Forsvarets beskyttelsesvester - men denne ammunisjonen er i utgangspunktet forbudt, og Forsvaret er langt fra så slepphendt med ammunisjon lenger som det en gang var.
 14. Tenker du på våpen med fast magasin? De må antagelig plomberes permanent for å kunne videreselges, slik som tilfellet i prinsippet har vært for magasinhagler siden 2009. Jeg ser også bare anledning til å gi dispensasjon til halvautomatiske rifler for sportsskyttere - det virker svært ulogisk at ikke dispensasjonsregelen skal gjelde også manuelle rifler. Det bør antagelig legges inn i § 4-4: § 4-4 Halvautomatiske rifler og rifler med stor patronkapasitet til sportsskyting Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting. Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3 og løyve til erverv av rifler med manuell omlading og magasin med kapasitet til meir enn 10 skot, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta til personar som: 1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og 2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og 3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av skyttarorganisasjonen i dei siste to åra.
 15. Estetiske begrensninger gjelder bare halvautomater til jakt. Sports- og jaktvåpen med manuell mekanisme er begrenset av lengde (40/84 pipe/total), reell magasinkapasitet (5/10 hagle/rifle) - med mindre selvfølgelig du eide 10+magasinet før 1. april i år - og kaliber (ikke 12,7x99, 5,7x28 og 4,6x30). Hagler med andre mekanismer enn bolt kan ikke ha løst magasin. Rifla di lever helt trygt og rolig.
×
×
 • Create New...