Jump to content

Revejegere overvåket av økokrim


Kløyvern
 Share

Recommended Posts

Utrolig at politiet kaster bort goodwill-en så lettvint...

Den ene episoden avløser den andre, ulovlig oppbevaring av DNA-prøver, ulovlig innsamling og oppbevaring av mobildata, ulovlig innsamling og oppbevaring av DNA-prøver osv.

Skjønner ikke politiet at uten tillit i befolkningen blir jobben deres helt umulig, eller spiller det ingen rolle siden bevilgningene bare øker når kriminaliteten øker?

Link to comment
Share on other sites

Ikke selv, men har flere førstehåndsberetninger. Det som går igjen, er det du antyder. Henlagt etter bevisets stilling, selv med kjente gjerningsmenn med tyvegodset i sin besittelse. Tilliten til « systemet» er relativt lav for å si det forsiktig. Men det er vel gjensidig, når en ser hva det samme systemet bruker av ressurser på å gjøre tilværelsen mer kronglete for de av oss som etter rimelig evne prøver å holde oss på den smale vei.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, bardp skrev:

Flott anvendelse av resursene så dette er sikkert morsommere en å fange tyver.

 

De kan si hva de vil om at "de ikke er ute etter å ta folk" men jeg vet i allefall med meg selv at i samme situasjon tror jeg nok at jaktinstinktet ville i allefall vært tilstede, om ikke bevisst så ubevisst.... 

 

Vært litt greit om politiet hadde klart å innprente i seg selv at de faktisk er en serviceinstitusjon for folket (og noen er jo faktisk flinke til nettopp det - andre, not so much...)

Og det gjelder forsåvidt også andre statlige institusjoner, i allefall en som er nevnt i nyhetsartikkelen det er lenket til. 

 

Link to comment
Share on other sites

Aller skjønner jo at politiet var ute etter ulvejegere - da blir det teit å lyve om det etterpå. Og hvorfor kan de ikke bare si det som det er? Kameraet var satt opp for å sjekke om åtejakt på rev i realiteten var ulovlig jakt på ulv. Så viser det seg at det var ikke slik politiet fryktet, og da pakker man ned kameraet, gir grunneieren en klapp på skuldra og undersøker noe annet istedenfor.

Men å stå som en 6-åring å benekte fakta er jo bare patetisk...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Denne typen overvåking er helt greit dersom det er snakk om narkotikadepot eller annet alvorlig kriminelt som er gjemt. Denne griseskrotten viser at byråkratiet tar seg frekt til rette som på mange andre områder. Folk er til for byråkratene, ikke omvendt. Byråkratisk stalking kan vi nesten kalle dette, folk flest må nok regne med mer av uønsket oppmerksomhet og tilnærming fra det offentlige, dessverre.

Link to comment
Share on other sites

40 minutter siden, Vaquero skrev:

Byråkratisk stalking kan vi nesten kalle dette, folk flest må nok regne med mer av uønsket oppmerksomhet og tilnærming fra det offentlige, dessverre.

 

Er man på vei mot konspirasjonsteorier hvis man prøver å tenke seg at dette var bevisst? Altså at politiet ønsker at folk ute på bygda i ulvesonen skal gå å se seg over skuldra? 

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@Jibrag Det gjelder vel for alt og alle. Når du kjører på E6 vet du at de kan stå med laseren rundt neste sving.

 

Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om denne saken. Jeg forstår at det ikke er noe moro å bli mistenkt for ulovligheter, men reagerer de på samme måte når de passerer en promillekontroll?

Og at politiet tok feil mtp lovligheten er vel ikke noe nytt, politiet gjør slike feil regelmessig. Det er en grunn til at vi har et rettsapparat for å avgjøre skyld. Men som du også sier, politiet burde jo være en serviceinstitusjon.

 

21 timer siden, Wintel skrev:

Men å stå som en 6-åring å benekte fakta er jo bare patetisk...

Vet du noe om denne saken vi andre ikke vet?

Link to comment
Share on other sites

Hver gang De argumenterer for og lettere få tilgang til og bruke overvåkning så er argumentet at det er kun tiltenkt de farligste i samfunet og vanelige folk overhodet ikke har noe og frykte.

skal en tro på denne politiadvokaten så er og hive en griselabb ut som åte nokk til og utløse overvåkning av deg.

Tilliten øker ikke akkurat ved at han står og juger. Og bruker griseslakt som argumentasjon for dette.

Sier vel alt når halve skrivet som ble vist på Tv2 var sladdet.

Og hvis det var mistanke om ulovelig jakt så hadde det vært interesant og vist hvor gode holdepunkter de har i forkant for og utløse en slik aksjon.

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Sitat

Denne typen overvåking er helt greit dersom det er snakk om narkotikadepot eller annet alvorlig kriminelt som er gjem

Problemet er jo til en viss grad at flere og flere ser på jakt som (minst) like galt som narkotikakriminalitet. Jeg tror ikke på konspirasjoner i denne sammenhengen, men om ser litt på sakshistorikken til politiadvokaten som er nevnt, så er det vel tydelig at han eller flere der er veldig opptatt av dyrevelferd og dyrenes "rettigheter".

 

K

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Nå er det slik i Politiet at noen politiadvokater er spesialister på Insest andre på vinningskriminalitet og atter andre på drap. Så at en Politiadvokat som jobber med ulovlig jakt og dyrevelferd har flere slike saker er helt naturlig.

Men at Politiet prioriterer å bruke resurser på noe slikt er jo helt på tryne når en ser hva de henlegger av andre saker.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Erlend Meyer skrev:

Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om denne saken.

 

Da kan jeg jo like godt spørre direkte - synes du ressursbruken til politiet i denne saken er det man normalt sett skal kunne forvente med tanke på det lovbruddet de påstår å ha hatt til hensikt å avdekke? 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Erlend Meyer skrev:

Det gjelder vel for alt og alle. Når du kjører på E6 vet du at de kan stå med laseren rundt neste sving.

 

Jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om denne saken. Jeg forstår at det ikke er noe moro å bli mistenkt for ulovligheter, men reagerer de på samme måte når de passerer en promillekontroll?

Og at politiet tok feil mtp lovligheten er vel ikke noe nytt, politiet gjør slike feil regelmessig. Det er en grunn til at vi har et rettsapparat for å avgjøre skyld. Men som du også sier, politiet burde jo være en serviceinstitusjon.

 

Vet du noe om denne saken vi andre ikke vet?

Se på klippet med denne politiadvokaten en gang til. Arket med informasjon som ikke passer han - det skyver han fra seg som det var giftig. Det vil han ikke ha noe med å gjøre. Så søker hånda hans automatisk opp til munnen når han begynner å snakke, før han får festet masken og slår pratemaskina på. Vi som har barn i barnehage og småskolealder i hus vet hva dette er. En usannhet skal serveres.
 

Når det gjelder dette med overvåkning sammenlignet med for eksempel lasermålinger og promillekontroller ser jeg klare forskjeller. Gjennom kontroll langs veiene søker man å avdekke om bilførere oppfyller aktsomhets og edruelighetskrav under utførelse av en aktivitet som har tildels betydelig skadepotensiale for andre mennesker. Det er helt greit. Det er en del av kontrakten mellom oss bilførere og de som har gitt oss tillatelse til det. Å montere skjulte overvåkningskamera i skogen, foreta målrettede og avanserte etterforskningsskritt mot individer, uten skjellig grunn til mistanke for straffbar handling - det er et helt annet dyr. Når politiet tillater seg å bruke slike metoder undergraver de ganske fundamentale prinsipper for personvern og rettssikkerhet. 

 • Like 12
 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

Når grunneier og revejeger blir nektet innsyn i overvåkningsbeslutningen fra tingretten, så er det helt klart for meg at begrunnelsen de serverer er reinspikka løgn.

Hadde det vært griseåte de var ute etter å sjekke, så hadde det ikke vært noen grunn til å skjule hva som står i beslutningen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil vel si meg enig i at det lukter, men det er likevel forskjell på teorier og fakta. Selv om dere skulle ha rett i at forklaringen er en løgn betyr det ikke at dere har rett i hva den virkelige grunnen var. For alt vi ved kan den være langt mer røten enn våre villeste spekulasjoner (eller helt uskyldig selv om det er mindre sannsynlig).

 

@Jibrag: Mja. Jeg er nokså skeptisk til en del av politiets prioriteringer, spesielt når det gjelder "offerløse lovbrudd". Men det vil nesten alltid være andre, mer alvorlige saker de kunne ha prioritert høyere. Å sette enkeltsaker opp mot hverandre slik er sjelden produktivt, om dette er første sak på dette siden 90-tallet vil jeg ikke ha noe problem med det.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, G.Larson skrev:

Når grunneier og revejeger blir nektet innsyn i overvåkningsbeslutningen fra tingretten, så er det helt klart for meg at begrunnelsen de serverer er reinspikka løgn.

Hadde det vært griseåte de var ute etter å sjekke, så hadde det ikke vært noen grunn til å skjule hva som står i beslutningen.

Kjenner ikke saken, men hvis politiet har kildeopplysninger som må holdes konfidensielle kan det være en grunn til at ingen får innsyn, og at de heller ikke kan si så mye om det til media. Og slik må det dessverre ofte være.

 

Så det lukter litt av kildeopplysninger som viste seg å ikke holde vann. Slikt kan skje.

 

Ev. kan det være så enkelt som at de som ber om innsyn ikke er parter i saken og dermed ikke har rett til innsyn. Dommer og de fleste kjennelser er offentlige med mindre annet bestemmes, men saksdokumenter er underlagt taushetsplikt.

Edited by fleskebacon
Kom på noe mer
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 minutter siden, G.Larson skrev:

Tja, grunneier og åteeier vil jeg vel påstå er part i saken. Det er jo de som har blitt overvåket.

Hvis de verken har status som mistenkt, siktet eller fornærmet er de ikke part i saken.

 

Og hvis de hadde fått status som mistenkt eller siktet så hadde jo det blitt feil også, all den tid konklusjonen var at det ikke hadde skjedd noe straffbart.

Edited by fleskebacon
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, fleskebacon skrev:

Hvis de verken har status som mistenkt, siktet eller fornærmet i er de ikke part i saken.

 

Da må jeg bare konstatere at din definisjon av "part" vil stå til stryk i alle former for prøver/eksamener i offentlig rett.

 

Forvaltningslovens § 2 har denne definisjonen av "part":

 

" e)part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder".

 

Vedtaket har gjelder overvåkning av et område, eid av en privatperson, uten denne personens samtykke. Denne overvåkningen "retter seg mot" grunneierens bruk av egen eiendom. Alternativt kan man hevde at overvåkningen gjelder et åte, det er utlagt av en privatperson, og er da vedkommendes "eiendom", som han lovlig kan etterse. Altså "retter vedtaket" seg også mot denne personen.

Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, Jegermeistern skrev:

 

Da må jeg bare konstatere at din definisjon av "part" vil stå til stryk i alle former for prøver/eksamener i offentlig rett.

 

Forvaltningslovens § 2 har denne definisjonen av "part":

 

" e)part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder".

 

Vedtaket har gjelder overvåkning av et område, eid av en privatperson, uten denne personens samtykke. Denne overvåkningen "retter seg mot" grunneierens bruk av egen eiendom. Alternativt kan man hevde at overvåkningen gjelder et åte, det er utlagt av en privatperson, og er da vedkommendes "eiendom", som han lovlig kan etterse. Altså "retter vedtaket" seg også mot denne personen.

 

Helt riktig. Men dette er strafferett, ikke forvaltningsrett. I strafferett er det to eller tre parter: Mistenkt/siktet, påtalemyndigheten og eventuelt fornærmede. Det er kun disse som har innsynsrett i saken. Vitner er ikke part i saken og har heller ikke innsynsrett.

Edited by fleskebacon
Tilføyelser
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det kreves for øvrig ikke mye for å iverksette skjult kameraovervåkning på offentlig sted slik som det er gjort her. Det er nok med mistanke om et lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder (straffeprosessloven § 202 a). Bruk av gris som åte kan rammes av Matloven og/eller tilhørende forskrifter, som kan gi straffer på inntil 2 år. Så slik sett ser jeg ikke at noen skal ha noen grunn til å lyve om det juridiske grunnlaget for overvåkningen.

 

Hva man ev. har tenkt at man kanskje "fikk med på kjøpet" av straffbare handlinger som følge av overvåkningen (f.eks. ulovlig jakt) har slik sett ingen relevans.

 

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, fleskebacon skrev:

Det kreves for øvrig ikke mye for å iverksette skjult kameraovervåkning på offentlig sted slik som det er gjort her.

Offentlig sted ? Rett overfor revebua på privat eid grunn og ett lovlig åte ? Ta deg ei bolle.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Mix skrev:

Offentlig sted ? Rett overfor revebua på privat eid grunn og ett lovlig åte ? Ta deg ei bolle.

 

Tar gjerne en bolle jeg. Og mens jeg spiser den kan du lese straffelovens definisjon av offentlig sted.

 

Sted bestemt for alminnelig ferdsel eller der allmennheten ferdes, står det. Stort sett all utmark er derfor offentlig sted, selv om noen eier den. Jeg regner med at dette er snakk om utmark, ettersom det visstnok var midt i skauen. Og hvis du mener at utmark ikke er åpen for allmenn ferdsel kan du lese om allemannsretten i Friluftsloven. Start på toppen, det kommer ganske tidlig.

 

Jeg liker forresten sjokoboller best.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, fleskebacon skrev:

Tar gjerne en bolle jeg. Og mens jeg spiser den kan du lese straffelovens definisjon av offentlig sted. Sted bestemt for alminnelig ferdsel eller der allmennheten ferdes, står det. Stort sett all utmark er derfor offentlig sted, selv om noen eier den.

Hvor finner du at Firluftlovens bestemmelser for almen ferdsel (utmark), er offentlig plass/sted? Tror du blande kortene litt her. :)Og hadde det vært slik, er "all" jakt og fangst forbudt i Norge. Friluftsloven har lite med dette å gjøre.

 

Så du nevnte bruk av gris som åte og at dette kunne være straffbart, litt lengere op p her. Ja - uten søknad til rett instans. Revejegeren har fulgt "boka til punkt og prikke". Han søkte Mattilsynet  i.h.t. regelverk og har fått tilsagn om å bruke gris som åte, noe love gir anledning til. Så, intet straffbart i det. Det er vel noen som har dri.. på draget her (etter min mening) og det er ikke revjegeren.

Edited by Geco5
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dessverre er dette blitt vanlig praksis innenfor ulvesonen. Jegere opplever stadig innblanding fra offentlige tjenestemenn/kvinner ved helt vanlig jakt. For 2 år siden, seint i elgjakta, etter at det hadde vært noen nære på episoder med hund versus ulv, krydde det av folk fra forvaltning og politi. Det var vanskelig å komme seg frem på diverse skogsveier da det var fullt av "overvåkere" som satt fast eller hadde rota seg bort ^_^ 

Link to comment
Share on other sites

Økokrim/politiet  og statsadvokatenes oppførsel innenfor ulvesona minner mer og mer om Stasi oppførsel i gamle Øst-Tyskland. Her er det helt tydelig at fanatismen har tatt overhånd i statsapparatet- og det en veldig farlig utvikling. Det som er like ille er at mange tydeligvis synes dette er "helt greit"  Hva blir det neste?

Edited by asterix
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Geco5 skrev:

Hvor finner du at Firluftlovens bestemmelser for almen ferdsel (utmark), er offentlig plass/sted? Tror du blande kortene litt her. :)Og hadde det vært slik, er "all" jakt og fangst forbudt i Norge. Friluftsloven har lite med dette å gjøre.

 

Så du nevnte bruk av gris som åte og at dette kunne være straffbart, litt lengere op p her. Ja - uten søknad til rett instans. Revejegeren har fulgt "boka til punkt og prikke". Han søkte Mattilsynet  i.h.t. regelverk og har fått tilsagn om å bruke gris som åte, noe love gir anledning til. Så, intet straffbart i det. Det er vel noen som har dri.. på draget her (etter min mening) og det er ikke revjegeren.

 

Straffeloven § 10 definerer offentlig sted som "et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes." Det er denne definisjonen man forholder seg til i all strafferett når begrepet "offentlig sted" brukes.

 

Jeg mener vi trygt kan gå ut i fra at denne overvåkningen har skjedd i utmark, ettersom stedet omtales som langt uti skogen. Det neste spørsmålet blir da hvorvidt utmark er "et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes".

 

Friluftslovens § 2 slår fast at "I utmark kan enhver ferdes til fots hele året", også kjent som allemannsretten. Med andre ord er utmark et sted bestemt for alminnelig ferdesel, altså per definisjon et offentlig sted.

 

Hvor finner du at det er forbudt å jakte på offentlig sted?

 

Og når det gjelder griseåtet, så kan det være straffbart å legge ut husdyr som åte, det er Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum som regulerer dette. Det er en lang og kjip EU-tilpasset forskrift, som er relativt ny og er endret flere ganger. Så det var vel nettopp det politiet ville sjekke ut, om åtet var lovlig. Og da var de avhengige av å vite hvem som har lagt det ut, noe de fant ut. Og saken ble henlagt, fordi det viste seg at alt var i skjønneste orden.

 

Det er for øvrig ikke noe krav om at det skal være noen konkret mistenkt for å starte kameraovervåkning på offentlig sted, det holder at man med skjellig grunn mistenker at det kan ha skjedd noe straffbart.

 

Om dette er riktig prioritering av ressurser kan man diskutere til man blir blå, men det er ingnting som tyder på at politiet på noen måte har gjort noe ulovlig her. Tvert i mot har de holdt seg godt innenfor lovverket. Alle forstår at det er kjipt å føle seg mistenkt for noe man ikke har gjort, men når saken får dette utfallet synes jeg faktisk at de sutrer mer enn de har grunn til over dette. Det er ingen som har driti på noe drag her.

 

Jeg tipper at det eneste de kanskje kunne fått rede på i saksdokumentene, som ikke står i kjennelsen fra retten, er hvem som har tipset politiet om åtet. Og det trenger de ikke å vite.

Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, znopi skrev:

Dessverre er dette blitt vanlig praksis innenfor ulvesonen. Jegere opplever stadig innblanding fra offentlige tjenestemenn/kvinner ved helt vanlig jakt. For 2 år siden, seint i elgjakta, etter at det hadde vært noen nære på episoder med hund versus ulv, krydde det av folk fra forvaltning og politi. Det var vanskelig å komme seg frem på diverse skogsveier da det var fullt av "overvåkere" som satt fast eller hadde rota seg bort ^_^ 

 

6 minutter siden, asterix skrev:

Økokrim/politiet  og statsadvokatenes oppførsel innenfor ulvesona minner mer og mer om gamle Stasi oppførsel i gamle Øst-Tyskland. Her er det helt tydelig at fanatismen har tatt overhånd i statsapparatet- og det en veldig farlig utvikling. Det som er like ille er at tydeligvis mange synes dette er "helt greit"  Hva blir det neste?

 

Å prøve å diskutere årsaken til at det har blitt slik er som å stikke hånda inn i et vepsebol, så hvis vi som jegere skal prøve å holde sammen synes jeg det er bedre å bare være enige om det vi alle er enige om:

 

Det er veldig synd at det har blitt slik at lovlydige jegere i enkelte områder føler seg uglesett og overvåket, uansett hvem som kan sies å ha skylda for at det har blitt slik. Jeg synes revejegerne i dette tilfellet bør klappe seg sjøl på skuldra og være stolte av at de er skikkelige jegere som gjør ting riktig, og heller fronte det på den måten.

 

Mitt poeng i tråden er bare at politiet har forholdt seg til gjeldende lovverk, og det har revejegerne også. Altså, ingen har driti på draget. Og i utgangspunktet er jo ingenting bedre enn det.

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, fleskebacon skrev:

 

Straffeloven § 10 definerer offentlig sted som "et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes." Det er denne definisjonen man forholder seg til i all strafferett når begrepet "offentlig sted" brukes.....................Om dette er riktig prioritering av ressurser kan man diskutere til man blir blå, men det er ingnting som tyder på at politiet på noen måte har gjort noe ulovlig her. Tvert i mot har de holdt seg godt innenfor lovverket. Alle forstår at det er kjipt å føle seg mistenkt for noe man ikke har gjort, men når saken får dette utfallet synes jeg faktisk at de sutrer mer enn de har grunn til over dette. Det er ingen som har driti på noe drag her.................Jeg tipper at det eneste de kanskje kunne fått rede på i saksdokumentene, som ikke står i kjennelsen fra retten, er hvem som har tipset politiet om åtet. Og det trenger de ikke å vite.

Klipper ut litt av innlegget ditt- og jeg må si jeg er rimelig skremt over dine holdninger. Definisjon av offentlig sted finner du her. https://snl.no/offentlig_sted  , og en høyesterettsdom forteller faktisk at Politivakten på Notodden ikke var et offentlig sted- pga for lite besøkende! Ett reveåte burde ihvertfall ikke komme under denne kategorien! 

Når det er sagt- og definert- er jeg rimelig skremt over din holdning til Statsadvokatens og økokrims handlinger. Men du har nok rett i en ting- og det er at de vil holde tipseren anonym. Igjen ett stort "men".  I dette miljøet kan en tydeligvis tipse og slenge ut påstander som får alvorlige konsekvenser for uskyldige- ref. ulverassiaen i Østerdalen der mange helt uskydige fikk ødelagt livet og fremtiden, bedrifter slått konkurs osv pga noen "anonyme" tipsere og noen fanatiske maktpersoner i statsapparatet som missbrukte sin makt. En grei beskrivelse for fanatisme er at " målet helliger middelet" Og i disse sakene virker det dessverre som om fanatismen har vært drivkraften når en prioriterer resursbruken til Statsadvokat og Økokrim. Og slikt er en farlig utvikling i ett demokrati. 

 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

39 minutter siden, fleskebacon skrev:

Det er veldig synd at det har blitt slik at lovlydige jegere i enkelte områder føler seg uglesett og overvåket, uansett hvem som kan sies å ha skylda for at det har blitt slik. Jeg synes revejegerne i dette tilfellet bør klappe seg sjøl på skuldra og være stolte av at de er skikkelige jegere som gjør ting riktig, og heller fronte det på den måten.

 

Mitt poeng i tråden er bare at politiet har forholdt seg til gjeldende lovverk, og det har revejegerne også. Altså, ingen har driti på draget. Og i utgangspunktet er jo ingenting bedre enn det.

Jeg tror vi kan si med ganske stor grad av sikkerhet at det ikke var det mulig ulovlige griseåtet som var motivasjonen. Hvis de virkelig var interessert i å finne ut av åtets lovlighet alene ville de nok bare spurt jeger eller grunneier. Det ville være langt mer smidig enn å initiere en kontinuerlig overvåkningsoperasjon. Og den stakkars politiadvokaten hadde sluppet å måtte vri seg som en lystret ål på riksdekkende fjernsyn.


Det var nok noe annet de ønsket å avdekke her. Mest sannsynlig ulovlig ulvejakt. Og da er vi inne på noen ganske betenkelige ting her. Ditt forrige innlegg og det første avsnittet jeg siterer bærer litt preg av tankerekken 'den som har rent mel i posen har ikke noe å frykte'. Dette er en tankerekke som ofte fremføres for å få allmenheten til å akseptere et kartleggings og overvåkningstrykk som grenser til å invadere personvern og privatlivets fred.

 
Jeg synes det faktisk er uakseptabelt at en stakkars revejeger kontinuerlig skal måtte bevise sin uskyld gjennom å bli overvåket uten å vite om det. Det er ikke et slikt samfunn de fleste av oss ønsker å bo i. For oss som er relativt nøytral i hele rovdyrdiskusjonen er det også vanskelig å se forholdsmessigheten mellom det mulige lovbruddet (skyte rovdyr) og det å åpne slusene for et slikt overvåkningsregime. Et hvor man, for å sette ting litt på spissen, knapt nok kan slå lens eller drikke en smuglerpils i skogen uten å bokstavelig talt dukke opp på politiets skjermer. 
 

Edited by Umbo
Link to comment
Share on other sites

Er vel akkurat på grunn av saker som dette datatilsynet er meget kritiske til og gi politiet mer tilgang til overvåkning.

om brudd på matloven har strafferamme på intntil 2 år så hadde ikke små mengder med ulovelig griseslakt gitt to år i fengsel men heller et forelegg.

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Olesøn skrev:

Det er da ingen ved sine fulle fem som tror at denne overvåkningen ble satt i gang fordi noen mistenkte at det ble brukt gris som åte... 

Det stemmer nokk det og derfor hadde det vært bedre om at politiadvokaten hadde sakt at han ikke kunne utale seg om saken yterligere grunnet forhold i saken kontra og komme med røverhistorier

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Primos skrev:

om brudd på matloven har strafferamme på intntil 2 år så hadde ikke små mengder med ulovelig griseslakt gitt to år i fengsel men heller et forelegg.

 

Helt riktig, men helt uvesentlig i en juridisk sammenheng. Man forholder seg ikke til den faktiske straffen folk får, men til øvre strafferamme i straffebudet man etterforsker.

 

27 minutter siden, asterix skrev:

Definisjon av offentlig sted finner du her. https://snl.no/offentlig_sted  , og en høyesterettsdom forteller faktisk at Politivakten på Notodden ikke var et offentlig sted- pga for lite besøkende! Ett reveåte burde ihvertfall ikke komme under denne kategorien! 

Når det er sagt- og definert- er jeg rimelig skremt over din holdning til Statsadvokatens og økokrims handlinger.

 

Nei. Definisjonen av offentlig sted finner vi som nevnt i straffelovens § 10. Ikke i Store Norske Leksikon. Retten bruker sjelden leksikon i sine rettsavgjørelser. De bruker de vedtatte lovene. At politivakta på Notodden i en gitt sammenheng i 1950 ikke ble regnet som et offentlig sted, har fint lite med denne saken å gjøre. Hvis man vil overprøve rettens vurdering av at åteplassen er et offentlig sted, så vær så god og lykke til.

 

Jeg forstår ikke hvilke holdninger jeg har som du sikter til. De eneste holdningene jeg har uttrykt er at jeg synes revejegerne sutrer litt for mye i akkurat dette tilfellet, og at jeg samtidig synes det er synd at det har blitt slik at jegere føler seg uglesett og overvåket. Resten av det jeg redegjør for er rent juridiske forhold rundt politiets kameraovervåkning, som er forholdsvis enkel juss som man ikke akkurat trenger juridisk embetseksamen for å sette seg inn i.

 

Hvis jeg skal tillegges noen flere holdninger rundt dette, så er min holdning at alle skal holde seg innenfor lovverket. Hvilket alle har gjort i dette tilfellet, og som jeg synes jeg har redegjort ganske godt for.

 

12 minutter siden, Umbo skrev:

Jeg tror vi kan si med ganske stor grad av sikkerhet at det ikke var det mulig ulovlige griseåtet som var motivasjonen. Hvis de virkelig var interessert i å finne ut av åtets lovlighet alene ville de nok bare spurt jeger eller grunneier. Det ville være langt mer smidig enn å initiere en kontinuerlig overvåkningsoperasjon. Og den stakkars politiadvokaten hadde sluppet å måtte vri seg som en lystret ål på riksdekkende fjernsyn.


Det var nok noe annet de ønsket å avdekke her. Mest sannsynlig ulovlig ulvejakt. Og da er vi inne på noen ganske betenkelige ting her.

 

Det er jeg delvis uenig i, selv om jeg forstår poenget ditt og er delvis enig i det. Men det juridiske grunnlaget var til stede for skjult kameraovervåkning, ut fra griseåtet alene. Hva man da skal tillegge politiet av "skjult agenda" blir for så vidt uvesentlig.

 

Og rent praktisk ville det ikke latt seg gjøre å undersøke dette på så mange andre måter, uten fare for at viktige bevis gikk tapt. Hadde dette faktisk vært snakk om et ulovlig åte da, slik mistanken var, og politiet hadde spurt grunneieren om hvem sitt åte det var, hva ville han svart? "Vet ikke". Og da er man ferdig. Åtet forsvinner, og ingen vet hvem som la det ut.

 

Men igjen, ressursbruken kan man alltids være uenig i.

Link to comment
Share on other sites

11 minutter siden, Olesøn skrev:

Det er da ingen ved sine fulle fem som tror at denne overvåkningen ble satt i gang fordi noen mistenkte at det ble brukt gris som åte... 

 

Det er en vesentlig forskjell da, på å "tro" noe om hva som kan være politiets skjulte agenda, og hva som faktisk er gjort. Det som er gjort er fullstendig lovlig, og det må folk forholde seg til.

 

Det blir litt det samme som å være sur på en promillekontroll, som egentlig er satt opp på et nøye utvalgt sted til en nøye utvalgt tid, for å fange opp en narkotikatransport som man vet at kommer. Promillekontrollen kan da også sies å være et "skalkeskjul" der man egentlig ønsker å oppnå noe annet, men den er fortsatt fullstendig lovlig.

 

Om politiet da rent hypotetisk faktisk har en tanke om at overvåkningen også kan avdekke ulovlig jakt, så må de fortsatt forholde seg til lovens krav for å sette opp utstyret. Og jeg vet ikke om det er nevnt tidligere, men politiet har faktisk sitt på det tørre når de setter opp skjult kameraovervåkning basert på mistanken om et ulovlig utsatt åte av gris.

 

Man kan godt være misfornøyd med at lovverket gir åpning for slik skjult kameraovervåkning i forholdsvis bagatellmessige saker, men man må allikevel forholde seg til at det er slik lovene faktisk er.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ingen problemer med å tro at loven gir adgang til å kaste bort skattepenger på å overvåke et reveåte fordi det kanskje er en gris som ligger der.

 

Jeg nekter plent å tro at det er tilfelle i denne saken, fordi det har skjedd der det har skjedd, fordi de navngitte politifolkene er de de er, og fordi de ikke klarer å kommentere saken på en troverdig måte. 

 

"Politiet" er ikke en gruppe med idioter, ei heller en gruppe med rettskafne helgener. De er et tverrsnitt av befolkningen på godt og vondt, og da får man blemmer som dette. At de ikke innrømmer sine feil er noe andre i politiet også har gjort seg bemerket for, og det var like kleint å se voksne folk oppføre seg slik da som det er nå. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Primos skrev:

Er vel akkurat på grunn av saker som dette datatilsynet er meget kritiske til og gi politiet mer tilgang til overvåkning.

om brudd på matloven har strafferamme på intntil 2 år så hadde ikke små mengder med ulovelig griseslakt gitt to år i fengsel men heller et forelegg.

Nettopp, og med Økokrims første gangs bruk av Mafiaparagrafen friskt i minne- for bruk av denne er strafferammen min 3 år.  Retten fastslo gjennom to instanser at dette var uriktig- ingen ble dømt til noe i nærheten av dette.  Når de som representerer loven fremstår som "komiske Ali" mister normale folk tilliten til systemet. Hadde de sagt: vi beklager dette, vi hadde misstanke om ulovlig rovdyrjakt, ja da hadde saken vært helt grei. Verre hadde det faktisk ikke vært.

Edited by asterix
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Koking av frosk virker det..

 

Dette er vel mer en tråd om de greiene med at to revejegere følte seg urettmessig overvåket. Hvis du har innspill eller spørsmål om tilberedning av frosk tror jeg det bør tas i en annen tråd, gjerne med emnet "koking av frosk - virker det?".

 

2 minutter siden, Olesøn skrev:

Jeg har ingen problemer med å tro at loven gir adgang til å kaste bort skattepenger på å overvåke et reveåte fordi det kanskje er en gris som ligger der.

 

Jeg nekter plent å tro at det er tilfelle i denne saken, fordi det har skjedd der det har skjedd, fordi de navngitte politifolkene er de de er, og fordi de ikke klarer å kommentere saken på en troverdig måte. 

 

"Politiet" er ikke en gruppe med idioter, ei heller en gruppe med rettskafne helgener. De er et tverrsnitt av befolkningen på godt og vondt, og da får man blemmer som dette. At de ikke innrømmer sine feil er noe andre i politiet også har gjort seg bemerket for, og det var like kleint å se voksne folk oppføre seg slik da som det er nå. 

 

Det kan ingen ta fra deg, og som sagt forstår jeg godt hva du mener. Jeg er sågar tilbøyelig til å være enig i mye av det du sier, men vi må allikevel skille snørr fra bart.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...