Jump to content

fleskebacon

Members
 • Content Count

  535
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

146 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Da er jeg tydeligvis litt treig da, hvis dette er gammalt nytt. 😁 Er selvsagt klar over hva som selger aviser og klikk - frykten min er som sagt at dette blir normen for folk flest, hvis det gjentas ofte nok at alle videoer med døde dyr må merkes med "sterke inntrykk". Men vi er ikke helt der enda? Eller er vi?
 2. Sant. Men er det folk flest sin faktiske oppfattelse, at en video av en død bjørn er et sterkt inntrykk? Eller kommer det til å bli det, hvis dette gjentas ofte nok?
 3. Merker jeg blir litt oppgitt når Dagbladet.no reklamerer for "sterke inntrykk" (med uthevet rød skrift) i artikkelen om far og sønn som felte bjørn i hi ulovlig i Alaska. Jeg stålsatte meg med pute og kaffe, i frykt for disse "sterke inntrykkene", så overraskelsen/lettelsen var stor da det viste seg at det eneste videoen viser er to idioter i baris som skyter noen skudd inn i et hi, og deretter drar ut en død bjørn. Ser for så vidt humant nok ut for meg hvis man først skal skyte en bjørn i hi, dog ulovlig, og dermed også uetisk og helt unødvendig. For meg er det mest usmakelige i videoen at de high-fiver etter å ha gjort noe straffbart. Men jeg tviler på at det er dette inntrykket det advares mot. Hadde dette skjedd i en annen del av Alaska, der jeg forstår det slik at det er lov å skyte bjørn i hi, ville man trolig stått igjen med en video av to karer på lovlig hijakt. Kanskje jeg er unormalt hardhudet og ufølsom, men i min del av landet kvalifiserer ikke dette på langt nær til "sterke inntrykk". Sterke inntrykk er bilder av lemlestede og døde barn i krigsherjede områder. Da vil jeg gjerne ha en advarsel slik at jeg kan slippe å se det. Er jeg treig i oppfattelsen, eller har det gått total inflasjon i begrepet "sterke inntrykk"? Mener allmennheten virkelig at det er "sterke inntrykk" å se en død bjørn? 9 av 10 kunnskapsløse nordmenn tror jo på alt de leser, så når avisene konsekvent legger fram saker slik, så blir dette normen for sterke inntrykk før man vet ordet av det. Og det rammer hele jegerstanden, landbruksfolket og menneskeheten for øvrig på en uheldig måte, hvis det å se et dødt dyr i seg selv er et så sterkt inntrykk at det må advares om det. Jeg skal drikke mer kaffe. https://www.dagbladet.no/video/nb-sterke-inntrykk-visste-ikke-at-ugjerningen-ble-filmet/VL25uyoC (Og så kan man jo selvsagt kjøre debatt rundt det viltkameraet som "noen" hadde satt opp...) 🤣
 4. Bare skyter inn, jeg har bestilt tilsvarende kopi-grep fra Ebay og ble imponert over kvaliteten.
 5. Får ikke sett det pga. betalingsmur. Og altså, jeg mener ikke at det aldri skjer overtramp, for det skjer. Men det som kommer fram i avisene er ofte bare den ene sida av saken. En video der foranledningen til hendelsen er klippet bort, et utsagn eller en påstand som ikke kan etterprøves eller motsies osv. Så det er derfor grunn til å være skeptisk til det meste som står i avisa, ettersom de ofte ikke tegner et helt troverdig bilde av den hele og fulle sannheten. @B686SP Det sprøytet du kommer med er så usaklig at jeg ikke en gang gidder å kommentere det. Hvis du har så liten tiltro til politiet at du tror at folk prøver å lure deg når du blir forklart at også politiet er pålagt å slette opptak, så tror jeg kanskje at problemet egentlig ligger hos deg og din totale mangel på tillit til det offentlige. Og så kan vi jo analysere hvorfor det har blitt slik, men da takker jeg for meg.
 6. Har du en link til saksdokumentene i denne saken, slik at vi kan se hva som egentlig skjedde?
 7. Nå overdriver du. Du havner ikke i noe arkiv bare fordi du er fanget opp av et overvåkningskamera. Og når man beveger seg på et sted som er åpent tilgjengelig for allmennheten har man en begrenset rett til privatliv, noe de fleste er innforstått med. Der kan du iakttas av hvem som helst, og du vet aldri hvem. Å forlange noe annet ville være litt urimelig. Og du handler sikkert på Esso? Tar ut penger fra minibanken? Går på togstasjonen? Over alt filmes du. Og det finnes regler for hvordan disse opptakene skal behandles, for å beskytte folks privatliv så godt det lar seg gjøre. Det samme gjelder politiets opptak. Så kan man jo velge selv hvem man stoler mest på - dama på Esso eller politiet. Sikkert delte meninger om det. Jeg forstår ikke helt hvem eller hva som da skal anmeldes. Politiet har bedt tingretten om tillatelse til å gjøre dette, og tingretten har gitt dem en beslutning som gir dem lov. Skal de anmelde tingretten da, for å ha gitt politiet en ulovlig beslutning om skjult kameraovervåkning? Det gir seg vel nesten selv hvor en slik anmeldelse kommer til å ende. Det er lov å mislike overvåkning i alle former, men jeg tror ikke det er noe som kommer til å forsvinne med det første.
 8. Nå er nok fristen ute, ettersom dette er lenge siden. Det er for øvrig i alle tilfeller vanskelig å anke en beslutning eller kjennelse fra tingretten. Enda vanskeligere, tilnærmet umulig, når beslutningen som i dette tilfellet ikke retter seg mot en bestemt person, og det i tillegg er snakk om skjult overvåkning som ingen skal informeres om. Edit: Og det er blant annet nettopp derfor politiet må til tingretten for å få beslutning om sånt, og ikke kan beslutte det på egenhånd. Fordi det er nærmest umulig å etterprøve eller anke en slik beslutning. Da må tingretten kvalitetssikre at det politiet gjør faktisk er lovlig.
 9. Saken er jo prøvd i retten. Det er tingretten som har skrevet kjennelsen.
 10. Ikke meninga å hoppe bukk over det, men jeg tenker at det er en litt annen diskusjon.
 11. Det er jeg helt enig i. Både at jeg har rett, og at lovlig ikke alltid er ensbetydende med riktig. Det er dessverre ofte vanskelig å angripe ting som er lovlig, men som ikke oppfattes som riktig.
 12. Har tatt kveldskurs i norsk og bachelor i kverulering. Godt å høre at dette nå endelig bærer frukter. Jeg er slett ikke uenig i at man av og til kan stille store spørsmålstegn ved ressursbruk og prioriteringer i politiet. Noen med millionlønn har bestemt at faunakriminalitet skal prioriteres, og da hender det seg at noen tar seg tid og råd til å gå hardt til verks i saker som for 20 år siden ikke en gang ville blitt vurdert prioritert. Når det er sagt - skal man først etterforske et mulig ulovlig utlagt åte ute på bygdene, så må man gå litt drastisk til verks hvis man har noe som helst ønske om å lykkes. Man kan ikke prate med noen. Ingen. Ikke en gang den snilleste og mest velmente nabokjerringa. For da forsvinner åtet før politiet rekker å tørker seg i barten. Skal man komme i mål der, da må man enten spane eller sette opp et skjult kamera. Og det er tross alt mye billigere å sette opp et kamera, enn å sette ut et helt spaningslag. Det andre alternativet er å drite i hele saken, for man kommer ikke i mål der ved å prate med folk. Og når man velger å bruke forholdsvis store ressurser på ei død skjære, så er det slett ikke utenkelig at man også er villig til å bruke slike ressurser på et mulig ulovlig åte. Som tross alt faktisk kan være reelle kjeltringstreker, hvis det for eksempel skulle vise seg at åtet var forgifta eller noe annet lurt.
 13. Som det også tidligere er nevnt, så er det ikke noe krav at det skal være noen konkret mistenkt i saken. Det holder at det er mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Målet med en slik overvåkning vil jo være både å klarlegge hvorvidt det faktisk har skjedd noe straffbart, OG å identifisere mulige mistenkte. I dette tilfellet forstår jeg det slik at det enten som følge av kameraovervåkningen eller andre opplysninger ble brakt på det rene at det ikke har skjedd noe straffbart, og da er det følgelig heller ingen mistenkte i saken. At det "står noe pinlig" i dokumentene har jeg ingen tro på. Gir mistanken om ulovlig griseåte grunnlag for kameraovervåkning er det ingen som har hatt behov for å skrive så mye mer enn akkurat det i anmeldelsen. I et slik tilfelle kan anmeldelsen ofte være nesten så kort og konsis som at "Politiet har avdekket at det er utlagt et åte på sted som angitt i anmeldelsen. Åtet ser ut til å stamme fra husdyr og kan dermed være straffbart.". Er det noe der som er "hemmelig" er det i så fall navnet på en eventuell melder på forholdet. Det er vel per definisjon ikke et overgrep så lenge det offentlige holder seg til lovverket. Enkelte opplever jo det å bli fengslet for drap som et overgrep også. Men det betyr ikke at det faktisk er det. Et overgrep har vel skjedd først når det offentlige har gått utover sine lovhjemler og for eksempel utsatt noen for ulovlig overvåkning eller urettmessig fengsling.
 14. Nei det har kanskje ikke vært nevnt konkret. Politiadvokaten sier i artikkelen at politiet kan bruke skjult kameraovervåkning når det er mistanke om lovbrudd med høyere strafferamme enn 6 måneder. Da må det nødvendigvis være snakk om at det er på et offentlig sted, ettersom skjult kameraovervåkning på privat sted krever en strafferamme på 10 år eller mer, eller dreier seg om brudd på en rekke oppramsede lovbrudd. (Jeg tror jeg har skrevet at dette krever "minst 5 år" tidligere i tråden, det er feil, jf. straffeprosessloven § 202 a.) Det er for øvrig verdt å merke seg at politiet ved strafferamme på mer enn 6 måneder kan foreta skjult kameraovervåkning "på ELLER FRA offentlig sted". Altså kan de også overvåke privat sted, så lenge kameraet er plassert på offentlig sted. Så er det innsyn til stua di fra en overhøyde på offentlig sted, kan politiet i teorien sette opp kamera og overvåke deg hjemme hos deg selv, hvis du er mistenkt for brudd på hundeloven (som har en strafferamme på 6 måneder fengsel OG bøter). I alle slike vurderinger skal forholdsmessigheten av inngrepet vurderes opp mot alvorligheten av det man etterforsker(straffeprosessloven § 170 a), og avhengig av omstendighetene kan det nok fort bli ansett som et uforholdsmessig stort inngrep å overvåke noen i sin egen stue på grunn av noe sånt. Men muligheten er teknisk sett til stede. I alle tilfeller er strafferammen på det potensielle lovbruddet essensielt, ettersom forskjellen på 6 måneder og 10 år er ganske dramatisk. Dermed kan vi med sikkerhet si at tingretten har vurdert åteplassen som offentlig sted. Ellers ville ikke grunnlaget for skjult kameraovervåkning vært til stede En etterforskning har som mål å avdekke hvorvidt det har skjedd noe straffbart. At man etterforsker potensielle lovbrudd, og etterforskningen viser at det ikke har skjedd noe straffbart, er ikke det samme som å ta feil. Man har oppnådd akkurat det som etterforskningen har som mål - å finne ut om det har skjedd noe straffbart eller ikke. Hvis politiet kun skulle etterforske lovbrudd som de allerede er sikre på at har skjedd, og som man kan bevise, da ville ikke etterforskning hatt noen rolle i strafferetten. Så at en etterforskning konkluderer med at det ikke har skjedd noe straffbart, betyr overhodet ikke at noen har tatt feil. Mistanken har vært tilstede, og etterforskningen har brakt på det rene at det ikke har skjedd noe straffbart. I mange tilfeller er dette svært gunstig for de som er mistenkt, fordi mistanken da er ryddet av bordet og deres gode navn og rykte er renvasket. Henleggelse skjer som regel enten på grunn av bevisets stilling (mistanken er fortsatt til stede, men politiet klarer ikke å bevise at det har skjedd noe straffbart, eller hvem som har gjort det), eller på grunn av intet straffbart forhold bevist (saken er godt opplyst, og det er bevist at det som har skjedd ikke er straffbart, eller at det straffbare ikke har skjedd). I denne saken tyder alt på at revejegerne aldri en gang har hatt status som mistenkt, så slik sett synes jeg fortsatt at de lager storm i et vannglass. Men som andre også har sagt; den prinsipielle diskusjonen rundt overvåkning og personvern er viktig, og saken er jo egnet til å skape en sunn diskusjon rundt akkurat det.
 15. Ja juss er ikke alltid svart-hvitt. Definisjonen er for så vidt klar nok, men det er situasjonavhengig. Se tidligere nevnte eksempel med urinering i skogen. Og for så vidt også nevnte eksempel fra politivakta på Notodden i 1950. Kommunevedtektene i din kommune er neppe ment å ramme snøballkasting i skogen eller å bære ladd våpen under jakta. Og da blir det momenter som vurderes når retten skal ta stilling til om det er å regne som et offentlig sted eller ikke i akkurat den sammenhengen. Men det er ikke tilfeldig, det synes jeg er å ta hardt i.
×
×
 • Create New...