Jump to content

fleskebacon

Members
 • Content Count

  646
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

fleskebacon last won the day on May 9

fleskebacon had the most liked content!

Community Reputation

205 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Da er vi nok på samme kanal. Tolkningen av loven er for så vidt lik, men grensene for hva man anser å være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse har endra seg i forhold til intensjonen i forarbeidene. Dette har vel vært diskutert opp og ned i mente tidligere, men akkurat det der er jo et dilemma; å forholde seg til en lov som gir stort rom for skjønnsmessig vurdering, ettersom disse vurderingene både vil være avhengig av den enkelte situasjonen, og at kriteriene som legges til grunn vil kunne endre seg over tid. Blir jo litt samme greia med hva som kan regnes som
 2. Nei, Matningsdal sier at "Både for kniver og andre redskaper kreves det at de er «egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse»." Altså er det ikke noen motstrid her, begge mener at det som rammes av forbudet er: 1. Kniv som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse og 2. Lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse. Det er vanskelig å se hvorfor han trekker fram lekekniver som eksempel, ut fra den korte teksten som er sitert. Men han skriver ikke at det kun er lekekniv som faller utenfor, det er bare et enkeltstående eksempel på
 3. Gjennomgangen av forarbeidene tyder på at kravet om at gjenstanden må være egnet til å påføre noen en legemskrenkelse gjelder både for kniv og for "lignende skarpt redskap". Det samme mener høyesterettsdommer Matningsdal. Det er da ingen motstrid her? Eller er det jeg som misforstår deg?
 4. Ja, men det stilles krav til en viss våpenkjennskap for å i det hele tatt kunne arve, det var ikke et absolutt krav tidligere? Så det henger nok sammen med at man nå ikke lenger nektes å bruke våpenet. Hensikten i begge tilfeller er vel å hindre feil , uvettig og farlig bruk, men dette er da en bedre løsning enn å kategorisk nekte eieren å bruke våpenet i det hele tatt. Videre må det vel nå bli rom for f.eks. SKS til dynamisk rifle, ettersom godkjentlistene forsvinner.
 5. Hva de vil gjøre vet jo ingen enda, men de riflene som må leveres innen 3 år er halvautomatiske rifler som "opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet". Og Mini-14/30 er unektelig opprinnelig konstruert for jaktbruk. Mini-14 GB kom så vidt meg bekjent seinere, og det samme gjorde AC556 - som nesten ikke en gang kan kalles samme rifle ettersom det vel bare er stokken og pipa som går om hverandre av deler.
 6. Juridisk sett mener jo jeg at det ikke er noe i veien for det, ettersom den fortsatt står på godkjent-lista og søknaden som nevnt da i utgangspunktet skal behandles etter gammelt regelverk hvis søknaden er levert før 1. juni. Men jeg tror det kom et omtvistet rundskriv om at søknader på blant annet Mini ikke lenger skulle innvilges, fordi de var "antatt å bli forbudt". Det var mye snakk om at det selvsagt var helt idiotisk å skulle måtte forholde seg til lovverk som enda ikke eksisterte, så jeg vet ikke om dette faktisk er blitt etterlevd. Risikoen hvis du får innvilget er vel hvis
 7. Våpenforskriften § 14-1 nr. 1: "Søknader som fremjast før ikraftsetjing av denne forskrifta, men som vert handsama etter ikraftsetjinga, skal som hovudregel handsamast etter regelverket på søknadstidspunktet. Det nye regelverket kan likevel brukast om dette er til føremon for søkar eller om vedkomande sjølv ber om det." For de som ikke er stø i nynorsk: Handsamast - behandles Føremon - fordel Så ja, det kan du nok.
 8. Jeg vet at det skal mer enn et trylleslag til for å få deg til å se positivt på noe som helst, men det er uttalt at meningen med de nye reglene er at de skal være så konkrete at det ikke lenger er behov for alle disse godkjent-listene og utfyllende rundskrivene. Så får vi jo se om det lykkes. Reglene er i hvert fall langt mer konkrete enn de gamle. Jeg vet hva jeg tror. Og jeg vet hva @Chiefen.v-2tror. 🤪
 9. Jeg så det. Slike ting blir spennende å følge med på framover, hvilke føringer som blir lagt til grunn. For jeg tror ikke det holder at det kommer en ny versjon med nytt navn, for den er fortsatt opprinnelig er konstruert for politiet. Det er et krav at den opprinnelig må være konstruert for jakt. Grunnen til at de har brukt "opprinnelig" (eller "opphavleg", da) her er jo ganske åpenbar - nettopp at det ikke skal gå an å erverve "jaktversjoner" av militære våpen som for øvrig fyller vilkårene. Men det interessante her blir jo å se hvor forskjellig en ny versjon må være,
 10. PC står vel for "Police Carbine", og da er nok løpet kjørt. Den må være "opprinnelig konstruert for jaktbruk". Men halvautoer i .22LR som ikke stod på lista blir det nok nå større åpning for, så lenge de oppfyller vilkårene (laget for jakt, ikke pistolgrep som sitter igjen når man tar av kolben, ikke overtre, ikke større magasin enn 10 skudd). Edit: Eller heter den "nye" versjonen Pistol Caliber Carbine? Uansett kan den fort bli bestemt å "opprinnelig være konstruert for politiet", selv om navnet er endret.
 11. Ja dette var faktisk spesifikt nevnt i forarbeidet, at håndvåpen i kaliber 50 ikke representerer noen større fare enn andre håndvåpen, så der blir det nok igjen muligheter, for de som vil håndleddene sine så vondt. 😄
 12. Jeg er enig i denne tolkningen. Hvis det skulle være diskvalifiserende at fabrikken en eller annen gang har laget et 12-skudds magasin som passer i våpenet ville dette blitt helt håpløst å forholde seg til, både for de som skal søke og for de som skal behandle søknaden.
 13. Det er ingenting som tyder på at noen halvautomatiske jaktrifler må leveres inn i det hele tatt, uansett hvilke egenskaper, kaliber eller magasin de har. Om man fortsatt kommer til å få kjøpt salongrifler med 11-skudds rørmagasin vet jeg ikke, men det vil være rart om det ikke kan gis dispensasjon for det hvis det ikke går an å plombere ned magasinene på et vis. Det er også tydelig skrevet at de som allerede har magasiner for mer enn 10 patroner kan beholde disse uten videre seremoni. Inndragningen rammer nok bare rene militære våpen som folk opp gjennom har
 14. Dette er min erfaring også. Har en S&W mod 36 med faste sikter, og der måtte jeg bite i eplet og begynne å lade med 158 gr kuler for å få den til å treffe riktig. Holdt en stund på med å bare sikte litt høyere, men det er en dårlig løsning som er for upresis og tar for lang tid i feltløypa i hvert fall. Men det er faktisk mulig å lade ganske behagelige ladninger med 158 gr blykuler også, og de går rett selv i svært lave hastigheter. Edit: Kulefallet på så korte avstander som 25 meter er jo praktisk talt fraværende, uavhengig av hastighet.
 15. Jeg tviler på at det er en feil eller forglemmelse, for de må gjøre om på ganske mye for at dette skal kunne fungere på noen annen måte. De må jo endre loven, ikke bare forskriften. For det er lovens § 43 som viser til dette, og det kan ikke forskriften overstyre.
×
×
 • Create New...