Jump to content

Geco5

Members
 • Content count

  1,836
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Geco5 last won the day on May 30 2017

Geco5 had the most liked content!

Community Reputation

71 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Geco5

  Regelverk for etablering av 25m skytebane

  Støy kan være et problem. Men du må huske på, at det er lovlig å skyte på egen eiendom (eller privat), også - uten godkjenning! Forutsatt at det ikke er noe forbud i de lokale politivedtektene, eller dette strider mot Naboloven og at sikkerheten er ivaretatt. Men, jeg tror vi trenger en avklaring fra TS.
 2. Geco5

  Regelverk for etablering av 25m skytebane

  Undrer på om du "legger lista, for høyt"? Men det burde kanskje vært avklart om dette kun er en vennegjeng, som ønsker en godkjent skytebane på privat grunn, eller om det er en klubb som ønsker egen bane. I det siste tilfelle, så er det full prosedyre. Jeg tolket dette som kun en vennegjeng og ikke en klubb. Forutsatt at dette er en vennegjeng, så kommer det jo litt ann på hva som må gjøres på banen av permanete "ting". Er det behov for større masseforflyttninger, bygging av støpte konstruksjoner, takoverbygg, hytte, o.l. så kreves det "byggesøknad". Ellers ikke! (Det finnes mange steder, der det ikke er nødvendig å gjøre noe annet enn å sette opp blinker). Er støyen begrenset fra området og i.h.t. Naboloven, trengs ingen nok ingen konsekvensutredning. Noe kan også ordnes (eks. mindre masseforflyttninger) med en Melding om arbeid, uten at det får store konsekvenser med byrokratiet, bl.a. om krav om regulering av området. Men det må i så tilfelle avklares med "Teknisk etat" i kommunen. Er det ikke behov for en "byggesøknad", tror jeg nok det er kravene fra det lokale politiet, som er mer avgjørende om det blir en omfattende prosedyre, eller ikke. Politivedtektene beskriver normalt om det er "tettbebygd område", eller ikke. (Ikke om det er regulert, for for biliger). Og om det er lovlig å skyte utenfor "tettbebyd område". Så sant det ikke nevnes i Reguleringsbestemmelsene (for området), eller Kommuneplanen, at det ikke er lov til å skyte der, eller lov til å anlegge privat, eller offentlig skytebane, tror jeg ikke dette har betydning. Tviler også på om et uregulert område krever regulering til formålet, forutsatt at dette er privat bane og ikke en klubb. Dette vil nok Politiet avklare.
 3. Geco5

  Regelverk for etablering av 25m skytebane

  Er vel denne som er gjeldene: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-07-01-548?q=%22forskrift%20om%20sivile%20skytebaner%22 Men TS har vel funnet dene. Jeg vurderte en gang å få godkjent egen private skytebane. Men lot det være, da det var unøding mye som måtte "på plass" og hadde greie naboer, så det ble ikke noe av. Dette var på begynnelsen av 70-tallet, så det er ikke så mye jeg husker av prosessen. Grovt sett så går det vel først på om området er tettbebygd, eller ikke. Politi vedtektene i kommunen, avklarer. Naboloven er sentral. Så går det på sikkerhet og en del punkter i Forskriften om bl.a. organisering, skytetider, m.m., som må utarbeides og godkjennes av politiet. Tviler på om kommunen er inne i bildet, borsett fra at de er klageinstans ved brudd på Naboloven. Så Regeleringsplan har vel lite med dette å gjøre. :( Tror TS bør "sjele" litt til, hva som må til (volller, sikkerhet, o.l.) på andre skytebaner, med tanke på eksempler. Eget forbund kan sikkert hjelpe.
 4. TS. Ser du nevner at det er kun en måte, endre treffpunkt på og det er med ladning. Det er ikke, min erfaring. På korte hold, endrer du mest ved kulevekt og ikke ladning. Dernest ved landning. Og med å justere ladning forsiktig (samme kule), kan du få samlinger som roterer rundt en akse. Eks. på 25 og 50 meter kan en få treffpunktet til å vande rundt, på en 1/2 meter skive. Fra lave samlinger (kanskje i 7/8) kl. 6 , til kl 9, o.s.v., ved å justere noen tiendeler med det kruttet. Men på kort hold kan en også få endringer nedover. Eks. en kalsisk 38 SP og innsiktet rullende, til å treffe i center på 25 m. Skyter en en 357 magnumpatron med samme kulevekt og fremdeles siter rullende (uten justering av sikter) kan den treffe der en sikter på 1/2 skiva, D.v.s. kl 6, i 6/7. Men du må nok opp i kulevekt. Min erfaring er, at de fleste mod. 36 går best (rett høyde) med kuleventer på 158 - til 165 gr. På min, med 162 gr. Editt. Tilføyde 2. avsnitt.
 5. Det er liste over godkjente våpen. Søk på emnet her, så finner du sikkert flere tråder hvor dette er omtalt.
 6. Det er sikkert flere som har dette i Norge. Har sett maskinskruer, både med tomme gjenger og med mm. gjenger, flere steder. Men det er lenge siden, jeg har hatt bruk for slikt. En velutstyrt byggevare/jernare har mye forskjellig. Er sikker på, at tidligere så hadde bl.a. Maxbo i Lier bra utvalg. Kanskje fremdeles, mye forskjellig på "bakrommet", som ikke finnes ute i butikken. Men, har sett dette flere steder. Kanskje noen andre har tips.
 7. Geco5

  Apporterende hund på jakt, uten bikkjekort?

  Vil annta at går kompisen uten våpen og med hunden i vanlig kort kobbel, samt ikke bidrar (eks. søk og påvisning av vilt) på noen som helst måte for å finne fugl, så er det "Allemannsretten" som gjelder. Men slikt kan det blir mye bråk av, så jeg tror ikke dette er noe å annbefale.
 8. Geco5

  Apporterende hund på jakt, uten bikkjekort?

  Chiefen får svare for seg selv. Men jeg tror du tolker svaret hans feil. Han mente nok at med "baglimit" (1 - 3 fugl/dag), vil ikke de med gode hunder kunne felle noe mer, enn de fleste støkkjegere. I alle fall tolker jeg det slik. Men dette er vel litt tullete å spekulere i hva han mente. Han bør nok svare selv.
 9. Geco5

  Myggmiddel for hund?

  Ser du har fått bra svar av znopi. Bruker ikke middel som dusjes på hundene! Bruker roll on, eller en flaske som en kan ha litt på fingeren og stryke ut. Er det ille med mygg/knott, trengs det også middel på nese, ører og hode. Og en har lite kontroll, på det som dusjes på. For bruk i buken og pelsen forøvig, er det ikke så nøye hva du bruker. (Det har at hendt jeg har brukt å dusjet på mine klær, men har sluttet med det også). (Stryker ut litt olje på skjorte- /jakkekrave og litt på hatt). (Er det område for mye mygg/knott, bruker jeg tett hatt og klær myggen ikke kan stikke igjenom på). Jeg har heller ikke hatt det store problemet med flått, på mine vorsteh hunder, selv ikke med en SV. Noen har jeg plukket, enkelte år, men likevel begrenset. Og selv om jeg har kjent til både legemiddel mot flotten i flere år, har jeg unnlatt å benytte meg av det, grunnet unødig helserissiko. Er det ikke mye flott der du ferdes, så ville jeg heller hatt en egent kam/børste og børstet over hunden hver gang en har vært ute i et mulig problemområde, før hunden kommer inn i hus. Og en sjekker selvfølgelig hunden samtidig.
 10. Geco5

  Myggmiddel for hund?

  Jeg har benyttet samme middel på hunden, som på meg selv. Og det har fungert bra.
 11. Geco5

  Apporterende hund på jakt, uten bikkjekort?

  Vet ikke hvilken hund du har. Men de fleste hunderaser kan vært til hjelp på fugle jakt, før skudd og etterpå. De "smarte" forstår nok raskest hva som foregår og forstår hva som må gjøres. Og med litt trening (les; mye) og tilitt mellom hundefører og hund, er det utrolig hva som kan benyttes både i skogen og på rype jakt. Ikke kun "stående", eller "støtende" fuglehunder. Det nok er en fordel hvis en har en dyktig "stående fuglehund", men de er det langt mellom. Mange er brukbare, men ennå flere dårlige. (Normalt eiers feil). Gode støkkjegere, flerer oftest like mye fugl, som de med meget gode stående fuglehunder. Meget gode "støtende fuglehunder", er kanskje bedre enn en "hvilken som helst" annen hund. Men jeg har eksempler på både andre typer jakthunder, tjenestehunder, brukshunder og div. andre, som kan være til stor hjelp. Bedre enn dårlige fuglehunder. Kan nevne noen. 1) Buhunden til Svein Solie (R.I.P.), tidligere redaktør i bladet Våpen/Våpenjournalen, som var dyktig på fjellet og ganske eminent på skogen. Hunden stoppet og "pekte ut fuglen", nesten som en "stand" og reiste på kommando og apporterte. Og kunne "ringe" (runde og komme fra motsatt side) fugl i skogen og støkket så fuglen mot eier. 2) Arbeidskammerat av en bekjent politimann, hadde en tjenestehund (GSD), som gjorde det på samme måte som buhunden, bortsett fra "ringing". Den stoppet også og "pekte ut fuglen" og reiste fuglen, samt apporterte. Kunne nevnt flere, men skal avslutte med en bastard jeg hadde i oppveksten. Det var en blandig av Buhund og Norsk grå elghund. den fikk ingen opplæring, det kunne jeg ikke noe om. Men den lærte av erfaring, hva jeg ønsket. Den pekte ut vilt (fugl, hare, rev, m.m.) på bakken, som de to andre jeg har nevnt. Satt fugl i et tre, oppførte den seg som en "treskjeller". På ekorn i tre, pekte den ut viltet. Så hva som er bra hjelp på fugle jakt, går nok mye på egenskaper (god nese, noe "kløkt") til hunden, eieren, trening/erfaring. Så ser en bort fra "elitehundene", kan de fleste hunder være til hjelp, selv for en såkalt støkkjeger. Mange av andre hunderaser kan enten støkke opp fuglen (som støtende fuglehunder), eller "peke ut" retningen fuglen sitter. Dressur og tillitt, gjøe oftest at hunden ikke ramper opp fuglen. Men, det gjelder alle hunder. Da begynner det å bli vanskelig å skille på hvilke hunder som skal kunne tillates, ut fra din tankegang. Og som 32-40 Win nevner, så kan det være andre årsaker til, at grunneier ikke ønsker løse hunder i skog og fjell.
 12. Geco5

  Ladedata 357 magnum til 4" løp

  Kjøp Våpenjournalens Ladebok! Der finner du andre data. :) Ser folk roter med alle mulige ladebøker, uten å ha noe erfaring. Annbefaler å kjøpe nevnte bok og les den perm til perm. Da vet en ganske mye om å lade og kan ta realistiske valg med utprøving og testing. Så kan eventuelt andre ladebøker, komme som et suplement senere. Men kan nevne at i min gamle Sierra "Ladebok", er det oppgitt en langt høyere ladning, da med mantlet kule på 158 gr. På linje med Våpenjournalens Ladebok. :)
 13. Geco5

  Anbefalinger større "fjell telt"

  15 kg lavvo! Tror dere 5 kunne fått plass i min 8 -10 manns lavvo, fra Helsport. Veier kun 3, 2 kg! Men for å ha" litt å gå på", så gå for 10 - 12/14 manns lavvo, selv om den er noe tyngere. Men, ikke 15 kg! Ellers så synes jeg det er merkelig, at alle barna må ligge i samme telt. Alle er vel ikke under 5 - 6 år. (men jeg kjenner dem ikke og barn er forskjellige). Kanskje du skulle spørre de eldste barna, om de kan ligge i et telt ved siden av ditt eksisterende telt. Da behøver du kun å skaffe tilveie et annet 3 manns telt. I såtilfelle kan du komme ganske rimelig unna dette, for noen år.
 14. Geco5

  Noen som vet hva dette er?

  T.S. Da løpet er riflet, er det i alle fall ingen "Flobert rifle" (glattboret rifle). Og av de nye bildene, er nok ikke dette noe hjemmesnekret, ved bruk av en pistol som utgangspunkt. Dette er produsert av en børsemaker, eller på en fabrikk. Jeg er ingen våpensamler og vet ikke hva dette er. Men jeg synes du burde sjekke dette våpnet bedere opp, hos en børsemaker. Personlig tror jeg denne konstruksjonen er gammel og interessant.
 15. Har bare en kommentar, da Jegermesteren har gitt en grei foklarimng på det meste. Og det er vel bare en tilføyelse. Patronen i messing (med stempel av ekenøtt), kan være både patron for 9mm trostehagle, men også for kal. 22 ( 22 LR). Begge var i messing og med haggl. En måling av diamerter på patronen vil avgjøre kalibert, 6 mm eller 9mm. Størst dim, innenfor rim. Anntar dette er en i kal. 22. Og til Jegermesteren. Slike haglepatroner ble også brukt på ekorn, ikke bare trost, også til annet småvilt (og rotter) på kort hold. Kan tilføye at da jeg kjøpte mine 2 første hagler (1 års mellomrom og fremdeles noe ung), var alle hagler (også rifler med glattboret løp) i fritt salg, for alle som var over 16 år. (Siste ble kjøpt i 1965). Få år etterpå ble aldersgrensen hevet til 18 år, men fremdeles fritt salg. Usikker på når det ble registreringsplikt, trolig på begynnelsn av 1980-tallet. Kanskje noe før.
×