Jump to content

Umbo

Members
 • Content count

  98
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Umbo last won the day on February 3

Umbo had the most liked content!

Community Reputation

120 Excellent

Recent Profile Visitors

815 profile views
 1. Representantene for de store organisasjonene kan nok ikke beskyldes for å være proaktive i forhold til hva de kommuniserer til sine medlemmer og til hva de spør medlemsmassen om. For vel så mye som det er vår jobb som medlemmer å spørre og kreve er det deres jobb som representanter å aktivt lodde stemningen hos medlemsmassen. Hvilke behov og ønsker vi har, det er noe de har et ansvar for å finne ut av. Det ansvaret følger posisjonen de selv har oppsøkt. Nei, det er nok ikke ment å være en lukket og hemmelig prosess. Men det er nå noe der likevel. Noe som for de av oss som ikke er tett på prosessen har føltes som en slags berøringsangst, unnvikenhet, holdning om at en bør gå litt stille i dørene og prate med de rette folkene bak lukkede dører så det ikke blir så altfor gale til slutt. Jeg savner noen som med tyngde, presisjon og saklighet kan gi noen klare meldinger inn i prosessen og fremfor alt ut i mediene. Meldinger om hvor lite farlig privat våpeneie er i Norge og hvor mye det betyr for flere hundre tusen av oss nordmenn. Klare og udiskutable fakta som legger premissene for diskusjonen videre. Samt litt flere henvisninger til hvilken betydelig medlemsmasse de uttaler seg på vegne av. Jeg skulle rett og slett ønske at de tok diskusjonen litt mer ut i det offentlige rom. Ja, det kan være risikabelt med en slik innfallsvinkel, men vi jegere og skyttere har fortsatt en høy standing blant andre nordmenn. Den bør vi både holde varm og benytte oss av. Da må vi synes og høres.
 2. Jeg er aktivt medlem av en organisasjon med over hundre tusen medlemmer, som da drar inn noe nær hundre tusen tusenlapper i årlig medlemskontingent. Der er jeg i den prosessen. Jeg tenker det virkelig er på tide at NJFF og DFS drar til med noen storstilte informasjons/reklamekampanjer om hva vi jegere og skyttere egentlig er og hva vi driver med. Ja, jeg vet at dette blir sett på som 'sidrumpede' organisasjoner som driver med harajakt, sauerseksogenhalv, jegerprøve og rare fiskeformer. Men de er store og tunge. Og mange av oss er medlemmer der. Kanskje bør vi begynne å kreve noe for de pengene vi betaler årlig som NJFF og DFS medlemmer? For alle dugnadstimene vi legger ned? Kanskje er der på tide at vi som aktive medlemmer krever at lederne hos de store aktørene tør å ta et prinsippielt standpunkt i favør av lovlydige og kompetente våpeneiere? Og fronte dette i møte med våre motstandere? For de finnes. Det vet vi. Jeg tror NJFFog DFS kan ha en tildels betydelig kjøttvekt, både organisatorisk og politisk. De må bare bestemme seg for å bruke den. Og da må de innse at denne langsomme kvelningen vi ser nå til slutt kan ramme deres kjerneaktiviteter også.
 3. I første omgang er dette en klok tilnærming. Disse to tingene må på plass i forbindelse med det nært forestående forskriftsarbeidet. Men i arbeidet med å forberede oss på mulige fremtidige forskrifter og rundskriv bør vi jegere og skyttere innta en mye mer offensiv posisjon. Våre største organisasjoner må fokusere på dette. De er så store at de kan drivve reellt opinionsutdannende aktiviteter. Og de kan påvirke våre politikere. Det er på tide å bli litt mer fremoverlent. En tydelig posisjonering fra foreninger som har en lang historie knyttet opp mot både arbeiderbevegelsen og folkeforsvaret, hundretusener av medlemmer samt en stor sympatibase i samfunnet kan nok hjelpe oss jegere og skyttere noe mer enn en millimeter.
 4. Det ble sagt en gang at 'med lov skal landet byggjast, ikkje med ulov øydast'. Dersom man har et liberalt sinnelag slik som jeg har kan man lett se på reguleringer som fratar MorganKane muligheten til å lufte halvautomaten på gåsejakt som en 'ulov'. Poenget er at lover, forskrifter og rundskrivspresiseringer av disse må ha en forankring i a) et reelt problem som må håndteres og/eller b) en forståelse fra de informerte og berørte borgerene om at loven er hensiktsmessig. Hvis ikke er det en ulov. Noe som skader mer enn det gagner. Når det gjelder punkt a) kan man i det norske samfunnet nesten se bort fra det. Privat eie av våpen med spesielle egenskaper er ikke et problem som må løses. Svært lite kriminalitet begås av privateide og spesielle våpen. Enda mindre kriminalitet begås med slike våpen av de som faktisk er tiltrodd å eie de. Punkt b) er straks mer interessant. Det griper inn i forholdet mellom de informerte våpeneierene og det mer uinformerte samfunnet. Vi to vet at det ikke er problematisk med halvautomatvåpen i privat eie. Jeg tror faktisk det ville gått helt fint med helautomatiske våpen også, gitt det strenge regimet for eie av slike sportsvåpen i Norge i dag. Men per i dag er det en grei nok avveining at helautovåpen ikke er tillatt i privat eie. Og for å virkelig provosere noen forstår jeg at mini-14 ryker til. Det har blitt et symbolvåpen. Jeg tror de fleste av oss informerte kan akseptere det til slutt, selv om det ikke er rasjonelt begrunnet. Politikk er følelser og statsministeren vil gjerne være den som forbyr Breivik-våpenet. Ja, hun er så enkel. Det er delvis fordi det uinformerte samfunnet er så enkelt i sin tankegang. Men med punkt b) i mente tror jeg jeger og sportsskytterorganisasjonene skal vokte seg vel for å stå der med lua i hånden og takke for at vi fortsatt får lov til å skyte. Vi må akseptere enkelte reguleringer men vi må ikke bli for ettergivende. Det er krefter i samfunnet som virkelig ikke forstår oss, som er ute etter oss og som vil glefse oss i strupen ved det minste tegn på svakhet. Det kommer til et punkt der vi faktisk må stå opp for noe. Jeg tror vi er nær det punktet nå. Der de tunge organisasjonene som NJFF og DFS må trå til og fronte informasjonskampanjer overfor den uinformerte offentligheten samt legge press på politikerene på vegne av de hundretusener av jegere og skyttere i Norge. Da holder det ikke å si at man er lite kreativ hvis man sutrer over å bli fratatt muligheten til å jakte gås med halvauto. For meg er det en tilnærming lik den til frosken som sitter i ei gryte som langsomt blir varmere og varmere. Ser man på utviklingen i Norge og i mange land i Europa er vi våpeneiere som frosken i gryta. Hvis vi ikke hopper ut nå kan det gå oss ille. Jeg liker føre var prinsippet. Vi bør tenke føre var nå og gjøre en innsats for å hoppe ut av gryta. Etter snar er alltid for seint
 5. Umbo

  Samletråd 7x64 Brenneke

  Høsten og jakta nærmer seg! I år ble det ikke sjans til den tidlige bukke og grisejakta så abstinensen etter lukta av en avfyrt 7x64 som henger i morgendisen et sted i Polen er som en tung sekk på skuldrene mine. Snart! Litt abstinens kan kureres på bane så i går skjøt jeg meg nesten tom Da er det bra at Jakt&Friluft har inne 170gr Geco Plus til småpene 18.90/skuddet. Greit for oss som ikke lader selv Jeg har etterhvert felt endel dyr med denne patronen og den virker. Fine slakt lager den ofte også. Jeg bruker denne til nesten alt av jakt. Det er kun på ren drivjakt jeg finner frem en pakke med panserbrytere fra RWS.
 6. Umbo

  Avstander ved jakt i Norge

  Jeg prøver egentlig å ikke synse så alt for mye for da blir jeg bare trist og lei når jeg ser hva som ellers synses rundt meg. Men når jeg synser så synes jeg ofte at vi alle er forskjellige og at det i størst mulig grad må være opp til hver og en av oss hva vi faktisk gjør i gitte situasjoner. Jeg synes ikke dette forumet skal ta avstand fra noe som helst, jeg. Jeg synes derimot at de som har ulike meninger skal kunne komme med de, helst med gode begrunnelser, og så kan saker drøftes. Når det gjelder dette med anbefalte maksimale skuddavstander, så er de akkurat det - en anbefaling. Et minste felles multiplum tilpasset 30+5+5-jegeren om man vil si det litt stygt. Et greit utgangspunkt for den ferske jeger og skytter. Så etterhvert som man kanskje får mer erfaring og blir tryggere som jeger og skytter kan det hende at enkelte vil skyte på lengre, til og med vesentlig lengre hold under jakt. Og det synes jeg er helt greit så lenge man har kunnskapen og erfaringen til det, og har et gjennomtenkt forhold til hva man gjør. Skal man derimot konkretisere hva som er maksimal forsvarlig skyteavstand og sette dette tallet til (jegerprøvebok + x) kommer man fort opp i det jeg faktisk tror ville ført til økt skadeskyting. Grunn: det ville muligens blitt felt færre dyr på de skikkelig lange holdene men der er jo uansett skadeskytningsfrekvensen lav. Men det ville kanskje blitt skutt flere skudd på dyr opp mot max avstand ihht lov av mennesker som slett ikke burde gjøre det. Jegere som ellers ville holdt igjen på den skrantne hjortekolla på 180m tenker kanskje da at 'ja dette er jo innenfor loven'. Og alle er jo gode nok til å gjøre lovlige ting? Eller? Og så smeller det - og ettersøkspatruljen må på tur
 7. Umbo

  Våpenskap.. for 8 våpen?

  Jeg har et slikt et. Franz Jäger 8/16. Ganske nyinnkjøpt. Tre hagler og tre rifler + et luftgevær har akkurat sånn passe plass der. Når det en gang kommer en drilling inn der blir det ihvertfall ikke mer plass enn det må være. Du får ikke plass til mer enn 8 våpen hvis du er glad i børsene dine. Ellers er jeg godt fornøyd. Det gamle våpenskapet brukes til ammunisjon.
 8. Jeg tror det er en politisk realitet som kan være grei å ha i bakhodet her. Ruger Mini-14 skulle vekk. Enkelt og greit. Statsministeren har lagt betydelig politisk prestisje ned i å få det til å skje. Hun sa det vel ved innledningen av komiteens arbeid? Utøya-våpenet skulle vekk. Regjeringens representanter i Justiskomiteen har nok bare gjort akkurat som Solberg har instruert dem om. Logikk spiller ingen rolle da. Og om nødvendig skaper man sin egen 'logikk' - vel vitende om at den er salgbar til massene. Men jeg tror det bare er å innse det. Mini-14 skal forbys og inndras. Det kommer til å skje. Så er det et spørsmål om hvordan det kommer til å skje. Jeg tror at et eventuelt lovdilemma basert på konfrontasjoner og vurderinger som militært opphav eller ikke, automatpotensiale eller ikke, særskilt farlighet eller ikke sammenlignet med andre halvautomater og så videre ville blitt løst på en brutal måte. Rett og slett ved, om nødvendig, å forby alt ihop. Jeg tror statsministeren kapabel til å drive gjennom et generelt forbud mot halvautomatiske jaktvåpen i forskriften, slik at garand, BAR, Sauer 303, 10/22, hele sulamitten, forsvinner. Så stor tror jeg viljen hennes er til å få akkurat Mini-14 bort. Det er muligens en pinglete holdning men jeg ville vurdert slaget om Mini-14 som tapt. Og heller fokusert på muligheten til å påvirke det å få kompensasjon ved innlevering, at det ikke blir helt ulevelige regler for sportsskyttere og sørge for at ingen andre halvautomatiske jaktvåpen ryker til.
 9. Arbeiderpartiets leder står altså inne for en mail hvor det sies at forhåndsvarsel av kontroll med oppbevaring av våpen svekker legitimiteten av kontrollen. Altså ligger det her en generell antagelse om skyld som gjør at man som våpeneier ikke skal varsles før ordensmakten kommer for å kreve adgang til ditt hus. Og heller ikke nyte godt av den rettssikkerhet og det individvern som selv vanekriminelle har i eget hjem. Det er relativt oppsiktsvekkende. Rene ord for pengene iallefall, og verdt å merke seg. Da får vi håpe at Høyre og komiteens flertall mener alvor når de sier dette skal tas i forskriften. NJFF og DFS bør vel også flagge hva de mener om Arbeiderpartiets syn på deres medlemmer.
 10. Det samme sa han til meg, vi tar det i forskriften, de så ikke behov for å løfte det opp i loven. Det er bekymringsverdig all den tid paragraf 27a i dag er så klar som den er. Ellers har det vært litt slakk tilbakemelding fra Hordalandsbenken, bortsett fra Ruth Grung og Eigil Knudsen (begge fra Arbeiderpartiet) som begge takket for en informativ og godt begrunnet epost. Grung ville ta det med til sine representanter i komiteen også. Loven går nok sannsynligvis gjennom som den er. Så får vi håpe både vi menige jegere og skyttere samt organisasjonene vi er medlem av er i stand til å holde oppe et fornuftig trykk når ting skal detaljeres ut i forskrifter i etterkant.
 11. Umbo

  Sakoklubben

  Go light sier de. Pack tight sier de Karbon og teflon sier de Kreativ ammunisjon sier de Vel... jeg er nok en bakstreversk gammel gnukk. For nå har jeg også blitt Sako-eier. Med et drog som muligens må spikkes litt på for å skli inn i jegerklassen på jaktfeltstevner. I det uhyre kreative kaliber 308win. Vi snakker altså om en Sako 85 Varmint SS med original løpslengde 60cm og pipe tung som et rentesjokk fra jappetida,. Bedda ned i en GRS-stokk med en versa-pod under snuten. Kjøpt 'brukt', det stakkars droget ser fortsatt ut som det kommer rett fra fabrikk. Både GRS og originalstokk fremstår uberørt av håndsvette. Muligens gått en pakke med skudd... Toppa med en Conquest HD 5-25x50 med et helt vanlig retikkel (20). Ikke noe langholdswannabe her altså men håper det er nok til å skyte på små klistrelapper på passe langt hold til jeg lærer å holde heeeelt rolig og klemme stødig til. Jeg tror det blir en fin avbalansering mot de to anemiske (<3,5kg med kikkertsikte) børsene jeg har i skapet fra før og gleder meg som en liten unge til første sjanse på skytebanen med Godzilla.
 12. Jeg har vært i kontakt med en Høyre-representant i Justiskomiteen som jeg har perifer kjennskap til på privaten, nok til at vedkommende har svart meg i to korte og trivelige mailer. Som kjent foreslår de at jaktvåpengarderoben flyttes til 8 våpen. Så får vi håpe det ikke er som grønnsakene på middagstallerkenen til husets barn, noe som forhandles og salderes vekk i Stortinget til slutt.. Når det gjelder dette med varslingstid sier vedkommende at holdningen til komiteen er at det tas i forskriften, det egner seg best der. De så ikke behov for å detaljregulere det i lovs form. Men vedkommende støtter seg på at Grunnlovens forbud mot husransakelser ikke skal overprøves og at yttergrensene for politiets adgang allerede er satt i Grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
 13. @psAico Jeg tror noe av problemet er at alle mener eiendomsrett og privatlivets fred er viktig når ens egne snevre interesser er truet. Men når det gjelder De Andre er det ofte ikke så nøye. Da er det fort gjort å relativisere bort behovet for grunnleggende individrettigheter.
 14. Umbo

  Erfaringer med måkejakt?

  Beklager å måtte si det (kanskje måkene ikke synes det er noe å beklage ), men i den nye jakttidsforskriften for perioden 01.04.2017-31.03.2022 har gråmåke og svartbak ikke lengre jakttidsramme. Så de er nok fredet nå.
 15. Umbo

  20 000 kroner i bot for bæring av kniv

  Takk for klart svar fra en fagmann. Da er det slik at vi ikke har noe å bekymre oss for. Gode greier, la oss håpe alle dine politikolleger er som deg. Så kan jo vi vanlige borgere også tenke på at politiet i utgangspunktet ikke er der for å ta oss for noe. Og at de fleste små situasjoner lar seg ordne med en jovial prat. Det er iallefall min erfaring. De fleste av våre medmennesker er riktig så trivelige
×