Jump to content
Kløyvern

Revejegere overvåket av økokrim

Recommended Posts

Men hva om man finner slik utstyr selv en gang, hva skal man da gjøre / kan gjøre? Har man rett og lov til å plukke dette ned om man kommer over dette? Vet ikke om jeg enten ville ha fjernet dette, destruert det på stedet, eller laget et skikkelig skuespill for vedkommende som sitter å ser på...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, fleskebacon skrev:

Nei. Definisjonen av offentlig sted finner vi som nevnt i straffelovens § 10. Ikke i Store Norske Leksikon. Retten bruker sjelden leksikon i sine rettsavgjørelser. De bruker de vedtatte lovene. At politivakta på Notodden i en gitt sammenheng i 1950 ikke ble regnet som et offentlig sted, har fint lite med denne saken å gjøre. Hvis man vil overprøve rettens vurdering av at åteplassen er et offentlig sted, så vær så god og lykke til.

Jøss, det var jammen en bastant påstand. Jeg vil bare si at jeg har større tro på John Christian Eldens tolkning av loven- enn din. Og sitat: I forarbeidene til straffeloven av 2005, er det vist til at bestemmelsen skal tolkes etter tidligere rettspraksis. 

Og tidligere rettspraksis bør jo være rimelig grei å tolke i denne saken. Som andre i denne tråden har prøvd å fortelle deg så er det faktisk forskjell på et offentlig sted og et sted med allmenn rett til ferdsel. Bare for å nevne det, som grunneier har jeg gitt en del tillatelser til bla offentlig ferdsel på min egen eiendom i forbindelse med turistløyper og andre offentlige arrangementer. Min egen utmark kan ikke regnes som "offentlig"- uten min godkjennelse. Uorganisert ferdsel er selvfølgelig tillatt. For å sitere: En må "skille snørr og barter"

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, asterix skrev:

Jøss, det var jammen en bastant påstand. Jeg vil bare si at jeg har større tro på John Christian Eldens tolkning av loven- enn din. Og sitat: I forarbeidene til straffeloven av 2005, er det vist til at bestemmelsen skal tolkes etter tidligere rettspraksis. 

Og tidligere rettspraksis bør jo være rimelig grei å tolke i denne saken. Som andre i denne tråden har prøvd å fortelle deg så er det faktisk forskjell på et offentlig sted og et sted med allmenn rett til ferdsel. Bare for å nevne det, som grunneier har jeg gitt en del tillatelser til bla offentlig ferdsel på min egen eiendom i forbindelse med turistløyper og andre offentlige arrangementer. Min egen utmark kan ikke regnes som "offentlig"- uten min godkjennelse. Uorganisert ferdsel er selvfølgelig tillatt. For å sitere: En må "skille snørr og barter"

 

Jeg synes jeg har redegjort ganske bra for dette. Og jeg har da ikke betvilt Elden sin artikkel i SNL heller. Men forholdene er ikke sammenlignbare. Som sagt, at politivakta på Notodden i et gitt tilfelle i 1950 ikke ble regnet som et offentlig sted i den spesifikke saken, betyr f.eks. ikke at alle politivakter i landet aldri mer kan regnes som offentlig sted. Det er ikke en gang noen automatikk i at politivakta på Notodden ville blitt vurdert på samme måte året etter, i en annen situasjon. Det er ikke sånn at en slik avgjørelse vil føre til at et gitt sted for all framtid ikke er et offentlig sted. Det vurderes ut fra sak og omstendigheter i hvert enkelt tilfelle. Og saken med politivakta på Notodden i 1950 har forsvinnende lite med utmark langt oppi skauen å gjøre. Det er bare et eksempel som Elden har dratt fram for å illlustrere at dette er basert på en konkret vurdering fra sak til sak.

 

Din utmark vil kunne regnes som et offentlig sted i strafferetten, nettopp fordi allmennheten fritt kan ferdes der. Ingen trenger din tillatelse for å ferdes i din utmark. Om noen ønsker å lage et offentlig arrangement eller anlegge turløype der - det er noe helt annet som selvsagt krever tillatelse fra deg som grunneier. Men du kan ikke nekte allmennheten fri ferdsel.

 

Hvis noen hadde urinert i skogen din ville vurderinga kunne blitt en annen, ut fra den saken og ikke minst sett opp mot formålet med forbudet mot urinering på offentlig sted. Hadde han gjort det midt på natta, helt alene ville konklusjonen fort blitt den samme som i eksempelet fra Notodden - at stedet i akkurat den sammenhengen ikke kan regnes som offentlig sted, når saken gjelder urinering. Men hadde han gjort akkurat det samme, på akkurat det samme stedet, midt i en turmarsj med tusen deltakere, hadde det nok blitt vurdert annerledes. Til tross for at det er det samme stedet og den samme handlingen. Det handler om kontekst.

 

I dette tilfellet med åtet, har retten åpenbart vurdert at dette i denne sammenhengen er et offentlig sted, fordi allmennheten fritt kan ferdes der. I den sammenhengen har det ikke noen avgjørende betydning hvorvidt det faktisk ferdes folk der. I dette tilfellet er det tvert i mot gunstig at det ikke ferdes så mye folk der, slik at man da stort sett bare vil overvåke de man ønsker å overvåke. Grunnen til at det ikke kreves mye for å sette opp kameraovervåkning på et slik offentlig sted, er at det er forholdsvis lite inngripende mot privatlivets fred, ettersom alle fritt kan ferdes der og da iakttas av hvem som helst uansett. Hva som regnes som offentlig sted må som sagt vurderes i riktig kontekst, og det er vel det Elden prøver å belyse.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her trur jeg @fleskebacon har rett, og det er nyttig at han tar seg tid til å forklare. Og det går an å sette pris på den innsikten han deler, uten at vi nødvendigvis liker at det er sånn.

Når tross alt innsiden av din egen bil kan regnes som offentlig plass, avhengig av kontekst, så er det ikke urimelig å anta at utmark også kan det.

Edited by psAico
T-T-T.
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutter siden, psAico skrev:

Her trur jeg @fleskebacon har rett, og det er nyttig at han tar seg tid til å forklare. Og det går an å sette pris på den innsikten han deler, uten at vi nødvendigvis liker at det er sånn.

Når tross alt innsiden av din egen bil kan regnes som offentlig plass, avhengig av kontekst, så er det ikke urimelig å anta at utmark også kan det.

 

Takk @psAico. Selv om jeg er en notorisk kverulant, så hender det faktisk at jeg har noe fornuftig å komme med. ;)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, fleskebacon skrev:

...Om noen ønsker å lage et offentlig arrangement eller anlegge turløype der - det er noe helt annet som selvsagt krever tillatelse fra deg som grunneier....

På akkurat samme måte som hvis en ønsker å arrangere noe på torget i byen. Da kreves det også tillatelse fra "grunneier"(rette myndighet). Og torget er for det meste å regne som offentlig sted:winke1:

 

Jeg tror også at @fleskebacon har rett. Også kan vi like det eller ikke.

 

(Og jeg er heller ikke et øyeblikk i tvil om at en dau gris ikke var det egentlige formålet for overvåkinga:roll:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å fakke faunakriminelle er tydeligvis et internasjonalt satsningsområde, og så vidt jeg har registrert, så foregår utstrakt politisamarbeid over landegrensene. Overvåking på offentlige steder (definisjonsspørsmål) er effektivt, men må foregå ihht lovverk. Uansett, så må slik aktivitet være legitim, og vi bør alle ha en viss forståelse for at politiet ikke avslører alle sine metoder i sin utøvelse. De gjør nok dette i den hensikt å beskytte samfunnet (fakke kriminelle), men også hindre folk fra å gjøre dumheter (forebygging). Man kan være enig eller uenig i metoder. Og det er forskjell på forvaltningsrett og strafferett, lett å glemme det. Enkeltpersoners rettigheter er under press. Personlig så har jeg ikke helt sansen for ulovlig jakt, for å ta den også.

I denne diskusjonen synes uenighet å dreie seg om to ting:

- Lovlighet i overvåking (bør diskuteres, hva er offentlig sted - aktivitetsavhengig).

- «noen» antar politi har hatt andre hensikter enn oppgitt (nærmest umulig å komme til bunns i. Glem innrømmelse.).

 

Som meningsbrytning er denne tråden Kammeret verdig, da fokus settes på hva vi kan utsettes for. Enten ved at man helt uforvarende filmes på feil sted til feil tid. Mistanke? Eller blir utsatt for grunnløs anonym «tipsing» til politi. Som fører til en viss aktivitet...begge deler kan føre ubehageligheter med seg. Lytt til kritiske røster, det er klokt.

Men det er særs viktig å huske at inntil en sak er ført i retten og gjort rettskraftig, så er det bare enkeltpersoners, forskjellige juristers og Kammervenners syn som forfektes. Slik også denne tråden. @fleskebaconsine betraktninger er verdt å lese to ganger. Likeså   @M67 @Vaqueroog andres synspunkter. Debatten er meget viktig. Kompetansenivået høynes. Man belyser problemstilling, og diskuterer.

Siste ord er ikke sagt.

 

At man tilfeldig får høre av en kar som har satt opp flere viltkameraer i nærområdet: «Jasså, du var på XX og på YY på søndan. Så deg der, ja».Kanskje mer akseptert av jegere å sette opp kamera der man syns det passer. Ikke sikkert man spør først riktig hver gang…men det er kanskje en annen skål.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror også beskrivelsen av de faktiske forholdene rundt dette med tilgang til overvåkning er korrekt. Samme gjelder det formalistiske rundt politiet sin adgang til å overvåke for eksempel utmarksområder hvor de mistenker ulovlig aktivitet. Historien om griseåtet som utløsende faktor for overvåkningen henger likevel fortsatt ikke på greip, men la gå. Politiet har nå forpliktet seg såpass til denne historien at de aldri vil komme til å gå tilbake på den.

 

Men hvis vi for argumentets skyld sier at det er slik. At alt som var av interesse i denne saken var en avklaring i forhold til griseåtets lovlighet. Da er jeg i tilfelle ganske usikker på om politiets bruk av virkemidler i denne saken samsvarer med lovens intensjon. Politiet har jo en litt rufsete historikk i forhold til dette med å følge opp når lovgiver presiserer hva lovers intensjon er. Tromsø-modellen er omstridt. Praksisen med narkohund-søk på åpen gate og på skoler likeså. Fra et personvernsperspektiv er det viktig at politiet holdes litt i ørene med hensyn til deres tidvise iver etter å kunne definere sine egne arbeidsbetingelser.

 

Derfor er diskusjoner som dette viktige. Politiet skal få kritikk når de utfører tjenestehandlinger som både ved første og andre øyekast strider mot den allmenne rettsfølelse. Man kan vel si at vi er der i denne saken, gitt medieoppmerksomheten den har fått. Diskusjoner som denne bidrar også til å bevisstgjøre vanlige mennesker. Jeg er nok over gjennomsnittlig interessert i problemstillinger som omhandler personvern så jeg setter pris på alle slike saker som får oppmerksomhet og fører til diskusjon.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sliter litt med å forstå enkeltes bruk av friluftsloven som rettferdiggjøring for politiets utplassering av kamera. Friluftsloven regulerer almenhetens tilgang til utmark, ikkje en offentlig etats adgang til å gjøre kva dei vil på ein privatpersons eiendom. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er ikke enig i fleskebacons tolking av at friluftsloven gjør privat utmark til offentlig sted.

Friluftsloven er ikke så kategorisk som den er sitert her. Rettighetene i loven er begrenset, og i dette tilfellet ville grunneier kunne ha hjemmel til å skilte sin private eiendom med ferdselsforbud fordi det pågår jakt.

Se litt nærmere på begrensingene i friluftsloven..

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er heller ikke enig. Her er det ikke snakk om noe viltkamera men en stor installasjon med brenselcelle strømaggregat for direkteoverføring. Hadde de enda hentet inn tillatelse av grunneier først for å innstallere noe slikt hadde det vært en annen sak.

At det ble brukt fleskebacon som åte bare latterliggjør politiets bortforklaringer i saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Mix skrev:

At det ble brukt fleskebacon som åte bare latterliggjør politiets bortforklaringer i saken

 

@fleskebacon ble da ikke brukt som åte! H*n er høyst levende, aktiv, og deltar i tråden! :mrgreen:

Edited by Jegermeistern
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Jegermeistern skrev:

 

@fleskebacon ble da ikke brukt som åte! H*n er høyst levende, aktiv, og deltar i tråden! :mrgreen:

 

Jeg er neppe duganes som reveåte en gang... 😁

 

Men til de som er uenige med meg i "min" tolkning av dette: Ikke skyt budbringeren. Og ikke bruk ham som åte. Det er tingretten som har bestemt at dette er å betrakte som offentlig sted. Ikke jeg. Jeg prøver bare å forklare hvorfor de har bestemt det.

 

Og bare for å gjenta det, i tilfelle ikke alle har fått det med seg: Bare fordi det er et offentlig sted betyr det ikke at politiet kan slenge opp et kamera der uten videre. Det kreves en konkret begrunnet mistanke om at det skjer eller har skjedd noe straffbart der, OG at kameraovervåkningen er nødvendig for å etterforske dette lovbruddet. Det kreves ingen konkret mistenkt, bare mistanke om et straffbart forhold.

 

Den store forskjellen mellom privat og offentlig sted i den sammenhengen er at skjult kameraovervåkning på privat sted krever mistanke om straffbart forhold med strafferamme på minst 5 år. På offentlig sted holder det med mer enn 6 måneder, som de aller fleste straffebud kan gi, selv de av nærmest bagatellmessig art.

 

Men det er slett ikke fritt fram, slik enkelte synes å tro.

 

Og ved å spørre grunneieren om lov, slik enkelte foreslår, vil som tidligere nevnt ødelegge hele etterforskningen før den i det hele tatt har startet.

Edited by fleskebacon
Tilføyelser, i stedet for ny post

Share this post


Link to post
Share on other sites

I kommunene jeg jakter har man følgende politivedtekter:

 § 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue og lignende.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten på forhånd å ha gitt melding til politiet. Melding kan unnlates for slik aktivitet som skjer i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

 

Vanskelig å forholde seg til "offentlig sted" om det ikke fins noen definisjon annet enn hva en jurist (eller retten) tilfeldigvis mener.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, Saul skrev:

I kommunene jeg jakter har man følgende politivedtekter:

 

Vanskelig å forholde seg til "offentlig sted" om det ikke fins noen definisjon annet enn hva en jurist (eller retten) tilfeldigvis mener.

 

 

Ja juss er ikke alltid svart-hvitt. Definisjonen er for så vidt klar nok, men det er situasjonavhengig. Se tidligere nevnte eksempel med urinering i skogen. Og for så vidt også nevnte eksempel fra politivakta på Notodden i 1950. Kommunevedtektene i din kommune er neppe ment å ramme snøballkasting i skogen eller å bære ladd våpen under jakta. Og da blir det momenter som vurderes når retten skal ta stilling til om det er å regne som et offentlig sted eller ikke i akkurat den sammenhengen. Men det er ikke tilfeldig, det synes jeg er å ta hardt i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, fleskebacon skrev:

Det er tingretten som har bestemt at dette er å betrakte som offentlig sted. Ikke jeg. Jeg prøver bare å forklare hvorfor de har bestemt det....

Jeg har ikke fått med meg at tingretten har definert åteplassen som et offentlig sted. Men jeg har fått med meg i tre artikler at de gav tillatelse til å overvåke reveåtet pga ulovlig åte- en gris. Hvilken og hvor i artikkelen finner en at tingretten har definert åteplassen som offentlig sted? Jeg har gått glipp av denne informasjonen, tydelig vis. Merk, tingretten- og økokrim- tok ihvertfall feil angående lovligheten av åtet, ikke imponerende arbeid der ihvertfall....😅

 

Som tidligere nevnt: "målet helliger middelet" Og det er en farlig utvikling i et demokrati og en rettsstat.🤔

 

 

Edited by asterix
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, asterix skrev:

Jeg har ikke fått med meg at tingretten har definert åteplassen som et offentlig sted. Men jeg har fått med meg i tre artikler at de gav tillatelse til å overvåke reveåtet pga ulovlig åte- en gris. Hvilken og hvor i artikkelen finner en at tingretten har definert åteplassen som offentlig sted? Jeg har gått glipp av denne informasjonen, tydelig vis. Merk, tingretten- og økokrim- tok ihvertfall feil angående lovligheten av åtet, ikke imponerende arbeid der ihvertfall....😅

 

Nei det har kanskje ikke vært nevnt konkret. Politiadvokaten sier i artikkelen at politiet kan bruke skjult kameraovervåkning når det er mistanke om lovbrudd med høyere strafferamme enn 6 måneder. Da må det nødvendigvis være snakk om at det er på et offentlig sted, ettersom skjult kameraovervåkning på privat sted krever en strafferamme på 10 år eller mer, eller dreier seg om brudd på en rekke oppramsede lovbrudd. (Jeg tror jeg har skrevet at dette krever "minst 5 år" tidligere i tråden, det er feil, jf. straffeprosessloven § 202 a.)

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at politiet ved strafferamme på mer enn 6 måneder kan foreta skjult kameraovervåkning "på ELLER FRA offentlig sted". Altså kan de også overvåke privat sted, så lenge kameraet er plassert på offentlig sted. Så er det innsyn til stua di fra en overhøyde på offentlig sted, kan politiet i teorien sette opp kamera og overvåke deg hjemme hos deg selv, hvis du er mistenkt for brudd på hundeloven (som har en strafferamme på 6 måneder fengsel OG bøter). I alle slike vurderinger skal forholdsmessigheten av inngrepet vurderes opp mot alvorligheten av det man etterforsker(straffeprosessloven § 170 a), og avhengig av omstendighetene kan det nok fort bli ansett som et uforholdsmessig stort inngrep å overvåke noen i sin egen stue på grunn av noe sånt. Men muligheten er teknisk sett til stede.

 

I alle tilfeller er strafferammen på det potensielle lovbruddet essensielt, ettersom forskjellen på 6 måneder og 10 år er ganske dramatisk. Dermed kan vi med sikkerhet si at tingretten har vurdert åteplassen som offentlig sted. Ellers ville ikke grunnlaget for skjult kameraovervåkning vært til stede

 

En etterforskning har som mål å avdekke hvorvidt det har skjedd noe straffbart. At man etterforsker potensielle lovbrudd, og etterforskningen viser at det ikke har skjedd noe straffbart, er ikke det samme som å ta feil. Man har oppnådd akkurat det som etterforskningen har som mål - å finne ut om det har skjedd noe straffbart eller ikke. Hvis politiet kun skulle etterforske lovbrudd som de allerede er sikre på at har skjedd, og som man kan bevise, da ville ikke etterforskning hatt noen rolle i strafferetten. Så at en etterforskning konkluderer med at det ikke har skjedd noe straffbart, betyr overhodet ikke at noen har tatt feil. Mistanken har vært tilstede, og etterforskningen har brakt på det rene at det ikke har skjedd noe straffbart. I mange tilfeller er dette svært gunstig for de som er mistenkt, fordi mistanken da er ryddet av bordet og deres gode navn og rykte er renvasket.

 

Henleggelse skjer som regel enten på grunn av bevisets stilling (mistanken er fortsatt til stede, men politiet klarer ikke å bevise at det har skjedd noe straffbart, eller hvem som har gjort det), eller på grunn av intet straffbart forhold bevist (saken er godt opplyst, og det er bevist at det som har skjedd ikke er straffbart, eller at det straffbare ikke har skjedd). I denne saken tyder alt på at revejegerne aldri en gang har hatt status som mistenkt, så slik sett synes jeg fortsatt at de lager storm i et vannglass.

 

Men som andre også har sagt; den prinsipielle diskusjonen rundt overvåkning og personvern er viktig, og saken er jo egnet til å skape en sunn diskusjon rundt akkurat det.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, fleskebacon skrev:

I denne saken tyder alt på at revejegerne aldri en gang har hatt status som mistenkt, så slik sett synes jeg fortsatt at de lager storm i et vannglass.

 

Dette må jo være en aldri så liten selvmotsigelse? Hadde det ikke vært mistanke om et lovbrudd hadde man vel aldri fått tillatelse til kameraovervåkning, og er det mistanke om et lovbrudd må det nødvendigvis være mistanke om en lovbryter - og hvem andre enn de som jaktet rev på plassen kan da være mistenkt? Det blir litt kjendisadvokat-aktig om en skal påstå at det kan være maskerte menn i mørke biler som hiver ut sjøldaua gris på reveåter rundtomkring... 

 

Uansett hva de er mistenkt for, er det jo åpenbart at mistanken har vært rettet mot de som hadde åteplassen - om det er grunneier eller jeger er litt hipp som happ, men minst en av dem må jo på et eller annet tidspunkt hatt status som mistenkt (selv om de på tidspunktet ikke nødvendigvis var identifisert av politiet)... Så jeg biter ikke helt på argumentet om at ikke enten grunneier eller "åteeier" skulle ha innsynsrett i papirene fra Tingretten. Det står vel åpenbart noe pinlig der... 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, fleskebacon said:

svært gunstig for de som er mistenkt, fordi mistanken da er ryddet av bordet og deres gode navn og rykte er renvasket.

Yeah right..... Sikkert lett å ha et slikt syn på saken så lenge en selv ikke blir utsatt for overgrep fra det offentlige. Med adresse innenfor "sonen" så er det såååååå kjekt å bli "renvasket" i hytt å pine. Personvern veier ikke like mye ut i fra adresse... dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutter siden, Jibrag skrev:

 

Dette må jo være en aldri så liten selvmotsigelse? Hadde det ikke vært mistanke om et lovbrudd hadde man vel aldri fått tillatelse til kameraovervåkning, og er det mistanke om et lovbrudd må det nødvendigvis være mistanke om en lovbryter - og hvem andre enn de som jaktet rev på plassen kan da være mistenkt? Det blir litt kjendisadvokat-aktig om en skal påstå at det kan være maskerte menn i mørke biler som hiver ut sjøldaua gris på reveåter rundtomkring... 

 

Uansett hva de er mistenkt for, er det jo åpenbart at mistanken har vært rettet mot de som hadde åteplassen - om det er grunneier eller jeger er litt hipp som happ, men minst en av dem må jo på et eller annet tidspunkt hatt status som mistenkt (selv om de på tidspunktet ikke nødvendigvis var identifisert av politiet)... Så jeg biter ikke helt på argumentet om at ikke enten grunneier eller "åteeier" skulle ha innsynsrett i papirene fra Tingretten. Det står vel åpenbart noe pinlig der... 

 

 

 

Som det også tidligere er nevnt, så er det ikke noe krav at det skal være noen konkret mistenkt i saken. Det holder at det er mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Målet med en slik overvåkning vil jo være både å klarlegge hvorvidt det faktisk har skjedd noe straffbart, OG å identifisere mulige mistenkte.

 

I dette tilfellet forstår jeg det slik at det enten som følge av kameraovervåkningen eller andre opplysninger ble brakt på det rene at det ikke har skjedd noe straffbart, og da er det følgelig heller ingen mistenkte i saken.

 

At det "står noe pinlig" i dokumentene har jeg ingen tro på. Gir mistanken om ulovlig griseåte grunnlag for kameraovervåkning er det ingen som har hatt behov for å skrive så mye mer enn akkurat det i anmeldelsen. I et slik tilfelle kan anmeldelsen ofte være nesten så kort og konsis som at "Politiet har avdekket at det er utlagt et åte på sted som angitt i anmeldelsen. Åtet ser ut til å stamme fra husdyr og kan dermed være straffbart.". Er det noe der som er "hemmelig" er det i så fall navnet på en eventuell melder på forholdet.

 

2 minutter siden, znopi skrev:

Yeah right..... Sikkert lett å ha et slikt syn på saken så lenge en selv ikke blir utsatt for overgrep fra det offentlige. Med adresse innenfor "sonen" så er det såååååå kjekt å bli "renvasket" i hytt å pine. Personvern veier ikke like mye ut i fra adresse... dessverre.

 

Det er vel per definisjon ikke et overgrep så lenge det offentlige holder seg til lovverket. Enkelte opplever jo det å bli fengslet for drap som et overgrep også. Men det betyr ikke at det faktisk er det. Et overgrep har vel skjedd først når det offentlige har gått utover sine lovhjemler og for eksempel utsatt noen for ulovlig overvåkning eller urettmessig fengsling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fleskebacon said:

Åtet ser ut til å stamme fra husdyr og kan dermed være straffbart

En sjekk av lovligheten av åte kunne de fått av Mattilsynet FØR en eventuell overvåking. Men da hadde jo grunnlaget for overvåkingen bortfalt, og det hadde jo vært dumt (siden den egentlige årsaken til overvåkingen er mistanke om ulovlig ulvejakt, men det vil visst ikke innrømmes ^_^).

1 hour ago, fleskebacon said:

per definisjon ikke et overgrep så lenge det offentlige holder seg til lovverket

Kanskje i forhold til lovverk ja, men det oppleves ("føles") som overgrep på personvernet for enkelte mennesker som utøver en hobby/livstil innenfor ett visst geografisk område ^_^

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 feskebacon, du er iallefall god til å skrive, det skal du ha.😉 Hele poenget i denne saken er friheten rettstaten Norge bygges på. I Norge skal en ikke overvåkes uten skjellig grunn til misstanke. Slikt gjorde vi oss ferdige med i 1945. Hadde Økokrim sagt som det var at det var etter tips om mulig ulovlig ulvejakt, ja da hadde det ikke vært noe problem. Men når de påstår at de overvåker en død gris dukker problemene opp. Når de tidligere har brukt store ressurser- og to rettsinnstanser på en død skjære, ruinert og hengt ut lokale jegere i Østerdalen- som var helt uskyldige, og samtidig står frem annenhver dag i dagsrevyen og sier de har for lite ressurser- knivstikking, voldtekter, overfall, ran og slikt blir henlagt fortere enn blekket tørker!

Vi har ikke tid og ressurser- vi sitter å overvåker en råtten gris!

 

Å etterforske miljøkriminalitet er bra, men da må det gå begge veier. Ulovlig utsetting av ulv, brenning av bevis i straffesaker, osv,  blir feid under teppet- mens en død gris blir prioritert! Rådgivere i Miljødepartementet importerer ulvehybrider- tydeligvis helt greit- men en død skjære i en jordbæråker eller en råtten gris i ett grustak blir prioritert...??? Derfor er det viktig at denne saken løftes opp- vi må ha ett politi vi har tillit til- og slikt skaper ikke tillit. Det er ikke rart at folk føler seg trakkasert!  https://www.nationen.no/article/miljobyrakrat-hentet-ulvehybrid-fra-sverige/

 

NB! Forslag til sketsj i lokalrevyen der nede: ØK( Politi i økokrim) SA (Statsadvokat øst)

*ØK- Vi har fått et bra tips om mulig ulovlig ulvejakt, Vi må få kameraovervåking.

*SA- det er ikke hjemmel i loven for dette på så svakt grunnlag, så det går ikke.

*ØK- Hva om vi kaller det ulovlig bruk av gris til åte?

*SA- Ja det kan gå- vi prøver det, men vær diskret- tenk om det blir oppdaget.

*ØK- Det er verd det- tenk om vi får ulvefelling på film! Dessuten tørr de ikke si noe, da lager vi bare ett helvetes trøbbel for de, inndrar våpen osv osv.

*SA- Ok vi kan skjule oss bak grisekadaveret- vi har dekning der.😂

 

Saken har en stor humoristisk verdi- men med tanke på rettsstaten og folks tillit til politi og rettsvesen er den meget alvorlig.

 

 

 

 

 

Edited by asterix
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, asterix skrev:

 feskebacon, du er iallefall god til å skrive, det skal du ha.😉 Hele poenget i denne saken er friheten rettstaten Norge bygges på. I Norge skal en ikke overvåkes uten skjellig grunn til misstanke. Slikt gjorde vi oss ferdige med i 1945. Hadde Økokrim sagt som det var at det var etter tips om mulig ulovlig ulvejakt, ja da hadde det ikke vært noe problem. Men når de påstår at de overvåker en død gris dukker problemene opp. Når de tidligere har brukt store ressurser- og to rettsinnstanser på en død skjære, ruinert og hengt ut lokale jegere i Østerdalen- som var helt uskyldige, og samtidig står frem annenhver dag i dagsrevyen og sier de har for lite ressurser- knivstikking, voldtekter, overfall, ran og slikt blir henlagt fortere enn blekket tørker!

Vi har ikke tid og ressurser- vi sitter å overvåker en råtten gris!

 

Har tatt kveldskurs i norsk og bachelor i kverulering. Godt å høre at dette nå endelig bærer frukter. ;) 

 

Jeg er slett ikke uenig i at man av og til kan stille store spørsmålstegn ved ressursbruk og prioriteringer i politiet. Noen med millionlønn har bestemt at faunakriminalitet skal prioriteres, og da hender det seg at noen tar seg tid og råd til å gå hardt til verks i saker som for 20 år siden ikke en gang ville blitt vurdert prioritert.

 

Når det er sagt - skal man først etterforske et mulig ulovlig utlagt åte ute på bygdene, så må man gå litt drastisk til verks hvis man har noe som helst ønske om å lykkes. Man kan ikke prate med noen. Ingen. Ikke en gang den snilleste og mest velmente nabokjerringa. For da forsvinner åtet før politiet rekker å tørker seg i barten. Skal man komme i mål der, da må man enten spane eller sette opp et skjult kamera. Og det er tross alt mye billigere å sette opp et kamera, enn å sette ut et helt spaningslag. Det andre alternativet er å drite i hele saken, for man kommer ikke i mål der ved å prate med folk.

 

Og når man velger å bruke forholdsvis store ressurser på ei død skjære, så er det slett ikke utenkelig at man også er villig til å bruke slike ressurser på et mulig ulovlig åte. Som tross alt faktisk kan være reelle kjeltringstreker, hvis det for eksempel skulle vise seg at åtet var forgifta eller noe annet lurt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, fleskebacon said:

Det er vel per definisjon ikke et overgrep så lenge det offentlige holder seg til lovverket.

Nja.. Det har vel blitt foretatt mange overgrep innenfor rammen av lovverket. Mye har vært grunnet ett dårlig lovverk som ikke har gitt nok beskyttelse til de svake i samfunnet. Mye har blitt bedre med årene, men muligheten er fortsatt der.

Det vi snakker om i denne saken er kanskje ikke ett overgrep sånn sett, men det er ikke så uproblematisk som du framstiller det. Har man først vært i politiets søkelys for noe, så kan mistanken fra sambygdinger bli hengende for alltid.

Så lenge politiets virkemiddel ikke står i stil til alvorligheten av lovbruddet det er mistanke om, så vil det ikke være greit å bli utsatt for slike ting. Den innsatsen som er satt inn her, overgår jo det vi ser i svært mange alvorlige saker, f.eks der det er mistanke om vold eller overgrep.

 

En renvasking er ikke alltid det samme som at livet fortsetter som før. Vi har ett lovverk som gir politiet stort handlingsrom og overlater mye til politiets vurdering, da må de også vise seg den tilliten verdig.

Jeg tror fortsatt du har rett ifht. det juridiske, men at politiets virkemiddel er lovlig betyr ikke alltid at det er det riktige å gjøre.
 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, psAico skrev:

Jeg tror fortsatt du har rett ifht. det juridiske, men at politiets virkemiddel er lovlig betyr ikke alltid at det er det riktige å gjøre.

 

Det er jeg helt enig i. Både at jeg har rett, og at lovlig ikke alltid er ensbetydende med riktig. Det er dessverre ofte vanskelig å angripe ting som er lovlig, men som ikke oppfattes som riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, fleskebacon skrev:

 - Så er det innsyn til stua di fra en overhøyde på offentlig sted, -

 

 - kan du tenne på bilen din, skylde på andre, og få statsministeren til å hjelpe deg med å sutre! :mrgreen::mrgreen:

 • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutter siden, fleskebacon skrev:

Jeg er slett ikke uenig i at man av og til kan stille store spørsmålstegn ved ressursbruk og prioriteringer i politiet. Noen med millionlønn har bestemt at faunakriminalitet skal prioriteres, og da hender det seg at noen tar seg tid og råd til å gå hardt til verks i saker som for 20 år siden ikke en gang ville blitt vurdert prioritert.

Det som overrasker meg er at du- i likhet med politi og påtalemyndighet- ser ut til å hoppe bukk over de alvorlige konsekvensene av den kriminalitet og miljøkriminalitet som faktisk utføres til fordel for ulven. Og de familier og det samfunn som nærmest er ødelagt på grunn av overgrep fra maktpersoner- med millionlønn som du selv sier. Igjen målet helliger middelet, det er ikke en rettstat verdig. Som jeg har sagt tidligere- når fanatismen går inn i maktapparatene har samfundet ett problem. Dette er en fillesak, og sikkert toppen av et isfjell, men den sier mye om holdningene til statsapparatet i region Øst.😥

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, asterix skrev:

Det som overrasker meg er at du- i likhet med politi og påtalemyndighet- ser ut til å hoppe bukk over de alvorlige konsekvensene av den kriminalitet og miljøkriminalitet som faktisk utføres til fordel for ulven. Og de familier og det samfunn som nærmest er ødelagt på grunn av overgrep fra maktpersoner- med millionlønn som du selv sier. Igjen målet helliger middelet, det er ikke en rettstat verdig. Som jeg har sagt tidligere- når fanatismen går inn i maktapparatene har samfundet ett problem. Dette er en fillesak, og sikkert toppen av et isfjell, men den sier mye om holdningene til statsapparatet i region Øst.😥

 

Ikke meninga å hoppe bukk over det, men jeg tenker at det er en litt annen diskusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, fleskebacon skrev:

Ikke meninga å hoppe bukk over det, men jeg tenker at det er en litt annen diskusjon.

Det er nettopp dette tråden handler om- og det er selve kjernen i saken.  Men det er nok mer behagelig å tenke at det er en annen diskusjon og late som om det er det. Du har gjennom mange og lange utgreiinger prøvd å forsvare denne galskapen, jeg har prøvd å fortelle deg at slikt ikke er en rettsstat verdig. 

Edited by asterix
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ettertid kan det se ut til at det hadde vert mer riktig å ha brukt disse kamera ressursene på å passe på Justisministerens eiendom og ikke et tilfeldig grise kadaver. Selv rundt huset av justisminister Wara ser det ikke ut til at de har fått ha skjult "live" overvåking så kan jo undres på hva de begrunnet søknaden i operasjon reveåte minutt for minutt med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@fleskebacon har nå bra mange ganger hittil i tråden vært vel så nærme å gå imot egen etat som klokt er, så jeg vil på ingen måte si at han forsvarer praksisen, selv om han forklarer den. 

 

Og når jeg klarer å se forbi min egen moralske indignasjon så er det litt interessant å få høre hvor langt politiet kan gå i å fotfølge og overvåke en og enda ha retten på sin side. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser ikke at Fleskebcaon gjør annet enn å forklare. Det er mye jeg kan forklare som jeg fortsatt er dundrende uenig i.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 17.3.2019 den 13.01, Snoppy skrev:

Det er mulig å drite på draget selvom man holder seg innenfor loven, det var for få år siden lovlig å stikke kjeppen sin inn i feks en ku, men du dret deg fortsatt ut om du gjorde det. 

 Snoppy beskriver hele saken rimelig bra 😚

Edited by asterix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sladdet kjennelse om overvåkning av en død gris? Meh, lukter råttent av hele suppa, og det er ikke den døde grisen sin skyld.

Håpen denne saken blir prøvd for retten, da det ikke har en dritt med svinet på skogen å gjøre. Men utfallet får vel ikke konsekvenser uansett, da loven ikke er lik for alle. 

 

 

 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, B686SP skrev:

Håpen denne saken blir prøvd for retten, da det ikke har en dritt med svinet på skogen å gjøre.

 

Saken er jo prøvd i retten. Det er tingretten som har skrevet kjennelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, DoctoRoy skrev:

Hvis ikke fristen er ute så kan jo saken ankes til lagmannsretten.

 

Nå er nok fristen ute, ettersom dette er lenge siden.

 

Det er for øvrig i alle tilfeller vanskelig å anke en beslutning eller kjennelse fra tingretten. Enda vanskeligere, tilnærmet umulig, når beslutningen som i dette tilfellet ikke retter seg mot en bestemt person, og det i tillegg er snakk om skjult overvåkning som ingen skal informeres om.

 

Edit: Og det er blant annet nettopp derfor politiet må til tingretten for å få beslutning om sånt, og ikke kan beslutte det på egenhånd. Fordi det er nærmest umulig å etterprøve eller anke en slik beslutning. Da må tingretten kvalitetssikre at det politiet gjør faktisk er lovlig.

Edited by fleskebacon

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, fleskebacon skrev:

 

Saken er jo prøvd i retten. 

Såvidt meg informert, er det ennå ikke avgjort om det skal anmeldes for ulovlig overvåkning. At forespørselen om overvåknig har vært innom tingretten er innlysende

Share this post


Link to post
Share on other sites

Og så til et spørsmål til @fleskebacon

Sett at jeg, som ikke har tilknytning til hverken plassen, jegeren,grunneieren eller noen andre i denne saken, hadde vært ute å gått tur i området , og hadde blitt ufrivillig fotomodell for politiet.

Er det noe man bør regne med som noe som kan skje når man tror man er på tur alene i skogen, altså må man regne med å havne i politiets arkiver for å ta seg en skogstur? Eller vil det havne i kategorien "collateral damage" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De som ivrig forsvarer alle påfunn fra politiet for avsløre hva det nå er som er på moten av kriminalitet (det endrer seg jo, narkotika-barnemisbruk-terror osv, akkurat nå er det miljøkriminalitet som er pop) blåser bort B686SPs spørsmål med "Du har vel ikke noe å skjule?"..

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, B686SP skrev:

Og så til et spørsmål til @fleskebacon

Sett at jeg, som ikke har tilknytning til hverken plassen, jegeren,grunneieren eller noen andre i denne saken, hadde vært ute å gått tur i området , og hadde blitt ufrivillig fotomodell for politiet.

Er det noe man bør regne med som noe som kan skje når man tror man er på tur alene i skogen, altså må man regne med å havne i politiets arkiver for å ta seg en skogstur? Eller vil det havne i kategorien "collateral damage" ?

 

Nå overdriver du. Du havner ikke i noe arkiv bare fordi du er fanget opp av et overvåkningskamera. Og når man beveger seg på et sted som er åpent tilgjengelig for allmennheten har man en begrenset rett til privatliv, noe de fleste er innforstått med. Der kan du iakttas av hvem som helst, og du vet aldri hvem. Å forlange noe annet ville være litt urimelig.

 

Og du handler sikkert på Esso? Tar ut penger fra minibanken? Går på togstasjonen? Over alt filmes du. Og det finnes regler for hvordan disse opptakene skal behandles, for å beskytte folks privatliv så godt det lar seg gjøre. Det samme gjelder politiets opptak. Så kan man jo velge selv hvem man stoler mest på - dama på Esso eller politiet. Sikkert delte meninger om det.

 

3 timer siden, B686SP skrev:

Såvidt meg informert, er det ennå ikke avgjort om det skal anmeldes for ulovlig overvåkning. At forespørselen om overvåknig har vært innom tingretten er innlysende

 

Jeg forstår ikke helt hvem eller hva som da skal anmeldes. Politiet har bedt tingretten om tillatelse til å gjøre dette, og tingretten har gitt dem en beslutning som gir dem lov. Skal de anmelde tingretten da, for å ha gitt politiet en ulovlig beslutning om skjult kameraovervåkning? Det gir seg vel nesten selv hvor en slik anmeldelse kommer til å ende.

 

Det er lov å mislike overvåkning i alle former, men jeg tror ikke det er noe som kommer til å forsvinne med det første.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Litt interessant hvordan 2 poliser reagerte på å bli filmet av et dashkamera i Bergen for et par år siden... Når en (grise)kjører på Fjøsangerveien bør en jo ikke bli overrasket over at en blir filmet?

Visstnok ikke greit, faktisk så ugreit at føreren av bil med kamera endte på legevakta. 

Saken ble såklart ekspresshenlagt på vanlig måte.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Litt interessant hvordan 2 poliser reagerte på å bli filmet av et dashkamera i Bergen for et par år siden... Når en (grise)kjører på Fjøsangerveien bør en jo ikke bli overrasket over at en blir filmet?

Visstnok ikke greit, faktisk så ugreit at føreren av bil med kamera endte på legevakta. 

Saken ble såklart ekspresshenlagt på vanlig måte.

 

Har du en link til saksdokumentene i denne saken, slik at vi kan se hva som egentlig skjedde?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@fleskebacon Nå vrir du på det jeg sier. Når jeg er i skogen, så antar jeg at jeg er alene. Når jeg går på Esso for å kjøpe smuglersprit, så vet jeg at jeg blir overvåket. Chiefen kom meg i forkjøpet med at politiet selv misliker å bli filmet, selv om dette i de aller fleste tilfeller er helt lovlig. Politistat er stikkordet her, og det vil ikke folket ha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Og ikke prøv å lure meg til å tro at noenting blir slettet for godt fra politiet sine videoer, det tror du ikke på selv en gang

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...