Jump to content
vavlo

Ny våpenforskrift- hva nå?

Recommended Posts

Kan vi påvirke utfallet av behandlingen av ny våpenforskrift?

Hva ønsker vi, og hva er viktigst å prioritere?

Hvordan gjør vi det I så fall best?

Hvordan kan vi bidra både som enkeltpersoner og/ eller gjennom våre organiasjoner?

Hvilke argumenter/ argumentasjonsrekker skal/ bør vi bruke?

Hvor finner vi bakgrunnsmateriale (linker) for våre argumenter?

Hvem skal vi søke å påvirke og på hvilken måte. Kan vi bruke media på en fornuftig måte som enkeltpersoner?

 

Mange av oss er vel rimelig desillusjonerte med tanke på utfallet av Våpenlovbehandlingen, men skal man bare gi seg?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

48-timersregelen. Ellers er det lite å klage på. 

Det er dessuten dette punktet DFS, NSF, NROF og NJFF satser på å få endret. Smart å stå sammen og prioritere en sak.

Edited by nhd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vel...det er vel endel som er uavklart mht. halvautorifler da. Forutsetter at NROF og Praktisk skytterne får disp. ihht. den lista som gjaldt...som nå tydeligvis er historie..

Men hva med våpen som er lovlig ervervet FÖR denne lista kom til...som FN FAL osv.  Får man beholde disse til skyting i NROF..?

 

48 timers regelen må jo bli fanesak nr.1...den kan vi bare ikke godta..!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ikke mulig å mene noe om (eller å påvirke) en forskrift som vi ikke aner hvordan vil bli. Mange ting vi i dag tar for gitt, er regulert i forskrift. F.eks regelverket rundt antikke våpen. Om slikt blir endret eller ikke vet vi jo ikke før forskriften er klar.

 

Det eneste som kom ut av arbeidet med «ny lov», var en ytterligere styrking av politiets myndighet ovenfor våpeneierne. Og da sier det seg vel selv at alt står eller faller på Deres nåde.

 

48-timers regelen er det eneste vi kan «kreve», siden grunnloven fremdeles (forhåpentligvis) beskytter borgerne på akkurat det punktet. Resten?..... Krysse fingrene og håpe på det beste.

Edited by 32-40 Win.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvordan er det med politiets rutiner rundt tilbakekall av våpenkort/ beslag av våpen. Det har jo vært tatt opp I flere tråder her inne at man som våpeneier er "rettsløs" når det skjer som en sk administrativ. forføyning. Det har vært omtalt saker der våpeneiere har blitt av med sine våpen på tilsynelatende sviktende grunnlag (type grunnløse beskyldninger og bekymringsmeldinger) eller lokale fortolkninger av lovverket av tvilsom karakter, eller av bagatellmessige forseelser som I andre sammenhenger I verste fall ville betydd et forelegg. For ikke å snakke om forføyning som kommer I etterkant av "oppgjorte saker". Typisk ser ut til å være at bakgrunnen for slike slike beslag ikke etterforskes videre, og at den som er rammet risikerer å bli uten våpen på årsvis (Våpenene er jo beslagelagt- hva er problemet?) Det vil ofte(st) være for ressurskrevende for den jevne borger å ta opp kampen med staten I rettsvesenet (de har ubegrenset av våre skattepenger til å føre saken til de "får rett"), så I praksis vil man ikke få prøvd saken for en domstol, selv om man bestrider forføyning/ beslag.

Derfor er det jo flere som har etterlyst muligheten for rettslig etterprøving innen gitt frist, ala den man får når man bestrider et førerkortbeslag.

Er dette noe man kunne fått inn I forkrift, eller?

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 timer siden, nhd skrev:

48-timersregelen. Ellers er det lite å klage på. 

Det er dessuten dette punktet DFS, NSF, NROF og NJFF satser på å få endret. Smart å stå sammen og prioritere en sak.

 

Ville vel tro å sørge for at pod får klare definerte kriterier for hvilke egenskaper som er særskild farlege er noe man bør få til.

 

Sånn som loven er nå kan pod sitte med makta til å vilkårlig forby alle våpen, basert på mulige vage definisjoner, som kan føre til avhending uten kompensasjon.

 

Hva skjer med vurdering av kompensasjonsordning forresten?

Edited by meatpukk
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var definert i forarbeidene til loven at særskilt farlig egenskap var mulighet for å bruke STANAG magasin.

Det har jo som vi vet gått ut vinduet nå. Og jeg er helt overbevist om at vi har flere overaskelser i vente når ny forskrift i sin helhet kommer ut.

Jeg har noen ideer men de skal jeg holde for meg selv for å ikke hjelpe POD.

Edited by jeaant
.
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tilbakekall og sånt er interressante greier ja..

Fra samme politidistrikt vet jeg av 3 saker (vet om div annet og da..)som er litt "artige"..

 

Frastjelt våpen fra bolig, tyveriet henlagt på under 2 uker. Tilbakekallt våpenkort og 5 års karantene.

Tatt på fersk gjerning for krypskyting. På banen igjen etter 12 måneder med sub-rifle og heldemper og fint nytt våpenkort.

Dømt for innbrudd i bolig. Søknad innvillget litt over 2 år etter dom.

 

Som vanlig lønner det seg å være kjeltring😕

 

 • Sad 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Objektive kriterier for "Særlig farlige egenskaper" bør vel være rimelig interessant.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, vavlo skrev:

Objektive kriterier for "Særlig farlige egenskaper" bør vel være rimelig interessant.

 

Objektive for hvem?


For de på Utøya er MIni-14 absolutt bevist som "særlig farlig". For jeger bombom som bruker den på rådyrjakt er den ikke "særlig farlig". For mange av oss som har eid den så er den kun farlig for eieren da den er et rangleverk av en annen verden. 

 

Skal du kodifisere den? "Ma ha drept minst 50 personer i Norgeshistoriens største massakre/terroraksjon"? Check. "Må være mislikt av POD"? Check. "Er svart og tacticool"? Check. "Hyllet av Stalin"? Godkjent. 

 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å tro på objektive kriterier er vel som å tro på julenissen.

 

"Særlig farlige egenskaper" kommer vel til å bli fastsatt slik: "Våpen POD synes er skumle og som de mener ikke sivile bør eie".....

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har mest tro på den analysen - men er sterkt uenig i at tro på julenissen settes opp mot objektive kriterier.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selv om det kanskje ikke er den viktigste utfordringen vi står ovenfor, så bør det ryddes opp i dagens regler som vedrører kniver (og helst ikke i den retning Politiet / POD ser ut til å ønske seg). 

Det har vært flere saker der folk har gått på en smell rundt tolkning av hva som er lovlige og ulovlige kniver. 

 

At Politi / påtalemyndighet skal vurdere hvilke kniver (eller gjenstander) som er særlig farlige og savner lovlig bruksområde er ikke heldig. Når innslagspunktet for "særlig farlig" er lagt på sprettert, så må man i hvertfall trå varsomt.

Sitat

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter.

Bortsett fra å være politisk ukorrekt skjønner egentlig ikke hva sprettert, blåserør, springkniv og batang har på denne lista å gjøre i det hele tatt. 

 

I den nye loven er det i prinsipp mulig å definere hva om helst som våpen. Om ikke den nye forskriften er tydelig på hva som er lov og ikke, kan vi få en enda mer uholdbar situasjon enn vi har i dag.

 

Hovedproblemet rundt bruk av kniv ligger i dag i Straffeloven, som (meget utydelig) definerer når man får være i besittelse av- og bruke kniv. 

Men det er også et skjæringspunkt mellom våpenloven og straffeloven som virker uavklart. I dag kan man tydeligvis bli straffet eller påtalt for å bruke en lovlig kniv til et aktverdig formål hvis Politiet mener at kniven ikke er egnet til formålet.

Jeg kommer ikke på konkrete eksempler hvor dette positivt har ført til dom, men husker flere saker der det har kommet tiltalte til gode at det var en liten lommekniv. Altså skilles det i praksis mellom liten og lovlig. Dette til tross for at man i forarbeidene til dagens Straffelov ikke ville ha noe unntak for små kniver ettersom selv små kniver var egnet til å påføre stor skade. Dette er inkonsekvent, og fører til ytterligere usikkerhet for de som prøver å holde seg på rett side av streken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Lille Arne skrev:

Selvfølgelig blir det det, forskrifter skal alltid på høring. Sa POD noe om når det blir høring?

 

 

Tipper den sendes ut i slutten av siste uke før felleferien og med svarfrist i felleferien....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kniv og knivbæring har vi blant annet diskutert i denne tråden:  https://www.kammeret.no/topic/80206-20-000-kroner-i-bot-for-bæring-av-kniv/

 

Når sprettert er "særlig farlig gjenstand", er det fullt mulig å forby hva som helst, ut fra formuleringen "stort skadepotensiale". Og bure inn hvem man vil, som en potensiell terrorist, hvis man bærer sugerør (eller blokkfløyte  https://www.kammeret.no/topic/80888-pågrepet-for-bæring-av-blokkfløyte/  ) utenfor hobbyrommet. 

 

For meg, som har passert pensjonsalderen, og som nesten alltid har kniv på meg, er utsiktene til å få statlig kost og losji de siste leveåra så absolutt til stede. Særlig når man tar i betraktning at de politijuristene og dommerfullmektigene som skal mishandle saken, har tilbragt barnehagetida med hjelm og polstring, før de flyttet permanent til Snapchat, Facebook og diverse krigsspill på skjermen.

 

Dette er et resultat av det sosiologene kaller "definisjonsmakten". Den befinner seg i dag hos noen uklart avgrensete urbane grupper. De som utarbeider forslag til forskrift, er trygt plassert i disse kategoriene. Synspunkter fra oss i den virkelige verden, blir nok mottatt med høflig imøtekommenhet, før de blir lagt nederst i bunken.

Edited by Jegermeistern
 • Like 5
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dette er et førsteklasses eksempel på hvordan lover lages i dette kongeriket.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/rekordbeslag-pa-gardermoen_-har-funnet-opptil-180-ulovlige-kniver-pa-en-dag-1.14112633

 

1. Problematisering A - Farlige gjenstander kommer inn i landet 

"Tollvesenet er også bekymret over helt nye typer kniver som ikke rammes av våpenloven. En av dem er på størrelse med et kredittkort, og kan gjemmes..."

 

Problematisering B - Voldsom økning, noe må gjøres!!

"Første halvår i år, altså frem til 30. juni, beslagla tollerne på Gardermoen over 600 kniver. Det er en økning på flere hundre prosent sammenlignet med første halvår i fjor, ifølge Tolletaten.


2. Diagnostisering A - Prosentvis ser tollerne at det er flest kniver som skal til Oslo = Farlige gjengkriminelle / innvandrere vil ha disse knivene 

"Vi tror at spesielt unge menn føler seg tiltrukket av å ha og eie slike type kniver. Det gir muligens en form for status, og kanskje en form for sikkerhetsfølelse."


Diagnostisering B -  Farlige gjenstander men Politiet vet råd 

"Knivene blir beslaglagt, og vi anmelder det etter våpenloven og våpenforskriften. Den sier at en kniv skal ha et aktverdig formål, altså være til fornuftig bruk"


 

I artikkelen avslører POD hva de ønsker seg.  POD mener forskriften skal ha følgende innhold "en kniv skal ha et aktverdig formål" Loven sier ikke det. Ikke enda. Men vi kommer nok dit nå. Beviset på at loven ikke sier dette finner vi i dommen under. 

https://www.ba.no/kriminalitet-og-rettsvesen/sotramann-klaget-da-kredittkort-knivene-ble-beslaglagt-na-far-han-dem-igjen/s/5-8-151150

 

Våpenforskriften vil inneholde forbud mot alle mulige farlige gjenstander og POD får makten til å definere farlige gjenstander. God sommer. 

 • Like 4
 • Thanks 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

å fyttirakkern så skremmende den kredittkort kniven var da! man kan jo drepe levende vesner opptil rotte størrelse med de der!

Men å gi definisjonsmakta til på "særskild farlege" egenskaper til POD kommer til å bli katastrofalt.

 

Ekstremt mange av de knivene blir importert av ungdommer fordi de syntes de er kule, spill som counterstrike her bidrar mye siden kniver er blitt en sånn digital samelgreie der, og mange lager og selger kopier av knivene som har alle mulig fancy farger og greier.
Er helt sikker på at man vil se at det var en økning i "kule" kniver stoppet i toll etter at CS:GO spillet ble utgitt.
Som med våpenlover ser vi jo hvor effektive "knivlover" er i england.

 

Positive er vel at jo mer POD forbyr gjennom våpenloven jo mer motstand blir det mot både pod og loven selv

maxresdefault[1].jpg

Edited by meatpukk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Motstand? Ja, det kan du jo tro. Rammer det ikke en selv driter Ola og Kari i om lover og regler er lure/rette/fornuftige osv.

Den nye loven er jo bejublet som flotte greier av våre forbund så ingen grunn til å tro at de vill våkne og innse galskapen med det første

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå jobber de jo iherdig i departementets ganger for å ramme nettopp flest mulig. men skjer nok lite før forskriften er ferdig, og det må nok et mirakel til om noe skjer etterpå også.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skjønner jo at byråkratiet finner en vei rundt dette begreps-surret, men strengt tatt så finnes det en haug med kniver som ikke kan forbys i medhold av ny våpenlov.

Sitat

§ 3 Sakleg verkeområde

Lova gjeld for våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon.

Sitat

§ 2 Definisjonar

I denne lova meiner ein med:

1. Våpen: reiskap eller innretning som er laga for bruk i kamp eller jakt, eller som er laga for å likne på slike gjenstandar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg bare rister på hodet av de knivlovene som har dukket opp i bl.a. UK. Vi hadde noen rare knivlover her i Texas også, men de ble slettet av den sittende guvernøren nettopp fordi de var antikverte.

 

De klarte riktignok ikke å renske opp helt. Jeg kan bære springkniv eller sabel for den del på offentlig sted. Derimot, blir jeg tatt med en slåsshanske eller en totenschläger risikerer jeg fengsel 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva er styret med karambitkniver, annet enn at det bare er folk som er litt vel hekta på Counter-Strike som kjøper dem?

En liten sveiseperle på spissen, så har du jo en kjempefin kniv til å sprette opp fisk med uten å rasere rogna. Ypperlig for de som ikke kan å sløye, og betraktelig mye billigere enn den trehundrelappen du betaler om du kjøper tilsvarende fra Dick.

Varer nok omtrent like lenge i nevene på en gjeng polakker som kompenserer for manglende kunnskap med iver nok for en bataljon, og mange lange timer over slipesteinen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 timer siden, JohanPaaSnippen skrev:

Hva er styret med karambitkniver, annet enn at det bare er folk som er litt vel hekta på Counter-Strike som kjøper dem?

En liten sveiseperle på spissen, så har du jo en kjempefin kniv til å sprette opp fisk med uten å rasere rogna. Ypperlig for de som ikke kan å sløye, og betraktelig mye billigere enn den trehundrelappen du betaler om du kjøper tilsvarende fra Dick.

Varer nok omtrent like lenge i nevene på en gjeng polakker som kompenserer for manglende kunnskap med iver nok for en bataljon, og mange lange timer over slipesteinen.

'Styret' er, som med det meste annet vi interesserer oss for her inne på kammeret, at de ser kjempeskumle ut for en gjeng med kunnskapsløse fjøsnisser.

 

Dessverre er det de samme fjøsnisser som sitter med den virkelige makten i byråkratiet Norge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timer siden, meatpukk skrev:

Nå jobber de jo iherdig i departementets ganger for å ramme nettopp flest mulig. men skjer nok lite før forskriften er ferdig, og det må nok et mirakel til om noe skjer etterpå også.

 

 

Man trenger ikke være veldig insatt i de politiske prosessene i Norge for å forstå at saker som nettop denne er laget for å påvirke posessen. Dette er måten POD påvirker prosessen inn mot JD. Dette er måten alle påvirker departementer og spesielt det politiske miljøet i Norge. Det eneste som er værre enn å være rasist i det poilitiske er å ikke være handlekraftig, dvs det å oppfattes som lite handlekraftig.

 

Forvent en grusom forskrit som gjennom kritikk blir moderert noe. Så ende man opp med et resultat veeeeldig nære det POD ville ha i utredningen fra 2011.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 timer siden, klabbogbabb skrev:

'Styret' er, som med det meste annet vi interesserer oss for her inne på kammeret, at de ser kjempeskumle ut for en gjeng med kunnskapsløse fjøsnisser.

 

Dessverre er det de samme fjøsnisser som sitter med den virkelige makten i byråkratiet Norge.

Jeg vil protestere på at fjøsnissene ikke har noe som helst med kunnskapsløst byråkrati å gjøre. Hvor byråkratene har den påståtte kunnskapsløsheten fra vet jeg ikke -- men at det stammer fra fjøsnissene medfører ikke riktighet. 

Som @tiderser inne på så bør vi forvente det verste og håpe på det beste.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

jeg mistenker dette bare gjelder forskriftsendringen relatert til EUs våpendirektiv.
Ikke forskriften til den nye våpenloven.

Men hadde vært interessant å høre hva som var agendaen på workshopen, den er jo gjennomført allerede

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da har jeg sendt himmelbrev til "invitatøren" og spurt når den nye forskriften kom så får vi se hva han svarer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 7.7.2018 den 10.10, psAico skrev:

Er du politiker @DoctoRoy ? Her var det ihvertfall mye tomprat 😂

 

Jeg "falt for" denne overskrifta på nettversjonen av "Nationen":

 

https://www.nationen.no/article/alliansen-leder-satte-uvitende-frp-topper-og-kjendiser-pa-lokalvalgslister/

   

Det står altså "uvitende Frp-politikere og kjendiser". Eller, for å si det matematisk: (uvitende Frp-politikere) + (kjendiser). Meningen var, forhåpentligvis, å skrive uvitende (Frp-politikere + kjendiser). Og at de var uvitende om at de hadde kommer på denne (nazi-)-valglista, ikke at de var generelt uvitende.

 

Når det gjelder våpen, er forresten omtrent alle politikere like uvitende som kjendis-gjengen. Lederen for "Alliansen" har derimot tidligere vist at han har stor interesse for vikingsverd.

 

 

Edited by Jegermeistern

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutter siden, Jegermeistern skrev:

 

Jeg "falt for" denne overskrifta på nettversjonen av "Nationen":

 

https://www.nationen.no/article/alliansen-leder-satte-uvitende-frp-topper-og-kjendiser-pa-lokalvalgslister/

   

Det står altså "uvitende Frp-politikere og kjendiser". Eller, for å si det matematisk: (uvitende Frp-politikere) + (kjendiser). Meningen var, forhåpentligvis, å skrive uvitende (Frp-politikere + kjendiser). Og at de var uvitende om at de hadde kommer på denne (nazi-)-valglista, ikke at de var generelt uvitende.

 

Når det gjelder våpen, er forresten omtrent alle politikere like uvitende som kjendis-gjengen. Lederen for "Alliansen" har derimot tidligere vist at han har stor interesse for vikingsverd.

 

 

Og hva har denne svada'en med ny våpenforskrift å gjøre ?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

"OT" skal vel helst postes i "OT", ja!

 

Jeg lette etter poster der "politikere" var omtalt, for å plassere denne overskrifta (og fant bare @DoctoRoy). De av oss med kjennskap til språk ville oppfattet overskriften som klart injurierende, men så var det "å ta alt i beste mening", da. Da blir den bare (ufrivillig) komisk.

 

Noe særlig med våpenlovgiving, bortsett fra det jeg skrev i siste linje (og politikernes eventuelle generelle uvitenhet om våpen), har nok denne "nyheten" ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvilken våpenforskrift?

 

Så vidt jeg vet, har ingen "utenforstående" sett noe som helst forslag til forskrifter til den nye loven. Noen innlegg over her er det linket til noe som kanskje  er endrete forskrifter, i forbindelse med tilpasningen til EUs våpendirektiv.

 

Situasjonen ble vel godt beskrevet i 4. innlegg i denne tråden:

 

På 4.6.2018 den 16.19, 00000 skrev:

Det er ikke mulig å mene noe om (eller å påvirke) en forskrift som vi ikke aner hvordan vil bli.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et forslag til forskrift sendes ut til høringsinstanser med en frist for tilbakemelding før eventuelle justeringer gjøres og forskriften vedtas. Nå er det slik at forskrifter det er mye mening om ofte sende  ut i forkant av fellesferien med så kort svarfrist det i det hele tatt er mulig å gi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg fant et "Våpenkompendium" fra POD, som bla. refererer til at "Sluttstykker blir registreringspliktige når ny våpenlov trer i kraft" og "Når ny våpenlov trer i kraft vil høykapasitetsmagasiner bli registreringspliktige."  -det er nytt for meg.

 

https://dssn.no/wp-content/uploads/2019/04/VÃ¥penkompendium-POD-LoRes.pdf?fbclid=IwAR2IKdjilVbJuwTzwqTUPCnZK1WdrzZ6ew3RNJsAFGIlMZI_x0ncEifKJLU

Edited by BjornJ
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, BjornJ skrev:

Jeg fant et "Våpenkompendium" fra POD, som bla. refererer til at "Sluttstykker blir registreringspliktige når ny våpenlov trer i kraft"

Fatter ikke hvordan dette kan innføres. Skal alle som eier våpen i Norge levere inn sluttstykkene sine for å få inngravert serienummer i sluttstykkene ??? Det får da være måte til tull fra disse skrivebordsbyråkratene !

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er langt bedre at det kreves fremleggelse av våpenkort i forbindelse med kjøp av f.eks. sluttstykker og magasiner. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Byråkratiet bryr seg fint lite om at deres påfunn er tungvint og dyrt for bruker. Det eneste en kan være helt trygg på er at ny lov og forskrift totalt sett vil stramme skruen litt mer.

 

 

Kompendiet gjør og slutt på diskusjonen om hvorvidt pipe-emner er reg.pliktige👍

Share this post


Link to post
Share on other sites

Side 18.

 

Våpenloven § 2 definerer våpendeler slik: Med deler
av    skytevåpen    (våpendeler)    forstås    i    denne    lov    låskasser
og piper. Innstikningspiper ansees dog bare som deler
for så vidt de kan brukes i skytevåpen som er nevnt i § 5.

 

 

Pipe: Består av løp, kammer og overgangen fra
kammer til løp
. Unntaket er for revolver, hvor  
kamrene sitter i sylinderen.


Løp: Den innvendige delen av pipen som er i kon-
takt med prosjektilet under avfyringen. Løp kan
både være riflet og glatte.

 

 

Dvs hvis det ikke er kammer, så er det heller ikke en "pipe" i lovens forstand  og en registeringspliktig våpendel.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interessant. Jeg vil dog være forsiktig med å legge for mye i det, dette er tross alt kun en info-blekke. Om POD velger å tolke emner som regpliktige så vil ikke dette kompendiet være til hinder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Erlend Meyer said:

Om POD velger å tolke emner som regpliktige så vil ikke dette kompendiet være til hinder.

 

 

I og med kompendiet er utgitt av POD, så ville det være veldig rart.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...