Jump to content

psAico

Moderators
 • Content Count

  1,682
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

psAico last won the day on August 7 2019

psAico had the most liked content!

Community Reputation

712 Excellent

1 Follower

Recent Profile Visitors

1,926 profile views
 1. psAico

  Gerber BMF

  Kan ikke si så mye om den, men den har, såvidt jeg forstår, vært ganske populær den gang da. Det at den er såpass gammel gjør jo at den er laget den gang Gerber var en mer anerkjent merkevare, og jeg har ikke hørt annet enn at også denne er av god kvalitet (for tidsepoken). Det ryktes også at knivbladet, eller hele kniven for den saks skyld kan være laget i Italia - det er heller ikke negativt. Verdi? Gerber i dag er bare en skygge av hva det en gang var, så merkenavnet har tatt noen slag, som også kan påvirke pris og etterspørsel av gamle modeller. Er du heldig så kommer du over en nostalgisk kjøper som har mistet en gammel venn, men klart, med den graveringen.. Du må ha litt flaks. Ligger en, praktisk talt som ny, på Ebay nå.
 2. Når du sier det. Kontorpulten på en ganske vanlig dag
 3. Jeg vet ikke hva hun jobber med, men kontoret mitt er i alle fall ikke offentlig sted.
 4. ignorance is bliss. Hadde det ikke vært for alle private samlere og ildsjeler som går rundt som vandrende leksikon og deler av sin kunnskap så hadde veldig mye våpenhistorie og kunnskap gått tapt. Sånne folk, i alle fall de jeg kjenner, skaper engasjement. Og engasjement er viktig for rekruttering. Dessverre er det mange som deler ditt syn om at våpen bare skal være ett verktøy for jakt og idrett. Om teknisk og historisk våpeninteresse var like anerkjent som idrett og matauk, trur jeg mye av det illegale markedet hadde kollapset.
 5. Jeg vet ingenting om Browning BAR, men Rogne sa akkurat det samme om min Browning BLR. Dette så derimot ikke Rafdal på som noe utfordring da jeg byttet pipe/kaliber for noen år siden, men det skulle også vise seg at pipen var gjenget allikevel. Sikkert flere her inne som vet mye om BAR, men utfra min erfaring så kan de ikke skade å sjekke med en annen børsemaker. Importøren er sikkert en mulighet, men heller ikke der har jeg de beste erfaringer.
 6. Bark River har også en Gunny Hunter LT i Elmax, som lett kan få det til å rykke litt i havesyken. For mange vil nok Elmax gi en fin balanse mellom styrke, hardhet og korrosjonsmotstand. Men alt dette kommer med en pris, og om 3,75" kan anses som en liten kniv, kommer jo an på øyet som ser..
 7. Denne har vært diskutert i ymse knivgrupper på FB også. Alle får gjøre seg opp sin egen mening om det å eie denne kniven er så gjevt at man gidder å leve i lovens gråsone. Det er i mine øyne liten tvil om at loven tar høyde for å omfatte denne typen kniv, men igjen, ved aktverdig bruk og sunt bondevett (fra alle parter) pleier ikke sånne ting å få de store konsekvensene: Pga. serrateringene kan du kanskje komme unna med å kalle det en dykkekniv, men da blir jo kontekst ganske viktig. Ikke idéelt å skrelle eple i parken f.eks.
 8. Oi, ganske sterk kost dette også. Hvis du mener du kan forvente dokumentasjon på ett internettforum, så trur jeg du har misforstått konseptet. Jeg skjønner ikke helt hva du mener med den setningen, men det er skrevet uendelig mange forum-bytes om dette på våpenrelaterte sider etter Remington / Freedom Group tok over Marlin i 2007, så hva du enn mener med det du skriver - så vil jeg påstå at dette ikke har gått mange bøyleinteresserte upåaktet hen. Generelt bør alle ta alt de leser på internett med en klype salt, gjøre sin egen research og gjøre seg opp sin egen mening. Også om dette. Og ikke gjøre oppmerksom på at det kan være ett problem, selv om man mangler egen erfaring og dokumentasjon, trur jeg ingen er tjent med. Nettopp siden dette er såpass kjent, var det nok implisitt at gamle våpen produsert før Remington tok over produksjonen 2007 er gode greier. Det er sikkert produsert gode børser mellom 2007 og 2017 også, men det er nok litt mer hit and miss.
 9. Med full forståelse for at jeg selv har vært med på å bringe diskusjonen ut av kurs, så er dette vi diskuterer nå, alt annet enn hva man trenger å vite for å søke om våpenerverv.
 10. Beløpet er ikke helt på vidda slik det er nå, men det er betenkelig hvis det ikke finnes noen mekanismer som hindrer dette gebyret fra å løpe løpsk. Og bruke den faktiske kostnaden som argument er ikke veldig relevant. Så lenge tjenesteyter har monopol og benytter steinaldermetoder på noe som kunne vært digitalisert og helautomatisert for en stor del av søknadene, så bør det være en mekanisme på plass som motiverer tjenesteyter til å ha effektiv saksbehandling. At Politiet også må bruke store resurser på å heve kvaliteten på våpenregisteret til et tilfredsstillende nivå, er heller ikke noe som bør belastes brukerne, all den tid det er de selv som har satt seg i den situasjonen. Klart, om det samme ble gjeldende for omregistrering av bil og dokumentavgift på eiendom, så vil vi nok tjene på en sånn realkost-ordning totalt sett. Når det gjelder pass, kan jeg aldri se for meg at vi betaler det det faktisk koster. Selv om passene har blitt mer avansert, kravene til saksbehandling er innskjerpet og utvikling av nasjonalt ID-kort er en del av regnestykket, så koster fortsatt ett pass omtrent halvparten av hva det gjorde i 2007. Eller litt under halvparten, om man tar høyde for inflasjon.
 11. Det er jo ofte sånn. Nå skal det sies at mange av de problemstillingene vi diskuterer her på Kammeret er berørt i forabeidene, bl.a. At problemene er geografisk begrenset og at det vil være urettmessig frihetsinnskrenkende hvis den favner for bredt. Mitt inntrykk er at det kanskje har gått litt inflasjon i denne loven, og at den i mange tilfeller praktiseres strengere enn det som opprinnelig var intensjonen. Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Og være både rusavhengig og bostedsløs er en skjebne jeg ikke unner noen, og det siste vi bør bruke energi på er å gjøre hverdagen til disse enda vanskligere. De jeg kjenner som desverre har havnet ut i ett hardt rusmisbruk har både vært hyggelige folk, og hatt bosted, enten kommunalt eller sponset av nær familie, men det finnes sikkert noen som er helt bostedsløse også, og de bør tiltros muligheten til å «tilbrede» mat og skjære til presenninger, isolasjon o.l. For å gjøre tilværelsen så lite ubekvem som mulig. Så må de selvsagt vise at de fortjener denne tilliten ved å ikke bruke kniver til vold og trusler, og frakte disse rundt så forsvarlig og hensiktsmessig som mulig., Tja, forbud og tvang er sikkert flott det, men ett annet alternativ kan jo være at vi tar litt bedre vare på de bostedsløse Nå vet jeg ikke hva veske og sekk har med dette å gjøre, siden ingen av delene er særlig gode å skjære med, men det å savne kniv har nok mye med vane å gjøre. Før mobiltelefon ble vanlig savnet jeg den aldri (og når sant skal sies er det ganske godt å være uten nå også), men når man har blitt vant til å bruke den, kan enkelte ting føles litt tungvint når man glemmer den. Sånn er det med kniv også. Å se folk prøve å bruke alt mulig annet, som tenner, nøkler, saks, isskraper o.l. Når de egentlig trenger en kniv er både kleint og frustrerende. Det går nesten ikke en dag uten at jeg bruker lommekniven til noe, selv om jeg helst prøver å unngå det ettersom folk kan være litt følsomme for sånne ting. Stort sett bare for komforten med å slippe å gå i knivskuffen hver gang noe må skjæres eller åpnes, men noen ganger har det praktisk talt reddet dagen. Jeg trur ikke dette er noe man har funnet på. Jeg er ganske sikker på at «medvirkning» er noe som må vurderes ved innføring av enhver lovbestemmelse, og noen ganger er det veldig relevant og andre ganger svært lite relevant. Her virker det nok mer som en helgardering ja.
 12. Forarbeidene begrunner hvorfor medvirkning er relevant for lovbestemmelsen:
 13. Nå er det dom på at kniv i hanskerom er OK, så det bør være forholdsvis trygt å oppbevare kniv i bil så lenge de ikke ligger provoserende lett synlig og tilgjengelig.
 14. Hvorfor er dette åpenbart? Tja.. hva er alternativet? Etter min mening er det kjipeste at loven er for diffus. Utsiktene for en mer liberal knivlovgiving er nok vanskelig å se for seg slik som samfunnet utvikler seg. Spesielt mtp. at kniventusiastene virker enda mindre samlet og engasjert enn våpeneierne. At ett politisk parti plutselig skal risikere velgere på å stå opp for (de polariserende) interessene til en så marginal gruppe, er lite realistisk. Å organisere -og engasjere seg gjennom knivforeningen er sannsynligvis det mest fornuftige en kan håpe på at har en effekt. Dagens lov kunne fungert mye bedre om bare noen presiseringer ble løftet opp i forskrift. Og dette bør være noe en seriøs og engasjert interesseorganisasjon må kunne jobbe mot. Forarbeidene virker å være full av meninger og antagelser, og lite faktiske vurderinger. Videre bygger forarbeidene på ett ønske eller tenkt behov om å kunne forhindre at de kniver som er mest egnet til å hugge eller stikke ble vanlig i gjengmiljø. Det forundrer meg også at forarbeidene tar opp, og faktisk bekymrer seg for at et forbud mot bæring på offentlig plass kan føre til for stor inngripen i folks frihet, og legge opp til diskriminering i vurderingen av hva som er aktverdig og hva som er egnet til å påføre skade. Så klarer de allikevel å lage en lovtekst som så til de grader legger opp til nettopp dette. Fra forarbeidet kan vi bla.a. lese at noen knivtyper aldri var tenkt omfattet av forbudet: Det ville vært enkelt å gi noen føringer på hvilke egenskaper som gjør en kniv mindre egnet som hugg-/stikkvåpen, slik at det ikke var noen, evt. langt mindre, tvil om hvilke kniver som lovlig kan bæres på offentlig plass. Jeg trur heller ikke det ville vært vanskelig å tydeliggjøre lovens intensjon på en bedre måte. Jeg er ganske fersk som kniventusiast, så det er litt tidlig for meg å rulle terningen for lobbyvirksomheten til det norske knivmiljøet, men inntrykket så langt er vel at det brukes få resurser på dette. P.t. virker det som POD mer eller mindre dikterer nærmest uimotsagt hvordan loven skal forstås, og de virker absolutt ikke å dele vårt ønske om tydeliggjøring.
 15. Skal klare meg greit uten klappstoler, men..
×
×
 • Create New...