Jump to content

tiders

Members
 • Content Count

  695
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

tiders last won the day on May 6

tiders had the most liked content!

Community Reputation

228 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Mitt smykke av en TPH er drøm. Jeg blir glad hver gang jeg lufter den.
 2. Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig. Du skjønner, i Norge er regelen at makten er delt. I Stortingssalen får vi lover, fra Regjeringen får vi håndhevelsen av lovene, mens domstolene dømmer brudd på lovene. Dersom Regjeringen, les forvaltningen har brutt lover kan den straffes for det. Ta eksemplet med Mini 14 som ble forbudt etter Utøya, men som de måtte reversere fordi det ikke var lov etter den tidens våpenlov å forby. POD ble fortalt at de ikke hadde lov til det og at de ville tape i retten dersom noen brakte saken inn for retten. Vi bor i en rettsstat, og hvor imperfekt den er finnes det mekanismer for å holde forvaltningen vesentlig mer på tå hev enn i dag.
 3. Vi tenker for defensivt. Hvis politiet ikke fratar en kjent drukkenbolt med våpen og denne dreper noen så utfører ikke politiet oppgaven sin. Hvis man henlegger flere bedragerianmeldelser og 6 måneder etterpå lar vedkommende kjøpe mini 14 som brukes til å drepe mange, så bør det også får konsekvenser. Saken er at vi må ta fighten til dem. Vi kan ikke si at vi er sure over at de tar fra oss noe, hvis ikke vi er villige til å ta noe fra dem. "Ok, politiet evner ikke å ha orden i våpenregisteret. Da er det åpenbart at de ikke bør ha det registeret". "Ok, politiet innvilger våpen til noen som er anmeldt for bedrageri. Da bør kanskje ikke være de som innvilger våpen". Vi må vise at reglene ikke ble fulgt og da nytter det ikke med enda flere regler. Noen andre må håndheve reglene. Vi må være villige til å påføre dem et stort tap. Det største realistiske tapet for POD ville være å tape budsjetter og oppgaver. La oss kjempe for at Brønnøysund skal skal holde oversikt over alle våpen (dette vil aldri skje fordi politiet vil fremstå som ... lite datakyndige dersom de må levere fra seg sine register, og derfor vil kjempe med nebb og klør her. ) La oss kjempe for at NSM og DSB sammen skal behandle våpensøknader. Hvis vår påstand er at formålet er å forhindre terror og at barn dør, hvordan kan POD være i mot det? Men noen av oss må tåle å stå på Dagsnytt 18 og si tilsvarende med overbevisning.
 4. Du tenker at det er tilfeldig at dette slippes og at aksjonen rulles opp just presis mens forskriften skrives? Det kan finnes mange grunner til å sitte på en sak eller nyhet. Å velge tidspunkt for offentliggjøring for å oppnå en sekundære effekter er kjent fra alle andre delene av statsapparatet og bør egentlig ikke overraske noen. Vi kan ikke vite 100% at så er tilfelle her, men det er tilstrekkelig på spill for POD denne gangen til at jeg forventer at de graver dypt i verktøykassen og at det kommer mer / andre og værre ting.
 5. Det står riktignok på den gule lappen, og alle som er ute etter en PPK bør vite det. Men du har helt rett.
 6. Her er en i .380 https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=146739944
 7. Det skal være mulig å endre et kaliber på en våpensøknad såfremt kaliberet er godkjent innenfor programmet den skal benyttes i. Du kan be om ending til .380
 8. Nei, det kalles å se komplekse sammenhenger der det ikke er noen og der mindre kompliserte årsaksforklaringer, og mer sannsynlige, forklarer det like bra eller bedre. Ja jeg tror det finnes konspirasjoner. Ja jeg mener POD (som eneste etterspørrer av ny våpenlov) tilpasset den nye våpenloven til våpenforskrifter og rundskriv de ikke hadde hjemmel til å vedta. Nei jeg tror ikke at POD ønsker å avvæpne Norges befolkning før de sender oss i kuvogner til kontinentet. Ja jeg tror POD mener at de gjør Norge til et sikrere land dersom det er færrest mulig våpen i omløp blant befolkningen. POD kan godt være en motstander i en sak uten at vi trenger å tillegge dem onde hensikter. At politiet i en prosess med reformer mister kapasitet kan jeg forstå. At det for Oslos del har falt sammen med en sammenslåing av våpenkontorer og bekreftet sykdom bland personalet gjør ikke situasjonen bedre. I Sverige vet jeg politiet har oppgitt at de ikke vil behandle våpensøknader i påvente av en kommende lov. Jeg ser ingen tegn til at så er tilfelle her. Forøvrig driver jeg ikke med lettvint retorikk. Jeg legger faktisk endel arbeid i hver eneste setning.
 9. Dette er en reell problemstilling og noe vi bør ha fokus på.
 10. Du mener altså at jeg har postulert en hypotese a) om at din hypotese b) som sier at politiet med viten og vilje har forlagt min søknad på svarkruttvåpen har sitt utspring i en konspirasjon hos politiet for å begrense sivilt våpeninnehav, og det videre er nødvendig at jeg underbygger hypotese a)? Nei, det tror jeg ikke jeg vil. For ordens skyld. Jeg kom ikke med en hypotese, jeg trakk din hypotese i tvil. Jeg trakk den i tvil ved å vise til Ockham sin barberkniv som er et bilde på at den minst kompliserte forklaringen er å foretrekke. At politiet foretrekker at det er minst mulig våpen i samfunnet og at det er et mål de tror sikrer samfunnet tror jeg ingen tviler på, men å tro at Oslo politikammer tenker at en mann med en respektabel mengde skytevåpen i hus for guds skyld ikke må eie en munningslader, se det tror jeg ikke på.
 11. For meg var problemstillingen "Til hvilke andre programmer kan man bruke en AR?" Men jeg ser poenget ditt. Synd.
 12. Litt vel spekulativt vel?. Ockham sin barberkniv gjelder her også. .
 13. Takk. Veldig bra. Dette var jeg ikke klar over, jeg har ikke oppfattet DFS som relevant for meg i dag. Selv om jeg har blitt invitert inn av veldig bra DFS mennesker jeg kjenner fra NSF miljø. Beklager avsporingen, men finnes det en tråd her inne for denne typen skyting?
 14. Det tror ikke jeg. Jeg tror den må komme fra ildsjeler. Er det 2 % av befolkningen som er medlem av et politisk parti? Det er de % som bestemmer hvem som skal sitte på tinget. På samme måte er det her. Det er sikker under 200 personer som styrer alt av forbund og organisasjoner i hele Norge. Organiserer du demonstrasjon foran stortinget er jeg med deg, men jeg tror ikke vi på kort sikt (fem år) klarer å få samlet 5000 mennesker utenfor Stortinget hvis vi ikke opplever drastisk forbud mot våpen som kan mobilisere. Å organisere massebevegelser i Norge med masjering i gatene er ikke en umulighet, men det er ekstremt vanskelig uansett problemstilling. Ihverfall så lenge det ikke påvirker noens lommebok. Å påvirke politikere (og viktigere i Norge byråkrater) ved å snakke sammen er veldig mye lettere, mer effektivt og mulig for èn mann med tid og vilje. Jeg har selv formidlet budskap til Stortingspolitikere og byråkrater og på den måten påvirket lovgivning. Men jeg er medlem av et parti. Det gir innpass hos partifeller. Har du en partifelle med deg på noe, er det mye lettere å få et annet parti med. De jobber sammen og behandler hverandre kollegialt.
 15. De har nok glemt igjen mine papirer et sted for de etterlyste dokumentasjon som jeg hadde lagt ved. Det er noen svakheter når man leverer på papir.
×
×
 • Create New...