Jump to content

tiders

Members
 • Content Count

  759
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

tiders last won the day on March 5

tiders had the most liked content!

Community Reputation

316 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ja jeg bet meg også merke til rekken av ekstremt vage og kosmetiske egenskaper man vil regulere ".. spesielle siktemidler, lysutstyr, kolbetyper, bærehåndtak, reimer etc)." Jeg kjenner meg ekstremt bebygget over at PST mener det er viktig for kongeriket å med lov vil regulere etc så det ikke faller i sivile hender. De er forferdelig skumle.
 2. 10.000 franske byråkrater ga opp å regulere magasiner, men savantene i POD skal klare det? Definer hva som kvalifiserer til å være et magasin.
 3. Ok en situasjon der politiet ikke gjør jobben sin og innvilger / ikke tilbakekaller lisens til en mentalt syk person.
 4. Flisespikking. Premisset for spørsmålet var en masseskyting med et lovlig våpen og det var du klar over.
 5. Beklager da misforsto jeg deg. Jeg trodde det var Forsvarets som hadde kjøpt fra XXL. Det virket jo litt underlig Jeg kjenner som sakt ikke hendelsen, men jeg nok kviet meg for å ta ansvar for solgt ammunisjon uten å noen grad av mulighet til å føre kontroll på våpen eller andre omstendigheter. Jeg skulle kjent skytteren personlig, vært sikker på at samme ammunisjon var brukt og få inspisert det aktuelle våpenet. Det er uansett ikke denne konkrete hendelsen som er bakgrunn for begrensingene i å bruke sivil ammo i militære våpen.
 6. Tenker du virkelig at det er din oppgave, og korrekt fremgangsmåte å diskutere og problematisere med råd om fremgangsmåte på et åpent forum?
 7. Militære våpen tåler naturligvis det aller aller meste ammunisjon som befinner seg i det sivile markedet. Ettersom det er umulig å kontrollere for hvilke forhold ammunisjon brukes vil en leverandør naturligvis nekte å ta ansvar for bruk. Så også i det sivile. Jeg kjenner ikke den XXL referansen, men dersom det var en beviselig feil og mangel er jeg svært sikker på at Forsvaret finner tilstrekkelig med midler til å forfølge dette til fulle i en rettssal. Jeg kan ta feil i pris men vet at 22 LR ble priset på denne måten da en konkret avdeling ba om det.
 8. Hvorfor ønsker du å diskutere Forsvarets kontroll og rutiner på dette forumet?
 9. Sivil ammo er forbudt i militære våpen av tre årsaker. En fordi det ikke er ønskelig å skape en sivil konkurrent til FLO (internpris på 22LR til sivilt innkjøpte 22 sluttstykker er identisk til 5.56) Det er ingen ting som forhindrer våpnene å fungere med sivil ammo. Treffpunkt vil forandre seg osv men de vil ikke gå i stykker. De kan selvfølgelig gå i stykker dersom noen lader selv og ikke vet hva de gjør, så det er den andre grunnen. Den tredje årsaken er at produsenten har en garantiforpliktelse for funksjon gitt bruksområde A. Sivil ammo utenfor forsvaret kontroll er ikke innenfor A, ergo forbudt. I fredstid. Men å tro at XXL ikke ville oppstått som leverandør av ammunisjon ved en spontan situasjon er naivt. Men det er mer interessant hvorfor noen trekker dette i tvil.
 10. Kan man tenke seg løsning der et nytt forbund har minst 50 % oppfyllelse av kravene? Et tenkt "politskytterforbund" vil ikke kunne være åpent for alle i hele kongeriket. Og det kan neppe være intensjonen heller. "Må innfri mer enn fire / fem av følgende krav:" Forøvrig bør vi notere oss "Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar ..." Min understreking av ordet kan. Bør vi ikke fordre at forbund skal godkjennes dersom det ikke er grunner til at de ikke skal godkjennes? Bør vi leve med en kan godkjennes selv om det oppfyller 100 % av kravene? Det er sågar bedre med "dersom følgende ikke oppfylles mer enn 50 % kan POD velge å ikke godkjenne."
 11. Jeg har en TPH i den klassen. Hadde jeg valgt på nytt hadde jeg vurdert Sig P938. Jeg har aldri prøvd en sånn men liker dem av utseende. Jeg har også alltid vært fasinert av HK P7, men da må man bekymre seg for tilgang til deler. PPK blir heller aldri feil og er nære opptil intensjonen.
 12. Men ikke søknadspliktig. Samme ordning som kjøp av ammo eller demper. Du må ha kort på våpen og det skrives opp og oppbevares i tre år.
 13. Det er noe i det du skriver, men samtidig. 1. Er man på innsiden av Schengen er det, frem til Korona situasjonen, i praksis ikke grenser i Europa. 2. Det er vel fortsatt 1 million AK'er som ikke er gjort rede for i gamle Jugoslavia. 3. Narkotika var frem til mars fritt tilgjengelig på store og mindre byer de fleste stedene i kongeriket.
 14. I fravær av svar fra andre kan jeg svare for egen del. Bruk skjemaet fra politi url'en over. Min kundebehandler mottok min søknad på mail. Det tok vel en drøy uke selv i Koronatider å få innvilget. Gebyret var 125 kroner. Veldig lettvint.
×
×
 • Create New...