Jump to content
vavlo

Ny våpenforskrift- hva nå?

Recommended Posts

Joda, det stemmer fint overens med både sunn fornuft og etablert praksis. Jeg kan bare ikke se at dette er juridisk bindende for all fremtid. Men for all del, det skader ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En annen sak jeg ikke helt skjønner står på side 7 i PODs Våpenkompendium: For eksempel er halvautomatene Browning Bar og Browning Bar Match lik i grunnkonstruksjon, men spesifikasjonene gjør at det bare er den ene av dem som er godkjent i Norge. https://dssn.no/wp-content/uploads/2019/04/VÃ¥penkompendium-POD-LoRes.pdf?fbclid=IwAR2IKdjilVbJuwTzwqTUPCnZK1WdrzZ6ew3RNJsAFGIlMZI_x0ncEifKJLU 

 

Så vidt meg bekjent selger f.eks. Winge Våpen begge riflene..? http://www.wingevapen.no/index.php?do=cat&category_id=212&subcat=1&topcat=40 

Edited by BjornJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BjornJ said:

En annen sak jeg ikke helt skjønner denne på side 7 i PODs Våpenkompendium at: For eksempel er halvautomatene Browning Bar og Browning Bar Match lik i grunnkonstruksjon, men spesifikasjonene gjør at det bare er den ene av dem som er godkjent i Norge. https://dssn.no/wp-content/uploads/2019/04/VÃ¥penkompendium-POD-LoRes.pdf?fbclid=IwAR2IKdjilVbJuwTzwqTUPCnZK1WdrzZ6ew3RNJsAFGIlMZI_x0ncEifKJLU 

 

Så vidt meg bekjent selger f.eks. Winge Våpen begge riflene..? http://www.wingevapen.no/index.php?do=cat&category_id=212&subcat=1&topcat=40 

 

Regner med at dette er dårlig formulert og at påstanden er at Match modellen ikke er godkjent til jakt?

Edited by vass

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neeei, det har vel vært nevnt her inne før. Kan virke som om de har strammet inn på salg av "beslektede modeller", så kun fremvist og godkjent modell er godkjent. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, BjornJ skrev:

En annen sak jeg ikke helt skjønner står på side 7 i PODs Våpenkompendium: For eksempel er halvautomatene Browning Bar og Browning Bar Match lik i grunnkonstruksjon, men spesifikasjonene gjør at det bare er den ene av dem som er godkjent i Norge. https://dssn.no/wp-content/uploads/2019/04/VÃ¥penkompendium-POD-LoRes.pdf?fbclid=IwAR2IKdjilVbJuwTzwqTUPCnZK1WdrzZ6ew3RNJsAFGIlMZI_x0ncEifKJLU 

 

Så vidt meg bekjent selger f.eks. Winge Våpen begge riflene..? http://www.wingevapen.no/index.php?do=cat&category_id=212&subcat=1&topcat=40 

 

Ikke-hypotetisk konjunktiv. 

 

Jeg mener det ikke er urimelig å anta at det er skrevet på denne måten fordi POD vet at det blir til sannhet. Ikke at jeg tillegger POD clairvoyante evner, det kan være de ikke helt har kontroll på ambisjoner og publikasjoner. I teorien skulle nok denne kommet etter at bestemmelsene ble et faktum. Men de behandler sine ambisjoner her som faktum. Noe vi kanskje bør være vant til på dette tidspunktet. 

 

 

Ellers legger jeg merke til at det brukes mer spalteplass på korning av svartkrutt enn teknisk beskrivelse av halvautovåpen i de innledende delene. Samt at POD i skriftlig form vedgår at to års karantenetid ikke er et juridisk krav til hinder for innvilgelse og at de videre feilaktig kobler karantenetid opp mot behov. Da som avslaggrunnlag. Jeg sier ikke at jeg er uenig i karantenetid og aktivitetskrav for å erverve halvauto AR (selv om et skyteteknisk labert 2018 hindrer meg i å erverve rifle i år), men noterer at det fortsatt ikke er hjemmel for å nekte dette i dag. Det kunne etter min mening ha vært løst på en bedre måte i forskrift. Dagens løsning binder DSSN til masten på godt og vondt. Uhjemlet bruk av halvauto vil få katastrofale konsekvenser for DSSN all den tid de på denne måten effektivt sett fremstår som garantister for søker. Det er ikke sikkert det fantes noen annen mulighet og at de ble satt under press av POD, men det er en betydelig nedside i denne løsningen. 

 

Jeg noterer meg også at folkene i DSSN, NROF og spesielt SWS må ha gode pedagogiske evner og kan antas ha hjulpet POD med veldig fornuftig informasjon rundt erverv av våpen som kan benyttes i flere klasser.

 

Som opplæringprodukt og oppslagsverk for våpenkontorer fremstår dette for meg som en veldig god og klar oversikt. Dette vil sikre enhetlig håndheving av lovverket og ved å henvise til denne skal det godt gjøres å ikke få innvilget erverv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er allerede et faktum, svjv har de allerede avslått søknader på BAR Match på dette grunnlaget. Og de har faktisk et poeng, selv om det egentlig bare belyser svakhetene med dagens system. For et navn betyr egentlig ingenting. Browning kan fint lansere en AR15 under navnet BAR SportMatchTacticalBullshait om de ønsker det, skal den da behandles på lik linje med en standard BAR? 

 

Men hva er egentlig alternativet? At hver eneste j*vla modell godkjennes separat? Hva oppnår vi egentlig med denne infernalske godkjenningen? Annet enn å sikre politiet masse ekstra arbeid? Vi har omsatt lett konverterbare halvautoer i mangfoldige tiår (FAL, M14 osv osv), hvor mange av disse har blitt konvertert tilbake til helauto og brukt til lovbrudd? Kan vi ikke innrømme at det er en storm i et vannglass? 

 • Like 5
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Formålet er å sikre kontroll. Kontroll for å hindre terror etc. Og det er et nobelt ønske. 

 

Problemet er at selv ikke DDR klarte å ha så kontroll med enkeltmennesker at det er gjennomførbart. Det er videre en illusjon å tro at lovgivere eller politiet er i stand til å holde tritt med den tekniske utviklingen. (Tror noen at det ikke vil være mulig å 3D printe komplette våpen 15 - 20 år frem i tid.) Men de vil forsøke å ha kontroll. Når man en gang oppdager at det ikke er gjennomførbart tror jeg POD vil jobbe for totalforbud inkludert teknologien. Vi ser vel kanskje tegn til det når POD ønsker "Sluttstykker blir registreringspliktige når ny våpenlov trer i kraft" (fra kompendiet) 

 

Jeg tror det beste var å godkjenne hver modell forutsatt at det var en prosess som tok maksimalt to uker og gikk direkte til Kripos, som sa våpen B er en versjon av A, som er godkjent i dag, ergo må bli B godkjent det også. For så å meldte "nytt våpen på listen" til POD. Dette er mest relevant for AR problematikk. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo mere reguleringer og detaljstyring myndighetene kommer med desto mer kreative blir vi for å omgå dem. Med en politireform som mer eller mindre raserer etaten har de ikke kapasitet til å håndtere de utfordringene som er i dag. Hvordan skal de følge opp en ny våpenforskrift?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3D-printing er noe helt absurd overdrevet sprøyt.

Det er så mye enklere å lage en Sten/Owen/tilsvarende fra firkantrør, noen tynne stålplater, og et rør, at å kjøpe en 3D-printer til 10, 15k for en engangsgreie blir bare tull..

For å sette det på spissen - ei hagle krever ikke mer enn to rør som passer sånn cirka, og et endestykke med en pålimt/påsveiset spiker som fungerer som tennstempel.

Edited by Ei tohi varjata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror du har rett i at de smarteste og eller mest kreative hodene ikke sitter inne hos POD og at du kan være sikker på at det ikke er mulig å bygge et lovverk som er 100 %. Smutthull vil finnes. 

 

Men en mal som dette kompendiet er vil i stor grad være det instrumentet POD kan bruke for å få en så strømlinjeformet og ensartet prosess som mulig. Du trenger ikke veldig lang opplæring på et våpenkontor når man kan hvile seg på en sånn mal. Det kan bety at det er håp for en mer rasjonell prosess. Vi må alltid ha håpet og er organisasjonene konstruktive, som jeg opplever at dette kompendiet er, kan det bety en enklere hverdag for de på kontoret og dermed oss. Det tvinger seg uansett frem en elektronisk for på dette ala omregistrering ved bilsalg. 

 

Jeg tror ikke politireformen har annet enn gode intensjoner. Akkurat som jeg ikke tror POD prøver å avvæpne Norge. Men for oss om skyttere, som ikke har gjort noe galt eller planlegger det kan det oppleves sånn. På den annen side, Machiavelli skrev for 500 år om siden hva Staten høster ved å avvæpne allmuen. Det har vist seg å være er lærdom det kan lønne seg å lytte til. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, tiders skrev:

Formålet er å sikre kontroll. Kontroll for å hindre terror etc. 

 

Formålet er kontroll. 

Terrorr er dagens korrekte forklaring på behovet for kontroll. 

 

Ta feks kontroll på hva som foregår på Internett. Forklaringen har variert, fra hindre kriminalitet (Internett og kriminalitet var en og samme ting for 20 år siden, en pøl av fæle ting en oppnådde kontakt med via telefonlinje og en boks som sa piiiiiitaatatapiiipiiiidingding) til dagens "hindre terror". På veien har forklaringen vært stoppe porno, hindre narkohandel, hindre menneskehandel, hindre økonomisk kriminalitet, hindre seksuelle overgrep, hindre mobbing og garantert mye mer. 

Men formålet var hele veien kontroll. 

 • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er ikke helt uenig. Problemstillingen er at makt gir lyst på mer makt. Og da har vi det gående. Men jeg tror ikke det er (eller var) et ønske om makt for maktens skyld, men at systemet fanger. 

 

Jeg tror POD ønsker å gjøre godt, men makt korrumperer og da er løsningen mindre makt. Og med dette er vi over i filosofi  :) 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timer siden, BjornJ skrev:

En annen sak jeg ikke helt skjønner står på side 7 i PODs Våpenkompendium: For eksempel er halvautomatene Browning Bar og Browning Bar Match lik i grunnkonstruksjon, men spesifikasjonene gjør at det bare er den ene av dem som er godkjent i Norge.

 

Lurer på hvordan dette blir løst i forhold til erstatning, hvis alle BAR Match må leveres inn på samme måte som Mini-14. I motsetning til med Minien, hvor politiet kan skylde på politikerne, så er det jo politiet selv som har gjort feil når de har godkjent søknader på BAR Match til jakt. Hvis riflemodellen altså har vært forbudt / ikke godkjent hele tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De trenger bare å vise til sitt eget kompendium. Erstatning tror jeg det bare er å se langt etter - eventuelt begynne med bueskyting og skyte hvite piler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, FredrikW skrev:

 

Lurer på hvordan dette blir løst i forhold til erstatning, hvis alle BAR Match må leveres inn på samme måte som Mini-14. I motsetning til med Minien, hvor politiet kan skylde på politikerne, så er det jo politiet selv som har gjort feil når de har godkjent søknader på BAR Match til jakt. Hvis riflemodellen altså har vært forbudt / ikke godkjent hele tiden.

Jeg og en bekjent søkte på en slik hver for oss for 2 år siden. Han tilhørte Oslo og jeg et annet mindre distrikt ute på landet... Han fikk innvilget, Jeg fikk avslag med henvisning til at Bar Match ikke var type godkjent til jakt og saksbehandler hadde sjekket med POD en ekstra gang i tillegg før vedkommende sendte avslag (fikk en muntlig kommentar også om at FNAR ELLER AG3 aldri heller ville bli godkjent til annet enn forsvarsmaktens bruk 🤪). Dog står det under godkjente halvautorifler at alle typer Browning bar er godkjent foruten bar M1914.  Skulle ikke forundre meg om bar matchene landet rundt vil lide samme sjebne som mini-14..

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 timer siden, DoctoRoy skrev:

Det skulle bli slutt på rundskriv fra POD. Rundskriv heter nå kompendium.

 

Jeg mener vi skal være veldig oppmerksomme på at innholdet i dette kompendiet er produsert etter åpenbare innspill fra organisasjonene. Det er et signal jeg velger å oppfatte som veldig konstruktivt og bra. Dersom organisasjonene og POD har avtalt en så grundig tolkning av ny våpenlov så binder dette POD på en måte som jeg mener vi ikke har sett tidligere. Innstramninger i form av nye rundskriv o.l kan man da påpeke går i mot en slik avtale. 

 

Med unntak av de åpenbare innstrammingene som for sluttstykker og litt annet er dette et positivt dokument som binder POD. Det er i hvertfall det jeg velger å ta ut av dette. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutter siden, tiders skrev:

så binder dette POD

Særlig. Tror du virkelig at en avtale med organisasjoner klarer noe som ikke loven har klart? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 3.5.2019 den 12.00, Erlend Meyer skrev:

Særlig. Tror du virkelig at en avtale med organisasjoner klarer noe som ikke loven har klart? 

 

Setningen etter den du siterer viser vel det ja... 😉

 

Men for å snu på det, hva er alternativet vårt? Lage Stenguns på sykkelverksted og forberede revolusjon? Gi opp og stille seg utenfor Møllegata 9? Jeg er enig at man skal være fast, men har man en avtale, noe som jeg oppfatter at dette er, så må man forsøke å leve opp til den og forvente at den andre parten lever opp til sin del.

 

Vis meg et alternativ til å ha tillit til POD der utkomme er bedre enn i dag. Alternativet bør være gripbart, på bordet eller innen rimelig kort tid kunne bli en realitet. 2A eller 
Sveitsisk folkemilits faller utenfor kriteriene over. 

 

En ting bare. Dette må ikke oppfattes som at jeg mener dette er en ideell løsning eller vi ikke spilte bort en stor sjanse da skytter-Norge ikke tok POD til torgs over Våpenforskriften av 2009. Jeg mener den var langt utenfor den gamle våpenloven og vi ville kunne hatt et mye sterkere ståsted dersom vi hadde samlet oss og ytet motstand den gangen. Men her er vi. Med få alternativ slik jeg ser det. Ser du noe jeg ikke ser ville jeg blitt veldig glad. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@tiders DSSN har vært involvert i utformingen av dokumentet ja, og det er jammen meg bra, for det har vært mye surr og forskjell i behandlinger av søknader til DSSNvåpen rundt i de forskjellige våpenkontorene. Blir forhåpentligvis orden på dette nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

At ett forbund har fått til noe i sakens anledning burde være en vekker for de andre. Så får vi se om de andre fortsetter sover i timen eller om det er antydning til oppvåkning. Det blir i alle fall ikke lettere å påstå at forsøk på påvirkning er nytteløst.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutter siden, slemmo skrev:

@tiders DSSN har vært involvert i utformingen av dokumentet ja, og det er jammen meg bra, for det har vært mye surr og forskjell i behandlinger av søknader til DSSNvåpen rundt i de forskjellige våpenkontorene. Blir forhåpentligvis orden på dette nå.

 

Det tror jeg også. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, DoctoRoy skrev:

At ett forbund har fått til noe i sakens anledning burde være en vekker for de andre. Så får vi se om de andre fortsetter sover i timen eller om det er antydning til oppvåkning. Det blir i alle fall ikke lettere å påstå at forsøk på påvirkning er nytteløst.

 

Etter kompendiet å lese har flere forbund vært veldig aktive. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, tiders skrev:

hva er alternativet vårt? Lage Stenguns på sykkelverksted 

Ikke frist meg :twisted:

 

Jeg savner vel en litt mer aggressiv tilnærming enn i dag. Alt for ofte blir vi fortalt at forbundene er på saken, så hører vi ingenting før vi får nye begrensinger. Alt skal på død og liv gjøres i det stille. Jeg tror faktisk ikke det er i vår interesse. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Erlend Meyer skrev:

Ikke frist meg :twisted:

 

Jeg savner vel en litt mer aggressiv tilnærming enn i dag. Alt for ofte blir vi fortalt at forbundene er på saken, så hører vi ingenting før vi får nye begrensinger. Alt skal på død og liv gjøres i det stille. Jeg tror faktisk ikke det er i vår interesse. 

 

Jeg tror at norsk tilnærming til problemløsing vs amerikansk spiller en rolle :)  Men det er plass til flere som vil engasjere seg. Jeg regner med du allerede har et tillitsverv i din klubb eller forbund. Ønsker du å påvirke er det det jo masse plass til å sette agenda. Men man må selv være villig til å bruke tid og krefter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, tiders skrev:

Jeg regner med du allerede har et tillitsverv i din klubb eller forbund.

Er det kun de med tillitsverv som har rett til å mene noe om dette? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Er det kun de med tillitsverv som har rett til å mene noe om dette? 

 

Åpenbart ikke og det tror jeg ikke du heller tror jeg mener. Men du har åpenbart engasjementet og jeg synes det ville være veldig synd hvis du ikke brukte den frustrasjonen og energien til noe mer. Det å lufte frustrasjon her inne kan ha verdi, men det flytter ikke en meter på noe på utsiden av gjerdet. Hvis du vil ha forandringer i verden og du ikke synes det går fort nok må du ta noen spadetak. Kanskje alle i klubben din egentlig er enige med deg og vil det samme. Vel da har du åpenbart grunn til å stille i styret og mene noe opp mot forbund etc. Da snakker du plutselig på vegne av mange og ikke bare deg selv. Det er få som vil ta på seg oppgaver. Det kan du jo utnytte til din fordel. 

 • Like 3
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet mitt er vel egentlig ikke forbundene men medlemmene. Se hva som skjedde når de engasjerte seg i blyforbudet, hadde det engasjementet vært mer normalt ville vi muligens hatt litt friere tøyler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er ikke 100 % ajour på den saken. Jeg lover deg du kan få til mye hvis du setter deg ned og lager en fem / seksårsplan. "Om et år skal jeg ha vært med å arrangert x antall stevner i klubben. Om to år skal jeg være med i styret. Om fire år skal jeg ha vært med å arrangert noe for kretsen / forbundet og om fem seks år skal jeg ha styreplass i kretsen / forbundet."

 

Hvis det var tilstrekkelig engasjerte mennesker som ville inn i styre og stell hadde det vært selvladere i 5,56 i DFS og AR'er tillat til jakt. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det tror ikke jeg. Jeg tror den må komme fra ildsjeler. Er det 2 % av befolkningen som er medlem av et politisk parti? Det er de % som bestemmer hvem som skal sitte på tinget. På samme måte er det her. Det er sikker under 200 personer som styrer alt av forbund og organisasjoner i hele Norge. 

 

Organiserer du demonstrasjon foran stortinget er jeg med deg, men jeg tror ikke vi på kort sikt (fem år) klarer å få samlet 5000 mennesker utenfor Stortinget hvis vi ikke opplever drastisk forbud mot våpen som kan mobilisere. 

 

Å organisere massebevegelser i Norge med masjering i gatene er ikke en umulighet, men det er ekstremt vanskelig uansett problemstilling. Ihverfall så lenge det ikke påvirker noens lommebok. Å påvirke politikere (og viktigere i Norge byråkrater) ved å snakke sammen er veldig mye lettere, mer effektivt og mulig for èn mann med tid og vilje. Jeg har selv formidlet budskap til Stortingspolitikere og byråkrater og på den måten påvirket lovgivning. Men jeg er medlem av et parti. Det gir innpass hos partifeller. Har du en partifelle med deg på noe, er det mye lettere å få et annet parti med. De jobber sammen og behandler hverandre kollegialt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så lenge ny våpenlov ikke begrenser sporten for DFS, NSF og NJFF, og den i tillegg åpner for en jaktvåpengarderobe på 8 våpen, er det umulig å engasjere folk i fakkeltog og store demonstrasjoner. Den store majoritet av sportsskyttere og jegere har det helt utmerket.

 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg må si jeg syntes svenskene er bedre når det gjelder å sette fokus på våpensaken.
Forbund, skyttere, jakt/skytesportblader, aviser osv går aktivt ut med bloggposter, artikler, ledere etc.
De saksøker også politiet over en lav sko pga underkjente våpensøknader og andre avvik fra våpenloven. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Hvis det var tilstrekkelig engasjerte mennesker som ville inn i styre og stell hadde det vært selvladere i 5,56 i DFS og AR'er tillat til jakt.

Det er selvladere i 5.56 i DFS. De har en egen klasse. Riktignok er det kun en modell som er tillatt brukt - og klassen stiller krav til bekledning... Åpen selvladerklasse i DFS henger på interesse/ kundegrunnlag. Om nok folk var medlemmer nok steder og gikk inn for det, så ville det blitt en realitet. Det er ikke noe prinsipielt i veien for det, det er bare ikke nok interesse.

 

Snart er det også tillatt med en annen selvlader i en annen klasse (HK 417 i kikkertklassen), og kikkertklassen blir åpen for alle skyttere, og for alle rifler uansett vekt og forstørrelse på siktene - slik noen har jobbet for ;) Hvis (nok) folk jobber, og bruker de kanalene som er til slikt, istf. å hyle på nett, så blir det resultater.

 

K

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, M67 skrev:

Det er selvladere i 5.56 i DFS. De har en egen klasse. Riktignok er det kun en modell som er tillatt brukt - og klassen stiller krav til bekledning... Åpen selvladerklasse i DFS henger på interesse/ kundegrunnlag. Om nok folk var medlemmer nok steder og gikk inn for det, så ville det blitt en realitet. Det er ikke noe prinsipielt i veien for det, det er bare ikke nok interesse.

 

Snart er det også tillatt med en annen selvlader i en annen klasse (HK 417 i kikkertklassen), og kikkertklassen blir åpen for alle skyttere, og for alle rifler uansett vekt og forstørrelse på siktene - slik noen har jobbet for ;) Hvis (nok) folk jobber, og bruker de kanalene som er til slikt, istf. å hyle på nett, så blir det resultater.

 

K

 

Takk. Veldig bra. Dette var jeg ikke klar over, jeg har ikke oppfattet DFS som relevant for meg i dag. Selv om jeg har blitt invitert inn av veldig bra DFS mennesker jeg kjenner fra NSF miljø. 

 

Beklager avsporingen, men finnes det en tråd her inne for denne typen skyting? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, M67 skrev:

Snart er det også tillatt med en annen selvlader i en annen klasse (HK 417 i kikkertklassen), og kikkertklassen blir åpen for alle skyttere, og for alle rifler uansett vekt og forstørrelse på siktene -

 

Flott, gratulerer til DFS, men....
Vil noen DFS skyttere få kjøpe en HK417 med dette som grunnlag, hvis de ikke er i Dssn eller NROF medlem?

For det har vel tidligere vært uttalt at halv auto våpenen på konkuransje lista kun er for DSSN eller NROF medlemmer. Det er ikke lenge siden noen andre her inne skrev om liggende problem innen metallsiluett.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

MR308 kan kun erverves til DSSN og NROF ja, (joda.. polititjenestemenn osv, men wtf, det må det være maks 1 i året som gidder) det kommer aldri i din, min, eller våre eventuelle oldebarns levetid å skje at DFS blir gyldig ervervsgrunnlag for MR223 og/eller MR308.

Edited by Ei tohi varjata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er noen land i Europa som nå ser en liberalisering av sine våpenlover fks. Italia. Når det kommer til lover og normskaping er det meste mulig, men det krever langsiktig og hard jobbing.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Jonah-Hex skrev:

 

Flott, gratulerer til DFS, men....
Vil noen DFS skyttere få kjøpe en HK417 med dette som grunnlag, hvis de ikke er i Dssn eller NROF medlem?

For det har vel tidligere vært uttalt at halv auto våpenen på konkuransje lista kun er for DSSN eller NROF medlemmer. Det er ikke lenge siden noen andre her inne skrev om liggende problem innen metallsiluett.

 

 

For meg var problemstillingen "Til hvilke andre programmer kan man bruke en AR?" Men jeg ser poenget ditt. Synd. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, M67 skrev:

Snart er det også tillatt med en annen selvlader i en annen klasse (HK 417 i kikkertklassen), og kikkertklassen blir åpen for alle skyttere, og for alle rifler uansett vekt og forstørrelse på siktene - slik noen har jobbet for

 

Dette er forslaget fra skytterstyret til Skyttertinget. Hvis (noe av) dette blir vedtatt, blir det tidligst gjeldende fra kommende årsskifte.

 

Det ville jo vært interessant, hvis dette førte til at vi med overfylte "garderober" kunne kjøpt et ekstra "langholdsvåpen", uten å drive annen skyting enn DFS felt. Men det spørs om det går - når "Tante Blå" får vite at en STR 200 i 6,5x55 er omtrent det beste som er å oppdrive for "druuge hold"!

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timer siden, Skjøttarstuggun skrev:

Så lenge ny våpenlov ikke begrenser sporten for DFS, NSF og NJFF, og den i tillegg åpner for en jaktvåpengarderobe på 8 våpen, er det umulig å engasjere folk

 

Dette er nok dessverre en sannhet. Jeg syntes det er litt rart skytter-Norge ikke er mer "på", når sjansen er stor for at innstrammingen som snart kommer sikkert ikke er den siste. Neste gang ryker kanskje alt av selvlader pistol over kaliber .22lr. Og så resten av selvlader-riflene. Og så alt av pumpe-ting. Osv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, tiders skrev:

 - finnes det en tråd her inne for denne typen skyting? 

 

I all beskjedenhet - jeg startet denne tråden for vel 3 år siden:

 

https://www.kammeret.no/topic/73023-jegerklasse-og-klassestruktur-i-dfs/?tab=comments#comment-1135268

 

Temaet der var først og fremst at de "kammer"-atene som var aktive i DFS, måtte få ut fingeren, og levere inn høringsforslag angående "Sotnakk-utvalget"s innstilling.

 

Senere la flere inn svar og kommentarer i tråden, ikke minst @M67.  Mye av det som ble skrevet, var jo kommentar til situasjonen der bare "klasse 1-skyttere" kunne delta i Jegerklassen. Hvis de gode langholdsskytterne her inne blir aktive, blir "spennet" i klassen stort. "Ola Stubbeskytter" vil nok ikke ha særlig sjanse til en premie da, og en to-deling av klassen vil kanskje tvinge seg fram. Men, "den tid, den sorg".

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, FredrikW skrev:

 

Dette er nok dessverre en sannhet. Jeg syntes det er litt rart skytter-Norge ikke er mer "på", når sjansen er stor for at innstrammingen som snart kommer sikkert ikke er den siste. Neste gang ryker kanskje alt av selvlader pistol over kaliber .22lr. Og så resten av selvlader-riflene. Og så alt av pumpe-ting. Osv...

Om en ser på hvor ofte lover revideres, er jeg ikke så redd for det. Nå har det kommet en ny våpenlov. Våpenkompendiet er verken lov eller forskrift, men er nok ikke langt fra det som kommer i forskriftene. Forrige lov var fra 1961. Nå blir det nok ro i lang tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Skjøttarstuggun skrev:

Om en ser på hvor ofte lover revideres, er jeg ikke så redd for det. Nå har det kommet en ny våpenlov. Våpenkompendiet er verken lov eller forskrift, men er nok ikke langt fra det som kommer i forskriftene. Forrige lov var fra 1961. Nå blir det nok ro i lang tid.

Bare for å være presis: Det er i forskrift detaljregulering kommer, og disse utarbeides av embedsverket/jurister. Forskrift kan endres/legges fram ved "behov". Slik sett kan innstramminger komme ganske kjapt, fulgt av nye eller reviderte retningslinjer fra POD. Som de fleste forstår så er det forskrifter som skal presisere lovens intensjon. Les litt om hvordan samfunnet fungerer.

 

Med det trøkket mot jakt og skyting som er i enkelte miljøer, så blir det nok alt annet enn "ro i lang tid". En kulturtradisjon og -arv er i ferd med å gå tapt, og det åpenbart med flere skytterforbunds velsignelse. Skammelig.

 • Like 3
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

:-)  Ja, jeg vet mye om hvordan samfunnet fungerer. Ny våpenlov var på trappene allerede da ABB gjennomførte sin terror. Som vi vet, førte dette til mange krav om innstramminger. Tross dette og mange dommedagsprofetier her på Kammeret, har vi kommet ut med en Våpenlov som 99% av sportsskyttere og jegere ikke opplever en eneste innstramming av. POD har såpass innsikt i prosessene at de hadde ikke laget et kompendium helt på tvers av kommende forskrifter. Så får vi møtes her på Kammeret om 5 år og diskutere hvem som var de beste spåmenn. Så langt i prosessen er jeg ikke i tvil om hvem det er.

En annen sak som jeg frykter mer, er blysaken. Jeg regner med at i løpet av 5-10 år er bly forbudt på jakt. Verre er det om dette også sprer seg til sportsskyting på skytebaner.

 

Men det vi bør frykte mest, er en ny terroraksjon med skytevåpen. Det kan ha stygge konsekvenser for oss.

Edited by Skjøttarstuggun
 • Dont like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timer siden, Skjøttarstuggun skrev:

Om en ser på hvor ofte lover revideres, er jeg ikke så redd for det. Nå har det kommet en ny våpenlov. Våpenkompendiet er verken lov eller forskrift, men er nok ikke langt fra det som kommer i forskriftene. Forrige lov var fra 1961. Nå blir det nok ro i lang tid.

 

Litt misvisende da. Det har vært endringer i våpenloven siden 1961. Det var ikke veldig lenge siden det var lov med Saiga hagle for eksempel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...