Jump to content

tiders

Members
 • Content Count

  770
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Everything posted by tiders

 1. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81820 " Utenom rent språklige endringsforslag foreslås det blant annet å gi en forskriftshjemmel for oppbevaring av løyvepliktige våpen mv. på annet sted enn der våpeneieren bor fast. I tillegg foreslås det at forbudet mot å ha halvautomatiske rifler etter våpenloven § 5 annet ledd nr. 3 skal tre i kraft ett år etter våpenlovens ikrafttredelse." Så vi rydder litt opp i språkfeil og annet slurv. Og setningen med størst negativ konsekvens for skyttere legges lett og elegant på slutten, som en liten "Ja det
 2. Keltec PMR30 hadde vel kunnet fungere til Fin. Sånn rent formelt, jeg ser ikke at det hadde vært lett å havne på pallen med den.... Det hadde vært gøy å prøvd seg på en sånn. Jeg ser de lager et 10 skudds magasin så jussen ser ut til å være/bli ok. Er det noen som importerer Keltec til Norge?
 3. Politiet skal passe seg for å lage lover. Det er ikke gitt at det blir slik de håper/tror. Det er Justisdepartementet som lager denne forskriften ikke Politikammeret der du har søkt. Når det er sakt. Det er en viss % sannsynlighet for utfallet og det er etter min mening mer enn 50 % sannsynlig at det blir sånn, men det er også en sannsynlighet for at det skal betales erstatning for våpen som blir forbudt. Det er pr i dag flertall for erstatning på Stortinget. Pr i dag... Dette er uansett et veddemål som du må regne på. A, blir det forbudt med tilbakevirkende kraft, B, blir det beta
 4. tiders

  Howa klubben!

  Hvor kjøpte du underbeslag?
 5. Formålet med Facebook er å forstå hva akkurat du reagerer på og så bruke det for å få det til å endre adferd, dvs kjøpe noe du ikke visste du trengte. Det er jo i grunn det all reklame har som formål, men det sitter en superdatamaskin i andre enden av de fleste sosiale medier og regner på hva akkurat hva som trigger dine følelser og gir deg stadig mer av det som du liker eller som opprører deg. Jeg kan anbefale spond.com. Det er en norsk tjeneste som vi bruker for å styre et idrettslag. Vi er veldig fornøyd og gleden av å ikke pumpe data inn i Facebook maskinen er enorm.
 6. Hvis du ønsker høyest mulig pris bør du nok prøve å selge utenlands. Du kan nok få veldig spesialisert hjelp her: https://www.waltherforums.com
 7. Uten å være overdrevent konspiratorisk bør vi spørre oss hvorfor noen ønsker å bruke tid på å produsere saker der våpeneiere fremstår som ofre. Etter NRK saken å dømme er dette primært en distriktspolitisk sak. Jeg tror forøvrig dette kommer til å skyves stadig lengre ut i tid. Hovedsaklig fordi POD er livredde for det de vil høste når det går opp for media hvor svak, mangelfull og lite kompetent oppbygningen av de ulike våpenregisterene egentlig er. Så må man også huske verdien for en mulig fiende i å vite hvor alle våpen i landet befinner seg. Og at det er stående
 8. Jeg hadde en lignende men skriftlig henvendelse for kort tid siden. Så jeg tror vi må se på trenden, som er nedadgående (for behandlingstid)
 9. Med permanent endringer som utfresing på sliden er ikke denne lovlig bruk i Production, slik jeg leser reglene.
 10. Jeg tror det siktes til at man ved pistol og PCC kan benytte samme stageoppsett, i motsetning til ved rifle. Og dermed kunne klare to gjennomføringer uten at arrangørene trenger å bygge om stagen. Et mindre stevne kan da effektivt bli to.
 11. Hei, Grattis med bane. Det er mange i landet som sliter med det. Det er vel i grove trekk tre alternativer her. 1. Bli endel av en eksisterende DSSN klubb "i nærheten", som da får baneanlegg flere enn et sted. 2. Lag en DSSN gruppe under den klubben dere tilhører i dag. Igjen med baneanlegg flere enn et sted. 3. Etabler en ny DSSN klubb. Uansett er det nødvendig å få alle som starter opp godkjent som DSSN skyttere og en eller to av dere som godkjent RO. Jeg er muligens kjip, men dersom jeg satt i DSSN styret og et lett i
 12. Ja jeg bet meg også merke til rekken av ekstremt vage og kosmetiske egenskaper man vil regulere ".. spesielle siktemidler, lysutstyr, kolbetyper, bærehåndtak, reimer etc)." Jeg kjenner meg ekstremt bebygget over at PST mener det er viktig for kongeriket å med lov vil regulere etc så det ikke faller i sivile hender. De er forferdelig skumle.
 13. 10.000 franske byråkrater ga opp å regulere magasiner, men savantene i POD skal klare det? Definer hva som kvalifiserer til å være et magasin.
 14. Ok en situasjon der politiet ikke gjør jobben sin og innvilger / ikke tilbakekaller lisens til en mentalt syk person.
 15. Flisespikking. Premisset for spørsmålet var en masseskyting med et lovlig våpen og det var du klar over.
 16. Tenker du virkelig at det er din oppgave, og korrekt fremgangsmåte å diskutere og problematisere med råd om fremgangsmåte på et åpent forum?
 17. Militære våpen tåler naturligvis det aller aller meste ammunisjon som befinner seg i det sivile markedet. Ettersom det er umulig å kontrollere for hvilke forhold ammunisjon brukes vil en leverandør naturligvis nekte å ta ansvar for bruk. Så også i det sivile. Jeg kjenner ikke den XXL referansen, men dersom det var en beviselig feil og mangel er jeg svært sikker på at Forsvaret finner tilstrekkelig med midler til å forfølge dette til fulle i en rettssal. Jeg kan ta feil i pris men vet at 22 LR ble priset på denne måten da en konkret avdeling ba om det.
 18. Kan man tenke seg løsning der et nytt forbund har minst 50 % oppfyllelse av kravene? Et tenkt "politskytterforbund" vil ikke kunne være åpent for alle i hele kongeriket. Og det kan neppe være intensjonen heller. "Må innfri mer enn fire / fem av følgende krav:" Forøvrig bør vi notere oss "Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar ..." Min understreking av ordet kan. Bør vi ikke fordre at forbund skal godkjennes dersom det ikke er grunner til at de ikke skal godkjennes? Bør vi leve med en kan godkjennes
 19. Jeg har en TPH i den klassen. Hadde jeg valgt på nytt hadde jeg vurdert Sig P938. Jeg har aldri prøvd en sånn men liker dem av utseende. Jeg har også alltid vært fasinert av HK P7, men da må man bekymre seg for tilgang til deler. PPK blir heller aldri feil og er nære opptil intensjonen.
 20. Men ikke søknadspliktig. Samme ordning som kjøp av ammo eller demper. Du må ha kort på våpen og det skrives opp og oppbevares i tre år.
 21. Det er noe i det du skriver, men samtidig. 1. Er man på innsiden av Schengen er det, frem til Korona situasjonen, i praksis ikke grenser i Europa. 2. Det er vel fortsatt 1 million AK'er som ikke er gjort rede for i gamle Jugoslavia. 3. Narkotika var frem til mars fritt tilgjengelig på store og mindre byer de fleste stedene i kongeriket.
 22. I fravær av svar fra andre kan jeg svare for egen del. Bruk skjemaet fra politi url'en over. Min kundebehandler mottok min søknad på mail. Det tok vel en drøy uke selv i Koronatider å få innvilget. Gebyret var 125 kroner. Veldig lettvint.
 23. Du trenger ikke bevise at du eier våpenskap. Du kan ha med våpen og våpenskap hjem fra samme butikk. Det er ikke noe krav om anskaffelse før, kun krav til oppbevaring etter.
 24. Dette er korrekt og grunnen til at våpenforskriften har fått lov til å bevege seg forbi det loven ga hjemmel til. Og dermed hvorfor vi har fått en lov som er tett opptil våpenforskriften av 2009. Det er en tilpassing av terrenget til kartet.
×
×
 • Create New...