Jump to content

Øystein

Members
 • Content Count

  1,071
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

98 Excellent

About Øystein

 • Birthday 08/05/1971

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nei alle halvautomatiske våpen er forbudt. Det er unntak fra forbudet for noen basert på kriterier. I den nye loven er kun halvautomatiske rifler forbudt. Selv om en del våpen med "feil kombinasjon" av egenskaper kan bli forbudt med den referansen.
 2. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/vatmark/id2339659/
 3. Målrettet, de tok kun 9mm ammunisjonen og lot alt annet ligge.
 4. Det som kommer 1 oktober er forskrift som er justering av dagens våpenlov i forhold til EUs våpendirektiv (som er vedtatt som en egen lov på Stortinget, i tillegg til den nye Våpenloven).
 5. Nå har det vært flere grunner til at støytiltak på haglebanene på Løvenskiold har strandet. Løvenskiold har f.eks ikke ønsker å gi bort mer grunn til å bygge støyvoller utover området NSF disponerer i dag uten god kompensasjon. Spesielt ikke når NSF drev og snakket om at de ville få 50 millioner fra utbygging av diverse samferdselsprosjekter ved å ta imot masse som skulle legges på Løvenskiolds land gratis. Løvenskiold bygger også boliger på Fossum på nedsiden av Løvenskiold og ønsker derfor kanskje banen nedlagt for å gjøre boligene mer attraktive (og for å få tilbake omr
 6. Det ble diskutert i Våpenlovutvalgets NGO om man skulle gi leger tilgang til våpenregisteret og kunne gjøre bedømminger om våpen skulle anbefales tilbakekalt. Dette var et ekstra ansvar legestanden absolutt ikke ville ha hvis jeg husker riktig.
 7. De største foreningene ber Regjeringen om et fond for å rydde opp i forurensninger på skytebaner: https://dfsgrasrot.no/norsk-skyttertidende/article/ber-om-statlig-miljoefond
 8. For å trekke sammenligninger til, tja, billøp: Mini-14 er en gammal 2CV med slarkete styring, bremser som ikke virker skikkelig og som har problemer å nå gå-hastighet i fritt fall. Du ønsker å konkurrere mot en McLaren F1.
 9. Kan være så enkelt at politiet sjekket våpenregisteret for døde personer. Er jo vært et satningsområde for å få kontroll på våpen fra dødsbo.
 10. Er vel en velkjent konflikt som har pågått i flere år. Vet den har vært oppe flere ganger på Pistolkonferansen til NSF (fagkonferansen), på kretslederkonferansen og ellers internt i NSF. Er vel litt lik den kranglinga man kan se mellom GGGer i DFS og jegere.
 11. Vel mer at de kanskje ikke hadde noen innsigelser.
 12. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar
 13. Det er da kommet inn mange høringssvar i denne saken. Inkl fra NOJS - flott jobbet med den
 14. Hvor står det at det er *forbudt* å begrense kalibrene? Det har vært praktisert i mange år å begrense kalibre på elektroniske skiver - alle disse stevnene har blitt godkjent av forbundet når vi hadde sentral approbering av stevner. Godt henne en regelnazi kan finne en kombinasjon av regler som kan hentyde om noe slikt, men sedvane viser at det er fullt godkjent.
 15. Det finnes også baner hvor det ikke er lov med enkelte kalibere eller kuler (f.eks mantlet). Skal man da ikke kunne holde stevnener fordi man f.eks ikke kan tillate 9mm FMJ? Så lenge begrensningen blir opplyst om på forhånd så er det helt ok å avholde et stevne. Skal 70 skyttere ikke få skyte fordi 1 skytter ikke kan bruke sin 9mm han ikke har blykuler til?
×
×
 • Create New...