Jump to content

Øystein

Members
 • Content Count

  1,011
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

75 Excellent

About Øystein

 • Birthday 08/05/1971

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Loven av 2018 er et resultat av Våpenlovutvalgets arbeid, som startet i 2010 og mange ønsket en oppdatert våpenlov. Her kan du lese litt om arbeidet fra foreningene i den anledningen:
 2. Jeg synes det er fantastisk, i den forrige våpenlov så var alle regler om forbud av våpentyper regulert kun i forskift og rundskriv. Alt av jhalvautomatiske våpen var forbudt - visse ting kun tillatt ved untak. I den nye våpenloven så har de liberalisert enormt på dette området - både halvautomatiske hagler og halvautomatiske håndvåpen er løftet opp fra forbudslisten og er generelt sett tillatt, og nå må de spesifikt forby ting istedet for å spesifikt tillate. Mye av de samme reglene vil trolig komme i forskriften (slik som hvis en pistol har X, Y og Z så er den ikke tillatt - i motsetning til i dag når en pistol er untatt fra forbudet hvis den ikke har X, Y og Z) så det er et nullspill - men prinsippet ligger nå fast at pistoler og halvautohagler er per standard tillatte våpen. Men folk sutrer og kommer med flotte konspirasjonsteoriet om at vi vil få alle våpen forbudt fordi Politiet vil få makt til å gjøre akkurat det samme det allerede har enda større makt til å gjøre!
 3. Du mener den samme presedensen de har i dag når de forbyr i rundskrivs form? Foranderinger i en forskrift må ut på høringer - i motsetning til rundskrivene til POD som forbyr våpen i dag som de bare sender ut nye versjoner av når de vil gjøre noe nytt.
 4. Absolutt ikke. Hvis slike klubber er medlem av NIF så bryter de alt som er av NIFs lover - det kan godt være grunnlag for at klubben kan bli ekskludert fra Idrettskretsen og Forbundet i værste tilfelle.
 5. Mistanke om terror-tilhørighet, ekstremisme og slik vil ikke dukke opp på en vandelattest. Der vil det dukke opp noe av det mest strengt personlige personinformasjon vi har - strafferegisteret. Vi har et prinsipp i Norge om at når du har gjort opp din straff for forbrytelser så er det kun en sak mellom deg og Staten. Og i prinsippet har kun Staten har rett til å vite om hva du har gjort som er oppgjort. Det er visse yrker/verv som gjør at denne regelen har unntak (f.eks for å unngå at seksualforbrytere jobber med barn osv). Tilgang til slik data vil kreve strenge krav til datasikkerhet hos klubber/kretser. Jeg vil absolutt ikke sitte i en klubb og måtte vurdere slike ting. Her får trynefakter en gigantisk ekstra dimensjon. Vi har i Norge ikke noe krav til dette for å bli medlem i en idrettsforening underlagt NIF, vi har et prinsipp om at alle er velkommen. Og hvem er det vi skal være aktsome overfor? Ingen som helst som noensinne har stemt, eller vært medlem i, Rødt, AKP-ML, NKP, RV bør da får lov til å bli medlem. Det vil være våpentrening for en varslet revolusjon tross alt (det er jo hvorfor hagler ble registeringspliktig i sin tid).
 6. Samme som sist du spurte - forskriften er ikke ferdig enda. Kommer ikke før den har vært ute på høring og blir innført.
 7. Hvorfor det? En 21-åring kan bare ha registreringspliktige hagler.
 8. Loven har *IKKE* tilbakevirkende kraft. Dette har blitt påpekt en millon ganger i denne tråden, så skjønner ikke hva som er så vanskelig å forstå angående det. Tilbakevirkende kraft betyr at noe blir forbudt tilbake i tid. Loven vil forby Mini-14 fra det tidspunkt forskiften trår i kraft og etter en evt. avhendingsperiode (de snakket vel om 3 år etter at forskriften trår i kraft). Husk at våpenkort er kun en midlertidig tillatelse til å eie, bruke og kjøpe ting til et våpen så lenge alle premisser for våpenkortet er til stede. Ett av disse kriteriene er at våpenet er lovlig. Når det faller bort i den nye forskriften så blir våpenet ulovlig å eie/bruke FRA DEN DATOEN. Det blir ikke ulovlig tilbake i tid. Hvis den hadde hatt tilbakvirkende kraft så ville alle som noensinne har eid en Mini-14 (avhenging om de eier en i dag) ha vært skyldige i brudd på våpenloven og kunne blitt fradømt alle våpen pga det.
 9. Statistisk sett så er 100% av alle skytemassakrer i 2018 i New Zealand gjennomført med lovlig eide våpen. Når våpeneiere missbruket et privegiumet vi har fått ved å få lov til å eie og bruke skytevåpen så er det ikke rart det blir innstramminger, spesielt etter massakrer av denne dimensjonen. Idioten i Chirstchurch drepte flere personer på en dag enn New Zealand har av totalt antall drap på et år. Da blir det tatt grep. For politikere et det veldig enkelt ned til to ting: A) "Vi gjør noe!", befolkningen ser at politikerne er handlingsdyktige. B) HVis dette grepet kan hindre en slik hendelse de neste X år, så er det verdt det. (da tar jeg ikke med de hvis politiske dogma inkluderer et forbud mot sivil våpeneierskap)
 10. Sammenlignbare eksempler: Du bærer kniv på offentlig sted - det er forbudt og kniven blir beslagt selv om den var fult lovlig når du kjøpte den. Du får ikke erstatning. Du har laget et kult designerdop, produsert 1 tonn av det. Staten forbyr det ved forskrift å eie, selge eller bruke det. Du får ikke erstatning når du må destruere det. Du kan finne andre lignende eksempler hvor det har blitt forbudt å eie, inneha, videreformidle, bruke osv håndfaste ting og hvor man ikke har fått erstatning.
 11. Faktisk, ja. Du plikter å ha et kjøretøy som oppfyller kravene til å kjøre på norske veier. Når enkeltskroget oljetankskip ble forbudt i Norge/EU i 2004 så fikk ikke rederiene noen erstatning.
 12. Nei, det loven har krav om erstatning for er at staten beslaglegger fast eiendom (ekspropriasjon ). Det som skjer her er ikke at staten beslaglegger Mini-14ene, men at de blir forbudt å eie og omsette. Det er juridisk sett veldig stor forskjell.
 13. Ca når trekker Statskog kortene?
 14. DNT har tillatelse av grunneiere og rettighetseiere til å markere løypene sine med maling. For det meste er det Statskog og fjellstyrene som eier områdene som merkes. Greit om du setter deg inn i saker før du påstår at de bryter loven.
 15. Jeg skjønner delvis hvor PST kommer fra, hvis du ser på det som en prinsippdiskusjon og ikke ser på enkeltpersoner. Det er ikke til å skyve under stolen at det har vært tilfeller av personer som trolig ikke burde hatt våpenopplæring som både har tatt jegerkurs og sikkerhetskurs for pistol. Det kan både være "kjenninger av politiet" og ustabile flyktninger som er på overvåkingslister. Men slik som reglene i NIF er så har man ikke grunnlag/lov til å nekte noen som helt medlemskap i et NIF-forbund (slik som NSF). Man kan så klart nekte dem adgang til skytebanen men ikke medlemskapet.
×
×
 • Create New...