Jump to content

Nok en hund skutt i nødverge....


Mas-36

Recommended Posts

  • Replies 105
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ja hva annet skal man si enn at slike saker bestandig får et trist utfall for hunde eiere. Vinklingen får det forsåvidt til å høres ut som at det var naboen som var problemet og ikke hunden, mulig andre tolker det annerledes, men må si at for ofte tar vi eiere ikke nok annsvar for å forsikre oss mot at slike ting skjer. For og gå litt OT så har man jo det slik her i Norge at det greit at sauene ligger på motorveien der alt ansvar blir overført direkte til sjåføren om ulykken skulle være der, så på en måte er også bøndene svært så verneverdig ....

Link to comment
Share on other sites

Jeg var vel en av de som var mest i harnisk over saken i Sandes ifjor, hvor en Finskstøver ble skutt, for å ha jaget haren inn i en saueflokk.

I denne saken derimot, har jeg mer forståelse for bonden, hunden har ifølge eier, flere ganger (to) været på aversjons kurs/dressur for sau, uten å bestå. Når du bor (eller jakter) i nærheten av en saue bonde, har du ansvar og da bør det stilles krav om godkjent aversjons dressur bevis, mot sau. Klarer du ikke dette, må du ta konsekvensene.

Føler det var noe helt annet med med saken ifjor, da hunden bevislig, årlig hadde vært på aversjonsdressur, uten anmerkninger!

I denne saken, kan dessverre ikke hundeeier familien annet en å klandre seg selv......

Link to comment
Share on other sites

Etter å ha lest om ein del slike saker der hund er avliva i nødverge og saker der rovdyr er blitt avverga i nødverge så undrar eg meg litt over etterspelet i slike saker. Kvifor blir dei som avlivar rovdyr oftare mistrudd enn dei som avlivar hundar? Rett nok er det båndtvang for hundar,og ikkje for rovdyr. Likevel er ikkje brot på båndtvangen noko grunnlag for nødverge. Nødverge kan kun brukas i ein nødsituasjon og ikkje for å straffe folk som bryt båndtvangen. Det er jo svært sjelden ein høyrer om folk som blir dømt for å ha avlivd hund når dei påberopar seg nødverge.

 

Det ER lov å avlive dyr i nødverge, derom er det ingen tvil. Derfor lurer eg på om hundar i Norge er farlegare enn rovdyr? Eller om rovdyr er mindre farleg enn hundar om ein vil sei det på den måten. Nødverge for husdyr burde vel gjelde likt uansett om det er rovdyr eller hundar som utgjer ein fare? Eller er det spesiellt nemnt høgare krav til nødverge når det gjeld rovdyr? Viss ja så forstår eg den ulike praksisen ,men viss nei så forstår eg det ikkje. Det kan vel ikkje berre vera tilfeldigheiter at det er sånn?

Link to comment
Share on other sites

Pokker heller, trist å se at det må ende opp slik. Vi har jo noen sauebønder her inne, hadde dere vært interessert i et ikke-dødelig produkt for å stoppe slike hendelser? Det finnes jo diverse bean-bags og annen ikke/mindre-dødelig ammo til hagle, tipper man kunne stoppet angrepet og kanskje fått bikkja sauerein en gang for alle med noe slikt. Det må vel finnes en løsning for slike situasjoner?

Link to comment
Share on other sites

Må nesten fortelle om en samtale en kompis nordpå hadde med en sauebonde. han hadde type utegangersau,

som som kjent ikke lar seg sanke med gjeterhund. Men de brukte gjeterhund for å slite ut sauene så de klarte å sanke de inn.

Dette er bare trist, iallefall så lenge dette ikke har vært et gjentagende problem. Da hadde jeg kunnet hatt forståelse for avgjørelsen.

Link to comment
Share on other sites

Det finnes jo diverse bean-bags og annen ikke/mindre-dødelig ammo til hagle, tipper man kunne stoppet angrepet og kanskje fått bikkja sauerein en gang for alle med noe slikt. Det må vel finnes en løsning for slike situasjoner?

 

Veit ikke om det er interesse for å investere i slikt utstyr for å sikre dyrene mot ei bikkje hvert tiende år? :?

Link to comment
Share on other sites

Her er saken omtalt i "Stjørdalens Blad". Ser ut som dette er en noe annen vinkling an de andre avisene velger (vg og adressa).

 

I følge denne artikkelen har bonden prøvd å fange bikkja, han har kjørt rundt i bil å leitet etter eier og til slutt blitt nødt til å skyte bikkja. Og hundeeier virker ganske forståelsesfull overfor bondens handlng. Nesten litt vanskelig å tro det er samme sak...

 

Edit: artikkelen i "Stjørdalens Blad" ser og til å være hovedkilden til de to andre artikkelene (vg og adressa)

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Nødverge kan kun brukas i ein nødsituasjon og ikkje for å straffe folk som bryt båndtvangen. Det er jo svært sjelden ein høyrer om folk som blir dømt for å ha avlivd hund når dei påberopar seg nødverge.

 

Hund som jager sau, kan avlives i nødverge. Husk at sauen kan ta skade av å bli jaget hardt, eller skremt inn i farlige situasjoner. La det være klart, at den delen av saken er ferdig diskutert for lenge siden.

 

I dette tilfellet gjorde bonden alt på en eksemplarisk måte, så dette kan på ingen måte engang nevnes i samband med saker av en mer uklar karakter.

 

Det ER lov å avlive dyr i nødverge, derom er det ingen tvil. Derfor lurer eg på om hundar i Norge er farlegare enn rovdyr? Eller om rovdyr er mindre farleg enn hundar om ein vil sei det på den måten. Nødverge for husdyr burde vel gjelde likt uansett om det er rovdyr eller hundar som utgjer ein fare? Eller er det spesiellt nemnt høgare krav til nødverge når det gjeld rovdyr? Viss ja så forstår eg den ulike praksisen ,men viss nei så forstår eg det ikkje. Det kan vel ikkje berre vera tilfeldigheiter at det er sånn?

 

Forskjellen ligger ganske enkelt i at rovdyr har ett relavtivt sterkt værn i norge (hund har ikke, og skal heller ikke ha del i dette værnet).

Link to comment
Share on other sites

Helt enig der Vingemutter, ut fra saken som den har blitt presentert kan jeg ikke se at bonden har gjort noe galt. Når det gjelder rovdyr er det utgangspunktet kun snakk om de som er truet eller sårbare, det er feks ikke noe stort problem å felle en rev i hønsehuset. Men det er vel en helt annen diskusjon...

 

Men igjen, kan vi ikke komme med en løsning som er bedre enn to haglepatroner?

Link to comment
Share on other sites

Eg diskuterte IKKJE denne saken spesiellt la det vera heilt klart. Det eg etterlyste er kvar det spesifikt står at rovdyr og med de meiner eg verna rovvilt som bjørn, ulv, jerv og gaupe utanom lisensjakta og der det er gitt spesifikt tillatelse til felling av slike dyr, har betre vern enn hund. Og då i nødverge.

Ikkje om kva folk meiner og trur utanom lovverket. Eg har lyst til å sjå kvar det står i lovverket/regelverket at det blir gjort forskjel på nødverge for husdyr mot hund og mot verna rovdyr.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Med fare for å tråkke noen på leggen... og på generell basis;

 

Det er alt for mange hundeeiere som lar hunden(e) sine løpe løs i båndtvangtiden med argumentet "hunden min er så lydig ate, den gjør aldri noe galt"

En annen ting, hvordan kan det ha seg at om man skal jakte, så er det påkrevd "saurenhetsbevis", men om man bare går tur kan man tydligvis slippe hunder i hytt og pine uten noe som helst sertifikat ?

Det er ikke bare sau som er prøblemet, store hunder som jager rådyr i dyp snø har vært et økende problem her jeg holder til.

 

Mitt intrykk er likevel at jegere stort sett er flinkere til å overholde regler enn menigmann.

Link to comment
Share on other sites

Sauerenhetsbeviset kreves sikkert av grunneier eller utleier, mens allemannsretten sikkrer en hvilken som helst idiot adgang til å gjøre hva pokker han vil på enhver eiendom. Så for å jakte trenger du sertifikat, for å gå tur og kaste søppel osv på annen manns eiendom trenger du ingenting.

 

Om jeg hadde sett hund jage rådyr e.l. på min eiendom utenfor jakt og jeg anså det som en fare for rådyret hadde jeg avlivet umiddelbart om det ikke var mulig å kalle inn hunden. Har hund selv, og om det skulle stilt seg slik at min hund ble avlivet med "gyldig grunn" kunne jeg bare skylde meg selv.

 

I enden av enhver handling finnes det en konsekvens. Merkelig hvor vanskelig enkelte har for å forstå det... :roll:

Link to comment
Share on other sites

Trist å se at folk ikke ser lenger enn til egen nesetipp. :(

 

I enkelte saker har man jo en viss forståelse for sinnet, men i denne saken er fakta på det rene. Og det er ikke tvil om at bonden gjorde det han kunne for å ungå avlivning av hunden (vel vitende om hvem sin hund det var, må det ha vært en forferdelig situasjon for ham). Feilen ligger desverre kun hos hundeeier (som ikke maktet å holde hunden forsvarlig innelåst), men som også må sies å være svært uheldig med tidspunktet dette skjedde på.

 

Slike barnslige reaksjoner, antar jeg kommer fra en eller annen misforstått sjel som sympatiserer med hundeeier (hundeeier vet jo at det kun er hundeeier som er ansvarlig om hunden er løs, og jeg kan vanskelig tenke meg at disse lar andre få gjennomgå for egen feil).

 

Det er tydeligvis ett problem ute i samfunnet, vedrørende feilaktige oppfattninger om hvor farlige løse hunder tross alt kan være. :?

 

P.s. Er med på Tron99's utsagn, jegere generelt virker å ha mere omtanke og forståelse for konsekvenser ved hundehold.

Link to comment
Share on other sites

Det er tydeligvis ett problem ute i samfunnet, vedrørende feilaktige oppfattninger om hvor farlige løse hunder tross alt kan være. :?

 

+1 heter det vel...

 

Har selv en storpuddel, som (men ikke alltid) er litt interessert i sauer. Har hytte i et sauebefengt område, så av respekt for andres yrke og levesett, så er hytta inngjerdet (ok med litt mindre dritt rundt veggene også). Hunden holder seg innenfor gjerdet, den sikkert kan hoppe over, men gjør det ikke, selv om de beiter helt opptil. Den (inngjerdingen) er grei. Har hatt hunden til saueavvenning, såkalt strømming, det har ikke virket...(Det skal gjentas og gjentas og gjentas (plundrete med kjøring til de steder der det foretas)...helt til... alternativ "A" slår inn, forhåpentligvis før alternativ "B" slår inn...). Har også hatt den i line utenfor hytta, innenfor gjerdet. Problemet er de gangene unger løper inn/ ut, de lukker ikke port, lukker ikke dører.. og de har venner som heller ikke gjør det. Og hunden er nok også bare en svart strek av og til. Vanligvis, så er det problemfritt, den kommer på innkalling, den holder seg i nærheten, er ofte ikke interessert i sauene, selv om de er der. Til nå så har det gått "bra", dvs ingen skader, har greid å få kontroll innen det som nok er en grei nok og rimelig kort tid. Nærmeste bonde er nok også av den mere rolige typen, og hadde nok også oppført seg som den beskrevne bonden, dvs telefoner og forsøk på innfanging. Kan ikke være greit å kjenne på at situasjonen er utenfor kontroll.

 

Hunder kan "sprenge" en sau, alle med hund, bør vite det. Det holder ikke med; "den er så snill så... den vil bare leke". :roll:

 

Så; ungene er informert om saken (og hva det endelige utfallet kan bli...), de har blitt flinkere. Det har ennå ikke alle de andre ungene i nabolaget, men det jobbes også med den saken...

 

Nærmeste bonden har også spelsau, de er noe kulere. Hadde hunden i langline, og jeg så at der, nå har den snart "interessen", Så jeg gjorde meg klar til å ta et premierykk, med en etterfølgende bakoversalto på hunden. Men sauene ruslet bare mot hunden og stoppet og gresset videre, rett opptil. Da begynte også hunden å gresse... Meget mulig at den i tillegg har en personlighetsforstyrrelse... :wink: (Rottweileren vi hadde da jeg var liten, var mye lettere dressurmessig).

 

Så, dersom en har hund, i et område hvor det er sau, så er det bare å holde på å ta tak i problemet. Det må finne en løsning, det er ikke godt nok å si som over...

 

Egentlig, så tilførte jeg vel ikke tråden noe nytt. :wink:

Link to comment
Share on other sites

En avl som er 100% styrt av prissetting av kjøtt og fett klassifisering. Eller forbruker styrt om man ønsker.

 

Vi som bønder, søker alltid å levere ett produkt vi får best mulig betaling for. Så jeg tror nok at skylden for den utvikklingen bør legges ett annet sted enn hos bøndene.

 

Å skylde på bøndene for denne utvikklingen, blir omtrent som å skylde på våpenet når noen har skutt ku når det skulle skytes fjorsdyr. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Kjenner til mannen som skjøt denne hunden, og har tatt jegerprøven med vedkommende som instruktør tilbake på 80-tallet. Det er ingen tvil om at dette er en rettskaffen mann som kjenner til og er en dreven bonde og jeger. Har ikke snakket med vedkommende etter denne hendelsen, men har særs vondt for å tro at han har opptrådt klandreværdig.

 

Det er en stund siden jeg leste om hendelsen i Stjørdalens Blad, og det har vært store debatter om dette i avisen. VG er vel ikke kjent for å presentere fakta. Her handler det bare om å selge aviser, og det er liten tvil om at man selger flere aviser ved å være på den 9 år gamle jentas side. Liten tvil om at de som bare driver med hund og oppdrett, og som ikke jakter selv ikke har et realistisk syn på dette. Hadde det vært jeg som hadde vært i skytterens sko her, er det ingen tvil om at jeg også ville skutt.

Link to comment
Share on other sites

I VG skjøt bonden hunden først og ringte etterpå.

I Størdalens Blad forsøkte bonden å få tak i hunden og ringte naboen først, før han skjøt.

 

Her er det en eller annen journalist som har gått på snørra.

Journalister og politikere er vel de yrkesgruppene som lyger eller forvrenger sannheten mest :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ja jeg lurer på hvem sitt ansvar det er å holde hunden i bånd på denne tida av året :wink:

 

Når jeg daglig/flere ganger om dagen blir "sjekket ut" av løse hunder på vift, eller digre bikkjer kommer innom og snuser på ungene når vi er på vei inn i barnehagen, og jeg dertil blir kjeftet opp av hundeeierne når jeg kommenterer at det er båndtvang - vel, min sympati overfor hundeeiere som ikke kan passe på hundene sine er meget begrenset...

 

K

Link to comment
Share on other sites

For meg virker det som om Peck har null respekt for sauer, i og med at han sier "Da sa jeg at jeg ville betale eventuell erstatning for skadede sauer, og at jeg alltid ville gjøre opp for meg hvis det skjedde noe i framtiden"

 

Sau er faktisk et dyr som kjenner smerte, det handler ikke bare om penger.

Link to comment
Share on other sites

Pokker heller, trist å se at det må ende opp slik. Vi har jo noen sauebønder her inne, hadde dere vært interessert i et ikke-dødelig produkt for å stoppe slike hendelser?

 

Jo, problemet er at det ble oppfunnet for mange hundre år siden:

 

2832_Buster_refleks_hundeb_nd_1.jpg

 

Personlig ville det være et enormt langt skritt å avlive en hund, men om jeg følte at det var siste utvei ville jeg ikke ha nølt så mye. Har opplevd den "motsatte" situasjonen, å finne sau som har blitt angrepet av hund uten at det er gitt beskjed. Og når sauen kommer trippende med juret hengende på halv tolv og fluelarvene "koker" i hele bakparten på sauen, mens lamma for lengst har forlatt mora og gjemmer seg i krattet et eller annet sted innenfor 10 kvadratkilometer uten bjelle, er det fort gjort å bli litt provosert...

Link to comment
Share on other sites

Høres jo ille ut når man leser VG-artikkelen, men det er en settning jeg legger merke til:

To ganger tidligere har hundene løpt ut til sauene, ifølge Peck

Tyder på at det er mer enn det som står på trykk i denne saken...

Link to comment
Share on other sites

Har man lov til å slå ihjel en hund, selv om den biter en sau ?

Er han nært nok til å slå den ihjel så kunne han vel tatt den i nakkeskinnet istede ?

Var jo ikke snakk om noe Rottwailer akkurat ?

Tja, hadde du risikert fingrene dine? Antar den var temmelig oppøst og agressiv... Er ikke engang sikkert han slo for å drepe? Reagerer forsåvidt på denne avlivingen selv, men forhistorien viser tydelig at hundeeier her helt klart har opptrådt uansvarlig.

Link to comment
Share on other sites

Som sauebonde og hundeeier vil jeg nok si at jeg hadde gjort det samme.

Har også måtte true med å hente rifla når lille Nusse "bare leker med fårene" som fruen fra hovedstaden så fint uttrykte det. Det var ikke koselig, men i den situasjonen var det lite forståelse å hente...

Er det ei bikkje på jordet som river sau har den èn -1- sjanse på å komme når jeg roper,

hvis ikke blir den nok skutt. Og nei, jeg synes ikke det er noe gøy.

Men er det nødvendig, så er det nødvendig.

 

Og som påpekt lenger opp, hundeeier har ansvar for å passe på hunden. Ferdig arbeid.

Link to comment
Share on other sites

Slettet sitatet av forrige innlegg. Jegermeistern.

 

(litt off topic men..) har selv opplevd at fruen fra østlandet kjefter meg ut når jeg påpeker at det er båndtvang også på sørlandet. Fruen mente at baubikkja bare lekte med rådyra, og at rådyra når som helst kunne løpe fra bikkja... skulle ha stått og kjeftet tilbake men som Si Robertson fra duck dynasty sier "you cant fix stupid"

Link to comment
Share on other sites

Tragisk for hundene, men eieren av hundene er den som har syndet her.

Båtvangen er absolutt i sommer året.

Jeg har hørt de fleste unnskyldninger om hvor snill , hvor unødvendig og min hund osv.

Tror ikke på en av disse forklaringene.

Maja er saueren, er vokst opp med sauer. Ser eller bryr seg 0 om de.

Maja går i band. Jeg tør ikke gamble på at Sauene vet at hun er ren. Og andre dyr skal og ha fred i yngle tiden.

Slutt å ta hundeiernes parti. De får TIL HELVÆTE OVERHOLDE LOVEN.

Eller forvente at Teppepiseren blir avlivet.

Link to comment
Share on other sites

Er det Sauebonden eller hundeier som har brutt lov og forskrift ??????????

 

Ser ut som begge egentlig.

Jeg forstår ikke hvordan avlivning med kjepp kan være gyldig nødverge når vi snakker om bittesmå hunder som responderer til streng stemme.

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som begge egentlig.

Jeg forstår ikke hvordan avlivning med kjepp kan være gyldig nødverge når vi snakker om bittesmå hunder som responderer til streng stemme.

 

Hadde de respondert, hadde vel nødvergeretten neppe vært vært nødvendig å bruke. Størrelsen på hunden er også nok så irrelevant i dette tilfellet.

Link to comment
Share on other sites

Selv som jakthundeier i over 20 år så har jeg full forståelse for det bonden gjorde.

Ut fra det jeg leste i VG i går så var dette gang nr.3 dette hendte!

Kan ikke fatte at seriøse jakthundfolk støtter hundeeier i dette tilfelle.

At han går ut og "sutrer" i media for å få sympati etter å ha "driti seg ut" gjør ikke hundeeier mer seriøs etter min mening!

Link to comment
Share on other sites

Om hunden er vill og går på sauene, kan man ofte komme i den situasjonen at skuddfeltet ikke er rent spesielt om hunden er liten (man ønsker ikke å skyte egne sauer og det burde jo enhver forstå).

 

Man går da inn i forsøk på å få skudd mulighet, og kanskje først og fremst for å forsøke å få tak i hunden.(Man ønsker normalt ikke alt styret som følger med å skyte en hund).

Om en kommer på nært hold av en hund som herjer med sau og ikke lar seg kalle inn, et kjangsen stor for at hunden er aggressiv om man får komme så nært innpå den. Med en fremmed aggressiv hund man må stoppe, som man ikke kan skyte og som sannsynligvis glefser etter en. Ja da slår, sparker, eller på annen måte slår den ihjel. Hvorpå den avlives med ei kule av humane grunner (selv ikke en rasende og fortvilet sauebonde ønsker å la en hund lide unødig).

 

Dette er fortsatt nødverge (kanskje til og med nødverge for egen person). Vi vet alle hva straffen for en hund som forsøker å bite mennesker er, og størrelse har ingen betydning.

 

Ellers er det iht. Lovverket båndtvang hele året, med med mulighet for unntak i deler av året. Iht. Hundeloven skal alle hunder alltid være under kontroll eller innegjerdet for å kunne være uten bånd. Dette betyr at hunden skal være innen synsvidde, og skal kunne kalles inn. (Jfr. Krav om at hund ikke skal ha mulighet til å hoppe eller fare mot andre personer). Arbeidende hunder på jobb unntatt.

 

Kor sagt,er noe galt med hund innblandet. Og det skjedde utenfor hundegård/sted der hund var lenket fast, så er dette brudd på Hundeloven og hundeeiers ansvar.

Så enkelt er det, det er bare hundeeiere som ikke vil ta innover seg at det er dette som er problemet. Ikke hundene.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...