Jump to content

DNT sliter


Target

Recommended Posts

@msteiroFamiliemedlemskap finnes! Og for de som har unger i den rette slyngelalderen er det gode sjanser for at DNT sine lokal-lag har gode kurs og arrangement for de. Kajakk, klatring, ski, egentlig alt mulig rart i tillegg til arrangerte turer, hyttenøkkel og andre gode ting.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Chiefen.v-2 said:

Alle hotellkjeder sliter...

Nå er DNT ikke helt A4 hotellkjede og støtter heller DNT må jeg velge. Finnes dårligere foreninger og kjeder å støtte :) Men selvfølgelig er ikke de heller perfekte. Men drar heller på fjelltur og svinger innom DNT en å svinge innom Stordalen og "co".

Link to comment
Share on other sites

Jaja, så er @Target ute med en av sine utallige "jeg hater DNT"-tråder igjen.

 

Innholdet (eller mangel på det)  har vi diskutert i flere tråder tidligere. Noen av dem ble riktignok fjernet i den såkalte "våroppryddingen" for snart 2 år siden, i følge moderatorkorpset pga. ufin tone og grove personangrep. Den overveiende delen av dette sto imidlertid trådstarter sjøl for.

 

3 hours ago, msteiro said:

Sjekke om det finnes noe familiemedlemskap...

 

Det gjør det, og dessuten finnes det "gavemedlemsskap", for eksempel medlemsskap i "Barnas Turlag" til man fyller 12 år, koster kr. 1200,-:

 

https://www.dnt.no/gavemedlemskap/skjema/

 

Alle mine barnebarn har fått slikt medlemsskap i dåpsgave (når man først blir innmeldt i en "forening" uten vitende og samtykke, kan man jo likeså godt bli innmeldt i en til, der man hvertfall kan ha praktisk nytte av medlemsskapet!).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg blir beskyldt for grove personangrep.

 

Det er fake news!

 

Jeg er, som de fleste skjønner, sterkt kristisk til DNT som organisasjon hovedsakelig pga. DNTs dobbelmoral særlig knyttet til forstyrrelser ovenfor villreinen. Den eneste jeg har kritisert offentlig er Bård Vegard Solhjell i sin rolle som miljøvernminister, da han stikk i strid med alle faglige vurderinger og anbefaliinger, endret nasjonalparkforskriften for Sunndalsfjella nasjonalpark slik at DNT kunne utvide Snøheim turisthotell og dermed legge til rette for massiv forstyrrelse av villreinen gjennom økt ferdsel i et av de aller viktigste villreinområdene i Norge.

 

Jegermeistern - nå må du dokumentere hvilke personer jeg skal ha kommet med grove personangrep ovenfor.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jegermeistern said:

Noen av dem ble riktignok fjernet i den såkalte "våroppryddingen" for snart 2 år siden,

 

Jeg er ikke moderator lenger, og har derfor ikke adgang til forumets "fryseboks", kalt "Isolatet", der flere av trådene dine ligger. I diskusjonen om "våroppryddingen" var vi flere som påpekte at de aller fleste deltakerne i disse trådene holdt seg til forumreglene. De som ikke har alt for velutviklet "teflonhjerne", husker nok hvem som IKKE gjorde det.

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Target said:

 DNTs dobbelmoral særlig knyttet til forstyrrelser ovenfor villreinen.

 

Spørsmålet er jo hva en "alternativ historiefortelling" ville vist. I følge denne rapporten

 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13132717-1523353303/Fylkeslag - Oppland/Dokumenter/Årsmøte Naturvernforbundet Oppland mars 2018 -2.pdf

 

hadde Rondvassbu, Bjørnhollia og Grimsdalshytta 18.209 overnattinger i 2018 (pluss på en del tusen på Dørålseter). Hva ville skjedd, hvis ikke disse hyttene, og det merkede rutenettet, hadde vært der? Folk ville ikke sluttet å gå i fjellet. Men man ville hatt mye mer spredt trafikk, og "villcamping" overalt (dette er, bokstavelig talt, "noe dritt"!). Og reinen ville blitt langt mer forstyrret. Det er jo 40 år siden DNT la ned ruta gjennom Verkilsdalen, og nå er også ruta gjennom Langholet lagt ned.

 

Den som ikke kan innse at det er en viss fordel at 1.000 familier overnatter på ei turisthytte (sjøl om den har litt "hotell-stil), i forhold til at de samme familiene bygger 1.000 fritidspalasser midt i reinens trekkveier, må jo få lov til å fortsette å kritisere DNT.

 

Jeg ser langt større trusler for naturen, ikke minst der smarte utbyggere, lokale grunneiere, og sleske "konsulentfirmaer" går sammen om å bløffe kommuner med påståtte "arbeidsplasser" og skatteinntekter, for å få rasere et område. Ja, det finnes jo enda "smartere" måter for å få gjennom ei utbygging som skader naturen, men gangner ens egen bankkonto:

 

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/balsfjord-kommune-i-troms-lot-utbygger-bak-et-hytte--og-skianlegg-sitte-pa-begge-sider-av-bordet-1.15314789

 

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, Jegermeistern said:

 

Spørsmålet er jo hva en "alternativ historiefortelling" ville vist. I følge denne rapporten

 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13132717-1523353303/Fylkeslag - Oppland/Dokumenter/Årsmøte Naturvernforbundet Oppland mars 2018 -2.pdf

 

hadde Rondvassbu, Bjørnhollia og Grimsdalshytta 18.209 overnattinger i 2018 (pluss på en del tusen på Dørålseter). Hva ville skjedd, hvis ikke disse hyttene, og det merkede rutenettet, hadde vært der? Folk ville ikke sluttet å gå i fjellet. Men man ville hatt mye mer spredt trafikk, og "villcamping" overalt (dette er, bokstavelig talt, "noe dritt"!). Og reinen ville blitt langt mer forstyrret.

 

Den rapporten du linker til er håpløs å lese på telefon, men jeg har faktisk bodd, jobbet (innen turisme) og jaktet i Rondane i en god del år. Villrein var jeg så heldig å få jakte sammen med lokale jegere som hadde jaktet villrein i 50+ år og veien inn til Rondvassbu har effektivt delt området i to. Og jo, mange ville ikke gått / syklet til Rondvassbu hvis veien ikke var der.. Ikke ville de gått / syklet andre steder i Rondane heller. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Aya XXV said:

   -   veien inn til Rondvassbu har effektivt delt området i to.

 

Det er riktig, men det er ikke DNTs skyld. "Noen" (i det overhåndtakende miljøbyråkratiet?) har funnet ut at biler skremmer reinen, mens fotgjengere og syklister IKKE gjør det!?!

 

Løningen er enkel: Forby gang- og sykkeltrafikk langs strekningen, og påby bruk av bil/buss/drosje, med "kolonnekjøring" 3 - 4 ganger i døgnet. Reinen får mer fred, og det gir kanskje også litt lokal sysselsetting.

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"  -  kanskje også litt lokal sysselsetting", skrev jeg i forrige innlegg, i forbindelse med et eventuelt påbud om buss- / drosjekjøring inn til Rondvassbu.

 

Lokal sysselsetting blir det ikke så mye av, sjøl om det til dels er gigantiske fritidsby-utbygginger i mange bygdekommuner:

 

https://www.nrk.no/innlandet/hyttekommuner-i-distriktene-har-stor-fraflytting-og-blant-landets-laveste-lonninger-1.15322593

 

Og, som nevnt i tidligere innlegg, disse "fritidsbyene" legges ofte i lauvskogbeltet, og tvers over daler, en effektiv måte å stoppe vandringsrutene til viltet.

 

("Det er intet nytt under solen", Predikeren, 1. kap., 9. vers. Fjelloppsynsmann Olaf Heitkøtter skrev allerede rundt 1970 at hyttene (det var faktisk "hytter" på den tida!) i lauvskogbeltet hindret trekkveiene for rein, og at det ville gjøre mindre ugagn, hvis man i stedet bygget disse på snaufjellet).

Link to comment
Share on other sites

On 1/13/2021 at 12:50 PM, Jegermeistern said:

Jaja, så er @Target ute med en av sine utallige "jeg hater DNT"-tråder igjen.

 

Innholdet (eller mangel på det)  har vi diskutert i flere tråder tidligere. Noen av dem ble riktignok fjernet i den såkalte "våroppryddingen" for snart 2 år siden, i følge moderatorkorpset pga. ufin tone og grove personangrep. Den overveiende delen av dette sto imidlertid trådstarter sjøl for.

 

 

Det gjør det, og dessuten finnes det "gavemedlemsskap", for eksempel medlemsskap i "Barnas Turlag" til man fyller 12 år, koster kr. 1200,-:

 

https://www.dnt.no/gavemedlemskap/skjema/

 

Alle mine barnebarn har fått slikt medlemsskap i dåpsgave (når man først blir innmeldt i en "forening" uten vitende og samtykke, kan man jo likeså godt bli innmeldt i en til, der man hvertfall kan ha praktisk nytte av medlemsskapet!).

DNT er på han igjen: https://www.nrk.no/ytring/a-vanhellige-et-hellig-fjell-1.15328857

Link to comment
Share on other sites

Vi må alle bidra til at naturen generelt samt viltet og viltets leveområder i minst mulig grad påvirkes negativt av menneskelig aktivitet. Lovverket, bl.a. Viltloven og Naturmangfoldsloven, har bestemmelser om hvordan naturen og viltet skal forvaltes. Jeg mener det er uinteressant om det er private "hytte- og hotellbaroner", DNT eller andre organisasjoner som bygger ut, anlegger veier/stier, eller på annen måte legger til rette for menneskelig ferdsel som kan medføre alvorlig forstyrrelse av viltet, tap av viktige beiteområder eller trekkruter, forsøpling eller andre naturødeleggelser. Det er f. eks. ingen menneskerett å komme tett inn på rein i kalvingsperioden. For naturen og viltet er det likegyldig om det er ideelle eller kommersielle interesser som står bak den negative påvirkningen. 

Edited by Sølvrev
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Sølvrev said:

For naturen og viltet er det likegyldig om det er ideelle eller kommersielle interesser som står bak den negative påvirkningen. 

 

Joda, det er sant nok.

 

Men mengden av "negativ påvirkning" kan bli forskjellig ved forskjellige løsninger, som jeg skrev lenger oppe:

 

On 1/13/2021 at 5:38 PM, Jegermeistern said:

Den som ikke kan innse at det er en viss fordel at 1.000 familier overnatter på ei turisthytte (sjøl om den har litt "hotell-stil), i forhold til at de samme familiene bygger 1.000 fritidspalasser midt i reinens trekkveier, må jo få lov til å fortsette å kritisere DNT.

 

1 hour ago, Target said:

 

Kunsthistoriker Tommy Sørbø var vel "nummer 2 på passeringspunktet":

 

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vil-bygge-ny-hytte-pa-gaustatoppen-1.15326898

 

(Noen av oss legger kanskje merke til at det er et minst 50 meter høyt byggverk der fra før, som på mange andre høye fjelltopper).

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Sølvrev said:

For naturen og viltet er det likegyldig om det er ideelle eller kommersielle interesser som står bak den negative påvirkningen. 

Enig. Men hyttene til DNT er i aller høyeste grad kommersielle, på lik linje med private hytter. Derfor bør de heller ikke få noen særbehandling ift. tillatelser m.m. knyttet til nybygging, utbygging og drift. De bør stille på lik linje med private aktører. (uten nødvendigvis sammenheng med det TS og andre skriver i tråden) 

 

DNT er viktige, ingen tvil om det. Men det er også ting med og rundt DNT som ikke er så bra. Mener jeg vertfall. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

DNT med fleire ser ut til å i stor grad ha tona ned sitt direkte politiske arbeid.

Store tunge politiske saker blir no som oftast fronta av paraplyorganisasjonene Norsk Friluftsliv og Forum for natur og friluftsliv. 
Dette er ganske lite kjente organisasjoner for mange. Der sitter det ei håndfull personer og fronter store tunge politiske saker og dei bruker medlemsmassen til sine medlemsorganisasjoner som vektstang. 
Dette er demokrati i praksis og høyrer absolutt ikkje heime i Norge i 2021.

Etter mitt syn så burde ei organisasjon i dagens samfunn ha baller nok til å fronte sine syn direkte slik at medlemmene faktisk vart klar over kva dei støtta. Då hadde ein også hatt ein mulighet til å påvirke den politiske holdninga til sin organisasjon og eventuelt melde seg ut om det bryter totalt med eins eiga meining.

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

De som ikke liker at det merkes turløyper i Norge, kan dessverre bli enda litt mer deprimerte: Det er nemlig ikke bedre i andre land:

 

https://www.nrk.no/urix/stikker-til-skogs-under-pandemien-1.15366528

 

Ei turløype, merket allerrede i 1938! Slikt må jo gå ut over vilt og jaktmuligheter!

 

Ehhh - forresten - fakta har jo en viss evne til å ødelegge en god diskusjon! I følge en skribent her inne, har Ungarn en "hinsides hjorteviltbestand"?!?

 

https://www.kammeret.no/topic/82746-hunndyrsjakt-på-hjortevilt/?do=findComment&comment=1262953

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
2 hours ago, Chiefen.v-2 said:

2,7% rente på huslånet ditt, så vi kan gi smuler til gode formål🤣🤣🤣

 

50 millioner er kanskje ikke akkurat "smuler", men i forhold til overskuddet for DNB i de første 3 månedene av året, 7,6 milliarder kroner, er kanskje ikke betegnelsen helt vekke.

 

Og bank-"næringen" er så viselig innrettet, at hvis du og jeg har ei krone (eller en million) innestående i en bank, får vi, i praksis, 0 % rente av den. Men pengene våre gjør at banken kan låne 20 ganger dette beløpet omtrent rentefritt fra Norges Bank, og låne hele sulamitten ut til åger-rente til huskjøperne.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...

Denne, og en rekke andre tråder er startet av DNT-hateren @Target. Han, og en del andre skribenter her på forumet, mener DNT er rota til alt fælt i utmarka, og at hvis DNT ble forbudt, vil paradiset gjenoppstå i norske utkantstrøk (ikke ulikt synspunktene til en del rovdyr- og naturvernere, den mener at det samme kan oppnås ved å tvangsflytte alle mennesker fra utkanter til storbyene).

 

Jeg er blant de (heldigvis mange!) som har tatt til motmæle, og hevdet at folk vil dra til "fjellstroka innafor" uansett, ikke minst inspirert av program og artikler med "yrkes-friluftsfolk" som Monse- og Jensemann. Og at strukturering, kanalisering og veiledning vil redusere presset på naturressursene, inkludert villreinstammene.

 

Her er en fagmann som sier det samme. Og som mener den "frie lemenvandringen" til fjells, av folk med lite kunnskap om natur og miljø, til slutt kan resultere i innskrenkning av allemannsretten:

 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/allemannsretten-er-truga/

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Forumets DNT-motstandere hevder jo at DNT rasserer norske fjell med "høyfjellshoteller", og at (sherpabygde) stier, klopper, bruer etc., for ikke å snakke om de røde T-ene på steiner, er enorme inngrep i naturen. En natur som ville vært "fri og uberørt", hvis det ikke hadde vært for den hersende turistforeningen.

 

Men hvis det derimot er storkapitalen som bygger en "liten tursti", er det vel OK?

 

https://klassekampen.no/utgave/2021-09-03/gav-pengegave-fekk-veg

 

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Jeg skal ikke si noe for eller imot hverken DNT eller storkapitalen, men at de lettest tilgjengelige fjellområdene "raseres" av dagens bruksmønster er det liten tvil om.

 

I fjor høst var jeg på besøk i heimbygda, og gikk for moro skyld en tur med hagla rett opp fra husene. @Jegermeistern er muligens kjent på Inndyrfjellet opp mot Sandnestinden? Fra gammelt av har der vært fri jakt på småvilt, ingen grunneiere som bryr seg med å regulere hvem som går der.

 

Mulig det er jeg som er i ferd med å bli en gretten gammel gubbe, men ting var vitterlig ikke som før. For 20-30 år siden møtte man bare andre som jaktet, fisket, plukket bær, så til sauer, eller gikk nokså bedagelig på tur. De fleste hold seg til et par halvt gjengrodde stier, mens noen av oss gikk mer "vilt". Jeg kan ikke huske at der var noen veiskilt eller røde T-er noe sted, det er jo ikke store fjellet så det skal mye til å gå seg vill.

 

Nå så det ikke ut der oppe, hardtråkkede brede stier på kryss og tvers overalt med fargerike bånd og annen merking i trærne bortetter. Stolper med veiskilt i hytt og pine, og planker lagt nedi myrene for de som ikke skjønner at man må gå rundt det blauteste. Masse folk som løper svette og høylytt pesende forbi både opp og ned, de er på "topptur" må vite. Hva gjør de på toppen? Skriver navnet sitt i ei bok, og løper sporenstreks ned igjen. Jeg tror jeg var den eneste som brukte tid på å faktisk være i fjellet og observerte naturen, alle andre bare løp hastige forbi så søla skvatt og stiene ble enda litt bredere.

 

Jeg kom meg litt vekk fra de mest trafikkerte områdene, nordover fra tinden et stykke til der det er ei ur over Lauvvatnet. Der fikk jeg faktisk skutt ei rype, all "tungtrafikk" i fjellet til tross.

 

For all del, det er sikkert bra for folkehelsa at så mange får trening i frisk luft og motbakke. Men kan de ikke i det minste begrense seg til en sti og ett sett med merking opp til toppen? Hvorfor må det være et forvirrende kaos av kryssende stier og alskens farger, og så mange oppgåtte stier at erosjon begynner å bli et problem?

 • Like 11
Link to comment
Share on other sites

Er fullt klar over at andre har like mye rett til å bruke naturen som meg. Er bare det at de sliter så mye på den ved at alle velger å "hygge seg" på den måten, og at de absolutt må merke så mange stier at det blir mer forvirrende enn til hjelp. Jeg mener, det aktuelle "fjellet" er ikke stort. Det er ikke vanskelig å orientere uten kart eller merkede stier der, bare å gå vestover så finner man vei eller hus etter maks halvannen kilometer hvis man av en eller annen merkelig grunn har rotet seg bort.

 

Og noen av disse stimerkerne har ikke helt forstått begrensningene for allemannsretten, det er ikke fritt fram å "utbedre" stier på annen manns grunn ved å fylle grus eller plank i torvmyrer eller hugge ned trær som "står i veien". 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det er et godt miljøvernerprinsipp å kanalisere/tilrettelegge 95% av trafikken til 5% av området. At sistnevnte på kort tid ser forjævlig ut og i noen tilfeller krever nye 5% er kanskje et akseptabelt offer. Problemene oppstår lokalt hvor det kanskje ikke finnes nye 5% eller de må ligge rett vedsiden av/i tilknytning til eksisterende 5%, eller ennå verre; 5% er i praksis mesteparten av all utnyttbar/farbar vei. 

 

Det blir som med sauer og rovdyr; mesteparten av de snaue to mill på beite blir jo beviselig ikke tatt av rovdyr, og mesteparten av de som dør blir heller ikke tatt av de fire store, likevel er det jo katastrofe for de som blir rammet, og det ser slett ikke pent ut.

 

Jeg er helt for tilrettelegging av deler av villmarken slik at jeg slipper å møte både folk og skilt i de øvrige delene, med mindre jeg selv vil. Det er den store fordelen ved å bo på bygda i nordnorge, og hadde jeg ville hatt det annerledes så hadde jeg flyttet til en by sørpå. Men selv her er jo relativt sett store områder i ferd med å ødelegges av folk på topptur, et konsept jeg sliter med å forstå, men akkurat det skal jeg ikke holde mot noen; problemet, innbiller jeg meg, er at brorparten av disse menneskene er ikke der for naturens eller sjelefredens skyld. De er der fordi rumpa ser ekstra bra ut på Instagram med en salig utsikt i bakgrunnen. Og det er neppe god naturforvaltning. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Vargen said:

@Jegermeistern er muligens kjent på Inndyrfjellet opp mot Sandnestinden?

 

Det stemmer det, ja! Men jeg brukte turen opp til "Knubben" til vanlig trening, eventuelt med tur videre til Jelstad. De andre løypene sleit jeg ikke så mye.

 

Sist jeg løp der, var i 2015, og da var det ikke så skrekkelig mye tilrettelegging. Jeg har en mistanke om at dette har kommet i "kommunal regi", registrering av "Kilroy was here" på noenslags "app" på telefonen. Jeg tror det er en kommunal smitte som heter "Ti på topp".

 

2 hours ago, morpho79 said:

De er der fordi rumpa ser ekstra bra ut på Instagram med en salig utsikt i bakgrunnen. Og det er neppe god naturforvaltning. 

 

Jeg har gjengitt et innlegg fra en "naturrettleder" litt lenger oppe, han mener at en del bruk, eller misbruk, av natur kan sette prinsippet om allemannsrett og fri ferdsel i fare.

 

4 hours ago, Vargen said:

Hva gjør de på toppen? Skriver navnet sitt i ei bok, og løper sporenstreks ned igjen.

 

"Trimbok"? I regi av kommunen, eller I. L. "Splint"? Det er nok flere enn DNT som har "svin på skogen", når det gjelder overdreven "tilrettelegging".

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Overskrifta til tråden (skrevet av en viss DNT-hater her på forumet) er kanskje litt misvisende, for DNT sliter ikke mer enn andre i/etter koronaen.

 

Den nye, ubetjente (ikke "høyfjellshotell" dette, nei) hytta ved Okstindan setter stadig besøksrekord:

 

https://www.nrk.no/nordland/rabothytta-i-hemnes-pa-helgeland-med-rekordar-1.15653115

 

Dette er i et område som er lite beferdet, og lite brukt. Problemene med "slitasje" på naturen er verre i andre områder. Og som nevnt før i tråden, andre aktører enn DNT er også aktive her. Jeg har tidligere nevnt "Monsen"-programmer, som gjør at hordevis av folk med mangelfull kjennskap til, og respekt for naturen, vrimler ut i terrenget. Og selvfølgelig "Trynebok-" og Instagram-kulturen, der man MÅ ha bilde av seg på utvalgte steder.

 

Forvaltningen er også mangelfull, skriver denne forskeren. Det kan jo se ut som om "hainn Stat" mener dette ordner seg sjøl:

 

https://www.nrk.no/ytring/nasjonalparkene-vare-odelegges-1.15647947

 

Link to comment
Share on other sites

On 1/13/2021 at 2:04 PM, Target said:

Jeg er, som de fleste skjønner, sterkt kristisk til DNT som organisasjon hovedsakelig pga. DNTs dobbelmoral særlig knyttet til forstyrrelser ovenfor villreinen.

 

On 1/14/2021 at 12:50 PM, Jegermeistern said:

Lokal sysselsetting blir det ikke så mye av, sjøl om det til dels er gigantiske fritidsby-utbygginger i mange bygdekommuner.

Og, som nevnt i tidligere innlegg, disse "fritidsbyene" legges ofte i lauvskogbeltet, og tvers over daler, en effektiv måte å stoppe vandringsrutene til viltet.

 

Her er et eksempel på at den gigantiske utbyggingen av bymessige strøk med digre villaer med torvtak ikke bare er til skade for viltet, men også for husdyr på beite:

 

https://www.nrk.no/innlandet/beitekonflikt-pa-kvamsfjellet-gjorde-at-kommunen-matte-arrangere-fredsmote-1.15654229

 

Hvordan harmonerer "hyttefelt-pandemien" med det stadig uttrykte ønsket om å få mer av matproduksjonen fra utmarksbeite, tro?

Link to comment
Share on other sites

Og her er et eksempel fra andre sida av dalen:

 

https://www.nrk.no/innlandet/beitekonflikt-pa-skeikampen-i-gausdal.-ivar-steine-matte-avlive-dyr-som-har-beita-1.15661466

 

Utbyggerne av torvtak-palasser bruker kjøpernes ferdsel på naboenes eiendom som salgsargument (her i bygda brukes fiskvanna jeg har pleiet som "agn" i salg av fritidshus). Og så klager folk over at dyra til de som bruker eiendommene rettmessig, er til plage for det som da blir urettmessig bruk av området, i henhold til Lov om friluftslivet:

 

Quote

§ 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.)

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.

 

Beitedyr er "berettigete interesser", å gå inntil beitende dyr er ikke "å opptre hensynsfullt", i forhold til annen manns grunn.

 

Områdene rundt torvtak-byene blir, i praksis, utilgjengelige for skye dyr som villrein. Dette representerer et mye større, og ikke minst økende, problem enn DNT-hyttene

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
On 1/13/2021 at 5:38 PM, Jegermeistern said:

Men man ville hatt mye mer spredt trafikk, og "villcamping" overalt (dette er, bokstavelig talt, "noe dritt"!).

 

On 9/3/2021 at 6:44 PM, Vargen said:

Hva gjør de på toppen? Skriver navnet sitt i ei bok, og løper sporenstreks ned igjen.

 

Men innimellom MÅ de jo drite litt. Og det gjør at vannet i bekkene i de populære turområdene ikke er drikkende. Jeg skriver om dette i en tråd om vannrenseutstyr i "Utstyr":

 

https://www.kammeret.no/topic/52585-vannrensing-i-norgevannrenser/?do=findComment&comment=1366887

 

Men dette er altså IKKE Turistforeningens skyld. Tvert i mot, skal man unngå slik "drittslenging", må man enten forsegle r***holet til samtlige turister før turen, eller legge til rette, med hus med hjerte på døra.

 

Link to comment
Share on other sites

Som jeg har skrevet tidligere i denne og andre tråder (og som fjelloppsynsmann Normann Heitkøtter skrev i "Alle menn" rundt 1970), er fritidspalassene i skogbeltet en trussel mot villreinen, i tillegg til å ødelegge andre deler av naturmangfoldet, og å være et utslippsproblem. Her er en som "henger bjella på katta":

 

https://www.nationen.no/motkultur/debatt/hyttedraumen-naturens-mareritt/

 

Og i denne sammenhengen er Turistforeningen og dens hytter en del av løsningen, ikke en del av problemet. Som jeg skrev lenger oppe i tråden:

 

On 1/13/2021 at 5:38 PM, Jegermeistern said:

Den som ikke kan innse at det er en viss fordel at 1.000 familier overnatter på ei turisthytte (sjøl om den har litt "hotell-stil), i forhold til at de samme familiene bygger 1.000 fritidspalasser midt i reinens trekkveier, må jo få lov til å fortsette å kritisere DNT.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

I denne tråden har vi diskutert (så fillende fyker?) følgene av at vi alle har rett til å gå i utmarka, også i fjellstrøk der det er sårbar natur og dyreliv. Og vi (hvertfall jeg) har påpekt at de nye "torvtak-villa-byene" i fjellskog-beltet er en stor trussel mot dyrelivet, særlig mot villreinen.

 

Men det er også et annet aspekt med "allemannsretten": Skal alle ha rett til å gå hvor som helst? Uansett forutsetninger?

 

I dag skriver vi altså 14. desember, dagen etter "Lussi Langnatt" (som har navnet fra tida med den julianske kalenderen, da vintersolverv var ca. 13 desember). Mørkeste tida på året, altså. Og kaldt, og masse snø, hvertfall 1100 meter over havet, inne i landet.

 

Og da legger 4 utlendinger i vei, til fots, opp på høyfjellet. Til overmål når det er meldt snøstorm! Og så må politi, Røde Kors etc. prøve å finne dem.

 

https://www.nrk.no/vestland/uver-pa-vestlandet_-turgaar-har-gatt-seg-vill-pa-trolltunga-1.15772317

 

Allemannsretten gjelder ikke når ferdselen er "til ulempe for grunneier". Grunneieren i dette tilfellet er vel "hainn Stat" (evt. bygdealmenning e.l.), altså oss alle. Som, sånn rent tilfeldig, er akkurat de samme som må bære utgiftene til redningsaksjonen.

 

Kan man da si at slik vettlaus framferd er "til ulempe" for alle oss som må bære utgiftene, og dermed forby galskapen?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...