Jump to content

Sølvrev

Members
 • Content Count

  943
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Sølvrev last won the day on September 13 2020

Sølvrev had the most liked content!

Community Reputation

469 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det vil alltid være en viss en risiko for at et skudd ikke treffer optimalt. Etter hvert som man finsliper skyteferdighetene gjennom trening samt jo flere år man jakter og får erfaring i å vurdere ulike skuddsituasjoner, blir denne risikoen stadig mindre. Selvfølgelig vil et grovt kaliber, eller et mindre grovt kaliber som sender kula av gårde i magnumhastighet, lage større sårkanal og kunne føre til raskere død ved ikke optimale treff. Det jeg, og en lang rekke postinger ovenfor reagerer på, er en mulig tolkning av TS' innlegg (som @Umbo så treffende karakteriserer "å kjøpe seg marginer"). Je
 2. Ikke uvanlig at enkelte rifler kan være litt kresne i kosten, men det kan være flere årsaker. Så mine spørsmål er: Hvilken ammunisjon er det som gir 45 mm + samlinger? Har du testet presisjonen med andre type ammunisjon? Kan et hardt og upresist avtrekk være en del av forklaringen? Eller kan det skyldes ergonomiske forhold? (dårlig rekylopptak,for kort/lang eller lav kolbe) Edit: eller kan løpet være utslitt eller ha mantelavleiringer som følge av slurvete puss?
 3. Swarovski Z6i 1-6x24 måler 29,5 cm inkl. gummiring rundt okularet. "Sylinderdelen" målt fra objektivende og fram til konisk del er 19,5 cm.
 4. Eksplosivforskriften §34 som jeg linket til sier hvor mye krutt og hvor mange tennhetter du har lov til å oppbevare (nedlåst), Våpenloven og Våpenforskriften sier hva som menes med ammunisjon, samt hvor mange patroner du kan oppbevare (nedlåst).
 5. Krutt og tennhetter skal være forsvarlig nedlåst, se Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) §34. Tillatte kvanta/antall framgår av forskriften. Det er ingen spesifikke krav til oppbevaring av kuler.
 6. Ja, gikk litt fort i svingene her. A-tecs demper heter Optima 45, så reven var på villspor 😉.
 7. Her er produsentens anbefalinger for rengjøring og stell (aceton er ikke anbefalt rengjøringsmiddel!). Hvis demperen er satt bort med fuktighet inni kan det muligens ha reagert med kruttslam og dannet ammoniakk? Jeg forutsetter at du alltid har tatt demperen av våpenet etter bruk. Det koster for øvrig ingen ting å kontakte A-tec (via forhandler) og høre om det er grunnlag for reklamasjon. Siden det er en moduldemper kan vel øvrige moduler være o.k, slik at du eventuelt bare erstatter den som er skadet?
 8. Våtmarksbegrepet utgikk da det tidligere stedspesifikke blyhaglforbudet ble erstattet av et generelt og absolutt forbud, som for noen år siden ble myket opp av et artspesifikt forbud nedfelt i forskriftens §17. Merk forbudet mot gåsejakt selv om fuglene oppholder seg på innmark. Og ja, det er pr. i dag lov å felle mink med blyhagl. Hvis vi får innstramminger basert på nye EU-bestemmelser tipper jeg vi igjen får et absolutt forbud mot omsetning og bruk av blyhagl.
 9. Jeg har følgende skjema på PC-en. Dato og temperatur gjelder dagen jeg testskyter. Tester gjerne 3 patroner med hver ladning. Kronograf er et nyttig verktøy. Dato Kaliber Kuletype Vekt (grs) Krutt Kruttvekt (grs) Col (mm) Hylse Primer V (m/s) Vm (m/s) T (0C)
 10. Sølvrev

  DNT sliter

  Vi må alle bidra til at naturen generelt samt viltet og viltets leveområder i minst mulig grad påvirkes negativt av menneskelig aktivitet. Lovverket, bl.a. Viltloven og Naturmangfoldsloven, har bestemmelser om hvordan naturen og viltet skal forvaltes. Jeg mener det er uinteressant om det er private "hytte- og hotellbaroner", DNT eller andre organisasjoner som bygger ut, anlegger veier/stier, eller på annen måte legger til rette for menneskelig ferdsel som kan medføre alvorlig forstyrrelse av viltet, tap av viktige beiteområder eller trekkruter, forsøpling eller andre naturødeleggelser. Det er
 11. Da kan vi kanskje oppsummere med å si at "for tung" er hva den enkelte opplever som for mye vekt i forhold til egne fysiske forutsetninger og bruksområde? Men det ble vel ikke TS så mye klokere av...? @Dodraugen var inne på våpenets lengde, en viktig faktor ift. bruksområde. Jeg vil også legge til våpenets balanse som kan ha betydning for "opplevd vekt", enten rifla bæres i hånda eller over skulderen.
 12. Ja, ser poenget med kikkert av på den type jakt. Da tenker jeg en lavere hakemontasje er løsningen. Jeg jakter for det meste rådyr. Gratulerer med et spennende og allsidig riflekaliber, forresten.
 13. Tror nok du er best tjent med en annen montasje, ja. Slik det ser ut nå har jeg problemer med å skjønne hvordan du kan komme høyt nok til å se gjennom senter av kikkerten og samtidig ha god kinnkontakt. Jeg har bygget opp med en kolbeforhøyer i skinn og skyter konsekvent med kikkerten på, enten jeg bruker hagle- eller riflefunksjonen. Med litt trening går det fint å få til raske og gode hagleskudd med forstørrelse 1-1,5 på kikkertsiktet. Min kikkert har MAK svingmontasje.
 14. Bør vel være innafor med 140 grs kuler, men litt i heiteste laget for 156 grs Oryx? Har du kronografert disse ladningene?
 15. @gribben I praksis har du bedre presisjon enn 2,49 cm, hvis du måler fra senter mellom hullene med størst innbyrdes avstand er du på bedre enn 2 cm.... I tillegg sier du det var litt vind under testskytingen, og hvis sidevinden ikke var helt stabil kan det forklare litt av avviket. Jeg ville fortsatt med N140-kruttet (N160 er i tregeste laget til 100 grs kuler) og den ladningen som ga best presisjon. Jeg ville ikke blitt forbauset om du neste gang (under optimale forhold) skyter "hull i hull" på 100 m. Jeg ville forsøkt N150/N160 til 129 grs Hornady Interbond.
×
×
 • Create New...