Jump to content

Vargen

Members
 • Content Count

  1,558
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  18

Everything posted by Vargen

 1. Jeg har ikke M18, men dette er da godt kjent og hyppig beskrevet i omtaler av modellen. Må gi sluttstykket en skikkelig dytt for å få det i lås, sånn er det bare. M18 er simpelthen ikke konstruert for å ha glatte ladegrep med fingertuppene, det må litt fart og kraft til. Antakelig mer en vanesak som krever tilvenning enn et reelt problem.
 2. Britiske stempler ser det ut som, men jeg får den ikke helt til å stemme med noen bestemt modell. Mulig en sammensetning av deler fra to eller flere våpen, hanen er muligens fra noe annet og ser ut til å ha blitt sveiset på.
 3. Da ser det ut som om de har jobbet i forvaltningssporet, i så fall finnes det antakelig ikke noen straffesak som kunne blitt henlagt. Ingen anmeldelse, dermed heller intet henleggelsesbrev. Om de kan ha gått for langt og foretatt en ulovlig ransaking kan nok bli vanskelig å bevise, men klag gjerne på det du opplevde som ufin oppførsel.
 4. I et ørlite håp om å lede diskusjonen inn på rett spor her.... Skrivet som trådstarter la ved her er et forhåndsvarsel om inndragning hjemlet i våpenloven, ikke en beslutning om ransaking hjemlet i straffelov og straffeprosesslov. Dersom de møtte opp til avtalt tid etter minst 48 timers varsel, og kun kikket i våpenskapet uten å snu resten av huset opp ned, så var det ikke en ransaking. Ufin oppførsel dersom trådstarters beskrivelse er riktig, men like fullt ikke noen ransaking i strafferettslig forstand. Forvaltningslov og våpenlov har ikke like høye beviskrav som stra
 5. Høres litt merkelig ut, men juristen har tydeligvis ikke hatt helt peil siden det ser ut til å være gitt beslutning om ransaking på bakgrunn av noe som ikke i seg selv er ulovlig. Hva i all verden hadde "en representant for fylkesmannen" med dette å gjøre? Feil gjøres desverre, de fleste i politi og påtalemyndighet er ikke mer våpeninteresserte enn den gjennomsnittlige Ola Dunk. Har selv måttet ordne opp etter kolleger som ikke helt forsto at våpendel låskasse (lower) pluss våpendel pipe (upper) utgjør en AR, de trodde de hadde funnet et uregistrert våpen. M
 6. Jeg vet om en som skal skrotes, men samme del er brukket på den også. Et ikke helt imponerende gjøkur det der, H&K pleier å lage bra greier men de børsene har noen svakheter.
 7. Fyllingskule er det norske ordet for slug. Brennecke er en type fyllingskule.
 8. Heisann, lenge siden sist.. Jeg hadde store ambisjoner, men møtte beklageligvis veggen i den virkelige verden så jeg falt av lasset her på kammeret. Bra jobba at dere fikk sendt et ganske så gjennomtenkt høringssvar, nå får vi bare vente på fortsettelsen... Jeg har en følelse av at dette arbeidet ikke ligger øverst i bunken hos myndighetene nå om dagen, så det tar sikkert litt tid.
 9. Og det er en risiko samfunnet har valgt å ta, så langt. Som sagt, barnesikring og det forhindrer en vanlig innbruddstyv i å åpne ild helt med en gang.
 10. Jeg tror grunnen til at EU vil ha registreringsplikt og serienummer på sluttstykker ikke handler om oppbevaring. Det handler om å gjøre det vanskeligere å skaffe deler for å sette i stand deaktiverte våpen. Merk at flere av delene departementet foreslår som vitale i forhold til oppbevaring ikke er foreslått nummerert eller registrert, man kan jo ikke nummerere en flint eller innføre løyveplikt for å ta med seg en flintestein hjem fra stranda i Danmark der det er flint over alt. "Vital del" i norsk forstand er ikke helt det samme konseptet som "essential part
 11. Det er ingen som vil gjøre hane og tennstempel registreringspliktige, akkurat som at flint til flintelås ikke blir registreringspliktig selv om den etter departementets forslag skal regnes som vital del. Hele poenget med å definere hane som vital del er å gjøre oppbevaringsreglene mer fleksible. På noen våpen er det enkelt å ta ut sluttstykket, på andre er det mindre jobb å løsne hanen (ofte kun en skrue pr hane på hanehagler). Det blir krav om å merke sluttstykker og andre registreringspliktige deler med unikt serienummer ja, men så vidt jeg har skumlest meg fram til g
 12. Ingen politiker. Så vidt jeg vet var dette blant de siste krampetak på kontoret fra "han hvis navn ikke må nevnes", før han gikk av med pensjon. Mulig jeg tar feil så korriger meg gjerne, men mitt inntrykk er at svært mange av de tullete reglene vi har i dag opprinnelig kom i rundskrivs form fra den unevnelige byråkrat og hans kollega. De var vel to ansatte i Justisdepartementets politiavdeling, senere POD, som i flere tiår fant på nye forbud etter eget forgodtbefinnende. Disse forbudene hadde tvilsomt hjemmelsgrunnlag og ble derfor løftet opp til forskrifts form
 13. Mer kommer, men skrivearbeidet tar tid når en må søke opp kilder og lese andre lands lovverk underveis. Har tenkt å si noe om hvorfor det er bedre å regulere magasinet enn våpenet, slik EU gjør, og om hvilke faktorer som objektivt sett avgjør skadepotensiale (ikke overtre og pistolgrep i alle fall). Videre noe om diverse forbuds historiske bakgrunn i 80-tallets forbud mot alt som var nytt og skremmende. Skateboard ble forbudt, og Monty Pythons film Life of Brian ble forbudt på kino. VHS- filmens inntog førte til frykt mot alle "voldsprodukter" og i særdeleshet våpen som noen få byr
 14. Forslag til videre tekst, et utkast i alle fall: Skytesport er internasjonal idrett, og norske skyttere har oppnådd gode resultater i internasjonale mesterskap i en rekke grener. Som all annen idrett er skytesporten avhengig av et ensartet, internasjonalt utstyrsreglement for å kunne konkurrere på like vilkår. Det er derfor svært uheldig om Norge som det siste land i Europa skal ha et strengere krav til pipe- og totallengde enn de 30 cm pipe og 60 cm totallengde som EU har fastsatt. Videre er det svært uheldig om Norge som eneste land i Europa skal ha subjektivt begrunnede og vagt def
 15. Som @PsAico skriver, skal vi prøve å få til en mer omfattende endring må vi begrunne dette i innledningen. Jeg prøver meg på noe her, endringer og tillegg i rødt. Jeg tar ikke med den første delen av innledningen, der jeg ikke har noen forslag til endringer. Det er vår oppfatning at enkelte detaljer i forskriften, slik den er foreslått, vil kunne stå i veien for slik utvikling og etter relativt kort tid komme i utakt med samfunnet. Videre synes det problematisk at forskriftens klassifisering av tillatte og forbudte våpen ikke fullt ut harmoniserer med EUs våpendirektiv. Vi vil derfor fore
 16. Flere land har en regel om at komp/whatever må være "permanent festet" for å telle med i pipelengden. Minimum en blindnagle som må bores ut, eventuelt en sveiseperle eller hardlodding. Uten å ha sjekket med alle land, så tror jeg det er minst risiko for trøbbel ved grensepassering til stevne i utlandet hvis lista legges ved noe som ikke kan fjernes uten å bore/slipe/smeltes. Leser på nytt i EU-direktivet, "uten verktøy" er spesifisert i en klassifisering av forbudt våpen kategori A :. Semi-automatic long firearms (i.e. firearms that are originally intended to be fired from the s
 17. @Cardinal, om kompen er hardt fastskrudd eller har satt seg fast pga mantelavleiringer endrer ikke på noe. EU-regelen på dette med "uten verktøy" begrenser seg vel også til folde- innskyvbar eller avtakbar kolbe, flammedemper etc er irrelevant i den sammenheng. Poenget er at ting konstruert med skruespor eller sekskant for fastnøkkel eller lignende og noenlunde fastskrudd "krever verktøy", mens en knapp du kan trykke inn med en finger ikke krever verktøy. @M67, Videre så spesifiserer EU-direktivet at det gjelder innfellbar/avtakbar uten tap av funksjonalitet. At elg-mæv
 18. Som i EU, måles i korteste skytbare konfigurasjon som ikke krever verktøy for å demontere. I EU teller stokken med i totallengden, så lenge den ikke kan tas av uten verktøy og våpenet fremdeles kan skytes med etterpå. Et skrujern er et verktøy, så lenge du må løsne en skrue for å få rifla ut av stokken for puss er du innafor EU-kravet selv om våpenet blir kortere enn 60 cm i adskilt tilstand.
 19. Delvis repost med noen endringer, jeg har forsøkt å kombinere @PsAicos formuleringer og det jeg selv vil foreslå som endringer i forhold til min forrige posting av samme tema. Mine forslag til endringer i forhold til det PsAico la ut i artikkelen er her markert i rødt. § 1-1 Definisjonar: «2. Pipe: sylindrisk metallstykke med eit gjennomgåande hol, som er kamra for bruk av ferdigladde patroner.» NOJS bemerker: Bortsett fra konkurransepiper med tung profil har mange, om ikke de fleste, piper en annen form enn sylindrisk, ja de kan endog være oktagonale. Forslag til
 20. Søk i vei, det skjer ikke noe værre enn at du kanskje får nei. Kanskje får du ja. Kanskje får du beskjed om at det har gått for kort tid fra forrige narkotikasak, eller kanskje er sju år mer enn nok.
 21. Forslag, sånn grovt og omtrentlig: Departementet har foreslått en ordning hvor alle deaktiverte våpen må kontrolleres ved Kripos, både ved nye deaktiveringer og ved eierskifte av allerede deaktiverte våpen. Dette kan bli kostbart for den enkelte, og i tillegg kan Kripos få svært mye arbeid. Omfanget av handel med deaktiverte våpen er ukjent, men søk på Finn.no viser at det nærmest til enhver tid annonseres omtrent 150 deaktiverte våpen og våpendeler. Nye annonser kommer til nesten hver dag. Per år kan man derfor anslå at det selges et sted mellom noen hundre og e
 22. Kan vi komme oss tilbake til temaet høring ny våpenforskrift kanskje? Dette begynner å skli ut.
 23. @Elg, vil du samtidig ha forbud mot rød farge på ekte våpen? Slike påbud om synlig merking på lekevåpen gir i verste fall falsk trygghet, man må håndtere det som skarpt inntil man er sikker på det motsatte uavhengig av hvilken farge våpenet har.
 24. @NM149, at noe ble gjort betyr ikke at det var lov den gangen heller. Når det fantes krav til deaktivering og disse ikke ble fulgt, så er ikke våpenet plombert i henhold til tidligere krav. Så kan det være at noen våpen ble deaktivert i før krav ble stilt, men langt de fleste er deaktivert senere og i mange tilfeller har våpenet vært registrert slik at plomberingdato er kjent. Edit, jeg sjekket noen gamle rundskriv nå. Da våpenloven av 1961 trådte i kraft var siste frist for å søke om å få registrert et våpen 31.01.1964. Fram til det tidspunktet ku
×
×
 • Create New...