Jump to content

Hva blir konsekvensen ved et forbud mot bly i jaktkuler?


hjortefot.com

Tror du at det blir forbudt med rifleprosjektil som inneholder bly?  

260 members have voted

 1. 1. Tror du at det blir forbudt med rifleprosjektil som inneholder bly?

  • Ja
   55
  • Nei
   189
  • Bryr meg ikke
   16


Recommended Posts

Vi husker alle den mindre smidige overgangen til blyfrie patroner til hagle. Eldre børser blei satt bakerst i skapet eller solgt, utvalget av ammunisjon krympet, prisene på lovlig ammunisjon startet på et langt høyere nivå. Det var mange som kunne kjøpe pene brukte hagler til en grei pris.

 

Hva om myndighetene mot all sunn fornuft forbyr bruk av bly i rifleprosjektil?

1221255975_resized.jpg?width=619&height=464

 

:arrow: Hva kan bli den ytterste konsekvensen?

 

:arrow: Hva med "finere" kalibre som ligger helt på vippen til å være lovlige til storviltjakt?

 

:arrow: Hvilke fullgode alternativer har man tilgjengelig på markedet i dag?

 

 

Noen konstruktive innspill?

Link to comment
Share on other sites

Garantert at forbud kommer, det er bare et spørsmål om tid.

Ja det er viktig å gi opp med en gang :roll: Skal en argumentere slik er det like greit å være for et forbud.

 

Faktum er at det skytes veldig mye mer med hagle enn med rifle på jakt, og hagla sprer 30-40gram hagl utover i landskapet for hvert smell, fordelt som hagl tom. Og likevel kan ingen dokumentere at det er skadelig utenom våtmarker.

Det har dog vært vist at rovfugler som spiser skadeskutt vilt kan slite.

Et rifleskudd er for 6.5x55 sin del ca 8 gram bly, og kanskje 10 for .308, altså omtrent 1/4 av vekten av en hagleladning, dette ender i mange tilfeller hjemme hos jegeren, i slaktet. eller det ender som en klump et sted i skogen.

Uansett er problemet MYE mindre enn ved hagleskyting. Derfor tror jeg et forbud er forholdsvis langt framme.

 

Likevel bør jegerorganisasjonene allerede nå, forsøke å finne dokumentasjon på at det er ufarlig, og ha denne klar.

 

Konsekvensene av et blyforbud trenger ikke bli veldig store, en kan ikke lenger jakte med samme ammo som en trener med, da bly koster 1/4 av kobber. En må pusse litt mer.

Homegene blyfrie kuler fungerer utmerket både ballistisk og i vilt - og et evt. forbud vil helt sikkert følges opp med lavere energikrav, for å sukre pillen og gjøre det gjennomførbart.

Uansett er det ikke noe problem å lage 9g homogene kuler til 6.5mm - amerikanerene kan ikke bruke dem, men vi kan.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Og likevel kan ingen dokumentere at det er skadelig utenom våtmarker.

 

 

Og likevel er blyhagl forbudt, så hva er poenegt ditt?

 

Jeg har ikke argumentert for noe som helst, jeg bare hevder at ja, bly i rifleamunisjon vil bli forbudt her til lands. Det kan scoeres alt for billige "miljøpoeng" på dette til at norske byråkrater og politikere klarer å holde fingrene unna.

Link to comment
Share on other sites

Poenget mitt er at med argumentasjon slik som din, så er det veldig lett for f.eks. NJFF å gå med på det uten problemer - for det er det jo ingen vits i lage bråk over en allerede tapt sak?

Dersom du aksepterer at det kommer uansett, hvorfor skal du arbeide imot?

 

Den er i tillegg splittende, irriterende defaitistisk, og bidrar til "motpartens" sak - dessuten har det ingenting med trådstarters spørsmål å gjøre!

 

K

Link to comment
Share on other sites

Tror du vi satt helt stille i en krok hele 90-tallet når Juge-Jens i sin første ministerpost satte igang og skulle forby bly væpnet med en rapport som konkluderte at blyhaggl ikke var noe miljøproblem?

 

 

 

:arrow: Hva kan bli den ytterste konsekvensen?

 

:arrow: Hva med "finere" kalibre som ligger helt på vippen til å være lovlige til storviltjakt?

 

:arrow: Hvilke fullgode alternativer har man tilgjengelig på markedet i dag?

 

 

 

-Kraftig redusjon i antallet skyttere, speseiellt på "mosjonist-nivå" pga økte kostnader, det vil være ekstremt naivt å tro at et slikt forbud kun vil gjelde jakt, siden det store volumet av dette blyet brukes på skytebaner (ref blyhaglsaken, forbudet gjaldt først kun på bane)

-Den norske elgen bli vel ikke mindre hardskutt, så sannsynligvis vil dagens margianlt godkjente kaliber (fesk 6,5x55) bli forbudt

-Sikkert mange

Link to comment
Share on other sites

Elgen dauer av 9.1g LApua Naturalis idag, så at den ikke skal gjøre det i framtida, synes meg som svartmaling...

 

Å fabulere om at 6.5x55 skulle bli forbudt på elg er så tåpelig at jeg tror jeg detter av stolen :lol: .

Det vil f.eks. gi 50% av norges storviltjegere stjernegrunn til å kjøpe ETT VÅPEN TIL(!), noe som nok vil velte endel papirstabler inne hos POD :roll:

 

Jeg gidder ikke diskutere mot slikt

 

K

Link to comment
Share on other sites

Hva kan gjøres:

 

Sosialisme: varierende grad av statlig kontroll

Liberalisme: varierende grad av inviduell frihet

 

Hvilket av disse systemene som får rå over tid vil være avgjørende for muligheten til utøvelse av jakt og skyteinteresse....i all den tid vi ikke har noe "2nd amandment" i grunnloven.

Link to comment
Share on other sites

Man vet jo aldri hva som kan skje her i landet, men hvis man ser på grunnen til at blyhagel ble forbudt så var dette for og minske utslipp av bly til natur i henhold til internasjonale forpliktelser het det jo i "høringsbrevet" så jeg vil tro at så lenge Norge har kuttet så mye ned på utslipp av bly til natur er det ingen nåværende grunn til og forby bly i rifle kuler. Men jeg har jo tatt feil før jeg, som da jeg var skrå sikker på at den rødgrønne regjeringen skulle bli hivi på huet og ræva ut av stortinget :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Det er primært skytesporten som vil bli lidende, et forbud mot blyholdig rifleammo vil i praksis eliminere alt av tilgjengelig match- og treningsammo. Homogene kuler er ikke et reellt alternativ, hverken når det kommer til pris eller ytelse, og forsvarets erfaring med miljøammo er mildt sagt skremmende. Katastrofen vil være enda større for håndvåpenskytterne som ikke kan benytte homogene prosjektiler.

 

For jaktutøvelsens del vil konsekvensene neppe bli så ekstreme. Det er i dag mange produsenter av homogene kuler som oppfører seg upåklagelig, og selv om prisen på disse er stiv er vel ikke det gjennomsnittlige forbruket av jaktammo så voldsomt høyt. Man bør revurdere dagens krav til kulevekt og energi noe da homogene kuler i praksis fungerer som tyngre tradisjonelle kuler, regner ikke med at det skulle være noen hinder for dette.

 

Indirekte vil dette likevel ha store konsekvenser for jakta da dette vil eliminere treningsviljen hos de fleste. Det er vanskelig nok å få folk til å skyte mer enn de pålagte 30 nå, uten betalbar ammo vil det bli bortimot umulig.

 

Et begrenset forbud mot blyholdig jaktammo vil løse de fleste problemene, men også eliminere (den eventuelle) effekten av forbudet. Jeg har ikke noen tall på dette, men at mengden bly som tilføres naturen fra jaktammo er betydelig tror jeg ikke noe på. Effekten av denne er heller ikke som feks blyhagl som har langt større overflate per gram bly og større tilgjengelighet for vilt.

Link to comment
Share on other sites

Om det virkelig sitter noen og jobber med og få til ett totalt blyforbud så må vi sette ned foten.

ryddesalg.jpg

Kanskje vi skulle gjøre litt om på denne flyeren, og få litt friskere blod inn der, var ikke mange dagene siden jeg leste at gjengen der faktisk greier og kjøre norge på røde tall, er det mulig ???

Vi gir dem sparken.

Link to comment
Share on other sites

men at mengden bly som tilføres naturen fra jaktammo er betydelig tror jeg ikke noe på

Om det virkelig er fare for et slikt forbud så er det her det må angripes, med dokumentasjon, fakta, og faglig tyngde.

Det som gjlr at jeg ikke tror på et slikt forbud er

- blyproblemet (for her er det så mye bly at det kan være et problem) ved skytebaner kan adresseres ved oppsamling av massen i fang-vollen - moderne baner har sand oppå

betongplattinger.

Det er sjelden noe problem uansett da "alle" har sandvoller og kulene ligger tørt og uskadde

- bly i naturen fra rifleprosjektiler er ikke noe problem, si det er 500 000 skudd i året a 10g *,

5 000 000 gram = 5000kg /5 tonn bly fordelt over det ganske land...

For blyhagl snakket en vel om 200-400 tonn.

 

Det totale utslippet av bly til natur i Norge idag er ca 300 tonn, så blyhaglforbudet reduserte dette (forutsatt riktige anslag av antall skudd og av resten ab utslippene) til omlag halvparten.

En ser at forurensing fra blyholdige riflekuler er forsvinnede lite i sammenhengen.

Men, bly fra skytebaner ER et potensielt problem - og å unngå forbud her vil nok være enklere om en gjennomfører alt en kan av tiltak for å holde dette blyet på plass i vollene.

 

 

*50k elg, 100k hjort, 50k rådyr, 10k villrein, 10k rev, 2k bever + overestimert småvilt med rifle

 

K

Link to comment
Share on other sites

Hvis bly i riflekuler mot formodning blir forbudt, så blir i alle fall jeg nokså grinete. De våpnene jeg skyter mest med er nemlig 100 år og eldre, noen med løp i tvilsom stand og ustandard dimensjon så fabrikk-kuler ikke er noe alternativ. De eldste børsene tåler ikke mantlet ammo en gang, og homogene kuler tør i alle fall ikke jeg å sende gjennom dem. Svartkrutt og Barnes X høres ut som en dårlig kombinasjon!

 

Ja, jeg jakter faktisk med antikke børser. Et eventuelt blyforbud vil medføre at jeg får behov for flere nye våpen...

Link to comment
Share on other sites

Bly i riflepatroner kommer nok til å bli en greie det også, men om vi greier å vri en eventuell debatt over på kun det som kan sies å være ett potensielt problem har "vi" nok gjort mye. Foreløpig er det bare tre "problemer" med riflebly: blyrester i viltkjøtt tiltenkt konsum, blyrester i slakteavfall, skadeskutte dyr og skutte dyr som blir lagt igjen med vilje (f.eks kråker, mårhund, villmink og annet som "alle" er enige i at kan/må/skal jaktes/skytes uten at særlig mange har noe nyttig de kan bruke fangsten til) og skytebaner (der konsentrasjonen nødvendighvis blir rimelig mye høyere enn hva jakt kan klare i selv de mest populære terreng).

 

Selv med konservativ bruk av føre-var-prinsippet vil "vi", om dedebatten klarer å begrenses til disse potensielle problemene, kunne begrense konsekvensene til helt akseptable nivå. Jeg ser for meg at vi burde klare å lande på nye krav til utforming av skytebaner, krav til restvekt i blyholdig rifleammo til jakt på "matvilt" og krav til "avfallshåndtering" ved "kråkesprengning" og tilsvarende.

 

Sier vi ja til alt, eller nei til alt, får vi helt sikkert ingen nevneverdig innflytelse i det hele tatt. Og det beste vi isåfall kan håpe på er en liten utsettelse før det er helt slutt for bly i alle rifler.

 

Men jeg er mer bekymret for hva som skjer med bly i fiskeredskaper, for der er det faktisk ganske betydelige mengder som havner i vann hvert eneste år...

Link to comment
Share on other sites

Men jeg er mer bekymret for hva som skjer med bly i fiskeredskaper, for der er det faktisk ganske betydelige mengder som havner i vann hvert eneste år...

 

Det har allerede skjedd noe der, søkker er i større og større grad laget av feks. sink. Bly er selvfølgelig bedre der også, selv om jeg personlig ikke har opplevd overgangen som like problemfull. Men de mer ihuga fiskerne har vel like sterke meninger om det som vi har om stålhagl...

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder mengden bly som M67 har regnet seg frem til, så kan vi jo bare ha i bakhodet at dette er vesentlig mindre enn mengden cynaid (blåsyre) som spres over nasjonen hver vinter i forbindelse med veisalting (Ja, det benyttes intill 4% blåsyre som antiklumpemiddel i veisalt).

Bare som en liten tankevekker :roll:

Link to comment
Share on other sites

AHEM! Ferrocyanid (Fe(CN)6) er IKKE det samme som blåsyre (HCN) og kan ikke sammenliknes mtp giftighet.

 

Although many salts of cyanide are highly toxic, ferro- and ferricyanides are less toxic because they tend not to release free cyanide

Litt kjemikunnskap er kjekt når man diskuterer slikt.

Link to comment
Share on other sites

Bly i rifleammunisjon er et mildt sagt marginalt problem. Men det er jo bly i haglammo også, ihvertfall utenfor våtmarker. Hvilket ikke hindret en viss nåværende statsminister i å bruke "blyet skal vekk, uansett" som et svingstangargument for å komme seg opp og fram i det politiske landskapet. I et land der opinionen (massemedia og deres lydige konsumenter) uten forbehold godtar at diskusjonen skal gå på hvor lurt/riktig/farlig det er for en viss dame fra Lommedalen å ta kontakt med døde personer, heller enn å avvise slikt som reinhekla sprøyt, vil jeg tro at fornuftige argumenter står enda svakere nå enn for 20 år siden.

 

Av de mulige "problemene" mS lister opp, bør vi nå ta tak i det med blyrester i viltkjøtt. Hvis blymotstanderne klarer å overbevise opinionen om at tall a la Arnemos (grovt feilaktige sådanne) er riktige, vil vi miste (siste rest av?) troverdighet. Folk som med vilje pjåter bly i seg sjøl, er vel ikke tilregnelige! Vi er vel tvert i mot allerede kraftig hjerneskadde!

 

Tør jeg foreslå (nå hopper vel styret og moderatorkorpset i stolene) en liten undersøkelse her på Kammeret? En tråd der folk legger inn data for skudd mot hjortevilt, pålitelige (!?! ikke jaktskrøner!) opplysninger om skuddplassering/-vinkel - gjennomskyting/stoppet i viltet - restvekt av gjenfunnet projektil - hvor i sårkanalen projektilet ble gjenfunnet - øvrige bly- og mantelfragmenter etc. Vekt av projektil - kulerester må være veid på tilstrekkelig nøyaktig vekt. Noen av oss (som om vi har for lite å gjøre?) kan sette disse opplysningene inn i regneark e.l., for å se om vi kan få til noe slags "resultat" ut av det.

Link to comment
Share on other sites

Ellers så kan vi jo bare vente til Arnemo presenterer sine funn i helhet. Er vel nettopp dette han har gjort over en periode på noen år nå og arbeidet er enda ikke avsluttet. :wink: Syntes det er godt gjort at funnene han avvises som tull, før han har sluppet mer enn en par små artikler av det totale arbeidet.

 

Konsekvensene av forbud mot bly..tja.. mindre treningsskudd for min del. Kan bli kostbart å være på skytebanen en par ganger i uka med "miljøkuler". Under praktisk jakt tror jeg ikke det ville blitt store forandringer. Men håper og tror det ikke kommer et forbud, iallefall ikke med det første.

Link to comment
Share on other sites

[...]Tør jeg foreslå (nå hopper vel styret og moderatorkorpset i stolene) en liten undersøkelse her på Kammeret? En tråd der folk legger inn data for skudd mot hjortevilt, pålitelige (!?! ikke jaktskrøner!) opplysninger om skuddplassering/-vinkel - gjennomskyting/stoppet i viltet - restvekt av gjenfunnet projektil - hvor i sårkanalen projektilet ble gjenfunnet - øvrige bly- og mantelfragmenter etc. Vekt av projektil - kulerester må være veid på tilstrekkelig nøyaktig vekt. Noen av oss (som om vi har for lite å gjøre?) kan sette disse opplysningene inn i regneark e.l., for å se om vi kan få til noe slags "resultat" av det.

 

Eller enda bedre/mer relevant: Få røntgenfotografert ett antall pakker viltkjøttdeig (for det er vel gjerne i kjøttdeigen kjøtt fra nærområdene til treffstedet havner?). Blandt nesten 30.000 medlemmer må det være noen med kontakter som kan gjøre slikt på dugnad? (en veterinær eller tannlege eller noe med sans for å leke med det nye fancy røntgenapparatet sitt?) Med litt gjennom tenkt utvalg av kjøtt burde det gå an å begrense seg til noen ganske få pakker/kg kjøtt (f.eks ved å lage en egen høyrisiko ugave av kjøttdeigen der kun de mest mistenkelige kjøttbitene havner) ?

Link to comment
Share on other sites

Forskere mener at kjøtt 30-45 cm fra sårkanal må kastes pga. for høyt blyinnhold. Er et under at vi er i live.. En ting slår meg; hvis man bare skulle spise kjøtt, grønnsaker, frukt, etc. som er 100% rent og uten noen uheldige tilsetninger, hvor lenge ville man overleve da. For noe slikt finnes vel ikkje..

 

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.7298204

Link to comment
Share on other sites

Jeg tviler veeeelidig på Aarnemos rapport har noe praktisk betydning. Hvis en hadde jaktet elg med varmintkuler ok, men når gode jaktkuler i dag har restvekter på 90%++, og de få% igjen nødvendigvis har gått i lunger, hvor mye er da i lårsteika? Skulle likt å sett analyser av kjøtt fra to dyr skutt i samme område med bly kontra kobberkule. Tror ikke det er mye bly her. Kobber...har nå det blitt ufarlig også å få i seg? Restvektene til kobberkuler kan sammelignes med premium bly ala Trophy bonded o.l.

 

Bly i luft fra bensin...DET var noe som folk fikk i seg det

Link to comment
Share on other sites

Det store spørsmålet er om vi selv tør å spise kjøttet som er forurenset av bly. Hvis dere ikke tror det har betydning for helsa, så kan dere begynne med å se litt grundig på helsa til de elghundene som har fått spise i seg avskjær fra skuddsår gjennom et langt jaktliv. Noen av disse vil ha helt klare tegn på blyforgiftning.

Det første som skjer er vel at det blir vanskelig å få solgt kjøtt som er skutt med blykuler.

Vi som jegere kan og bør kjempe for at vektkravet (9g) for storviltkuler i Norge må reduseres, eller helst erstattes av et forhøyet energikrav

Link to comment
Share on other sites

Syntes det er godt gjort at funnene han avvises som tull, før han har sluppet mer enn en par små artikler av det totale arbeidet.

De metodiske feilene i det som foreløpig er kjent av Arnemo et. als arbeider, er grundig diskutert i denne tråden.

 

Skal en få et noenlunde riktig bilde av en undersøkelse som denne, må en gjenfinne kuler som går tvers gjennom - ikke helt enkelt!

 

Men en kan "avlive" (den feilaktige) konklusjonen om at "alt" blyet ender i kjøttet, ved å ta framparten av en elg, der en gjenfinner projektilet, røntgenfotografere kjøttet og/eller undersøke lungevev, bein, bortskåret skotthol etc., og se hvor stor del av vekttapet til projektilet som er i de delene vi spiser, kontra hvor mye som er (forsvunnet via) i innmat/blod/bortskåret kjøtt. (Så får vi eventuelt la være å gi hunden slike "lekkerbiskener" ved fallet. Innmat etc. bør graves ned uansett, for ikke å fore opp rovdyr og -fugl).

 

Det jeg er interessert i, er hvor stor del av skuddene som gir gjennomskyting, på forskjellige størrelser vilt (jeg har faktisk ikke gjenfunnet noen 9,3-kule i rådyr enda - forstå det, den som kan! :mrgreen: ). Jeg ville også gjerne hatt ei samling projektiler som har stoppet mot skinnet på motsatt side, på store dyr - disse har sannsynligvis møtt mindre motstand, og vil ligne på de som går tvers gjennom (mulig Arnemo har slike data upublisert).

 

Men denne diskusjonen hører vel strengt tatt heime i den andre tråden - denne tråden omhandler et blyforbud i rifleammo! Beklager OT!

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Skulle ønske at utøvende myndighet leste Svenske Jakt & Jägare. I nr 1/2-09 står en artikkel om " Forbud mot blyfritt " i den Tyske delstaten Brandenburg. Der ble det helomvending til blypåbud etter tre år. Det var den store rikosjett-faren som var tungen på vektskålen. På side 26 står det om testen J & J hadde. Helmetall-kulene hadde etter gjennomskyting en fart på 300 - 350 m/s, samme fart som en .22 - kule har fra munningen, bare med litt mere tyngde. En .22 - kule har sikkerhetsavstand i sikteretning på 1.5 km. Nå kommer som regel storkaliberkuler ikke ut med stor BC etter gjennomskyting, men fanken ikke god å stå i veien for.

Link to comment
Share on other sites

Bly i ammunisjon er ufarlig.

Jeg vill påstå at det finnes på verdens basis veldig lite dokumentasjon på at det er farlig

og utgjør en miljøtrussel. Bare finn frem gamle skolebøkene i kjemi. Bly som den er i ammunisjon

er uoppløselig. Blysalter derimot, feks som fantes i bensin, etc er farlig.

 

Bare finn frem en blyklump og prøv å får den til å reagere med noe som helst, på en

kjemisk måte.

Link to comment
Share on other sites

qcnr,

 

enkelt sagt er alt det sier feil... Gå og skaff deg ordentlige kjemikunnskaper. Likevel er jeg langt på vei enig i konklusjonen din (Første setning).

- Bly er langt ifra uoppløselig, særlig i sure miljøer, men og i basiske vannløsninger vil noe løses ut. Det løses relativt godt i eddik og i appelsinsaft f.eks. og slik lages "blysukker", blyacetat.

- Tetraetylbly som fantes i bensin er ikke noe salt, dog ble det av og til brukt etylbromid i tillegg, men det er iallefall ikke et bly-salt...

- Og til slutt, det er enkelt å få en blyklump til å reager med nesten hva som helst.

 

Om en ikke aner er "Damn Sjit" om et emne så kan en holde kjeft, eller iallfall ikke gi seg til å påstå ting som er direkte feil! En kan være uenig i om vi skal ha ulv, eller om risikoen ved bly er stor eller liten, akseptabel eller uakseptabel.

Blyets kjemi har imidlertid være delvis kjent i årtusener og den kan regnes som FAKTA, ikke til å diskutere!

 

K

Link to comment
Share on other sites

Unødvendig sitering fjernet. Kjell Olav

 

Hurra.

jeg liker din siste setning, men mitt innlegg var ment litt å får fram et poeng, og det er

når i historiens lange tid har politiske vedtak hatt noe som helst med fakta å gjøre?

Hvis det var slik hadde det ikke kommet det nye forskrift om blyforbud i hagl ammunisjon.

Det var allerede forbud for våtmarksjakt.

 

Så mest sannsynlig er det at et forbud kommer, uansett hvordan fakta er.

Link to comment
Share on other sites

Tror politikerne vil få mer motstand en den gangen det ble vedtat forbud mot blyhagl,

da la njff seg flate og ga opp alt for let. Når det gjelder riflekuler kommer vel også dfs

inn i bildet, vil være kattastrofe for de som driver konkuranseskyting om det skulle bli

et forbud. Det jobbes vel også nå for å få tilbake bly i hagleammunisjon, vordan den saken

ender er vel mer usikkert.

Link to comment
Share on other sites

enkelt sagt er alt det sier feil... Gå og skaff deg ordentlige kjemikunnskaper. Likevel er jeg langt på vei enig i konklusjonen din (Første setning).

- Bly er langt ifra uoppløselig, særlig i sure miljøer, men og i basiske vannløsninger vil noe løses ut. Det løses relativt godt i eddik og i appelsinsaft f.eks. og slik lages "blysukker", blyacetat.

 

Det er jo fint at du har kjemikunnskapene i orden M67. Men jeg kan ikke la være og undre meg over hvorfor du trekker fram at bly er relativt godt løselig i eddik og appelsinsaft. Sist jeg var ute i skauen kunne jeg verken se appelsinsaft eller eddik :lol: . Kansje du burde gå og skaffe deg naturkunnskaper.

 

- Og til slutt, det er enkelt å få en blyklump til å reager med nesten hva som helst.

Det ser ihvertfall ut som om det er mange her på forumet som reagerer på bly... :lol::lol::mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Den var god "bly", (ikke set apelsinjuice eller edikk i skogen), tenker den sat, eller kanskje

fins edikkdammen eller appelsintjærnet :lol: vem vet. Fra spøkk til alvor, ser ingen grunn

til at bly i naturen skal være så farlig som det påstås, det er jo snakk om små menger

.

Tjah, litt sur nedbør og den sitter ordentlig. Jeg brukte de eksemplene for å vise at bly løses i mye rart, magesyre inkludert. Sur jord er det nok av også.

For ALVOR så er bly løselig og giftig - nok bly vil gjøre unger til bablende idioter, eller gi de alskens andre sykdommer. Dette er et stort problem ved blyproduksjon i f.eks. Kina. og var det i USA, nå er det ingen som tør lage bly i USA lenger. De flytter fabrikkene og forgifter folk i U-land istf...

At fugler som spiser blyhagl dør eller ikke klarer å formere seg er godt dokumentert - Du som ikke klarer å stave "spøk", du har vel en grundig utdannelse innen kjemi som gjør deg kvalifisert til å "ikke se noen grunn til å tro at bly i naturen er så farlig"?

 

Du aner tydeligvis knapt hva du snakker om, likevel er jeg enig med deg!

På tørt land, som kuler liggende rundt om kring, som blybiter vi kan spytte ut eller skjære ut av kjøttet -osv. SÅ tror ikke jeg heller at det er noe problem. Men det er ikke fordi bly ikke er giftig eller løselig, rett og slett fordi det er noen ( i den store sammenhengen) få kuler som er store og langt imellom. Og de fleste blir med hjem.

På skytebaner er det enkelt å samle opp kulene, og det gjøres på moderne baner.

 

Men, hvordan du snur og vender det. Bly er og blir giftig, les om blyforgiftning du.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Personligt ser jeg ingen problemer med at fortsætte med bly i jagtprojektiler, udfra et miliømæssigt synspunkt.

Lidt fakta som dog kan dæmpe panikken ved tanken om et evt kommende forbud:

Materialepris for 10 gram bly = ca 20øre

Materialepris for 10 gram rent kobber = 70øre

Materialepris for 10 gram messing = 45 øre

Materialepris for 10 gram rent tin = 90 øre

Det er formodentligt ikke materialepriserne for et enkelt projektil som ruinere jegerne

 

Priserne på drejede messingkugler vil være ubetydeligt højere end traditionelle blykugler, hvis en professionel producent starter. Drejede messingkugler med vældigt smalle medbringer ribber vil være fuldt anvendelige til mængdetrening.

Jagtkugler i lidt mere bukkebart messing vil både pris og ydelsesmæssigt kunne fremstilles til marginalt højere pris end traditionelle kugler

Tin kan for sortkrudtskytternes vedkommende saktens anvendes. Det er beskrevet gentagende gange fra den amerikanske borgerkrig.

 

Jeg har overværet forsøg med homogene kugler som var fremstillet med et specielt friktionsreduceret design, hvor man kunne få en 9,1 grams kugle op over 890m/sek uden at trykket var højere end ved anvendelse af en 8,4grams diamondline felt med 900m/sek.(almindelig 6,5x55)

9,1 gram med 890msek opfylder klart energikravet til storvildt.

Link to comment
Share on other sites

Kobber er vel også giftig, følgelig vil vel homogene kuler også utgjøre en miljøtrussel?

Kobber har gitt skrumplever hos indiske barn som har drukket melk kokt i kobberkjeler: http://en.wikipedia.org/wiki/Copper

 

Ikke for at tage stilling til miljøproblematik med kobber. Men det anvendes dog i stor udstrækning sammen med plast og messing og galvaniseret jernrør, til drikkevandsledninger, i de aller fleste beboelser.

 

Der vil dog for kobber og messing være en reduceret støvdannelse ved tref i sandvold, sammenlignet med blykugler. Samtidigt vil der være en potentiel større værdi i genvinding af kuglerester i stationære voldmaterialer.

 

Min umiddelbare vurdering er at man ved overgang fra blyholdige projektiler til feks. messing, vil gå fra at oprensningen af kuglefanget er en udgift, til at oprensningen er en reel indtægt i form af salg af messing til genanvendelse. Denne potentielle fordel vil være størst ved indendøres baner og specielt skydebiografer.

 

Nu skal man ikke overse at den traditionelle blyfyldte kugle måske har ulemperne fra begge konstruktioner. Bly fra kernen, og kobber/messing fra kappen. Glem så endelig ikke at der flyder reelle mængder messinghylstre på mange skydebaner i forvejen.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...