Jump to content

Forbud mot all småviltjakt?


Jegermeistern

Recommended Posts

Her er en "lege med doktorgrad i zoologi" ute og forlanger STANS! i all småviltjakt:

 

https://www.nrk.no/ytring/stopp-unodvendig-jakt-1.16588575

 

Her ute på mine kanter drives det omtrent ikke småviltjakt. Likevel er småvilt sky, og redd mennesker - hvordan det nå kan ha seg. At fugler ikke er særlig redd for mennesker, der de blir matet av turgåere, er vi opptil flere som har observert.

 

Her ute må man være medlem i Blindeforbundet, for å kunne gå en tur, uten å se rovfugl. Rypa gjemmer seg godt, ikke for de jegerne som jaktet på 1930-tallet, men for den store bestanden av hav- og kongeørn.

 

Dette må de av dere som jakter mer småvilt enn meg skrive om!

 • Like 3
 • WTF 1
Link to comment
Share on other sites

Det blir stadig mer åpenbart at NRK har et agenda for å problematisere menneskers bruk av naturen; springende ut i fra den forutsetning at mennesket lever utenfor naturen og at vi er en inntrenger der.

Allerede i våres ble det startet en artikkelserie om skogsdriftens ødeleggelser vis a vis dverglav etc., med innslag av « gråtende» (sic) biologer som sørger over hogstfelt. Tidligere i dag var turen kommet til villreinen, og nå er det en biolog(?) som kommer med utspill om småviltjakta vs rovfugl.

Riktignok er jeg konspiratorisk anlagt, men denne mediavinklingen faller stadig mer inn i det beryktede «Agenda 21» - som søker å fjerne menneskelig påvirkning fra naturen.

Edited by Miskatonic
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, ja, denne legen må da mene hva han vil. Strengt tatt er vel ingen jakt "nødvendig", med unntak av fremmede arter som har rømt fra fangenskap (mink, mårhund, o.l.). Naturen vil på sikt ordne opp selv, uten vår innblanding. Men det er god forvaltning å høste bærekraftig av et overskudd, og det er god forvaltning å se til at det ikke produseres så store overskudd av en populasjon at det oppstår skader f. eks. på jordbruket, eller sykdom i bestanden. Hjort, grågås og kortnebbgås bør derfor beskattes. Hva angår rype er den i min landsdel fredet i høst, fordi vilttellinger viser at bestanden er på et (historisk) lavmål. Våre klimatiske og naturgitte forhold begrenser en vilttetthet som f. eks. i Sentral-Europa og den fruktbare delen av Afrika. Jeg kan ikke se at forbud mot jakt i våre nasjonalparker vil gjøre noen stor forskjell, verken mht. bestandsutvikling eller viltets oppførsel.

Edited by Sølvrev
Presisering
Link to comment
Share on other sites

Holder på å kjøre ihjel rådyr støtt, det mysser av småvilt i skogene her bare man veit å finne de. Gråhegre, skarv,  kongeørn, hønsehauk, musvåk, ender, gjess og det meste flakser forbi gården støtt. Men det var først når man fikk dreisen på jakta, og nok timer i skogen man får observere viltet i naturen. Det er mange susehuer som skal på søndagstur og se på dyr som blir skuffa. Det er ikke som en tur på Langedrag eller Dyreparken.

 

Forbud mot hyttebygging, og nedbygging av dyrket mark bør komme flere generasjoner før innskrenkninger i jakta. Stiene i skog og fjell skal være fra dyr, og ikke folk på jakt etter Instagram og Tik tok post’er. 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

"Merkelig" at ikke rovdyr pekes på, og at det ikke åpnes for jakt på rovfugler i et forvaltningsperspektiv (ironi - forvaltningen på riksnivå har en laissez faire holdning til rovdyrforvaltning. Les - de er motstandere av dette, og ihvertfall jakt på rovfugler i forvaltningen). Det er alltid et "mysterium", eller mennesket, som gjør at naturen ikke blir akkurat slik biologen, eller zoolog+dr.med i dette tilfellet, ønsker. Slik at de kan gå på tur og nyte naturen slik de vil ha den den. Ekte natur sågar.

Det virkelige problemet med saken er at mediene velger å publisere ensidige saker støtt og stadig, uten å la motstemmer komme frem. De som ikke har innsikt i saken sitter igjen farget av denne ensrettingen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Han burde vel kanskje slutte å plukke all fleinsoppen han finner ute i naturen. Ganske virkelighetsfjernt å sammenligne dyrebestander i norge, med dyrebestander i norge. Norske dyr er tilpasset norsk natur, hvor det er massevis av gjemmesteder, mens i afrika er det enorme store åpne områder, og mange dyrearter søker tilflukt i hverandre. Det er helt naturlig at dyr er redd mennesker, vi er tross alt del av økosystemet vi også, vi er tross alt på toppen. Skulle vært ihvertfall. Syns det er noe som går igjen i alle forvaltnings debatter dyrevernerne er i, de glemmer at vi har plass på toppen av næringskjeden. Bare se på ulvedebatten. Hadde vi oppført oss som apex predatoren vi er, så hadde ulven fryktet mennesker, og instinktivt holdt seg langt unna. 

 

Artikkelen han skriver om å forby småvilt jakt, har han sikkert skrevet fra hytta, i ett hyttefelt som har fortrengt leveområdene til langt flere dyr enn hva den gjennomsnittlige jeger skyter i løpet av en karriere. 

Link to comment
Share on other sites

Ett lite tankekors er vel at BirdLife Norge (Norsk ornitologisk forening) har langt større påvirkning på politiske beslutninger enn NJFF. I skjærgården her dominerer svartbakken og gråmåka..som nå er freda.. Alle klør seg i hodet over sildemåka og ærfugl forsvinner.

De aller fleste jegere ønsker enten å opprettholde, eller øke villbestanden de jakter på. Ingen ønsker å utrydde.

 

Det har jo vært godt med overskrifter i år fra fuglevernere som «slår alarm» om rypebestanden som er rødlista. 
Under reinsdyrjakta hadde jeg oppe flere fine lirypekull med 6+ kyllinger, og masse fjellryper på lik linje med i fjor. Har jaktet veldig lite fugl i år, men en ettermiddagstur på tre-fire timer med broderen og ungene våre, resulterte i fire ryper og to orrfugl. Hadde oppe to rypekull på tilsammen 12-14 fugl, seks orrhaner og tre orrhøner.
Var på rådyrjakt i går, og det gikk ut tre tiur, to røy, og tre-fire orrfugl. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Legezologen er vel i grøfta og på sidelinja av den seriøse diskusjonen. I den andre grøfta finner man de som er mot alt substansielt vern. Vi kommer til å få lov til å jakte så lenge vi kan forsvare praksisen for majoriteten. 

 

For meg er det ikke er tankekors at Birdlife har større påvirkning enn NJFF.  (Birdlife er forøvrig ikke forvaltningsmyndighet). Svartbakken er i internasjonal nedgang og Norge har en stor andel av populasjonen. Man finner masse inkonsistenser i forvaltningen som i all annen politikk. 
 

Afrikanske dyr har lengst evolusjon sammen med mennesker og det er det eneste kontinentet hvor store migrasjoner av kjøtt har overlevd sameksistensen, men jeg har inntrykk av at de også stikker når man åpner bildøra. For en saus. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Småviltjakt.

 

Det er forholdsvis enkelt å vise at jaktuttaket av småvilt er forsvinnende lite i forhold til naturlig avgang, predasjon og vanlige sykler i populasjonen, for nesten alt småvilt. Så det argumentet er enkelt å tilbakevise, og vil ikke få noe gjennomslag.
At man freder f.eks. rypa enkelte år er  nok unødvendig de fleste plasser, men kan sikkert ha effekt der bestanden har kollapset helt, av ulike årsaker. 

 

Som folk sier over her så har nok hyttebyene en mye større effekt på viltet enn småviltjakta.

 

Når det gjelder måkene. Altså sånt et jævla pisspreik at måkene er i tilbakegang... Eller, de må gjerne gå litt tilbake. Der jeg bor kan du ikke legge matpakka på biltaket mens du låser opp bilen om morran - du kan ikke sette en pose utendørs uten at den blir øyeblikkelig opphakka av måser. Og de KAN IKKE se ut i dagslys uten å se en måke. Det må da være grenser for hvor mye måker det trenger å være... Ærfugl er det nesten ikke ( i forhold til før) - men enorme mengder skarv. Den ville de jo også frede - for så å punktere egg året etter fordi bestanden var så stor...
Nå skal ikke jeg si at jeg forstår hvorfor det er eller blir slik, men at vi skal frede måsen her, fordi de har bygd ned Belgia og Nederland og det ikke er flere der - blir litt rart når vi rett og slett plages med dem her. Kanskje er svartbaken og gråmåsen i ferde med å ta over for de mindre vanlige måsene - at nisjene de levde i er ødelagt av oss, eller at det er naturlig på et vis - og skal vi da prøve å motvirke det (da måtte vi jakte de tallrike måsene) eller bare la krykkja og sildemåka forsvinne?

 

Prthhh skrev (12 timer siden):

Det virkelige problemet med saken er at mediene velger å publisere ensidige saker støtt og stadig, uten å la motstemmer komme frem

De publiserer det de får. Hvor mange saker har du spilt inn?  Problemet er at det er så mange aktivister, og de er så entusiastiske. Ornitologene skriver avisinnlegg, mens jegere går på jakt, og klager over media... 

 

Å ha områder, f.eks. nasjonalparker, der det ikke jaktes tror jeg ikke vi har vondt av. Vi MÅ ikke jakte overalt, og både vi, og naturen, fortjener kanskje områder som er så uberørte som mulig.

 

K

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, M67 said:

 

 

Å ha områder, f.eks. nasjonalparker, der det ikke jaktes tror jeg ikke vi har vondt av. Vi MÅ ikke jakte overalt, og både vi, og naturen, fortjener kanskje områder som er så uberørte som mulig.

 

K

Enig. 

 

Har prøvd en slags dialog på en facebookside med denne mannen, men premisset han legger til grunn er vanskelig å forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, M67 said:

 

 

De publiserer det de får. Hvor mange saker har du spilt inn?

 


Som regel får jeg ikke en gang svar fra journalister hvor jeg høflig påpeker direkte feil i artikler. Leserbrev har jeg ikke lyktes å få publisert i NRKs Ytring. Så kan en sikkert si at kvaliteten i teksten manglet, saken var ikke aktuell, ikke interessant for leserne osv. Men jeg ser jo hva som publiseres, og jeg har fått inn leserbrev andre steder. Prøv gjerne selv.

Ang. jakt i nasjonalparker så er erstatningsskjønnet til grunneier gjerne basert på at både jakt og husdyrhold skal videreføres. Ofte gjelder det også for høsting av bær, nøtter, sopp osv. Skal jakt forbys bør det være en prosess for erstatning der vurdert opp mot nytteeffekt. Men det er slett ikke sikkert det faller positivt ut for verneverdiene eller blir slik leserbrevskribenten postulerer. For hans teori er at jakten har stor effekt og virker samtidig ikke å ha tenkt over mulige negative utfall. Slik han argumenterer ut fra at jakta bør videreføres for enkelte arter men forbys for andre ser jeg det ikke som så mye mer enn nok en særinteresse som vil regulere naturen etter sitt hode fremfor andres tanker. 

Det hadde jo vært interessant med et prøveprosjekt over f.eks. 5-10 år hvor all jakt, og all ferdsel (også allemannsretten) ble forbudt i en nasjonalpark for å se hva som skjedde. Men jeg ville ikke ønske at det skjedde der jeg både jakter og er ute på tur. SNO ville nok også fått det meget travelt etter denne perioden for å gjenopprette verneverdien tenker jeg. 

Link to comment
Share on other sites

Prthhh skrev (44 minutter siden):

Som regel får jeg ikke en gang svar fra journalister hvor jeg høflig påpeker direkte feil i artikler. Leserbrev har jeg ikke lyktes å få publisert i NRKs Ytring.

 

"Under ellers like vilkår" foretrekkes tekster med avsenderadresse Oslo Vest.

 

Her er en balansert artikkel:

 

https://www.nrk.no/innlandet/skal-skyte-moskusar-pa-dovrefjell-for-at-stammen-skal-halde-seg-stabil-1.16594285

 

Reguleringa av moskusfeet har, som jeg har påpekt før, av en eller annen grunn "gått under radaren" for vrimmelet av "dyrevenn"-organisasjoner.

 

M67 skrev (4 timer siden):

Når det gjelder måkene. Altså sånt et jævla pisspreik at måkene er i tilbakegang...

 

Nei, det er ikke PP. Bestandeme av måker og andre sjøfugler har gått tilbake, hvertfall fra nivået på 1950-tallet. En viktig årsak er vandrings- og gytemønsteret for silda. Rundt 1950 var hovedgyteområdet for atlanto-skandisk sild på Sunnmøre, og yngelen drev nordover med kyststrømmen, akkurat i den tida sjøfuglene trente mat til ungene. Så ble silda nedfisket, og har etterpå gytt lenger nord (Devolds sildeteori). Måkene har tatt konsekvensen av dette, og funnet ut at det er mer mat å hente i byene.

 

For å komme tilbake til mine hjemlige trakter, Zanzibar-land (også kalt 5049 Flatanger): På 1950-60-tallet var det minst 50 små fiskebåter her, som drev garnfiske etter torsk om vinteren, og linefiske etter lange-brosme, og juksafiske etter sei, vår og sommer. Man sløyde fisken på vei inn til fiskemottaket, og innvollene, "sloget", ble kasta overbord. Da hang det en sverm på flere hundre måker bak hver båt. På anleggene ble mye av fisken flekt og saltet, og ryggbeinene kasta utafor bryggekanten. Det var en vrimmel av "e-kaill" og "e", som dykket ved kaia, og spiste seg opp til eggleggings-tida.

 

I dag blir fiskekvotene tatt av frysetrålere langt til havs, og fisken blir frosset og sendt til Kina for videreforedling. Bunntråling er en usedvanlig energikrevende fiskemåte (rapporten "The Energy cost of Fishing" kom rundt 1970), og det er også unødvendig bruk av energi å ta arter som torsk langt ute i havet, i stedet for å la den svømme, "for egen maskin", inn til kysten. Har noen sett noe klimagass-utslipp-regnskap for denne ressursfordelingen? De som bekymrer seg for tilbakegangen av sjøfugl, kan jo starte med å støtte en annen fiskeripolitikk, ei stortingsmelding om fiskeripolitikken er på trappene.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (38 minutter siden):

Her er en balansert artikkel:

 

Nja, de fikk inn et lite hint om at å drepe dyr er fysjogfy..

 

 

Sitat

Bretten fortel han har eit profesjonelt forhold til det å skyte moskusen.

 

– Eg har vakse opp på Dovrefjell, eg har vakse opp med moskus. Eg likar moskus, men eg gjer framleis jobben min, seier Bretten.

 

 

Min mening er at moskusen bør skytes ut, den hører ikke til der og det brukes uforholdsmessig mye ressurer på noe som i beste fall er underholdning for turister.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (10 timer siden):

Når det gjelder måkene. Altså sånt et jævla pisspreik at måkene er i tilbakegang... Eller, de må gjerne gå litt tilbake. Der jeg bor kan du ikke legge matpakka på biltaket mens du låser opp bilen om morran - du kan ikke sette en pose utendørs uten at den blir øyeblikkelig opphakka av måser. Og de KAN IKKE se ut i dagslys uten å se en måke. Det må da være grenser for hvor mye måker det trenger å være...


De store måkene lever lenge og får relativt få kyllinger. De er ikke som rypene, endene, duene osv.


Du beviser jo egentlig selv hvor prekær situasjonen har blitt. Desperate måker som kjemper om nitriste matpakker.  Du observerer nok gamle måker uten andre muligheter enn å spise søpla etter pietistiske sørlendinger….da har du ikke mange valg i livet. 
 

Og til @Jegermeistern de Oslo-Vestgreiene blir feil her. Kronikøren bor i Solveien. Det er laaaaangt øst i Oslo.
 

Ellers enig med Chefen i at moskusen på Dovre bør skytes ut. Den ved Femunden blir vel snart spist av ulv og bjørn. 

Link to comment
Share on other sites

BearBeer skrev (2 timer siden):

 Desperate måker som kjemper om nitriste matpakker.  Du observerer nok gamle måker uten andre muligheter enn å spise søpla etter pietistiske sørlendinger….da har du ikke mange valg i livet.

Nja, her er nok bildet en smule nyansert. Og komplisert. @Jegermeistern har et poeng i at tilgjengelig føde fra mindre fiskefartøyer stort sett (?) er blitt borte, og siden måker ved siden av kråker er ekte opportunister, henter de maten der den er lettest å få tak i! Vi slenger fra oss matavfall over alt, men særlig i byene hver helg. Noen spyr også😬! For måkene er dette en festbuffet. Selvfølgelig kan tilgangen på den litt mer krevende føden i havet ha blitt dårligere også, så her virker nok flere faktorer sammen.

Edited by Sølvrev
Link to comment
Share on other sites

On 10/23/2023 at 8:54 AM, M67 said:

Småviltjakt.

 

Det er forholdsvis enkelt å vise at jaktuttaket av småvilt er forsvinnende lite i forhold til naturlig avgang, predasjon og vanlige sykler i populasjonen, for nesten alt småvilt. Så det argumentet er enkelt å tilbakevise, og vil ikke få noe gjennomslag.
At man freder f.eks. rypa enkelte år er  nok unødvendig de fleste plasser, men kan sikkert ha effekt der bestanden har kollapset helt, av ulike årsaker. 

 

Som folk sier over her så har nok hyttebyene en mye større effekt på viltet enn småviltjakta.

 

Når det gjelder måkene. Altså sånt et jævla pisspreik at måkene er i tilbakegang... Eller, de må gjerne gå litt tilbake. Der jeg bor kan du ikke legge matpakka på biltaket mens du låser opp bilen om morran - du kan ikke sette en pose utendørs uten at den blir øyeblikkelig opphakka av måser. Og de KAN IKKE se ut i dagslys uten å se en måke. Det må da være grenser for hvor mye måker det trenger å være... Ærfugl er det nesten ikke ( i forhold til før) - men enorme mengder skarv. Den ville de jo også frede - for så å punktere egg året etter fordi bestanden var så stor...
Nå skal ikke jeg si at jeg forstår hvorfor det er eller blir slik, men at vi skal frede måsen her, fordi de har bygd ned Belgia og Nederland og det ikke er flere der - blir litt rart når vi rett og slett plages med dem her. Kanskje er svartbaken og gråmåsen i ferde med å ta over for de mindre vanlige måsene - at nisjene de levde i er ødelagt av oss, eller at det er naturlig på et vis - og skal vi da prøve å motvirke det (da måtte vi jakte de tallrike måsene) eller bare la krykkja og sildemåka forsvinne? 

 

De publiserer det de får. Hvor mange saker har du spilt inn?  Problemet er at det er så mange aktivister, og de er så entusiastiske. Ornitologene skriver avisinnlegg, støydempende hodetelefoner mens jegere går på jakt, og klager over media... 

 

Å ha områder, f.eks. nasjonalparker, der det ikke jaktes tror jeg ikke vi har vondt av. Vi MÅ ikke jakte overalt, og både vi, og naturen, fortjener kanskje områder som er så uberørte som mulig.

 

K

Jeg er enig i at hyttetunene sannsynligvis har en mye større effekt på jakten enn småviltjakt.

Link to comment
Share on other sites

Der kom det slik jeg hørte det frem at fyren var generell jaktmotstander fordi "jakt gjør naturen fattig" og han trodde han ville få se mer vilt hvis småviltjakta ble forbudt. Faktaene fra Farstad ødela for det synet. 

Hvor lenge før neste leserbrev publiseres med samme budskap.. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg må bare applaudere Espen Farstad, som hadde beherskelse nok til å ikke rope "HÆSTKUK!!!!!", når han ble møtt med slike argumenter:

 

Sitat

Dette er jegernes narrativ, som folk tror på, fordi de ikke vet bedre.

 

Fyren er lege, og påstås å ha en doktorgrad i zoologi. Det nevnes ikke hva han har arbeidet med, men han er hvertfall helt blank på økologi og bestandsdynamikk. Han sammenligner Norge og Tanzania, og mener (med visse forbehold) at vi skal ha tilsvarende vilttetthet her. Han skjønner tydeligvis ikke at primærproduksjonen (2 mnd veksttid i 1000 moh i Sør-Norge) er basis for næringspyramiden. Dyr er redde for mennesker, fordi de blir jaktet på (hvorfor er da sangsvaner redde for mennesker?), og han ser aldri dyr som det jaktes på (elg og villrein må ha blitt gjort usynlige der han går).

 

NRK tar tydeligvis slikt pisspreik alvorlig. Er den siste NRK-ansatte med alminnelig kunnskap falt for aldersgrensen?

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (10 timer siden):

NRK tar tydeligvis slikt pisspreik alvorlig. Er den siste NRK-ansatte med alminnelig kunnskap falt for aldersgrensen?

Er rett og slett trist, at skattepengene våre blir brukt til å få slikt vås på trykk.

Link to comment
Share on other sites

Skal ikke prøve meg på mer måke- og øst-vesthumor. 
 

Jeg synes også at Farstad var god i møte med denne tullingen fra beste østkant. Godt at ikke alle jegere fremstår lettkrenket og hyler om munnkurv/kanselering. Mye rart kommer ut av det trimediale mediehuset NRK. 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

I dag er kronikøren ute med en ny kraftsalve, denne gangen (blant annet?) i "Trønderdebatt":

 

https://www.tronderdebatt.no/den-unodvendige-jakta-dyreplageri-for-moro-skyld/o/5-122-83911

 

Denne gangen påstår han ikke at det er jegernes skyld at vi ikke har samme vilt-tetthet som Tanzania, eller at sangsvaner er redd mennesker, fordi vi jakter på dem.

Link to comment
Share on other sites

Åpenbart har han drevet vikarierende argumentasjon i forrige runde hvor det var vilttetthet som var argumentet hans. Nå er det endret litt til å handle om etikk og dyrelidelser. Som jeg mente i forrige runde så er fyren bare enda en generell jaktmotstander. I neste nå vil han ha hjorteviltet regulert av SNO tenker jeg. Det er jo den klassiske bevegelsen i slike tilfeller.

Det er i grunn ikke så mye interessant denne gangen fra ham. Han overser alt av kultur og tradisjon, friluftsliv og i grunn frihet. Det er gammelt nytt og påstander som er diskutert tidligere. Artigste i grunn er at han velger å bruke en gammel feltjakke fra Forsvaret på bildet - med finskjorte under :-) En kombinasjon jeg ikke har sett tidligere. 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Prthhh skrev (33 minutter siden):

.... Nå er det endret litt til å handle om etikk og dyrelidelser. Som jeg mente i forrige runde så er fyren bare enda en generell jaktmotstander. I neste nå vil han ha hjorteviltet regulert av SNO tenker jeg. 

Er nok en urban, generell jaktmotstander, tenker jeg også. Men jeg synes ikke vi kan ta fra han noen poeng om småviltjakt og dyrevelferd. Vi har også Viltlovens §19 om human og sikker jakt (som han ikke nevner). Tittelen på kronikken "Dyreplageri for moro skyld" er imidlertid så usaklig og tendensiøs at den er vanskelig å ta alvorlig.

 

Likevel må vi forholde oss til  at et fåtall "jegere" opptrer på en slik måte at det er bensin på bålet for jaktmotstanderne. Det har også Jenny R. poengtert i flere av sine postinger. Derfor bør alle som utøver jakt som en del av vår kultur og våre tradisjoner framstå som gode og tydelige rollemodeller, enten vi jakter storvilt eller småvilt. 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Sølvrev said:

Likevel må vi forholde oss til  at et fåtall "jegere" opptrer på en slik måte at det er bensin på bålet for jaktmotstanderne. Det har også Jenny R. poengtert i flere av sine postinger. Derfor bør alle som utøver jakt som en del av vår kultur og våre tradisjoner framstå som gode og tydelige rollemodeller, enten vi jakter storvilt eller småvilt. 


Å prøve å tilfredsstille jaktmotstandere vil jeg mene er nytteløst. Det er alle de andre vi har mulighet til å påvirke og som innsatsen bør legges mot. Å la noen form for definisjonsmakt ligge hos slike som denne herremannen vil bare gå en vei. Å påpeke at studiene han henviser til er problematiske på mange måter som f.eks. utvalget av småvilt som blir undersøkt har vært gjort mange ganger før. Og må selvsagt gjentas hver gang det drars opp (vært stille fra Arnemo i det siste forresten, men han anser seg kanskje å ha vunnet blydebatten). Men diskusjonen kan ikke føres på hans premisser og med ham i førersetet. Der var Farstad fra NJFF god i sitt tilsvar i forrige runde. 


Og for den som nå tenker at jeg oppfordrer til jakt med unødvendig lidelse og skadeskyting etter samme metode som J.R med flere - selvsagt gjør jeg ikke det. Den som tenkte det har nok blitt påvirket av det trykket som kommer fra disse relativt få men særdeles høyrøstede og repeterende utroperne som er motstandere av jakt.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har likevel tro på dialog (lær kjenne din fiende).

 

Prthhh skrev (6 minutter siden):

det trykket som kommer fra disse relativt få men særdeles høyrøstede og repeterende utroperne som er motstandere av jakt.
 

...flere enn vi liker å tro,-desverre. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

bobby skrev (54 minutter siden):

Jeg har likevel tro på dialog (lær kjenne din fiende).

Absolutt! Å grave seg ned i skyttergravene og gi tilbake med samme mynt har liten hensikt. Blir det for usaklig tror jeg det lureste er å ignorere. Er det en åpning for dialog bør vi utnytte den med saklige og faktabaserte argumenter. Vi har faktisk hatt, etter mitt syn, fruktbare meningsutvekslinger med Jenny (som også er jaktmotstander). Nei, hun har ikke endret ståsted, men jeg er rimelig overbevist om at hun har fått et mer nyansert syn på jakt og jegere.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Chiefen.v-2 skrev (35 minutter siden):

 

og jeg er 100% sikker på at hun kun tilpasser seg det forumet hun skriver i..

Kan nok være noe tilpasning, ja. Men uansett, jeg har registrert at når vi utviser en smule forståelse for andres meninger og bruker en høflig tone i motinnleggene, synes det også som motparten utviser en viss forståelse for våre synspunkter.

 

Med direkte referanse til Jenny: Hun opptrer med fullt navn og en åpen agenda på et forum for jegere og skyttere. Hun fortjener ikke bare honnør for dette, hun fortjener også respekt! At vi på mange punkter er rykende uenige er en annen sak.

Edited by Sølvrev
 • Like 7
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Lær fienden å kjenne, men tror det er nokså meningsløst med dialog med de. Jaktmotstandere, "dyrevenner" og hyttefolk er irrasjonelle  folk som det ikke nytter å snakke med. Ender som regel med "kompromiss" hvor vi taper på det. Bare se på mini14 saken, vi kompromittere med å gi motparten det de ville ha mens vi fikk ca ingenting igjen.

Link to comment
Share on other sites

Hensikten med "lær fienden å kjenne", og "hold fienden nært" er å kunne bekjempe mest mulig effektivt ved behov. En vet hva fienden vil gjøre og kan dermed være i forkant. Det kan være verdt å tenke over. For den kampen som jaktmotstanderne kjemper er å få slutt på jakt i privat regi og til nød tillate at SNO foretar nødavliving. Disse folkene varierer i ståsted fra slike som J.R som sier at dyr skal ha like rettigheter som mennesker til altså denne zoolog-legen som har en fiks ide om at han vil få se flere dyr i naturen hvis jakt forbys. Felles for de er at de vil ha en stor, for ikke å si ekstrem, endring av forvaltningen. Slike folk lykkes ofte i å skape bevegelse i byråkratiet og dermed lovverk/forskrift. 

For å kunne stoppe disse folka fra å frata oss, og kontrollere premissene, for jakta er det viktig å ikke diskutere på deres definisjoner og synspunkter men altså heller henvende seg til den delen av befolkningen som er mentalt tilgjengelig for argumentasjon og fakta når en avgir tilsvar. Å prøve å påvirke J.R til å endre syn på dyrs rettigheter, eller denne zoolog-legens syn på populasjonsbegrensende faktorer for småvilt i Norge er fåfengt. Det er andre som evt. måtte følge diskusjonen som er målgruppen. Og glem ikke - dette er en kamp en må vinne. Hver gang. Ellers er det game over for jakta. Så kan en snakke om skyttergraver og annet hvis en vil, eller en kan akseptere at en er nødt til å vinne og agere ut fra det. 

En trenger ikke være uhøflig når en treffer på folk som vil frata deg muligheten til å utøve interessen din, drive matauk, være i naturen, videreføre en lang og bred kulturarv osv osv. Men en trenger heller ikke gi de mye rom og la de utvikle sin argumentasjon. For det er ikke disse som avgjør - det er alle de andre som altså mentalt er tilgjengelige fordi de ikke har en sterk mening. Jo mer de mest ekstreme får spre sine tanker, jo mer akseptable blir de.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

De trenger å delegitimeres/ruineres med alle lovlige hjelpemidler/muligheter.

 

 

Har vært utsatt for trakassering fra "dyrevenner" pga jeg driver gård. De bryter seg inn i fjøset midt på natten (helst under lemming sesongen, da dyrene er sårbare), skremmer vettet av dyrene. Så filmer de, og går ut i avisa med at dyrene er urolige og agiterte. Som er åpenlyst at du da mishandler dyrene. Det er samme galninger som er jaktmotstandere. Hvor tror du de reelt stopper? Om vi ikke får jakte, så blir det plutselig at vi ikke får ha dyr heller (sauer beiter opp områder som kanadagåsen kunne brukt eller noe slikt vas).

 

De er irrasjonelle og det kan brukes mot de. Haus opp hvordan de vil ta fra oss kostholdet vårt til fordel for insektprotein og lignende. Å være grei koster for mye.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En "forum-ting": Når dere omtaler andre forumdeltakere, brukl "ad"-tegnet (feilaktig kalt "krøllalfa") og "nick-et" som dukker opp, altså @Jenny Rolness.

 

JR er vel nærmest "veganer" (som ikke er noe galt, jeg er ganske nært "vegetarianer" sjøl). Dette er blitt en "motesak", påstås det, "ungdommen" spiser ikke (rødt) kjøtt. De er altså opptatt av at landbruket skal legges om, til mer plantekost. Meeeeen  -  -   så viser det seg at den altoverveiende delen av "norsk ungdom" ikke vet hva kålrot er!

 

https://www.nrk.no/rogaland/kalrabien-blir-mindre-og-mindre-populaer-1.16536412

 

For mye salt i maten er forresten heller ikke særlig bra, - - men ta en del av påstandene om hva "alle" mener, med en klype NaCl.

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bartemannen skrev (1 time siden):

Feilaktig i følge hvem?
Språkrådet?

 

... Språkrådet? Når et tilstrekkelig antall tullinger har gjort samme feil et tilstrekkelig antall ganger, erklærer Språkrådet det for korrekt. Samtidig erklærer de den gamle versjonen for nå-har-det-blitt-feil. Språkrådet kan kaste seg i veggen.

 

For moro skyld googlet jeg en gang en hel rekke forskjellige versjoner av uttrykket "å skjære alle over samme kam", eventuelt "skjære alle over en kam" og kom til at de korrekte versjonene var på tredje og fjerde plass i antall treff på søkemotoren. Jeg venter nå i spenning på Språkrådets anbefaling om å ta alle under en kam. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...