Jump to content

Jenny Rolness

Members
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er selvfølgelig ikke for at tamdyr skal være innestengt for å være beskyttet mot rovdyr. De må få leve et naturlig liv, men med tilsyn og pass, særlig når de er nyfødte. Naturen er forferdelig brutal. Men er menneskenes metoder mindre brutale? Skadeskyting kan føre til lidelser over dager og uker. Morløse kalver etter jakt og påkjørsler kan lide gjennom hele vinteren før de omkommer i vårknipa. Milliarder av tamdyr sperres inne på minimal plass hele livet, og mange transporteres over landegrenser og kontinent under forferdelig forhold og slaktes med brutale metoder. Dyremarkedene der nye virus skapes er tortur for titalls millioner av dyr, og fortsatt er mishandling og dreping av dyr folkeforlystelse i mange land. I tillegg er vi årsak til masseutryddelse av arter, med all lidelse det fører til for enkeltindividene. Det er vi som skaper mest lidelser for flest dyr. Men at rovdyr skaper lidelser er det heller ingen tvil om, både for dyrene som blir tatt og for mordyr som må se på. Kråker derimot er altetere som for det meste lever av insekter, meitemark, frø, bær, åtsler og avfall. Undersøkelsen fra Hedmark viser at kråkenes predasjon på reir er svært lav, tilsvarende den som gjelder for løshunder. Vi bør heller fokusere på det som er årsak til fugledøden over hele verden, særlig nedbygging av natur, industrielt jordbruk, insektdød og massefangst av fugler. Det hjelper også å få ned kattebestanden gjennom kastrering og forhindre hjemløshet ved pålagt ID-merking. Skyting av katter er ikke lov, som andre også skriver, og det er bra at det reageres på det også her. Er enig i at det er stor takhøyde på dette forumet, og at det drives seriøst og med fokus på lovverk. Det er veldig positivt.
 2. Hvis nyfødte lam etterlates ute uten tilsyn er de utsatt for angrep fra mange slags dyr. Eieren må kunne legge til rette så lammene ikke får hakket ut øynene av ravn eller blir et lett bytte for rev, løshund eller hva som måtte komme forbi. Det ville blitt en bedre verden for alle om vi gikk over til plantebasert kosthold. Mindre klimapåvirkning, mindre avskoging og nedbygging av natur, større areal til å dyrke mat direkte til mennesker i stedet for til dyrefôr, som er langt mer ressurs- og arealkrevende, mye mindre lidelser for dyr, mer mat i naturen og havet for andre dyr, og verden ville sluppet virusutbruddene og pandemiene som har sitt utspring i grusomme dyremarkeder i Kina. En verden med mindre vold og grusomhet, mer empati og trolig mer fred. Det eneste som kreves er at man er villig til å la smaksløkene omstille seg litt, og det skal ikke mye til, for det lages produkter i dag som er omtrent identiske med kjøtt og melkeprodukt. Litt mer hensyn til andre, litt mindre fokus på oss selv, men vi ville leve like godt, og etterkommerne ville slippe å arve en jord som er rasert på grunn av grådighet etter å utnytte alt som lever. Sier ikke at det ikke er greit at folk drar på fisketur og har litt husdyr, men fabrikkdrift enten det er husdyrhold eller fiskeri er ikke greit, og heller ikke jakt på rødlista arter og andre arter i tilbakegang, eller jakt for fornøyelsen, bare for å ha gleden av å se et liv falle.
 3. Fuglene forsvinner over hele verden. I Europa er 421 millioner hekkefugler blitt borte på 30 år, i USA og Kanada er tapet av fugler på 2,9 milliarder siden 1970. I Norge er det 40-50 prosent nedgang for en del arter. Det skyldes menneskets endring av kulturlandskapet, intensivt landbruk og insektdød, og har ingenting med kråker å gjøre. De er ikke engang nevnt som årsak. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/11/11/211614/gjok-og-sisik-spurv-og-staer-alle-gar-tilbake https://www.nrk.no/norge/kjente-fuglearter-i-ferd-med-a-forsvinne-1.14436251 Det har heller ikke noe med katter å gjøre. De er ikke lov å skyte katter, verken eide eller eierløse, det er ikke jakttid på katter. Det har heller ingen hensikt når det hele tiden kommer til nye katter. Kastrering og ID-merking er den eneste måten å få ned kattebestanden og hindre hjemløshet. Der har jegere og dyrevernere felles interesse og kunne jobbe for samme sak.
 4. Nå har det vist seg at fjerning av kråker, som ved å jakte på dem i siste del av jaktsesongen for å få dem til å sky området, fører til at andre arter overtar predasjonen. Summen av predasjon blir den samme. Flere studier fra ulike områder viser at fjerning av kråker ikke fører til større bestander av andre arter. En undersøkelse fra den tyske delstaten Rheinland-Pfalz i 1994, viste at kråkenes og skjærenes diett i området bestod av henholdsvis 83,4 % og 90,9 % leddyr/insekter, og bare henholdsvis 0,1 % og 0,2 % egg og fugleunger. Resten av dietten bestod av særlig meitemark, frø, korn og bær. Rester av småvilt kunne ikke påvises. Finner dessverre ikke linken til denne studien. Det er bare myter og gamle fordommer som sitter igjen om kråker. For mange er de favorittfuglen. De er av dyrerikets klokeste. De ikke bare bruker verktøy, de kan lage dem også, som ved å vri en streng til en krok for å fiske opp ting. Har noen gjort dem fortred forteller de vennene sine og fremtidige generasjoner om det, så kråker i årevis fremover vil passe seg. https://www.nytimes.com/2008/08/26/science/26crow.html Forstår ikke at noen kan gjøre dem vondt. De er de hyggeligste fugler å ha i nabolaget. Har aldri sett kråker ta fugleunger her i området. Derimot er det mange som blir tatt av katter. Det beste en kan gjøre for fuglefaunaen er å kastrere kattene og arbeide for lovpålagt ID-merking, for å få kontroll med kattebestanden. Det hjelper ikke å skyte kråker, det er feil fokus.
 5. Rovfugl og rovdyr må også få mat, men byttedyrene må ha en sjanse. Det får de med varslere. Kråkene har ett signal for fare, ett for faren er over og de varsler når det er mat i området. Det er kanskje sine artsfeller de varsler, men det kommer mange andre fuglearter til gode. Kråkene er til god hjelp også for de som har tamfugler. En får et forvarsel når det er rovfugl i området, og fuglene lærer fort og løper inn på kråkenes signal. Det er ikke greit at tamdyr blir tatt av rovdyr, men det er eiernes ansvar å passe på dem. Det er stor overproduksjon av sau, og rovdyr ryddes ut for å gi plass til denne overproduksjonen. Naturen kan ikke gjøres om til beitemark for tamme og ville dyr som menneskene selv vil spise. Her er en norsk studie av kråker, av Miljø- og jordbrukssjef i Utsira kommune, som skriver: "Jo sterkere alfa-par jo større territorier (plass til mindre kråker i hekketida)." http://atgrims.blogspot.com/2006/11/my-favoritebird-hooded-crow.html
 6. Siden vi har fjernet de store rovdyrene må menneskene ta over deres rolle i forhold til hjortedyr. Men vi gjør det ikke like bra som rovdyrene, som ser seg ut svake individ og bidrar til å holde stammen frisk. Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet. Forstår ikke at jegere ønsker å skyte ned eller fordrive lokale kråkebestander. Har observert kråkene og de er fantastiske som varslere. Mens måkene er mer uforsiktige og ivrige på maten, sitter kråkene gruppevis i trærne og holder utkikk. Når de varsler er hele måkeflokken på vingene, hønene løper inn og hele området er blåst for fugler. I dag var kråkene reist og ingen satt i bakgrunnen og varslet. Måkene var ikke forberedt på angrep, og en hauk slo ned og fikk nesten tak i en måke. Med kråkene på post i trærne ville det trolig ikke ha skjedd. Slik varsler kråkene også ryper, storfugl og alt annet av fugler i skogen. Fuglene er dyktige på unnamanøvrer, og når de er klar over faren har rovfuglene en vanskelig jobb. Ved å fjerne varslerne gjør jegerne rovfuglene en tjeneste, samtidig som de tar fra dem et byttedyr. Det er vanskelig å se hva som er gevinsten ved dette.
 7. Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere. Selinvasjon ble nevnt som eksempel på følgene av jaktstopp. Men overfiske og lite mat i havet for sjøfugl og sjøpattedyr er en mer sannsynlig forklaring. Det kan også forklare hvorfor spekklaget til grønnlandsselen og vågehvalen er blitt tynnere. Dyrenes Rett mottar ikke statlig støtte og legger ikke vekt på inntekter. Vi ønsker bare en plattform for å kunne bidra til å arbeide for dyr. Lærer også noe her og respekterer at andre har andre synspunkt. Men savner et mer helhetlig syn på naturen, der alle arter har sin plass. Noen har som mål å skyte flest mulig kråker, men samtidig er rovfuglene fredet og vil fortsette sin predasjon, i større grad på andre arter når kråkene forsvinner. Som sagt er kråkene viktige som varslere. I områder uten kråker vil trolig mange flere fugler bli tatt av rovfugler.
 8. Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.
 9. Det høres ut som at det er en sammenheng mellom at jakta er innstilt på fugl og hare i ditt område og at bestandene er begynt å ta seg opp igjen. Det ville de trolig gjort også uten at jakta ble rettet mot små rovdyr og kråker. På Varangerhalvøya der det ble skutt rundt 600 rødrev i en fireårs-periode uten å stoppe rypejakta, var det ingen målbar effekt på rypebestanden. Studiene viser at i de tilfeller der kråker har innvirkning på andre arter er det mest på produktivitet og uten å påvirke bestandene. Jakta tar ut mange stamfugler av rype og storfugl, og vil dermed påvirke bestandene negativt. Den beste måten å få opp bestandene er ved å frede dem over flere år. Med all forskningen som har vært rettet mot å fjerne rovdyr for å se hvordan det påvirker faunaen, burde det gjøres forsøk på å frede områder for all jakt, for å se hvordan naturen fungerer uten menneskelig innblanding.
 10. Det er vel ingen som benekter at fjerning av alt av predatorer vil føre til økning i byttedyr. Et forsøk fra Hedmark viste at systematisk, intensiv og lønnet jakt på mindre rovdyr i et et avgrenset område førte til at rypejegerne som jaktet i området i gjennomsnitt skjøt ei halv rype ekstra per dag. Men dette lar seg ikke realisere, og det bør heller ikke være et mål. Studiene som det er linket til handler om fjerning av kråker, ikke av alt av predatorer. Skal det lønnes jegere for å renske naturen for predatorer for å sikre menneskelige predatorer litt mer å skyte på, vil det vekke sterke reaksjoner, trolig også fra jegere som har et sunnere natursyn. Når arter går tilbake på grunn av menneskelig påvirkning, bør tiltakene settes inn mot det som er årsak til tilbakegangen, i stedet for å utpeke syndebukker blant dyrene. Men det er det som skjer enten det er rype, sjøfugl eller fisk som går tilbake - rovdyr og sjøpattedyr får skylden. Vi kommer vel aldri til å slutte å skylde på alle andre enn oss selv.
 11. Den store forskjellen er at vi ikke trenger å jakte, vi har overflod av mat, lagrene er fulle av kjøtt som folk ikke klarer å spise opp, og for mye og feit mat fører til livsstilssykdommer. Det kastes enorme mengder mat hver dag, en tredel av all mat ender på søppelfyllingene og graves ned, det meste fullverdig mat. Dyrene i naturen kjemper for å finne nok mat til å overleve, og mange sulter i hjel, blant annet sjøfugler som følge av overfisket. Det er heller ikke lett for rovfugler å overleve når rypebestanden og skogsfuglbestanden går tilbake og kråkebestanden skytes ned hver vinter. ' Når folk dreper titusener av kråker og andre dyr i den tro at de kan få litt mer å skyte på, er det ikke ut fra et behov, tvert imot - folk har knapt plass til mer i sine overfylte frysere. Når det viser seg at fjerning av kråker i tillegg ikke har effekt, og kanskje til og med virker mot sin hensikt, bør det være mulig å endre tankegang.
 12. Hvis dere leser studien viser den at i de tilfellene der kråkene hadde effekt på andre arter (i 19 prosent av tilfellene), var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Flere andre studier viser det samme, blant annet en kanadisk studie fra 1995 som viste at hekkesuksessen til ender i to områder der kråker ble fjernet ikke skilte seg fra hekkesuksessen i to kontrollområder der kråkene ikke ble fjernet. Studier viser også at når kråkene fjernes øker predasjonen fra andre arter. Om det lages kråkefrie soner etablerer de overlevende kråkene seg bare andre steder, og andre predatorer overtar. Summen av predasjon blir nok den samme. Det skal være naturlig predasjon, det er slik naturen er oppbygd. I tillegg er kråkefugler viktige renovatører og rydder opp i åtsler og søppel. At det noen steder er mange kråker om vinteren er ikke et problem for andre arter. Her i området er det ett fast kråkepar i hekketida, men om høsten kommer trekk- og streiffugler, så det øker til en flokk på 12-15 kråker. Det gir kråkene trygghet mot rovfugl og de varsler hverandre og andre fugler så snart det er ørn eller hauk i området. I løpet av vinteren blir flere kråker tatt, vi finner rester etter dem, og flokken er oftest redusert til 8-9 når våren kommer. Da forsvinner de overvintrende kråkene og bare ett kråkepar er igjen, og de holder reviret fritt for andre kråker gjennom hele hekketida. Det er vanskelig å forstå logikken bak kråkejakta. Når det etablerte kråkeparet skytes åpnes reviret for ungkråker som krever mindre revir. Når disse igjen skytes når jakta starter, rekker aldri et kråkepar å etablere seg. I stedet kan reviret som det eldre kråkeparet ville ha forsvart bli stykket opp til flere ungkråker. Det mest fornuftige sett med jegerøyne burde være å la kråkene være i fred, så rovfuglene har nok av annen mat og ikke i så stor grad må rette predasjonen mot arter som jegerne ønsker å skyte mer av. Det vil aldri være mulig å hindre naturlig predasjon, og det bør heller ikke være et mål. Alle arter har rett til å leve og alle har sin plass i naturen. Det er ikke den naturlige predasjonen som er grunnen til at mange arter går tilbake, men utbygging av naturområder, intensivt jordbruk, forurensing, klimaendring, jakt og annen menneskeskapt påvirkning.
 13. Tok bare med konklusjonen på studiene, resten kan folk lese selv hvis de ønsker det. Men her er noen flere detaljer, siden noen reagerte på at bare konklusjonen var med: Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet 42 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. De fant at i 81 % av tilfellene hadde kråkefugler ingen negativ effekt på bestandene og produktiviteten hos andre arter. I de tilfellene der de hadde effekt, var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Konklusjonen var at om kråkene fjernes vil det ikke bli større bestander av andre arter. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/full Flere studier viser det samme. Har dem i en pdf-fil, hvis det er mulig å legge det ved her. Prosjektet "Kameraovervåkning av hønsefuglreir" (Trøndelag og Hedmark 2010-2012) viser at kråker har en svært lav predasjon på reir, tilsvarende den som gjelder for løse hunder: http://www.viltkamera.no/wp-content/Arbeidsnotat-253_Kameraprosjekt_2012.pdf De som dreper kråker for sin egen glede tenker tydeligvis ikke på at de ødelegger for seg selv og andre jegere når de skyter ned bestanden av et viktig byttedyr for rovfugler. Alle har vel opplevd hvordan andre fugler responderer på kråkenes varsling når det er fare på ferde. Et signal fra kråkene så er hele fugleflokker på vingene. Kråkene redder på den måten mange fugleliv. Ved å fjerne "sladrehankene" som NOF kaller dem, tar man fra andre fuglearter en viktig beskyttelse. Kråkefugler er blant dyrerikets mest intelligente og fascinerende skapninger, og man burde finne større glede i å studere dem levende enn å ta livet av dem. Kråker kjenner igjen folk og biler, og husker hvem som har vært snille mot dem og omvendt. Selv om situasjonen hadde vært en annen, og de virkelig hadde hatt innvirkning på andre arter, ville begrunnelsen for å drepe dem vært syltynn. Overfloden er så stor at vi kaster en tredel av all mat på søppelfyllingene, bl.a. rundt 100.000 daggamle brød hver dag. En tredel av all fisken som fanges blir også kastet. Likevel drepes titusener av dyr i naturen i den tro at det kan sikre jegerne noen flere ryper. Når det viser seg at kråkene har vært forfulgt på feilaktig grunnlag er det i hvert fall ingen grunn til å fortsette denne krigen. Vi lever i en usunn overflod og det er ingen behov som driver denne drepingen av naturens dyr. Det går også ut over mange mennesker som føler og lider med dyrene. Det burde være en viktigere oppgave for jegerstanden å være med i kampen for å få innført obligatorisk ID-merking på katt, for å motvirke hjemløse katter, som faktisk er et problem for andre arter.
 14. Rovfuglene er fredet. Deres predasjon kan ikke hindres, og uten kråker rettes den mer mot andre fuglearter. Mer jakt på rev vil nok heller ikke øke bestandene av arter som jegerne ønsker å skyte mer av. Selv intensiv jakt på rev på Varangerhalvøya, der det ble skutt rundt 600 rev i en fireårsperiode, gav ingen målbar effekt på rypebestanden.
 15. Hva er grunnen til at det skytes så mange kråker? Noen ser det tydelig som et mål å skyte flest mulig. Det har ingen positiv effekt for naturen, tvert imot. Når kråkene fjernes tas maten fra rovfugler, som i større grad må rette predasjonen mot rype, skogsfugl og andre arter som kan være i tilbakegang. Kråkene er viktige varslere i forhold til rovdyr og rovfugler, og bidrar på den måten til økt overlevelse for andre fuglearter. Mange studier viser at kråkefugler ikke har negativ innvirkning på andre fuglearter. En samling av 42 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter, viser at fjerning av kråkefugler ikke øker bestandene av andre fuglearter. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/full En studie fra 1984 der kråkefugler ble fjernet fra et område, viste økt reirsuksess bare i ett av fire år. Kyllingdødelighet, produksjon og hekkettetthet ble ikke påvirket i noen av årene. Predasjonen på reir ble kompensert av andre arter. Konklusjonen var at fjerning av kråkefugler ikke er en effektiv metode for å øke villfuglbestandene. I en undersøkelse fra 1993 ble kråkefugler og måker fjernet fra et myrområde i Skottland. Fjerningen av kråkene og måkene hadde ingen innvirkning på andre fuglearter, og en økning i predasjon fra rev ble registrert. En kanadisk studie fra 1995 viste at hekkesuksessen til ender i to områder hvor kråker ble fjernet ikke skilte seg fra hekkesuksessen i to kontrollområder der kråkene ikke ble fjernet. Kråkene er blitt forfulgt på feilaktig grunnlag i mange tiår. En stor del av kråkene som jaktes i vinterhalvåret er trekkfugler fra øst som ikke oppholder seg i Norge i hekketida. Det eneste jegerne oppnår med å skyte rundt 50.000 kråker i året er at det blir mye mindre mat på rovfuglene, som i stedet tar andre fuglearter, blant annet arter som jegerne ønsker å skyte flere av.
×
×
 • Create New...