Jump to content

Jenny Rolness

Members
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er selvfølgelig ikke for at tamdyr skal være innestengt for å være beskyttet mot rovdyr. De må få leve et naturlig liv, men med tilsyn og pass, særlig når de er nyfødte. Naturen er forferdelig brutal. Men er menneskenes metoder mindre brutale? Skadeskyting kan føre til lidelser over dager og uker. Morløse kalver etter jakt og påkjørsler kan lide gjennom hele vinteren før de omkommer i vårknipa. Milliarder av tamdyr sperres inne på minimal plass hele livet, og mange transporteres over landegrenser og kontinent under forferdelig forhold og slaktes med brutale metoder. Dyremarkedene
 2. Hvis nyfødte lam etterlates ute uten tilsyn er de utsatt for angrep fra mange slags dyr. Eieren må kunne legge til rette så lammene ikke får hakket ut øynene av ravn eller blir et lett bytte for rev, løshund eller hva som måtte komme forbi. Det ville blitt en bedre verden for alle om vi gikk over til plantebasert kosthold. Mindre klimapåvirkning, mindre avskoging og nedbygging av natur, større areal til å dyrke mat direkte til mennesker i stedet for til dyrefôr, som er langt mer ressurs- og arealkrevende, mye mindre lidelser for dyr, mer mat i naturen og havet for andre dyr, og verden vill
 3. Fuglene forsvinner over hele verden. I Europa er 421 millioner hekkefugler blitt borte på 30 år, i USA og Kanada er tapet av fugler på 2,9 milliarder siden 1970. I Norge er det 40-50 prosent nedgang for en del arter. Det skyldes menneskets endring av kulturlandskapet, intensivt landbruk og insektdød, og har ingenting med kråker å gjøre. De er ikke engang nevnt som årsak. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/11/11/211614/gjok-og-sisik-spurv-og-staer-alle-gar-tilbake https://www.nrk.no/norge/kjente-fuglearter-i-ferd-med-a-forsvinne-1.14436251 Det har heller ikke noe med
 4. Nå har det vist seg at fjerning av kråker, som ved å jakte på dem i siste del av jaktsesongen for å få dem til å sky området, fører til at andre arter overtar predasjonen. Summen av predasjon blir den samme. Flere studier fra ulike områder viser at fjerning av kråker ikke fører til større bestander av andre arter. En undersøkelse fra den tyske delstaten Rheinland-Pfalz i 1994, viste at kråkenes og skjærenes diett i området bestod av henholdsvis 83,4 % og 90,9 % leddyr/insekter, og bare henholdsvis 0,1 % og 0,2 % egg og fugleunger. Resten av dietten bestod av særlig meitemark, frø,
 5. Rovfugl og rovdyr må også få mat, men byttedyrene må ha en sjanse. Det får de med varslere. Kråkene har ett signal for fare, ett for faren er over og de varsler når det er mat i området. Det er kanskje sine artsfeller de varsler, men det kommer mange andre fuglearter til gode. Kråkene er til god hjelp også for de som har tamfugler. En får et forvarsel når det er rovfugl i området, og fuglene lærer fort og løper inn på kråkenes signal. Det er ikke greit at tamdyr blir tatt av rovdyr, men det er eiernes ansvar å passe på dem. Det er stor overproduksjon av sau, og rovdyr ryddes ut
 6. Siden vi har fjernet de store rovdyrene må menneskene ta over deres rolle i forhold til hjortedyr. Men vi gjør det ikke like bra som rovdyrene, som ser seg ut svake individ og bidrar til å holde stammen frisk. Med store rovdyr i Nordfjella kunne det trolig fortsatt vært villrein i det området der den nå er utryddet. Forstår ikke at jegere ønsker å skyte ned eller fordrive lokale kråkebestander. Har observert kråkene og de er fantastiske som varslere. Mens måkene er mer uforsiktige og ivrige på maten, sitter kråkene gruppevis i trærne og holder utkikk. Når de varsler er hele måkeflo
 7. Man kunne begynne med å frede nasjonalparkene for jakt og se hvordan en natur i balanse vil fungere. Selinvasjon ble nevnt som eksempel på følgene av jaktstopp. Men overfiske og lite mat i havet for sjøfugl og sjøpattedyr er en mer sannsynlig forklaring. Det kan også forklare hvorfor spekklaget til grønnlandsselen og vågehvalen er blitt tynnere. Dyrenes Rett mottar ikke statlig støtte og legger ikke vekt på inntekter. Vi ønsker bare en plattform for å kunne bidra til å arbeide for dyr. Lærer også noe her og respekterer at andre har andre synspunkt. Men sa
 8. Konklusjonen på forskningen fra Sverige er vel at fredningen må skje i stor skala. Det er ikke nok å frede et område, siden rypene sprer seg over store områder og jegerne også forflytter seg.
 9. Det høres ut som at det er en sammenheng mellom at jakta er innstilt på fugl og hare i ditt område og at bestandene er begynt å ta seg opp igjen. Det ville de trolig gjort også uten at jakta ble rettet mot små rovdyr og kråker. På Varangerhalvøya der det ble skutt rundt 600 rødrev i en fireårs-periode uten å stoppe rypejakta, var det ingen målbar effekt på rypebestanden. Studiene viser at i de tilfeller der kråker har innvirkning på andre arter er det mest på produktivitet og uten å påvirke bestandene. Jakta tar ut mange stamfugler av rype og storfugl, og vil dermed påvirke bestan
 10. Det er vel ingen som benekter at fjerning av alt av predatorer vil føre til økning i byttedyr. Et forsøk fra Hedmark viste at systematisk, intensiv og lønnet jakt på mindre rovdyr i et et avgrenset område førte til at rypejegerne som jaktet i området i gjennomsnitt skjøt ei halv rype ekstra per dag. Men dette lar seg ikke realisere, og det bør heller ikke være et mål. Studiene som det er linket til handler om fjerning av kråker, ikke av alt av predatorer. Skal det lønnes jegere for å renske naturen for predatorer for å sikre menneskelige predatorer litt mer å skyte på, vil det vek
 11. Den store forskjellen er at vi ikke trenger å jakte, vi har overflod av mat, lagrene er fulle av kjøtt som folk ikke klarer å spise opp, og for mye og feit mat fører til livsstilssykdommer. Det kastes enorme mengder mat hver dag, en tredel av all mat ender på søppelfyllingene og graves ned, det meste fullverdig mat. Dyrene i naturen kjemper for å finne nok mat til å overleve, og mange sulter i hjel, blant annet sjøfugler som følge av overfisket. Det er heller ikke lett for rovfugler å overleve når rypebestanden og skogsfuglbestanden går tilbake og kråkebestanden skytes ned hver vinter. '
 12. Hvis dere leser studien viser den at i de tilfellene der kråkene hadde effekt på andre arter (i 19 prosent av tilfellene), var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Flere andre studier viser det samme, blant annet en kanadisk studie fra 1995 som viste at hekkesuksessen til ender i to områder der kråker ble fjernet ikke skilte seg fra hekkesuksessen i to kontrollområder der kråkene ikke ble fjernet. Studier viser også at når kråkene fjernes øker predasjonen fra andre arter. Om det lages kråkefrie soner etablerer de
 13. Tok bare med konklusjonen på studiene, resten kan folk lese selv hvis de ønsker det. Men her er noen flere detaljer, siden noen reagerte på at bare konklusjonen var med: Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of Ornothology i Cape Town samlet 42 studier av kråkefugler og deres effekt på andre arter. De fant at i 81 % av tilfellene hadde kråkefugler ingen negativ effekt på bestandene og produktiviteten hos andre arter. I de tilfellene der de hadde effekt, var det mer på produktivitet uten å påvirke bestandene, og med liten langsiktig effekt. Konklusjonen var at om kråkene fjerne
 14. Rovfuglene er fredet. Deres predasjon kan ikke hindres, og uten kråker rettes den mer mot andre fuglearter. Mer jakt på rev vil nok heller ikke øke bestandene av arter som jegerne ønsker å skyte mer av. Selv intensiv jakt på rev på Varangerhalvøya, der det ble skutt rundt 600 rev i en fireårsperiode, gav ingen målbar effekt på rypebestanden.
 15. Hva er grunnen til at det skytes så mange kråker? Noen ser det tydelig som et mål å skyte flest mulig. Det har ingen positiv effekt for naturen, tvert imot. Når kråkene fjernes tas maten fra rovfugler, som i større grad må rette predasjonen mot rype, skogsfugl og andre arter som kan være i tilbakegang. Kråkene er viktige varslere i forhold til rovdyr og rovfugler, og bidrar på den måten til økt overlevelse for andre fuglearter. Mange studier viser at kråkefugler ikke har negativ innvirkning på andre fuglearter. En samling av 42 studier av kråkefugler og deres effekt på
×
×
 • Create New...