Jump to content

Jegermangel kan gi hjorteinvasjon


DoctoRoy

Recommended Posts

Kanskje jeg skulle tatt pappapermen på Vestlandet...

 

Jeg må si jeg har vært ekstremt heldig da jeg har kontakter gjennom familie som lar meg jakte en del steder hvor det ellers ville vært særdeles vanskelig å få innpass, spesielt for en "bytulling".

Men for ferske jegere, eller jegere uten familie og bekjente med kontakter, er det utrolig vanskelig å få tak i mye av denne jakten.

Blant mine bekjente er det en god del som omtrent har bilen pakket store deler av sesongen i tilfelle det dukker opp en mulighet for å reise. 

 

Man har kanskje vært heldig i distriktene før med jaktlyst som går i arv, men når de yngre i distriktene ikke vil jakte må man vurdere om man skal slippe andre inn, selv om jeg forstår motvilligheten til å ha fremmede på egen mark.

Tror mye av utfordringen ligger i hvordan man kan styre en løsning som inatur så den gir mer sikkerhet og enkelhet for grunneierne, i dag er den vel mest egnet for foreninger og større vald/jaktlag? 

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Kan det være en sammenheng mellom antallet hjortejegere og grunneiernes priser på salg av jakt?

 

Reportasjen tar opp tilgjengelighet som en mulig påvirkning, men kostnadsutvikling nevnes vel ikke?

 

Dette er iallefall den metoden andre «næringer» bruker for å øke «omsetningen»:

 

 

2E09F7B1-87E0-4871-ADFC-BE1FDA74845E.jpeg

Edited by 32-40 Win.
 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Når grunneiere med i beste fall middelmådig terreng forlanger helt ville priser for en kvote basert på fantasi og tenk på et tall er det kanskje ikke rart folk finner seg andre steder og arter å jakte? Rekorden så langt fra annonse på finn er 6000 per fellingsløyve, 75kr/kg for fellte dyr og leie av fjølbu uten vann og utedass kommer i tillegg. Altså prises en normal hjort til 10.000kr om en får skutt alle på kvoten. Fellingsprsent over tid på under 50%, vipps der ble det 15lapper for en hjort gitt.

 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 2
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Den intervjuede lederen i NJFF Sogn & Fjordane er vel identisk med tidligere moderator her inne, @VestlandsJeger ?

 

@nhd har et forslag som vil fordele lidelsene og døden for hjorteviltet over hele året, i stedet for bare på ettervinteren, "importere" rovvilt.

 

Vi diskuterer dødeligheten for hjort i en annen tråd, http://www.kammeret.no/topic/82339-en-hard-vinter-for-hjorten/ .

 

I ymse sammenhenger har jeg forfektet det motsatte av @nhd, nemlig at grunneierne, sammen med "det offentlige" (kommunenes utmarksansvarlige) utarbeider forvaltningsplaner for hjorteviltet. Disse planene må ta med muligheten av en "gammeldags" vinter, dvs. holde bestandene såpass lave at en ikke får høy dødelighet, om det skulle komme litt snø eller bli litt kaldt.

 

Dessverre er det også en del "gamle holdninger" hos grunneiere. Blant annet at de ikke vil ha "fremmedfolk" på området sitt. Når de sjøl har fylt fryseboksen, får resten av hjortekvoten gå i fred. Og så har vi de som flere har vist til lenger oppe, som forlanger astronomiske summer, for at folk skal reise fra andre deler av landet, for å løse et problem de sjøl har med for stor hjortebestand. Når ikke avskytingen blir som planlagt, får man en tilnærmet eksponensiell vekst i bestanden. Da må man hvertfall ikke klage over beiteskader, og at naturen ordner opp i det man ikke vil la jegere fra andre deler av landet gjøre. Grunneierne/jaktrettshaverne bør innse at de får mindre igjen for ihjelsvoltne hjorter, enn om de tilbyr hjortejakt til overkommelige priser.

 

Vi er altså mange som kan bidra til å løse de "problemene" man måtte ha med hjorten på Vestlandet, men ikke for, bokstavelig talt, "enhver pris"!

 

 

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Det beste hadde vel vært å gå tilbake til den opprinnelige "viltet tilhører Kongen"-prinsippet, og drite i grunneierene totalt, men forvalte viltet sentralt, med fagfolk. Statsskog over hele fjøla. Det er et ganske nytt prinsipp dette med at "jaktretten tilhører grunneieren", hele konseptet "grunneier" er faktisk ganske nytt i et historisk perspektiv. Og jeg må innrømme at jeg har litt problemer med å se hvorfor enkelte skal kunne eie et (godt) stykke utmark. 

 

K

 • Like 3
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, DoctoRoy skrev:

+ Opplevelse:D Det er ikke akkurat gratis å reise til Afrika for å få tilsendt et utstoppet elefanthode i etterkant heller da.

Nå var det vel ungdom og ferske jegere som var etterlyst i denne reportasjen?...... Vi får få ungdommen til å ta med seg elefant-hodene sine og komme hjem til hjorte-liene på Vestlandet da.🙄

Link to comment
Share on other sites

" Det er et ganske nytt prinsipp dette med at "jaktretten tilhører grunneieren", hele konseptet "grunneier" er faktisk ganske nytt i et historisk perspektiv", skriver @M67.

 

Jeg er ihuga kommunist (kommunisme = læren om det klasseløse samfunn), men samtidig eier av 2.100 daa gråstein, mosemyr og krongelfuru, som gir meg rett til en elg (i bestandsplanlag) og annen jakt. "Viltet tilhører kongen" kom til disse kantene med (tvangs-)innføringen av "kongeriket" (sammen med kristendommen) rundt år 1.000, en grei måte å inndrive skatt fra samer og bjarmer. Om det er en farbar vei i dag, tviler jeg ikke så lite på, når man ser på ymse urbanisters kunnskap og holdninger til vilt, jakt og matproduksjon.

 

Men de overnevnte  bestandsplanene er jo AVTALER mellom grunneierne og det offentlige. Og avtaler skal jo holdes, noe som neppe er tilfellet overalt, når man ser til dels ukontrollert økning av hjortebestanden. Jakta på hjort varer jo fram til jul, og i områder der fellingsprosenten er lav, burde man hatt en tidsavgrensing for "rettighetshavernes" forvaltning. For eksempel til utgangen av oktober, de dyra som ikke var tatt ut til da, kunne forvaltes av kommunens viltansvarlige, og felles uten hensyn til eiendomsgrenser.

 

Edit.: " - uten hensyn til eiendomsgrenser" - og uten vederlag til grunneierne, hvertfall til de grunneierne som ikke har ordnet jakta slik at de har fått felt kvoten. De som har felt sin kvote, og som etterpå får skutt dyr på sitt område, bør kunne få et visst vederlag. Ei slik ordning kunne fått ned de urealistiske prisene noen opererer med. Og belønnet de som faktisk får felt kvoten.

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Jegermeistern skrev:

I ymse sammenhenger har jeg forfektet det motsatte av @nhd, nemlig at grunneierne, sammen med "det offentlige" (kommunenes utmarksansvarlige) utarbeider forvaltningsplaner for hjorteviltet. 

 

 

Der hvor dette har vært gjennomført har det, såvidt meg bekjent, fungert godt. Men det forutsetter at grunneierne klarer å samarbeide og å se lengre enn til egen fryseboks. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Sitat

 Jakta på hjort varer jo fram til jul, og i områder der fellingsprosenten er lav, burde man hatt en tidsavgrensing for "rettighetshavernes" forvaltning. For eksempel til utgangen av oktober, de dyra som ikke var tatt ut til da, kunne forvaltes av kommunens viltansvarlige, og felles uten hensyn til eiendomsgrenser.


He he - ja for hjorten trekker ikke og kvotene settes alltid basert på nøyaktig antall dyr i terrenget til jaktrettshaver. Den er altså ikke basert på tellinger på vårparten, forrige høsts avskytning og måleparametre som beiteskader og trafikkskader.. Eller..


Meg bekjent er viltansvarlig i kommunene med på å fastsette kvoter i stor grad. Ihvertfall heromkring. Sågar kommer det føringer på antall fordeltpå kjønn og aldersgrupper ganske så spesifisert.

Ulv på vestlandet vil føre til at elvene flytter på seg ifølge alltid nøkterne og objektive "vernere" - det blir voldsomt dyrt så da må jaktprisene opp tilsvarende :D

At det dør dyr på slutten av en vinter som har vært lengre og kaldere enn "vanlig" de siste årene er ikke noen grunn til krisetiltak. Ei heller økt avskyting i og med at stammen alt har blitt redusert av kong vinter.

Ellers så ser jeg at misunnelsen som alltid er en kraftig driftkraft. Det noen andre har ser en gjerne ekspropriert fordi det er alt for dyrt, eller noe lignende. Menneskerettigheter be damned og ihvertfall eiendomsrett :D

 

 • Dont like 1
Link to comment
Share on other sites

Tror faktisk ikke det er umulig (eller spesielt vanskelig) å få jegere til å skyte det man skal av stammen.

I ly av CWD i Nordfjella, øker de også hjortekvoten betydelig i visse områder, men det har visstnok blitt kommunisert at det er et forventet minste-tall som skal skytes ut.

Hvis dette ikke oppfylles vil det bli satt inn andre jegere i en periode.

 

En hybridløsning synes jeg man kunne innført som feks:

- Grunneiere har førsterett på sine "dedikerte" kort

- Kan gjøre hva man vil med de, innen en viss dato (før jakten starter) hvor de blir lagt ut for offentlig salg med offentlig (tålelig lav) fastsatt pris (som går til grunneier)

- Grunneier kan da velge å beholde sine kort, eller selge de som en del av en pakke med hytte og guiding etc.

- Kort dedikert til grunneier justeres etter hvor stor del av kvoten som fylles, grunneiere som tviholder på sine kort uten å felle dyr får færre kort året etter - feks hvis en grunneier ikke feller noe på sine kort et år, kan en risikere at alle kort blir offentlig neste år

- Grunneiere blir kompensert for samjaktsavtaler o.l. ved høyere fastsatt pris

 

Det jeg tror er viktig for mange er et sikkerhetsnett som det Airbnb leverer, hvor de tar en mindre fee for å stille sikkerhet hvis noe skulle skje. 

Det blir veldig feil å pålegge dette grunneiere hvis de i tillegg må ta en finansiell risiko hvis det skulle bli skade på eiendom e.l.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sitat

misunnelse

Jeg tror egentlig du misforstår. Jeg er egentlig slett ikke sikker på at jeg er imot eiendomsrett til viltet, og noen ekspropiering er jeg iallefall ikke for. Men mange steder setter grunneierforholdene store begrensninger på både viltforvaltning og uttak.

Grunneierene kan godt ha inntektene, men de burde ikke ha så mye makt over jakta, og jaktuttaket. Noen er jo helt imot jakt også.


Eksempler er bittesmå og kanskje smale teiger som vanskeliggjør både jakt og ferdsel, veier som er innom flere eiendommer, der enkelte forbyr kjøring. Grunneiere som forbyr enkelte jaktformer, setter egne krav om våpen og ammunisjon (hørte om en som forbød bruk av Blaser) eller fastsetter at det SKAL jaktes sånn eller sånn, eller skal være jaktleder selv - og eneveldig, med samme drevene hvert år, uansett vindretning, eller om skogen der er hogd i mellomtiden...

Der eiendommene er store nok til å jakte på EN eiendom, eller flere faktisk har kommet til en enhetlig enighet, som de faktisk er enige om... så er det vel få problemer. Men min erfaring er at det ofte er en eller annen som skal kuke det til - og som kan det, siden han eier en flik av jaktterrenget, eller veien som går inn til det eller noe, eller har en svigermor som gjør det.

 

K

Edited by M67
Link to comment
Share on other sites

Eiendomsrett til viltet har vi ikke  - og får vi heller ikke, slik jeg ser framtiden komme. 

Smale teiger har det vært jobbet med siden 50 tallet i jordskifteretten og den prosessen pågår fortsatt. Det har blitt enklere etterhvert som årene har gått.

I den ikke så nye organiseringen "viltforvaltningslag" jobber grunneiere sammen om jakta - deri også muligheten for å makeskifte jakta i teiger og terreng for å få avviklet jakta fornuftig. Fleksibilitet på hva som skytes hvor, og hvor det skytes osv.

Om en grunneier ikke vil se en eneste Blaser (et våpen som har vært diskutert på jammeret i mengder tidligere), en annen vil gjøre drev i hugstfelt osv. Hva så. Hvordan er det relevant for den sytingen vi ser her over jaktpriser, for få dyr i forhold til pris, for stor bestand, ekspropriering av både jaktrett og utmarkseiendom og et ønske om ulv i det store bildet.. Det er bare gode vandrehistorier og kos med misnøye :D

Det er klassisk norsk misunnelse og jamring. Deal with it eller kjøp eget terreng. Det er sånn det fungerer på det meste her i livet og det er godt om billige småbruk med boplikt.


(og utviklingen går bare en vei - økende jaktmotstand, høylydte særinteresser med manglende innsikt og økende grad av fokus på kun egne behov framfor alt annet).

Edited by Prthhh
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Sitat

 Hvordan er det relevant for den sytingen vi ser her over jaktpriser

Det er da veldig relevant i forhold til trådtittel, det forklarer til en viss grad hvorfor mange velger å ikke jakte mange steder i Norge, men heller reiser andre steder, eller til utlandet. Prisen tror jeg ikke er et problem i så stor grad som hvor forb... tungvint det kan være noen steder. Jeg for min del betaler gjerne, så lenge jeg får det jeg betaler for, og ikke blir pålagt en masse begrensninger i ettertid.

 

Sitat

kjøp eget terreng

Det forverrer jo bare problemet. At alle skal ha sin lille flik, med rett til 1.35 hjort og 0.65 elg (mellom 3 og 5 år og mellom 160 og 165kg ;) ). Da er det bedre at en riking eier hele skiten. Så kan man leie av han hvis man vil jakte, og at hvert lag eller vald har så mange dyr at de faktisk tør skyte noe.

 

 

K

Edited by M67
Link to comment
Share on other sites

Enig med M67, er villig til å betale (så det "svir"), men pris og kall det kvalitet må henge sammen.

 

Selv om lysten ikke blir stor når en leser om bestandsmål på 2,17koller per vosen bukk, vurdert fra telling utført første fullmåne etter påske; fredning av voksen bukk fra 1.oktober (pga av brunst/gener/avl, alle skjønner jo at bukken som skytes 30.september ikke hadde planer om å bedekke noen kolle, tydlig h****o, ser det på venstre bakfot), ikke skyte kolle med kalv men skyt kalven. Neste helg kommer ei enslig kolle...

Og ved hver revisjon er alle fornøyde selv om absolutt ingen av de listede målene er nådd, og det største bruket får sine vanlige antall fellingsløyver til tross for fellingsprosent på rundt 20..

 

Skulle en slumpe til å få skutt hjort skal det taes prøver av tarmer, hjerne, kjeve, livmor (rekk opp handa alle som klarer finne livmor på et dyr... de fleste slobitene som ble levert inn var ikke livmor..)

 

Ihjelregulert...

Edited by Chiefen.v-2
Link to comment
Share on other sites

Så ikke kjøp jakt der det er små teiger og veier en ikke får kjøre på? Så skjønner vel selger at han må gjøre endringer etterhvert - eller la være å tilby reiselivsproduktet jakt. For jakt er et reiselivsprodukt..

Får det en betaler for er vel en subjektiv oppfattelse mellom kjøper og selger?

Så kjøp deg en stor eiendom da vel. 

Innholdet i tråden har stort sett vært jamring over pris, lokale forhold sett fra utsiden, mangel på dyr osv.

Det artikkelen som er grunnlaget for trådstart omhandler er forgubbing og en nedgang på 0,5% løste jegeravgiftskort kombinert med en reduksjon i hjortestammen av Kong Vinter. En kan like gjerne si at jamringen på kammeret er årsaken til forgubbing :)

Mer regulering og offentlig forvaltning har også vært etterlyst - og Chiefen kontrer med at at hjorteforvaltningen alt er ihjelregulert. Jeg må si meg enig med Chiefen både på det og at kvotefordeling etter areal er noe stort tull.

Edited by Prthhh
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Jegermeistern skrev:

ymse sammenhenger har jeg forfektet det motsatte av @nhd, nemlig at grunneierne, sammen med "det offentlige" (kommunenes utmarksansvarlige) utarbeider forvaltningsplaner for hjorteviltet. Disse planene må ta med muligheten av en "gammeldags" vinter, dvs. holde bestandene såpass lave at en ikke får høy dødelighet, om det skulle komme litt snø eller bli litt kaldt.

SkogVest utarbeidet noen fantastiske bestandsplaner som de klarte å overbevise kommunene om var det absolutt beste forvaltningsverktøyet som fantes. Dessverre så slukte de kommunale viltforvalterne det agnet med krok og søkke og nå ser vi resultatet.

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Prthhh skrev:

Innholdet i tråden har stort sett vært jamring over pris, lokale forhold sett fra utsiden, mangel på dyr osv.

Det artikkelen som er grunnlaget for trådstart omhandler er forgubbing og en nedgang på 0,5% løste jegeravgiftskort kombinert med en reduksjon i hjortestammen av Kong Vinter. En kan like gjerne si at jamringen på kammeret er årsaken til forgubbing :)

Det er kanskje den 0,5% som diskuterer i tråden her :lol:

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Forgubbingen er et problem, åpenbart.

Tror du det da hjelper at en fersk jeger betaler dyrt for å jakte for å oppleve at det dyret han endelig får på skuddhold ikke er skytbart? 

Statskog er blant verstingen på å tilby dyr jakt på dårlige terreng.

Edited by Chiefen.v-2
Link to comment
Share on other sites

Kjernen i saken er vel at jegere faller fortere fra enn det kommer nye inn. Hvis man skal gjøre noe med det hjelper det ikke sutre og grine over at folk ikke kjøper egne terreng, når en litt mer realistisk løsning er å gjøre jakten mer tilgjengelig for jegere fra andre områder.

 • Like 1
 • Thanks 5
Link to comment
Share on other sites

He he - nå er det like før "krenket" tråden også må fram skjønner jeg :)

Jakt er tilgjengelig hvis en er villig til å betale - og det er flere som sier de er det. Jeg kan love deg at den aller dyreste jakta du kan kjøpe i Norge er å kjøpe egen eiendom for å jakte. Spesielt hvis du måler antall kilo pr. krone og time. :D

Så er det flere som sier at de ikke finner jakt til rett pris med rett kvalitet og rett utført etter deres verdisett. Fair enough, så la være å kjøpe den jakta og fortsett å sutre på kammeret over tilstanden i reiselivsmarkedet for jakt. Erkjennelsen av at jakt er et reiselivsprodukt er litt tung for en del.
 


Forgubbing kan vi alle gjøre et grep med. Sannsynligvis er det beste grepet å motivere ungdommen og å ta med førstegangsjegere på jakt. Helst da høykvalitetsjakt med masse dyr og utført akkurat som en selv ønsker. Hos meg er det dessverre ikke så mye dyr at en garantert ser dyr hver gang man er ute - men jeg har ihvertfall rekruttert minst en jeger og hatt med flere førstegangsjegere de siste årene. Og den døra er temmelig åpen. Ikke har det kostet de noe heller å jakte (men bruktmarkedet og utstyrsleverandørene har nok tjent litt).

 

Edited by Prthhh
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, msteiro skrev:

Kjernen i saken er vel at jegere faller fortere fra enn det kommer nye inn. Hvis man skal gjøre noe med det hjelper det ikke sutre og grine over at folk ikke kjøper egne terreng, når en litt mer realistisk løsning er å gjøre jakten mer tilgjengelig for jegere fra andre områder.

Litt feil. Det kommer flere inn i jegerregisteret enn noen gang. Men de kommer seg ikke på jakt.

Masse grunner til det. Tilgang, tid,økonomi. Flere forteller de rett og slett er redde for å gjøre feil.

 

Prthh har skjønt ca like mye som nicket hans betyr for en 3åring...

Link to comment
Share on other sites

Forgubbinga skyldes vel noe sånt som at det stort sett er gubber som eier grunnen, eller som har penger nok til å betale for kvalitetsjakt. De får det som de vil, jeg inkludert, men de unge, kanskje i en etableringsfase har ikke så mye penger, og må ta til takke med kjipe terreng og kuker til tilbydere - det gidder de ikke, og gubbene sitter igjen, Gubbene med penger på reiselivsproduktet kvalitetsjakt, og de lokale gjerrigubbene som jakter slik de gjorde i 1973, med samme våpen og samme drev, lokalt, der valdene store som frimerker og hvert 14. dyr er skytbart, og jakta avsluttes uansett når en av gubbene skyter et dyr som IKKE er skytbart, siden de vet at det skytbare aldri kommer, og at tilgivelsen sitter løst bare det kommer kjøtt i fryseren... Og de unge tør aldri skyte, og gidder ikke holde på med tullet. OG gubbene går til avisa og klager på forgubbing ;)

 

K

Edited by M67
 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Prthhh skrev:

..................... Jeg kan love deg at den aller dyreste jakta du kan kjøpe i Norge er å kjøpe egen eiendom for å jakte. Spesielt hvis du måler antall kilo pr. krone og time. ...

Der har du et godt poeng. Det virker som om en del jegere her i tråden mener "vi andre" gjerne må kjøpe terreng og eiendom, holde denne i hevd, bygge skogsbilveier, rydde poster, osv, osv - for så å leie ut jakta så billig at de som leier jakta helst tjener noen kroner selv når kjøttet er solgt. Men når de skal jakte skal de ha de beste dyra- og helst det beste og enkleste terrenget. 10% "storbukk"  vil si at du som leiejeger bør skyte 9 andre dyr før bukken ramler. Men det kan vel grunneieren heller gjøre????  Snakk om sytekopper. En vil ha alle fordelene- men utgiftene, arbeid, prakk og vomskutte dyr bør nå grunneieren ta seg av..

 

For min egen del har jeg gjort nettopp dette, kjøpt eiendom og tatt med barn og ungdommer på jakt fra de var 8-10 år gamle om de hadde lyst. Noen som nå er blitt godt voksne jakter fremdeles sammen med meg og noen har funnet andre interesser. I dag er ungdommen så opptatt av skole, idrett og alt mulig annet som kreves- at jakta i mange tilfeller blir nedprioritert. Men mange kommer tilbake i godt voksen alder- heldig vis. Men vil en- og oppfører en seg som folk- ja da tror jeg de fleste ungdommer som vil jakte faktisk får mulighet dette. En må bare ikke stille for store krav- en trenger ikke Zeiss, Blaser og Goretex og det beste storbukkterrenget for å jakte.  Å være missfornøyd og sutre over ikke å ha skutt dyr etter å ha vært et par helger på hjortejakt ... ? Enkelte her i traktene har jaktet i mange år før de skyter sitt første dyr, men de syter ikke av den grunn. Forgubbing i jegermiljøet var et begrep da jeg begynte å jakte tidlig på 80`tallet, dette er ikke et nytt fenomen, ei heller et stort problem. 

Edited by asterix
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Eneste jeg har funnet på finn.no og inatur.no er de stedene som skal servere alt, kjøre deg til post og tørke deg i rævva på dass.

 

Var mye på Vestlandet ifb med jobb for et par år siden med en kollega som også er ivrig jeger. Fant ikke et eneste sted man kunne kjøpe kort for en sesong uten å booke en spesifikk uke/helg med overnatting.

Link to comment
Share on other sites

2 ting som gjør at jeg har gitt opp storviltjakt.

 

1. Det er dyrt.

2. Du kommer ikke inn i lag om du ikke kjenner noen eller har stor gård som gir det rett til jakta.

 

Har funnet ut at kjøtt har de i butikken og du trenger ikke jakte for å skyte ;)

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, msteiro skrev:

Fant ikke et eneste sted man kunne kjøpe kort for en sesong uten å booke en spesifikk uke/helg med overnatting.

Det er måten det gjøres på her vest. Noen unntak er det  - og det er de som leier vekk terrenget eller de som leier vekk jaktretten (for 5 år i slengen).

Link to comment
Share on other sites

Joda, det vet jeg nå som jeg har kontakter litt mer lokalt (inngiftet). Men poenget var at jeg som østlending på utkikk etter hjortekort på samme måte som jeg ville kjøpt reinskort ikke hadde sjans å finne noe da, eller nå for den saks skyld, uten å kjenne noen direkte.

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

 (rekk opp handa alle som klarer finne livmor på et dyr... de fleste slobitene som ble levert inn var ikke livmor..)

He, he. Ikke godt å vite hvor den kan befinne seg, eller skille fra tarmer og annen gørr Er vel derfor filetene går i kverna også. Ikke så greit å se forskjell på kjøtt og kjøtt heller om en ikke gidder.

Link to comment
Share on other sites

Filetene havner i kverna fordi eneste "rettferdige" måte å dele et dyr i 19 parter er å kverne og veie.... Mine indrefileter er hele, inkludert den biten som går inn i låret. Fordi jeg holder meg laasngt unna jskt hbor dyret skal deles i parter bestemt av urgammle skikker helt fra 70tallet.

 

Vi betalte en stordyrveterinær for å vise oss hvor vi fant den j...a livmoren.. Selv hun måtte grave og lete litt...

Link to comment
Share on other sites

Bare jeg som har jakta elg (for lenge?) på statsvald når jeg kan finne den med bind for øya og ei hand på ryggen kanskje. Men tilbake til topic. Ser jo ikke ut til at det er noe problem å få solgt elgjakt, og fellingsprosent er vel også akseptabel de fleste steder. Kan være at det er noe å hente å se på hvordan den organiseres og selges. Om en ønsker å ha gode viltbestander kommer en vel ikke unna at jakta må ha et sterkt innslag av forvaltning om en ikke vil betale så godt at en kan drive «fri avskytning». Apropos priser. Er jakta så urimelig dyr (ift hva annet koster) som enkelte vil ha det til? Har spurt polakker som ikke bor på bygda eller eier grunn selv om hvorfor de ikke jakter gris, siden de har så mye av den rundt der nede. Fikk vite at det er uaktuelt siden det er langt utenfor økonomisk rekkevidde for den jevne lønnsmottaker å drive med slikt. (Mulig det kan ha noe med at de er priset ut av «rikinger» fra utlandet, eller?) Kan vi si det samme om jakta her hjemme?

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Rekk opp handa alle som klarer finne livmor på et dyr... de fleste slobitene som ble levert inn var ikke livmor.

 

Står det virkelig så dårlig til at mannlige jegere ikke klarer å finne et hunlig kjønnsorgan? :lol:

 

Vi har drevet med dette på elgen i mange år, og spesielt vanskelig er det nå ikke. Utfordringen for de fleste er å få med nok (les: eggstokkene). Og den undersøkelsen vi har gjennomført har egentlig forklart oss hvorfor vi har slitt med å få ned elgstammen. I "litteraturen" heter det seg at kua får sin første kalv som 3.5-åring. I det tildelingsområdet jeg er leder for, har 80% av kvigene felt siste 10 år vært kjønnsmodne, og ca 30% av felte 2.5-åringer har hatt kalv samme år. I tillegg må en påregne at 2.5-åringer som går med kalv blir underrrepresentert i fellingsmaterialet kontra 2.5-åringer uten kalv. Dvs at det godt kan være at 50% av kvigene blir drektige. Og selv om det nok hovedsakelig er snakk om enklinger, er det også snakk om den aldersgruppen av elgkyr som er flest i antall... Det blir mange ekstra kalver i en stamme, det... 

 

Men i prinsippet er jeg forsåvidt enig med deg: Løsningen for å øke fellingsprosenten er å forenkle. Den desidert enkleste jakta, er frikvote. Dvs at alle dyr (med unntak av hunndyr som går med kalv) kan felles. Utvilsomt mest effektivt. Vår løsning siste 2 år har vært å tildele fritt hundyr istedet for ku/kvige, og heller oppfordre til felling av minst 30% kvige. Det har funka, og siste sesong var vi nede på 6.7 jegerdager pr felling. 

 

Men, fra grunneierperspektivet, hvorfor skal jeg selge jakta billigere enn det noen er villige til å betale for den? 

 

Jeg føler forøvrig ikke at jeg har noe å skjemmes av i rekrutteringsøyemed, jeg har hvert eneste år hatt med meg yngre jegere både på elg- og rådyrjakt (og annen jakt forsåvidt9 og det å slippe til "yngre krefter" og la de være med å jakte som gjestejegere på etablerte jaktlag er nok også en viktig bit her. 

 

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, vavlo skrev:

Kan vi si det samme om jakta her hjemme?

 

Forrige året var jeg på jaktweekend i Indre Namdal på 30.000 daa magisk løshundterreng til den nette sum av 450 kroner pr dag/pers med kvote på kvige eller kalv. Pluss leie av hytte og transporten dit. 

Rabattert kilospris på både kalv og enda mer om vi klarte å felle kvige. 

 

Det ble riktignok ikke felling, men å påstå at dette er dyrt? Hadde vi evnet å felle en elg er det viltoppkjøpere like i nærheten som betaler mer for kjøttet enn det vi måtte betale, og vi hadde sannsynligvis gått i pluss, hytteleia inkludert. Og jada, joda, det er "slyngeljakt" i november, ikke den mest ettertrakta jakta og en måte for Statskog å selge jakt mot slutten av jakta når folk begynner å bli lei og de har noen elg igjen på kvota. Men det er jakt som er tilgjengelig for alle som gidder, og har man ikke råd til dette bør en kanskje vurdere å pante børsa. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Jibrag skrev:

Men, fra grunneierperspektivet, hvorfor skal jeg selge jakta billigere enn det noen er villige til å betale for den? 

Har du egentlig lest artikkelen i første innlegg i denne tråden?

 

Jeg er enig med dere som påstår at det er mye syting i denne tråden. Og den sytingen består av lange innlegg, om noe så enkelt, som at flere her er totalt uenige i det som presenteres i artikkelen.

 

Det holder å skrive at:

 

»Forgubbing er greit» eller «det er like greit at dyra sulter i hjel i løpet av vinteren, fremfor at ressursene utnyttes» eller at «jeg er totalt uenig i det som presenteres i artikkelen»

 

Det er greit og mene slikt, men dere kan spare dere for alt tullpratet om misunnelse, og oppfordringer om å selge børser og gi opp jakt, og den slags vås.

 

 

 

Edited by 32-40 Win.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Er et diskusjonsforum da. Er det urelevant å diskutere manglende eller dårlig fovaltning, eller mulige årsaker til mangel på jegere til å holde bestanden på et nivå som ikke fører til problemer og evt høy vinterdødelighet, som følge av mangel på nok vinterbeite?

Edited by vavlo
Skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, 32-40 Win. skrev:

Har du egentlig lest artikkelen i første innlegg i denne tråden?

 

Jeg har lest den, men kjenner forholdene på vestlandet for dårlig til å si noe bastant. Ut over det har jeg forstått at det i allefall i områder er en del utfordringer med eiendomsstruktur og kanskje også dårlig organisering av jakta (små jaktfelt/enkeltstående grunneiere med ugunstige eiendomsgrenser). Dette er vel i hovedsak en jobb for viltforvalter i kommunene det gjelder. 

 

Situasjonen i vinter skyldes sannsynligvis ikke bare bestandssituasjon, men er en ekstraordinær situasjon forårsaket av værforhold. Et kanskje vel så relevant spørsmål er hvilke konsekvenser avgangen av så mye hjort i løpet av vinteren gjør med jakta kommende høst. Hvis det er snakk om så mye som 10.000 hjort som har krepert, før kalving, utgjør jo dette sannsynligvis langt over fellingstallene for hele Sogn&Fjordane fylke (jeg skjønner at tallene for irregulær avgang gjelder et større område, og er et grovt overslag og således ikke sammenlignbart direkte som jeg gjør her). 

 

Men jeg er absolutt enig i at man heller må øke fellingstallene og redusere bestanden, enn å havne i tilsvarende situasjon igjen. Men hvordan man gjør jakta mer tilgjengelig? Vepsebol, spør du meg. Vi har egentlig samme situasjon på rådyr i mitt lokalområde. Selges sikkert 150-200 rådyrkort, men det er yyyyyderst få som selges "på det frie marked". 

 

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, msteiro skrev:

Joda, det vet jeg nå som jeg har kontakter litt mer lokalt (inngiftet). Men poenget var at jeg som østlending på utkikk etter hjortekort på samme måte som jeg ville kjøpt reinskort ikke hadde sjans å finne noe da, eller nå for den saks skyld, uten å kjenne noen direkte.

Det er her  mye av "problemet" ligger. Å sameligne  de to jaktformene blir helt feil. Å jakte hjort er ikke nødvendig vis så enkelt som mange ser ut til å tro, men først; litt om grunnprinsippene for tildeling. Hjortekvoten tildeles etter areal og hjortetetthet gjennom en forvaltningsplan. eks: Et vald med en kvote på 12 dyr /år har tildelt dyr av alle valører, av denne kvoten er det som regel to bukk.(36 dyr/3 år) For riktig forvaltning og tildeling må valdet skyte ut minst 80% av kvoten over en treårsperiode. Skyter de full kvoten på 12/år gis det tilleggsdyr, helst som ungdyr og kalv. Men skyter de mindre en 80% av kvoten, blir kvoten reduset i neste 3 årsperiode- det er jo ingen vits i å ha en kvote på 12 dyr om en bare skyter 6- 7 dyr?  Her kommer problemet med korttids leiejakt inn. Korttidsleie av hjortejakt fører som regel til at bukkene blir skutt, mens koller og kalver er lite interessant. Eks, en skyter de to bukkene, en fjorsbukk og et par kolle- mens resten ikke blir tatt ut. Planene om 10-15% bukkavskyting blir da helt feil-  da det blir skutt 50% bukk i stedet og kollene og kalvene får gå. Kollene og kalvene  blir ikke tatt ut og stammen vokser ukontrollert- med de resultater som vist til i artikkelen. Jegere med langtidsleie og lokale jaktlag har bedre tid- og muligens bedre intensjoner,(?) og fyller som regel kvoten bedre. Så utleie av hjortejakt er ikke enkelt, hverken for utleier eller for jeger. Hjortejakt i bratte vestlandslier er heller ikke enkelt- selv om det virker slik når en leser om emnet her inne.  Dette tror jeg er noe av årsaken til at det er vanskelig å få leie- og at hjortestammen noen steder er nærmest ute av kontroll. 

 https://www.hjorteviltregisteret.no/Hjort

Gå inn på Kommune og vald og se på fellingsprosenter og tildelte dyr.  Her har en statistikk i mange år og se på. I de valdene der en ser at 30-50% av felte dyr er bukk tror jeg  dessverre at en  vil oppdage stor del korttids leiejakt.  Litt derfor blir også en del grunneiere noe lunken til korttidsutleie. Håper dette var forklarende. mvh Asterix.

Edited by asterix
Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, asterix skrev:

Her kommer problemet med korttids leiejakt inn. Korttidsleie av hjortejakt fører som regel til at bukkene blir skutt, mens koller og kalver er lite interessant. Eks, en skyter de to bukkene, en fjorsbukk og et par kolle- mens resten ikke blir tatt ut. Planene om 10-15% bukkavskyting blir da helt feil-  da det blir skutt 50% bukk i stedet og kollene og kalvene får gå. 

Dette har verdens enkleste løsning. Gjør det BILLIG å jakte koller og kalver, men behold fantasiprisene på bukkene.

 

Østlendingene har hatt slik prisdifferanse på elgjakten i mange år (der en stor okse koster mye mer og felle enn ei lita ku). Og når det gjelder skogsfugl, så har de rett og slett fredet det ene kjønnet.

 

Det er ikke mangel på hverken løsninger eller jegere. Det er mangel på tilgjengelighet for «mannen i gata» som er problemet her. Og dette er grunneiernes ansvar.

 • Like 6
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

@asterix. Om problemet er at jegerne skyter kun de største dyra/ trofedyra, og lar resten gå, ved utleiejakt, bør en kunne se på hvordan dette løses ifm elgjakt. Stikkord  her er tildeling, grunnavgiftsatser, differensiert kilopris, strafferegime og incentiver f eks I form av tilleggsdyr ved måloppnåelse. Må få legge til at jeg ikke har erfaring med hjortejakt på Vestlandet eller er kjent med tradisjonene der, men det forekommer meg, når jeg leser om dette, at noe av problemet henger på at gammel vane er vond å snu. Nå aner jeg vel at endel jegere er så godt beslått at de ikke bryr seg om hva de betaler til slutt, bare de får skutt trofebukken sin, men det må da vel være unntaket. De langt fleste av oss er nok mer opptatt av å få jaktet samt fylt fryseren med førsteklasses mat.

Link to comment
Share on other sites

Det er vel akkurat sånn med reinsjakt også, hvor bukkene prises betydelig mer enn kolle og kalv.

Selv velger jeg heller 2-3 kolle/ungdyr enn én bukk hvis jeg må velge, da de er lettere å få tak i, enklere å få ut alene og gir mer jakt hvis man skyter dyr tidlig i jakten.

Når et ungdyr på reinsjakt koster ca 1500-2000 kr, er det ingen grunn til at et kort på tilsvarende hjort ikke er samme pris eller billigere.

Link to comment
Share on other sites

Å jakte hjort er ikke så enkelt som enkelte ser ut til å tro. Det er ikke så enkelt at en kjører et par helger til Nordmøre og skyter mange koller og kalver - det kan være det, men... En må være der når hjorten er der. Legger ved utklipp fra to små nabovald, ikke langt fra der jeg jakter.  Dette er ikke et enkelttilfelle- det er nærmest regelen. Begge har kvoter på 7-8 dyr. Det ene valdet jaktes lokalt, det andre er utleiejakt. Og det er rikelig med dyr. Og pussig nok, jo flere forskjellige jegere- jo mindre utbytte. Husk, vestlandsskogen har nå en sikt mange steder som er dårligere enn i bushen i Afrika..  Og å jakte hjort er ikke som å jakte en korka elg. Vi har nå kun en elg  på kvoten hos meg- mot 25 hjort (i 2017 skjøt vi 27 av 25 dyr på dette terrenget, vi fikk altså to tilleggsdyr pga korrekt avskyting..) Men vi ser sikkert 4-5 ganger så mye elg i skogen som vi ser hjort... tenk litt over det..

På dette utleievaldet går de etter Vavlos prinsipp....

Vald A.PNG

Vald B.PNG

Edited by asterix
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@asterixHelt klart et poeng. Bor selv I byen og er avhengig av å leie jakt. Selv om elgen nok som sikkert er enklere å få ned, iaf om det er noenlunde bestand av den, vet jeg utmerket at i både den første og andre jaktsesongen på et nytt terreng,  blir det endel/ mye prøving og feiling før en begynner å se hvordan jakta kan drives noenlunde effektivt. Nøkkelen er langsiktighet. Om jakta leies ut med kvoter og priser som er overkommelige, og både jaktlag og grunneier er rimelig fornøyd, vil de fleste elgjegere jeg vet av gjerne leie samme vald videre, gjerne I overskuelig framtid.

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Jibrag skrev:

Forrige året var jeg på jaktweekend i Indre Namdal på 30.000 daa magisk løshundterreng til den nette sum av 450 kroner pr dag/pers med kvote på kvige eller kalv. Pluss leie av hytte og transporten dit. 

Rabattert kilospris på både kalv og enda mer om vi klarte å felle kvige.  - -

Og jada, joda, det er "slyngeljakt" i november, ikke den mest ettertrakta jakta og en måte for Statskog å selge jakt mot slutten av jakta når folk begynner å bli lei og de har noen elg igjen på kvota. Men det er jakt som er tilgjengelig for alle som gidder, - .

 

Hvis jeg ikke uttrykte meg alt for krøkkete og uforståelig i mitt første innlegg, - - - så var det vel omtrent noe sånt jeg etterlyste i de områdene som mener de har problemer med å få felt hjorten?

Link to comment
Share on other sites

En del diskusjon om priser så det ville kanskje vært greit å få frem hvilke priser som gjelder for de forskjellige storviltjaktene? Ellers er det fint at de som har erfaring med hjortejakten deler med de som øyensynlig ikke har peiling :winke1:

Ser at det vises til fantasipriser på hjortebukker og at et kort på et ungt reinsdyr går for 1500-2000 kroner. Hva selges reinsbukkekortene for og eventuelt videreselges for?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...