Jump to content

800.000 i bot for brudd på våpenloven


Kennethj

Recommended Posts

Her snakker vi virkelig om å bæsje på leggen. Manglet godkjenning for å ha med våpnene til Norge, da skal det straffes.

 

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lVpq73/fransk-rederi-faar-800000-kroner-i-bot-for-brudd-paa-vaapenloven-paa-svalbard

https://www.svalbardposten.no/sysselmester-vapen/800000-kroner-i-foretaksstraff-for-brudd-pa-vapenloven/489666

 

Edited by Kennethj
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Chiefen.v-2 said:

Må være en nokså forenklet framstilling dette. Ombord på et skip gjelder flaggstatens regler, Så lenge våpen og ammunisjon er ombord/ikke taes i land og er oppført på tollistene kan norsk politi rolig fortsette å ete vaffler

 

Er du sikker på det?

Dette er skip som har vært i indre farvann og også i havn, det er ikke snakk om uskyldig gjennomseiling og det er våpen ment for bruk under seiling på Svalbard..

 

Jeg velger å anta at de involverte juristene kan jussen her bedre enn de fleste på dette forum.

Et lite sitat jeg tror kan være aktuelt, hentet fra havrettskonvensjonen:

[Quote]

Artikkel 27

Strafferettslig jurisdiksjon om bord på et fremmed skip

1. Kyststaten bør ikke utøve strafferettslig jurisdiksjon om bord på et fremmed skip som passerer gjennom sjøterritoriet, for å arrestere en person eller drive etterforskning i anledning av en straffbar handling begått om bord under gjennomfarten, unntatt i følgende tilfeller:

a) når følgene av den straffbare handlingen berører kyststaten,

b) når den straffbare handlingen er av en slik art at den virker forstyrrende inn på freden i landet eller på ro og orden i sjøterritoriet,

c) når skipsføreren eller en av flaggstatens diplomatiske eller konsulære tjenestemenn har bedt om assistanse fra de stedlige myndigheter, eller

d) når slike tiltak er nødvendig for å bekjempe ulovlig håndtering av og handel med narkotika eller psykotrope stoffer.

2. Ovennevnte bestemmelser berører ikke kyststatens rett til å ta ethvert skritt som er hjemlet i dens lover, med sikte på arrestasjon eller etterforskning om bord i et fremmed skip som passerer gjennom sjøterritoriet etter å ha forlatt indre farvann.

[/Quote]

Link to comment
Share on other sites

Ja, 100%.

Og det du har limt inn fra konvensjonen støtter fullt ut hva jeg skrev, det må være mer i denne saken enn at skipene hadde disse riflene ombord.

 

På samme måte er det norsk lov som gjelder ombord på et norsk registrert skip selv om det feks er i havn i Langtvekkistan. 

Når jeg bestiller væpnede sikkerhetsvakter må de (og skipet) forholde seg til norske lover i det vaktene og våpnene er ombord.

 

For å illustrere hvor lite norsk politi kan gjøre, Bahamasregistret skip med norske eiere, 

 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/89MBw/doedsulykke-blir-ikke-etterforsket-av-politiet

 

 

 

 

Edited by Chiefen.v-2
Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro at våpnene har blitt tatt i land og da er det brudd på våpenloven dersom guidene ikke er godkjent av Norske myndigheter. Så lenge flaggstaten har godkjent det kan skipet ha våpen ombord, men ved anløp av havner skal de deklareres og låses inne tilsvarende "tollager". Sjekk reglene for Norske skip som har bevæpnede vakter ombord i sjørøverområder, da er det mye styr når de anløper enkelte havner for å tilfredsstille havnestatens lover. Noen ganger må våpen overlates havnestaten når fartøyet er i havn.

Men i dette tilfellet velger jeg å se på dette som et utslag av markeringsbehov fra våpenforvaltningen, det er tross alt et legitimt behov som søkes oppfylt og ingen kriminelle baktanker. Dette kunne vært løst mer smidig.

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Chiefen.v-2 said:

Ja, 100%.

Og det du har limt inn fra konvensjonen støtter fullt ut hva jeg skrev, det må være mer i denne saken enn at skipene hadde disse riflene ombord.

 

På samme måte er det norsk lov som gjelder ombord på et norsk registrert skip selv om det feks er i havn i Langtvekkistan. 

Når jeg bestiller væpnede sikkerhetsvakter må de (og skipet) forholde seg til norske lover i det vaktene og våpnene er ombord.

 

For å illustrere hvor lite norsk politi kan gjøre, Bahamasregistret skip med norske eiere, 

 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/89MBw/doedsulykke-blir-ikke-etterforsket-av-politiet

 

 

 

 

 

Hele poenget med mitt sitat er at det er det som gjelder skip som passerer gjennom sjøterritoriet, altså er på gjennomreise. Det er altså noe helt annet enn å ha opphold i territoriet i månedsvis og i løpet av perioden også stadig gå til havn og lande i uthavner.

Dette er dessuten våpen som er brakt inn med hensikt å brukes på Svalbard, da er det ingen som helst tvil om at de må forholde seg til norsk våpenlov.

 

 

2 hours ago, Per-S said:

Jeg vil tro at våpnene har blitt tatt i land og da er det brudd på våpenloven dersom guidene ikke er godkjent av Norske myndigheter. Så lenge flaggstaten har godkjent det kan skipet ha våpen ombord, men ved anløp av havner skal de deklareres og låses inne tilsvarende "tollager". Sjekk reglene for Norske skip som har bevæpnede vakter ombord i sjørøverområder, da er det mye styr når de anløper enkelte havner for å tilfredsstille havnestatens lover. Noen ganger må våpen overlates havnestaten når fartøyet er i havn.

Men i dette tilfellet velger jeg å se på dette som et utslag av markeringsbehov fra våpenforvaltningen, det er tross alt et legitimt behov som søkes oppfylt og ingen kriminelle baktanker. Dette kunne vært løst mer smidig.

 

For å kunne ha våpen til lovlig bruk i Norge må man tilfredsstille våpenlovens krav, altså må man ha tilfredsstillende vandel, våpendugleik og behov.

Det er fantastisk at man reagerer på ulovlig våpenbruk, hele hensikten med våpenloven er at vi skal vite hvem som har våpen og at de er skikket til det.

 

Denne saken hadde sannsynligvis vært relativt enkel for rederiet å fikse også, det er fullt mulig å få kurs som bekrefter våpendugleik i Longyearbyen..

Edited by Kennethj
Link to comment
Share on other sites

41 minutes ago, Gillen said:

Det fremgår av avisoppslaget at dette gjelder 50 rifler og nesten 3800 skudd fordelt på 3 skip. Hvilke type skip var dette, som har behov slike mengder med våpen ? Turistskip med mange passasjerer som trenger isbjørn vakter ?

 

Det er cruiseskip ja men det er aldri behov for så mye som en tredel (det var 50 våpen fordelt på tre båter) om gangen på såpass små båter som det er snakk om. Det er etter hva jeg har fått med meg skip med kapasitet på rundt regnet 250-300 gjester pr. båt.

Dessuten er det ingen som helst tvil om at norsk våpenlov gjelder på norsk jord inkl. Svalbard.

Link to comment
Share on other sites

Men det er jo noe som lugger litt i denne saken? 50 våpen på 3 båter, altså rundt 17 rifler pr. båt, for beskyttelse(?) mot isbjørn under cruise i farvannene rundt Svalbard? Jeg har vondt for å tro at Sysselmesteren ikke kjenner lovverket (relevante norske og internasjonale lover) godt nok for å vite når man kan gripe inn. Det må være forhold rundt bøteleggelsen som av en eller annen grunn ikke kommer fram i media.  

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Chiefen.v-2 said:

Ja... Les hva som står i linken i første innlegg og prøv igjen.

 

Om regler for våpen ombord på skip, det kan dere tro og synse så mye dere vill om. Jeg vet.

 

Kan du vise til en eneste rettskilde som klargjør at et utenlandsk fartøy i norsk farvann fritt kan ta med en haug av våpen uten å klarere dette ved innførsel?

Kan du vise til en eneste rettskilde som sier at mannskap på dette utenlandske skipet ikke må forholde seg til våpenloven på norsk jord?

 

 

1 hour ago, Sølvrev said:

Men det er jo noe som lugger litt i denne saken? 50 våpen på 3 båter, altså rundt 17 rifler pr. båt, for beskyttelse(?) mot isbjørn under cruise i farvannene rundt Svalbard? Jeg har vondt for å tro at Sysselmesteren ikke kjenner lovverket (relevante norske og internasjonale lover) godt nok for å vite når man kan gripe inn. Det må være forhold rundt bøteleggelsen som av en eller annen grunn ikke kommer fram i media.  

 

Det er mye som lugger her, Sysselmesteren har nok handlet helt riktig etter norsk lov og det vil vi snart få bekreftet enten gjennom at forelegg blir vedtatt eller i motsatt fall gjennom en dom som etterhvert blir rettskraftig.

Link to comment
Share on other sites

Regler som gjalt da jeg seilte i utrenriksfart var, at lå ikke båtene lå fortøyd til kai, bøyer e.l. har ikke lokalt politi/myndighet noe med de våpnene å gjøre. Er  båten fortøyd, så skal våpnene registereres og forseiles (normalt ombord). Undrer på om ikke Sysselmannen har gått ut over sin myndighet her, hvis båtene ble bordet ute på havn, eller i sjø. Men de kan jo ikke bringes i land, uten tillatelse.  

Edited by Geco5
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Geco5 said:

Regler som gjalt da jeg seilte i utrenriksfart var, at lå ikke båtene lå fortøyd til kai, bøyer e.l. har ikke lokalt politi/myndighet noe med de våpnene å gjøre. Er  båten fortøyd, så skal våpnene registereres og forseiles (normalt ombord). Undrer på om ikke Sysselmannen har gått ut over sin myndighet her, hvis båtene ble bordet ute på havn, eller i sjø. Men de kan jo ikke bringes i land, uten tillatelse.  

 

Altså, det er våpen de har medbrakt for å bruke til isbjørnbeskyttelse. Det trenger man ikke ombord i skipet under noen som helst omstendigheter.

Det er snakk om skip som altså skulle gå rundt i norsk farvann over en periode på flere måneder, jeg tenker Sysselmesteren har handlet helt i tråd med sin myndighet her.

Det ville forresten vært ekstremt pussig om båtene ikke var i havn titt og ofte med tanke på at det er cruiseskip som skal være i samme farvann i flere måneder, det er sjelden folk er på så lange cruise....

 

Edited by Kennethj
Link to comment
Share on other sites

Kennethj skrev (21 minutter siden):

Altså, det er våpen de har medbrakt for å bruke til isbjørnbeskyttelse. Det trenger man ikke ombord i skipet under noen som helst omstendigheter.

Det er ikke du som avgjør om de trenger våpen for isbjørnbeskyttelse det er et ansvar som ledelsen i foretaket har. Du har neppe kunnskap om de vurderingene som er gjort angående det. Når det gjelder våpen så er det som påpekt et flaggstatsansvar å godkjenne våpen på et fartøy. Norske myndigheter har kun hjemmel for å gi regler for norske områder og fartøy under norsk jurisdiksjon. Men, ved anløp av norske havner skal våpen deklareres og sikres iht norske krav, og de kan ikke benyttes eller medbringes på land uten tillatelse.

Om noen lurer på hvorfor så mange våpen så kan forklaringen være så enkel at rederiet har en katastrofeplan i tilfellet fartøyet grunnstøter og personell må forlate fartøyet. Da da kan de ha vurdert det som nødvendig å utstyre hver redningsenhet med et våpen for egenbeskyttelse mot isbjørn. Dette vil være en helt normal risikoanalyse for drift av ekspedisjonsskip i arktiske områder. Vi vet alle at norske fartøy  har våpen for slike tilfeller.

Så vidt jeg vet har rederiet akseptert boten, så noe har de åpenbart gjort feil.

Link to comment
Share on other sites

Kennethj skrev (5 timer siden):

 

Sysselmesteren har nok handlet helt riktig etter norsk lov og det vil vi snart få bekreftet enten gjennom at forelegg blir vedtatt

 

Per-S skrev (3 timer siden):

 

Så vidt jeg vet har rederiet akseptert boten, så noe har de åpenbart gjort feil.

 

Å akseptere en bot beviser ingen ting. 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Per-S said:

Det er ikke du som avgjør om de trenger våpen for isbjørnbeskyttelse det er et ansvar som ledelsen i foretaket har. Du har neppe kunnskap om de vurderingene som er gjort angående det. Når det gjelder våpen så er det som påpekt et flaggstatsansvar å godkjenne våpen på et fartøy. Norske myndigheter har kun hjemmel for å gi regler for norske områder og fartøy under norsk jurisdiksjon. Men, ved anløp av norske havner skal våpen deklareres og sikres iht norske krav, og de kan ikke benyttes eller medbringes på land uten tillatelse.

Om noen lurer på hvorfor så mange våpen så kan forklaringen være så enkel at rederiet har en katastrofeplan i tilfellet fartøyet grunnstøter og personell må forlate fartøyet. Da da kan de ha vurdert det som nødvendig å utstyre hver redningsenhet med et våpen for egenbeskyttelse mot isbjørn. Dette vil være en helt normal risikoanalyse for drift av ekspedisjonsskip i arktiske områder. Vi vet alle at norske fartøy  har våpen for slike tilfeller.

Så vidt jeg vet har rederiet akseptert boten, så noe har de åpenbart gjort feil.

 

At de trenger våpen ved landing er helt opplagt, cruisene består av båtturer med en rekke landinger på norsk jord både i havn og ute i felt. I felt vil også våpen bli tatt med på land, noe det for meg fremstår svært sannsynlig at de ikke har hatt tillatelse til siden de nå har fått en straff som de i tillegg har vedtatt. For lokale isbjørnvakter som har vært med på tur har de hatt valget mellom å benytte rederiets våpen eller sine egne våpen.

Det høres nok ut som de bør prioritere andre ting i en katastrofeplan enn det du her legger opp til, det er ikke typ 17 våpen og 1200+ skudd pr båt som redder situasjonen ved en grunnstøting. De burde heller fokusert på å ikke seile langt unna hverandre slik at de kan evakuere over på et annet skip ved behov.

 

 

 

45 minutes ago, Haavard said:

 

 

Å akseptere en bot beviser ingen ting. 

 

En vedtatt bot er en rettskraftig straffereaksjon.

Det er all grunn til å tro at dette selskapet som omsetter for noen hundre millioner dollar i året har råd til å bruke advokat for å gå imot eventuell urettmessig straffeforfølgning.

Ellers kan de jo bare sjekke ut kammeret.no neste gang..

 

43 minutes ago, Gillen said:

Er boten helt grunnløs så vil den neppe bli vedtatt.


Akkurat.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har da vedtatt bot som jeg var helt uenig i for å bli ferdig med saken! (Og skrevet forslag til bøter som har blitt vedtatt selv om jeg vet at mottager var uenig.) 

Dette er et helt annet beløp så det kan godt hende dere har rett i at rederiet er enig at de har gjort feil, men for å gjenta meg selv: en vedtatt bot er ikke det samme som bevis/erkjennelse av feil. 

Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, Haavard said:

Jeg har da vedtatt bot som jeg var helt uenig i for å bli ferdig med saken! (Og skrevet forslag til bøter som har blitt vedtatt selv om jeg vet at mottager var uenig.) 

Dette er et helt annet beløp så det kan godt hende dere har rett i at rederiet er enig at de har gjort feil, men for å gjenta meg selv: en vedtatt bot er ikke det samme som bevis/erkjennelse av feil. 

Ved å vedta et forelegg erkjenner man seg skyldig til straff. Så jo, et vedtatt forelegg er akkurat det: en erkjennelse av skyld.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

56 minutes ago, Haavard said:

Jeg har da vedtatt bot som jeg var helt uenig i for å bli ferdig med saken! (Og skrevet forslag til bøter som har blitt vedtatt selv om jeg vet at mottager var uenig.) 

Dette er et helt annet beløp så det kan godt hende dere har rett i at rederiet er enig at de har gjort feil, men for å gjenta meg selv: en vedtatt bot er ikke det samme som bevis/erkjennelse av feil. 

 

Ja, det er jo snakk om et relativt stort beløp her, totalt er det ca 1,3 millioner i inndragning og bøter..

Å vedta en straffereaksjon for lovbrudd er å erkjenne at man har gjort noe straffbart. Så enkelt er det faktisk, foretaket har erkjent brudd på våpenloven.

 

Selv ville jeg ikke godtatt så mye som en påtaleunnlatelse om jeg var uenig i grunnlaget for den.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 minutes ago, Haavard said:

En ekte kranglefant altså. 

Av og til er det både enklere, viktigere og billigere å nøye seg med at man har rett enn å absolutt skulle få rett. 

 

Du mener altså at det er bedre å erkjenne straffbare forhold enn å få et riktig resultat? Da er vi definitivt svært uenige.

Link to comment
Share on other sites

Selv om det er prinsipielt feil å vedta en straff på det en mener er sviktende grunnlag, så er det forståelig at mange (vanlig bemidlede) velger den mer pragmatiske løsningen med å vedta  et forelegg til tross. Når motparten er "hainn Stat" med tilnærmet ubegrensede mengder av (dine) skattepenger  til disposisjon for å få rett, så er det ikke fristende å risikere husholdsøkonomien på å ta opp kampen. Av og til kan en nesten mistenke at det utferdiges forelegg på noe tynt grunnlag. Kjapp måte å få saken ut av verden på da det erfaringsmessig er liten risiko for at forelegget bestrides.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Haavard skrev (13 timer siden):

En ekte kranglefant altså. 

Av og til er det både enklere, viktigere og billigere å nøye seg med at man har rett enn å absolutt skulle få rett. 

Jeg gidder ikke å ha noe på rullebladet eller få prikker i sertifikatet hvis jeg ikke har gjort lovbruddet. Men har enda ikke fått bøter el, eneste er to parkeringsbøter men har fått medhold i klagene så har ikke måtte betale. Klagene har tatt rundt 5 minutter å skrive så er grei økonomi i det. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Gillen skrev (14 timer siden):

Her er motparten et rederi med litt andre økonomiske ressurser enn "mannen i gata" Hvorfor de velger å vedta et forelegg blir bare spekulasjoner.

Sannsynligvis fordi de innser at de har gjort noe galt 😀

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, vavlo said:

Selv om det er prinsipielt feil å vedta en straff på det en mener er sviktende grunnlag, så er det forståelig at mange (vanlig bemidlede) velger den mer pragmatiske løsningen med å vedta  et forelegg til tross. Når motparten er "hainn Stat" med tilnærmet ubegrensede mengder av (dine) skattepenger  til disposisjon for å få rett, så er det ikke fristende å risikere husholdsøkonomien på å ta opp kampen. Av og til kan en nesten mistenke at det utferdiges forelegg på noe tynt grunnlag. Kjapp måte å få saken ut av verden på da det erfaringsmessig er liten risiko for at forelegget bestrides.

Koster da ikke noe å ville ha en foreleggssak prøvd i retten. Hvis man blir dømt vil man i verste fall få ei bot som er 10-15% mer enn forelegget.

 

I beste fall blir man trodd og frikjent.

 

Utover dette risikerer man ingenting, utover at man får anledning til å møte i retten og fortelle sin versjon av saken der, i tilfelle de ser saken annerledes enn politiet.

Edited by fleskebacon
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Chiefen.v-2 skrev (19 minutter siden):

Jepp, hukomelsen er på plass. Husker også plakatene over tavla som ble brukt i 1.klasse forå lære alfabetet. A var en ape, B en banan, C en citron. Hva N var kan jeg ikke skrive men i dag haddde helvete brutt ut...

 

Studieteknikk gikk på å lese en tekst og skjønne innholdet...

Hva var z og q? I barnehagen til guttungen var det henholdsvis en maskert mann med florett og en fugl. Ikke så mange av unga som tok noen av dem.

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, Chiefen.v-2 said:

Jepp, hukomelsen er på plass. Husker også plakatene over tavla som ble brukt i 1.klasse forå lære alfabetet. A var en ape, B en banan, C en citron. Hva N var kan jeg ikke skrive men i dag haddde helvete brutt ut...

 

Studieteknikk gikk på å lese en tekst og skjønne innholdet...

 

C for sitron var jo litt rart.

Link to comment
Share on other sites

Kennethj skrev (26 minutter siden):

 

C for sitron var jo litt rart.

 

Husk at de brukte andre stavemåter før. Chiefen må ha hatt et klasserom innreda før krigen en gang, da citron gikk ut rundt 1938.

 

På jobb har vi et nyinnreda rom, hvor Z står for Zeppeliner. I de andre rommene er det stort sett Zimbabwe det står for ;) 

 

Ole

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Chiefen.v-2 skrev (1 time siden):

Jepp, hukomelsen er på plass. Husker også plakatene over tavla som ble brukt i 1.klasse forå lære alfabetet. A var en ape, B en banan, C en citron. Hva N var kan jeg ikke skrive men i dag haddde helvete brutt ut...

 

Studieteknikk gikk på å lese en tekst og skjønne innholdet...

Husken ja...jeg minnes doble konsonanter, og korrekt bruk.

Men triple konsonanter kan jeg ikke ta igjen...😁

 

Minner meg om en kamerat, som heter Jann Roar. Skulle hete Jan, men far som bar til dåpen stammet heftig. På spørsmål fra presten om hva om hva gutten heter, svarte far Jannnnnnn Roar. Men var jo bare lov med to stykk n...

Edited by BC.Airn
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...