Jump to content

Per-S

Members
 • Content Count

  4,090
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  29

Per-S last won the day on November 30

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

937 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Fan denne på en amerikansk nettside. Utrolig historie, men alle er ikke overbevist om at 120 gr er OK i 6,5. "Friends of mine are the exclusive outfitters on the Armendaris Ranch south of Albuquerque, New Mexico. They passed this photo on to me a few years ago. A retired police sniper came to the ranch with his 6.5-284 rifle and shot the oryx bull at about 700 yards. They saw dust from the hit, heard the whop too. Oryx ran off as if unhurt. The chase ensued for a couple miles and they were able to close the distance to a couple hundred yards. Hunter proceeds to shot 4 more shots and drops the bull. They walk up to it and see the bullet sticking out. They tried pulling it out with a pliers but it was mushroomed under the hide. It had hit a rib and expanded but didn't penetrate the rib bone. This was a 120 grain Barnes LRX type bullet. The energy the bullet was carrying at that distance was not enough to penetrate the bone. "
 2. Det blir også galvanisk korrosjon når bly blir liggende sammen med andre metaller. Graden av oppknusing har stor betydning fordi det øker overflatearealet. God drenering og litt kalking i nedslagsfeltet vil redusere utvasking. Samles sigevannet fra kulefanget og sendes gjennom filtre og ionebytter vil det meste av forurensingen kunne kontrolleres og bringes ned til et akseptabelt nivå. For å redusere vannmengden som må behandles bør avskjæringsgrøfter etableres for å stoppe sigevann inn på baneområdet. Det er også andre faktorer som påvirker mobliteten for løst bly. Graden av kompleksdannelse både i faste masser og i sigevann påvirker mengden som kan transporteres i vannet og hvor mye som bindes til mineralene i sanden. Forsvarets Forskningsinstitutt har foretatt mye arbeid for å kartlegge disse forholdene, og noen av rapportene er nok tilgjengelig. Det gjelder spesielt de generiske rapportene, de som omhandler spesifikke skytefelt kan være unntatt offentlighet.
 3. Men de bruker blyholdige kuler! Jeg har også diskutert dette med mange PH, og det de er skeptiske til er klienter som kommer med magnumrifler. Ser du på de riflene PH bruker er det som oftest et relativt grovt kaliber og moderat hastighet. Rhino kuler er utviklet i Sør Afrika etter ønsker fra aktive PH, se på hva resultatet er. Det er vel den kulekonstruksjonen som er mest finslipt for å være effektive jaktkuler. Ja, i trafikken! På vilt kan høy hastighet føre til at kulen sviktet og stygge skadeskytinger, det finnes mange eksempler på det, mest med dårlige blyholdige kuler, men også med monolittiske. Dyr dør når skadene på vitale organer er store nok, uansett kulehastighet. Et eksempel er utryddingen av amerikansk Bison. Grove svartkruttpatroner, tunge kuler, og gode skyttere med ett skudd på hvert dyr. Rapporter om jegere som skjøt 20-30 dyr ut av en flokk uten å støkke de andre er vanlige. Det ble felt noen millioner dyr, og patronene som ble utviklet for dette ble til ved erfaring, og man endte opp med grove tunge kuler, ikke høy hastighet, noe som var mulig. For øvrig, dersom dette innlegget skal være argument for å bruke monolittiske kuler så har man for lengst sluppet opp for brukbare argumenter.
 4. Dette har ingen ting med dårlige eller gode kuler å gjøre, dette er dårlige jegere. For øvrig det merkeligste argumentet jeg har hørt for å velge patron, jeg klarer ikke å ta det seriøst.
 5. Hjertestans. Samme årsak som den elefanten som døde av en .22 Long Rifle.
 6. NEI, det er ikke mulig å kompensere manglende vekt med øket hastighet. Les det jeg har skrevet tidligere i tråden om det. Å fortsatt tro på det er som å tro på mulighet for evighetsmaskin (perpetum mobile). Reduseres kulevekt vil virkningen bli dårligere. Om vi har behov for dagens krav er en helt annen diskusjon, men fortsatt bruk av blykuler på jakt vil være viktig for å kunne få maksimal effekt på jaktkuler. Spesielt for mindre kalibre. Bly er giftig, men de mengdene som kommer ut i naturen ved jakt er et musepiss i havet, de som bruker litt grovere kalibre vil uten problemer finne blyfri kuler som er gode nok som Ladebenken skrev tidligere. Det er tydeligvis politisk korrekt å skryte av de blyfri kulene, men hvor mange rapporter om redusert effekt trenger vi for å akseptere at de er dårligere enn de beste blyholdige? Hvor mange andre tør fortelle om erfaringer på et større antall dyr? Eller enda verre, dyr som ikke ble funnet. Etter reinjakten i Nordfjella ble det skrevet en ærlig rapport, og noen få andre har fortalt om kuler som har sviktet. Er dette de eneste tilfellene som finnes. Troen på at høyere hastighet og lettere kuler dreper dyr raskere har kommet med 30-40 års mellomrom fra 1870 og frem til i dag. Blackpowder ekspress var det første fremstøtet, men etter at mange som jaktet løve, tiger og bøffel ble drept av dyr som ikke hadde lest om hvor effektive patronen var ble det klart at dybdevirkningen manglet. Neste runde med høy hastighet var de Newton og Ross som utløste rundt 1910-1915. (Charles Newton, ikke Isaac). Det endte på samme måte, døde jegere og levende vilt. Neste som tok ballen var Roy Weatherby like etter siste krig. Det ble heller ikke helt i overenstemmelse med reklamen, kulene sviktet og dyrene stakk seg vekk. Nå er det ultramagnum og massive kuler, men antallet kuler som svikter øker med økende hastighet. Se hva PH i Afrika foretrekker, de skyter litt flere dyr enn de fleste av oss. De foretrekker moderat hastighet og tunge kuler.
 7. @Bergara-Man Det er et ordtak som sier at uansett hvordan du snur deg så har du ræva bak deg. Slik er det med kuler også, ideelt skulle vi hatt flere kuletyper med samme treffpunkt slik at vi kunne velge ut fra avstand og forhold. I praksis fungerer det ikke, om et dyr dukker opp på "feil" avstand har en ikke tid til å skifte patron, om en skulle finne noen med samme treffpunkt. Kulevalget blir derfor et kompromiss. Bly ekspanderer lett, har høy tetthet, er giftig(over lang tid) og krever en lodding for å tåle ekstreme påkjenninger. Bly fungerer godt for de minste kalibre og til skadedyr der skinnet er av betydning Monolittiske kuler er vesentlig mindre giftige, de ekspanderer dårlig ved lave hastigheter, kan gi mye mantelavsetninger og de brytes ofte i stykker ved treff i bein ved høye hastigheter. De egner seg best i litt grove kalibre der en god hulspiss kan hjelpe på ekspansjon, og der hastigheten ikke er ekstrem. Om de brytes i stykker har da resten tilstrekkelig diameter til å gjøre jobben. Naturalis har jeg ikke prøvd, på reklamebildene ser det ut som metallet begynner å få overflatesprekker på grunn av påkjenningen, men mange jeg har snakket med er godt fornøyd. Hva som skjer i grove bein og høy hastighet er den virkelige testen. Som jeg har skrevet tidligere har kulematerialet prinsipielt ingen betydning så lenge sårkanalen i dyret er stor og lang nok. Virkningen av en kobberbasert monolittisk kule er nokså lik virkningen av en blyholdig kule med samme vekt. Dårligere ekspansjon motvirkes av kobberets større volum i utgangspunktet.
 8. @M67, nå skuffer du meg med manglende objektivitet. Du finner unnskyldninger for blyfritt i Nordfjella, det var brukerfeil. Dersom en blyholdig kule svikter, kan vi da utelukke en slik erfaring fordi det var feil hastighet, feil kule feil månefase? Nei alle erfaringer teller, også negative. Du forteller også at du har opplevd avrevne fliker på skudd i rådyr. Det er i min verden en alvorlig svikt. I et så lett dyr skulle ikke det ha skjedd. I en elg ville en slik kule slippe flikene i bogen, og bare pluggen ville ha gått videre, med dårlig virkning i dyret. Flikene er for lette til å ha særlig virkning i større dyr. Årsaken til avbrekking er for rask ekspansjon slik at de dynamiske kreftene blir for store. For høy hastighet er nok mye av årsaken. Du skriver også at jeg har dårlig erfaring med Tonheim monolittisk, det er feil, jeg har meget gode erfaringer med kulene. Hadde produksjonen fortsatt ville jeg nok brukt dem enda. Men kulene fra Tonheim har samme svakhet som andre monolittiske, de mister flikene når belastningen blir for stor. Den jeg viste bilde av ble skutt inn i en elgnakke forfra på kort hold og det tåler ingen monolittiske kuler. Men det er eneste pluggen jeg har funnet, og derfor ble den vist som eksempel. Fordelen med blyholdige kuler er at de sammenloddet med tambak mantel gir en konstruksjon som er både seig og fleksibel, en kompositt som får positive egenskaper fra begge metallene. Nå er ikke verden svart hvitt, og Swift Scirocco er et eksempel på en kule som har mye kobber og som bruker loddet bly der det er viktig for å unngå oppbrekking. Hirtenberger ABC var en lignende kule som ikke ble populær, den var nok før sin tid. Kuler med bruddsoner er et interessant tema, men ikke relevant for vanlige jaktpatroner, der gir de ingen fordel. Det er primært brukt i vesentlig grovere patroner med subsonisk hastighet og der de avrevne bitene har vekt nok til å være effektive og penetrere langt. I subsonisk hastighet der andre kuler ikke ekspanderer fungerer de OK. Den jeg har tatt bilde av veier 635,5 gr og hver av flikene veier 85-90 gr. Den ekspanderer og har lovlig energi i sub hastighet. Virker godt i vilt. Kulen ved siden av er en 6,5 mm.
 9. Henrik Ibsen skrev engang "Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske så tar du....". Dette er tydelig i denne tråden, de som har positive tilbakemeldinger om blyfritt de har viktig erfaring, de som har dårlig erfaring de farer bare med usannheter og tull. Tilbakemeldinger fra Nordfjella har jeg sett mange kreative forklaringer og unnskyldninger for, men ingen har kalt en spade for en spade. Virkeligheten slik den er rapportert viser at det blyfrie alternativet fungerte dårlig, så enkelt er det. Dette var erfarne jegere, kanskje mer erfarne enn mange som deltar i denne tråden. Reklamefilmen til Norma viste også tydelig at ekspansjonen på monolittiske kuler var mindre enn for blyholdige. Det er da merkelig at alle som skryter av de monolittiske kulene får både i pose og sekk, bedre ekspansjon og bedre penetrasjon. Det er jo litt merkelig, da både vekt og tetthet på kulen er mindre. Er det noen som har opphevet fysikkens lover? Skal brukererfaring telle så må det gjelde både positive og negative erfaringer. Enkle tekniske og vitenskapelige fakta må også gjelde. Dette er ett av problemene med blyfrie alternativer som jeg kan gå litt inn på. Med mer enn 50% deformasjon svekkes kobberlegeringer vesentlig. På grunn av tykkelsen av godset i roten av flikene vil de være svekket i bakkant og rives lett av ved store dynamiske belastninger. Pluggen fortsetter, men sårkanalen blir vesentlig redusert og med redusert virkning på dyret. Slike belastninger oppstår lett når hastigheten blir stor eller kulen treffer bein. Jo raskere ekspansjon jo større sannsynlighet for at flikene rives av. Tidligere i tråden la jeg ut bilde av to monolittiske kobberkuler skutt i samme våpen på dyr. Den ene viser den beste og jevneste ekspansjonen jeg noen gang har sett på en monolittisk fra vilt. Den andre har klipt av alle flikene, noe som er typisk når de utsettes for store belastninger. Loddede blyholdige tåler ekstrem belasting bedre enn monolittiske, de mister noe vekt, men beholder en ekspandert diameter som er relativt stor. og gir derfor en større sårkanal. En relativt tynn kobbermantel kan bøyes mye krappere enn en tykk flik, og derfor vil mantelen på loddede premiumkuler tåle deformasjon uten å svekkes på samme måte som flikene på monolittiske kuler. Blyet har ingen begrensinger på bøying og duktilitet og vil følge med manteklen og henge sammen. Her er et bilde som viser det, kulen er en 130 gr Swift Scirocco II skutt fra en hardt ladet 6,5-06. Den knuste bogbeinet på en 115 kg hjortebukk og gikk deretter gjennom bogbladet på utgangsiden før den stoppet i skinnet, restvekt 113,5 gr. På denne kulen ser vi fordelen med loddet blykule. Blyet henger fortsatt fast i mantelen, og kulen har fremdeles ekspandert diameter. Den lagde derfor en god sårkanal gjennom brystet på dyret. Perfekt oppførsel, og et eksempel som viser fordelen med loddede blykuler. Jeg har hatt mange tilsvarende skudd på hjorter med monolittiske kuler, og svært ofte har jeg funnet avrevne fliker under slakting. Kulen går gjennom, men liten sårkanal tyder på at flere fliker har blitt revet av. Dersom skuddet ikke treffer grove bein har jeg gode erfaringer med monolittiske kuler. Men med Swift A-Frame har jeg skutt mange skudd gjennom bogbein uten at kulen har blitt nevneverdig redusert i diameter. Er det andre som har eksempler på kuler som viser enten den ene eller andre oppførselen?
 10. Hadde de fått brukt Swift A-Frame tror jeg også de hadde vært fornøyd, men dette får vi aldri vite, det er spekulasjoner. I et innlegg tidligere i tråden forklarer jeg litt om hvorfor lett kule og høy hastighet ikke er noen optimal løsning. Dette er ren fysikk og etterprøvbart, og de fleste som har skutt dyr med høyhastighetsammo har opplevd dette. Høy hastighet gir marginalt flatere kulebane, og kulen har hastighet nok til å ekspandere på noe lengre avstand. Men det blir mye rekyl og smell slik at mange har problemer med å skyte sikkert med slike patroner. I USA er det fremdeles viktig for et ekte mannfolk å ha det groveste, raskeste og mest hårete våpenutstyret. Les litt av det som er skrevet av de som har overlevd i våpenfagblader så finner du mange ulike meninger. Det finnes mye litteratur om dette, spesielt med erfaringer fra Afrika. Det er vel verd å lese.
 11. Jeg henviser til fysiske fakta og egenskaper som følger av det og som er kjent for de som arbeider med metaller. De som ikke kan forholde seg til det tror vel også på andre rare ting. Skal vi ha en seriøs diskusjon forutsetter jeg at deltakerne kan forholde seg til en vitenskapelig virkelighet. Du skriver at jeg ignorerer andres erfaringer, det er faktisk motsatt, du nekter å akseptere at det finnes langt mer erfaring med blyholdige kuler og virkningen av dem på jakt. Den erfaringen er like viktig som den erfaring som finnes om blyfrie alternativer. Har du personlig erfaring med både blyholdige kuler og blyfrie alternativer slik at du har et sammenligningsgrunnlag å bygge på? De som avlivet rein i Nordfjella hadde bred erfaring, og deres konklusjon var at de blyfrie kulene hadde dårligere effekt enn de forventet. Hvorfor fornekter du de som har motsatt erfaring fra det du tror er korrekt, er du hjernevasket av reklame og gruppepress om hvor farlig bly er? Det er erfaringsdata for blyets egenskaper som kulemateriale tilbake til 1600 tallet, blyfrie kobberkuler er relativt nytt sammenlignet med bly. Men massive kobberholdige kuler har nå vært i bruk i 135 år og litt erfaring er det kommet i løpet av de årene.
 12. Det nytter ikke å fornekte virkeligheten, det er heller ikke mulig å fornekte fakta. Bly har unike egenskaper som metall og har høyere tetthet enn andre aktuelle metaller. Derfor bør vi arbeide for å kunne beholde det som materiale i riflekuler og arbeide mot blyforbud med dokumenterbare fakta. Ser du på denne sammenligningen viser den at alle Norma sine blyholdige kuler ekspanderer bedre enn den blyfrie, og at de i følge testresultatene har bedre ytelse. Heldigvis er denne formen for tester i ballistisk gelatin svært misvisende, og de blyfrie kulene er mye bedre enn inntrykket denne testen gir. Der er vi enige, og for å sikre muligheter for optimale kuler må vi komme med saklige argumenter for å beholde bly som kulemateriale i fremtiden. Tester i gelatin har begrenset nytteverdi, det gir et standard medium for å teste ekspansjon, men å trekke ut data om avgitt energi og restenergi etter gjennomskyting er meningsløst for å vurdere effekt av jaktkuler så lenge største del av energien brukes til kavitering og ikke til å lage sårkanal. Det som dreper et dyr er den sårkanalen som kulen lager i dyret, tverrsnitt og lengde er det som har betydning. Den midlertidige kaviteten som kommer av kavitasjon har ingen påvirkning på rask død, det er bortkastet energi. Så lenge gelatinblokkene er små gir det et dramatisk inntrykk av skuddet, og er velegnet i reklame, men det har ingen relevans for effekten på storvilt. Jeg går ut i fra at de fleste som er på kammeret og deltar i denne debatten har slaktet noen dyr og sett sårkanalen gjennom dyret. Det er normalt et hull på 1-2 cm inn i brysthulen og et noe større hull ut av brysthulen. Det er inne i brysthulen de vitale organer som dreper dyret raskt er plassert og det er kun skadene der som har betydning for rask død. (Treff i ryggmarg unntatt, men der er effekten lik med alle kuler) Det betyr at en grovkaliber kule ikke behøver å ekspandere like mye som en finkaliberkule for å ha samme effekt. Da er det heller ikke nødvendig med stor hastighet og den store tunge kulen går gjennom dyrets vitale deler med samme eller større sårkanal enn en mindre kule. Det blir da heller ikke så mye overflateskader, blodslått bog og blod inne mellom hinnene. De skadene er en effekt av kavitasjonstrykket som utvider sårkanalen og presser blod inn i omkringliggende vev. Samme effekt som vi ser i gelatinblokken der kavitasjonstrykket utvider blokken midlertidig. Kort og greit er det mer bortkastet energi jo høyere hastigheten er. Det er mange jegere som har opplevd disse effektene. Jeg bruker mye 9,3 med Woodleigh kuler eller Lapua Mega, fordi det gir moderate kjøttskader og god effekt i vilt. På hjort kan jeg ofte spise helt opp til hullet. På villsvin er det også fine slakt. Samme kule på rådyr har gitt knyttnevestore hull, og på rev er det slik at et treff midskips resulterer i en rev som er nesten sprengt i to, den henger sammen med noen skinnfiller oppe og nede. Årsaken er det samme som en ser på en gelatinblokk, det er så lite masse rundt sårkanalen at det vevet som blir satt i bevegelse av kavitasjonen ikke møter noe motstand og revner. på større dyr får en ikke denne effekten. Den avgitte energien fra kulen brukes (eller misbrukes) til å akselrere vev bort fra sårkanalen.
 13. Jeg har klødd litt i fingrene selv om dette ikke er mitt kjerneområde, men har holdt meg i tømmene. Nå har jeg falt for fristelsen til å skrive litt uten å sette navn på noen. Det ser unektelig ut som russisk aften, jeg er mest fasinert av 10, det var et "skummelt" leketøy for de barna som fant slike. Revolveren som jeg tror hører til 4 er en interessant konstruksjon som russerne brukte til konkurransevåpen svært lenge. Nr 5 tror jeg også har opphav som konkurransepatron for en spesiell rifleøvelse.
 14. Da bruker du fornuftige jaktpatroner og jeg betviler ikke at de monolittiske virker. Hvilke vekter bruker du? Har du sammenlignet med gode blyholdige kuler eller har du bare funnet noe som virker og fortsatt med det? I 338 med høy hastighet har jeg funnet en del avrevne biter etter treff i bein, og jeg får mer pålitelige resultater med A frame. Men den tyngste monolittiske jeg fikk tak i den gang var Tonheim 215 gr. Med hastighet opp mot 950 og korte hold ble det ofte kobberbiter i dyret selv om det var utgangshull. En tyngre monolittisk fungerer gjerne bedre.
×
×
 • Create New...