Jump to content

Per-S

Members
 • Content Count

  4,748
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  44

Per-S last won the day on September 16 2020

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

1,394 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jeg har en mistanke om at trådstarter har misforstått energikravet. En patron er godkjent til jakt dersom den tilfredsstiller kravet til energi på 100 m. Om den brukes på 400 m er den fremdeles tillatt, det er ikke nødvendig med kraftigere patroner om man jakter på lengre hold enn 100 m. Da blir det som er viktig valg av en patron og et våpen som jegeren kan treffe med. I tillegg er det viktig å velge en god kule som gir en tilstrekkelig stor sårkanal på den avstanden en skyter. Jeg regner meg som mer "recoil proof" enn de fleste, men uansett skyter jeg dårligere og langsommere jo me
 2. I brann og eksplosivloven med forskrifter finnes et krav om separat oppbevaring av eksplosiver og tennmiddel. Dette gjelder for komponenter beregnet for bergsprenging. I samme lov og forskrift gjøres det unntak for krutt og tennhetter for lading av ammunisjon. Krutt og tennhetter skal reguleres av våpenloven med forskrifter, der finnes ikke et slikt krav om separat oppbevaring. Kuler er ammunisjon, og er man nidkjær så skal de oppbevares nedlåst. Normalt aksepteres at kuler ikke er nedlåst, men skal man ta noen så er det en mulighet😬
 3. Jeg anbefaler å bruke skap som er så tunge at det ikke er nødvendig å bolte dem fast. (bruk blybarrer) Da kan du alltid få dem åpnet på en eller annen måte. Jeg har flere ganger åpnet slike skap ved å skjære ut en luke i ryggen på skapet. Slik får en tilgang til låsemekanismen og kan demontere låsen og åpne skapet. Brukes det svært tynne vinkelsliperblad er det lett å sveise inn igjen biten som er skåret ut. Luken behøver ikke være mer enn ca 25x35 cm for å gi nok plass. Må man ta ut innholdet kreves større plass. Er man redd for innholdet kan man legge ned skapet med ryggen opp slik
 4. Dette har jeg ikke hørt om, og jeg tviler sterkt på at det er tilfelle. Dersom det finnes eksplosive komponenter skal det være merket tydelig på utsiden av skapet, og skal du følge loven så er skapet da en eksplosiv artikkel, og skal oppbevares forsvarlig innelåst. (I et større våpenskap?) Derimot så har alle skap jeg har demontert hatt en innretning som blokkerer låseboltene dersom man skjærer seg inn i låsen. Dette er en eller annen mekanisk innretning, varierer fra type til type.
 5. For meg som er nærsynt blir det forminsket, men kontaktlinser løser problemet også for meg. Jeg har skutt med kontaktlinser siden rundt 1970, men etter som øynene endres må jeg tilpasse styrken til disiplinen. Med åpne sikter reduserer jeg styrken for at fokus skal bli riktig på forsiktet. Med hagle er det viktig at fokus blir naturlig på duen. Men kontaktlinser koster ikke all verden, og det er enkelt å ha flere styrkegrader tilgjengelig alt etter hva en skall skyte med.
 6. Jeg sjekket hva som er skrevet i "Hatchers notebook" Der refereres det til tester gjort i flere land, og over flere år. Normalt er returhastigheten svært nær 300 fps. Dersom de beholder stabilitet og har spissen ned vil hastigheten være større og avhengig av BC. De fleste kulbuterer eller kommer med bakdelen først om de er stabilisert. Disse resultatene var stort sett med kaliber mellom 7,5 mm og 8 mm. Andre kaliber vil ha andre hastigheter.
 7. Dette med oppførsel til kuler som skytes "rett opp" har blitt seriøst behandlet for svært mange år siden. Jeg tror det var Hatcher som testet amerikansk militær ammunisjon. Et mindre del av projektilene kom ned med spissen først, de hadde hastighet nok til å være farlig. Hastigheten blir selvfølgelig slik at gravitasjonens virkning blir identisk med luftmotstand "drag". Hastigheten blir derfor lav, og varierer selvfølgelig med kuletype. Om kulene kulbuterer blir drag mye større, og evnen til å volde skade er lav. Terminalhastigheten blir lik uansett vinkel når man er over 60 grader. Det finnes
 8. Dette er nok mer komplekst enn Swift skriver. Det er forskjell på om du er langsynt eller nærsynt. Type sikter kan også gi ulike problemer, f eks gir dioptersikte og åpne sikter flere utfordringer enn kikkertsikter. Progressive briller fungerer noenlunde for alle former for skyting men gir noe redusert "ytelse" i de fleste tilfeller. Dette avhenger av hvordan brillen sitter på nesen, hvor tett glasset sitter mot øyet og om den beveger seg når du fører våpenet. Jeg er nærsynt og har vel 15-20 års erfaring med progressive briller til alle former for skyting. For hagleskyting merker je
 9. Du misforstår nok virkningsmekanismene for ekspanderende kuler, og du fokuserer på feile kriterier når du bruker kriteriet med å "dumpe energi" i dyret. Lungevev har så lav tetthet at det ikke blir noe ekspansjon av betydning i lungene. Ekspansjonen må skje før kulen kommer inn i lungene. Energi har kun betydning når den brukes til å lage et hull i dyret, dyret dør av blodtap og det er arealet av hullet som har betydning. Energi som ikke brukes til å lage hull i dyret er uten betydning for virkningen. Det er et unntak for det som kalles "varmint bullets". De virker ved at kavita
 10. Det er stor forskjell på 50 og 56 mm lysåpning. Til ren skumringsjakt trenger du ikke zoom. Kjøp en brukt 8x56 fra Zeiss eller Swarowski. Det er det beste du får med unntak av Zeiss med 72 mm lysåpning. Om du skal bruke våpenet til annen jakt så bruk gode montasjer slik at du kan skifte sikter uten at treffpunkt endres. Bruktprisen for 8x56 sikter er slik at du kan kjøpe et ekstra sikte uten å sprenge budsjettet.
 11. Det som var spørsmålet i denne tråden var hvor mye av rekylen som kom etter at projektilet hadde forlatt løpet. Jeg har forklart at det meste av impulsen fra kruttgassene kommer etter at projektilet har forlatt løpet. Kruttgassene inne i løpet før projektilet forlater munningen har i gjennomsnitt halve hastigheten av projektilet. Etter at projektilet har forlatt munningen har kruttgassene en hastighet som er ca det doble av projektilet. Da kommer 3/4 av rekylimpulsen fra kruttet etter at projektilet har forlatt løpet. Dette har du benektet gjennom hele tråden. Du pås
 12. Jeg prøvde Acc 8700 i 340 Wby, med det som med rimelighet gikk ned i hylsen ble det ikke noe særlig futt i ladningene. Med vibrering fra barbermaskin og mye kraftbruk ved kuleisetting mener jeg at ca 107 gr lot seg presse ned i hylsen. De som kamret gav fremdeles for lavt trykk til å brenne tilfredsstillende. Men mange hylser bulet ut på midten, kruttet flyter som vann og de lot seg ikke kamre. Farlig? Nei dette kruttet brenner like sent som fuktig bjørkeved, og komprimering skaper ikke noe problem.
 13. Forklar da hvordan rekyl blir redusert mer enn impulsen fra gassene inne i løpet, og hvordan en rekylbrems på fronten av demperen kan virke etter at demperen har stoppet gassen?
 14. Nå må du slutte å tulle! Forklar hvordan en rekylbrems fungerer om gassene har halve hastigheten av kulen slik du prediker. Deretter kan du forklare hvordan en lyddemper kan redusere rekylen mye, og i tillegg ha nok gasshastighet ut av demperen til at en rekylbrems fungerer om hastigheten på gassen er halve hastigheten til kulen i utgangspunktet. Så kan du henge en rifle opp som ballistisk pendel og måle virkelig rekyl og sammenligne. Alle disse forhold er utredet og testet mange ganger.
 15. Nei, våpenet ville flytte seg bakover så langt at tyngdepunktet ville forblitt på samme sted. Om dette hadde blitt noe særlig rekyl kan diskuteres. Impulsen til projektilet kommer når det blir akselrert, dvs inne i løpet. Her misforstår du totalt. Lyddemper kan ikke påvirke impulsen som genereres i løpet. Den impulsen som kruttgassene genererer i løpet er for liten til å gi noe særlig rekylreduksjon selv om lyddemperen stopper gassen helt. Les tråden om rekylbremsmodul på demper. Den eneste impulsen av noen størrelse som demperen kan redusere er den impulsen som gassene
×
×
 • Create New...