Jump to content

Per-S

Members
 • Content count

  3,406
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

Per-S last won the day on August 14

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

387 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Per-S

  Marginal stabilitet på kula

  1-14 riflestigning burde være rikelig. Da er det alternativ med svakere ladning som bør prøves. Glem funksjonering i første omgang, finn ut om kulen stabiliserer ved lavere hastighet. Da finner du ut om løpet kan samle. Det er mange av disse våpnene som har dårlig presisjon, kravene da dette ble bygget var ikke høye.
 2. Per-S

  Marginal stabilitet på kula

  Litt øket hastighet kan hjelpe, men mål riflestigningen og sjekk i forhold til kulelengde om det er tilstrekkelig. Dersom kulene ikke følger riflingen men stripper over i begynnelsen av løpet kan det være en årsak, dersom riflestigningen er ok så prøv mindre ladning for å sjekke om kulene da stabiliserer ok. Langsomt krutt gir en mykere start.
 3. Per-S

  Jakt og etikk

  Når det gjelder et slikt utsagn fra Jenny er det all grunn til å være skeptisk. Hun er optatt av etikk når det gjelder for andre enn henne selv. Selv har hun ingen etiske betenkeligheter med å fremsette usannheter.
 4. Per-S

  Jakt og etikk

  Det er noe stabilt over Jenny, hun er pålitelig som få. Hvert eneste år like før jaktstart kommer samme type innlegg mot jakt og påstander om at jegere påfører dyrene lidelser. Jeg har hatt debatter i avisene med Jenny flere år, men å prøve å få henne til å forstå andre ting et det hun selv har i hodet er umulig, hun er upåvirkelig. I en annen tråd er det diskusjon om dyrs inteligens i forhold til mennesket. Jenny er et eksempel på at mennesket ikke nødvendigvis er så inteligent som mange påstår eller at mennesket har evne til å tenke logisk. Hun er også et eksempel på at mennesket ikke altid opptrer etisk korrekt med hensyn til å formidle sannhet og korrekt informasjon. Når det gjelder etikk i forbindelse med jakt er det et omfattende tema under jegeropplæring, og de prinsipper som legges frem der er et godt utgangspunkt for en saklig debatt. Gjeldende lover, forskrifter og regler for etisk utførelse av jakt blir gjennomgått. Ett unntak er forskrift for avliving av dyr, den er interessant fordi den gir prinsipper for hvordan dyr skal avlives. Når det gjelder Jennys meninger så kan de neglisjeres, men en debatt om etikk i forbindelse med jakt kan vi godt ha.
 5. Per-S

  Elefantbestanden eksploderer i Afrika..

  Så lenge det er mennesket som definerer inteligens er det god grunn til å tro at dette utsagnet er korrekt. Men, ser vi på andre definisjoner på inteligens kan svaret fort bli noe annet.
 6. Per-S

  Jakt og etikk

  Kan det hende vi må øke jakten for å bedre overlevelse av sårbare arter? Målrettet jakt på predatorer kan være nødvendig for å bedre overlevelsen for noen arter. Det har fungert for fjellrevbestanden. Hvor mye egg fra rype og skogsfugl blir tatt av kråke og ravn? Hva lever en økende rovfuglbestand av? Neppe luft. Det er ikke mulig å ha en stor bestand av rovfugl uten at det gir reduksjon i bestanden av andre arter.
 7. Per-S

  Hva er dette slags ammunisjon?

  Rifleammunisjonen er vanlig norsk 7,92 mm brukt opprinnelig i colt mitraljøser, og etter krigen i erobrede tyske mausere. Produsert på Raufoss i 1949 og ompakket på Hauerseter i 1964. Kulen er det som med Tysk betegnelse var tung spisskule (Sweres Spitzgeshoss). Hagleammunisjonen er av vanlige typer, noe produsert på Raufoss. Ingenting uvanlig.
 8. Per-S

  Elefantbestanden eksploderer i Afrika..

  Det var da mange rare reaksjoner på et uomtvistelig fakta, elefanter tenker ikke som mennesker, de tenker som elefanter. Når Tomas skriver "tenkende vesener som oss" oppfatter jeg det som om han mener de har samme tankemønster, reaksjoner og følelser som mennesker. Når min kommentar avstedkommer følgende utsagn "å sette oss over alle skapninger på denne jord har heller ingen ting for seg" mener jeg at Tomas er på bærtur. Når man begynner å sammenligne dyrs følelsesliv med menneskets har man et anfall av Disneysyndromet. Ulike dyr har ulike atferdsmønstre, og dermed ulik respons på ytre stimuli. Dyrs reaksjoner er tilpasset leveområder og levemåte, hvert dyr reagerer på en måte som er gunstig for overlevelse og tilpasses omgivelsene. Å tro at elefanter er spesielle er et utrykk for symbolpolitikk på samme måte som forherligelse av ulv. Sosial struktur er ulik for ulike dyrearter og elefanten er ikke det dyret som har den mest kompliserte sosiale struktur.
 9. Per-S

  Samme vald på 2 sider av en innsjø?

  Det er ingenting til hinder for at begge sider av en innsjø kan være i samme vald og i samme jaktfelt.
 10. Per-S

  Elefantbestanden eksploderer i Afrika..

  Det er de nok ikke, å tro det er anfall av Disney syndromet. Disse dyrene tenker som elefanter, ikke som mennesker. De har andre algoritmer for å vurdere inntrykk og andre reaksjoner på ulik påvirkning. Å tillegge dyr menneskelige reaksjoner og adferd fører ingen steder hen.
 11. Per-S

  Kinkig situasjon med arv av våpen

  Den med snodig lademekanisme og grovt kaliber kan meget vel være produsert før 1890 og registreringsfri. Haglen er nok registreringspliktig. Ta så raskt som mulig kontakt med politiet og meld fra om at familien har funnet våpen under opprydding på hytte, og at du har tatt vare på dem og oppbevarer dem på korrekt måte. Dersom haglen er verdt å ta vare på kan du be om at den overføres til deg på grunn av affeksjonsverdi, ikke for bruk. Disse våpnene har det ikke vært registreringsplikt på, og da din morfar døde ble de arvingenes eiendom. Dersom din mormor er i live er hun eier, og har lov å ha denne uten at den er registrert. Hun kan overføre den til deg, men du må registrere den.
 12. Per-S

  Sør Afrika. Skotøy

  Jeg mener at Alfa Bever er for tung. Kjøp et par halvlange, lette turstøvler og gå de inn før du reiser. Det er oftest lett terreng, tørt og sandet.
 13. Per-S

  Dagens annonse på finn.no

  CO2 våpen har vel ikke den store tilhengerskaren i dag, her er det nok mange nuller for mye, egentlig er det vel like greit å stryke de fire første sifrene som det er å stryke de fire siste.
 14. Per-S

  Villsvinene kommer i store horder

  @ Erlend - Det jeg mente var at om det kun er ett eller to attraktive jorder i et stort område vi all gris samle seg om disse, og ødeleggelsene blir da mye større enn om de kan spre seg over flere store jorder i et område med relativt sett mindre områder for skjul og dekning.
 15. Per-S

  Identifisering av kule

  Et begrenset antall skudd går bra i et gammelt militærvåpen. Mye av dagens østblokkammunisjon er også ladd med plettert stålmantel. Jeg bruker det ikke i våpen jeg er litt redd for.
×