Jump to content

Per-S

Members
 • Posts

  5,175
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  57

Per-S last won the day on October 20

Per-S had the most liked content!

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Per-S's Achievements

Master

Master (14/17)

 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • 10 years in Rare
 • First Post
 • Collaborator

Recent Badges

1.7k

Reputation

 1. Med så lette kuler er ikke ekspansjonen det store problemet, det er penetrasjon. Begge kulene har mer enn flat nok kulebane. Om du leser litt om jakt og valg av ammunisjon vil du fort oppdage at de erfarne bruker tunge kuler for kaliberet fordi det gir best effekt. Disse erfaringene er basert på blyholdige kuler, men gjelder også for kobberbaserte homogene kuler. Husk på at kobberbaserte kuler ikke er magiske, de er underlagt de samme fysiske lover som tradisjonelle kuler, og all erfaring tilsier at de tunge kulene er best. En av de bedre bøkene er "Kevin Robertson, The Perfect Shot".
 2. Her har du et forklaringsproblem, du er som en amerikansk konspirasjonsfantast uten rot i virkeligheten. Men du kan få forklare noen forhold. Hva er det som er magisk med kobberlegeringer som kulemateriale. Verken dyret eller sårkanalen merker om det er en blyholdig eller en kobberbasert kule. Det er diameter som er avgjørende. En 130 gr blyholdig kule regnes som varmintkule i 30 kaliber, men du påstår at når den er i kobbermateriale så blir det en bedre elgkule enn en 150 gr, det er tull og tøys. Hvorfor er hurtig ekspansjon en fordel, de fleste med kunnskap om storvilt vil ha en kule som ekspandere litt langsomt slik at den trenger inn i dyret før den ekspanderer fult. En hurtigekspanderende kule gir et stort overflatesår og lite dybdevirkning. Farten er din venn påstår du, men høy fart fører til mer kavitasjon og mer av den energien kulen har forsvinner til unyttig arbeid i stedet for å brukes til å påføre vitale skader. Hvordan kan det gi bedre ytelse og bedre penetrasjon? Noen forskere påstår at så mye som 80% av energien i en høyhastighetskule kan bli brukt til kavitasjon i stedet for penetrasjon, men likevel påstår du at en 130 gr penetrerer bedre enn en 150 gr, forklar det. Så må du forklare hvordan dine påstander stemmer med Newtons lover. I 30 kaliber er 200-220 gr de beste elgkulene, og med homogene kobberkuler kan en gå noe ned i kulevekt men under 165 gr blir etter min mening tvilsomt.
 3. Det er feil, ballistisk gelatin er et brukbart medie for å teste ekspansjon og fragmentering, men kulen og bitene må samles og vurderes, helst bør det tas røntgenbilder for å evaluere. Det er ikke mulig å bedømme ekspansjon og penetrasjon fra bilder av en gelatinblokk. Det er også viktig å oppgi hvilken type gelatin som er brukt, uten å vite både type gelatin og testtemperatur er dette mye dårligere enn det gir inntrykk av. Et bilde av en gelatinblokk uten tidsangivelse er rett og slett verdiløst fordi det som foregår er en dynamisk hendelse, og når en ikke vet hvor i hendelsen bildet er fra gir det ingen informasjon. Det som påfører et dyr dødelige skader er det permanente hullet som kulen lager i vevet, og de blodårer som kulen fysisk river i stykker. Det midlertidige kavitasjonshulrommet som alle blir imponert over har ingen effekt på umiddelbar dødelig effekt, det er faktisk kun bortkastet energi. Jo høyere hastighet jo mer av kulens energi blir kastet bort på kavitasjon i stedet for å brukes til nyttig arbeid med å lage vitale skader i dyret. Penetrasjon er proporsjonal med kulevekt, og med samme ekspansjon vil en tyngre kule penetrere bedre enn en lett kule. Lette kuler med høy hastighet bruker også forholdsvis mye mer av energien til kavitasjon og har da mindre tilbake for å lage permanente skader i dyret. Dette vet ammunisjonsprodusentene, se på Norma sin PH serie, der brukes tunge solide kuler for kaliberet. Det er fordi det gir best effekt på jakt. De fleste homogene kuler av kobberlegeringer fungerer noenlunde likt og jeg har ikke prøvd så mange av dem. Skal du jakte reinsdyr eller hjort vil jeg tro at både 130 og 150 gr kuler fungerer greit på sideskudd, men om du vil ha sikker effekt på mer vanskelige skuddvinkler er 150 gr absolutt bedre. På elg ville jeg ikke brukt 130 gr, marginene blir for små. Rent generelt skal du ikke tro for mye på de testene du ser publisert, de er ofte laget av en markedsavdeling og er lagd for å selge produktet. Skal du kunne vurdere testen må relevante data oppgis for hver kuletype, anslagshastighet, penetrasjonslengde, ekspandert diameter, restvekt, type gelatin og testtemperatur. Dersom slike opplysninger ikke fremkommer så mistenk at det er gjort noe tjuvtriks i ludo for å få kulen til å fremstå som bedre enn den er.
 4. Jeg har sett på denne testen tidligere og finner den fullstendig verdiløs. Det jeg finner som er godt dokumentert er hastighet og treffbilde (presisjon). Men både hastighet og presisjon vil variere fra våpen til våpen og denne testen forteller ikke noe om hvordan ammunisjonen fungerer i andre våpen enn de som ble brukt under testen. Jeg har ikke funnet noe informasjon om ekspandert diameter og restvekt for kulene på ulike avstander, og ingen informasjon om penetrasjonslengde. Skal en sammenligne ammunisjonstyper for jakt så er det ytelsen og funksjon av kulen som er viktig, ikke hastighet og presisjon.
 5. Kikkert til både jakt og langhold er ikke lett å kombinere, det blir fort verken fugl eller fisk. Kompromisser gir ofte dårlige opplevelser. Til langhold er 12x for lite, du bør ha 18-20x for å se kulebanen i luften. Til jakt på småvilt og rådyr kan en slik kikkert fungere, men til voksent storvilt bør du ikke ha mer enn3x forstørrelse, og ofte er 1-1,5 det beste. Stor forstørrelse på store dyr i skogen blir fort at du bare ser hår, og med 1,5x forstørrelse kan du skyte på stort storvilt uten problemer på alle forsvarlige jakthold. Kjøp to kikkerter, en med 1-1,5 som laveste forstørrelse og en kikkert med ca 20x forstørrelse til langhold. Langholdkikkerten bør du legge noen penger i, der er kvaliteten på optikken kritisk. Kikkert med lav forstørrelse til jakt krever ikke samme optiske kvalitet og du kan kjøpe en relativt billig kikkert.
 6. Når man ikke har problemer så lager man seg noen nye!
 7. Du får kjøpt hylser og die sett som er korrekt. det er ikke nødvendig å omforme hylser eller bruke die set for andre patroner. Du bør sjekke kammeret om det har korrekt dimensjon, det ble noen ganger brotsjet opp til en patron som kalles Hagen-Lund, det var oftest gjort i ombygde kammerladere men sjekk for sikkerhets skyld. Dersom våpenet kommer fra Sverige er det nok originalt kammer, Hagen-Lund versjonen er trolig en norsk skytterlagsmodifikasjon. Gå inn på Svartkrutt.net så får du hjelp, eller ta kontakt med noen svartkruttskyttere i nærheten. Dersom du oppgir hvor du bor er det nok noen som kan gi deg kontaktinformasjon til lokale skyttere.
 8. Jeg synes han er litt vel negativ, 6,5x55 er ikke så dårlig som det gis inntrykk av i denne oppsummeringen. De vekter på dyr som er oppgitt er rundvekt og da blir det stort sett en småviltpatron om en skal tro på oppsummeringen. Det som har gitt 6,5 kaliberet et godt rykte er de tunge 155 gr kulene som gir god ekspansjon og svært god penetrasjon. Jeg tror at gode kuler er nøkkelen, og 155 gr virker fremdeles og en 140 gr Swift A-frame hadde jeg ikke betenkt meg på å bruke. Jeg jakter lite storvilt med 6,5, men jeg har skutt noen store hjortebukker med 130 gr 6,5 Swift Scirocco 2. Med sideskudd har det virket upåklagelig.
 9. Fra 6,5 ble tatt i bruk har det vært diskusjoner om egnethet og hvilke restriksjoner som skulle settes for dette nye kaliberet. Det var ikke effekten som var det store diskusjonstemaet, men forhold rundt. På elg var det ikke tillatt å bruke tyngre kuler enn ca 7 gram (husker ikke nøyaktig grensen). På reinsdyr ble Kragen forbudt, det skulle brukes minimum 11 mm kaliber. Senere ble det krav om minimum 9 g kule. Så ble Kragen for veik og den ble forbudt på stort storvilt selv om 6,5 ble tillatt brukt i mauser. Nå er det fritt frem for Kragen igjen og det er tillatt med lettere kuler enn 9 g. Hvor grensen går for 6.5 mm finnes det ikke noen fasit på mener jeg. Om det er 6,5x55 eller andre patroner med større hastighet har liten eller ingen betydning. Hastigheten med 6,5x55 er høy nok til vanlige jakthold og det er kulevalget som er viktig. Det som dreper viltet er det permanente hullet kulen lager, det finnes ikke noe sjokkvirkning eller andre magiske egenskaper ved verken kule eller patron. Hullet i dyret påvirkes mest av kulevekt og ekspansjon, hastighet over en vissgrense gir bare mer kjøttødeleggelse og ikke særlig mer effekt. Noen av de beste jaktkulene i 6,5 er de tunge, ca 155 gr pluss minus. De ekspanderer godt, penetrerer godt og derfor fungerer de også om skuddvinklene blir litt forskjellig fra det en trodde. I dag er Lapua mega en slik god kule. For å ta det største diskusjonstemaet først, elgen. En god 6,5 kule gjennom begge lungene og med litt stort utgangshull på baksiden vil i de fleste tilfeller gi god nok effekt selv om skuddtegnene mangler. Blir det ikke utgangshull kan dyret noen ganger gå både langt og lenge. Det gjelder ikke bare 6,5, men også andre kalibre. Noen av mine kamerater skjøt en elgku som gikk å beitet, under slaktingen oppdaget de at den hadde fått et lungeskudd en dag eller to tidligere. Fordelen med grovere kalibre og tyngre kuler er at de gir bedre skuddtegn og bedre penetrasjon slik at de fungerer godt også ved vanskelige skuddvinkler. Men samme forhold gjelder angående hastighet, over en viss grense blir det ikke mer effekt, bare mer søl. En 338 Win Mag vil på de fleste avstander være like effektiv som enn 338 Lapua, det skal være lange hold før 338 Lapua har noen bedre effekt. Duger 6,5 på elg så er den også god nok til hjort og rein. På store dyr er en god kule viktig og penetrasjon øker med kulevekt. En meget kjent svensk jeger med et stort antall elger på merittlisten skrev en gang "I år brukte jeg 6,5x55 på elgjakten, men etter at jeg hadde skutt 74 elg med den synes jeg effekten ble for dårlig og gikk tilbake til min 30-06". Sitatet er fritt etter hukommelsen, og kan være beheftet med feil. Men en tung kule gir sikrere skuddtegn ved treff.
 10. Tidligere fantes det ofte gode vadmelsplagg fra militære overskuddslagre. Jeg har ullskjorter og uniformer handlet på slike, og det er plagg som er utmerket for jakt.
 11. Når de skyter mer dyr enn de andre kan du trygt regne med at de sitter nær der dyrene hentes ut, så de andre vet nok hvor de holder til. De bærer vel ikke ut dyrene alene. Årsaken til at de skyter flere dyr er nok at de sitter i ro og har fokus på jakten og ikke på alt annet.
 12. Jeg har anbefalt denne typen mange ganger, men sist jeg skulle handle inn virket det som om Loctite har skiftet navn på denne. Det er to typer, en med aluminiumstilsetning og en med stål. Den med ståltilsetning fant jeg nå som Loctite 3471. Tynt lag med Kiwi neutral skokrem som slippmiddel gir et perfekt resultat.
 13. Du har mye rett i dine kommentarer, men trøst deg med at den jegeren som sitter stille, ikke snakker i radio og følger med i terrenget skyter flere dyr enn de som er for opptatt av elektroniske hjelpemidler som må (mis)brukes i ett sett.
 14. Vi er vel mye enig, men jeg liker ikke å anbefale 6,5 for noen som skal kjøpe første våpenet. Dersom eller når det blir blyforbud er det da kun 120 gr monolittiske kuler som er lovlig. De mener jeg er for dårlig til elg, og på grunn av nødvendig hastighet for å nå energikravet blir det lett mye ødeleggelse i treffområdet uansett dyr. Jeg tror de fleste vil være mer fornøyd med en 180 gr monolittisk .30 kaliber kule. Jeg brukte en 215 gr monolittisk kule en del år, og i hastighet over 970 m/s ble det litt for mye ødeleggelse. Men ladd til rundt 900 ble det mye mindre ødeleggelse.
×
×
 • Create New...