Jump to content

Per-S

Members
 • Content Count

  4,488
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  38

Per-S last won the day on May 7

Per-S had the most liked content!

Community Reputation

1,193 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Per-S

  Farging av knivskaft

  Hardins beis.
 2. Nå vet jeg ikke hvem denne Simonsen er, og det er heller ikke interessant hva han mener. Ingen enkelthendelser som ikke truer Norge som nasjon kan gi Forsvaret rett til å gripe inn i politiets arbeidsoppgaver. Det vil bli oppfattet som kuppforsøk, det er derfor politi og forsvar har ulike myndighetsområder. Det er lovgiver, altså Stortinget som bestemmer. Les "bestemmelser om Forsvarets bistand til Politiet i Fredstid" Det er det som gjelder. At disse bestemmelsene den gang var noe uklare er et politisk ansvar. At de fremdeles til dels er dårlige er også et politisk ansvar. Men dette gir rammer for Forsvaret som er gjeldende.
 3. Med .22 settet tror jeg ikke innfestingen ved bakre skrue er av betydning. Eventuelle svakheter og asymmetrisk tiltrekking avslører seg nok ikke før du setter inn fullkaliberløp.
 4. Det eneste man viste var at en eksplosjon hadde ødelagt deler av regjeringsbygningene. Det er en politisak og gir ikke grunnlag for å aktivisere "plakaten". Tilsvarende med skyting på Utøya, uten tvil en politisak. Man kunne mistenke en terrorhandling, men det er også en politisak. Det var ingen forhold den dagen som kunne gi inntrykk av noe angrep på Norge som hjemlet militært personell til å foreta seg noe med hjemmel i "plakaten". Derfor lå totalansvaret for krisehåndteringen på Politiet og justisetaten. Da skal politiet anmode om bistand fra Forsvaret om de har behov for hjelp. Forsvaret kan ikke på egen hånd iverksette noen aktive handlinger. Forsvaret kan umiddelbart forberede seg og gjøre sine ressurser klar til å bistå politiet. Det ble også gjort i dette tilfellet, men bistandsanmodningen kom ikke, og da kan Forsvaret ikke foreta seg noe.
 5. @TorfHer er jeg uenig i din tolking av "plakaten". Den gjelder ved væpnet angrep på Norge fra en ytre fiende. I dette tilfelle var det en kriminell handling utført av en enkelt person. Da er det en ren politisak, og politiet må be om bistand fra Forsvaret om de ønsker det.
 6. @torf Du har kommet med noen merkelige utspill og idiotforklart alle som driver med innkjøp av våpen og ammunisjon i Forsvaret. Jeg har prøvd å forklare deg litt om krav og prosesser, men uten at du forstår. Selv om dette åpenbart har vært en traumatisk opplevelse må du forstå at en eventuell mangel på våpen og ammunisjon for utkalte vaktstyrker den dagen ikke har et snev av sammenheng med innkjøpsrutiner for våpen og ammunisjon. Forsvaret har rikelig med begge deler, og det er i prinsippet tilgjengelig for alle forsvarets avdelinger. Stortinget har imidlertid pålagt Forsvaret krav til sikring av våpen og ammunisjon som skal gjøre det umulig for noen å få tilgang til dette materiellet uten nødvendig godkjenning. Materiellet skal oppbevares adskilt og sikret etter strenge krav. Det gjør at utlevering av våpen og ammunisjon tar tid, og er avhengig av at de personer som har tilgang til lagrene er tilgjengelig. Dersom det medfører riktighet at noen utkalte avdelinger manglet materiell så ligger ansvaret på våre politikere som har satt krav til sikring og oppbevaring av våpen og ammunisjon, ikke på den enkelte avdeling og dens ledelse.
 7. Dette er noen av dine påstander i denne tråden. Jeg har forklart deg hvorfor Forsvaret ikke kan kjøpe inn tilfeldig ammunisjon og legge på lager, men må ha oppfylt sine spesifikasjoner. Norge har også en del internasjonale forpliktelser som må oppfylles ved ammunisjonskjøp. Det har heller ingen hensikt å teste tilgjengelig sivil ammunisjon. Neste lot har helt andre egenskaper. Men det hadde blitt mye moro med det, dessverre bare penger sølt vekk. De som hadde frangible hadde korrekt ammunisjon for sine oppgaver, stålkjerneammunisjon skutt i bygater blir fort ubehagelig for mange. Påstandene dine om at mange manglet ammunisjon kan jeg ikke kontrollere, men for at soldatene skal kunne finne alternativer må noen faktisk vite hvilken ammunisjon som kan fungere i våpenet, at den kunnskapen mangler har du rett i.
 8. HK 416 tåler all slik ammunisjon, men om den fungerer er avhengig av om ammunisjonen faktisk passer i våpenet. XXL selger neppe ammunisjon i 5,56 Nato, og det er den ammunisjonen våpenet skal ha. Jeg lurer på om du bruker .308 Win i 7,62x63 mauser? Mauser er en militær rifle og bør da tåle all ammunisjon som selges på XXL bare den har samme kaliber.
 9. Dersom våpenet ikke fungerer tilfredsstillende under optimale forhold er det tvilsomt om det fungerer bedre i strid. Begge er enkle å demontere og montere, men det beste stridsvåpenet er det som ikke behøver å pusses etter gjørmebad.
 10. Er dette sant eller er det bare en myte? Hvor mange bruker AK i dynamisk og hvilket rykte har den der? Ammunisjon til AK lades etter en spec, og lades kun for bruk i AK. Det er noe helt annet enn det du ønsker der et våpen skal fungere med flere ulike hylsedimensjoner og ytelseskrav. Det har blitt utført tester med ulike våpentyper for å prøve nettopp pålitelighet og robusthet under bruk. Det er ikke AK som fremstår som best. Både 416, M-4 og SA 80 er mer pålitelig.
 11. I denne diskusjonen er du nok litt ute på viddene. Militære våpen er halv og helautomatiske, og er derfor avhengig av at ammunisjonen gir sikker og korrekt funksjon i våpenet under alle forhold, fra minus 50 til pluss 60 grader. Dette krever mye av ammunisjonen og derfor er forsvarets ammunisjon underlagt mye strengere spesifikasjoner enn sivil hyllevare. Militær ammunisjon må også tåle lagring i mange år fordi det i krig og krise ikke er mulig å anskaffe ammunisjon, den må befinne seg på lager klar for utlevering. Derfor er all ammunisjon som kjøpes inn til Forsvaret testet og viktige egenskaper er dokumentert for hver lot. Når det gjelder robusthet for våpen, så er militære våpen som alle andre våpen lagd for å fungere optimalt med en bestemt type ammunisjon. Det vil si 7,62x51 Nato, 5,56 x45 Nato, 9 mmx19 Nato og 12,7x99 Nato. Dette er de patronene som militære våpen er bygd for å bruke. Vi vet alle at sivile produsenter har lagd sine egne varianter av disse patronen, 308 Win, 223 Rem og 9 mm patroner i fleng. Militære våpen som alle andre våpen fungerer om de får korrekt ammunisjon, men om de mates med noe annet enn det de er lagd for så blir det fort feilfunksjon. Du kan være helt trygg på at Forsvarets våpen er robuste nok til å tåle all ammunisjon som du kan kamre, men for at de skal fungerer tilfredsstillende må kulevekt og profil være korrekt, porttrykket være korrekt, rekylimpuls må være korrekt og utgangshastighet bør være slik at siktene stemmer. Det bør derfor være innlysende at det ikke er mulig å ha våpen som fungerer med alle de ulike militære og sivile ammunisjonsvariantene som finnes i verden når de er lagd etter helt ulike spesifikasjoner og standarder. En annen ting du glemmer er det taktiske, militær ammunisjon skal oppfylle forsvarets taktiske og operative krav innenfor gjeldende konvensjoner. Dette er krav som gjelder universelt, og når du antyder at det bare er å skyte vilt med fullauto i bygater er du på bærtur.
 12. Ut fra mønsteret på hylsen tror jeg heller at det er brotsjet i en eksenterbenk i stedet for normal dreiebenk.
 13. Frangible ammunisjon er laget for å brytes i stykker når den treffer for ikke å gi gjennomskyting. Kalles ofte "short stop". Det er den korrekte ammunisjon for bruk i bygater der det er mange mennesker til stede. Det brukes for å unngå at uskyldige blir truffet av rikosjetter eller kuler som har penetrert målet.
 14. Det kammeret ville jeg ikke ha brukt. Drei av pipen en omdreining på gjengen og brotsj nytt kammer.
 15. Det som kan være et problem er valg av vaskemiddel. Noen er for aggressive og fremmer spenningskorrosjon samt gir en matt overflate. Unngå sterkt basiske og sterkt sure vaskemidler. Ved vasking bruker jeg vannbasert industriavfetting som ikke tærer på messingen. Det er viktig å tørke hylsene nøye, vannrester vil gi korrosjon. Stekeovn på 110 grader fungerer, eller på et fat plassert på kokeplaten og svak varme.
×
×
 • Create New...