Jump to content

BC.Airn

Members
 • Content Count

  367
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

BC.Airn last won the day on June 17

BC.Airn had the most liked content!

Community Reputation

253 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Du er åpenbart både en kunnskapsrik person, erfaren skytter og jeger. Det er interessant å lese mye av det du skriver herinne; er ofte nyttig kunnskap og til ettertanke på mange vis. Og denne uttalelsen får meg nå til å undres. Jeg vil ikke si jeg betviler dine observasjoner, men om det er så ille som du beskriver, så…Du generaliserer jo her, og beskriver faktisk en situasjon som kan oppfattes ekstrem. Jeg har ikke skutt opp på ei stund så kan dessverre ikke skildre egne opplevelser som du. - Mener du disse grove brudd på sikkerhetsregler har sitt opphav i for dårlig jegerprøve? - Kan du eksemplifisere hva disse gjentatte grove regelbrudd og mangel på sikkerhetsrutiner er? Hvilke observasjoner gjøres? - Slik du beskriver over, forstår jeg du har det travelt med å irettesette og korrigere skytterne. Regner med du gjør det. Både for å hindre uhell og forebygge. Kan du si litt om hvordan du handterer disse situasjonene? Når noe ureglementert inntreffer, så har vi jo hver enkelt ansvar for å gripe inn, ikke bare se på. Men om man skal prioritere strengt, så er vel sikker våpenhandtering noe viktigere enn hvilken bekkasin som detter 🤐
 2. Akkurat. Derfor utfordres TS på hva han skal bruke våpna til, og ambisjonsnivå. Dette bør alle nybegynnere tenke litt igjennom. Hos oss får de slike råd, men det er sjølsagt opp til hver enkelt å gjøre eget valg. Behov+ambisjonsnivå=våpen. Ofte er situasjonen slik at nybegynneren står der med fire innvilga søknader. Med tilhørende heftig kjøpelyst, begrensa med cash, men "må ha fort"... Faren for bomkjøp er faktisk rett så høg. Men det er no bare tanker fra ein halvgammal kaill.
 3. Rekner med du er ferdig med "karantenetida". Hvilke erfaringer har du gjort deg sjøl? Har du prøvd mange våpen av skytterkameratene dine? Hvilke liker du? I klubben her lar vi de nye prøve våre våpen, slik at de kan tafse, kjenne, sikle og prøve. Hvilke program ønsker du å skyte, for eksempel. Hva er ditt ambisjonsnivå? Skyte aktivt eller på hyggenivå? Kanskje ønsker du deg så mange pistoler så fort som mulig? Min erfaring er at "cash is King". Man kjøper det man har råd til. Om du vil trene litt innimellom, så er det kanskje viktigst at det smeller og ryker. Om du vil lære deg skyting grundig, så starter du gjerne med en .22 matchpistol. Og følger på med andre våpen etter hvert, søknad gjelder i 18 måneder, så du har god tid. Men ingenting er feil, gjør det du føler for. Men et tips kan være å kjøpe noe man ser seg råd til å bruke. Slik sett er .22lr og 9mm kurant. Snakka med en kar i går kveld. Han kjøpte en brukt matchluftpistol i vinter (karantenetida, sant). Nå har han fire innvilga søknader, og kjøpte en brukt Benelli MP90S .22lr matchpistol. Han vil skyte mye, for å lære prinsipper. Så tar han andre våpen etter hvert, men jeg skjønner en S&W .357 mag snart dukker opp. Nevner det bare som informasjon, hvordan han tenker. Interessant å høre mer hva du tenker. Garantert mange nybegynnere som er i samme situasjon som deg.
 4. @Sølvrev Konstruktiv og god tråd. Interessant å høre kritikernes saklige innspill her. Å ta jegerprøven er litt som å "ta lappen". Du får nok kunnskap til å begynne å lære mer sjøl derute i verden. Og det er ens eget ansvar. Læring skjer når du får tilført ny kunnskap, og deretter endrer egen adferd/holdninger. Tror nok derfor det er verdt å ofre noen tanker over hvilke arter man kan felle, selv om man kan ha mye moro ut av slikt. Vi må huske at det ofte er både unge og eldre folk som deltar. Gjerne med lite våpenkunnskap. Derfor litt som med "lappen" - man får en grunnforståelse for lover, regler om hvordan man skal begå seg i trafikken. Og heri skauen. Jeg synes nok det burde være mer fokus på praktisk handtering av ladd våpen og skyting. Men det er vel et tids- og kostnadsaspekt oppe i dette, også. Altialt er det opp til hver enkelt å vise seg tilliten verdig å anskaffe seg våpen og skyte, trene og jakte. Man har et visst ansvar sjøl også. Og alle må starte læringsprosessen et sted, sant. Jeg synes vi skal framsnakke Jegerprøven. Mye bedre enn å sitte med PC`n i fanget og spille skytespill.
 5. Skytterlaget i samfunnet. Trening i skytterlaget gir bedre livskvalitet. Noen barneskoleelever med konsentrasjonsvansker har i et års tid trent fast med det lokale skytterlaget. Her står fokus på sikkerhet, konsentrasjon og pusteteknikk sentralt, noe vi som skyttere jo kjenner til. Denne skytetreningen har ført til en bedre hverdag for elevene, både på skolen og ellers. Barna innlærer sentrale ferdigheter, som benyttes i hverdagen. Tiltaket har fått behørig omtale i den lokale papiravisa. Det er flere positive aspekter ved denne saken. Det lokale skytterlaget som har dyktige og engasjerte medlemmer, skolen som har et åpent sinn, og foreldre som tenker nytt. Man må våge å tørre, alle parter. Vi ser her tydelig at skytterlaget har sin plass i samfunnet, om enn noe utradisjonelt. Kanskje slikt som må til. Det må bemerkes at barna er underlagt et strengt sikkerhetsregime når de skyter. Vil også anføre at dette ikke er noe for absolutt alle elever. Denne aktiviteten er i tett samarbeid med heim, skole og et veldrevet skytterlag. Og kanskje kommende aktive skyttere. Skytterlaget bidrar her til at barn får en bedre hverdag, i heim og på skole. Som skytter gjør det iallfall meg varm i hjertet. Jeg synes slike positive tiltak skal løftes fram. Skytterlaget har en viktig plass i samfunnet, som læringsarena og stolt kulturbærer. Artikkelen står i Trønder-Avisa fredag 14.juni 2019, men bak "betalingsmur". Interesserte kan jo kontakte Mære Skytterlag for mer info.
 6. @slemmoSaklig, konstruktiv og voksen tilnærming til mine to spørsmål. Antar du svarer for styret nå. Her tar du ansvar, du skjønner åpenbart hva jeg spør om. Og som tydeligvis flere herinne også lurer på. Grei forklaring. Det er da naturlig å få litt mer forklaring "...litt mer aktiv del av styringen av moderatorstaben..." - rekner med det er her styet "legger lista" for felles aksept av språkbruk, type tråder som faller uttafor, hvordan Moderators bør svare etc? Slik at "menigmenn" kan føle seg likt behandla, uavhengig av hvem Moderator som er på vaktlaget. Jeg vil gi deg kred for å være saklig, og ikke gå i forsvarsposisjon. Slik tilnærming bør alle ha. For det oppleves litt trist når Moderators argumenterer tungt mot innlegg fra menigmenn herinne, det hauser fort opp stemninga. Det synes jeg er noe dere kan diskutere. De fleste av oss har ei hyggestund når vi er herinne - det håper jeg skal gjelde også for styret/Moderators. At mange har meninger, skriver innlegg, tror jeg er et uttrykk for å bry seg om. Tenk på dèt. Men nå holder jeg på å jobbe med en ny tråd, håper den kan bringe litt glede i hverdagen for flere herinne 😂
 7. I dagliglivet og organisasjoner ellers, omtales gjerne slike utsagn som «ansvarsfraskrivelse». Men siden jeg tror dette forumet er «liv laga», og som et krydder i hverdagen for skyttere/jeger/interesserte, skriver jeg dette innlegget. NOJS eier kammeret, og mye grums fra gammeltida med sluttstykke.com forstår jeg henger igjen. Er vel mye samme brukerne nå som da, pluss/minus. Men siden mine auer peker mot framtida, så lar jeg gammal dritt ligge. Men jeg vil at dagene som kommer skal være gode for alle, og akkurat dèt er bakgrunnen for dette innlegget. For nå blir jeg litt undrende, og samtidig bekymra og tankefull. Vil igjen presisere at jeg synes det er prisverdig at frivillig innsats legges i arbeid med å styre og drifte dette forumet. Har stor forståelse for krevende arbeid, og mangel av tid, men da må man prioritere sin deltakelse spesielt. Nødvendige rammer må være på plass. Men mulig dette forumet drives etter regler som jeg beklageligvis ikke har fått med meg i min uvitenhet. Men jeg har lest Forumreglene, er vel mer hvordan disse praktiseres. - Er det ikke slik at styret har ansvar for å gi Moderators rammer? - Hvilken type tråder som skal sensureres? - Gi føringer for hva som skal tillates av meningsytringer? - Hvilken profil kammeret skal ha? - Hvilken språkbruk som er akseptabel? - Lar man Moderators egeninteresse styre…? - Og er det bare å fjerne dette innlegget mitt, med en Moderators kommentar…? Jeg har faktisk trodd at slike nødvendige grep var tatt, og at aktivitet nå er innrettet deretter. Og at vi som brukere har det å forholde oss til. Da kan man enten logge seg inn og delta, eller sitte heime og finne på andre ting i stedet. Jeg har i flere innlegg etterlyst styrets holdninger og Moderators retningslinjer. Ikke svar. Og ja; jeg har lest forumregler. Slik jeg ser det er mye passert, som burde vært moderert. Og svært mye er fjerna, som absolutt er innafor. Kan se ut som jeg har levd i feil tru….eller? Jeg har gitt en «lissepasning» om «en dag i Moderatos liv», hvor man kunne beskrive litt om hvordan dagen arter seg, hvilke retningslinjer man jobber etter osb. Fikk en PM fra Moderator om at det var mangel på tid. Siden høyaktuelle tråder, som flere synes innafor ifølge Forumreglene, er fjernet, synes jeg følgende spørsmål nå er høyst betimelige: - Hvordan håndterer styret sitt ansvar for forumet? - Hvilke retningslinjer har Moderators fått fra styret? En slik avklaring er konstruktiv, og vil skape forståelse. Forhåpentligvis er det mange med meg som ser viktigheten av å være opptatt av forhold som beriker manges liv, og indirekte knyttes til skytterinteressen. Det være seg hundehold, bæring av kniv, turisthytter, tro/tvil, offroad mc , bygging av gapahuk...mye mer. Slikt hører med..
 8. Du har hatt noen lesverdige tråder og innlegg herinne. Om du fremdeles ønsker å bruke mer tid, så lag konstruktive innlegg. Siden du siterer meg, svarer jeg. Men for siste gang nå i dette tullet. Jeg synes hele greia begynner å bli trist, og lurer på om de to valgene over er halvert.
 9. Om du har fått rydda bort mange av dine tråder, så kan det jo være et signal... Jeg leser sjølsagt alltid hele innlegget før jeg responderer, den var under beltestedet. Jeg siterer kun det spesifikke jeg responderer på. Begge deler av dyp respekt for brukerne herinne. Slik jeg ser det, så har du vel to valg: 1: Delta i diskusjonene med de rammer som er gitt herinne. 2: Ikke logg deg inn, men sitt heime og vær sur på at du ikke får det som du vil. Man finner alltids noe å glede seg over herinne, jeg ser mange kunnskapsrike og interessante innlegg. Der vil mitt fokus forbli, håper inderlig flere tenker slik også.
 10. Interessant sak. Men er jo litt opp til den enkelte herinne. I stedet for å vente, kan du kanskje sjøl lage en tråd...? Jeg registrerer at en del "nye" medlemmer er aktive, og det er positivt. Men som en enkel halvgammal gubbe er jeg nok av den oppfatning at man lager innlegg i eksisterende tråder, hvor man mener man har noe å fare med, og som kan berike andre herinne. Likeså sjøl starter tråder man mener kan være av interesse også for andre herinne. På bakrommet får jo Moderators sortere utifra forumets regler og eget skjønn. Om da noe "faller uttafor", så fjerner de vel det. Skit i gammal lort. Ligger liksom i forumets natur også; når man finner noe interessant, så blir man engasjert. Om intet her engasjerer, så kan man jo alltids la vær å logge inn, og kanskje heller spille Ludo. Artig det også. Om man spiller alene, kan man jo lage egne regler undervegs også 😂 Jeg vil spesielt oppfordre nye brukere til å starte nye tråder (om ikke noen eksisterende passer). Vi bør sammen bidra til at forumet er bredt, og favner de fleste skytterinteresser. Sikkert noen som lurer på det samme som deg. Personlig har jeg stor glede av gode tråder, hygger meg, lærer mye, oppdager nye områder - og blir (selv) påført kostnader i ettertid... lærer aldri... Men håper da jeg kan ha bidratt med noe også. Til alle: Logg inn - bidra!
 11. BC.Airn

  Ny rifle 223

  Her er vi i kjernen. Et perfekt, rent direkte avtrekk er avgjørende for å treffe godt. Da er det bedre å kjøpe ei slik børse. Om du er usikker på avtrekk, blir du ikke bedre skytter av et ultrafølsomt snellertavtrekk. Men heller i grenselandet @M67 beskriver. Et snellertavtrekk gjør ingen dårlig skytter bedre, snarere tvert imot. Du bør søke trygghet, både for deg selv og andre. Kjøp ei kvalitetsbørse med perfekt avtrekk, og tren. Klokt å lytte til velmente råd fra mange erfarne skytter i gode tråder herinne. Ingen skam å snu.
 12. Kan du forklare litt mer om 22wmr vs 22lr når det gjelder vindavdrift, så er det fint.
 13. BC.Airn

  Ny rifle 223

  @canHar vært der. Brno Fox med en litt skranglete snellert, trodde det var bra. Men etter nærmere bekjentskap med Sako Vixen .222 (minste kassa, helt nydelig), så jeg nytten av et nær perfekt avtrekk. Valget ble enkelt. Jeg er også av den oppfatning at noe av det viktigste er et godt avtrekk, enten ferdig fra fabrikk, eller tuna. Gamle Sako`er er meget gode fra fabrikk. Min anbefaling er at du kikker nærmere på en Sako Vixen, de kan gå ganske rimelig nå som alle skal ha systemrifler. Ligger flere ute til salgs nå. Kanskje ikke det svaret du egentlig ønsker deg, men bare et velment råd fra en halvgammal gubbe. Lykke til 😊
 14. BC.Airn

  Trenger hjelp

  @Labbe Kontakt kompetent børsemaker. Se på type demper sammen med ham, og lytt til hans råd. Alt må stemme 100%. Skynd deg - lykke til 😊
 15. Velger å tro at saksbehandlingstiden på våpensøknader blir akseptabel etter hvert nå. Kan med dette bli enklere for ansatte ved våpenkontorene. Og dermed bedre for oss skyttere. Ingen er tjent med et slikt «vakuum» på flere måneder som i skrivende stund. På den ene siden: Prinsipielt skal søknader behandles etter dagens lov og forskrift – ikke den noen «tror blir vedtatt». På den andre siden: Det er mye positivt i dette «kompendiet», som nok lukter "antatt ny lov". Herinne på kammeret kritiseres jo gjerne den etaten for ansattes mangelfulle kompetanse. At etaten nå prøver å øke kompetansen for sine ansatte bør sees på som udelt positivt! Det kan være langt større grunn til bekymring mtp ordlyd i lov/forskrift, og revideringer av nevnte kompendium! Men jeg har tro på at etaten faktisk søker en enklere, mer enhetlig og rettferdig praksis. La situasjonen få en sjanse. Levèr søknader. Kanskje man blir positivt overrasket også?
×
×
 • Create New...