Jump to content
Adventspatronquizen 2018 er i gang Read more... ×
1972

Forsvunnet hos politiet

Recommended Posts

Men når det gjelder TS og denne tråden så er det vel mye som skurrer og info som mangler

Det er vel ikke så ofte politiet ramler inn i skapet ditt sånn uten videre og finner et våpen som er ureglementert oppbevart.

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

All den tid tråden får stå åpen ber jeg om at vi holder oss for gode til å tilskrive trådstarter alskens teoretiske egenskaper.

 

Ei tohi varjata, mod

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ster: Jeg er helt enig at det burde være en selvfølge med en kvittering ved beslag. Men der og da har en ikke stort valg, annet enn å slå seg vrang med alle de ekstra problemene det medfører.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ikke praksis med kvittering ved ransaking etter straffeprosessloven, men det skal være en rapport om "ransaking og beslag" i sakskomplekset. Er du anmeldt vil du få en bekreftelse på det i posten. Slike saker går ofte både som straffesak og forvaltningssak. 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Absolutt avslutningsvis. Hør da !!!  A/ Politiet har funnet et ulåst hagle i en bolig som ikke har vært brukt på 3 år. B/ De tok det med seg . grunnlag ulåst. C/De påstår skriftlig  å ha destruert det. D) De som destruerer det ( Kripos) har ikke fått noe,  D) Det fimnes absolutt ikke hos det lokale politi.  

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du har m.a.o. ikke fått med deg at våpen ikke skal oppbevares i ubebodd bygning (foruten kortvarig midlertidig oppbevaring ifm. jakt/trening/stevne)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dette tilfellet er vel ikke dette ditt problem? Politiet vedgår at våpenet var i deres hende (kan ikke sende noe man ikke har). De, eller noen de har hyret til jobben har så rotet det bort. Uansett er ikke noe du kan lastes for eller gjøre noe mer med. Dette må politiet rydde opp i selv. Men hvorfor spør du egentlig? Lurer du på om du kan kreve våpenet tilbake (evt erstatning), eller prøver politiet å legge dette over på deg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intet våpen, intet bevis! Be en advokat om å få deg frikjent, og kjøp ei ny hagle😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 26.11.2018 den 22.02, 1972 skrev:

 

Ja i et skap på et vaskerom sammen med klær. 

 

 

36 minutter siden, 1972 skrev:

 i en bolig som ikke har vært brukt på 3 år.

Bare til info: Hvis du skal få vekk lukta fra det skittentøyet, foreslår jeg fullt 90 graders program, med både Biotex og Fresh-Tec tøymykner.

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timer siden, Bly skrev:

Intet våpen, intet bevis! Be en advokat om å få deg frikjent, og kjøp ei ny hagle😂

 

Du trur at politirapporten og vitneprovet frå minst to politimenn vil bli sett vekk frå? Det er rett nok snart jul, men ein treng ikkje å tru på nissen.

 

Eg trur heller på å vere ein mann og ta ansvar for eigne handlingar.

Edited by Hallvor
Skrivefeil.
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvorfor er det så viktig å vite hvor den er, hvis den er ment å sendes til destruksjon (om den så er kommet bort på veien) er det uansett liten til ingen sjanse for at du får den tilbake.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hverken TS eller politiet ser ut til å ha sitt på stell. Da sier man gjerne skuls. Be gjerne advokaten framføre budskapet. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 28.11.2018 den 14.03, seawolf skrev:

Punktet om lovlig, eller rettere sagt ulovlig oppbevaring av våpenet er greit.
Men hva med spørsmål 1.?
Omtalte våpen virker etter trådstarers opplysning å være forsvunnet i tomme luften?
Syns det ærede kollegium at det er greit?
Ulovlig oppbevaring med tilhørende beslag skal vel ikke samtidig være synonymt med at beslaglagte våpen forsvinner?
Det er vel fortsatt trådstarters eiendom, eller blir det statens eiendom og dermed et objekt som politiet kan "miste" uten å bli stilt til ansvar for hvor det er blitt av?

Ja nettopp. Det ser ut som en politimann har hatt lyst på denne automaten. Ser ut som mange her synes det er hlet OK unntatt  Seawolf. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei, om det er sånn er det ikke greit.

Hvordan vet du vet Kropps ikke har mottatt våpenet? Hvordan vet du at det ikke finnes hos politiet?

Og igjen; tilbakekalle våpenkort eller inndratt/beslaglagt våpen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er ikke nødvendigvis purken skurken i denne historien - men at de har sine svin på skogen vet vi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her mangler det mye info, og jeg har null peiling på aktuell sak men kan kanskje redegjøre for noen muligheter:

 

Det er forskjell på "destruert" i våpenregisteret og fysisk destruert. Kripos har for tiden stans i mottak av våpen til destruksjon pga store mengder våpen fra siste amnesti, dette medfører at "destruerte" våpen ligger på lager rundt om på landets politistasjoner i påvente av at Kripos får kapasitet til å ta imot. At noe står som destruert i registeret, men ikke er mottatt av Kripos, får meg derfor ikke til å heve øyenbrynene noe nevneverdig. Våpen føres som destruert når de ikke lengre skal stå på noe våpenkort og skal ut av registeret, i retning av den store kverna.

 

Videre er det, som flere har nevnt, forskjell på beslag i straffesak og inndragning i forvaltningssak.

 

Er det beslag i straffesak, så skal våpenet finnes på en beslagsrapport og være ført inn i straffesaksregisteret. Har det leselig våpennummer så skal dette være søkbart. Om trådstarter ønsker, så kan han sende våpenummer/merke/kaliber til meg på PM så kan jeg sjekke om det er ført som beslag noe sted. Jeg må da gjøre oppmerksom på at jeg er politi og følgelig kan sitte på feil side av bordet i forhold til å gi råd i straffesak, slikt har man advokater til.

 

Er det derimot inndratt i forvaltningssak, så skal det ikke være i beslagsrapport fordi våpenet i så fall ikke har noen rolle i straffesak. Politiets datasystemer er dessverre noe mangelfulle hva gjelder søkbarhet i forvaltningssaker, lagerføring skjer i stor grad på papir ved det enkelte tjenestested. Har man navn på vedkommende det er inndratt fra, og snakker med noen i aktuelt distrikt som forstår seg på Doculive, så bør det gå an å finne ut om der finnes en forvaltningssak og om våpenet er omhandlet i noe dokument der.

 

Oppdraget hvor våpenet ble inndratt skal også være omtalt i vaktjournalen, men denne er bare søkbar tre år bakover i tid. Det finnes sikkert muligheter for å søke lengre tilbake, men det er ikke fullt så enkelt. Dersom dette skjedde for litt over tre år siden kan det altså hende at en ikke finner noe ved et vanlig registersøk, ellers kunne en funnet navn på de som inndro våpenet og begynt å nøste derifra.

 

Ellers sier straffeprosessloven følgende i § 207:

"Beslaglagte ting skal opptegnes nøyaktig og merkes på en slik måte at forveksling unngås. Det skal så vidt mulig gis kvittering til den som hadde tingen i sin besittelse."

 

Vanlig praksis er dog at en ikke gir håndskrevet kvittering på stedet med mindre noen insisterer på å få kvittering der og da. Utførlig beslagsrapport føres inne på kontoret, kvittering vil da enklere kunne gis ved utskrift fra beslagsrapport. Personlig har jeg såpass uleselig håndskrift at en håndskrevet kvittering fra meg antakelig kunne blitt benyttet som resept på hva som helst...

 

 

 

 

  • Like 3
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Vargen Takk for saklig bidrag. Når man ser hvilke utfordringer de har med sikring av data og informasjonsflyt så bør man være forsiktig med å slenge korrupsjonsanklager rundt seg. Jeg har selv fått utlevert 4 PCer på en liste med kun 3 gjenstander oppført. Heldigvis gjenkjente jeg den 4. (ikke mine maskiner eller beslag) og tok den med. Bare for å understreke hvor feil dette blir: De leverte altså ut en PC uten noen sporing. Det kunne lett vært en maskin fra en annen sak med ekstremt sensitiv info.

 

Hvis det er tvil-> https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon's_razor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×