Jump to content

Eldhannas

Members
 • Content Count

  482
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Eldhannas last won the day on April 11

Eldhannas had the most liked content!

Community Reputation

186 Excellent

About Eldhannas

 • Birthday 05/21/1973

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Eldhannas

  Våpensøknad - ALT du trenger å vite

  Men sto selger, type og våpennummer på søknaden da den ble godkjent?
 2. Eldhannas

  Våpensøknad - ALT du trenger å vite

  Sannsynligvis tror eller mener denne saksbehandleren at åpne søknader bare kan brukes hos forhandler. Med dagens saksbehandlingstid på mange kontorer er vel det en umulighet, da private selgere ikke kan vente "vinter og vår" på at politiet skal klare å godkjenne søknader.
 3. Med et slikt fokus på opprydning og oppfølging av aktivitet, bør man vel forvente at behandlingstid på våpensøknader i Troms politidistrikt kan regnes i dager?
 4. Fastleger har vel plikt til å sende bekymringsmelding dersom noen ikke lenger er skikket til å føre bil på grunn av fysisk eller psykisk helse, rusproblematikk e.l. Det hadde kanskje vært greit å legge lista der? Ikke dermed sagt at man må ha førerkort for å kunne ha våpen, men da bør man i hvert fall kunne ta en vurdering. Man kan sitte og skyte selv om man har rullestol, men har man utfordringer knyttet til alkohol eller andre rusmidler, demens eller psykiatri, bør man ikke ha våpen, uansett antall.
 5. Kan det tenkes at de som skal innvilge søknader er de samme som nå blir satt til å gjennomgå aktivitet? I så fall bør man vel se på om denne gjennomgangen øker saksbehandlingstiden utover det akseptable.
 6. Eldhannas

  Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Spørsmålet er vel i hvilken grad den enkelte politijurist føler behov for å unnlate å straffe våpeneiere, eller om man følger Tromsø-modellen; hvert inndratte våpen er en god ting i seg selv, hvem man inndrar det fra er underordnet.
 7. Eldhannas

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Hvordan gikk det i Drammen, tok politiet selvkritikk for å ha tømt et kjøpesenter fordi noen hadde sett en mann med fiskestenger?
 8. Eldhannas

  Pågrepet for bæring av blokkfløyte

  Tror jeg hadde blitt litt sur hvis jeg hadde basert meg på å bli operert i dag, og det blir utsatt til over helgen fordi noen har sett en rådyrjeger i skogen...
 9. Eldhannas

  Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Igjen, dette er overgangsregler frem til ny våpenforskrift er klar. EU Firearms directive kapittel 5:
 10. Eldhannas

  Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Husk at dette ikke er den nye våpenforskriften som gjør at den nye våpenloven kan tre i kraft, men endringer i gjeldende forskrift for å oppfylle de kravene i våpendirektivet som har tidsfrist nå i september. Det er også høyst sannsynlig at politiet vil mene at en NSF-skytter med en CZ75 ikke har behov for 30 skudds magasin, mens en DSSN-skytter kan søke om løyve. Dette løyve vil gjelde for alle våpen vedkommende har. Det er også verdt å merke seg at forbudet mot store magasiner slik det er utformet i direktivet, ikke setter noe krav til at man har et våpen magasinet passer i. Man kan altså risikere å miste alle våpen om man har et MP40-magasin bestefar tok vare på etter krigen, selv om man ikke har selve våpenet.
 11. Eldhannas

  Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

  Hovedtrekkene slik jeg ser det: "Uppere" blir registreringspliktige. Magasiner over 10/20 patroner blir løyvepliktig, men ikke søknadspliktig. Har man løyve kan man kjøpe. Salg av store magasiner registreres på samme måte som salg av ammunisjon. Løyve for stort magasin krever aktivt medlemskap i DSSN, 12 mnd karantene for pistol, 24 mnd for rifle, og koster et kvart rettsgebyr. Kjøp av våpendeler forutsetter at man har våpen delene passer til. Eksisterende store magasiner og våpendeler kan beholdes. Etterkontroll av nye deaktiverte våpen, med gebyr på kr. 1000,-. Deaktiverte våpen må registreres hos politiet ved salg eller innførsel. Mer omfattende regler rundt merking av nye våpendeler. Dette er bare endring i eksisterende forskrift, ikke ny forskrift til ny våpenlov. Forresten, litt usikker på det med DSSN: Spørsmålet blir vel hva som legges i "godkjent skytterorganisasjon". Er det noe jeg har oversett?
 12. Eldhannas

  Romerike våpenkontor avviklet.

  Finnes det dokumentasjon på at dette faktisk forebygger kriminalitet? Å ta førerkortet fra en person med et åpenbart problematisk forhold til rusmidler kan jeg skjønne, men å trekke tilbake våpentillatelse på grunn av manglende aktivitet forebygger neppe kriminalitet. Forskriften sier vel at man skal legge til grunn at det behovet som ble dokumentert på søknadstidspunktet, gjelder inntil man får annen informasjon.
 13. Jeg er helt klar på at alle som har meninger om rettssystemet og straffenivået bør melde seg som meddommere. Jeg opplever det som svært interessant og meningsfylt, og man kan påvirke der det faktisk har betydning. Man får også en innsikt i saker som kan avvike noe fra bildet som kommer frem i media, og i deler av samfunnet man kanskje ikke ellers kommer i nærheten av.
 14. Dessverre er det fellestrekk ved norske politikere over hele fargepaletten at våpenkontroll er en skrue som bare kan strammes. Forskjellen er stort sett hvor fort. De som anser at den kan løsnes, har andre ideer som dessverre plasserer dem i kategorien "andre" på meningsmålinger og valgresultat.
×