Jump to content

Eldhannas

Members
 • Posts

  627
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Eldhannas last won the day on May 27 2020

Eldhannas had the most liked content!

About Eldhannas

 • Birthday 05/21/1973

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Eldhannas's Achievements

Proficient

Proficient (10/17)

 • Dedicated Rare
 • First Post
 • Collaborator
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter

Recent Badges

362

Reputation

 1. §41 Kongen kan gje forskrift om mellom anna: [...] 33. overgangsreglar etter § 43, medrekna krav ved avhending av skytevåpen som er lovleg deaktiverte før ikraftsetjing av lova her, og reglar for gjennomføring av forboda mot skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som vert forbodne i medhald av § 5 andre ledd nr. 5, § 6 tredje ledd og § 41 nr. 6. § 5 Løyve med vidare for skytevåpen [...] Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke,importere eller omsette følgjande skytevåpen: [...] 5. andre skytevåpen enn dei som er nemnde i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk, eller som har særskilt farlege eigenskapar. (Mine uthevinger.) I dette tilfellet er det nok leddet om "særskilt farlege eigenskapar" som vil bli brukt, og egenskapen er et dårlig rykte. Så snart lov og forskrift trer i kraft, vil nok de det gjelder få et vedtak om inndragning av våpenkort for dette våpenet i posten. Erna Solberg har uttalt at denne riflen skal bort, og flere andre politikere har sagt det samme. I beste fall får de det gjelder erstatning, selv om Peter Frølich var rimelig klar i Stortinget der han ikke så noen som helst grunn til å gi noen kompensasjon for de som ble rammet, og Stortinget klarte heller ikke å være mer tydelige enn at de ba regjeringen "vurdere" kompensasjon. Så får man heller bruke rettsvesenet, for en tvungen destruksjon av noe som er lovlig kjøpt kan vel kanskje regnes på lik linje med ekspropriasjon? Staten bestemmer at man må gi fra seg noe av verdi, og da må staten betale erstatning.
 2. Så moralen er "Kjøp fra norsk butikk, da slipper du problemer med overivrige tollere." Ettersom saken ble avgjort ved tilståelsesdom er den rettskraftig, og vil danne presedens for senere behandling av tilsvarende saker.
 3. Nå er vel økningen i søknadsgebyret på grunn av økning i rettsgebyret, som gjelder mer enn bare våpensaker. Slik jeg har oppfattet det har det vært luftet en årlig avgift for å inneha våpen.
 4. Jeg gikk vel i åttende klasse, tror jeg, og likte å smelte ned bly i sløyden og støpe figurer. Så fikk jeg tak i et par esker med .22, brakk ut kulene og brant opp kruttet. Etter å ha smeltet ned kulene, tenkte jeg at jeg også kunne smelte ned hylsene. La dem i smeltedigelen, kjørte på med propan og oksygen og håpet det ville bli varmt nok. Læreren sto med båndsaga da fyrverkeriet i smeltedigelen satte i gang, og ble ikke helt blid. Det tok en stund før jeg fikk lov å smelte og støpe igjen.
 5. Tror det er noen europeiske land som praktiserer etterregistrering, i hvert fall Tsjekkia har 10 dagers frist på å registrere et våpenkjøp hos politiet, så lenge man kan vise et våpeneierbevis til forhandler.
 6. Ser ikke ut som det er noen bedring i sikte: https://www.nrk.no/innlandet/krever-at-vapensoknader-behandles-elektronisk-for-a-fa-ned-saksbehandlingstiden-1.15155724
 7. https://www.nrk.no/viten/et-av-tre-barn-i-verden-har-skadelige-mengder-bly-i-blodet_-viser-rapporten-the-toxic-truth-1.15149923 Norge er omtalt i siste avsnitt, der ammunisjon er fremhevet som den største kilden til blyforurensning i Norge.
 8. Jeg har litt vanskelig for å se hvorfor det ikke er en forvaltningsfeil, når avgjørelsen er tatt på bakgrunn av en veileder, og en klage med henvisning til lovteksten blir avslått? Vil de søknadene som nå er avslått automatisk bli vurdert på ny hvis POD endrer sine føringer, eller må de dette gjelder søke på nytt, stille seg bakerst i køen og håpe på et annet resultat? Jeg vil vel mene at det er bedre at Sivilombudsmannen blir involvert og forteller POD at rekkefølgen er lov-forskrift-rundskriv-veileder, i tillegg til at feil, misforståelser og unøyaktigheter i veilederen selvfølgelig må rettes opp.
 9. Forskjell på vidda og asfaltjungelen...
 10. Denne avstemmingen er utsatt til høsten. EU-kommisjonen ønsket å ha en avstemming via e-post, der medlemsland som ikke svarte ville bli regnet som at de støttet forslaget. Dette har nå Tsjekkia satt en stopper for, og krever vanlig avstemming i plenum.
 11. Slike grupper kan ha en tendens til å bli "ekkokammer". Aviser er det vel mulig å klage til, og kreve å få svare på urimelige påstander. I verste fall kan de klages inn for PFU.
 12. Loven trer ikke i kraft før forskriften er vedtatt. Forskriften har vært på høring, og fått mange svar. Så gjenstår det å se hvordan den endelige forskriften vil se ut når den fremlegges for Stortinget til høsten. Ingen vits i å søke ennå.
 13. I motsetning til de fleste andre, ser det ut som Kripos faktisk har noen med kompetanse på lovarbeider som skriver svaret. De påpeker flere steder behov for avklaringer, motsetning mellom lov og forskrift, unøyaktigheter og "smør på flesk", og steder der forskriften går lenger enn loven. Kanskje Kripos kunne overta ansvaret for å utarbeide forskriften i fremtiden?
 14. "Arvet våpenet hos sin far," er også en interessant setningsoppbygning. Er det opplyst i dommen hvor mannen befant seg da våpenet ble overlevert, og hvilken betydning det har? Mer til sakens kjerne, så tror jeg vel denne saken har medført mer ressursbruk i etaten enn den domfelte "må bla opp [...] til statskassen" . Med mindre det var ledd i en større jakt på savnede våpen kunne sikkert dette vært løst enklere ved å fylle ut en søknad om erverv, men litt usikker på muligheten for å komme til en rimelig løsning når de først står på døra og stiller et spørsmål der de antagelig vet svaret på forhånd.
×
×
 • Create New...