Jump to content

Eldhannas

Members
 • Content Count

  561
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Eldhannas last won the day on August 19

Eldhannas had the most liked content!

Community Reputation

274 Excellent

About Eldhannas

 • Birthday 05/21/1973

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Forskjellen er vel at våpen som nå forbys, fortsatt kan eies av de som har kjøpt det lovlig. Den nye presedensen blir at våpenkort på våpen som fjernes fra lista tilbakekalles.
 2. Jeg skrev et spontant svar til journalistene i går før jeg la meg: Jeg fikk svar også: Ingen rettelse eller bemerkning har kommet...
 3. Det virker ikke som det er noen lettvint sak å frata noen medlemskap i klubben. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/fratakelse-av-medlemsskap-i-idrettslag/ Skyting er nevnt i veilederen, men da bør man kanskje være "åpenbart uskikket"? Dersom man ikke får godkjent en søknad fordi man f.eks. har vært i fyllearresten og blitt tatt for å røyke hasj på en fest for to år siden, betyr ikke det at man er en risiko hvis man låner et klubbvåpen.
 4. Et krav om en slik attest vil forandre nøyaktig ingenting. Inntil noen kan dokumentere at det er et problem at folk som er straffedømt for vold søker seg til skytterklubber, vel vitende om at de aldri vil kunne få våpen lovlig, for å lære seg å bli bedre skyttere, anser jeg dette som nok et forslag der noen i skyttermiljøet vil ha selvpålagte restriksjoner som de tror viser at de er ansvarlige, men som våpenmotstandere lett kan tolke som at skyttere er upålitelige inntil det motsatte er bevist. Husk at en vandelsattest dokumenterer hva man evt. er dømt for etter en rettssak. Den dokumentere ikke nødvendigvis hva man har gjort, og i hvert fall ikke hva man kan komme til å tenke på å gjøre. Det blir fortsatt tatt fotballtrenere for å ha tafset på smågutter, til tross for attester.
 5. Fra veiledningen på baksiden av skjemaet: "Dog skal det ved søknad om halvautomatisk hagle/rifle/karabin/maskinpistol/pumpehagle alltid oppgis fabrikkmerke, pipelengde og modellbetegnelse."
 6. Eldhannas

  Cz shadow 2

  Hva er egentlig problemet med at noen kjøper seg to 9mm og bruker begge i grovfelt, selv om de ikke kvalifiserer for reservevåpen?
 7. Ja, for halvauto/pumpe rifle/hagle må man spesifisere, for andre typer kan man ha åpen søknad. Løpslengde og kaliber kan nok endres ved en telefon til politiet, men typen ligger fast regner jeg med. Ring våpenkontoret ditt hvis det blir aktuelt.
 8. Så lenge våpenet i privatbilen er nedpakket ute av syne, og du har med deg vital del er det lovlig. Kravet om FG-godkjent skap gjelder for oppbevaring i bolig, litt usikker på om du får FG-godkjente skap for montering i bil.
 9. Nei, det kan jo ikke ha noe som helst med kulturen i et land der man ser folk bli skutt live på direkten, og risikerer å bli skutt av politiet når man ber om hjelp, men det blir ramaskrik hvis man ser en pupp i underholdningen i pausen i Superbowl. Edit: Tsjekkia er shall-issue med concealed carry, Polen tillater at man bærer ladd våpen på seg på vei til og fra skytebanen, og svartkrutt er registreringsfritt. Når hørte vi sist om en masseskyting der?
 10. Nei. https://www.politiforum.no/artikler/forbud-mot-40-halv-automatiske-vapen-vi-er-glade-for-forbudet/438262 Når det gjelder halvautomatiske rifler til dynamisk, så snakker POD mot seg selv. Alle riflene som i dag er tillatt til konkurranse krever i at man skyter dynamisk og oppfyller forbundets krav om karantenetid og aktivitet. De blir alle omtalt som forbudt, men man kan få dispensasjon dersom man skyter dynamisk og oppfyller forbundets krav om karantenetid og aktivitet. Så business as usual der.
 11. Kampen om loven er tapt, og det ser ut som forskriften heller ikke blir særlig oppløftende lesing. Det er nok riktig at forbudet som kommer vil berøre et lite antall eiere, derfor legger heller ikke forbundene særlig kraft i det, selv om de etter min mening burde reagere på presedensen det setter. Når Mini-14 kan forbys på grunn av udefinerte "særlig farlige egenskaper", kan alt i prinsippet forbys med et pennestrøk. Vi får ta et gruppesøksmål mot staten for å få erstatning og få fastslått at de ikke kan vedta et symbolpolitisk forbud uten hensyn til de som berøres.
 12. Jeg spurte også Finn.no om hvorfor det ikke var lov å legge ut våpen som fortsatt er lov å kjøpe, og fikk et svar som kokte ned til "Finn.no kan selv bestemme hva som tillates solgt her".
 13. Våpenloven inneholder de grunnleggende reglene, i dette tilfellet sier den at man har lov å låne våpen og hvilke krav som stilles. I den nye våpenloven blir det så vidt jeg husker enklere for ungdom å eie våpen, men vanskeligere å låne hvis man ikke har våpen selv. Forskriften spesifiserer reglene, den sier mer om hvem som får og ikke får låne våpen, og hvordan det skal dokumenteres. Rundskrivet forteller hvordan det skal praktiseres, hva som menes med "tilsvarende type våpen". Man skal være forsiktig med å ønske ting inn i loven, i den nye våpenloven er jaktvåpengarderoben hevet til 8 og flyttet fra forskrift til lov, det betyr at det er "hugget i sten", og blir en i praksis absolutt grense. Endringer i forskrift kan gjøres av departementet, endring av loven må gjennom Stortinget.
 14. Våpenloven §11, 2. ledd: "Mottakeren må fylle vilkårene om minstealder etter § 7 fjerde ledd. Er han umyndig må vergen samtykke. " https://lovdata.no/lov/1961-06-09-1/§11 Utlån av våpen dokumenteres ved en utlånserklæring med signatur av våpeneier og låner. Du må i tillegg ha signatur fra foreldre/verge på at de godkjenner at du får låne våpen. Dette gjelder ikke dersom den som eier våpenet skal være med deg og ved siden av deg når våpenet skal brukes.
 15. Eldhannas

  Harehund gravid?

  Mens mange blandingshunder er avlet etter metoden over... Det er mange hunderaser som har definitivt bruksfokus, dachs f.eks. blir ikke champion uten topp-premie i drev/hi/blodspor og uten feil i eksteriør, eller omvendt.
×
×
 • Create New...