Jump to content

skog

Members
 • Content Count

  1,097
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

skog last won the day on July 9

skog had the most liked content!

Community Reputation

348 Excellent

Recent Profile Visitors

898 profile views
 1. skog

  Reserve våpen, håndvåpen

  Klag til POD. Jeg ser at de fleste som klager faktisk får gjennomslag.
 2. Nei, det må gjøres smakfullt. Om det skal det bli gjennomslag er det de etablerte organisasjonene som må dra lasset. Første mulighet kommer nå med arbeidet med forskriften..
 3. Italia viser at det er mulig å få gjennomslag for en liberalisering av lovverket. Dette bør være en inspirasjon for alle som føler at "skruen" jevnt og trutt strammes til. Desverre har ikke norske våpeneiere noen kultur eller historie for å kjempe politisk på dette saksområdet.
 4. Det stemmer. Den biten passer ikke inn i vår nordiske våpenkultur, men vi må ha forståelse for at våpenkulturen i flere sentral, sør og østeuropeiske land er anderledes på akkurat dette området en vår egen. Tiltross for at dette virker fjernt for oss. Uansett får Italia en kraftig liberalisering av sitt lovverk som kommer den jevne italienske våpeneier til gode.
 5. Vi strammer inn, Italia liberaliserer: https://www.nytimes.com/2018/11/07/world/europe/italy-gun-laws-matteo-salvini.html Det er heldigvis noen steder i Europa det går riktig vei.
 6. Selvfølgelig har politiet hjemmel. Spørsmålet er hvorvidt det er klok bruk av svært begrensede politiressurser.
 7. Politiet har fått slakt av riksrevisjonen pga. manglende kontroller. I mitt distrikt medfører det nå en kraftig økning i antall hjemmebesøk. Dette er bare starten. Hele våpenforvaltningen skal nå revideres og endres frem mot 2022. Resultatet er selvfølgelig at ressurser brukes på kontroll av den mest lovlydige gruppen av borgere istedenfor kriminelle. Mye kan sies om politiet, men dette er politisk styrt. Vi kommer til å se en betydelig innstramming av vårt handlingsrom når regjeringens forslag til ny forskrift fremlegges, og dette av den blåeste regjeringen på denne siden av krigen. Vi har mye arbeid foran oss! PS. I min GDE er det konsulenter fra forvaltningen som drar på hjemmebesøk. Mulig det er anderledes på enkelte lensmannskontor.
 8. Det er heldigvis valg til Europaparlamentet neste år. EFDD, ECR og ENF ligger ann til å gjøre det bra. Desuten vil svært mange av medlemmene i EPP og ALDE gå i mot dette!
 9. Da får vi brette opp ermene igjen! Etter forrige runde med EUs våpendirektiv har jeg og sikkert mange andre fått en innsikt i EUs lovgivende prosess og hvordan vi skal påvirke den. Dette forslaget er enda bare i startgropen. Det skal gjennom en rekke utvalg, parlamentet og rådet. Nå er det bare å lete frem e-postlistene fra sist.. Står europeiske jegere, skyttere og samlere sammen, slik som ved arbeidet med våpendirektivet, tror jeg dette kan bekjempes.
 10. Du har rett, men problemet er at kontrollene ofte ikke har annen hensikt en å dekke måltallene. Det blir helt feil å gjennomføre en masse kontroller, av i utgangspunktet lovlydige borgere, uten at det foreligger mistanke eller indisier om at noe er galt. Spesielt når restansene i alvorlige straffesaker øker så mye som de gjør nå. Det er verken kunnskapsbasert politiarbeid eller effektiv bruk av ressurser. Måltall er i ferd med å ødelegge hele etaten, og spesielt FUF. Før man begynner med drakoniske og dyre tiltak bør det undersøkes, på en systematisk måte, hvor stort problem lovlige våpen faktisk er..
 11. Artikkel om temaet i politiforum: https://www.politiforum.no/artikler/slakter-politiets-vapenforvaltning/449113
 12. Interessant lesning. Dette vil medføre et tøffere kontrollregime og endret våpenforvaltning. Mye bra, men er usikker på hva bedre og tettere "oppfølging av våpeneiere" vil medføre for oss.. Håper vi unngår tilstander som i Troms, og midlertidige våpenkort! Uansett vil dette prege den nye forskriften. Kapittelet om våpenforvaltning begynner på side 99: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/ArligRevisjonOgKontroll2017.aspx
 13. skog

  Mini 14 PAR

  Etter min mening er riflen ubrukelig og fulstendig uinteressant uten halvauto-funksjonen. Bruk tiden og energien på arbeidet med forskriften når den tid kommer! Skriv mailer og hold organisasjonene ansvarlige for det de gjør, og ikke gjør..
 14. skog

  Bygge rifle i .500 Jeffery eller .505 Gibbs..

  Av våpenkontorene rundt om i landet må vi dessverre tåle litt ymse saksbehandling. Mange er flinke, mange er nye og noen blir satt til oppgaver de ikke har peiling på.. Men når det kommer til POD kan vi kreve ganske mye mer, og det første vi skal kreve er at de forholder seg til loven. Tjenestemannsaktivisme er udemokratisk og skadelig for omdømmet til forventningen. Politiet skal håndheve loven, ikke lage den. Jeg hadde håpet at den nye loven ville ta tak i dette, men det skjedde ikke. Nå begynner prosessen med forskriften, da er det viktig at organisasjonene er på ballen fra dag en. Lobbing er enklest i starten av arbeidet med en lov/forskrift. Når den fremmes til Stortinget er det nesten umulig å endre på den.. Be om møter, bruk profesjonell hjelp og ta kontakt med politiske rådgivere i departementet. Det finnes også en eller to tidligere politiske rådgivere fra regjeringspartiene som har vært støttende til vår sak..
 15. skog

  Ulovlig våpensamling

  En helt ok straff med tanke på at han ikke hadde onde hensikter.
×