Jump to content

Får ikke eie våpen igjen!


sako_35

Recommended Posts

Hvis jeg hadde drept en kamerat, og kanskje fortsatt kjenner kameratens familie, ville jeg ligget lavt resten av livet. 

"Selv mener mannen at han har sonet sin straff for jaktulykken" sier advokaten hans.

Han kan aldri sone for noe slikt, og i alle fall ikke med noen måneder i fengsel. Han har bare gjort unna den juridiske delen av saken. Han burde skamme seg over dette resten av livet, håpe på den dødes families tilgivelse, og være glad for de andre gode tingene livet kan gi han. Jakt er ikke det viktigste i livet...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Husker den saken, skjøt kompisen i hodet da han trodde han var en rev. 

 

I mitt hode er dette ikke akkurat et "uhell", selv om jeg skjønner at det ikke var hensikten. Avgjørelsen om å ikke utstede våpenkort virker rett for meg ihvertfall.

 

I tillegg sier de jo ikke nei for evig tid, som de skriver i dommen "det tar tid å reparere et tillitsbrudd en slik hendelse fører med seg".

 

 

 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Jeg var ute og kjørte bil her en kveld. Det var i et boligområde, og farten var veldig lav. Så plutselig så registrerte jeg en liten bevegelse av "noe", og slo på fjernlysene. Det viste seg at dette "noe" var en kvinne i mørke klær, uten refleks. Ved siden av gikk en mann, også i mørke klær, som jeg overhodet ikke så noe til før fjernlysene kom på. Om jeg hadde kjørt på dem, hadde jeg vært den skyldige. Det er uomtvistet. Hvis en eller begge døde av de skadene jeg eventuelt forårsaket, skulle jeg da aldri få lov til å kjøre bil igjen? Skulle jeg da holdt meg innendørs for resten av mitt liv? Sluttet å jobbe? Sluttet å leve?
Eller når jeg var ferdig med straffen min, har jeg da rett til å gå videre? Få tilbake førerretten? Kunne kjøre bil igjen? Handlingen vil alltid være der, straffen likeså. Men man kan gjøre feil. Vurdere feil. Det betyr ikke at du skal avslutte alt. 
Han har gjennomført den straffen rettsvesenet gav han, hvorfor skal han ikke ha rett til å gå videre? Skal han ha livstid? Eller skal livet få gå videre?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Synes nå det er helt greit at enkelte verken får ha våpen eller kjøre bi. Ikke alle er skikket til og ha våpen og det er urovekkende mange som aldri burde få kjøre bil. Det går for øvrig helt fin å leve uten våpen eller uten og kjøre bil.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, bardp said:

Synes nå det er helt greit at enkelte verken får ha våpen eller kjøre bi. Ikke alle er skikket til og ha våpen og det er urovekkende mange som aldri burde få kjøre bil. Det går for øvrig helt fin å leve uten våpen eller uten og kjøre bil.

Jeg finner din manglende evne til tilgivelse, og akseptere at ikke alle skal ha livstid, meeeget interessant.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

bardp skrev (1 time siden):

Det går for øvrig helt fin å leve uten våpen eller uten og kjøre bil.

Det går nok. For øvrig kan vi nok her i rike vesten leve uten det meste av alt det andre vi omgir oss med, men at livet i så fall blir å oppfatte som  "helt fint" kan jo diskuteres.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

20mm cannon skrev (2 timer siden):

Hvis en eller begge døde av de skadene jeg eventuelt forårsaket, skulle jeg da aldri få lov til å kjøre bil igjen?

 

Men er dette en vanlig straff for uaktsom påkjørsel? 

Jeg ser at bilførere har kjørt på fotgjengere i fotgjengerovergang, i mørket uten refleks, og blitt frikjent i retten.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke at jeg hadde blitt frikjent. Antakelig hadde jeg fått en straff på tre til seks uker i fengsel, og vært uten førerkort i 18 til 24 måneder. Når denne straffen var ferdig, skal jeg da ikke få gå videre, få tilbake førerkortet, etc.?
Det er folk som har meid folk ned i promillekjøring, i alt for høy hastighet, fått åtte måneder i fengsel,  3 års sperrefrist på førerkortet, og blitt yrkessjåfør i etterkant.
Etter 7 år uten våpen, så mener jeg at revejegeren kan få tilbake sitt våpenkort, og begynne å jakte igjen. Men den norske stat tilgir aldri. Har revejegeren kjørt for fort, så blir det tatt med, for å konstruere et karakterdrap på han. Slik gjøres det alltid fra den offentlige side. For det er det de kan. De klarer sjelden å forholde seg til fakta. Så da spiller de på følelser!
Det er bare å se til Baneheia-saken. Making a MONSTER!

Edited by 20mm cannon
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sitat

Min klient har helt fra starten sagt at han var helt sikker på at han skjøt mot en rev. Han trodde ikke, han var helt sikker.

 

Dette er forsvarerens påstand fra rettssaken. 

 

Det er mulig at en advokat synes dette er et godt argument for hvorfor han skal frifinnes fra straffeansvar rent juridisk, men fra et forvaltningsstandpunkt er dette et tungtveiende argument for hvorfor akkurat denne mannen aldri skal jakte igjen. Han kan ikke erklære i retten at han ikke klarer å se forskjell på et menneske og et byttedyr og så forvente at han får prøve å skyte på flere byttedyr. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (2 timer siden):

Min klient har helt fra starten sagt at han var helt sikker på at han skjøt mot en rev. Han trodde ikke, han var helt sikker.

Tja, hva skal man ellers si? At man var usikker, men skjøt likevel? På mine kanter var det for en del år siden en som skjøt en kompis under hjortejakt, i fullt dagslys. Han var også helt sikker. Jeg synes disse sakene er vanskelige, og jeg skrev for noen år siden (i en annen tråd) at jeg tror hjernen i enkelte situasjoner kan oppfatte noe annet enn øynene faktisk ser. Og da lurer jeg på om det også kan skje med meg...😬.

 

Men altså, jeg tenker (fortsatt) at dagsformen er like viktig for jegere som for personer i sikkerhetskritiske jobber i samfunnet, f. eks. piloter. Derfor bør man etter min mening ikke jakte når man er psykisk sliten (langvarig søvnmangel, hard festing med alkohol, etc.) eller av andre grunner merker at dømmekraften kan være svekket. Jakt under dårlig lysforhold krever ekstra skjerpet oppmerksomhet og godt utstyr.

 

Jeg tror ikke noen av de som har skutt og skadet/drept et menneske under jakt har gjort det med forsett, men at handlingene kan ha vært uaktsomme. Hvor strengt man da skal straffe bør kanskje vurderes ut fra om vedkommende i andre tilfeller har utvist uaktsomhet? Generelt kan livsvarig inndragelse av retten til å eie våpen og jakte igjen være en for sterk reaksjon, særlig i lys andre straffereaksjoner som f. eks. drap under promillekjøring.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Hadde jeg skutt og drept en kompis under jakt, vil jeg vel tro at jeg hadde lagt jakting på hylla for gott. Men det er mulig andre ser på en slik hendelse som en forbigående bagatell og fortsetter som før.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

bardp skrev (5 minutter siden):

Hadde jeg skutt og drept en kompis under jakt, vil jeg vel tro at jeg hadde lagt jakting på hylla for gott. Men det er mulig andre ser på en slik hendelse som en forbigående bagatell og fortsetter som før.

Det ville nok jeg også! Kanskje heller aldri tatt i et våpen igjen. Jeg tror ikke noen ser på slike drap som en forbigående bagatell, men mitt poeng i innlegget ovenfor var hvilke straffereaksjoner samfunnet bør iverksette.

Link to comment
Share on other sites

Sølvrev skrev (1 time siden):

Tja, hva skal man ellers si?

 

Det kommer jo an på hva man ønsker å oppnå. Hvis det eneste man tenker på er å bli frikjent for å ha drept jaktkompisen, så tenker jeg at det er et ganske godt argument. Hvis man derimot tenker at man ønsker å kunne jakte igjen i fremtiden bør man neppe si at man ikke ser forskjell på mennesker og dyr, og skyter likevel.

 

Sølvrev skrev (1 time siden):

At man var usikker, men skjøt likevel?

 

Mnja, kanskje. Men både den, og:

"Jeg skjøt nok for raskt"

"Jeg så nok for dårlig"

"Jeg var nok ikke så vant med nattoptikken som jeg trodde"

"Jeg var nok altfor sikker på at det var der reven lå og kan ikke ha tenkt meg godt nok om" eller

"Skuddet gikk av uten at jeg mente det"

... har alle det til felles at de gir rom for læring og rom for forbedring. Da kan forvaltningen gi deg våpnene tilbake når du har lært noe, forbedret noe, tilpasset noe, gjort noe annerledes.

 

"Jeg sverger på at jeg ikke ser forskjell på folk og fe", derimot? Hvordan skal forvaltningen kunne tro at du har lært deg det, da?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Så å skyte kompisen fordi man tror han er en rev, i mørket, er drap, og fryktelig straffbart (som det burde være etter min mening) - men å skyte ham i dagslys fordi man tror han er en hjort - det er et hendelig uhell?

Den saken ble diskutert grundig her på Kammeret i sin tid, og det var egentlig enighet om at når man er på jakt, så har er man så klar for å se et bytte, at man fint kan innbille seg det, og det er greit...

 

Skjøt kamerat på hjortejakt- tiltalt for drap (dagbladet.no)

Frifunnet for drap etter jaktulykke (vg.no)

 

?

 

 

K

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (2 timer siden):

....- men å skyte ham i dagslys fordi man tror han er en hjort - det er et hendelig uhell?

Etter mange år innen HMS&K i petroleumsvirksomheten er jeg opplært til å mene at "hendelige uhell" ikke eksisterer. Det er alltid én eller flere årsaker til at uønskede hendelser skjer, slik at alle hendelser som denne kunne vært unngått med tilstrekkelig aktsomhet og risikoforståelse. Nå ligger det dessverre i den menneskelige natur å ta sjanser, og hos noen er dette mer utbredt enn hos "folk flest".  Det var med adresse til de mest risikovillige jeg tenkte permanent våpennekt kunne være en passende reaksjon. På lik linje med å bli fradømt retten til å kjøre bil etter flere farts- og promilledommer.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

20mm cannon skrev (18 timer siden):

Men den norske stat tilgir aldri. Har revejegeren kjørt for fort, så blir det tatt med, for å konstruere et karakterdrap på han. 

Edruelighet er et av kravene for å inneha våpen. Om det viser seg at jegeren gjentatte ganger har overtrådt trafikkregler, eller har brutt dem så grovt en gang at man kan stille spørsmål ved hans edruelighet, så er det høyst relevant for vurdering av våpeninnehav også. Om man blir tatt for å kjøre i 95 i 80-sonen en gang, så er ikke det relevant. Blir man tatt 5 ganger ila kort tid, så kan det være relevant.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 4/26/2024 at 9:52 AM, Skrueråmuttere said:

 

Amerikanerne har en grunnlovsfestet rett til å eie våpen. Enkelte nordmenn later til å være noe forvirret når det gjelder hvor de bor og/eller hvilke lover som gjelder her. 

Svært mange nordmenn går rundt i den villfarelse, at de skal få en rettferdig og saklig saksbehandling. Det kan du bare drite i. For det det offentlige gjør overfor privat part. er alltid å konstruere en karakterdrap.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 4/27/2024 at 3:25 AM, JacArcher said:

Edruelighet er et av kravene for å inneha våpen. Om det viser seg at jegeren gjentatte ganger har overtrådt trafikkregler, eller har brutt dem så grovt en gang at man kan stille spørsmål ved hans edruelighet, så er det høyst relevant for vurdering av våpeninnehav også. Om man blir tatt for å kjøre i 95 i 80-sonen en gang, så er ikke det relevant. Blir man tatt 5 ganger ila kort tid, så kan det være relevant.

Edruelighet, eller pålitelighet? 95 i 80-sonen?
Er du upålitelig om du har en viss risikovillighet?
Hvorfor er da FSK utstyrt med våpen?
Du tar ikke en viss risiko, om du dresser deg opp i jaktutstyr, og stikker ut i skogen? Et tre kan falle over deg på post. (Sitt midt på myra i selvlysende klær) etc.
Alt vi gjør og ikke gjør, har en viss risiko. Vi kan ikke gardere oss mot alt. Jaktulykker skjer, slik har det alltid vært. Noen er på grunn av idioti. Noen er regelrett rene uhell. Jeg har selv opplevd utilsiktet avfyring på skytebanen. Skuddet gikk når han tok ned bolten. Det ble forsøkt å fremprovosere hanefall igjen, uten hell. Det var ingen fornuftig forklaring på hvorfor skuddet gikk. Vi beveger oss. Ting skjer! Vi vurderer feil. Vi tar feil. Vi vurderer feil. Farligst er de som ALDRI gjør feil, og skal straffe alle som er i stand til å innrømme feil. Det finnes navn på slikt.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
20mm cannon skrev (6 timer siden):

Edruelighet, eller pålitelighet? 95 i 80-sonen?
Er du upålitelig om du har en viss risikovillighet?
Hvorfor er da FSK utstyrt med våpen?
Du tar ikke en viss risiko, om du dresser deg opp i jaktutstyr, og stikker ut i skogen? Et tre kan falle over deg på post. (Sitt midt på myra i selvlysende klær) etc.
Alt vi gjør og ikke gjør, har en viss risiko. Vi kan ikke gardere oss mot alt. Jaktulykker skjer, slik har det alltid vært. Noen er på grunn av idioti. Noen er regelrett rene uhell. Jeg har selv opplevd utilsiktet avfyring på skytebanen. Skuddet gikk når han tok ned bolten. Det ble forsøkt å fremprovosere hanefall igjen, uten hell. Det var ingen fornuftig forklaring på hvorfor skuddet gikk. Vi beveger oss. Ting skjer! Vi vurderer feil. Vi tar feil. Vi vurderer feil. Farligst er de som ALDRI gjør feil, og skal straffe alle som er i stand til å innrømme feil. Det finnes navn på slikt.

Her synes jeg det virker som om du bevisst misforstår poenget på grovest mulig vis... Det er ikke snakk om risikovillighet i strid, på jakt eller på skytebanetjeneste, men hvorvidt man klarer å forholde seg til de regler alle rundt forventer at man skal forholde seg til. Utilsiktede skudd pga våpenfeil er helt irrelevant.

 

At noen gambler på å ikke bli tatt i fartskontroll og blir stoppet i 95 i 80-sonen en gang, så er det en forholdsvis liten overtredelse som ikke sier noe om edruelighet eller egnethet for å inneha våpen. Slikt skjer, det forstår også juristene på våpenkontoret. En slik enkel episode bringes ikke opp i vurderingen om han skal få tilbake våpen, fordi det ganske enkelt ikke er relevant.

Dersom sjåføren imidlertid reagerer med å gjenta det som faktisk er forbudt opptreden flere ganger på kort tid, uten å ta til seg de tilbakemeldingene han får i form av advarsler, forelegg, prikker og anmeldelser, DA er det betimelig å vurdere hvorvidt vedkommende er skikket til å inneha både førerkort og våpenkort. Om vedkommende gjentatte ganger viser at han ikke bryr seg om forholdsvis enkle regler som både staten og andre reisende kan forvente at han følger, DA er det verdt å ta en ny vurdering på om han oppnår kravet til edruelighet som forventes av våpeneiere. 

 

Selvfølgelig gjør Staten feil også, inkludert i våpensaker. Det tror jeg ikke noen her er uenige i. Men det fritar ikke oss våpeneiere fra å faktisk følge lovverket, uavhengig av om det er tullete våpenregler eller fartsgrenser vi synes er for lave. Og om noen gjentatte ganger bryter andre lover, er det klart at våpenkontoret vil ta det med i vurderingen. Og den vurderingen er faktisk en helhetsvurdering, ikke bare om vedkommende har oppført seg pent rundt våpen siden uhellet.

Edited by JacArcher
 • Like 10
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dersom hastverksjåføren er avholdsmann faller vel edruelighetspoenget bort, men krav til vandel (for også våpenkort) omfatter div gjøren og laden, inklusive veiadferd.

 

Hvor lenge en jeger bør miste våpenkort for å ta livet av jaktkollega vet ikke jeg. Men det må være allmennpreventive hensyn å ta , ikke minst ovenfor de etterlatte. Å se jegeren i full virksomhet etter 3-4 år virker for meg feil. Det bør være mye lenger.

Hvor trygg vil denne jegeren være/bli? Vil han være fit for fight? Eller vil han være en usikker og i praksis dårlig jeger årevis forover.

Jeg hadde definitivt vært det siste.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

En stor del av problematikken rundt  denne jegeren, er at han ikke aksepterer at han har gjort noe galt. Umiddelbart etter det fatale skuddet erkjente han at han hadde vært uaktsom, altså var skyld i det som hendte. Under rettssaken trakk  han denne erkjennelsen og erklærte seg "ikke skyldig" i uaktsomt drap. Han ble dømt likevel, men den greia at han argumenterte for at dette var en "shit happens" situasjon og egentlig ikke hans skyld, for han trodde virkelig at det var en rev, har ikke hjulpet han. Og utalelser som at det var mange andre momenter her som også gjorde at dette skjedde, og derfor " ikke min skyld", har ikke vært til hans fordel heller. Han ble dømt likevel, og påstandene hans taler ikke i hans favør når han nå ønsker tillit igjen. Jeg tror han har fått dårlige råd av advokaten sin, eller så snakker vi om en person med liten evne til selvinnsikt. Uttalelser som " jakt er hele livet for meg" , med andre ord : "jeg har det vondt nå fordi jeg ikke kan jakte", etter at han har drept en kamerat, framstår ganske umusikalsk for å si det mildt. 

Edited by Robinson
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

54 minutes ago, Skrueråmuttere said:

Noen må nesten spørre deg, @20mm cannon: kan du umiddelbart komme på noen du mener ikke er skikket til å eie våpen? 

 

Mulig jeg tar eller husker feil, her, altså, men jeg har inntrykk av du forsvarer absolutt alles rett til å eie våpen, alltid. 

Jeg forsvarer ikke alles rett til inneha våpen. Jeg forsvarer alles rett til å få en redelig saksbehandling.
Personer som ikke bør eie våpen? Psykiatriske pasienter med psykoser, tunge rusmisbrukere, og personer med et særdeles kriminelt sinnelag. 
Dette gjelder selvsagt ikke Racer-Ola fra Øvre Gårdstun, der det eneste som var å finne på, var å kjøre traktor, og helcrosser, samt gå ut å skyte, både sommer og vinter. Det er forskjell på å grisekjøre med en Opel Ascona, og det å skyte kjerringa i affekt, fordi hun etter ditt skjønn ikke hadde gjort grundig nok oppvask. Sistnevnte trenger jo åpenbart hjelp, samt at samfunnet trenger beskyttelse mot vedkommede.
En fyr som går på revejakt, og skyter jaktkameraten, er ikke nødvendigvis uskikket til å inneha skytevåpen igjen. Nå er det slik, at jeg har lest dommene i denne revejaktsaken som det vises til her. Og det kan jeg si, det er mye søt synsing blandt Kammerets medlemmer. Jeg vil være litt forsiktig med å gå bastant ut med hva jeg mener i den konkrete saken fordi:
1. Jeg var ikke tilstede i rettsalen.
2. Jeg deltok ikke på befaringen, som i den saken er fullstendig vesentlig!

Det som imidlertid er slått fast, er at det er en rekke omstendigheter som burde tale til fordel til den tiltalte. Saken er ikke sort/hvit. 

Men nå har vi ganske mange trafikksaker her i landet, der folk har meid ned andre trafikanter, pga. alt fra promillekjøring til rene uheldige omstendigheter,  fått 120 dager i fengsel, og fått tilbake førerretten etter 2-5 år.

Jeg har vært tilstede i en del rettsaker, når det gjelder vådeskudd, og jeg må si det, at norsk rettsvesen fremstår som svært uforutsigbart og vilkårlig. Og det er et svært farlig problem. Vi har hatt noen svært stygge justismord her i landet, der det er dokumentert at beviser som frikjente den tiltalte, ble ignorert. Etterforskningen har vært ensidig og slett. Slik er det ofte i de mindre sakene også, og de får mindre rettsikkerhet i rettsvesenet. Og for den enkelte vil et justismord, stort eller lite, være svært ødeleggende!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20mm cannon skrev (1 time siden):

Personer som ikke bør eie våpen? Psykiatriske pasienter med psykoser, tunge rusmisbrukere, og personer med et særdeles kriminelt sinnelag.

Mange ord du like godt kan slette der synes jeg for å fange om flere som ikke bør eie våpen.

 • Psykiatriske pasienter med psykoser
 • tunge rusmisbrukere
 • personer med et særdeles kriminelt sinnelag.
20mm cannon skrev (1 time siden):

Jeg har vært tilstede i en del rettsaker, når det gjelder vådeskudd

Leser ikke om mange av disse i nyhetene. Hvilken tingrett sogner du til hvor det er så mange rettsaker som omhandler vådeskudd?

 

 

På generell basis etter å ha lest dine poster så fremstår det som du har veldig lite tillit til vårt rettsvesen. Selv om det ikke er feilfritt (vi har med mennesker å gjøre) så ansees det allikevel til å være blant verdens best. Et par kjapp søk over verdens beste rettsvesen gir meg konsekvent Norge på 2-3 plass. Som regel bak Danmark. Så kan man si hva man vil om denne type oversikter og statistikker, men den viser nå allikevel en rimelig soleklar trend.

https://bscholarly.com/countries-with-the-best-judicial-system-in-the-world/

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index/global-scores-rankings

https://www.legalscoops.com/top-10-countries-with-best-legal-systems-around-the-world/

 

Nå har jeg ikke lest alt du har postet her på Kammeret, men snakker du av egen dårlig erfaring med nevnte etater?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Løskanonen var i alle fall tidligere aktiv i et mikroparti, som blant annet har programfestet at alle med ren vandel skal kunne bære våpen til selvforsvar. 

 

Det sier litt om hva han egentlig mener, tenker jeg.

 

Selvforsvar mot hvem eller hva da? Mot vårt stort sett ubevæpnede politi?

 

I en ideell verden så hadde alle vært til å stole på, slik at man ikke behøvde å bære våpen men likevel trygt kunne la alle være bevæpnet om de ønsket.

 

I den virkelige verden så gjør en høy nok prosentandel av befolkningen idiotiske ting i fylla, eller i affekt, til at en slik tilnærming vil være galimatias. Ja, også folk som i utgangspunktet har ren vandel.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
20mm cannon skrev (16 timer siden):

..... det kan jeg si, det er mye søt synsing blandt Kammerets medlemmer....

.....Saken er ikke sort/hvit....
 

......Vi har hatt noen svært stygge justismord her i landet, der det er dokumentert at beviser som frikjente den tiltalte, ble ignorert......

Ja, det er mye mer eller mindre kvalifisert synsing, og det gjelder som regel begge sider i diskusjonene😉.

 

Ingen saker er bare sorte eller hvite, men media ønsker å framstille det slik. For det gir mest klikk, og dermed penger i kassa!

 

Justismord er svært alvorlig, og rettsapparat og politi må ta lærdom av disse sakene. Forhåndsdømming/-frikjenning på sosiale medier er mindre alvorlig, men bør også unngås.

Edited by Sølvrev
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
madlychip skrev (12 timer siden):

er nordmenn virkelig så mye værre en litauere, polakker å tsjekkere?

Har vel en del med kultur/historie å gjøre, samt at i de nevnte landene så er selvforsvars verktøy OK, kontra Norge hvor selvforsvars verktøy er ulovlig. Ved unntak av Clash Ohlson "sikkerhetsspray" som er i tillatt.  

Samt at vi har "Oslo problematikken", som sikkert har innvirkning på resten av landet. 

 

 

 

 

 

Edited by Federal86
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
17 hours ago, Federal86 said:

 

 

 

 

 

hvilken kultur og historie er det du sikter til? i moderne tid så har jo disse landene ganske nylig fått tilbake sin kultur og tradisjon. soviet unionen var kjent for udertrykkelse av minoritets republikkene. også er det jo høvelig greit med kriminalitet, mafia virksomhet samt narkotika bruk i disse landene også.  fortsatt så har ikke sivile med bæretilatesle utgjort noe problem.

 

jeg finner det meget interesant hvordan holdningen til bæring eller generelt eierskap av våpen i norge er så farget av skrekk historier fra usa.

Edited by madlychip
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
madlychip skrev (6 timer siden):

hvilken kultur og historie er det du sikter til? i moderne tid så har jo disse landene ganske nylig fått tilbake sin kultur og tradisjon. soviet unionen var kjent for udertrykkelse av minoritets republikkene. også er det jo høvelig greit med kriminalitet, mafia virksomhet samt narkotika bruk i disse landene også.  fortsatt så har ikke sivile med bæretilatesle utgjort noe problem.

 

jeg finner det meget interesant hvordan holdningen til bæring eller generelt eierskap av våpen i norge er så farget av skrekk historier fra usa.

Det jeg prøver å si er at selvforsvar gjennom bruk av selvforsvarsvåpen er en del av normen/verdiene i disse landene. 

Å at den normen/verdien er delt av både befolkningen og myndighetene. 

 

Kontra Norge hvor det overnevnte ikke er tilstede, samt at kommentarer som dette ikke er direkte uvanlig: 

"Selvforsvar mot hvem eller hva da? Mot vårt stort sett ubevæpnede politi?

 

 

Jeg er en stor fan av landene i øst-europe (Polen, tsjekkia, Latvia, Litauen osv)  og jeg har vært der mange ganger. 

Synes selv at enkelte av lovene der borte når det kommer til selvforsvars våpen er litt mer "fornuftig" enn norske, hvor alt er ulovlig (unntatt sikkerhetsspray). 

 

madlychip skrev (6 timer siden):

jeg finner det meget interesant hvordan holdningen til bæring eller generelt eierskap av våpen i norge er så farget av skrekk historier fra usa

 

Det er ikke meg du trenger å overbevise, hvis du ønsker en litt mer "liberal" lovgiving når det gjelder til selvforsvar her i lands. 

Jeg er nok ikke helt enig med deg, men jeg er litt (pepperspray burde vært lovlig) enig. 

Edited by Federal86
Link to comment
Share on other sites

Sølvrev skrev (På 26.4.2024 den 12.06):

jeg tror hjernen i enkelte situasjoner kan oppfatte noe annet enn øynene faktisk ser. Og da lurer jeg på om det også kan skje med meg

Det kan skje med alle, og jeg tror alle før eller siden vil oppleve det. Selv har jeg opplevd dette på hjortejakt, men i "motsatt" retning. Jeg drev snikjakt i en bratt li og plutselig så jeg hodet til et  menneske med vidbremmet brun skinnhatt inne i skogen. Jeg kvakk til for det skulle ikke være mennesker i området. Men etter noen brøkdeler av et sekund forandret øyet (eller hjernen rekalkulerte synsinntrykkene) oppfatning. Det som var der var hodene til en hjortekolle og en kalv som stod slik mot hverandre at to ører så ut som hattebremmer og de to andre formet resten av hatten.

Når det gjelder avslag på søknaden så vet jeg ikke nok om dette til å være sikker. Men vedkommende har blitt dømt og det finnes en rettskraftig dom som ga 5 års utestengelse fra jakt. Etter 5 år har han da sonet sin utestengelse og har rett til å jakte. Kravet til å få kjøpe våpen er todelt, behov og skikkethet. Dersom vedkommende ikke har andre saker på rullebladet er det etter min mening galt å nekte ham å kjøpe jaktvåpen. Når politiet gjør det blir det i praksis en overprøving av en rettskraftig dom der det er utmålt en straff som ikke ble anket videre. Når straffen er sonet skal dette forholdet være oppgjort og ikke kunne brukes videre alene. Mye av fordømmelsen i denne tråden minner om det bibelske utrykket "korsfest, korsfest". Man bør heller bruke en annen bibelsk formulering "kast den første sten den som selv er uten skyld". Personen har gjort en feil som vi er kjent med, og den har han gjort opp for. Da blir avslag på våpensøknad en tilleggsstraff, noe som ikke er i samsvar med Norsk lov. Jeg vet at politiet kaller det forvaltningsmessig, men det er i virkeligheten en straff som kommer i tillegg til den som han har fått i retten. 

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I dommen så står det at han møtte en skvadron med utrykningskjøretøy, antakelig når han passerte bilen til den beskutte. Dette tok oppmerksomheten hans, så han registrerte derfor ikke at det sto en bil parkert der. Han så mot noen tildekkete avfallshauger med sitt termiske kikkertsikte. Han ser da en rev som ligger sammenkrøllet. Han er helt sikker på at det er en rev som er sammenkrøllet. Han trekker av. Skuddet av V-max type går gjennom øverste del av øret og rett inn i hjernen. Han dør umiddelbart! Han begynner så å gå mot "reven" og oppdager da fotspor. Han blir hvit i ansiktet, og fortsetter, frem til han finner sin jaktkamerat der. Det vanlige var at når de jaktet der, så gav de beskjed til hverandre på jaktradio. Dette skjedde ikke. Den sammenkrøllete reven var den øvre del av hodet til jaktkompisen. Dette kunne skjedd Vargen, Bartemannen, Skrueråmuttere, Per-S, 20mm Cannon, og hvem faen som helst her inne på kammeret. Å sitte på et nettforum, og fortelle en masse om saken, uten å vite hva i helvete man snakker om, er mildt sagt forkastelig. 
Jeg har lest dommene! Har du?

Når det gjeler avisen, så er de stort sett våpenhatende journalister, akkompagnert av noen fjols fra POD, om at den eneste medisin som vil hjelpe, er å få ned antall våpen i samfunnet.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

At de pleier å si fra om at de er i området når de jakter er en viss form for sikkerhet, men det kan ikke uten videre utelukkes at det er andre mennesker i området, eller dyrearter man ikke har lov til å jakte på.

Siden du har lest dommen kan du jo bare dele den her inne slik at vi andre får lest den.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Nei, jeg deler ikke dommene her inne. Jeg har dem bare i original form. De er derfor ikke anonymisert. Å anonymisere dem gidder jeg ikke. Og de impliserte fortjener å få være litt i fred. Saken er vond nok som den er. Men om noen andre vil publisere dommene, så værsågod!
Og det satt langt inne å skrive det jeg skrev. For det er brutalt! At han ønsker å jakte igjen ser jeg på som positivt, at han kan gå videre. Livet gå videre. Om han er skrudd i huet vet jeg ingenting om. Har aldri møtt han, og kan derfor ikke uttale meg, i motsetning til en del andre!

 

Edited by 20mm cannon
Link to comment
Share on other sites

20mm cannon skrev (24 minutter siden):

Dette kunne skjedd Vargen, Bartemannen, Skrueråmuttere, Per-S, 20mm Cannon, og hvem faen som helst her inne på kammeret.

 

Hvis jeg hadde hallusinert, skutt kompisen i huet og drept ham, så hadde jeg faenmeg aldri jaktet igjen. 

 

Jeg hadde nemlig ikke kunnet stole på meg selv, og det er nøyaktig det politiet mener at han fyren her heller ikke kan. Og med rette, basert på hans egne uttalelser. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, 20mm cannon said:

Nei, jeg deler ikke dommene her inne. Jeg har dem bare i original form. De er derfor ikke anonymisert. Å anonymisere dem gidder jeg ikke. Og de impliserte fortjener å få være litt i fred. Saken er vond nok som den er. Men om noen andre vil publisere dommene, så værsågod!
Og det satt langt inne å skrive det jeg skrev. For det er brutalt! At han ønsker å jakte igjen ser jeg på som positivt, at han kan gå videre. Livet gå videre. Om han er skrudd i huet vet jeg ingenting om. Har aldri møtt han, og kan derfor ikke uttale meg, i motsetning til en del andre!

 

 

Du ønsker vel helst at andre ikke skal ha tilgang til det samme som deg da tenker jeg, å anonmisere den dommen tar neppe mer enn et par min.

Har du et saksnummer på denne saken? Hvilken domstol var det? Jeg kan jo bare be om innsyn selv og fikse.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Kennethj said:

 

Du ønsker vel helst at andre ikke skal ha tilgang til det samme som deg da tenker jeg, å anonmisere den dommen tar neppe mer enn et par min.

Da sier vi det. Jeg har noe å skjule. Ferdig snakka!

 

24 minutes ago, Kennethj said:

Har du et saksnummer på denne saken? Hvilken domstol var det? Jeg kan jo bare be om innsyn selv og fikse.

Bruk Google!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...