Jump to content

20mm cannon

Members
 • Content Count

  1,302
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

20mm cannon last won the day on November 7 2020

20mm cannon had the most liked content!

Community Reputation

14 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det ble så stille i tråden her. Hvor ble det av de to staute uniformerte? Så var det jo litt tema om tillit, her tidligere. Jeg antar at de to staute samfunnsbeskytterene er ivrige lesere av Politiforum. Men de hoppet kanskje over denne artikkelen her: https://www.politiforum.no/innbyggerundersokelse/fokuserer-vi-pa-riktig-tillit/209857?fbclid=IwAR0xOIV2APhJmHiyOUfytpwNKinpr1-xe8MFIZ6PzFzoF0gITnoqYJodwcg
 2. Da har vi vel slått fast at det er lov å filme politiet i arbeid, og legge ut filmen på sosiale medier. Vi har vel også langt på vei, også fått medhold fra de to politifolkene som har deltatt i diskusjonen, at de ikke kan benytte seg av bortvisning som tvangsmiddel, for å forhindre filming som kan avsløre ulovligheter gjort av politiet. Vi har også fått vite at Herr Fleskebacon kjenner til at det er drittsekker i politiet, men han nevner ingenting om at disse kanskje bør fjernes fra politiet. Dette først og fremst for politiets eget rykte og tillit. Men jeg satte meg ned og leste endel om r
 3. Ikke noe problem å finne ut det. Saksnummeret står på dommen, så det er bare å kontakte Borgarting Lagmannsrett, så får du den. Om du trodde det var meg......, så må jeg nok skuffe deg!
 4. Har du gjort noe for å undersøke om det jeg sier er riktig, eller antar du bare på automatikk at jeg bare taler svada? Det står også på sidene til Norsk Våpeneierforbund. Vi får vel anta at det medfører riktighet, all den tid de publiserer det på sin hjemmeside.
 5. Etter samtale med en representant for et forbund, fikk jeg bekreftet at det var igjen lovlig å erhverve håndvåpen i grovere kaliber enn .455! Disse grovkalibrete verktøyene ble jo som kjent forbudt etter et rundskriv, forfattet av vår alles kjære Ståle A. Svendsen i POD. Jeg kan imidlertid også bekrefte at vår alles kjære Ståle A. Svendsen dessverre også gikk bort den 18. januar.
 6. Beklager mitt sene svar, men du hadde kanskje en finger med i det. Husk å lese 20mm's innlegg slik fanden leser bibelen. Å antyde å utvikle evnen til refleksjon var vel ikke bra for de ufeilbarlige. Les hele dommen. Les den gjerne flere ganger. Konferer gjerne med en jurist om du ikke forstår innholdet. Jeg vedder også på at Elden gjerne holder kurs for deg og dine kollegaer. Det er ingen restriksjoner i adgangen til gjengivelse. Jeg har for ordens skyld sladdet navnet på den tiltalte. Når det gjelder cherry-picking, så er vel ikke du eller Cruiser de akkurat rette til å ut
 7. Hva skal du si nå? https://www.dagbladet.no/nyheter/lov-a-filme-politiet/73249611
 8. Så kan vi jo gå litt inn i Straffeprosessloven, som gjelder blandt annet retten til ransaking. § 192. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i. Det samme gjelder når noen mistenkes for overtredelse av straffeloven § 323. Hos andre kan ransaking foretas når det er skjellig grunn til mistanke om en slik handling, og
 9. Svaret på det er JA! Det man skal være forsiktig med, er å publisere det på f.eks. youtube, eller at formålet er å skaffe gjengjeldelse mot de involverte politifolk. Men om formålet er å skaffe bevis, f.eks. på klanderverdig oppførsel ev politiet, så er det fullstendig legitimt. De har ingen hjemmel til å stanse deg!
 10. Men vi skal gå litt inn i lovverket, noe som de eminente politifolk som raljerer her inne burde finne meget interessant, og som de kanskje burde ha mere respekt for enn det de har i sitt daglige virke! Fra Lovdata: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1990-06-22-3963 § 4-1.Vandel. Politimannens vandel skal være uklanderlig. Ellers skal det opptres slik både i og utenfor tjenesten at politimannen oppnår den respekt og tillit hos borgerne som stillingen krever. Enhver politimann må være seg bevisst at resultatet av egne tjenestehandlinger ofte avhenger av den tillit ha
 11. Ja, kanskje det gjør det. I en annen tråd, så sendte jeg ut en åpen søknad til styre og moderatorkorps, om å få lov til å legge ut dokumentajon, lydopptak etc. Søknaden ble avslått. Ikke lett å dokumentere noe da........ Jeg har bare friskt i minne hans trolling i en annen tråd. Forøvrig: Denne saken her innholder flere brudd på den Europeiske menneskerettskonvensjon. EMK art. 6.1 Retten til en rettferdig rettergang, som også gjelder i forvaltningsspørsmål, og EMK art 8 retten til privatliv.
 12. Interessant tråd! Og det reiser seg en mengde interessante problemstillinger i diskusjonen som kommer av utgangspunktet for tråden. Kanskje man burde starte med noen avklringer her: 1. Du har lov og rett til å filme politiet som aksjonerer i ditt hjem! PUNKTUM!!! 2.Politiet har ikke rett til å nekte deg å overvåke ransakingen, dvs at de har ikke rett til å holde deg borte fra våpenskapet, slik at du ikke kan se hva som foregår. Imidlertid om de skulle frykte at du skulle bruke våpen mot de, kan de holde deg på behørig avstand, slik at de unngår at det skal oppstå noen situasjon. Det
 13. Det er bare å se på gjeldende praksis. Kollegaene skal være kollegiale med den stakkars kollegaen som har "døtte ut i uløkka". At politifolk ikke får konsekvenser før de stiller dritfull på jobb, etter å ha kjørt, dit finnes det eksempler på. Men det er interessant å se din argumentasjon. Du unngår bevisst å svare på kritiske spørsmål, og all kritikk som du svarer på, imøtegår du med forsøk på mistenkeliggjøring.
 14. @Vargen Gratulerer, du har holdt et førsteklasses kurs i stråmannsargumentasjon.
 15. I straffesaker er beviskravet "Ut over enhver rimelig tvil". Dvs. med mer enn 95% sannsynlighet. Forvaltningen følger ikke slike regler, og det vet du. Det har du selv tatt opp i denne tråden for noen år siden. I forvaltningen er du skyldig i påstandene uansett. I forvaltningssaker er beviskravet 50/50. Det vil si at uansett hvor mye du argumenterer, så vil de stå på sitt. Saken er henlagt etter bevisets stilling betyr at du er skyldig, vi klarer bare ikke å bevise det/ vi gidder ikke bevise det! Når man aldri har fått en reell mulighet til å imøtegå påstandene, er man i praksis rett
×
×
 • Create New...