Jump to content

20mm cannon

Members
 • Content Count

  1,294
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

20mm cannon last won the day on November 7

20mm cannon had the most liked content!

Community Reputation

12 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Så kan vi jo gå litt inn i Straffeprosessloven, som gjelder blandt annet retten til ransaking. § 192. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i. Det samme gjelder når noen mistenkes for overtredelse av straffeloven § 323. Hos andre kan ransaking foretas når det er skjellig grunn til mistanke om en slik handling, og
 2. Svaret på det er JA! Det man skal være forsiktig med, er å publisere det på f.eks. youtube, eller at formålet er å skaffe gjengjeldelse mot de involverte politifolk. Men om formålet er å skaffe bevis, f.eks. på klanderverdig oppførsel ev politiet, så er det fullstendig legitimt. De har ingen hjemmel til å stanse deg!
 3. Men vi skal gå litt inn i lovverket, noe som de eminente politifolk som raljerer her inne burde finne meget interessant, og som de kanskje burde ha mere respekt for enn det de har i sitt daglige virke! Fra Lovdata: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/1990-06-22-3963 § 4-1.Vandel. Politimannens vandel skal være uklanderlig. Ellers skal det opptres slik både i og utenfor tjenesten at politimannen oppnår den respekt og tillit hos borgerne som stillingen krever. Enhver politimann må være seg bevisst at resultatet av egne tjenestehandlinger ofte avhenger av den tillit ha
 4. Ja, kanskje det gjør det. I en annen tråd, så sendte jeg ut en åpen søknad til styre og moderatorkorps, om å få lov til å legge ut dokumentajon, lydopptak etc. Søknaden ble avslått. Ikke lett å dokumentere noe da........ Jeg har bare friskt i minne hans trolling i en annen tråd. Forøvrig: Denne saken her innholder flere brudd på den Europeiske menneskerettskonvensjon. EMK art. 6.1 Retten til en rettferdig rettergang, som også gjelder i forvaltningsspørsmål, og EMK art 8 retten til privatliv.
 5. Interessant tråd! Og det reiser seg en mengde interessante problemstillinger i diskusjonen som kommer av utgangspunktet for tråden. Kanskje man burde starte med noen avklringer her: 1. Du har lov og rett til å filme politiet som aksjonerer i ditt hjem! PUNKTUM!!! 2.Politiet har ikke rett til å nekte deg å overvåke ransakingen, dvs at de har ikke rett til å holde deg borte fra våpenskapet, slik at du ikke kan se hva som foregår. Imidlertid om de skulle frykte at du skulle bruke våpen mot de, kan de holde deg på behørig avstand, slik at de unngår at det skal oppstå noen situasjon. Det
 6. Det er bare å se på gjeldende praksis. Kollegaene skal være kollegiale med den stakkars kollegaen som har "døtte ut i uløkka". At politifolk ikke får konsekvenser før de stiller dritfull på jobb, etter å ha kjørt, dit finnes det eksempler på. Men det er interessant å se din argumentasjon. Du unngår bevisst å svare på kritiske spørsmål, og all kritikk som du svarer på, imøtegår du med forsøk på mistenkeliggjøring.
 7. @Vargen Gratulerer, du har holdt et førsteklasses kurs i stråmannsargumentasjon.
 8. I straffesaker er beviskravet "Ut over enhver rimelig tvil". Dvs. med mer enn 95% sannsynlighet. Forvaltningen følger ikke slike regler, og det vet du. Det har du selv tatt opp i denne tråden for noen år siden. I forvaltningen er du skyldig i påstandene uansett. I forvaltningssaker er beviskravet 50/50. Det vil si at uansett hvor mye du argumenterer, så vil de stå på sitt. Saken er henlagt etter bevisets stilling betyr at du er skyldig, vi klarer bare ikke å bevise det/ vi gidder ikke bevise det! Når man aldri har fått en reell mulighet til å imøtegå påstandene, er man i praksis rett
 9. @Cruiser nei, jeg er ikke Valen, men med en gang man kritiserer noe norsk politi gjør, så går de så inn i helvete i forsvarsposisjon. Norsk politi har bortimot null evne til selvkritikk. Det vet du, og det har du til gangs vist her i tråden. Du har bevisst unngått å svare på et eneste spørsmål. Nei , @Vargen, ikke som hovedregel. Den siktede HAR full innsynsrett. En rett politiet i utstrakt grad forsøker å komplisere så mye som mulig. Tja, man kan vel anta at anmeldelsene var streng klausulerte, da det første dokumentet som dukket opp, inneholdt ordlyden:" Henlagt
 10. Dette er noe norsk politi ikke vil forstå: Europeiske menneskerettighetskonvensjonen: Art 6.Retten til en rettferdig rettergang 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet
 11. @Cruiser, hva diskuterer vi her? Har du fått med deg det? Selvforsvar eller rettsikkerhet?
 12. @Cruiser, kjenner du til retten til å forsvare seg selv?
 13. Så @Cruiser er av den oppfattning at ingen i politi eller i forvaltning er i stand til å begå overtramp? Ingen i politi eller i forvaltning har heller noen gang gjort overtramp?
 14. Hva er unøyaktig? At jeg ikke ligger ut noe som kan identifisere vedkommede, må du respektere. Så det jeg skriver er ikke fakta, men fiksjon. Eller er det fakta uten bevis? Hvilke bevis må du ha?
×
×
 • Create New...