Jump to content
45-70gov

Store Rovdyr.

Recommended Posts

Stort oppslag om at bjørnebinner leser jakttids-tabeller, søker om kontantstøtte, "endrer adferd", og slår seg til en ekstra vinter i hiet med ungene. Eller "barna", som det skrives i artikkelen, "antromorfieringen" dominerer i journalist-standen:

 

https://www.nrk.no/telemark/forlenger-omsorgstida-for-a-unnga-a-bli-skutt-1.14019062

 

Peter Bøchmann kommer med en mer biologisk fundert løsning på "mysteriet" i slutten av artikkelen: Når man tar ut et stort antall individer med en genetisk bestemt oppførsel, i dette tilfellet altså bjørne"barn" som går på egen fot etter 1 1/2 år, vil bestanden i stadig større grad preges av genetikken til de som IKKE blir beskattet i like stor grad i dette regimet, altså binner som passer ungene 2 1/2 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg viste til en kommentar i "Nationen" om jussen rundt rovvilt, rødlisting, "norsk", "skandinavisk" eller "finsk-russisk" rovdyr m.m. lenger oppe:

 

På 1.3.2018 den 10.26, Jegermeistern skrev:

En kronikk i "Nationen" som lurer på litt av jussen rundt rovdyrene, spesielt ulv.

http://www.nationen.no/kommentar/rovdyrjussens-irrganger/

 

Nå har det falt dom i (den hittil siste) saken fra WWF om ulv. Og tingretten er klar i sin domsslutning:

 

http://www.nationen.no/landbruk/staten-vant-ulverettsaken/

 

Hvilket selvfølgelig ikke hindrer WWF og deres likesinnede i å anke denne saken, og anlegge nye saker. 450.000 i saksomkostninger er jo småpenger for slike organisasjoner. De mottar jo det mangedobbelte fra den staten de til stadighet anlegger saker mot (og taper). Og så litt fra Stormberg også, selvfølgelig!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er dette "Nationen" kommenterer på lederplass i dag: Jakta representerer ingen "trusslel mot bestanden", når bestanden går opp, tross i jakt. En domsslutning på noe slikt, ville overgått dommeren fra Wessels "Smeden og bageren".

 

http://www.nationen.no/leder/demokratisk-seier/

 

I innlegget mitt lenger opppe er det link til artikkelen med den pateitiske kommentaren fra nytilsatt gråtekone i WWF (etter søster Jensen), Bård Vegard Solhjell, som sutrer over at ulvebestanden er så truet, når den øker. Mener virkelig den tidligere miljøvernministeren fra SV at vi skulle hatt 27 ulv til, alstå over 140 ulv, nå? Og, følgelig, 50 % flere hvert år framover?

 

Det er heller ikke alle som skjønner hva Stortingets "bestandmål" er for noe. For eksempel "Klassekampens" journalist (NB!), som skriver: "Med åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir ble det nasjonale bestandsmålet for ulv bestemt av Stortinget oppnådd med god margin denne vinteren".

 

NEI, "Klassekampen", bestandsmålet er det bommet totalt på, det er overskredet med henholdsvis 5 "helnorske", og 7 - 9 "totale" kull (eller 167 og 117 - 225 %, om man vil). Man ville vært nærmere bestandsmålet, hvis det ikke var født et eneste kull (hhv. 3 "helnorske" og 4 - 6 "totale" kull unna målet).

 

Ellers er artikkelen av Marit Arnstad nesten et år gammel, men like aktuell. Og nå sitter altså en "verneminister" fra Vesle-Høyre i MD, og skal ta seg av den stadig økende bestanden av ulv, i tillegg til at jervebestanden fortsatt er over bestandsmålet.

 

Edit.: Meldinga i "Klassekampen" er fra NTB, det er der de ikke skjønner rovviltforliket.

Edited by Jegermeistern
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marit Arnstad sin artikkel er høyaktuell fordi nå ser vi konsekvensene av en hodeløs rovdyrforvaltning. Det hele er ute av kontroll og snart vil muligens forvaltningsmyndighetene måtte ta inn over seg at ulven for eksempel, ikke bryr seg om soner, vest for Glomma, riksgrenser, nasjonalitet osv.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutter siden, znopi skrev:

forvaltningsmyndighetene

 

En av de store utfordringene er jo at forvaltningsmyndighetene i stor grad kjører sitt eget løp, uavhengig av hva som er vedtatt på Stortinget. 

 

Er i allefall første gang jeg har opplevd at 4-6 (fire til seks) ender opp som 7-8-9-10

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Jibrag skrev:

Er i allefall første gang jeg har opplevd at 4-6 (fire til seks) ender opp som 7-8-9-10

 

Eller 13, for å holde oss til det offisielle (minimums-?) tallet.

 

Merkverdig, forresten, at antall ulvekull varierer i takt med sporingsforholdene?!? Kanskje Meteorologisk Institutt bør legge merke til parringsaktiviteten i ulvegruppene, den forteller hvordan snøforholdene blir neste vinter?

  • Thanks 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, Jegermeistern skrev:

Eller 13, for å holde oss til det offisielle (minimums-?) tallet.

 

10,5 før uttak av Julussa og Osdalen er vel det offisielle tallet, når man bruker regnemåten som legges til grunn for bestandsmål (helnorske + 0,5 x grense) 

8,5 etter uttak, og fortsatt et regneproblem.

 

Har sagt det før (og det er veldig enkelt å si for meg som bor godt, godt utenfor forvaltningssonen) at det egentlig hadde vært bedre - i allefall mer renhårig - om man kuttet ut bestandsmål i antall og heller hatt et klart skille mellom forvaltningssone (yngleområde) og utenfor, og funnet andre måter å bestemme hvordan man skal regulere tetthet i bestanden. Pr i dag brukes jo kun bestandsmål i de tilfeller det er snakk om å øke bestand, ikke når bestanden er over. Dette vil egentlig si at ulvesonen blir et ulvereservat, men hvor stor praktisk betydning akkurat dette ville ha å si er sikkert andre bedre til å svare på enn meg.

I dag er det såvidt jeg kan skjønne akkurat slik man forvalter, selv om man sier at man egentlig hadde tenkt å gjøre det annerledes. Meeeeen... det er vel tanken som teller? 

 

 

 

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutter siden, Jibrag skrev:

Har sagt det før -

 

- og det har jeg også, dvs. jeg har sagt, og skrevet, at ca. 90 % av ungulvene må dø før de når reproduksjonsbar alder, hvis bestanden skal holde seg konstant. Tallet går kanskje noe ned, når bestanden vokser, og byttedyrbestandene (tamme og ville) blir såpass desimert at noen av tispene ikke klarer å komme i godt nok hold til å få fram valper, men det vil uansett dreie seg om størstedelen av valpene.

 

I dag har jo ulvene samme løsningen som nybyggerne i Ville Vesten - det er alltid grønt land lenger vest ( - og ulvene og ulvevennene, som nybyggerne, gir beng i de som holder til der fra før!). Og dit går de, og det kan de trygt gjøre, med mindre de dreper et tresifret antall husdyr, og er dumme, late og mette nok til å holde seg på samme stedet, til det, om sider, blir gitt et fellingsvedtak.

 

Den reelle situasjonen i dag er at det er "ulvesone" så langt som ulvene til enhver tid gidder å gå. Og den opprinnelige sona er, som @Jibrag skriver, blitt et reservat, der reguleringen av bestanden i høyden sørger for at det ikke blir store revirkamper mellom gruppene.

 

Når man ser på hvor den skandinaviske ulven holder til, burde reguleringen på norsk side vært såre enkel: La ulven få herje i "reservatet", og ta det den gidder av vilt, hunder, søppel og en og annen skoleunge (beitedyr er det slutt med der). For de folka som (fortsatt er så dumme at de) holder til i "reservatet", blir jo dette ingen endring fra den faktiske situasjonen i dag. Og når overskuddet i bestanden må vandre ut, sørvest - vest- eller nordover, så er de fredløse, tvert de krysser grensa til reservatet (Glomma er praktisk), og kan felles som "svartelistet" vilt av enhver, året rundt.

 

Men en slik forvaltning kan vi antakelig se langt etter. Om ikke for annet, så fordi den vil kreve et vesentlig mindre antall miljøbyråkrater.

 

Edited by Jegermeistern
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 19.5.2018 den 20.22, Jegermeistern skrev:

Og nå sitter altså en "verneminister" fra Vesle-Høyre i MD, og skal ta seg av den stadig økende bestanden av ulv, -

 

Og de av oss som trodde det ikke kunne bli verre, hadde altså ikke regnet med Disney-ministerens akutte behov for selfie-blotting, og totale mangel på medfølelse med (noen vil kanskje heller si kjennskap til) alle de beitedyrene som blir revet av rovdyr i disse dager, og eiernes fortvilelse.

 

Hans Bårdsgård kommenterer saken slik:

 

http://www.nationen.no/kommentar/fyrboteren/

 

På slutten av artikkelen kommer han inn på norsk behandling av et eksemplar av den største rovdyrarten på kloden. Konklusjonen skulle jeg gjerne ha skrevet sjøl!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 18.5.2018 den 22.44, Jegermeistern skrev:

Nå har det falt dom i (den hittil siste) saken fra WWF om ulv. Og tingretten er klar i sin domsslutning:

http://www.nationen.no/landbruk/staten-vant-ulverettsaken/

Hvilket selvfølgelig ikke hindrer WWF og deres likesinnede i å anke denne saken, og anlegge nye saker. 450.000 i saksomkostninger er jo småpenger for slike organisasjoner. De mottar jo det mangedobbelte fra den staten de til stadighet anlegger saker mot (og taper). Og så litt fra Stormberg også, selvfølgelig!

 

http://www.nationen.no/nyhet/wwf-anker-ulvedommen/

 

Der ser dere! Nå skal jeg erklære meg for "klarsynt", og stille på Alternativmesse! Jeg "så" jo at WWF ville anke dommen! Jeg er fullt på høyde med Snåsasjarlatanen, som ofte får rett, når han "ser" heimeseier til Rosenborg!

 

Til de juss-kyndige: Er det noen vurdering av anker til Lagmannsrett (som til Høyesterett), eller kan enhver anke en dom fra tingretten, uansett hvor krystallklar den er, og misbruke rettsbehandlingen som PR? 

 

PS: Noen av dere har kanskje fått med dere oppslagene om alle som får "strafferabatt", lite eller ingen straff, eller slipper tiltale, pga. sen saksbehandling i politi og domstoler. Kanskje noen av de "moteriktige" unge damene i WWF bør tenke litt på at voldtektsmenn slipper straff for innrømmede forhold, fordi WWF hefter domstolene med til stadighet å fremme og tape slike opplagte saker?

Edited by Jegermeistern

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×