Jump to content
45-70gov

Store Rovdyr.

Recommended Posts

Stort oppslag om at bjørnebinner leser jakttids-tabeller, søker om kontantstøtte, "endrer adferd", og slår seg til en ekstra vinter i hiet med ungene. Eller "barna", som det skrives i artikkelen, "antromorfieringen" dominerer i journalist-standen:

 

https://www.nrk.no/telemark/forlenger-omsorgstida-for-a-unnga-a-bli-skutt-1.14019062

 

Peter Bøchmann kommer med en mer biologisk fundert løsning på "mysteriet" i slutten av artikkelen: Når man tar ut et stort antall individer med en genetisk bestemt oppførsel, i dette tilfellet altså bjørne"barn" som går på egen fot etter 1 1/2 år, vil bestanden i stadig større grad preges av genetikken til de som IKKE blir beskattet i like stor grad i dette regimet, altså binner som passer ungene 2 1/2 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg viste til en kommentar i "Nationen" om jussen rundt rovvilt, rødlisting, "norsk", "skandinavisk" eller "finsk-russisk" rovdyr m.m. lenger oppe:

 

På 1.3.2018 den 10.26, Jegermeistern skrev:

En kronikk i "Nationen" som lurer på litt av jussen rundt rovdyrene, spesielt ulv.

http://www.nationen.no/kommentar/rovdyrjussens-irrganger/

 

Nå har det falt dom i (den hittil siste) saken fra WWF om ulv. Og tingretten er klar i sin domsslutning:

 

http://www.nationen.no/landbruk/staten-vant-ulverettsaken/

 

Hvilket selvfølgelig ikke hindrer WWF og deres likesinnede i å anke denne saken, og anlegge nye saker. 450.000 i saksomkostninger er jo småpenger for slike organisasjoner. De mottar jo det mangedobbelte fra den staten de til stadighet anlegger saker mot (og taper). Og så litt fra Stormberg også, selvfølgelig!

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Det er dette "Nationen" kommenterer på lederplass i dag: Jakta representerer ingen "trusslel mot bestanden", når bestanden går opp, tross i jakt. En domsslutning på noe slikt, ville overgått dommeren fra Wessels "Smeden og bageren".

 

http://www.nationen.no/leder/demokratisk-seier/

 

I innlegget mitt lenger opppe er det link til artikkelen med den pateitiske kommentaren fra nytilsatt gråtekone i WWF (etter søster Jensen), Bård Vegard Solhjell, som sutrer over at ulvebestanden er så truet, når den øker. Mener virkelig den tidligere miljøvernministeren fra SV at vi skulle hatt 27 ulv til, alstå over 140 ulv, nå? Og, følgelig, 50 % flere hvert år framover?

 

Det er heller ikke alle som skjønner hva Stortingets "bestandmål" er for noe. For eksempel "Klassekampens" journalist (NB!), som skriver: "Med åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir ble det nasjonale bestandsmålet for ulv bestemt av Stortinget oppnådd med god margin denne vinteren".

 

NEI, "Klassekampen", bestandsmålet er det bommet totalt på, det er overskredet med henholdsvis 5 "helnorske", og 7 - 9 "totale" kull (eller 167 og 117 - 225 %, om man vil). Man ville vært nærmere bestandsmålet, hvis det ikke var født et eneste kull (hhv. 3 "helnorske" og 4 - 6 "totale" kull unna målet).

 

Ellers er artikkelen av Marit Arnstad nesten et år gammel, men like aktuell. Og nå sitter altså en "verneminister" fra Vesle-Høyre i MD, og skal ta seg av den stadig økende bestanden av ulv, i tillegg til at jervebestanden fortsatt er over bestandsmålet.

 

Edit.: Meldinga i "Klassekampen" er fra NTB, det er der de ikke skjønner rovviltforliket.

Edited by Jegermeistern
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marit Arnstad sin artikkel er høyaktuell fordi nå ser vi konsekvensene av en hodeløs rovdyrforvaltning. Det hele er ute av kontroll og snart vil muligens forvaltningsmyndighetene måtte ta inn over seg at ulven for eksempel, ikke bryr seg om soner, vest for Glomma, riksgrenser, nasjonalitet osv.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutter siden, znopi skrev:

forvaltningsmyndighetene

 

En av de store utfordringene er jo at forvaltningsmyndighetene i stor grad kjører sitt eget løp, uavhengig av hva som er vedtatt på Stortinget. 

 

Er i allefall første gang jeg har opplevd at 4-6 (fire til seks) ender opp som 7-8-9-10

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Jibrag skrev:

Er i allefall første gang jeg har opplevd at 4-6 (fire til seks) ender opp som 7-8-9-10

 

Eller 13, for å holde oss til det offisielle (minimums-?) tallet.

 

Merkverdig, forresten, at antall ulvekull varierer i takt med sporingsforholdene?!? Kanskje Meteorologisk Institutt bør legge merke til parringsaktiviteten i ulvegruppene, den forteller hvordan snøforholdene blir neste vinter?

 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, Jegermeistern skrev:

Eller 13, for å holde oss til det offisielle (minimums-?) tallet.

 

10,5 før uttak av Julussa og Osdalen er vel det offisielle tallet, når man bruker regnemåten som legges til grunn for bestandsmål (helnorske + 0,5 x grense) 

8,5 etter uttak, og fortsatt et regneproblem.

 

Har sagt det før (og det er veldig enkelt å si for meg som bor godt, godt utenfor forvaltningssonen) at det egentlig hadde vært bedre - i allefall mer renhårig - om man kuttet ut bestandsmål i antall og heller hatt et klart skille mellom forvaltningssone (yngleområde) og utenfor, og funnet andre måter å bestemme hvordan man skal regulere tetthet i bestanden. Pr i dag brukes jo kun bestandsmål i de tilfeller det er snakk om å øke bestand, ikke når bestanden er over. Dette vil egentlig si at ulvesonen blir et ulvereservat, men hvor stor praktisk betydning akkurat dette ville ha å si er sikkert andre bedre til å svare på enn meg.

I dag er det såvidt jeg kan skjønne akkurat slik man forvalter, selv om man sier at man egentlig hadde tenkt å gjøre det annerledes. Meeeeen... det er vel tanken som teller? 

 

 

 

 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
51 minutter siden, Jibrag skrev:

Har sagt det før -

 

- og det har jeg også, dvs. jeg har sagt, og skrevet, at ca. 90 % av ungulvene må dø før de når reproduksjonsbar alder, hvis bestanden skal holde seg konstant. Tallet går kanskje noe ned, når bestanden vokser, og byttedyrbestandene (tamme og ville) blir såpass desimert at noen av tispene ikke klarer å komme i godt nok hold til å få fram valper, men det vil uansett dreie seg om størstedelen av valpene.

 

I dag har jo ulvene samme løsningen som nybyggerne i Ville Vesten - det er alltid grønt land lenger vest ( - og ulvene og ulvevennene, som nybyggerne, gir beng i de som holder til der fra før!). Og dit går de, og det kan de trygt gjøre, med mindre de dreper et tresifret antall husdyr, og er dumme, late og mette nok til å holde seg på samme stedet, til det, om sider, blir gitt et fellingsvedtak.

 

Den reelle situasjonen i dag er at det er "ulvesone" så langt som ulvene til enhver tid gidder å gå. Og den opprinnelige sona er, som @Jibrag skriver, blitt et reservat, der reguleringen av bestanden i høyden sørger for at det ikke blir store revirkamper mellom gruppene.

 

Når man ser på hvor den skandinaviske ulven holder til, burde reguleringen på norsk side vært såre enkel: La ulven få herje i "reservatet", og ta det den gidder av vilt, hunder, søppel og en og annen skoleunge (beitedyr er det slutt med der). For de folka som (fortsatt er så dumme at de) holder til i "reservatet", blir jo dette ingen endring fra den faktiske situasjonen i dag. Og når overskuddet i bestanden må vandre ut, sørvest - vest- eller nordover, så er de fredløse, tvert de krysser grensa til reservatet (Glomma er praktisk), og kan felles som "svartelistet" vilt av enhver, året rundt.

 

Men en slik forvaltning kan vi antakelig se langt etter. Om ikke for annet, så fordi den vil kreve et vesentlig mindre antall miljøbyråkrater.

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 19.5.2018 den 20.22, Jegermeistern skrev:

Og nå sitter altså en "verneminister" fra Vesle-Høyre i MD, og skal ta seg av den stadig økende bestanden av ulv, -

 

Og de av oss som trodde det ikke kunne bli verre, hadde altså ikke regnet med Disney-ministerens akutte behov for selfie-blotting, og totale mangel på medfølelse med (noen vil kanskje heller si kjennskap til) alle de beitedyrene som blir revet av rovdyr i disse dager, og eiernes fortvilelse.

 

Hans Bårdsgård kommenterer saken slik:

 

http://www.nationen.no/kommentar/fyrboteren/

 

På slutten av artikkelen kommer han inn på norsk behandling av et eksemplar av den største rovdyrarten på kloden. Konklusjonen skulle jeg gjerne ha skrevet sjøl!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
På 18.5.2018 den 22.44, Jegermeistern skrev:

Nå har det falt dom i (den hittil siste) saken fra WWF om ulv. Og tingretten er klar i sin domsslutning:

http://www.nationen.no/landbruk/staten-vant-ulverettsaken/

Hvilket selvfølgelig ikke hindrer WWF og deres likesinnede i å anke denne saken, og anlegge nye saker. 450.000 i saksomkostninger er jo småpenger for slike organisasjoner. De mottar jo det mangedobbelte fra den staten de til stadighet anlegger saker mot (og taper). Og så litt fra Stormberg også, selvfølgelig!

 

http://www.nationen.no/nyhet/wwf-anker-ulvedommen/

 

Der ser dere! Nå skal jeg erklære meg for "klarsynt", og stille på Alternativmesse! Jeg "så" jo at WWF ville anke dommen! Jeg er fullt på høyde med Snåsasjarlatanen, som ofte får rett, når han "ser" heimeseier til Rosenborg!

 

Til de juss-kyndige: Er det noen vurdering av anker til Lagmannsrett (som til Høyesterett), eller kan enhver anke en dom fra tingretten, uansett hvor krystallklar den er, og misbruke rettsbehandlingen som PR? 

 

PS: Noen av dere har kanskje fått med dere oppslagene om alle som får "strafferabatt", lite eller ingen straff, eller slipper tiltale, pga. sen saksbehandling i politi og domstoler. Kanskje noen av de "moteriktige" unge damene i WWF bør tenke litt på at voldtektsmenn slipper straff for innrømmede forhold, fordi WWF hefter domstolene med til stadighet å fremme og tape slike opplagte saker?

Edited by Jegermeistern

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gjenopplivning av gammel tråd.. 

 

Seniorinspektør Arne Braa hadde i dag følgende uttalelse i Trønderavisa:
"Braa, som mener at spisshunder som tar stående los er like egnet som plotthunder i jakten på skadebjørnen. Dessuten er den mindre skadelig for annet vilt og beitedyr, ifølge Braa."

Nå har ikke jeg hatt så enormt mange spisshunder og heller ikke så enormt mange plotthunder, men om jeg skulle velge en av mine tidligere hunder til å slippe løs på frisøk i et beiteområde med beitedyr og vilt, ville nok plotten ligge laaaaangt foran spisshunden. Slike uttalelser tyder vel egentlig på at vedkommende ikke har peiling på hva han uttaler seg om, og burde kanskje vært nedgradert til juniorinspektør? 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politiet i "Øst politidistrikt" har over 7.000 saker liggende, og tallet går ikke ned, heller opp, etter "NÆR- (dvs. sentraliserings-) politireformen".

 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/riksadvokaten-om-ost-politidistrikt_-_-alvorlige-faresignaler-om-kvalitet-og-effektivitet-1.14213779

 

Likevel oppretter de sak på et sjøldødt dyr:

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/dod-ulvevalp-funnet-i-ostmarka/70232481

 

Hvorfor har denne valpen krepert? At en og annen valp/kattunge/lam/kalv/føll stryker med, er helt normalt, det vet alle som har hatt hus- eller kjæledyr. I dette tilfellet er valpen et resultat av en parring mellom mor og "sønn", "sønnen" er resultat av parring mellom mora og faren hennes (eller hvordan det nå var, det er så mye innavl, at vanlige slektsbegreper ikke strekker til). Neppe en genkombinasjon som gir særlig levedyktighet.

 

Men dette har altså politiet ressurser til å opprette sak på. Fint for draps- og voldtektsforbrytere, som får strafferabatt for lang ventetid når/hvis saken kommer for retten.

Edited by Jegermeistern
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ulv skutt mens den gnog på en jakthund:

 

http://www.nationen.no/nyhet/ulv-skutt-da-den-angrep-jakthund-pa-eidsvoll/

 

I følge artikkelen: "– Den ene ulven sto og beit i bikkja da den ble skutt, sier viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til avisen. - Stokkereit opplyser at det også vil bli undersøkt om jegeren som skjøt dyret hadde lisenspapirene i orden".

 

Hva slags "lisens" skal man ha, for å skyte et rovdyr som beviselig angriper en hund? Noen som kan fortelle viltforvalter Stokkereit og hans overordnede noe om hva "nødverge" måtte bety? Eller er det (fortsatt) slik i rovdyrsaker, at man er skyldig, sjøl om det motsatte er bevist?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I rovdyrsaker er det rovdyret som i utgangspunktet har nødretten på sin side. Det hele er blitt en parodi.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Eller så enkelt at om han har lisens-papirene i orden (En vits, at han har satt en hake på ett skjema, ca 20 sek) så kan jegeren kalle det lisensfelling- og slipper dermed å bevise i retten at det var selvforsvar, med påfølgende påstander fra fanatikere at han kunne jaget bort ulven i stedet for å skyte den. Da slipper han -og staten billig- om det fremdeles er dyr igjen på kvoten i dette området. Hvis ikke må han nok belage seg på årelange rettsaker med fjas, usannheter og hets- før han blir dømt for ulovlig felling. Ref. vår kjente østerdøl som skjøt bjørnen hos sauene sine..  :-( 

Edited by asterix
Skrivefeil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
12 minutter siden, asterix skrev:

Hvis ikke må han nok belage seg på årelange rettsaker med fjas, usannheter og hets..  :-( 

 

Hets, personangrep og drapstrusler fra "rovdyrvennene" må man regne med, uansett hvor mange formaliteter man har i orden. Det er nok ikke uten grunn at elgjegeren, som hadde alle lisenspapirene i orden, og som skjøt ei ulvetispe på Krokskogen, ikke står fram i media:

 

http://www.nationen.no/nyhet/ulv-skutt-pa-ringerike/

Edited by Jegermeistern
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er fritt fram for tilhengere av de nye religionene å hetse, mobbe og også fysisk angripe de som måtte våge å stå i veien.

Bare å venne seg til at det er de som mener noe annet enn det "korrekte" som har ansvaret for at det er sånn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Det er vel nærliggende å tro at disse to ulvene som angrep elghunden er de samme som drepte og spiste en gråhund på grensen mellom Eidsvoll og Nord-Odal for under en uke siden. Det er ikke mange km i mellom. Med to slike hendelser på så kort tid er det godt å høre at den ene ulven nå ligger i bakken.

 

Fortsetter det slikt,  med ulv utenfor ulvesonen som angriper/dreper hunder både her og der, er det på sikt farvel til den tradisjonelle løshundjakten. Hvilket hadde nok passet mange ulvevernere, da de ofte i bunn og grunn er imot jakt generelt...

Edited by D.A.
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
2 timer siden, Jegermeistern skrev:

Det er nok ikke uten grunn at elgjegeren, som hadde alle lisenspapirene i orden, og som skjøt ei ulvetispe på Krokskogen, ikke står fram i media:

 

Det er helt riktig tenkt. 

 

Egentlig litt trist, første lovlige felling av ulv på Krokskogen på 100 år og hele historien kommer aldri ut til alle de som har interesse for jakt og forvaltning.

 

Men i morgen kan vi igjen slippe løshunden med litt lavere skuldre på Krokskogen, så sant det bare var en.....

 

 

Edited by Swift
Skriveleif
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Sakoen75 skrev:

Blir sikkert regnet som åte-jakt av myndighetene, så lisens må man ha 😔

 "Er jegeren registrert lisensjeger blir dette en ordinær lisensjakt. Har han lisensen og det jaktlige i orden får han beholde dyret. Hvis vedkommende ikke har lisens kan politiet bli koblet inn i saken for å foreta en kontroll av jeger, sier Stokkereit."

http://m.eub.no/nyheter/siste-ulv-skutt-og-drept-da-den-angrep-jakthund

Svelger en kamel og må si det var en fornuftig løsning angående lisensen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Sakoen75 skrev:

 si det var en fornuftig løsning angående lisensen.

Njjjjaaaaa....... Men er det ikke nødverge lenger da eller? Man kan vel ikke «endre på det som egentlig hendte»? 

 

Jeger-forbundene har jo jobbet for å få på plass regler som «gir jakthunden en rett til nødverge». Denne blir jo på en måte undergravd hvis hendelsen blir «omskrevet» som lisensjakt?

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutter siden, 32-40 Win. skrev:

Njjjjaaaaa....... Men er det ikke nødverge lenger da eller? Man kan vel ikke «endre på det som egentlig hendte»? 

 

Jeger-forbundene har jo jobbet for å få på plass regler som «gir jakthunden en rett til nødverge». Denne blir jo på en måte undergravd hvis hendelsen blir «omskrevet» som lisensjakt?

 

Enig med deg, men for jegeren må det være greit å slippe å bevise nødverge. Nødverge er vanskelig å bevise/definere. Er det nødverge hvis ulven flykter når du dukker opp og du skytter? Juridisk regner jeg med at det ikke er nødverge. Nødverge slik jeg har fått det forklart (forstått) det, fysisk hindre (avverge) eller stoppe et pågående angrep. Hadde jeg fått valget hadde valgt å brukt lisensen istedenfor å bevise nødverge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutter siden, Sakoen75 skrev:

Hadde jeg fått valget hadde valgt å brukt lisensen istedenfor å bevise nødverge.

Det hadde jeg også. Og jeg skjønner at Stokkereit mener godt. Men....... det som er enklest (best) for jegeren, er kanskje ikke det «prinsipielt viktig» riktige for fremtidige jegere som får ulveangrep på sin hund.  

 

Rent prinsipielt er det nesten «litt uflaks» at det var en lisensjegers hund som ble anngrepet og fikk angriperen skutt i nødverge. Fordi da får man ikke «befestet» nødvergeretten.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et moment er nødvergeretten, som i praksis ikke eksisterer for de store rovdyra. Et annet moment er kvoten. Uansett om dyret var skutt av en "lisensjeger", eller ble slått i hjel med gåstolen av en pensjonist på Frogner, blir det regnet som et uttak fra "lisensjakt-kvoten", og jakta blir stoppet, når (den lokale) kvoten er fylt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 19.5.2018 den 20.22, Jegermeistern skrev:

NEI, "Klassekampen", bestandsmålet er det bommet totalt på, det er overskredet med henholdsvis 5 "helnorske", og 7 - 9 "totale" kull (eller 167 og 117 - 225 %, om man vil). Man ville vært nærmere bestandsmålet, hvis det ikke var født et eneste kull (hhv. 3 "helnorske" og 4 - 6 "totale" kull unna målet).

 

Det er tydeligvis flere som ikke skjønner hva et "bestandsmål" er. Lederen for Rovdata er en av dem (betalingsmur, men ingressen sier det meste):

 

http://www.nationen.no/nyhet/rovdata-har-dokumentert-seks-ulveynglinger-hittil-i-ar/

 

"Det er stor sannsynlighet for at vi oppnår bestandsmålet", sier lederen for Rovdata. Nei, det maksimale bestandsmålet er allerede oppnådd, det har man slått fast med viltkamera og sommersporing. Det totale antallet får man først noenlunde oversikt over når snøen kommer. Oppdager man et eneste kull til (eller "halvt" kull, hvis noen i dette kullet noen gang setter labb på svensk side av grensa), har man bommet på bestandsmålet.

Edited by Jegermeistern

Share this post


Link to post
Share on other sites

..og bestandsmålet ble fastsatt av stortingspolitikerne, uten å rådføre seg med fagfolk.  Så det er tydelig at politikerne ikke kan ha forstått hensikten med bestandsmål..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hensikten med et "bestandsmål"? Som vanlig i de kretser, å vise at man har "gjort noe".

 

En del av de involverte har nok "rådført seg med fagfolk". Men når "fagfolka" opererer med tall for en "levedyktig" (?) ulvebestand i Skandinavia, som varierer fra 100 individer til 1.000 familiegrupper (5.000 individer?), er det jo tillatt å mene at stortingsrepresentanter kan være like mye/lite kvalifiserte til å leke "tenk-på-et-tall"-leken som "fagfolka".

 

Forresten, man kan jo undres på om man har med "fagfolk", eller en "menighet" å gjøre - https://www.kammeret.no/topic/82801-elefantbestanden-eksploderer-i-afrika/?do=findComment&comment=1250846

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×