Jump to content

Hjelp med løsning til dette bomskuddet


TH1

Recommended Posts

Fra en utsiktspost ble en liten rev observert liggende blant stein i terrenget jeg jakter.

Med min rx3 ble ballistisk avstand målt til 120m. husker ikke vinkel men den var mellom 45-60grader nedover.

Etter det jeg har lest skal man holde litt under ved skyting veldig skrått opp/ned, derfor la jeg siktepunktet ca 3cm lavt.

Riflen er en 30.06 som er innskutt midt i på 100m, stilling var stående med god støtte i en kurvet furu.

Skuddet gikk og reven for avgårde som en kule. På skuddsted ble det ikke funnet noe tegn til blod, bare noen løse lange hår som ikke var skutt av.

Kule nedslag ble funnet i en stein ca 40-50cm ovenfor der reven lå så den ble friskmeldt.

 

Skytterfeil kan selvfølgenlig være en årsak, men å bomme så mye med god støtte og uten å registere tydelig feil av meg har aldri skjedd før.

 

Er det noen som er i stand til å gi andre mulige årsaker ? slik at jeg kan lære.

Link to comment
Share on other sites

Umulig å skyte fra annet enn stående pga trær, den løsningen kan evt prøves etter jakten hvis det er greit for grunneier. Men det blir litt sent skulle det by seg en ny skuddsjangse fra samme sted og hjorten viser seg istedet for.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du målte avstanden til å være 120m, korrigert for vinkel så vil du jo treffe ca 2-3 cm lavt.

Altså burde du sikte ca 3cm høyere for å korrigere for økt avstand iforhold til innskytingen på 100m.

 

Når man skyter på dyr i vinkel må man tenke i 3D. Hvis du står høyere enn dyret må du legge treffpunktet høyere i dyret for å ramme vitale organer. Kulen vil da gå ut lavt på baksiden, hvis du skjønner hva jeg mener.

 

Det du har hørt om ang skyting i vinkler er riktig, avstanden kula blir påvirket av tyngekraften er kortere enn normalt. Dette pga at tyngdekraften virker vertikalt på kula. Derfor er det vanlig å holde litt under pga kortere "virkelig avstand". Men når du har en avstandsmåler som korrigerer for dette skal du skyte som normalt.

 

Står en lang tråd om dette med skyting i vinkler på langholdsforumet.

Link to comment
Share on other sites

Ein må sikte lågare ved skyting i bratt vinkel, uansett om vinkelen er oppover eller nedover. Dette fordi tyngdekrafta verkar kun på den horisontale avstanden.

 

Det skal vel nevnast at det skal både vere litt avstand og ganske bratt vinkel før dette har praktisk betydning. Var vinkelen verkeleg opp mot 60 grader kan det vere i alle fall ein del av forklaringa, vil eg tru.

 

Edit: Tika var kjappare

Link to comment
Share on other sites

Du har altså skutt bra, og klippet pelsen under magen på den. Skuddet går 3 cm høyt på det holdet pga vinkel, du holder 3 sm under = klippe klippe reven!

Skal man skyte i vinkel lønner det seg å tenke at det går en pil gjennom dyret. Den vil gå ut lavt, og må altså gå inn høyt for å dra igjennom begge lunger. På vanlige jakthold er det i realiteten ikke behov for å korrigere for at kula går høyt, såfremt det ikke er mink eller andre små dyr man skyter på da. Tviler på at du har funnet rett innslag i forhold til hvor reven sto.

Link to comment
Share on other sites

Ikke jeg heller. Hvis han er innskutt på 100 meter vil han i utgangspunktet havne litt høyere om han skyter i bratt vinkel på 120m. Holder han da litt under skulle han være midt i.

 

Du la ikke pipa an mot treet da? Da skjer nettopp det du beskriver.

 

(Anlegg av stokk på hardt underlag kan også, som tidligere nevnt, gi treffpunktavvik, men så mye som 40cm?)

Link to comment
Share on other sites

om han skyter nedover i 45 graders vinkel, og laseren måler 120 meter. blir avstanden horisontalt ca. 85 meter.

Han holder da litt under om rifla er skutt inn på 100 meter.

 

Edit:

Hmm, ser rx3 har vinkel kompensasjon. Da må man sikte litt over om rifla er innskutt på 100 meter.

Link to comment
Share on other sites

Om man regner ut den reelle avstanden, basert på at det er 45 grader og laseren har kompensert for dette. Så er reven ca. 168 meter unna.

 

Det kan jo være litt utfordrende å treffe en rev på den avstanden, særlig om man skyter stående med grov kalibret rifle mot litt tvilsomt anlegg?

Link to comment
Share on other sites

Riktig! Dere må huske at 120m er avstand korrigert for vinkelen. Dermed vil han skyte for lavt om han sikter midt på.

 

Så avhengig av vinkelen vil reven være 150-180m unna. Altså er målet lite nok, stående i en vanskelig stilling. Er fort mulig å bomme med 40cm da.

Link to comment
Share on other sites

Visste ikke at det var vinkelkompensasjon i laseren! Interessant.

Jeg holder fremdeles en knapp på at skuddet har barbert magen på reven. Det er veldig vanskelig å få det til på oversiden uten å treffe ryggraden, pelsen henger mer ned under. Treffer man foran blir det jo hvite hår, så det er lett å se.

Det er uanett et krevende skudd stående lent mot et tre...

Link to comment
Share on other sites

Takker for mange svar.

 

Det var 2 sider her som i diskusjon med en kompis etterpå.

 

Anlegget var (selvfølgelig) med hånden mellom riflen og trestøtten.

 

Skuddet har IKKE gått lavt og kappet hår på magen eller andre steder, som nevnt var kulenedslag 40-50cm OVENFOR reven.

Hårene som ble funnet er hele hår lik som man ser på feks hår som detter av en hund naturlig.

 

Angående skyting i vinkel og 3D, så var tanken min å legge treffpunkt slik at kulen ville slå inn ovenifra rett nedenfor ryggraden.

Den ville da enten tatt ryggen eller truffet andre vitale organer på vei ned og ut.

 

Etter det jeg har lest får jeg med unntak av skytterfeil ingen av teoriene til å stemme.

Link to comment
Share on other sites

Da har jeg hvert på banen og nå ligger jakt ammoen 3cm over på 100m.

Dette er nok en stor medvirkene faktor til at treffet gikk over.

 

Kråkejegern, på vestlandet er det en del kupperte steder det aktuelle er nesten et stup hvis du ser vekk i fra vegetasjon.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
Fra en utsiktspost ble en liten rev observert liggende blant stein i terrenget jeg jakter.

Med min rx3 ble ballistisk avstand målt til 120m. husker ikke vinkel men den var mellom 45-60grader nedover.

Etter det jeg har lest skal man holde litt under ved skyting veldig skrått opp/ned, derfor la jeg siktepunktet ca 3cm lavt.

Riflen er en 30.06 som er innskutt midt i på 100m, stilling var stående med god støtte i en kurvet furu.

Skuddet gikk og reven for avgårde som en kule. På skuddsted ble det ikke funnet noe tegn til blod, bare noen løse lange hår som ikke var skutt av.

Kule nedslag ble funnet i en stein ca 40-50cm ovenfor der reven lå så den ble friskmeldt.

 

Skytterfeil kan selvfølgenlig være en årsak, men å bomme så mye med god støtte og uten å registere tydelig feil av meg har aldri skjedd før.

 

Er det noen som er i stand til å gi andre mulige årsaker ? slik at jeg kan lære.

 

Ut ifra det du forteller her så er det ikke noe merkelig at du bommet. Ballistic avstand til målet, 120m. Våpen innskutt på 100m og du sikter 3cm lavere. Jeg tipper du har truffet rett under målet. Hadde du gjort rett her så hadde du sikta høyere og IKKE lavere.

 

Tydelig at her er mange som ikke vet hva ballistic avstand er for noe. Har du målt avstanden til 120 meter med en lasermåler som kompenserer for vinkelen (ballistic avstand) så skal du også korrigere siktet dit til nettop 120 meter.

Gjør et forsøk på å forklare dette på en enkel måte. Står du i en bakke som er ca 45 grader og ser nedover mot et mål som er 100m lenger ned så er ikke den ballistiske avstanden 100m. Den ballistiske avstanden er den avstanden som tyngdekrafta påvirker kulebana. Tenk deg en linje rett framover helt til du er lodrett over målet som er nede i bakken. Denne linjen er kanskje ikke mer enn 50m før den er over målet. Det vil da si det samme som at siktet dit må være på 50m for å treffe midt i målet som egentlig er 100m unna men i en nedoverbakke evt oppoverbakke.

 

Vet ikke om jeg er så flink til å forklare. Hadde vert enklere å tegna opp dette :wink:

Link to comment
Share on other sites

Når en skyter på et dyr i skarp vinkel nedover, må en vel sikte noe høyere enn normalt? Om en sikter noe lavere, vill vel kula komme ut omtrent under dyret, uten å treffe vitale deler? Eller er min logiske sans svær mangelfull?

Skyting i oppoverbakke eller nedoverbakke vil utgjøre en ballistisk avstand som er kortere enn den reelle avstanden. Dvs at avstanden som kula blir påvirket av pga tyngdekrafta er kortere enn den reelle avstanden.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Begynte å lese litt om avstandsmålere med kompensator for vinkel. Jeg har aldri trodd at dette var nødvendigt helt til jeg leste denne tråden. kanskje jeg for oppklart hvorfor skuddet har vært plassert litt rart på fugler jeg har skutt på topp. Det jeg da lurer på er om denne tegningen jeg har laget er riktig?

 

skytevinkel.jpg

 

Vis så, vil det da si at selv om kula går 120meter, så vil ikke gravitasjonen virke i så stor grad (ved 45 graders vinkel 50% mindre?) på kula. vil det da tilsi at kula faller det samme på 65meter vis vinklen er 45 grader som den gjør på 120meter når vinklen er 0 grader?4

 

Edit: nå har det seg jo at jeg har feil verdi på avstandene i bildet mitt. avstanden halveres ikke ved en vinkel på 45 grader. vis man har en rettvinklet trekant på 5x5cm vil den lange siden være 7,5cm. Dvs 25% mindre og ikke 50% som jeg først tenkte

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

vil det da tilsi at kula faller det samme på 65meter vis vinklen er 45 grader som den gjør på 120meter når vinklen er 0 grader?

Nei, kula vil ha mindre påvirkning fra tyngdekraften ved skyting i 45 grader, enn den ville hatt ved skyting ved 0 grader (rett frem). Altså får kula et "mindre" fall ved skyting i vinkel enn ved horisontalt skyting.

Sagt på en annen måte: Et skudd som er avgitt i vinkel mot et mål som er f.eks 200m unna i faktisk avstand, vil få et kulefall som tilsvarer skudd på en KORTERE avstand. Dette pga at tyngdekraften ikke påvirker kula like mye som den ville gjort ved skytng horisontalt mot et mål som er 200m unna i faktisk avstand.

Derfor har man balistisk avstand som man regner ved skyting i vinkler over et visst antall grader. Denne avstanden "kompenserer" altså for et mindre kulefall.

Link to comment
Share on other sites

Så, vis man går på toppjakt med avstandsmålter burde man måle bunnen av trestammen i stede for selve fuglen, siden gravitasjonen har lik virkning på bunnen av stammen som toppen hvor fuglen sitter, selv om det er lengre til fuglen i topp enn trestammen i bunnen.

 

Så ved måling av avstander man skal skyte på skal man kun tenke på den horisontale avstanden?

Link to comment
Share on other sites

Edit: nå har det seg jo at jeg har feil verdi på avstandene i bildet mitt. avstanden halveres ikke ved en vinkel på 45 grader. vis man har en rettvinklet trekant på 5x5cm vil den lange siden være 7,5cm. Dvs 25% mindre og ikke 50% som jeg først tenkte

Også feil.. Lær deg elementær geometri, og les tråden som SuperZ lenker til.. Alt du lurer på (og litt til) står der.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Edit: nå har det seg jo at jeg har feil verdi på avstandene i bildet mitt. avstanden halveres ikke ved en vinkel på 45 grader. vis man har en rettvinklet trekant på 5x5cm vil den lange siden være 7,5cm. Dvs 25% mindre og ikke 50% som jeg først tenkte

Også feil.. Lær deg elementær geometri, og les tråden som SuperZ lenker til.. Alt du lurer på (og litt til) står der.

 

K

 

Ja, nå er ikke matte mitt sterke fag og jeg trekker tilbake det jeg skrev, leser igjennom hele tråden som er linket og føler for at jeg ikke blir noe særlig klokere.

Link to comment
Share on other sites

@Krogh

Virkeligheten er litt mer kompleks enn at "den horisontale-" eller "ballistiske avstanden" som nevnes her er den fulle sannhet. Du skal stå veldig nær et tre for at målt avstand fra skytter til stamme er veldig mye mindre enn avstand fra skytter til toppen. Å da er du "for nært" til at det er nødvendig å ta hensyn til endring i kulefall pga. skytevinkel, med mindre du skyter med 22LR.

Link to comment
Share on other sites

Så ved måling av avstander man skal skyte på skal man kun tenke på den horisontale avstanden?

Ved måling av avstand så skal du det ja, men skal du måle for å få "riktig" avstand så må du jo vite vinkelen i tillegg. OG du må ta med i regnestykket at dette gir seg lite (ingenting?) utslag ved små vinkler. Man må som nevnt flere ganger tidligere i tråden over en viss vinkel (evt. en viss avstand) før dette blir en parameter å regne med.

 

Skyting fra 40 meter unna et tre som er 12 meter høyt vil vel i værste fall gi noen mm treffpunktendring i forhold til om du hadde løsnet skuddet horisontalt.

Hadde du derimot skutt oppover/nedover en bratt fjellside med en avstand til målet på f.eks 280m så hadde du fått noen cm treffpunktforandring.

 

Det er egentlig veldig greit forklart av en tidligere i tråden, det er bare å ikke tenke for komplisert, og legge vekk det man tror man vet om skyting i vinkler fra før! :)

Link to comment
Share on other sites

nå skøt jeg jo ikke bom, men syntes plasseringa av skuddene var noget rart plasser i forhold til der jeg sikta, kanskje pga rekylopptak? Jeg har lest mesteparten av tråden som er linket over og får en viss forståelse nå. har også begynt å lese linken som var i den andre tråden "Skyting i skrått terreng" av KS (militæret)

 

der er det forklart over 155sider o.O Er på side 15 nå og har planer om å lese igjennom, så når jeg finner noen timer her og der skal jeg nok få lest meg igjennom og skjønt det som trengs å vite, selv om jeg tror jeg aldri vil få bruk for det i praksis (siden det ikke spiller noen stor rolle på korte avstander og eller ekstremt store vinkler) så er det spennende å lese.

 

http://www.krigsskolen.no/downloads/Skyting%20i%20skratt%20terreng%20web.pdf

 

og skjønner enda mer, selv om det er tungt stoff og ekstremt mange faktorer som spiller inn.

Link to comment
Share on other sites

plugga inn på sniperprogrammet på telefonen ei standard 3006 norma oryx i 180 grain.... innskutt på 100 meter vil den ha treffpunkt 2cm under på 120 meter horisontalt skutt. La så inn en vinkel på 60 grader i forhold til horisontalen og programmet viste da at treffpunkt med samme ammo innskutt på 100 meter ville ha et treffpunkt på 3,8 cm OVER ved 120 meter.altså ei endring på 5,8 cm ved 60 grader skuddvikel i forhold til et horisontalt skudd.

 

Et eksempel på hva ei ferdigrulla ammo vil ha som avvik. Vanskelig å si eksakt i trådstarters tilfelle i og med at man ikke vet hverken ammotype eller utgangshastighet.

 

presiser hvilken ammotype du skaut med så kan man finne ut mer om hva som skjedde.

 

chopper

Link to comment
Share on other sites

Det er noen av de nyeste innlleggene i denne tråden som avslører en grunnleggende misforståelse når det gjelder fysikk og ballistikk.

Kulefallet er alltid avhengig av flygetiden, om det skytes flatt eller skrått faller kulen like mye. Det vil si at om du skyter på 150 m skrått oppover eller rett fram så faller kulen like mye.

Men kulen faller rett ned, ikke vinkelrett på siktelinjen, det gjør at avviket på siktevinkel blir avhengig av vinkelen det skytes i. Dette er diskutert i detalj i en tidligere tråd, søk og les.

Link to comment
Share on other sites

Min mening:

 

Ett hvert forsøk på dårlig forklaring for bomskudd er bortkastet.

 

I praksis, 120 meter opp eller ned att eller fram. 40 cm bom er 40 cm BOM! Dårlig skyting er min konklusjon, ikke tekniske unnskyldninger for bomskudd.

 

Hilsen Steve - som også har skutt "uforklarlige" bomskudd på ca de samme avstandene, og der nøye testing i ettertid har vist at det kun var dårlig skyting og ikke stupbratt terreng som hadde skylda!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...