Jump to content

2000 maskinpistoler i gjengmiljøet......eller?


einherje

Recommended Posts

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 087802.ece

Lovlige våpen ble ulovlige. Da jeg var ung var Aftenposten kjent for å være den mest seriøse avisen i Norge. Den avisen du kunne kjøpe for å lese fakta i etter at du hadde lest sensasjonene og skandalene i Dagbladet og Vg. Nå ser det ut som om Vg har hentet "fakta" fra Aftenposten, og lager sitt eget oppslag.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arti ... tid=547702

Det ser jo ut som om Aftenposten har veldig gode kilder også. Til og med våpensamlere har i følge avisen et eget nettverk for anskaffelser av illegale våpen.

Jeg hadde tenkt meg en tur til Oslo i nærmeste framtid, men hvis dere har 2000 gjengmedlemmer væpnet med maskinpistol der nede vettafaen om jeg tør.

Link to comment
Share on other sites

Den koblingen mellom våpensamlere og kriminelle har POD kommet med før, uten å vise til noen fakta. En kan jo lure på hva de ønsker å oppnå?

 

Forresten snodig at POD ikke har endret regelverket for plombering om de virkelig er så bekymret for dette skrapjernet, reglene er jo gitt i rundskriv (som de ellers ikke er sene med å lage..).

 

Det eneste fornuftige en kan trekke ut av de to artiklene er at kriminelle ikke bryr seg om våpenloven med tilhørende forskrifter og at det finnes krefter som veldig gjerne vil gi det inntrykket at det er en strøm av skytevåpen fra lovlige eiere over til det illegale markedet.

Link to comment
Share on other sites

Vad menar de med "Våpensamlere har egne nettverk og innehar en stor andel av de illegale våpnene", är detta prat om folk som har vapensamlarlisens ? Eller den lilla faktaboxen de har om Våpenforskriften för folk flest att läsa. Så nu tror en och annan gemene man som läser detta att det är ifrån privata skyttar vapnen "läcker" ut till kriminella =(

Link to comment
Share on other sites

[...]For å være helt ærlig, tror jeg denne historien er falsk.[...]

 

Ser du litt nøye etter er artikkelen veldig snedig skrevet... Det sies ingenting rett ut. Hvis politiet har funnet 1 eneste reaktivert maskinpistol og det finnes en 2-3 kompiser som samler på ulovlige våpen (av alle rikets 4,5 millioner innbyggere skal det nok lå seg gjøre å finne 2-3 sånne) så er vel det meste i artikkelen teknisk sett "sant"...

Link to comment
Share on other sites

De 2000 MPene var det antallet som importøren angivelig hadde tatt inn, noen av disse skal være igjennfunnet som "reaktivert". Men media klarer (selvfølgelig) å lage overskrift og tekst på en måte som får den som skumleser til å tro at 2000MPer er blitt "reaktivert".

Link to comment
Share on other sites

Ifølge analysen fra POD er nordmenn godt representert som mottagere av det gamle våpenarsenalet til tidligere sovjetstater. Disse statene selger nå ut deler av sine våpen, plomberte eller funksjonsdyktige. Våpnene som selges, er militære automatvåpen. Felles for dem er at de benytter svært tradisjonell og lett tilgjengelig ammunisjon, som for eksempel 9 millimeter eller 7, 62 Nato.

 

hm. våpen fra tidligere sovjetstater i 7,62 nato..... ?

Link to comment
Share on other sites

Tillot meg å sende denne mailen til journalisten idag;

 

 

Viser til Deres artikkel vedrørende emne og registrerer fler feil og feiltolkninger av dette med plombering av våpen. Jeg vil for ordensskyld gjøre Dem oppmerksom på hva som er faktum vedrørende plombering av våpen.

 

Pkt1. Plomberingen skal være av en slik karakter at den ikke kan settes tilbake til opprinnelig funksjon, mao; hvis den lett eller i det HELE TATT kan settes i skytbar stand er ikke plomberingen utført. Ergo man har med et ulovelig våpen å gjøre. Selger er ansvarlig for at dette er forskriftsmessig utført ( ja, det finnes en egen forskrift for dette)

 

Pkt 2. Lovverket er meget godt dekket opp med innehav og fremstiling av ulovlige våpen, det er forvaltningen av lovverket som i dette tilfellet er svakt, Mao politiet.

 

I dette tilfellet hvor et selskap har innført plomberte våpen, og disse har latt seg settes i skytbar stand uten betydelig ombygging/skifting av hovedkomponenter (løp, låskasse) er selskapet ansvarlig for ulovlig salg og besittelse av skytevåpen.

 

For ordensskyld gjør jeg oppmerksom på at hovekomponenter har samme krav til registrering som et komplett våpen.

 

At politiet henleger en sak er muligens årsaken forvaltning av resurser enn et mangelfullt lovverk.

Link to comment
Share on other sites

Den koblingen mellom våpensamlere og kriminelle har POD kommet med før, uten å vise til noen fakta. En kan jo lure på hva de ønsker å oppnå?

 

Nei, dette stemmer godt, vi pleier i NVS å ha sånn maskemøter som de hadde i millorg, og så kjøper vi en masse illegale automatvåpen av skumleste type. Vi inviterer da kjente våpenhandlere spesiellt fra Sør Afrika, de kan skaffe det meste. Du ser, egentlig er samlelisensene våre egentlig bare et skalkeskjul, vi skal nemlig overta hele Norge en dag. Men det må dere ikke si til noen, selv om nok vår alles kjære Ståle har en misstanke om dette.

Link to comment
Share on other sites

Ifølge analysen fra POD er nordmenn godt representert som mottagere av det gamle våpenarsenalet til tidligere sovjetstater. Disse statene selger nå ut deler av sine våpen, plomberte eller funksjonsdyktige. Våpnene som selges, er militære automatvåpen. Felles for dem er at de benytter svært tradisjonell og lett tilgjengelig ammunisjon, som for eksempel 9 millimeter eller 7, 62 Nato.

 

hm. våpen fra tidligere sovjetstater i 7,62 nato..... ?

 

Sverige.... :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner bare ikke hvorfor illegale våpen i kriminelle miljøer fordrer at våpenloven skjerpes.

Som om gjengene bryr seg om PODs rundskriv.

Det er nok heller håndhevingen av loven som er slapp.

Men, det er klart, er man ansvarlig for en dårlig utført jobb er det enkelt å skylde på andre.

Link to comment
Share on other sites

Jeg skjønner bare ikke hvorfor illegale våpen i kriminelle miljøer fordrer at våpenloven skjerpes.

Som om gjengene bryr seg om PODs rundskriv.

Det er nok heller håndhevingen av loven som er slapp.

Men, det er klart, er man ansvarlig for en dårlig utført jobb er det enkelt å skylde på andre.

"hei Johnny, det nye rundskrivet til POD fikk meg til å tenke litt, kanskje vi skal melde oss

og levere inn våpnene våre?" "du sier noe der Muhammed, vi som har så mye respekt for myndighetene og hva de forteller oss. Har jo bare sittet inne to ganger før."

"Greit, vi får pakke sammen og traske ned på stasjonen med Kalasjnikovene våre"

Link to comment
Share on other sites

Den koblingen mellom våpensamlere og kriminelle har POD kommet med før, uten å vise til noen fakta. En kan jo lure på hva de ønsker å oppnå?

 

Saken er jo merkelig, hvis POD vet om konkrete kriminelle forhold så er det jo helt tannløst at de ikke tar heisen ned en etasje til sine uniformerte kolleger på Sentrum Politistasjon for å be de om å undersøke forholdet nærmere.

Link to comment
Share on other sites

Bra initiativ flyfisher, skal bli interessant å se hva svaret blir.

 

Det er jo flere misforståelser og faktafeil i denne artikkelen, bla her:

 

"Så svakt er lovverket i Norge at det er fullt mulig og lovlig å importere flere tusen maskinpistoler, som lett kan gjøres fullt brukbare"

 

Hvis disse våpnene lett kan gjøres funksjonelle er de jo åpenbart ikke plombert etter regelverket.

 

Jeg registrerer også at POD sin løsning på at regelverket brytes er å lage et enda strengere regelverk..

Link to comment
Share on other sites

forresten, her burde våpensamlere gå til sak mot avisa for feilaktige påstander eller noe sånt.......

 

det skrives slik jeg leser det at våpensamlere er kriminelle...... å om våpensamlere synes det er greit å fremstilles slik, så er det ikke bra

Link to comment
Share on other sites

Bra initiativ flyfisher, skal bli interessant å se hva svaret blir.

 

Det er jo flere misforståelser og faktafeil i denne artikkelen, bla her:

 

"Så svakt er lovverket i Norge at det er fullt mulig og lovlig å importere flere tusen maskinpistoler, som lett kan gjøres fullt brukbare"

 

Hvis disse våpnene lett kan gjøres funksjonelle er de jo åpenbart ikke plombert etter regelverket.

 

Jeg registrerer også at POD sin løsning på at regelverket brytes er å lage et enda strengere regelverk..

 

 

Som forventet har jeg ikke mottatt noe svar på min mail, når ting begynner å bli konkretisert er det greiest å skygge banen...

 

Lovverket har en strafferamme på opptil fire år bak lås og slå for ulovelig besittelse eller fremstilling av våpen, spørsmålet jeg hadde fremsatt er; hvor mange kriminelle er faktisk dømt med bakgrunn i denne lovparagrafen ?

 

Mye av problemene er at disse som anvender ulovlige våpen til kriminelle handlinger er hyperaktive og begår straffbare handlinger på løpende bånd nog får samledommer som ikke står i samsvar til de lovbrudd og strafferammer som loven tilsier.

 

Et virkemiddel er å avsi dommer som dømmer hver og enkelt lovbrudd og ikke gi samledommer med rabatt.

 

Media er usedvanlige flittige med å hause opp våpenhistorier i tabloide former, jeg har ikke tenkt til å slutte å irettesette disse dårlig journalister. Snarere tvert om -neste gang får redaktøren mail fra flyfisher også...

Link to comment
Share on other sites

Hele artikkelen virker på meg som ett eneste stort surt oppgulp av udokumenterte påstander og synsing som akkumulerer i en fattig og bleik konklusjon.

Tiltak:

POD anbefaler sterkere lovregulering av import og salg av plomberte våpen.

Som om det vil stoppe de kriminelle. Bare på første punktet under Markedet: skyter de seg selv for baugen.

Ulike aktører, styres av tilbud og etterspørsel.

Om de begrenser tilgangen på skrapjern, vil ikke det øke etterspørselen? Og er etterspørselen der, er det alltid noen som er villig til å ta risikoen. Tipper det eneste de oppnår med sterkere lovregulering av import og salg av plomberte våpen er at det smugles fler funksjonelle våpen. Noen som vedder imot? Jeg setter en kasse pils. (Eller kanskje det ikke er det eneste. Prisen går kanskje opp på reaktivert skrapjern.)

 

Men, men... Øvrigheta veit vel hva de driver med... :roll:

Link to comment
Share on other sites

"Våpensamlere har egne nettverk og innehar en stor andel av de illegale våpnene."

 

På hvilket tidspunkt er dette injurerende nok for å kunne tas opp i rettsvesenet? Det kan ikke være langt igjen før dette er å anse som ærekrenkende...

 

Det er uansett imponerende at det slåes fast at et marked utgjøres av tilbud og etterspørsel...

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke lest artikkelen før nå.

 

Den aftenposten-artikkelen var mildt sagt hårreisende!

 

Den er skrevet slik at selv en intelligent og kritisk leser må lese gjennom minst to ganger for å ikke misforstå. Denne måten å fremstille ting må nesten ha blitt gjort med vilje.

 

Nå kjenner ikke jeg detaljene i de to spesifikke import sakene det refereres til, så jeg kan bare kommentere ut ifra artikkelen. Hvis jeg forstår artikkelen rett, så er det egentlig snakk om to helt forskjellige forhold:

 

1. En leveranse av "plomberte" våpen fra østeuropa som ble stoppet av tollen, fordi plomberingen ikke var i henhold. Dette er jo nettopp et bevis på at lovverket fungerer; våpnene ble stoppet fordi de fremdeles var våpen og ikke skrapjern.

 

2. Madsen maskinpistoler ble importert fra Danmark, og noen få av disse ble gjort funksjonsdyktige av folk som hadde kjøpt dem av importøren.

 

Så gjøres det et poeng av at en skal ble henlagt og at man i en annen ikke fikk medhold i retten. Og her nevnes sakene I MOTSATT REKKEFØLGE, slik at man må følge nøye med for ikke å misforstå. Videre nevnes bare en liten del av utfallet i den saken som gikk for retten.

 

Det sies i artikkelen at "Saken om våpeninnførselen fra Danmark ble henlagt". Her mangler det noen opplysninger, men jeg antar det betyr at firmaet som importerte lovlig plomberte Madsen maskinpistoler ikke hadde gjort noe galt ved denne anledningen. Det sies ingen ting som helst om eventuelle dommer på de kriminelle som på ett eller annet vis greide å bygge opp våpnene til funksjonsdyktig stand igjen.

 

Videre sies det "I den andre saken ble det stilt krav om inndragning, uten at det ble tatt til følge av domstolene." Merk at "den andre saken" er den som blir nevnt først i artikkelen. Merk også at de bare nevner inndragningskravet, ikke om noen ble dømt til straff for våpensmugling eller om importøren måtte plombere våpnene på skikkelig vis før de eventuelt kunne selges. Journalisten gjør heller ingen forsøk på å forklare det juridiske begrepet "inndragning". Ut ifra artikkelen er det umulig å vite hva det var krevd inndragning i, det kan være de aktuelle våpnene eller det kan være f.eks. penger man mener at importøren har tjent på ulovligheter.

 

Hvis man leser artikkelen slik den står, og ikke vet helt hva inndragning betyr, så kan man lett tolke det dithen at de ulovlige våpnene ble sluppet inn i landet uten å bli plombert skikkelig, og man kan lett forledes til å tro at våpensmugling har blitt avdekket uten at noen har blitt straffet på noe som helst vis. Hvis så var tilfellet så ville det være alvorlig, men jeg har litt problemer med å tro at det er slik ting henger sammen.

 

Noen som kjenner til detaljene i de sakene det refereres til?

Link to comment
Share on other sites

Den saken om import av "feilplomberte" våpen fra øst-europa har vært oppe i media (og på Sluttstykke?) tidligere. Den dreide seg om noen få Tommyguns som ikke var plombert etter norske regler, det var importøren selv som meldte fra. Våpnene ble senere plombert på riktig vis og solgt.

Oppslaget i VG den gangen var noe sånt som "Tusenvis av illegale våpen beslaglagt i våpenforretning".

Link to comment
Share on other sites

Vargen har en riktig oppfattning av artikkelen...

 

Jeg tenkte jeg skulle prøve å finne ut hvordan våpnene som er omtalt i artikkelen er plombert, og klarte å spore opp en plombert Madsen M/50. Denne maskinpistolen er i følge eieren en av "en hel haug som kom fra Danmark", så jeg regner med at det er et av de riktige våpnene.

 

Her er noen bilder:

 

normal_PlombertMadsen1.jpg

normal_PlombertMadsen2.jpg

normal_PlombertMadsen3.jpg

 

Nærmere beskrivelse av plomberingen:

- Pipa er sveist fast i låskassen.

- Pipa er boret hull i.

- Sluttstykket er skråslipt.

- Tennstempel er fjernet og utdrager er ødelagt.

- All rifling er boret vekk.

- Kammeret er boret vekk, så om man slipper en skarp patron inn i kammeret, så forsvinner den ned igjennom løpet.

 

Det er altså dette som i Aftenposten fremstilles som "...på få minutter kan gjøres funksjonelle av våpenkjennere"...

 

Dersom noen på død og liv vil avfyre et skudd i dette våpnet, så er det sikkert mulig ved å skaffe et nytt sluttstykke, hekte en patron fast under utdrageren, rette våpnet oppover mens man sakte slipper frem sluttstykket, og dra i avtrekkeren. Da klarer muligens tennstemplet å sette av patronen, som vil sprenges på grunn av manglende kammer. Prosjektilet vil nok komme ut av pipa i en eller annen retning, men uten verken hastighet eller presisjon. Aldri i verden om våpnet ville vært i stand til å lade om og avgi automatild uten bytte av pipe og reperasjon av låskassen. Jaja, det kan hende at POD har en egen definisjon av "funksjonell"...

 

 

mvh,

Cogito

Link to comment
Share on other sites

Maskinpistolen på bildene er vel godt plombert, men ikke i henhold til forskriftene.En MP skal ikke kunne demonteres slik som bildene viser, dvs. at på denne typen MP skal løpsmutter sveises fast slik at den ikke kan deles.

Det var forøvrig ikke noen få Tommyguns som var feilplombert men en haug av rusiske boltrifler. Feilen var at bolten var plassert inn i kammeret og sveiset fast, og ikke boret gjennom pipering og pipe før den ble sveiset fast.

De ble alle modifisert til og tilfredstille norske regler for plombering før salg.

Det finnes svakheter i systemet men dette er ikke en av de etter min mening.

 

NM149

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror muligens at disse ble importert før det kom detaljerte krav til polmbering av MP, så det kan ha vært lovlig å importere dem selv om de kan deles. I dag er det riktig at låskassa skal være sveiset igjen så ikke våpenet kan adskilles.

 

Men: jeg tror nok at det alltid har vært slik her i landet at pipa skal være tett, altså ikke gjennomboret i lengderetning. Du aner ikke hvor mange tullinger som improviserer enkeltskudds våpen av rørbiter, ved å bruke en løspatron eller kinaputt eller hva som helst som drivladning og en eller annen tilfeldig kule som prosjektil. Farlig i begge ender, men det er mulig å ta liv med slikt skrot. Det kan være noe slikt de mener med å "gjøre funkjsonsdyktig på få minutter".

 

Hvis man følger amerikanske BATF sin definisjon av om et våpen er skytbart eller ikke, så holder det om det går an å avfyre ett skarpt skudd uansett om dette i så fall vil bli katastrofalt for våpen og skytter...

Link to comment
Share on other sites

Det er riktig at det ble importert denne typen Danske masinpistoler på slutten av 70 tallet/ begynneslsen av 80 tallet som var noe lettere plombert.

 

De i artikkelen omtalte maskinpistoler ble i nyere tid importert av en våpenhandler Nord for oslo.

De andre våpenene omtalt i artikkelen ble importert av en våpenhandler sør for oslo, altså ikke samme firma.

 

Plombering har gjennom tidene blitt utført på mange måter i Norge.

Tar man utgangspungt i en Steen MK2 foreksempel ble de rett etter krigen "plombert" med at

tennstiften ble meislet vekk fra slittstykket.

 

Modellen deretter var vel at det ble boret hull i glidekassa, sluttstykket ført frem og sveiset fast.

 

En annen modell var at sluttsykket ble ført frem ladearm trykket inn og sveiset på undersiden.

 

I dag skal man bore gjennom pipering og pipe og sveise inn en herdet stålpinne.

Sluttstykket skal skråslipes.

Kolben / pistolgrepet skal sveises fast til glidekassen.

 

Hvordan man selv med et godt utstyrt mekanisk verksted får et våpen plombert på denne måten opprativt på noen få minutter er utopi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...