Jump to content

NM149

Members
 • Content Count

  1,419
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

32 Excellent

Recent Profile Visitors

980 profile views
 1. Der er du inne på essensen Feilproduksjoner,. Grunnen til at man tester ammo er å avdekke prestanda variasjoner og feilproduksjoner. Ser at vi har veldig forskjellige oppfattninger på dette så vi får legge den meningsutvekslingen død, vi blir aldrig enige her. Ang. Fullauto så jeg den opp mot ditt eksempel på ABB. Mot denne typen trusler under de forutsettninger som var ville som nevnt fiocchi og fragileble ha tilnærmet samme effekt i målet, frontplata på ABB. Vi har også på dette området veldig forskjellig oppfattning så vi får legge også denne meningsutviklingen død. Så kan de som leser lese våre innlegg bedømme selv hvem de er enig med.
 2. Nei man kan faktisk ikke generalisere ammotesting. Skal man gå god for produktet slik du ønsker så må alle modeller og alle lotter testes. For å forklare dette så er Fiocchi 9mm 115g fra XXL et godt eksempel. Mange loter av denne fungerer greit men flere loter levert av xxl har sørget for ødelagte våpen. Dvs. at om Forsvaret testet en av de lotene som var ok og ga en generell godkjenning av Fiocchi 9mm ville man hatt en utfordring. Om du har en måte å kunne gå go for loter med ammo uten å faktisk teste de så har du en lysende fremtid hos Nammo. Mtp. Miljøammo så har du rett i at den har hatt sine utfordringer men jeg kjenner ikke til at noen loter av disse har fororsaket sprengte våpen. Miljøpatronen er faktisk en nyvinning og som med så godt som all utvikling så videreutvikles produktet. Dagens miljøpatroner er i mine øyne et brukbart produkt gitt de forutsettninger som ligger bak patronen, Kommentaren din om fullauto i bykjernen ser jeg som en spøk. Ser for meg oppslagene i dagspressen om noen hadde tømt 2 magasiner av 30 patroner på fullauto uavhengig om det var fragileble eller Fiocchi fra XXL.
 3. Du som da har jobbet hos ing. aaberg burde kunne se omfanget av en jobb med å teste all tilgjengelig ammo i forsvarets kaliber. Ta 9mm som et eksempel her er det minst 100 forskjellige ammotyper tilgjengelig. Men i tilegg til å teste disse 100 typene må også alle loter som ankommer riket også måtte testes, for at Forsvaret kan gå go for ammoen`s prestanda. Tror alle vil forstå at en slik resurbruk ville vært helt på viddene gitt de rammene Forsvaret er tildelt, og minimal nytteverdi. Mtp. skuddbeskyttelsen Breivik hadde på kjenner jeg ikke klassingen av denne men om den tilsvarer Forsvarets standard 07 vest, ville 223 ammo fra xxl utrettet ca. samme effekt i målet som fragileble, ved sentertreff som du refererer til. Kompetansenivået innen Forsvaret på Ammo og laborering av slikt materiell er det ingen mangler ved, dyktig og komtetente personell.
 4. Såvidt meg bekjent var det ingen som fikk utlevert løsammo, det feltryktet er feil. Noen fra HV hadde utlevert Fagileble ammo i sine 416, det er det som er riktig. Dette er ammo som fint kan ta ut personell. Våpnene i Forsvaret har ingen problemer med å takle sivil ammo der sivil ammo er å få, men siden den ikke er testet av forsvaret så ønsker de ikke slik ammo brukt i sine våpen. Forsvaret kan ikke gå god for ammo de ikke har noe kontroll på egenskapene på. Foreksempel har Forsvarets standart 7,62-5,56 og 9mm ammo langt større penetrerigsevne kontra sivil blyamunisjon.
 5. Det skytes fremdeles en del berdan ammo og noe ammo med bokser tennhetter og berdan tennkanaler, i det Norske Forsvaret. De rene berdanhylsene er av veldig god kvalitet, og fine å lade om.
 6. Ser da stadig vekk 1/2 auto rifler på FINN. Så dette er vel en regel de ikke følger strengt opp.
 7. Mener at siste forslaget som ble lagt ut kuttet ned tiden for avhending av Mini 14 ol fra 3 til 1 eller to år.
 8. Det er fremdeles lovlig å eie å benytte militærliknende våpen i de aller fleste land i verden, uten at disse våpnene utgjør et problem. Greier de som har disse våpnene å holde sin sti ren fremover så kan de nok beholde sine våpen i uoverskuelig fremtid. Vi har en veldig annen våpenkultur kontra det de har i USA og til en hvis grad i Canada.
 9. Jeg er i høyeste grad enig med deg i at dette er et ikketema i Norge og er helt enig i hovedbudskapet ditt. Men med tanke på parts kit er jeg uenig. Det har hvert stor butikk i flere europeiske land, blandt annet Tyskland. Disse settene som selges i tyskland frem til ny våpenlov blir implementert fullt er faktisk enda enklere å bygge fungsjonelle våpen av. Det eneste som ikke følger i et parts kit i Tyskland er selve sluttstykkehode og pipe. Disse settene består ofte av fabrikknye våpendeler og ikke gammle surpluss deler som i USA. Til alle de som ønsker seg et dekovåpen som veggpynt vil jeg anbefale et softgun gevær, mange av disse er ekstremt realistisk utseende og ingen gråsoner MTP. Norsk Lov.
 10. Dette er vel et høringsnotat til den som nå skal tre i kraft 01-10. Eller er det slik at vi vil få slike høringer og modifikasjoner halvårlig fremmover?
 11. Hvor ser du at øvre låskasse (upper) må etterregistreres? Jeg mener jeg leste at de som allerede eide materiell som nå ble reg. pliktig kunne beholde dette uten videre sermoni. Men at det måtte registreres ved salg til tredjepart. Teksten jeg refererer til er denne: Den som 1. april 2020 eier overramme, tønne til revolver, avtagbar låseblokk eller sluttstykke til skytevåpen, som krever tillatelse etter § 4a, kan fortsatt eie og inneha de nevnte våpendeler uten tillatelse fra politiet. Overramme er her å forstå som det vi andre kaller upper. Har det kommet noen nyere tekst?
 12. Sluttstykker er i fritt salg frem til 01/10 og den nyr forskriften.
 13. Oppbevaring av våpen uten vital del utenfor våpenskap er vel nøkkelen her. Poenget er vel at det ikke skal være våpen utenfor våpenskap der man fritt kan kjøpe den manglende delen. Eksempel er en Sauer 200 som henger på veggen i dag uten sluttstykke kan hvermandsen fritt kjøpe sluttstykke til, og med det ha man et opperativt våpen. Om ikke de delene som kan oppbevares i våpenskap for å tilfredstille lovkrav er i fritt salg så er man like langt. Nye regler der sluttstykke blir reg. pliktig avhjelper dette problemet. Reg og merking av magasiner derimot det blir bare meningsløst.
 14. Her har Per sine ord i behold. I forbindelse med diskusjon om hvor mye ammo som kunne medbringes i våre kjøretøy på oppdtag ble det gjort forsøk. 10 kasser med 5,56 ammo ble brent som en simulert kjøretøybrann for å se hvilken fare en slik mengde utgjorde for personell. Forløpet ble at når temperaturen var så høy at amunisjonen i kassene ble omsatt knittret det nærmest som popping av poppkorn. Etter hvert så spratt lokkene opp et etter et men bare med små åpninger. Fragmentene som forlot kassene ble slynget ut med lav hastighet og ikke utover 1.1m fra de brennende kassene, mange artige kunstverk av forvridde hylser. Konklusjonen etter utført test var at begrensningen på mengde som kunne medbringes var den fysiske plassen, da håndvåpenammo ikke er et faremoment. Skrevet på tlf. så det ble knotete men dere forstår budskapet.
 15. Noen som har oversikt over når denne minimumslengden kom.
×
×
 • Create New...