Jump to content
DoctoRoy

Ulveforvaltning og rettsfølelse

Recommended Posts

13 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

En av grunnene til at jeg er for en større og mer robust bestand er at man lettere kan ta ut problem-individer.

Jeg kan for så vidt si meg litt enig. Det mange strir med er at fellingstillatelsene sitter for langt inne, hadde man lettere kunnet ta ut enkeltindivider enn det vi ser i dag tror jeg at mange ville senket skuldrene litt mer. I dag virker det som om noen ønsker å tvinge inn bestanden på noens bekostning, jeg har vondt av mange som driver med dyrehold og beite. Det siste er vel heller ingen nyhet. 

Jeg må også si meg enig i @DoctoRoy sin siste setning, noen har stor grunn til bekymring. Det er også en utfordring med barn som bor tett ved en vei med stor trafikk og høy fart, sikkert en vanligere utfordring enn ulv, begge deler er en utfordring for foreldre som er berørt. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaquero: En del bønder må nok endre næring, det er kjipt for de det gjelder men ikke akkurat noe nytt eller noen nasjonal tragedie. Mange industrijobber er borte pga miljøhensyn, hvor hadde vi vært i dag om vi ikke klarte å ofre en eneste arbeidsplass?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Super XX skrev:

....men man må forholde seg til fakta. Rovdyr utgjør en mindre trussel mot mennesker enn lovlig ervervede skytevåpen. Det er fakta.

Det er fakta, ja vel? Det er gjerne slike fakta en må ty til når en ikke har andre vettuge argumenter å komme med. Bare for ordens skyld. Det befinner seg rundt 1.300.000 stk lovlige våpen i Norge. Sjansen for å bli truffet av lynet er likevel mye større enn sjansen for å bli skadet ved en bevist handling- utført av en annen person med et lovlig ervervet våpen- også fakta, men har har det egentlig med saken å gjøre? Faktisk ingen verdens ting..

Edited by asterix
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stort mer bærekraftig kjøttproduksjon enn utmarksbeite kan en vel knapt tenke seg, så at det er noen miljøgevinst ved å ha noen ulv, i stede for utmarksbeite, er jeg sterkt tvilende til.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er jo saken ganske grei, statsråd skal påse at forvaltningen følger vedtatt politikk. Her gjør han ikke jobben sin, innenfor privat arbeidsliv hadde dette vært grunnlag for oppsigelse.  

 

10,5 yngling påvist i vinter, så må vi huske på at antall påvist ulv er ett minimumstall. det er MINIMUM antall ulver i Norge, og alle som har trappet litt utenfor asfalten vet at det er helt umulig å ha oversikt over samtlige individer.   

Edited by Ei tohi varjata
Fjernet 9 unødvendige linjeskift - Ei tohi varjata
 • Like 1
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grunnen til at jeg skrev det asterix var at "frykt" ble dratt frem som ett argument for redusere stammen. Enkelte "frykter" også lovlig ervervede våpen selv om det, som du skriver, ikke er noen grunn til det. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er neppe våpeneierne som føler frykten for våpen, men det er nok de som er plaget av ulven i hagen som føler "frykten" for disse hybridene..som du harselerer over. - en vet best hvor skoen trykker den som har den på...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Erlend Meyer skrev:
2 timer siden, Jegermeistern skrev:

rådens tema er at rovviltforvaltningen VIL la ulvebestanden vokse ubegrenset

Nå farer du med stråmanns-argumenter, jeg har ikke hørt det fra annet enn NOAH-skrullinger.

 

Du svarte på mitt innlegg, der jeg skrev "vil" med vanlig skrift.

 

Med å utheve "VIL", understreker jeg hva som er "forvaltningen"s hovedsynspunkt: Rovviltstammene skal vokse ubegrenset. Forvaltningen, på alle felt, i snart et år også den ansvarlige minister Ulvestuen, ville ikke tatt ut et eneste rovdyr, hadde det ikke vært for at flertallet på Stortinget har krevd noe annet. Trådens tema er altså at de prøver å felle så få dyr som mulig. Stortingsflertallet er bundet av en "regjeringsavtale" som går mot rovviltforliket. Høyre og Frp gjør i denne saken, som i "pelsdyr-forbudet", det tvert motsatte av det de hevder er deres mening. Slik dobbelt bokholderi skaper neppe særlig mye respekt for styresettet vårt.

 

" - fra annet enn NOAH-skrullinger - "

 

Det trenger ikke være så store motsetninger her. Alle "dyrevenn"- og "verne"-organisasjoner har hatt som et viktig mål å få flest mulig av sine medlemmer inn som saksbehandlere i forvaltningen. Det har de lykkes med.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Asterix: Enten så missforstår du meg, eller så vill du ikke forstå meg. Jeg harselerer ikke med noen. Jeg tror oppriktig at folk er redde for ulv og jeg tror oppriktig at folk er redde for privat lovlig våpeninnehav. Statistisk sett er begge deler en ufornuftig frykt. Mener du at denne frykten skal veie tungt når myndighetene fatter vedtak? "

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, DoctoRoy skrev:

Det oppleves etterhvert som at du har en veldig alternativ virkelighetsoppfatning. 

Denne må du forklare? Hva er feil?

Jeg liker ikke ulv fordi den spiser opp det jeg jakter på, det jeg jakter med og den spiser opp husdyr på utmarksbeite. Den forringer utmarkas verdi for rettighetshavere både med tanke på jakt (utleie og kjøttverdi) og utmarksbeite. Dette er fakta, det skjer. Ergo: Dokumenterbare argumenter for å holde stammen nede. Jeg kan være redd den og bruke det som argument, men det vil i så fall være et "følelsesargument".

I 2016 sendte Miljødirektoratet ut høringsforslag om og åpne for jakt på måltrost og svarttrost. Bestandene er store og tåler å bli jaktet på. Massiv respons fra NOF som følte at dette ble feil. Det ble aldri åpnet for jakt pga disse "følelsene"  

Mini14 forbudet kjenner vi vell alle til. Det er ikke et gjennomarbeidet og godt faglig begrunnet vedtak akkurat. Er du uenig i det?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2.1.2019 den 17.21, asterix skrev:

Det er gjerne slike fakta en må ty til når en ikke har andre vettuge argumenter å komme med.

 

Ser egentlig hva Super XX prøver å si her, og er strengt tatt enig i "grunnprinsippet". Ja, frykten kan være hvor reell som helst - men å bruke det som argument? Vi ser jo helt tydelig hva som dukker opp som motargumenter, og det er ikke spesielt seriøse greiene. Folk blir latterliggjort, rødhette trekkes frem i debatten, og ikke minst er det jo steike enkelt å trekke frem alt mulig annet folk er redd for, uansett om det er rasjonell frykt eller ikke. Kommer man egentlig noen vei med å argumentere med frykt som bakgrunn for å redusere bestanden, eller ta ut enkeltindivider/flokker? Har sett en del innslag i media der man intervjuer folk som snakker om hvor redd de er for ulven, og at de ikke lenger tør å gå i marka, ikke tør slippe ungene ut alene osv. Og hver eneste gang virker det som om journalistene klarer å få dette over i en latterliggjøring av bygdefolk. Eller så intervjuer man en eller annen fjomp som  Jeg tror det finnes såpass mange gyldige og faglig sterke argumenter for å ha en aktiv forvaltning av denne ulvestammen (vedtakene i ulveforliket, ikke minst), som har betydelig mer gjennomslagskraft enn denne frykten for ulven. 

 

 

Edited by Jibrag
Strøk ut en setning der jeg sannsynligvis hadde et eller annet godt poeng, men aldri klarte å fullføre... ærlig sak...
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne tråden handler om forvaltningen av den norske delen av DEN UTSATTE (!) skandinaviske filialbestanden av den norlige halvkules mest vellykkede rovdyr. Den skal gå fritt, og bestanden skal vokse tilnærmet eksponensielt på norsk side. (2) Dette er altså pga. et "folkekrav" et "flertall" vil ha ulv. Dessverre blir det ikke noe flertall, hvis spørsmålet er om de vil ha ulv i sitt nærområde, da blir det omtrent likt, 38 % mot, 37 % for (fant ikke artikkelen). Norge er ikke forpliktet til å ha ulv, i følge Bern-konvensjonen (hadde ikke ulv da vi tiltrådte), og om vi var, ville både Bern-forpliktelsene og Stortingets vedtak om 4-6 ynglinger kunne oppfylles vha. dyreparkene (Bern skiller ikke mellom in situ og ex situ). Men man lar filialbestanden av innavlet ulv ( -ehybrider (?)) vokse pga. et "folkekrav", framskaffet ved uforpliktende meningsmålinger.

 

Da er det interessant å se på et annet felt, der meningsmålingene viser minst 70 % mot, og skadevirkningene er meget godt dokumentert. Nemlig privat oppskyting av fyrverkeri, for det meste gjort av folk i sterk alkoholrus (og brukt som "rakettvåpen" mot politiet!). Forbudet mot pinneraketter har redusert antall branner, men ikke antallet alvorlige øyeskader. Men her vil politikerne ikke gjøre noe:

 

https://www.nrk.no/finnmark/_-krutt-er-ment-a-brukes-i_krig_-ikke-av-unge-mennesker-som-er-pavirket-av-alkohol-1.14365192

 

Man kan muligens produsere ulvetilhengere ved å vise bilder av søte ulvevalper med nydelige øyne. Men jeg tror ikke øye-bildene i denne artikkelen gir særlig flere tilhengere av villoppskyting av fyrverkeri.

 

 

1: Fortellingen om "de 3 innvandrende ulvene" er romantisk, men i et kritisk lys er sannsynligheten for utvandring fra Karelen, i en periode da ulvebestanden der var historisk lav, opp gjennom Finland, og ned gjennom reinbeitedistriktene i Sverige, der det var fri jakt på ulv, og at ulven "tilfeldigvis" endte opp i akkurat det området "Prosjekt Varg" hadde utpekt, mindre enn 1 til 1 million.

 

2: På svensk side er bestanden omtrent mettet. Byttedyrbestandene går ned, valpetallene går ned, og flere ulver dør i revirkamper, eller i kamp med elger som ikke vil bli middag.

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men fortsatt har vi problemstillingen med "holdbare argumenter" og hva som alt for lett kan latterliggjøres og avfeies. Utsetting kan ikke bevises, ei heller motbevises. Det kan sannsynliggjøres at en naturlig innvandring er lite sannsynlig, og det kan påpekes at sammentreffene med hva som var planlagt i "Prosjekt Varg" og det som faktisk skjedde, er litt vel store. Men det kan også sannsynliggjøres at ulv er i stand til å vandre slike avstander, og selv nå ser vi jo at de områdene som Prosjekt Varg hadde utpekt er rimelig sammenfallende med de områdene som nå har den tetteste utbredelsen av ulv. Det samme gjelder også påstanden om hybridisering med hund - det er to kjente tilfeller av dette hvor man mener å ha tatt ut alle valpene i kullet. Etterkommere etter slike parringer skal være mulig å påvise genetisk, og selv om jeg har liten tro på objektivitet blant norske ulveforskere har jeg liten tro på at de driver med direkte juks. 

 

Når det gjelder bestemmelsene i Bern-konvensjonen, så er de selvsagt skrevet slik at det er mulig å tolke disse, men sekretæriatet til konvensjonen har flere ganger blitt utfordret på tolkning og har på langt nær vært så bastante (sjokkerende nok...) som den tolkningen visse vernegrupperinger ønsker å bruke. De har i allefall vært helt klar på at hvert land ikke er pålagt å ha egne levedyktige bestander av alle dyr, men skal "bidra til". De har også sagt i rimelig klartekst at fellinger for å avverge skade (på beitedyr, eiendom, økonomiske interesser osv) ikke nødvendigvis trenger å tolkes spesielt strengt. 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan ikke myndighetene skyte ned ulvebestanden i all stillhet, men allikevell fortsette å produsere bestand anslag og bestandsmål ? 

 

Ingen av ulvens venner kommer til å merke at den er borte. 🤣 

 

🤡

 • Like 3
 • Haha 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 18.12.2018 den 8.26, Chiefen.v-2 skrev:

Venstre har stort sett mistet kontakten med det aller meste. Desverre har de pga et utdatert valgsystem endt opp med makt.

De har endt opp med makt fordi noen større partier lar dem få det ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Gammal medisin" for å beholde god livskvalitet, inntektsgivende bufè og "nok" rovvilt:

Gårdbrukere og fangstmenn (kulturbærerne) avlivet rovvilt når populasjonen ble for stor, og skade ble forvoldt. Ferdig snakka. Dette har faktisk fungert inntil for noen tid tilbake. Litt spøkefullt sagt i tiden før oppfatningen av at kjøtt kom ferdig i isopor og plast, og Caffè latte ble på moten. Og før miljøvernere med skylapper startet å kjempe for særinteresser. Kulturbærerne gjorde en god jobb.

 

Denne medisinen er nok utgått på dato, og vi har fått ny (av regjeringen). Men pussig nok: Nå må man ha fellingstillatelse på rovvilt som gjør skade, og innen denne er saksbehandlet, så er jo rovviltet dagevis unna…hadde noe for seg å umiddelbart ta ut rovviltet – vanskelig å være uenig i dèt? Vel..apropos gammal medisin...?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi sier gjerne at det er det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse i forskjellige saker men i saker som angår å berge bufe mot rovdyr så er det snudd helt på hode. Da risikerer en uthenging i (a)sosiale medier med hærverk og drapstrusler både mot seg selv og avkom. De som fremdeles påstår at mennesket er godt på bunnen a) følger ikke med, b) er helt hjernevasket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, BC.Airn skrev:

Gårdbrukere og fangstmenn (kulturbærerne) avlivet rovvilt når populasjonen ble for stor, og skade ble forvoldt. Ferdig snakka. Dette har faktisk fungert inntil for noen tid tilbake.

 

En hører jo rimelig(!) ofte argumentet om at det er "bare å gjete dyra som før i tida". Men som du sier, gjeting før i tida handlet både om å passe på dyra, og å passe på når rovviltet var tilstede. Gjeterguttene som satt på steinutspring oppi lia og banka inn initialer og årstall var den tids "viltkamera". Ble dyra uroa av rovvilt, løp de ned til bygda og varsla skyteføre menn, og saken ble håndtert. 

 

I dag sitter gjeterguttene på skolebenken og mistrives og degenereres, mens de rovdyra som sanker ekstra protein i beiteområdene får fortrinn over sine artsbrødre... 

Og gjetersteinene gror ned... 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, DoctoRoy skrev:

Vi sier gjerne at det er det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse i forskjellige saker men i saker som angår å berge bufe mot rovdyr så er det snudd helt på hode. Da risikerer en uthenging i (a)sosiale medier med hærverk og drapstrusler både mot seg selv og avkom. 

Den risikoen løper man både som motstander og forkjemper for ulv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dersom man er for å regulere ulvebestanden til et bærekraftig nivå blir en automatisk stemplet som "ulvemotstander" - noe som i de langt fleste tilfeller ikke er riktig. En er ikke motstander av dette eller hint fordi om man hevder at bærekraft som ivaretar flere sider av en sak er den rette veien å gå. Overpopulering av ulv er ikke bærekraftig - man trenger ikke være ulvemotstander for å hevde det. I mitt fylke - Sogn og Fjordane - er det kun sporadiske forekomster av ulv og da i form av individer som er på vandring. Vi ligger utenfor de områdene som er bestemt å skulle huse ulv så en når et eksemplar dukker opp her så er det som oftest en kort visitt og undersøkelse på Veterinærinstituttet i etterkant. Da har vi et lavt konfliktnivå på det ene rovdyret og litt høyere på jerv. Det burde være i myndighetenes (Regjeringens) interesse å åpne for regulering av ulvetallet innenfor ulvesonen istedet for å skjule seg bak Bernkonvensjonen og kreativ tolkning  av både den og andre avtaler. Nå satser nok Erna og Co på at velgerne har samme politiske hukommelse som de selv og at dette er glemt når de skal gjøre sine hoser grønne for gjenvalg om to og et halvt år. De vil bli overrasket over hvor god hukommelse velgerne har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden, DoctoRoy skrev:

Nå satser nok Erna og Co på at velgerne har samme politiske hukommelse som de selv og at dette er glemt når de skal gjøre sine hoser grønne for gjenvalg om to og et halvt år.

 

Men det er jo ikke sikkert at vi trenger å vente så lenge på politiske endringer, Erna&Co holder jo på å utvide staben, og det er vel allerede andre profilerte saker som er trukket frem som viktige forhandlingskort... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden, DoctoRoy skrev:

Nå satser nok Erna og Co på at velgerne har samme politiske hukommelse som de selv og at dette er glemt når de skal gjøre sine hoser grønne for gjenvalg om to og et halvt år. De vil bli overrasket over hvor god hukommelse velgerne har.

Jeg tror det er svært få personer i dette landet som ser på de politiske partienes rovviltpolitikk først når de avgir sin stemme. Hva slags betydning (totalt sett) tror du det vil få for regjeringspartiene?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja si det?

At det vil bli et veldig interessant kommune og fylkestingsvalg er det liten grunn til å tvile på.

For stortingsvalget tviler jeg på at det vil bli noen voldsomme endringer, folk stemmer det de alltid har gjort. Men har jo et håp om at folk slutte stemme på 4%-partiene som bidrar fint lite til annet en støy og uro. Tenk om vi kunne gjort som svenskene og hatt en reell sperregrense!

 

En joker er SP, jeg oppfatter at stadig flere oppfatter de som et parti de vill stemme på,  men for mange av de jeg prater og diskuterer politikk med er det et dilemma at en stemme på Senterpartiet også "en stemme på AP".

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

dilemma at en stemme på Senterpartiet også "en stemme på AP".

Nettopp! Er forøvrig tvilende til hva slags gjennomslag SP får for sin rovviltpolitikk (og distriktspolitikk) dersom de danner regjering med AP. Det blir vel som med FRP i regjering og bompenger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Cruiser skrev:

Jeg tror det er svært få personer i dette landet som ser på de politiske partienes rovviltpolitikk først når de avgir sin stemme. Hva slags betydning (totalt sett) tror du det vil få for regjeringspartiene?

En trenger ikke være cand. polit. for å forstå det. Når negative konsekvenser treffer skuffede velgere så velger de annerledes ved neste anledning. Et dagens regjeringspartier skulle være noe unntak fra det tviler jeg på.                      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men for å velge annerledes må det finnes tilfredsstillende alternativer, eller i det minste et alternativ man føler man kan leve med. Jeg stemte på et av regjeringspartiene ved forrige stortingsvalg. Jeg syntes ikke de har fått til all verden, men ser heller ingen alternativer i det politiske landskapet.. ganske bedritent egentlig.

Edited by Cruiser

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

For stortingsvalget tviler jeg på at det vil bli noen voldsomme endringer, folk stemmer det de alltid har gjort. Men har jo et håp om at folk slutte stemme på 4%-partiene som bidrar fint lite til annet en støy og uro. Tenk om vi kunne gjort som svenskene og hatt en reell sperregrense!

 

Dette tror jeg er en tankefeil. Jeg har mer tro på mindre partier enn på større partier. Så jeg vil gå motsatt vei. En stemmer er en stemme verdt, bort med utjevningsmandater og vektig av stemmer ut i fra befolkningstetthet. Reduser antall stortingspolitikere til 100 personer (sparer 69 årslønninger og bringer prosentregning til folket ;-)

1 % oppslutning i folket gir ett mandat på tinget. Det gir flere stortingspartier og mer spredning av makt, ergo mer demokrati. 

Innfør åremål på tinget, ingen kan inneha politiske verv i mer enn 10 år. Fjern lønn for politisk arbeid. Alle politikere må lønnes av partiet sitt, som igjen må leve av partimedlemmer. Fjern partistøtte. Fjern pressestøtte. Selg NRK. Innfør MVA på medier på lik linje med andre tjenesteytende næringer osv osv osv.

 

Nå har politikerne gått fra å tjene folket til å herske over folket. Trenden må snus, og det gjør ikke de store partiene frivillig...

 

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Cruiser skrev:

Men for å velge annerledes må det finnes tilfredsstillende alternativer, eller i det minste et alternativ man føler man kan leve med.

En begrunnelse for å stemme annerledes er å "straffe" og da definerer man det man så stemmer på som et "greit nok alternativ". Å påføre folk frustrasjon og maktesløshet er et dårlig middel for fremtidig støtte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timer siden, DoctoRoy skrev:

En begrunnelse for å stemme annerledes er å "straffe" og da definerer man det man så stemmer på som et "greit nok alternativ". Å påføre folk frustrasjon og maktesløshet er et dårlig middel for fremtidig støtte.

Vel, jeg er nok litt mer problematisk skrudd sammen enn som så 🙂 Å stemme på et parti som står for en politikk jeg ikke støtter, for å straffe, ville nok i større grad ha ført til at jeg på sikt syntes jeg hadde straffet meg selv. Forresten, hvilket parti eller hvilken regjering påfører ikke folk frustrasjon og maktesløshet? Alt er jo bare et sammensurium av kompromisser i politikken. Alle de store partiene nå til dags må drasse med seg små (dritt)partier med marginal oppslutning for å få flertall. De små får alltid trumfet igjennom noe politikk nesten ingen vil ha fordi de store gjerne spiser kameler for å holde i roret. Jeg syntes noen ganger måten dette landet styres på er ganske udemokratisk og uforutsigbar.

Edited by Cruiser
 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg føler med de som opplever ulvenærvær som en belastning:

De føler seg sikkert "rævkjørt" av storsamfunnet. Ikke bare fra norske politikere, men også Brussel blander seg inn i nordisk viltforvaltning. Når det gjelder rovdyr, ulv i dette tilfellet, så er de ute etter proteinkilder. Det er mye protein i tettbebyggelser og gårder som ligger avsides. Eks. Katter - hunder - sauer - menneskebarn smaker sikkert også godt. Dersom en ulv fatter interesse for nevnte bosteder ved flere anledninger så er det faktisk en utfordring (potensiell fare). Ulven jeg nevnte i innlegget lenger opp i tråden, og som avla en bonde flere besøk gjør ikke det for de den finner traktorer og annet ikke spiselig interessant. Begrepet problemindivider bør en kanskje utvide eller vurdere på nytt. Ulven er først og fremst et problem for de som har dette i fanget. I byene er de flinke til å sikre beboerne for ulike utfordringer fra naturen eller fra trafikk. enveiskjøringer - fartsdumper - innkjøring forbudt osv. I byene fjerner de glatt arbeidsplasser og annet sjenerende for å bedre miljøet/psykososialt for de som er berørt. Støyende skytebaner som aktiverer ekle dyremordere og våpengale folk  bør legges ned, sjenerende og provoserende saker som må bort der folk hører og ser. Ulveberørte for ikke ta grep om sine  belastninger. Rettferdigheten og makten tilhører det uberørte og uvitende flertallstyranniet. 

Edited by Vaquero
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare luret på en ting. Føler du og med de som føler frykt for at private eier våpen? Eller de som føler at alle skytebaner er støyforurensning og unødig bruk av areal som kunne vært brukt til turgåring? 

Bare lurer, for de menneskene finnes også. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@høggern, nei. Lovlig våpeneierskap er godt utbredt i Norge og med lange tradisjoner. Trusselen fra disse våpeneierne finner ikke fornuftige argumenter for å avvikle dette. Turterreng har vi nok av i landet, vi har mye plass. Det handler om toleranse for andres seriøse aktiviteter, lovlige våpeneiere poserer ikke eller ferdes på en måte for å skape usikkerhet hos andre. Ulv har vi ikke så veldig mye av, men den har allerede i sitt korte inntog skapt en del unødig konflikt og påført andre stor skade. Jeg er ikke tilhenger av å utrydde all ulv, jeg mener at fellingstillatelser bør sitte noe løsere enn det den gjør i dag. 

Jeg har aldri sett en fotballkamp i mitt liv, jeg er positiv til sporten tross alle som jeg kjenner med påførte skader. For ikke å snakke om kostnadene for samfunnet med sykemeldinger og helseoppfølging fra det offentlige :lol: Det er en risiko med nesten alt, det må vi ha råd til. I disse sårbare tider (klima og mye annet) er jeg motstander av å bygge ut matjord og avvikle kjøttprodusenter som er spredt utover landsbygda vår. 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvordan kan du si at en frykt er gyldig og en annen frykt ikke er det? 

 

Må bare minne om at det største massedrap/terrorhandling på norsk jord i manns minne er gjort med lovlige registrerte skytevåpen. 

 

Det gjør at om du vil anerkjenne frykt for å bli spist/skadet av ulv om du er et menneske (såvidt jeg vet er ingen drept av ulv i Norge på over 200 år) men samtidig ikke vil anerkjenne frykt for våpen, så er det muligens noe man kan kalle inkonsekvent. ;)

 

Vi er på et forum for skyttere og jegere. Det vil si at de fleste vil avfeie frykt for private skytevåpen som bare tull eller overdrivelser. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, høggern skrev:

Det gjør at om du vil anerkjenne frykt for å bli spist/skadet av ulv om du er et menneske (såvidt jeg vet er ingen drept av ulv i Norge på over 200 år) men samtidig ikke vil anerkjenne frykt for våpen, så er det muligens noe man kan kalle inkonsekvent. ;)

Nå har det knapt vært ulv i Norge de siste 200 årene- så det kan muligens være en av årsakene? De få ulvene som har vært i Norge fra rundt 1800 og frem til ca 1980 var vel også såpass redd for mennesker at de holdt seg langt unna folk- værre er det vel ikke. De fryktet menneskene. At folk som har ulven i hagen føler frykt for den ser jeg som helt naturlig- frykt for å finne hunden sin drept, frykt for husdyrene sine osv. Selv har jeg en viss frykt for løshunder av enkelte raser- selv om jeg er en voksen kar på nærmere 190 cm, og har hund selv. Kanskje nettopp derfor. Jeg har sett villdyret i min egen Beagle på knappe 14 Kg- og den som møter ett 3-4 ganger stort "villdyr" av samme rase- og ikke føler frykt- er etter mitt hode rimelig tett i pappen. Slik kan det gå om en ikke forstår at hundrasen kan være farlige- og denne var tam: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/rovaA/dyrepasser-drept-av-ulv-arbeidstilsynet-krever-tiltale

Edited by asterix
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, høggern skrev:

Må bare minne om at det største massedrap/terrorhandling på norsk jord i manns minne er gjort med lovlige registrerte skytevåpen. 

 

Disse våpnene ble ervervet på uriktig grunnlag, og dermed var de ikke lovlige ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frykt for ulv som lusker rundt sandkasse kan vel ikke sammenlignes med angst for at mange har våpen; det må vel heller bli å sammenligne med frykt for den varebilen med sotede vinduer som sirkler rundt barneskolen..

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muligheten for å forulykke for  ULV - BJØRN - TERROR (i Europa) - LYNNEDSLAG - METEOR, er mikroskopiske. Sannsynligheten for at noen skades av våpen ( lovlige eller  ulovlige) i feil hender er større enn å bli utsatt for ulveangrep. @asterix har et poeng når vi snakker om dagens ulvebestand. Jeg tror at dagens ulvebestand  i Norge er potensielt farligere enn før. Jeg har snakket med folk som har hatt dem på gårdsplassen, ulven oppsøkte en Rottweiler som sto på menyen, det ble heldigvis ikke noe av. Denne familien hadde også små barn i hagen, riktignok ikke under selve ulvebesøket. Hadde jeg vært disse ville jeg si at dette var utenfor min komfortsone. 

 

Jeg tror også at en alt for stram fellingstillatelse medfører ulovlige fellinger og dårligere oversikt over hva som skjer. Noen folk på bygda sier lite. 

Edited by Vaquero

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Wintel skrev:

 

Disse våpnene ble ervervet på uriktig grunnlag, og dermed var de ikke lovlige ...

Nå prøver du å vri på dette. Våpnene var lovlig ervervet. At de ble brukt til noe annet er så, men de var fortsatt ervervet etter lover og regler. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, asterix skrev:

Nå har det knapt vært ulv i Norge de siste 200 årene- så det kan muligens være en av årsakene? De få ulvene som har vært i Norge fra rundt 1800 og frem til ca 1980 var vel også såpass redd for mennesker at de holdt seg langt unna folk- værre er det vel ikke.

Det har da vært ulv i såpass store mengder i bla Finnmark frem til etter andre verdenskrig at det ble organisert jakt etter de i relativt stor skala. 

 

Edited by høggern

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, høggern skrev:

Det har da vært ulv i såpass store mengder i bla Finnmark frem til etter andre verdenskrig at det ble organisert jakt etter de i relativt stor skala. 

Det stemmer det. Jeg er så heldig at jeg ble godt kjent med Hans G. Lund, bedre kjent som skolesjef på Little Norway (den norske flyskolen i Canada under krigen). I en lengre samtale fortalte han meg om stor ulvejakt på Finnmarksvidda hvor han fløy jegere og deltok under selve jakta. De jaktet med fly. Det ble benyttet det kjente tyske OP-flyet som Fieseler Storch Fi 156, en sakte-flyvende flott legende hvor de i dette tilfellet hadde ski som understell. Dette var opp mot 1950 tallet hvor også ulven ble offisielt utryddet på vidda. Den gangen var også dette med utryddelse selve målet, de klarte det. 

 

Se side 22 i linken:

http://flyblader.com/onewebmedia/Nr 10 Storch.pdf

ca. 20 år før Ola Elvestuen ble født9_9

 

Edited by Vaquero

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi er mange som setter pris på å ferdes utenfor asfalten. Vi finner det prisverdig at det finnes jordbrukere som holder jorda og utmarka i hevd, og får sin inntekt herifra. I trygghet.

Det kommer jegere, turgåere, hyttefolk og flere til gode.

 

Tenk om situasjonen kunne vært at bjønn umiddelbart ble tatt ut når den slo sau? Om våk og ørn som tok høns og annet ble tatt ut med èn gang? Likeså med ulv som tuslet rundt på gårdsplassene.

Når rovvilt opptrer slik, så er det for mange av de, ganske enkelt. Da fikk man tatt ut "avvikerne", jamfør skabbreven omtalt i media, ulven inne på tunet osb. 

 

Om vi får en slik lovgivning, så er det kanskje ikke så ille? Kanskje det til og med kunne blitt til det bedre? Så kunne man rapportert hva som er avlivet etterpå.

Presiseres at jeg ikke mener vi skal gjøre slik i dag, jeg forholder meg selvsagt til lovens bokstav, så det er sagt. Men ser poenget? 

 

Flere burde hatt en prat med de mange som lever tett på disse rovdyra. Tror det kunne gitt mange en nødvendig innsikt i andre menneskers liv.

Det er dessverre litt for enkelt å "mene noe" bak en PC, og uten inngående kjennskap.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutter siden, BC.Airn skrev:

Flere burde hatt en prat med de mange som lever tett på disse rovdyra. Tror det kunne gitt mange en nødvendig innsikt i andre menneskers liv.

Det er dessverre litt for enkelt å "mene noe" bak en PC, og uten inngående kjennskap.

Enn hva om man mener noe du er uenig med samtidig som man bor laaaangt fra by, i områder hvor det faktisk finnes ulv bjørn og andre rovdyr, og tilogmed har økonomiske interesser innen jordbruk med beitedyr som går ute? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutter siden, høggern skrev:

Enn hva om man mener noe du er uenig med samtidig som man bor laaaangt fra by, i områder hvor det faktisk finnes ulv bjørn og andre rovdyr, og tilogmed har økonomiske interesser innen jordbruk med beitedyr som går ute? ;)

At disse finnes er ikke umulig, det finnes eksempler på alt som ikke er representativt for helheten. Jeg er selv ikke bonde og på den måten inhabil i spørsmålet. Jeg er kritisk til økt ulvebestand på bekostning av en tradisjonell næring hvor små familiegårder får det til å gå noenlunde rundt. Beitedyr er bra for landskapet vi jakter og ferdes i. Jeg er ikke for utryddelse av ulv, hvis det kan unngås.  Hva jeg mener er ubetydelig i det store bilde. @høggern jeg leser at du er kritisk til de som mener noe, hva mener du selv om ulveforvaltning og om de som negativt blir berørt?

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei folk må få mene hva de vil. 

Men jeg ser tendenser til å finne fram  stereotypier om man blir motsagt i ulvedebatter. 

Ser og tendenser til mildt sagt haltende argumentasjon og en smule inkonsekvente vurderinger innimellom. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser du bare tendenser til hva som skjer i debatter og at folk får mene det de vil men at du selv ikke har noen mening?

Share this post


Link to post
Share on other sites

En artig observasjon er at en god del av de som synes ulv er det beste siden oppskjært brød og bønder/jegere/folksomikkeboriby/desomerkritisketilrovdypolitikkensomføreser også er veldig opprørt over at landet gror ned, alt for få som produserer økologisk mat,  hus som står tomme og at det er så langt til butikken når de er på besøk hos tante å landet.

 

Snodige greier.

 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Der peker du på en annen trend som uansett vil utradere mye av næringen som er mest plaget av rovdyr. Trenden går fra bygd til by, Sverige ser ut til å ligge ca 20 år foran oss.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Trenden går fra bygd til by,

 

Gjør den? Jeg har inntrykk av at det som er mest attraktivt som bosted her i Trøndelag, er småbrukene... Jeg tror vel egentlig mange ønsker seg ut av byen, men kanskje opplever at de ikke har anledning til det. Men det er kanskje en tendens som jeg merker bedre ettersom jeg tross alt bor rimelig "sentralt" til å bo på bygda (ei mil fra byen og tre dagligvarebutikker innenfor 3 km i tre himmelretninger) 

 

Kanskje en trend fra "utkant" til "innkant", for å introdusere et nytt uttrykk..? 

 

Edited by Jibrag

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enkelte lokale variasjoner er det nok men trenden er at landskapet gror igjen og gårdsbruk legges ned. Det ser ut til å øke samtidig som avstanden mellom de med beslutningsmyndighet og befolkningen øker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...