Jump to content

Støpte blykuler i flaskehalspatroner


Recommended Posts

Jeg har nå, i ett års tid, syslet med å støpe mine egne blykuler. Bakgrunnen for at jeg begynte med denne virksomheten var rett og slett nyskjerrighet. Jeg er blant de som faktisk liker å pusle litt på laderommet, og prøve nye ting. 

De fleste som driver med kulestøping, er nok håndvåpenskyttere som bruker store mengder kuler, eller rifleskyttere med rifler i klassiske kalibre fra de dager «støpte blykuler» het bare «kuler». Men man kan altså bruke støpte blykuler til ordinære flaskehalspatroner også, hvis man skulle ønske det. Jeg har støpt og ladet til .223 rem, .308 win og .30-06. Ettersom man da typisk benytter ladninger som ligger utenfor patronenes vanlige arbeidstrykk, må man tenke litt annerledes f.eks når det gjelder kruttvalg. Ved selve ladeprosessen må man også ta noen ekstra hensyn, for å unngå kvelstelser av myke kuler. Videre er selve ladningsutviklingen utfordrende på et helt annet nivå, enn å utvikle ladninger med matchkuler fra fabrikken.

 

Da jeg startet med dette, hadde jeg i utgangspunktet lite bakgrunnsopplysninger, og visste ikke hva jeg kunne forvente av resultater. Spesielt var det vanskelig å få en klar forestilling hva slags presisjon som var oppnåelig. Folk skrev gjerne at de fikk «purdy deecent groops», eller postet bilder av fine samligner- på 25 yards. 

Bøker ble innkjøpt; så også utstyr (bliligste sort, fra Lee)- og nettfora ble saumfart. Nå, etter ett år med støping, lading og skyting, er jeg langt fra noen ekspert. Men jeg har da trukket noen erfaringer. Og jeg tenkte jeg kunne skrive litt om det i denne tråden, i tilfelle noen andre skulle interessere seg for dette. Videre håper jeg å kunne lokke noen erfaringer ut av dere som har drevet mye med dette. Kommentarer og innspill er hjertelig velkommen!

 

Jeg  kommer til å oppgi endel konkrete ladedata i denne tråden. Her gjelder voksenregler. HVis du ikke kan gjøre en selvstendig rimelighetsvurdering av ladedata jeg oppgir, bør du ikke bruke dem.

6DE6BD87-D8AC-408E-9C7C-876C77061EE2.jpeg

 • Like 12
Link to post
Share on other sites
 • Replies 408
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg har nå, i ett års tid, syslet med å støpe mine egne blykuler. Bakgrunnen for at jeg begynte med denne virksomheten var rett og slett nyskjerrighet. Jeg er blant de som faktisk liker å pusle litt p

Liten oppdatering fra dagens tur. Har ladet opp flere ladninger med n120. Tok med en ladning med 312-160 for å se om den ville gå.  Alle kulene har GC og en runde med fluoriserende grønn pulverla

Liten ekspansjon/penetrasjonstest igår. Kula er MP-BLK-GC. Støpt i kulefangerbly BHN~12 , 213grs. Pulverlakkert, sizet .310. Skutt i S&L 30-06 med 41grs N150. Utgangsfart 630m/s fra 52cm pipe. Ene

Posted Images

Noen ord om krutt, trykk og fart. 

For  blykuler, som andre gjenstander, gjelder at de kan endre form når de utsettes for ytre krefter, for så å gjenvinne sin opprinnelige form når de ytre kreftene blir borte. Hvis de ytre kreftene overstiger en viss terskelverdi, blir formendringen permanent; terskelen for «elastisk deformasjon» blir overskredet, og man får «plastisk deformasjon». Du kan tenke deg en porsjon med jordbærgele, i møte med en teskje med ulike grader av kraft.

 

En sentral tese i Richard Lees «modern reloading», er at optimal presisjon med støpte blykuler oppnåes i trykkområdet som ligger like under terskelen for «plastisk deformasjon», dvs i trykkområdet hvor kulen endrer form som respons på trykket, uten å bli permanent deformert. Vi oppnår da fenomenet «obturasjon», hvor kula stukes til godt inngrep i riflingen med god gasstetning. Hvis trykket overstiger denne terskelen, går presisjonen rett vest. Den praktiske følgen av dette er at du, ved ladningsutvikling fra lavt nivå, vil oppleve gradvis bedret presisjon til den plutselig blir dårligere. Mine observasjoner passer godt med dette mønsteret.

 

Hvilket «trykkvindu» som kan forventes å gi best presisjon, avhenger av legeringens hardhet. Hardere legering ->høyere trykkpreferanse. Jeg har valgt å bruke en relativt hard legering; luftkjølte kuler BHN 20-22, vannherdede kuler BHN26-28. Selv med disse relativt harde kulene,  ligger ladningene på rundt halvparten av trykkstandard for patronen (bedømt utfra ladetabellene til Lyman). 

 

Får å oppnå en reproduserbar og konsistent kruttforbrenning under slike lavtrykksbetingelser, må man gjerne gripe til betydlig raskere krutt enn vanlig i flaskehalspatronene. Krutt som ofte egner seg er rasktbrennende, ekstruderte singelbase stavkrutt. Men her finnes unntak. Den beste kilden til ladedata, er Lymans «Cast bullet handbook». Kjøp den, hvis du skal drive med dette. Jeg har jobbet mest med IMR 4198, og har hatt gode erfaringer med det i både .223, .308 og .30-06. Men hvis man leser Lymans eminente bok, er det en kruttsort som går igjen i flaskehalskalibrene som kruttet med potensielt best presisjon: A5744. Accurate- krutt er jo ikke akkurat tilgjengelig i Norge. Men; accurate er først og fremst en kruttdistributør. Selve kruttene har vært produsert i Sør-Afrika, Israel, Tjekkia, Belgia- og nå USA/Canada. I den Tjekkiske perioden, ble det produsert av Explosia- som fremgår av bildet under, som jeg sakset fra Robsoft. Jeg har jobbet noe med Lovex D060, men har litt liten datamengde foreløpig. Men det fungerer fint med A5744- data, i det lavtrykksområdet vi snakker om her.

72A7CB16-8017-4B7F-A6E6-DF745DA74729.jpeg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Vet ikke om det er nødvendig å teoretisere/problematisere dette med kruttvalg så mye. Har støpt mye blykuler til 30-30 Win, .308 Win og .416 Taylor, alle såkalte flaskehylser. 

 

Til 170 grain GC kuler i 30-30 Win brukte jeg H335 og Vv N135 krutt, til .308 Win med samme kula brukte jeg Norma 202 og Vv N140 og til 350 grain GC blykuler til .416 Taylor med Norma 201. 

Velger derfor krutt som gjerne er litt mer rasktbrennende enn jeg ville gjort med tilsvarende mantlede kuler, men ønsker ikke raskt krutt som gir veldig liten hylsefylling. Hardheten på mine blykuler ligger gjerne mellom 15-20 BHN. 

 

Har skrevet endel om blykuler og .416 Taylor her og noen sider framover:

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=21&t=138092&start=260

Edited by Morgan Cane
 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Det er mulig å oppnå virkelig god presisjon med blykuler, ingen tvil. Det krever systematisk jobbing og/eller flaks.

 

Jeg bruker blykuler for tiden bare i 375hh, en 270grains kule med gc. N133krutt (fordi jeg hadde en kilo) og 1grains dacron. Litt under 600m/s og ok presisjon til mitt formål (trene stående og fra sticks på selvanviser).

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

I .308win har jeg jobbet mest med c309-180-R (c= gascheck-design, 309 kulediameter, 180 grs, R= rund nese), med hornady gaschecks, og Lee liquid alox (LLA) smøring. I min legering slipper tanga kuler på .311. Jeg sizer de til .309 (har også forsøkt .311, ingen spesielle fordeler i mitt våpen). Vannherdede kuler (bhn 26-28) har gitt mest konsistente resultater. Friflukt 0.Samlingen under er skutt liggende på 100 meter, med anlegg på en sekk. Dette er jo ikke matchkulepresisjon, med «sub-snusboks» er egentlig bedre enn jeg hadde forventet at jeg kunne klare med utstyr av enkleste sort, og nokså moderat innsats egentlig.

Når jeg skal sette kulene, bruker jeg en universal ekspansjonsdie fra Lee, som lager en liten traktform i hylsemunningen (bilde under). Dette bidrar til at kulas bæreflate ikke kvestes nå kula skal settes. Jeg har lurt på om denne «trakten» bør reverseres med en krymp, eller om den heller skal få være der. Min erfaring er at presijonen i 308 og 30-06 blir bedre uten krymp, mens 223 faktisk profitterer på at man krymper etter «flaring» og kuleisetting. Forøvrig den eneste situasjonen hvor jeg har fått presisjonsgevinst av krymp!

AA0D6770-53E0-4181-B694-85694CEB3AAA.png

DD9DC205-DC27-4FA4-B9F5-74759F3D70B3.jpeg

Link to post
Share on other sites

En typisk «egnet» patron for støpte kuler har lang hylsehals, relativt moderat hylsevolum ift kaliber, og gjerne grovt kaliber. .223rem bommer på de fleste av disse typiske kriteriene. Forventningene var derfor lave. Våpenet her er en Baikal kombi, en tung og klumpete sak hvis betydelige vekt faktisk overskrides av avtrekksvekten. Avtrekksvekten har jeg aldri fått målt, fiskevekta mi stanser på 5kg. På toppen en gammel «fontaine» 4x32, som lå i bunnen av en kasse på gutterommet. En skikkelig snobbebørse, altså. Presisjonspotensialet med mantlede er faktisk riktig bra, men ikke så lett å få til å blomstre, kan du si. Her ble det mye prøving og feiling med ymse kruttsorter og ladninger (imr PB, N32c, d060). Men luftkjølte kuler bhn 20-22, LLA smøring, 12grs imr4198, 0 friflukt og «factory crimp» gir faktisk konsistente grupper, 5 skudd rundt 2moa. Utgangspunktet tatt i betraktning er jeg fornøyd med det, så langt

0CDEEC16-95EF-4031-8022-136B61860852.jpeg

Link to post
Share on other sites

I min .30-06- rifle har 180grs kula til Lee vært enkel å få til. Mest konsistente resultater har jeg generelt fått harde, vannherdede kuler. Jeg har imidlertid notert en generell tendens til  «fluer», omlag hvert 10.-15. skudd, som ikke uten videre kan tilskrives skytteren. Jeg har derfor innført et prinsipp med vektkontroll av kulene. De som ivrer mest for presisjon med støpte kuler, vektsorterer gjerrne kulene til små (0,1grs!) inkrementer. Det gidder ikke jeg. Men jeg bestemte meg for å sortere vekk de letteste 10% av kulene. Dette under antagelsen at enkelte kuler kan skjule en luftlomme eller andre urenheter under overflaten, som ikke er synlig ved visuell kontroll. Dette ser faktisk ut til å ha korrigert problemet. Etter å ha målt 20 kuler, satte jeg en nedre grenseverdi; kuler under denne vekten går i gryta. Jeg legger inn dette momentet når jeg setter gas checks, og det flyter uten særlig ekstra tidsbruk.

Når det gjelder kulesmørning, har jeg begynt å fortynne alox med «boat wax» fra biltema (ca 60/40). Dette er en petroleumsbasert hardvoks,, i løsemidler. Blandingen får lettflytende konsistens, er lett å jobbe med og fordeler seg i tynne, fine lag. Det blir mindre klin, kortere tørketid og mindre «dieselrøyk» på skytebanen. Ingen problemer ift presisjon eller blying. 

I min .30-06 med c309-180-R har jeg et bredt ladningsvindu med bra presisjon, rundt 5skudd/60mm eller litt bedre. Omtrent som de andre kalibrene, forsåvidt. 

Under ser du tre kuler (C225-55-F). Den til venstre er ubehandlet, den til høyre er smurt med konvensjonell alox, den i midten med alox/båtvoks 60/40. Samlingen nederst er test av den fortynnede smøringen, i 30-06, med lee C309-180-R. 

40537E61-4717-4E3A-832D-07F9EAF22D2E.jpeg

90622C54-D53B-46F9-AFAC-5194150ED218.jpeg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Noen ord om kulesmøring. 

Jeg har hovedsaklig gjort «tumble- lube» med lee liquid alox, etterhvert X-lox fra «white label lube»- kjøpt på ebay for en billig penge- fortynnet med «boat wax» fra Biltema. Disse to produktene fremstår for meg helt likeverdige/identiske. En erfaring jeg gjorde meg i starten, var at endel gas checks satt løst når jeg fulgte oppskriften fra Lee. I følge oppskriften skal man legge ett lag kulesmørning, deretter size/krympe bunnkoppen og tilslutt legge et lag til med kulesmørning. Det jeg gjør nå, er å klikke på gaschecken- deretter gi kulene en kollektiv dusj 5-56, og så size/krympe. Aloxen legger jeg på når bunnkoppene er krympet fast. På den måten unngår jeg tunge smøremidler inni bunnkoppene, som sitter klart bedre på. Ingen blying i sizeren, heller.

 

»Pan- lubing» er en annen måte å smøre på, hvor man smelter et voks/fettbasert smøremiddel, og heller i en boks e.l. hvor man har stilt opp kulene med nesa i været. Dette gir anledning til å bruke voksbaserte smøremidler, uten at man må investere i smørepresse. Når voksen har tørket, kan man skjære dem ut f.eks med en kulehøster laget av en brukt/upresset hylse (se under). Jeg har testet dette litt også, med et hjemmelaget kulefett. Her er det en klar fordel om bunnkoppene er krympet fast på forhånd! Prosessen er klart mer tidkrevende enn «tumble-lubing». Jeg har ikke identifisert noen klare fordeler med metoden. Det fungerer fint, jeg fikk «bra» presisjon opp mot 670m/s uten blying (30-06, 180grs kule, se under). Men altså ingen konsistente fordeler som rettferdiggjør merarbeidet. 

AA7B6D88-BBA3-4579-BC59-85EBB5D751D8.jpeg

415D2F3B-4DD1-437E-84ED-684D20E88C5E.jpeg

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
På 17.4.2018 den 22.17, spindrift skrev:

en tung og klumpete sak hvis betydelige vekt faktisk overskrides av avtrekksvekten. Avtrekksvekten har jeg aldri fått målt, fiskevekta mi stanser på 5kg.

He, he. En av de bedre!

Sorry for off topic.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Jeg har av og til vanskeligheter med å få på gaschecken skikkelig. Det er jo meget viktig at denne sitter rett. Men det kan være en kamp å få disse små rakkerne til å smette til bunns, og danne en flat og fin kulebase. Erfaringsmessig har sizeren en meget begrenset evne til å rette opp gaschecks som sitter litt på snei- de blir som regel krympet skevt på.

 

Jeg har laget en meget lavteknologisk «gas check seater». Den består av en trekloss med hull som passer omtrentlig til kulenesa, og en pinne med en forsenkning som passer omtrent til bunnkoppen. Noen kakk med hammeren, og gaschecken kommer fint på.  Kulekvaliteten har blitt bedre, og fingrene er ikke like såre lenger.

 

Noen som har erfaring med gaschecks av aluminium? Jeg har bare testet litt. Erfaringene foreløpig er at de går med mindre motstand gjennom sizeren, gir høyere utgangshastighet (svarende til ladningsøkning 3-5%), og muligens gir tilsvarende presisjonspotensiale (for lite data til å konkludere). Prisen er det iallefall ingenting å si på

http://www.sagesoutdoors.com/

Under ser du «Gas-check-whackinator ultrapro 2000» (som blir salgsnavnet, skulle jeg kommersialisere denne)

21970A92-D517-408F-BA2E-376C498B975D.jpeg

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

@nof; hyggelig å høre. Det blir nok litt stille fra meg en stund (sysler med slike kjøpekuler med kjempelang gas-check akkurat nå). Neste prosjekt fra min side blir å prøve å få til en fungerende ladning i 30-06 med .311-100-2r, altså en plainbase 100grs revolverkule. Hadde vært gøy å få til en treningspatron til elgvelter, med komponentkostnad som .22lr! Samt test av hjemmelaget moly-voks. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ikke så langt unna mitt neste forsøk for å se om jeg kan få en romløpet Zastava 7.62x39 til å ligne en .22lr med .32 wadcutters. Kjøpekuler i første omgang. Ikke GC, da hastigheten skal være så lav som mulig :-D 

Noen initielle tester sier at jeg har en jobb å gjøre med utvidelse av hylsehalsen før isetting av kula og deretter krymp av hals..

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Spennende prosjekt! Er du oppmerksom på dette produktet?

 

http://noebulletmolds.com/NV/index.php?cPath=88&osCsid=6ga0itui4jmqfpl9l4mfecomm7

 

Jeg har en liten pakke på vei i posten. Dette er ekspansjonsplugger som setter både innvendig halsdimensjon, og lager traktform i hylsemunningen- de passer til Lee sin universelle ekspansjonsdie. Jeg har bestilt .310x.314 til mine små plainbasekuler, som jeg i første omgang sizer .311 (og i samme slengen .312x.308, og .228x.224, siden det er frakten som koster....).

Med gascheck- kuler kalibrert .309 og lee collet die har det fungert greit å bare ekspandere hylsemunningen. Men .311 plainbasekuler må nok behandles litt mer forsiktig.

Artig om du kan skrive litt om hvordan det går, etterhvert. Lykke til!

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
På 18.6.2018 den 6.38, spindrift skrev:

Spennende prosjekt! Er du oppmerksom på dette produktet?

 

http://noebulletmolds.com/NV/index.php?cPath=88&osCsid=6ga0itui4jmqfpl9l4mfecomm7

 

Men .311 plainbasekuler må nok behandles litt mer forsiktig.

Artig om du kan skrive litt om hvordan det går, etterhvert. Lykke til!

 

Nei, jeg var ikke klar over NOE-ekspanderene, takker!

Jeg må ha .313 eller kanskje .314 kuler, typisk at NOE har hull mellom .314 og .318 

Uansett, bestilte .314 og to stk .318 så jeg har tabbekvote om jeg må pusse ned.

Har brukt en LEE Collet die med 8 mm bolter pusset ned for testing, men det blir ikke helt rett, blir liksom feil vei å presse inn halsen som da helst vil utvide seg igjen.. ..

Skal prøve å skrive litt :-)

 

Link to post
Share on other sites

Funksjonen er som M-die, hylsehalsekspansjon + "flare" i en operasjon. Men jeg tror ikke NOE- pluggene passer i Lyman-dien. Til gjengjeld koster ekspansjonsdien til Lee lite, og du trenger egentlig bare en. Det kjipe med lymansystemet er at man (så vidt jeg vet) ikke får kjøpt løse mandreller, og må kjøpe ny die for hver kaliber.

Link to post
Share on other sites
6 timer siden, nof skrev:

 

Har brukt en LEE Collet die med 8 mm bolter pusset ned for testing, men det blir ikke helt rett, blir liksom feil vei å presse inn halsen som da helst vil utvide seg igjen.. ..

Skal prøve å skrive litt :-)

 

En annen tilnærming kunne være å modifisere en. 303 brit- bolt. Den er 0.3085, i motsetning til 7,62x39 som har boltdimensjon tilsvarende 308-kalibrene på 0.3055, av en eller annen grunn.

Link to post
Share on other sites

Dette eksemplaret av 7.63x39 følger iallefall ikke Lee sin oppfatning av 7.62x39 (som er som du skriver .308). Er klar over .303 brit mandreler fra Lee, men disse er lengre og må kappes. Da ble veien kortere ut i garasjen for å hente bateridrill, smergelpapir og 8mm bolter :-)

Har 2-3 mandreller i litt forskjellig tykkelse, så Collet-dia er klar. Har også ekspansjonsdia fra før.

Har forhåpninger at NOE-pluggene vil forenkle kuleisettinga betraktelig :-)

 

Edited by nof
info ekspansjonsdie
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg har, til nå, jobbet med en veldig hard legering hvor jeg har anriket med 5% antimon og 5% tinn til en «mystisk» legering, som er utgangspunktet for kulelegeringen min. Dette råmaterialet har jeg tilgjengelig gratis, i store mengder. Jeg har etterhvert blitt litt klokere på dette sølvblanke og fortsatt litt mystiske råblyet. BHN (målt med blyantmetoden) er 11- 12. Det reagerer overhodet ikke på aldring eller herding (!), således helt fritt for antimon og arsen i utgangspunktet. Hardheten tilsvarer «10:1». Når jeg tidligere har forsøkt å støpe med dette «råblyet», har jeg fått inntrykk av litt dårlig formfylling og konkludert med at det trolig inneholder noen uheldige komponenter, som må kompenseres med tinn. I helgen gjorde jeg et nytt forsøk, og knakk kanskje koden. 

 

Denne legeringen trengte rett og slett litt høyere temperatur. Det danner seg da oksider i de mest fantastiske farger (Kobolt? Kobber?), men hvis jeg driter i det, ikke prøver å flukse det bort (går ikke) og bare støper ivei, blir det riktig fine kuler. På bildet under ser du en smelte som ikke ser ut i måneskinn, men kulene blir velfylte og fine, de!

En bemerkning når det gjelder gas check- seateren på bildet for noen poster siden. Med kuler i denne myke (BHN12) legeringen, bumper jeg faktisk opp kulediameteren 0,002 tommer med to små kakk med hammeren. Det er forsåvidt hensiktsmessig for meg i denne sammenhengen, denne legeringen gir kuler på .309 fra mine tenger- hvilket er greit, men jeg ønsker litt større diameter for å ha spillerom på kalibreringen. Man kan altså tydeligvis «bump-size» med dette prinsippet, så lenge kula ikke er for hard.

 

Jeg har ikke gjort noen ladningsutvikling med den nye legeringen foreløpig, Men jeg falt for fristelsen til å teste ekspansjon/inntrengning idag. Hardheten burde være midt i blinken for fin ekspansjon. Fravær av antimon/arsen = seeeeig legering. Jeg kjenner det faktisk på kutteplaten. Med den harde legeringen brekker kutteplaten overskuddsblyet av, mens med den myke legeringen skjærer den- som i marsipan.

Ladet en patron .308 win med 20grs D060 (tipper det er ca passe for BHN12). Skutt i vannfylte, lukkede spylevæskekanner på 60m. Rakk ikke rigge kronograf, skal måle ladningen en annen gang. 

Kula stoppet i den fjerde kanna, hvor den lagde hull i kanna på utgangssiden- men spratt tilbake. Median ekspansjonsdiameter 2xkaliber, 4 kanner, restvekt 90%...... Hmmmm. ...... 

Får se hvilken presisjon jeg kan få med denne. Gaschecken (alu/sages) hang fortsatt på, forresten.

 

PS på bildet under, av ekspandert kule, er det noe som ser ut som en mynt. Det var en c309-113-f i myklegeringen, som jeg banket med hammer. Ingen bruddlinjer. Verdens hardeste tyggis.

 

Pps ekspansjonspluggene fra NOE har kommet. De er praktfulle!

3BFBAE9B-ED90-4CCC-91C2-002AEBD015D5.jpeg

B4F7A49C-1863-4C28-B535-253AC6A34DE8.jpeg

0345D483-07E0-41D4-8354-DE8298DE1CDB.jpeg

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
11 timer siden, spindrift skrev:

Jeg har, til nå, jobbet med en veldig hard legering hvor jeg har anriket med 5% antimon og 5% tinn

Anrike, betyr vel å gjøre noe renere, dvs det motsatte av å tilsette andre stoffer.

 

Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Testet en ny metode for påsetting av bunnkopper idag. Den funker primært med flatnesede kuler. Jeg jobber med en mykere legering for tiden, og «hammermetoden» som jeg beskriver over øker faktisk kulediameteren med en tusendels tomme eller to. Ikke nødvendigvis en ulempe det, men i denne sammenhengen er det unødvendig for meg. 

Jeg skrur i en vanlig Lee sizerdie i pressa. Setter inn den tilhørende kuleskyveren i dien (ikke i hylseholderen). Denne kan være til et hvilket som helst kaliber. Sannsynligvis har også du nok kliss i sizeren til at kuleskyveren holder seg der. Hvis ikke, kan du klistre den fast med klatt alox. Basen av denne kuleskyveren er nå «top punch». Sett en annen kuleskyver (hvis du har flere sett, hvis ikke kan det kjøpes løst for ca 3 dollar) i slissen for hylseholder, på vanlig måte. Du kan nå skvise gaschecken på med pressa. Jeg synes dette fungerte veldig fint. Fikk ingen målbare endringer i kuledimensjoner.

 

Et tilsvarende prinsipp kan brukes med spisse eller rundnesede kuler, hvis man har sizer- settet til NOE. Dette er et utrolig vellaget og fleksibelt verktøy som er bushing- basert. Du kan size kuler med nesa først i et utall forskjellige dimensjoner. Sizing base- først med top- punch holder til hylseholderstedet. Du kan kalibrere kun nesa, hvis du vil. Dien er universell, bushingene koster ca 10 dollar og top- punchene ca 5 doller (det er grisebillig). 

60AFAF90-4EBF-4DFB-99E6-99F811E57278.jpeg

A01CE1F8-D6E1-4B73-AB96-5FBA426A9700.jpeg

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

C309-150-F fra lee er en tiltalende kule, på mange måter. Den sluker ikke allverden av kulelegering. Den flate nesa er et godt utgangspunkt hvis man en eller annen gang skulle bruke den til en eller annen form for jakt. Jeg har brukt aluminium gas checks fra Sagesoutdoors.com, de fungerer ypperlig. Med blylegering rundt BHN12, CCI LRP, norma hylser og 0 friflukt ligger presisjonsoptimum tilsynelatende rundt 17-18grs N110. Litt avhengig av hvilken kulesmøring jeg bruker, ser det ut som. Hjemmelaget molyvoks (1 del molybdeniumsulfid, 1 del alox, 2 deler bivoks) ga dårligere presisjon enn min staandardsmøring (boat wax/alox). Ny «tumble lube» (70/30 xlox/ Liberon black bison flytende antikkvoks) er veldig lovende, og gikk av med knepen seier for best serie på hundremetern igår (se under), skutt liggende med anlegg på sekk. 

Interessant obsevasjon; ganske mye kobberbelegg i pipa før gårsdagens skyting. Skulle pusse idag, nesten all mantelbelegget var borte (etter 30 skudd med bly). .... Morsomste metoden for mantelfjerning jeg har prøvd. 

405BE986-6CDE-49F0-8152-2FB5FE539D00.jpeg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Alltid gøy med noen nye verktøy!

Etter noen ukers ventetid kom en hard pakke i posten, fra Pat Marlin. Han lager en «Check maker die», hvor man kan lage sine egne gas checks med dien, egnet råmateriale og en vanlig (helst litt kraftig) enkeltstasjonspresse. Jeg har kjøpt inn aluminium i 0,3mm tykkelse, som burde passe bra (4000x200x0,3mm, ca 300nkr inkl frakt, ebay). 

Dien er kaliberspesifikk. Jeg har nå .30, og 6,5. 

Man starter med å skjære råmaterialet i striper som passer til den aktuelle dien. Her er en papirkutter av «giljotin- modell» fin å ha, jeg fant en billig på europris. Deretter stempler man ut skiver av strimlene. Dien må rigges om (flytte en sett-skrue), så kan man presse skivene til kopper. Altså; to drag i pressa pr gascheck. 

Nå koster jo ikke akkurat gas checks av aluminium en formue i utgangspunktet. Men jeg synes det er gøy med alt jeg kan lage selv. Disse er ikke testet på banen ennå, det står på den lange lista med planlagte tester :)

Under er et bilde av to kuler, en med alu- gc, og en med leverpostei-gc. Hjemmelaget, selvsagt

21DCB8C4-C4D5-4B29-B9DE-7F1BFB9C37C2.jpeg

8B7AC8E7-AA4F-4135-880B-1F8C92802426.jpeg

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Liten «pilottest» av hjemmelagde gas checks til .30-06. Kula er lee .309-200R (den er veldig bra, forresten). Legering 96/2/2, luftkjølt. Vectan tubal-3000, 26grs (veldig lovende krutt). 0,3mm aluminium virket litt tynt til .30- kaliber kuler, jeg la til en skive fra ølboks (Aas fatøl, selvsagt). Skutt på 100m en vindfull dag (da snakker jeg selvsagt om de meteorologiske forhold).

 

Kulene er smurt med «dyppe-smøring». Smøringen består av alox, litt bivoks,, litt carnaubavoks og litt «boat wax» (som er 95%løsemiddel, og resten paraffinvoks). Kulene dyppes i denne kulesausen, tørker på et bakepapir og kjøres baklengs gjennom sizeren neste dag. Veldig fin rillefylling på den måten.

 

Hjemmelagde gas checks ser ut til å fungere riktig bra. Ladningen er også lovende, «work in progress»

F28C6AAA-7E5C-4935-A9AA-8CFFBA177CB0.jpeg

1723FA85-B037-4E01-80DA-74225483418D.jpeg

AF3B17A4-E402-4A37-B259-5B5C5173F049.jpeg

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Test av «plain base» kule i .308 idag. NOE 311-179- FN er en kloning av den klassiske Saeco- kula #315. Dette virker å være støpekulenes svar på Sierra matchking 168grs- en slags referanse for presisjonspotensiale.

JEg har en firehullstang, hvor to kaviteter for gas check, og to er plainbase (se bilde under). 

Drivbåndene på denne kula har progressiv diameter. I min legering (BHN18) har kulebasen på plainbasekula diameter .312, drivbåndene blir gradvis mindre fremover kula. 

Norma hylser (collet neck sizing for 11. Gang, uten trimming). CCI LRP. 

Kruttet jeg har valgt i første omgang er Hodgdon universal, som er et flakkrutt som vanligvis brukes i hagle/håndvåpen. Det er meget lett antennelig, og er (angivelig) ikke særlig posisjonsfølsomt. Massetetthet, brennhastighet og anvendelsesområde veldig likt Alliant Unique. Man må selvsagt bruke hagle/pistolkrutt med største forsiktighet i store hylser. 

Kulesmøring er rett og slett to strøk med min standard «tumble lube»; 60/40 x.lox/boat wax.

Skutt på 100m, liggende med anlegg på sekk. Ingen vind. For å komme i skiva, måtte jeg sikte med overgang tynn/tykk strek i retikkelets nedre/vertikale del. Ikke helt optimalt. 

Dette var virkelig en gledelig overraskelse for meg, jeg hadde ikke forventet sånn omtrent MOA presisjon på første forsøk med disse plain base- kulene- Disse skal jeg ha mye gøy med!

Og bare så det er nevnt; .308- patronene med denne ladningen har en stykkpris under 1 kr/stk, altså «top shot»- pris, omtrent. Nesten rekylfritt, og lite varmeutvikling i pipa.

C279EA07-E6D1-4D08-9A5D-A9F01AFA4F34.jpeg

5EA4A378-87C1-4604-8CC0-3470CB53AF2F.jpeg

 • Like 4
Link to post
Share on other sites

Takk for oppmuntrende ord, @32-40 Win.!

Prosessen med ladningsutvikling for disse kulene innebærer jo (for meg) hovedsaklig å finne en rekke ladninger som iallefall ikke fungerer 🙂. Men da blir gliset desto bredere når man finner en god, konsistent ladning! Man må ha litt høy frustrasjonsterskel for å holde på med dette, tror jeg.

Har du forresten forsøkt støpekuler til 32-40 win? Det er vel en mye brukt patron i forbindelse med konkurranseskyting med støpekuler i USA.

Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, spindrift skrev:

Har du forresten forsøkt støpekuler til 32-40 win?

Ja, ett par forsøk (flatbasekuler uten GC). Men presisjonen blir ikke så bra som med mantlede kjøpekuler. Har fått både blying i løp og ujevne hastigheter. Planen var å prøve pulverlakk på kulene. Men det har vært for mange andre prosjekter som har tatt tiden.

Link to post
Share on other sites

Plain base- kuler er en egen greie. Jeg er bare så vidt ut fra startstreken. Men jeg har inntrykk av at det er vanskelig å få dreis på de med «raske riflekrutt». Idet du kommer opp såpass i trykk at forbrenningen blir jevn, blir farten for høy- blying, og dårlig presisjon. Jeg ser at de som lykkes, ofte bruker pistol/haglekrutt i små doser- og det fungerte iallefall for meg denne gangen.

66B0A3D9-085E-47A8-BC24-D1AD9C5C1127.jpeg

Edited by spindrift
La til bilde
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Lyman cast bullet handbook. Det er vel den sentrale boken når det gjelder kulestøping, og ladedata. Ikke alle ladedataene virker like fornuftige, noen startladninger ligger på trykknivå som umulig kan gi presisjon med blykuler. Men det er iallefall et samlet verk, med tips &tricks, og ladedata med trykkdata (stort sett). Ellers er dette et felt hvor det er litt tynt med publiserte data, man må kanskje samle informasjon fra nettfora, og selv sortere snørr fra bart.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det der et ganske smalt felt - så sjansene for at noen sitter med slike på lager er ganske liten. Her har du en gylden anledning til å støpe selv. Hvis du ikke allerede har støpeutstyr så anbefaler jeg på det aller varmeste at du skaffer deg. Sett inn annonse både her på Handelskammeret og på Svartkruttnettet så er du på gang. Boken kan du kjøpe her.

Link to post
Share on other sites

Jeg har ikke sett 6,5- kuler til salgs noe sted. Det er litt høyere økonomisk terskel for å komme igang med støpte kuler til 6,5, siden Lee ikke har denslags i standardkatalogen (de har laget noen spesialbestillinger, bl.a «the cruise missile»; en 170grs 6,5-kule som er nesten umulig å få til).

Jeg har to 6,5- tenger fra NOE, de har kjempegod kvalitet og brukbar pris. Passer til Lee- håndtak for 6-hulls tang. Jeg skal prøve meg på disse ila høsten, og kommer med et lite sammendrag når jeg har lært noe 🙂. NOE har også en genial, bushingbasert sizer som passer i vanlig ladepresse- og veldig smarte ekspansjonsplugger som passer i Lee universal flaring die (disse produktene er omtalt over).

image.jpg

Link to post
Share on other sites

Da er det bare å gripe tanga! Veldig morsom hobby. Jeg har også nylig skaffet c312-155-2R, i 6-hulls utgave. Snakk om kulefabrikk! Første test i helga, med Howa .308. Fikk litt snaut kulehold når jeg satte COL til 0 friflukt (starter gjerne der, med blykuler). «Pan lube» + toppstrøk med xlox/båtvoks. Stige med n110. 18 grs så bra ut. Alu gascheck fra Sages (de er billig og bra!).

De store støpeblokkene profitterer veldig på forvarming. Setter de på varmeplata (middels varme) samtidig som jeg skrur på smeltegryta.

8DB1E0DF-EEAF-4D5F-A0BA-4393F0BDCB70.jpeg

F0131405-98DE-4FB6-BF3B-C5AC026E59EC.jpeg

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...