Jump to content

Ny klassestruktur og konkurranseprogram i DFS - kikkertklassen.


Jegermeistern

Recommended Posts

Nå har teknisk/sportslig utvalg i DFS lagt fram sin innstilling:

 

https://dfs.no/skyttertidende/article/slik-er-forslaget-til-ny-klassestruktur

 

Jeg har laget en "parallell-tråd" til denne, som omhandler generelle betraktninger om alle klasser, våpen og aldersgrupper.

 

Denne tråden er for diskusjon om "Kikkertklassen" / -ene spesielt.

 

Det er foreslått to "kikkertklasser". Den ene er slått sammen med "klasse 1", "Nybegynner voksen" etc., på 100 meter og finfelt, med kaliber .22LR (også for "Jegerklassen", slik jeg forstår forslaget). Den andre er en tilsvarende klasse, bare på 200 m, og grovfelt.

 

Klassene skal kanskje ha ordinært innskudd og premiering (om det er intervjuet høvelig uklart), men altså ikke noen mesterskapsomgang på det vanlige programmet (forsåvidt OK), og heller ingen samlet omgang til slutt, på stevner hvor det praktiseres, og slett ikke noen mesterskap, "titler" og medaljer.

 

Dette er ikke akkurat det noen av oss har ønsket, etter hva dere har skrevet i andre tråder. De av oss som ønsker en "skikkelig" klasse, bør derfor komme fram til et omforent forslag, og sende det "vanlig vei" gjennom lag og samlag til skyttertinget.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kunne tenke meg et reglement omtrent slik:

 

Kikkertklassen er et tilbud til alle DFS-skyttere over 16 år (14 år? Ingen aldersgrense nedover??). (Krav om at man også skal ha deltatt N antall ganger i sin ordinære klasse???)

 

KLassen skyter baneskyteing på 200 meter og grovfelt.

 

Skyteprogrammet bane er 25 skudd liggende, vanlige DFS-regler. Ved mesterskap og stevner der mesterskapsomgangen skytes til slutt, kan klassen skyte mesterskapsomgang, skytetid 2 minutter (75 sekunder???).

 

Skyteprogrammet felt er vanlig 30 skudd feltskyting (samme program som klasse 2-5 og V55, hvis skuddantallet er annet enn 30 skudd). Skytestillingen er liggende. Mesterskapsomgang som ved baneskyting. Dersom det lages eget feltopplegg for kikkertklassen, kan maksimalavstanden for figurene økes inntil 150 % av normalavstanden.

 

Ved mesterskap på samlags-, landsdels- og landsskytterstevner deles ut medaljer etter pkt. 12.114 i skytterboka.

 

Link to comment
Share on other sites

Støtter forslaget over.  Likevel, det som er fremmet fra TSU er i hovedsak gode nyheter for Kikkertklassen:

 

 • Man kan skyte med samme utstyr inne, finfelt og på 100 meter.  Fri skytestilling.
 • Man kan skyte på vanlige figurer i grovfelt.  Fri skytestilling.
 • Valg mellom 100 og 200 meter, førstnevnte for de med enklere jaktvåpen (her kommer det nok en definisjon).  Forhåpentligvis bra for å rekruttere jegere.

 

Hvis DFS skal leve opp til sin formålsparagraf, fritt gjengitt under, så blir kikkert eller diopter valgfritt i alle klasser.  Fri skytestilling for Kikkertklassen er første steg på veien, og fremover kan man faktisk trene alle tre stillinger med kikkertsikte selv om man konkurrerer liggende.

§ 1-1: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

 

Finale og mesterskapsomgang utgår foreløpig, det er vel det eneste minuset med forslaget fra TSU.

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (4 timer siden):

Dersom det lages eget feltopplegg for kikkertklassen, kan maksimalavstanden for figurene økes inntil 150 % av normalavstanden

og man trenger da ikke fangskiver

 

K

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Jegermeistern said:

Krav om at man også skal ha deltatt N antall ganger i sin ordinære klasse???

Tolker jeg deg dit hen at folk må kjøpe en Sauer200 og skyte diopter og full skinndress før man kan stille i Kikkertklassen? Isåfall er jeg dypt uenig.

Link to comment
Share on other sites

Merkverdig liten aktivitet i denne tråden, i forhold til hvor mange (til dels svært forskjellige) meninger forumdeltakerne tidligere har uttrykt om skyting med kikkertsikte i DFS?

 

Men nå haster det! Dette skal avgjøres på skyttertinget til våren (rundt 17. mai). Forslag som skal behandles der, må være oversendt fra skyttersamlagene, vedtatt på samlagenes ombudsmøter. Da må de være innsendt fra lagenes årsmøter, som skjer nå framover (ombudsmøtene ble, hvertfall tidligere, avholdt i "julebords-sesongen").

 

Forslaget som foreligger, er altså at "jegere" (krav om betalt vilttrygdavgift?) skal få skyte, sammen med ymse andre kategorier, bl.a. dagens "klasse 1" og "Nybegynner voksen", med fin eller grovkaliber, på 100 meter. Men man kan også (hvis man er "kikkert-skytter", som altså IKKE er "jeger"?), skyte på 200 meter, og grovfelt.

 

Felles for disse to klassene ("Klasse 1 100 m" og "Klasse 1 200 m") er at det ikke skal være noe "mesterskap", det skal heller ikke være noen mesterskapsomgang, og selvfølgelig ikke medaljer. Det skal til og med ikke være noe innskudd, eller penge-premiering (følgelig heller ikke gavepremier, hvis arrangøren har fått det). Hvorvidt det skal være en "reslutatliste", eller om det skal være hemmelig (på 1970-tallet, da skyteprøven ble avlagt på ringskive, fikk vi beskjed om at vi ikke kunne offentliggrjøre resultaten, pga. "beredskapsmessige hensyn").

 

Dette kommenterte @bbdg i parallell-tråden:

 

Sitat

I klasser uten premiering..........................hva skal motivasjonen til å skyte, være da!

Tror neppe deltagelsen vil øke med dette forslaget. Ser ut som de vil bli kvitt de "dårligste" skytterne.

Blir dette vedtatt takker ihvertfall jeg for laget!🙄

 

Jeg har skrevet et lite forslag (ikke i fullt "Skytterboka-format" over her), og ikke fått så mange forslag til endringer eller tilføyelser. Men nå haster det, som sagt. Vi må kanskje lage en egen tråd, om hvilke lag og samlag forslaget blir tatt opp i, og om det blir vedtatt, og videresendt. Men da må vi altså ha et likelydende forslag.

 

B.Hansen skrev (På 31.10.2023 den 17.06):

Hvis DFS skal leve opp til sin formålsparagraf, fritt gjengitt under, så blir kikkert eller diopter valgfritt i alle klasser. 

 

Nei, forslaget er "klokkkeklart" på at kikkertsikte BARE skal tillates i "Klasse 1 100 m" og "Klasse 2 200 m".

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (3 minutter siden):

Merkverdig liten aktivitet i denne tråden, i forhold til hvor mange (til dels svært forskjellige) meninger forumdeltakerne tidligere har uttrykt om skyting med kikkertsikte i DFS?

Jeg tar en "sørlending" her; sier "jeg hører du sier det" , kanskje med et lite "Jesus!" på innpust først...

 

 

 

Jeg applauderer fjerningen av opprykkskrav i kl. 1 og 2.

Kikkert/1 på 200m virker fornuftig, med forbehold om at jeg skjønte opplegget. Ellers er det så dårlig formulert at jeg ikke helt skjønner hva de vil - det er jo gjerne ei åpning for å vedta det de vil etterpå og si at det var det som stod i høringsutkastet... Spesielt 1/kikkert på 100m, den skjønte jeg bare ikke.

 

Så min konklusjon er vel den samme som manges - jeg resignerer. Tar til etteretning at neste Skytterting blir ei huskestue, og satser på PRS og Dynamisk imens...

Kanskje kan fjerningen av opprykk få flere til å fortsette på breddenivå. Man kan skyte stevner liggende eller knestående, Kikkert om en vil skyte med kikkert, la være å skyte knestående om en har vondt i kneet den dagen.

 

Jeg tror faktisk at det kan holde på en del folk - ihvertfall om man slutter å mobbe dem som holder seg i de enklere stillingene - det samme gjelder jo kikkert, kan folk vennligst slutte med spydige kommentarer? Det skremmer folk vekk.

 

For min egen del så har de jo beholdt V55 som den var, og alt OK, det kunne de egentlig gjort med alle klassen etter min mening. Bortsett fra å øke antall mesterskapsklasser, ikke redusere det.

 

 

K

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (33 minutter siden):

 

 

 

Nei, forslaget er "klokkkeklart" på at kikkertsikte BARE skal tillates i "Klasse 1 100 m" og "Klasse 2 200 m".

Denne gang, ja, men fremover bør DFS droppe diopteret og det er derfor jeg ordla meg som jeg gjorde ("så blir kikkert eller diopter valgfritt i alle klasser").  Hvor mange prosent, cirka, er det som jakter eller kriger med dioptersikte?  Hvis det er få prosent, hvordan er da diopter til nytte for Forsvaret og samfunnet forøvrig?

 

Årsmøtet er allerede overstått, så toget for forslag er gått, men jeg skal være med på ombudsmøtet.

 

M67 skrev (15 minutter siden):

Jeg tror faktisk at det kan holde på en del folk - ihvertfall om man slutter å mobbe dem som holder seg i de enklere stillingene - det samme gjelder jo kikkert, kan folk vennligst slutte med spydige kommentarer? Det skremmer folk vekk.

 

Forrige fredag fikk jeg spørsmålet om når jeg skulle gå opp til Klasse 2, så jeg spurte tilbake hva hun mente med å gå OPP.  Det er klart at når man har skutt med diopter og Sauer fra 8-årsalderen så er det vanskelig å se for seg noe annet etter 30+ år, så vi som vil bruke kikkertsikte får en jobb å gjøre med å åpne andres øyne for nye muligheter.  Men, skal man spise en elefant så tar man én bit av gangen.

Link to comment
Share on other sites

30 minutes ago, M67 said:

Ellers er det så dårlig formulert at jeg ikke helt skjønner hva de vil

Jeg sliter egntlig med å forstå hele strukturen i DFS. Personlig er jeg jo strengt tatt bare interessert i å ha et sted for og kunne holde på med skyting og trening. Jeg føler at det som holder meg mest borte fra å delta på programskyting er all reguleringen jeg ikke har lyst å forholde meg til. Jeg gir nå en lang f.. i premier, konkurranse og alt det der som DFS står for. Målet mitt er egentrening i ulike øvelser. Hvis jeg nå forstår forslaget riktig, så er det mulig å skyte med kikkert på "alle grenene", men du er ikke en del av konkurransen? Det passer meg helt fint... 😏, kanskje mange andre også?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (47 minutter siden):

- ihvertfall om man slutter å mobbe dem som holder seg i de enklere stillingene - det samme gjelder jo kikkert,   - 

 

Arrangører kunne hvertfall, i det minste, holde seg ajour med gjeldende klasser og program, og oppdatere dataprogrammene sine. Senest i går var jeg på stevne, hvor alt stoppet opp etter prøveskudda. Jeg hadde jo meldt meg på i "Kikkertklassen", men programmet var ikke oppdatert (fra leverandøren?) på minst to år. Etter mye fomling rettet de meg til "klasse 1" (foregriping av det nye programmet?😄 ), og da fikk vi skyte.

 

M67 skrev (53 minutter siden):

   -   med forbehold om at jeg skjønte opplegget. Ellers er det så dårlig formulert at jeg ikke helt skjønner hva de vil -

 

Da er vi hvertfall to!

 

Det forrige klasseutvalget, "Sotnakk-utvalget", formulerte seg, i det minste, sånn noenlunde leselig.

 

M67 skrev (56 minutter siden):

For min egen del så har de jo beholdt V55 som den var, og alt OK, det kunne de egentlig gjort med alle klassen etter min mening.

 

Jeg ville ventet at et utvalg som dette først beskrev dagens situasjon, og hvilke problemer dagens klasse-struktur, -programmer, og stevneopplegg utgjør. Og så, for hvert eventuelle forslag til endring, skrev hva de mener dette vil forbedre.

 

Jeg var "på besøk" på skytterskolen til laga i Trondheim, og der orienterte man om DFS-skyting til foreldrene. Men også der unngikk man "elefanten i rommet" - ammunisjonskostnadene (og pipekostnadene, i 6,5). Utvalgets forslag er å la alle skyte med kaliber .22LR i den nye "klasse 1 100 m". Men det er altså ingen konkurranse-klasse, det skal ikke være premiering etc. For den som vil konkurrere, men som synes ammo-kostnadene er for høye, løser dette forslaget ingenting.

 

Bly skrev (17 minutter siden):

Målet mitt er egentrening i ulike øvelser. Hvis jeg nå forstår forslaget riktig, så er det mulig å skyte med kikkert på "alle grenene", men du er ikke en del av konkurransen?

 

Du får ikke skyte "andre grener" enn klasse 1 (bane og felt, kanskje? Stang-stuper) med kikkert. Det du skriver, er jo noe enhver medlem i DFS kan gjøre, så mye en vil, i eget skytterlag.

 

Utvalget har antakelig sett på de flere ti-tusern som skyter de "obligatoriske skuddene" til skyteprøven, og vil få disse registrert som "deltakere på et stevne", i stedet for som en del av det enkelte lagets aktivitet. HVORFOR man skal dette, forklarer det ikke.

 

Bly skrev (21 minutter siden):

Det passer meg helt fint... 😏, kanskje mange andre også?

 

Passer det deg å dra 10 mil eller mer, hver vei, for å gjøre akkurat det samme på "et stevne", som du kan gjøre på banen heime? Eller til LS i Bardu, med en arrangementsavgift på kr. 550,-? Hvor mange "andre også", som måtte mene det samme, vet ikke jeg. Men jeg vet at @bbdg og undertegnede sier takk for oss som stevnedeltakere i DFS hvis forslaget blir vedtatt, jeg skyter opp mot 100 stevner i året.

 

Jeg har ikke møtt John Olav i det siste, og spurt hvorfor toppskyttere skulle ha noen ønsker om å konkurrere med utsortert dårligere skyttere på stevner. Premieringen på Landsskytterstevnet (utendørs), sølvpremier, innskudd kr. 920,-, er heller ikke nevnt.

Link to comment
Share on other sites

  

Bly skrev (42 minutter siden):

Hvis jeg nå forstår forslaget riktig, så er det mulig å skyte med kikkert på "alle grenene", men du er ikke en del av konkurransen? Det passer meg helt fint... 😏, kanskje mange andre også?

Kikkert i alle skytestillinger, på både 100m og 200m, finkaliber og grovkaliber (fortsatt opp til 8mm antar jeg), finfelt og grovfelt.  De fleste kommer nok til å konkurrere liggende, men vil man skyte knestående, sittende (?) eller stående så kan man gjøre det.  Man er en del av konkurransen, men premieringen er laber og det er enkelte øvelser (sjeldne på vanlige stevner) man ikke kan være med på.

 

Nåværende struktur for voksne i DFS, utendørs:

 • Nybegynner Voksen, 100m, liggende, valgfritt fin-/grovkaliber.  Finfelt.
 • Klasse 1.  200m, liggende.  Grovfelt.
 • Kikkertklassen.  Samme regler som klasse 1, men blir noen ganger satt på 100m.  Grovfelt på låvedører.
 • Klasse 2.  200m, liggende og knestående. Grovfelt liggende og knestående.
 • Klasse 3-5.  200m, liggende, knestående, og stående.  De beste i klasse 5. Grovfelt liggende og knestående.

Fritt fra hukommelsen.

Edited by B.Hansen
Link to comment
Share on other sites

Slik blir skyteprogrammet for jegerne

På Landsskytterstevnet i Steinkjer i 2024 blir det prøveordning med egen jegerklasse. Slik blir skyteprogrammet for disse.

article_img_Jeger1.jpg

Illustrasjonsfoto

 

Tekst og foto: Tom-Vegard Feltstykket

 

Tidligere år vedtok Norges skytterstyre at det som prøveordning skulle innføres en egen jegerklasse på LS 2024. Noe arrangøren i Steinkjer selv hadde tatt initiativet til.

Tanken er at det i jegerklassen skal bruke ordinære jaktvåpen, og skytingen skal foregå på 100 meter. Dette skiller klassen fra kikkertklassen på 200 meter.

 

Skyteprogram

Teknisk-Sportslig utvalg har foreslått et litt annerledes skyteprogram enn i de andre klassene. Dette fordi jaktvåpen har kun tre-skudds magasin. Pipene på jaktvåpen er også tynne, som gjør at de mer utsatt for mirage/varmestråling over pipa. Bruk av lyddemper gjør denne effekten kraftigere ettersom disse tar opp mye av energien til kruttgassene.

Skyteprogrammet på LS 2024 blir:

Bane:

Fritt antall prøveskudd

Serie 1: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Serie 2: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 3 minutter

Serie 3: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Fritt antall prøveskudd

Serie 4: 6 skudd liggende/sittende jegerstilling 3 minutter

Finfelt:

Minne: 3 skudd valgfri skytestilling 2 minutter

Hold 1: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Hold 2: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Hold 3: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Hold 4: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

Hold 5: 3 skudd liggende/sittende jegerstilling 2 minutter

 

Regler

Det legges også opp til at man i en lavterskelklasse som dette ikke skal være krav om skyteklær, men det man normalt bruker på jakt.

Det er også lagt opp til valgfritt å skyte liggende eller sittende på ei kasse.

Det er også en rekke andre begrensinger og tilpasninger. Se under.

 

Dette blir reglene de må forholde seg til:

 • Skyteklær (jakke, bukse, hanske, albuebeskytter etc) er ikke tillatt. Kun bekledning som kan brukes til jakt/fritid er tillatt. 
 • Det er ikke tillatt med mer enn 12 ganger forstørrelse. Kikkerter som har dette plomberes med teip ved våpenkontrollen. Hvis brutt plombering oppdages under skyting diskvalifiseres skytteren. 
 • Maks vekt på våpen: 5,5 kg.
 • Som alternativ til liggende skytestilling kan «sittende jegerstilling» benyttes. Det innebærer at skytteren sitter på en kasse, krakk eller lignende. Begge albuer kan støttes på knærne. Kasse, krakk eller lignende må medbringes av skytteren selv. 
 • Jegerklassen kan ikke delta på lag- eller samlagsskyting. 
 • Premiering: Kun gavepremier til de beste i hver klasse, ikke sølvbeger eller medaljer.
 • Påmeldingsavgift: 200 kr (for bane og felt). 
 • Albuebeskytter (jf. Skytterboka 8.163) er tillatt.
 • Brille/skytebrille (jf. Skytterboka 8.168) er tillatt. 
 • Jegerstropp og vanlig DFS-reim (jf Skytterboka 6.140) er tillatt. 
 • Det er ikke krav om at reim må være festet foran og bak på våpenet under skyting (ref. Skytterboka 6.140.a).
Edited by B.Hansen
Skriftfarge
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (22 minutter siden):

Jeg var "på besøk" på skytterskolen til laga i Trondheim, og der orienterte man om DFS-skyting til foreldrene. Men også der unngikk man "elefanten i rommet" - ammunisjonskostnadene (og pipekostnadene, i 6,5).

Elefanten er er ikke prisen, det er at alle skal føle seg velkomne, og slippe noe "annenrangs-stempel". Om folk har det gøy (nok) så betaler de. 

Idag skal jeg på innendørs-stevne. Det koster tid og penger - ikke så mye, men hele 5-stevnersrunden er jo litt - jeg skyter R100... Men om ikke jentungen skulle, så hadde jeg aldri kjørt de 30 minuttene - det er ikke gøy nok. Og spesielt ikke når jeg får kommentarer slengt til meg.

 

Jegermeistern skrev (25 minutter siden):

Stang-stuper) med kikkert

Stang og stuper burde jo helt klart vært med for kikkertklassen. I tillegg til omgang.

 

K

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (1 time siden):

Og spesielt ikke når jeg får kommentarer slengt til meg.

 

Det har jeg aldri fått, på konkurranse (derimot av diverse "tillitsfolk" i DFS ved andre anledninger). Men forbauselse, i hele skalaen fra mild undring, til "UFO-tallerken landet", er ganske vanlig.

 

Den bortimot totale mangelen på innsikt i alt som har med skyting med kikkertsikte å gjøre (unntatt å få livet av en elg, men det krever jo ikke særlig presisjon, på 15 meters avstand), er ganske påtakelig. Etter skytingen i går kom jeg i prat med tre V73-akyttere. De skyldte sine mediokre resultater (ca. 340) på at de ikke så særlig godt lenger. Jeg spurte hvorfor de ikke hadde skaffet seg kikkertsikte, uten å få særlig svar. Jeg tilbød dem å prøve våpenet mitt, i en pause mellom laga, men de virket ikke interessert (jeg hadde, tli sammenligning, skutt 348, med 20 % syn på sikteøyet).

 

Edited by Jegermeistern
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (2 timer siden):

totale mangelen på innsikt i alt som har med skyting med kikkertsikte å gjøre

Det der er underlig. Jeg har på samme stevne, (hvor jeg skjøt 348) blitt nærmest mobbet fordi jeg ikke skjøt fullt (minst) "med det dyre siktet", mens andre var så imponert fordi jeg klarte å skyte så godt, med kikkertsikte.

 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Eg synest Hr. Feltstykket kunne lagt litt meir arbeid i artikkelen sin. Det er litt ymse usanningar og dårlege formuleringar der.

"Dette fordi jaktvåpen har kun tre-skudds magasin." Direkte feil. Men mange jaktvåpen har det.

"Det legges også opp til at man i en lavterskelklasse som dette ikke skal være krav om skyteklær, men det man normalt bruker på jakt." Det har aldri vore krav om skyteklær i nokon klasse i DFS, men det er tillate.

"Skyteklær (jakke, bukse, hanske, albuebeskytter etc) er ikke tillatt." Og så lenger ned i teksten:

 • Albuebeskytter (jf. Skytterboka 8.163) er tillatt.

Og når det kjem til reglane synest eg det er litt snodig at ein må plombere sikter med meir enn 12x forstørring. Eg trur ikkje det er noko særleg fordel å ha meir forstørring, men for dei som har det så er det altså ikkje aktuelt å endre forstørring i løpet av eit stemne/feltløype?

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Jegermeistern said:

Du får ikke skyte "andre grener" enn klasse 1 (bane og felt, kanskje? Stang-stuper) med kikkert.

Hva er forandret da?

5 hours ago, Jegermeistern said:

Passer det deg å dra 10 mil eller mer, hver vei, for å gjøre akkurat det samme på "et stevne", som du kan gjøre på banen heime? Eller til LS i Bardu, med en arrangementsavgift på kr. 550,-? Hvor mange "andre også", som måtte mene det samme, vet ikke jeg.

Saken er jo at jeg ikke er nok interessert til at jeg kjører 10 mil for å være med på noe som helst DFS stevne. Jeg kunne kjørt 10 mil om jeg fikk skyte 250 skudd eller flere på en skeet eller sportingbane. Hadde DFS vært mere langhold/PRS eller noe annet «dynamisk» som løpende elg/villsvin el.l så hadde det fort blitt litt mere interessant. DFS er for traust til at jeg synes det engasjerer til noe mere enn enkel tilgjengelig skytetrening. Det eneste de kanskje kunne lokke med er stang og stuper?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Bly skrev (3 minutter siden):

DFS er for traust til at jeg synes det engasjerer til noe mere enn enkel tilgjengelig skytetrening.

 

For å gjemta spørsmålet: Vil du dra på et "skytterstevne", og skyte ca. 35 skudd bane, eller 30 skudd felt, sammen med ca. 100 andre, når du,når som helst, kan gjøre akkurat det samme (men skyte flere skudd) på bann heime?

Link to comment
Share on other sites

Javisst! Ingen overraskelse det, nei. Men utvalget mener tydligvis at veldig mange heller vil skyte treningsskudd "på stevner", "under kommando", "på bortebane", og at man da får mange flere stevnedeltakere, og medlemmer.. Jeg og en del andre skjønner ikke helt hvor de har fått dette fra.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Å plombere kikkertsiktet på 12x virker litt snodig:

 

12x forstørrelse med Ø56 er noe annet enn 12x med Ø50. Faktisk skyter jeg med 12x på 15m (Ø50) og 8x på 100m (Ø56).  For å være sikker på å skyte på riktig skive så må jeg se skive og skivenummer samtidig, og da blir det slik. Så er det forskjellig plassering av skivenummer på forskjellige baner, som gjør at man kan bruke mer eller mindre forstørrelse.

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (5 timer siden):

Etter skytingen i går kom jeg i prat med tre V73-akyttere. De skyldte sine mediokre resultater (ca. 340) på at de ikke så særlig godt lenger. Jeg spurte hvorfor de ikke hadde skaffet seg kikkertsikte, uten å få særlig svar. Jeg tilbød dem å prøve våpenet mitt, i en pause mellom laga, men de virket ikke interessert (jeg hadde, tli sammenligning, skutt 348, med 20 % syn på sikteøyet).

Det merkverdige med forslaget er at de nye klassene V65A og B ikke er gitt anledning til å velge klasse 1, og er dermed fratatt muligheten til å skyte med kikkertsikte når synet svikter.

Link to comment
Share on other sites

IvarU skrev (24 minutter siden):

Det merkverdige med forslaget   -  

 

Det er såpass mye merkelig med deler av forslaget, at man må virkelig lure på hva utvalget har holdt på med.

 

De av oss som vil drive med en skyteform som ligner DFS bane og felt, med kikkertsikte, må kanskje se oss om etter en annen organisasjon.

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (6 timer siden):

 

Men forbauselse, i hele skalaen fra mild undring, til "UFO-tallerken landet", er ganske vanlig.

 

Den bortimot totale mangelen på innsikt i alt som har med skyting med kikkertsikte å gjøre

Var en hysterisk morsom diskusjon på et eller annet FB forum denne uken om kikkert og langholdsskyting med .22 lr der en DFS skytter hevdet .22 ikke kunne skytes mer enn 100m, 6,5x55 maks 700m og at 56 mm kikkert objektiv på .22 var helt galematias. Tråden ble steng for kommentarer etter noen få timer……

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern:

 

"Jeg hadde jo meldt meg på i "Kikkertklassen", men programmet var ikke oppdatert (fra leverandøren?) på minst to år. Etter mye fomling rettet de meg til "klasse 1" (foregriping av det nye programmet?"

 

John-A

 

Skytterlagene som ikke har oppdatert programvare, har opplevd det samme selv. Har snakket med folk som har ansvar med dette i div skytterlag og de sier det ikke er oppdatert rett.

 

M67:

 

"Stang og stuper burde jo helt klart vært med for kikkertklassen"

 

John-A

 

Kan ikke se i forslaget at Klasse 1-200 IKKE kan skyte stang/felthurtig? Mulig jeg tar feil, men går utifra at "KIK" får skyte dette i det nye forslaget ettersom klasse 1 i dag får skyte Stang/Felthurtig.

 

Jegermeistern:

 

De av oss som vil drive med en skyteform som ligner DFS bane og felt, med kikkertsikte, må kanskje se oss om etter en annen organisasjon.

 

John-A

 

Hva tenker du her? Slik jeg tolker det får vi nå også skyte Stang og Felthurtig,  samtidig får vi skyte på vanlige grovfelt skiver og dermed en fremgang

 

Jeg har ikke satt meg inn så mye i forslaget på annet enn KIK klassen. 

At det de foreslår en klasse på 100 og en på 200 synes jeg er innafor, da har en ett tilbud til jegere, samt ett til oss som liker og konkurrere med kikkertsikte. De kunne ha flyttet KIK til 100 meter.

 

Når det er sagt, så kunne de latt oss i KIK/ Klasse 1 -200 fått skutt mesterskap, spesielt nå etter at det har blitt en klasse på 100 meter.

Tror mange av oss som liker å skyte KIK hadde satt pris på å fått skutt noen skudd ekstra. Det høres i allefall slik på stevner rundt om.

 

En annen ting, ikke alle skytterlag tar med KIK i oversikten på resultatlistene (tenker klassevis) under stevnet. Velger her å tro at det er programvaren da vi har blitt ført inn under JEG.

 

Har også savnet omtale av KIK klassen. Før Innendørs LS var det lite og ingenting. Dette ble tatt opp under en KIK workshop i vår, med arrangøren av Innendørs LS.

Etter Voss har jeg sett/hørt veldig lite om KIK.

 

Håper dette tar seg opp, noe jeg velger å tro det gjør om vi deltar og gjør oss mere synlige.

 

Edit.....

 

At de har puttet KIK inn i samme klasse som diopterskyttere synes jeg var skivebom, en stor en også med tanke på rekrutteringen til DFS, det kommer til å bli mye misnøye her.

 

 

John-A

 

 

 

 

 

Edited by Sharpshooter
Link to comment
Share on other sites

Forslaget virker ihvertfall ikke verken grundig eller gjennomarbeidet. Man kan lure på hvor mye jobb utvalget egentlig har lagt ned her - eller om de har vært så uenige at de ikke har - blitt enige...

 

K

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, M67 said:

Forslaget virker ihvertfall ikke verken grundig eller gjennomarbeidet. Man kan lure på hvor mye jobb utvalget egentlig har lagt ned her - eller om de har vært så uenige at de ikke har - blitt enige...

 

K

Enig der, det burde i allefall vært med folk fra flere klasser slik at en hadde fått sett klassene fra flere sider. Og ikke bare hva de tror.....

Virker ikke som de har tatt innspillene så veldig alvorlig.

 

John-A

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Sharpshooter skrev (53 minutter siden):

At de har puttet KIK inn i samme klasse som diopterskyttere synes jeg var skivebom, en stor en også med tanke på rekrutteringen til DFS, det kommer til å bli mye misnøye her.

Er ikke KIK vs. dagens Klasse 1-skyttere rått parti i favør KIK? Jeg har ikke sammenlignet så mange stevner, men de beste diopter-skytterne i kl. 1 går gjerne videre til kl. 2 eller 3 mens de beste KIK-skytterne forblir i KIK.

 

Mer generelt, for å sitere noen i en annen KIK-diskusjon her på Kammeret:

 

Skal dette være en "sutre" tråd?

Link to comment
Share on other sites

B.Hansen skrev (6 timer siden):

Er ikke KIK vs. dagens Klasse 1-skyttere rått parti i favør KIK? Jeg har ikke sammenlignet så mange stevner, men de beste diopter-skytterne i kl. 1 går gjerne videre til kl. 2 eller 3 mens de beste KIK-skytterne forblir i KIK.

Idag blir de beste kl. 1 skytterne "jaget" opp i kl 2, så snart de skyter en anstendig poengsum. I det nye forslaget slipper de det, og kan nok bli riktig så gode.

 

K

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (1 time siden):

Idag blir de beste kl. 1 skytterne "jaget" opp i kl 2, så snart de skyter en anstendig poengsum. I det nye forslaget slipper de det, og kan nok bli riktig så gode.

 

K

Det høres spennende ut med en direkte konkurranse mellom kikkertsikte og diopter på relativt like vilkår (KIK har jo større valgmuligheter ift. utstyret), trolig får vi etterhvert en V73-type resultatliste der seier avgjøres på antall sentrum uten poengtap. Jeg gleder meg i alle fall til å få flere konkurrenter, selv om det viktigste er å slå egne personlige rekorder. Og skulle vi med kikkertsikte stort sett vinne nye klasse 1 så kan det være bra for rekruttering av diopter-skytterne, i andre sporter er det gjerne en overraskende hurtig migrasjon til det nye alternativet som er noen få tiendedeler raskere/bedre.

Link to comment
Share on other sites

Sharpshooter skrev (10 timer siden):

M67: "Stang og stuper burde jo helt klart vært med for kikkertklassen"

 

John-A  Kan ikke se i forslaget at Klasse 1-200 IKKE kan skyte stang/felthurtig?

 

Vi kan kanskje skyte Stang - stuper, men klassen skal jo ikke premieres. Dvs., det blir fortsatt ikke noen mulighet til flere Stang- og stuper-begere.

 

En tillitsmann i DFS jeg snakket med, hadde ikke noe som helst tro på at de nye "Klasse 1"-klassene ikke skulle ha innskudd og premiering. Vedkommende hadde foreslått sammenslåing av liggende-klasser, og mulighet for skyttere fra andre klasser til å skyte "Klasse 1 100 meter" (ikke 200 m), for at rekrutt-foreldre kunne skyte sammen med ungdommene.

 

Link to comment
Share on other sites

B.Hansen skrev (2 timer siden):

Det høres spennende ut med en direkte konkurranse mellom kikkertsikte og diopter på relativt like vilkår

 

Det hadde vi jo, på LS på Voss. Og fasiten ble: Stor standardpremie (beste 1/9 i klassen: Kikkert: 246, kl. 1: 243. Mellom standard: K: 244, 1: 241. Liten standard (premiegrense) Kikkert: 242, klasse 1: 239.

 

En del av oss som skjøt i "Kikkertklassen" hørte nok til "klasseførte" eller tilsvarende. Men etter forslaget skal jo "alle" få skyte i klasse 1, så da blir jo det likt.

 

Jeg tror ikke det er særlig lettere å skyte på den elektroniske blinkskiva med kikkert, enn med diopter, snarere tvert i mot (på ei pappskive, der en ser innertieren, blir det noe annet). Men på feltfigurer vil jeg tro at kikkertsiktet er overlegent.

 

M67 skrev (4 timer siden):

Idag blir de beste kl. 1 skytterne "jaget" opp i kl 2,

 

Prinsippet er jo at skytterne "skal klasseføres etter alder og skyteferdighet". Det er kanskje fordi alle skytterkongene og -dronningene, i teorien, kan stille opp i klasse 1, at man foreslår at det ikke skal være premiering.

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (2 timer siden):

 

Min grunn til å starte tråden er at vi kan komme fram til et forslag, som flere av oss kan sende inn til samlagene våre. Samlagene har svarfrist 1. januar.

Du skriver klokt og morsomt i mange tråder, så jeg er sikker på at du kan finne ut hvem som er sitert og i hvilken tråd og sammenheng -og se humoren.

 

Tilbake til temaet så er det sunt å diskutere med djevelens advokat, slik at man er godt forberedt på alle motargumenter man kan bli møtt med i skytterlag, samlag, på stevner, trening, osv. På kammeret vil vi tross alt det samme, i hovedsak, for Kikkertklassen selv om vi har forskjellig tidsperspektiv.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (1 time siden):

 

Det hadde vi jo, på LS på Voss. Og fasiten ble: Stor standardpremie (beste 1/9 i klassen: Kikkert: 246, kl. 1: 243. Mellom standard: K: 244, 1: 241. Liten standard (premiegrense) Kikkert: 242, klasse 1: 239.

 

En del av oss som skjøt i "Kikkertklassen" hørte nok til "klasseførte" eller tilsvarende. Men etter forslaget skal jo "alle" få skyte i klasse 1, så da blir jo det likt.

 

Jeg tror ikke det er særlig lettere å skyte på den elektroniske blinkskiva med kikkert, enn med diopter, snarere tvert i mot (på ei pappskive, der en ser innertieren, blir det noe annet). Men på feltfigurer vil jeg tro at kikkertsiktet er overlegent.

Takker.

 

Jeg synes kikkertsikte er mye enklere å skyte bra med enn diopter selv om ingen av delene er perfekt (for mitt dominante øye) når det blir mange skudd -f.eks. på et 25-skudds stevne.

 

En gang skal jeg regne ut totalkostnaden for diopter vs. kikkertsikte: Forsikte, hullkorn-boks, hele rekken med hullkorn, adlerauge, diopter, justerbar irisblender med 5-10 fargefiltre, baksikte-beskytter, 2x time hos optiker, og skytterbriller. Det er det jeg har kjøpt for å prøve å få diopter til å virke. Så kunne jeg kjøpt forsikte-beskytter også. Og så har jeg kjøpt to forskjellige skytterluer for å styre lyset bedre. Og Rydon skytterbriller aller først. For et kikkertsikte som virker på 15m og 200m, samt montasje, så kan du spare mye penger ift. kosten for diopter.

 

Apropos skytterbriller så blir det lov i Jegerklassen hvis forslaget går gjennom, men jeg ser ikke verdien av å spesifisere dette i regelverket.

Med mindre mindre man trenger noen helt spesielle glass (farge eller sliping), så bruker man briller kun for å beskytte øynene mot flyvende metallbiter. Uansett, hvorfor spesifisere det?

Link to comment
Share on other sites

46 minutes ago, B.Hansen said:

Du skriver klokt og morsomt i mange tråder, så jeg er sikker på at du kan finne ut hvem som er sitert og i hvilken tråd og sammenheng -og se humoren.

 

Tilbake til temaet så er det sunt å diskutere med djevelens advokat, slik at man er godt forberedt på alle motargumenter man kan bli møtt med i skytterlag, samlag, på stevner, trening, osv. På kammeret vil vi tross alt det samme, i hovedsak, for Kikkertklassen selv om vi har forskjellig tidsperspektiv.

 

 

 

Var meg som ble sitert der  Jegermeister 🙈🙈🙈

 

Hadde vi fått fult Mesterskap for KIK nå så hadde det blitt 👌👌

For min del så er det bare bra at vi blir flere i klassen. Men tror det kan bli sett litt skjevt på av de andre klassene som blir med i den nye felles klassen.

 

Skjøt i dag sesongens første 15 meterstevne. Det blir jo så man sammenligner sin egen skyting med resten av liggende skytterene i stevnet for å se hvordan man ligger ann 😊

 

John-A

Link to comment
Share on other sites

B.Hansen skrev (1 time siden):

For et kikkertsikte som virker på 15m og 200m, samt montasje, så kan du spare mye penger ift. kosten for diopter.

 

Til utendørs bruk kjøpte jeg et Meopta 6-24x56. ikke så veldig rimelig. Men parallaks.justeringen gikk bare ned til 35 meter. Da burde jeg kjøpt et skikkelig sikte, til bruk på 15-meter, med med øyeskade venter jeg med det.

 

Jeg hadde "en haug" kikkertsikter, kjøpt fra USA for masse år siden, sisteklasses Kina-ræl, merke "Tasco". Deriblant etpar 6-24x42, som så ut som skikkelige langholdssikter. Jeg kjøpte noen slike, for at barnebarna kunne leke langhold med kaliber .22 inne på småbruket.

 

Jeg skrudde siktet på Saueren, og prøvde å skarpstille på 15-meter. Men dette var ekte "colabunn-sikter", det var plent umulig å få blink eller retikkel skarp. Men så tok jeg på skytterbrillene, og da ble retikkelet sånn noenlunde tydelig. Svarten er en ullen dott baki der et sted, men man ser jo hva som er midten på den.

 

Jeg har prøvd dette rakkelverket på 3 stevner, resultatene 249 - 248 - 248, jeg har ca. 20 % syn på sikteøyet.

 

Jeg TROR man ikke trenger investere i topp kvalitet, hvertfall ikke for DFS baneskyting.

Link to comment
Share on other sites

B.Hansen skrev (På 3.11.2023 den 20.49):

Å plombere kikkertsiktet på 12x virker litt snodig:

 

Dette ligger ikke inne i utvalgets forslag til klasseregler, dette er noe de fant på til LS på Steinkjer. Mulig det blir beholdt til den framtidige "Jegerklassen".

 

Denne klassen sksl IKKE ha premiering, sølvbeger eller minnemedalje, på LS Steinkjer, Kanskje derfra de har hentet "Ingen premiering"-forslaget for klasse 1. Skal det være noe tilsvarende (bare gavepremier, det forretningene i Steinkjer ikke fikk solgt i påska-salget) for klasse Kikkert der, skal jeg ta en lengre tur i Europa på den tida LS holdes.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jegermeistern said:

Denne forseglingen gjelder vel på 100 meter, det diskuterer vi i den "generelle" tråden.

Om jeg har lest rett tråd, så synes jeg ikke 12x blir diskutert. Det blir nevnt uten begrunnelse. Slik jeg oppfatter grunnen for regelen i NJFF så er 12x maks forstørrelse slik at man ikke skal dra en fordel av å kunne se kulehull i skiva (treffene), og derav ha fortrinn for korrigering av treffpunkt. Jeg kan ha misforstått? Men om dette er sannheten, så spiller det vel liten rolle når man skyter på elektronikk og kan se treffene her? Da er i så fall regelen helt meningsløs..

Edited by Bly
Link to comment
Share on other sites

Inne bruker jeg Element Optics Helix HD, kan justeres ned til 9 meter.  Jeg har ikke prøvd mange nok kikkertsikter til å si om det er bedre enn alt annet, men det er iallefall bra nok.  Skal virke bra ut på 200 meter også, hvis man vil trene på å lese vind, men det har jeg ikke rukket å teste enda.  5.000,- brukt, 7.500,- nytt.  Skyter selvsagt med reim i DFS.

 

image.png.f458cb2347446495881417811719b827.png

Link to comment
Share on other sites

M67 skrev (På 3.11.2023 den 17.53):
Jegermeistern skrev (På 3.11.2023 den 15.43):

totale mangelen på innsikt i alt som har med skyting med kikkertsikte å gjøre

Det der er underlig. Jeg har på samme stevne, (hvor jeg skjøt 348) blitt nærmest mobbet fordi jeg ikke skjøt fullt (minst) "med det dyre siktet", mens andre var så imponert fordi jeg klarte å skyte så godt, med kikkertsikte.

 

Bly skrev (12 timer siden):

Om jeg har lest rett tråd, så synes jeg ikke 12x blir diskutert.

 

Som nevnt, "12 ganger forstørrelse" er noe av det TSU kokte sammen, i all hast, da "noen" ( @Sharpshooter var med på det ) ville ha en "Jegerklasse" på LS på Steinkjer. Siden disse reglene (legger på DFS.no) ikke er diskutert i forslaget til klassestruktur, går TSU kanskje inn for at de skal bli permanente, for "Klasse 1 100 meter".

 

Man kan jo lure på hvor mye innsikt dette utvalget har, når de kan prestere å skrive, kategorisk, at "jaktvåpen har 3-skudds magasiner" (også kipplauf- og fallblokk-rifler!). @.22-Krag viser til flere feil i et innlegg lenger oppe. Som @M67 og undertegnede påstår lenger oppe, det er en påtakelig mangel på kunneskap om kikkertsikter i store deler av DFS, tydeligvis også i TSU.

 

Klassen på 100 meter får de lage som de vil, for meg (vi har parallell-tråden til å diskutere den, og andre merksnodige påfunn). I denne tråden vil jeg at vi skal prøve, det vi er gode til, å få utviklet den "prøveversjonen" vi har hatt av "Kikkertklassen" til å bli en ordinær DFS-klasse, med mesterskapsomgang bane og felt, medaljer som i øvrige klasser, og Stang og stuper på stevner som har det. Noen fornuftig grunn til at det ikke skulle være slik, har verken TSU, skytterstyret, eller andre, klart å hoste opp til nå.

 

Jeg vil tro at mange av oss er enige i dette. Det er et moment vi "her inne" må bli enige om: Skal mesterskapsomgangen være på 75 sekunder, eller på 2 minutter?

 

Argumentet for 75 sekunder er likhet med de øvrige seniorklassene, og evt. argumentasjon om "militær" betydning. 2-minutter kan grunngis med at ikke alle våpen kan skyte 10 skudd med bare en omladning.

 

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (39 minutter siden):

kan grunngis med at ikke alle våpen kan skyte 10 skudd med bare en omladning

Man skyter helt fint 10 skudd på 75 sekunder med enkeltskuddsrifle om man vil. Jeg har sett en video der John Flatby gjør det på 45...  75s i is, om det blir i det hele tatt, gitt DFS sin angst for mesterskapsklasser med moderne sikter.

 

Uansett, poenget er egentlig nå først at klassene kommer inn. Så for kompetanse komme etterhvert, og reglene vil bli justert, helt sikkert. Sånn sett er forslaget helt OK. Klassene kommer inn, så er det et mindre problem å endre reglene til noe mer fornuftig.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jegermeistern skrev (44 minutter siden):

 

Jeg vil tro at mange av oss er enige i dette. Det er et moment vi "her inne" må bli enige om: Skal mesterskapsomgangen være på 75 sekunder, eller på 2 minutter?

 

Argumentet for 75 sekunder er likhet med de øvrige seniorklassene, og evt. argumentasjon om "militær" betydning. 2-minutter kan grunngis med at ikke alle våpen kan skyte 10 skudd med bare en omladning.

 

Klasse 1 har 75 sekunder i dag, så Kikkertklassen bør tilpasse seg dette hvis man skal være én klasse etterhvert.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...