Jump to content

IvarU

Members
 • Content Count

  60
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

14 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. @M67Jeg har ingen erfaring med homogene kuler og kan derfor ikke bidra med noen erfaring når det gjelder slitasje. Det som bekymrer meg er lavere volumvekt på kulene og at det vil kreve raskere riflestigning. Da kan vi fort ende opp med mer kostbare piper, fordi alle produsenten må legge om produksjonen. Men kanskje @ignorant kan si mer om homogene kuler og riflestigning?
 2. Jeg skulle ønske at jeg hadde så gode data fra hele perioden jeg har målt piper, som det du antyder. I starten var målet å finne et mål for når pipa ikke lenger ville fungere. Å måle nye piper var derfor av ren nyskjerrighet, ikke fordi jeg trodde det hadde noen betydning. Antall skudd var heller ikke viktig i starten. Grenseverdien jeg fant var 6,82. Piper på det målet eller over, var utskutt. Det andre målet som er grenseverdi, er 0,06mm kon. Denne grenseverdien kan produsenten lett omgå, ved å starte med diameter tett på kulediameter. Da vil pipa bli utskutt av andre årsaker enn kon. Pipa k
 3. Mine målinger støtter ikke tanken om at munningen slites ekstra mye. Vi må også være klar over at gasstrykket avtar dramatisk etter hvert som kule beveger seg fremmover i pipa.
 4. Hvor mye du får ut av pipa er avhengig av hvor mye du tar av. Tar man kun av 3 til 5 cm, er det for lite til å få bort nok av utbrenningsområdet. Førende flanke er en interresang sørrelse. Forutsetter vi ei pipe med diameter6,77 og fire bommer, er førende flanke 0,135 gange fire, som er 0,54mm. Med seks bommer og riflediameter på 6,70, er førende flanke 0,1 gange seks, som er 0,6mm. Det er med andre ord mer førende flanke med seks bommer og riktig boring og rifling, enn med fire bommer og skammløs overdimmensjonering i riflingen. Det er nå vi kommer tilbake til europeisk våpenindus
 5. Jeg vil gjerne beholde grovkaliberskytingen. Men feilen du gjør er å sette likhetstegn mellom match-miniatyr og DFS-miniatyr. DFS sin miniatyrskyting har vist evne til å rekruttere skyttere i store antall. Årsaken er et program som er raskt å skyte og som også er dynamisk for seniorskytterne.
 6. Hvis du mener at det skal fjernes 15cm fra munningen av pipa, må dette være en missforståelse. Jeg tar utskutte piper og fjerner 12 til 13cm i kammaerenden, monterer i muffe, og får 4000 skudd til ut av den. Ved å kappe munningen vil du fortsatt ha for lave og utslitte bommer rett foran kammeret. PS: Du vil også beholde utbrenningsgopa og friflukt fra ei utskutt pipe.
 7. Denne pipa er fra en periode da diameteren kammerenden var 6,74mm.
 8. Pipa med seks bommer ble på slutten brukt til lanholdskyting, og dermed høyere ladninger enn gjennomsnittet ellers. La oss se på flere piper for å få en større oversikt. Vi kan kalle neste pipe for C. C : 4 bommer Ny; 6,740/6,740 5190skudd; 6,795/6,755 D : 4 bommer Ny; 6,740/6,740 3454 skudd; 6,790/6,750 E : 4 bommer Ingen data på ny pipe. 5785 skudd;
 9. La oss se litt på hvordan pipene slites. Jeg vil starte med ei pipe som målte 6,51 i boringen og 6,74 i riflingen. Målene var like i begge ender. Etter 4132 skudd har pipa et kort parti rett foran kammeret som måler 6,55mm. Akkurat dette målepunktet har jeg aldrig brydd meg om fordi det ikke har noen betydning. Det blir kun med her for å belyse hvordan pipene slites. Vi kan kalle dette punktet for utbrenningsterskelen. Rett foran denne terskelen finner vi området hvor den største utbrenningen skjer. Det betyr at vi finner en innvendig "utbulning" av riflediameteren. Dette området kaller j
 10. Dette er CIP sin standard for 308Win. https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/tab-i/tabical-en-page125.pdf Jeg finner ingen utskrift hos meg som er fra før den ovenfor.
 11. Dette argumentet kan godt være produsenten sitt argument, men CIP har ingen mening om slitasje, de bryr seg bare om sikkerhet og ikke våpen eller ammunisjon sin ytelse så lenge den er innenfor sikkerhetskravene. Spørsmålet er hvorfor må 6,5 kaliberet være overdimmensjonert men ikke andre kalibre innenfor samme bruksområde? Kaliber 308Win sin standard sier riflingen: 7,82mm, og kulemaksimum: 7,85mm. Dette er motsatt av slik det er i 6,5x55. Kaliber 308Win har likevel utmerkede slitasje- og presisjonsegenskaper. For 6,5x55 er det altså motsatt av 308Win, med det resultat at det oppstår ekstrem s
 12. Hvis du med dette mener å si at det medfører en sikkehetsrisiko å bruke ei 6,5 Creedmoorpipe til kaliber 6,5x55, så er det feil. Du gir selv svaret i ditt første innlegg, der du henviser til lysåpningen i 6,5x55 med tallet 34,36mm². Og 6,5 Creedmoor med lysåpning 34,66mm². Dette betyr at ei Creedmoorpipe vil gi laver trykkoppbygging enn ei pipe produsert nøyaktig etter standarden for6,5x55. Det betyr at det ikke medfører noen risiko eller grad av uvitenhet å kamre om fra 6,5 Creedmoor til 6,5x55.
 13. For å kamre om fra Creedmoor til 6,5x55 må gjengene fjernes og lages på nytt. Årsaken er at 6,5x55 har en mer konisk kropp enn Creedmoor. Ved kun å brotsje opp vil ikke kammeret bli rent.
 14. I teorien ser dette veldig troverdig ut. Problemet er at slitasjen foregår dramatisk forskjellig i ei overdimmensjonert pipe i motsetning til ei med lik diameter som kulediameter. Årsaken er en dramatisk gasslekasje forbi kula i tidrommet mellom avfyring og tetting av riflingen. Dette fører til en raskt voksende utbrenningsgrop i området for gasslekasjen. Når denne gropa er 0,06mm eller mer, større enn diameteren i munningen, har pipa mistet sin presisjon. Årsaken er at kula blir presset sammen til en mindre diameter. Å forme ei riflekule på denne måten fører til ubalanse i kula på grunn av uj
×
×
 • Create New...