Jump to content

Ulovlige kniver


Billy Shears

Recommended Posts

Jeg har lest at karambittkniver ikke er lovlige i Norge, da de anses som voldsprodukter uten aktverdig formål. Jeg har også lest om folk som har blitt bøtelagt for å kjøpe kastekniver i utenlandsk nettbutikk. Selv samler jeg på kniver, og jeg ønsker å holde meg innenfor det som er lovlig. 
Jeg har sett at karambittkniver og kastekniver selges i en rekke norske nettbutikker. Kan de selge slike kniver i Norge hvis det ikke er lov å eie slike kniver? 

Kan jeg bli straffet dersom jeg i god tro kjøper en eller flere kniver i en norsk butikk, hvis det senere viser seg at kniven(e) jeg har kjøpt ikke er lov å eie i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Du kan helt sikkert straffes om du har en kniv som er ulovlig. Prøv og bytt ut "kniv" med pistol eller narkotika kjøpt i god tro. 

 

Nettbutikkene er litt vanskeligere. Jeg kan tenke meg at om de bare formidler kjøpet og kniven blir sendt direkte til deg fra utlandet kan de klare seg? Og er det sikkert at det er norske nettbutikker, de kan vel ha .no og selge I norske kroner selv om de ikke er norske? 

Link to comment
Share on other sites

Våpenforskrifta § 3-6 er ganske vag. Første ledd har forbud mot "valdsprodukt", og lister dessuten opp en del forbudte gjenstander. Listen i § 3-6, første ledd er ikke uttømmende. 

 

Dersom en kastekniv elle karambit kan sies å fremstå som et "valdsprodukt", er den i utgangspunktet forbudt. 

 

Et rundskriv Politidirektoratet nylig har laget, legger opp til en ganske vidtrekkende praksis på hva som er "springkniv" for eksempel. 

 

Politiet og Tollvesenet har lagt opp til at det meste av stygge kniver skal tas en god stund nå. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

De nettbutikkene jeg har sett karambittkniver har base og lager i Norge. Minst en av dem har fysisk butikk, og selger også skarpe skytevåpen lovlig. Da regner nok de fleste med at de varene de selger er lovlige å eie.
 

Ikke alle personer har samme kunnskaper om kniver og regler for dette. Derfor er det rimelig å anta at mange som kjøper kniver i en butikk i Norge går ut fra at de knivene som selges der er lovlige å eie.  Hvis man kjøper fra en utenlandsk nettbutikk, har man selv ansvaret for at man bestiller varer som er lovlige i Norge. 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Billy Shears said:

Jeg har lest at karambittkniver ikke er lovlige i Norge, da de anses som voldsprodukter uten aktverdig formål. Jeg har også lest om folk som har blitt bøtelagt for å kjøpe kastekniver i utenlandsk nettbutikk. Selv samler jeg på kniver, og jeg ønsker å holde meg innenfor det som er lovlig. 
Jeg har sett at karambittkniver og kastekniver selges i en rekke norske nettbutikker. Kan de selge slike kniver i Norge hvis det ikke er lov å eie slike kniver? 

Kan jeg bli straffet dersom jeg i god tro kjøper en eller flere kniver i en norsk butikk, hvis det senere viser seg at kniven(e) jeg har kjøpt ikke er lov å eie i Norge?

Karambittkniv/kastekniv er i utgangspunktet helt lovlige da de har et aktverdig bruksområde...

 

Men det finnes karambittkniv/kastekniv som i sin utforming tydelig signaliserer at dette er "kampvåpen" og da er du på på feil side av loven...

 

Du er selv ansvarlig for dine handlinger og dine kniver/bruk...selv har jeg både karambitkniv og kastekniver og det helt lovlig...

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har vært i kontakt med en butikk som selger slikt, og de hadde en rettsrunde som gikk helt til Høyesterett, hvor de fikk medhold. Den butikken har også lisens til å selge skytevåpen, og da er det rimelig å anta at de ikke vil selge kniver som er ulovlige å eie. Han jeg snakket med sa at det finnes noen som ikke er like seriøse, og det har forekommet at de selger kniver som ikke er lov å eie. Han jeg snakket med sa også at folk er blitt fratatt kniver i tollen, selv om man lovlig får kjøpt samme type kniv i Norge, fordi en del tollere ikke er helt oppdatert om hvilke regler som gjelder. 
Jeg har ingen karambittkniver i samlingen. Jeg samler først og fremst på typiske turkniver, fancy foldekniver, lommekniver og Bowie, samt multiverktøy.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du samler på kniver, burde du søke om samlelisens på blankvåpen og voldsprodukt. Jeg tror du kan få dette uten å være medlem av noen organisasjon, slik var det ihvertfall før. Da trenger du ikke bekymre deg om kniven er ulovlig eller ikke. Så gir du bare politiet liste over kniver i samlinga di. 

Link to comment
Share on other sites

Hvis de ikke spesifikt påpekes i loven som ulovlige og ikke samsvarer med generelle kriteriene for ulovlige våpen, vil det komme til situasjonen der kniven blir brukt eller oppbevart.

 

hvis det er lagret i et hus hvor det er åpenbart at det er for exempel en del av en samling, vil det vanligvis ikke anses som et produkt for vold.

Hvis det blir funnet i lommen, vesken eller i bilen din, vil det bli ansett som et voldsprodukt.

Med mindre den er pakket slik at den ikke kan brukes. (pakkes for eksempel for transport fra butikken hjemme hos deg, eller pakket for forsendelse).

 

loven er skrevet på en slik måte at enkelte gjenstander som er i daglig bruk kan være straffbare dersom de blir funnet eller brukt i en situasjon som er annerledes enn det gjenstandene var beregnet på. alle har store kjøkkenkniver på kjøkkenet, det er lovlig, men så snart de finner noen som bærer en kjøkkenkniv på en nattklubb, er det tydelig at han ikke tok den med for å kutte maten.

Link to comment
Share on other sites

Har prøvd siden loven kom å forstå det kapittelet om kniver, da spesielt det ang. 25 cm.
Har så langt ikke klart å få et klart og tydelig svar fra politiet,eller POD. Svarene er så vage at du kan ikke bassere deg på dem. De må tolkes.... :-(
 

Link to comment
Share on other sites

holme12 skrev (1 time siden):

Hvis det blir funnet i lommen, vesken eller i bilen din, vil det bli ansett som et voldsprodukt.

Med mindre den er pakket slik at den ikke kan brukes. (pakkes for eksempel for transport fra butikken hjemme hos deg, eller pakket for forsendelse).

 

Du som er jurist kjenner selvfølgelig til dommen i lagmannsretten angående transport av kniv i bil? 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Skrueråmuttere said:

Jeg verken krangler eller spikker fliser, jeg påpeker at motdebattanten her uttaler seg stikk i strid med lagmannsrettens kjennelse og at det er noe han burde ha visst om han var jurist. 

 

De som vil kan lese seg opp på 

2019-01-10. LA-2018-151443

og

2020-01-10. LB-2019-174393

 

@holme12skriver "om voldsprodukt",på en riktig måte..der @Skrueråmuttere tolker holme12 inn i norsk rett vedrørende begrepet bæring...  Så her misforstår for nte gang @Skrueråmuttere hva holme12 juridisk skriver om... Og ja en kniv i hanskerommet er IKKE bæring av kniv etter norsk rett...Men dersom kniven er å forstå som et voldsprodukt er den ulovlig... Forstår du den juridiske forskjellen @Skrueråmuttere

Link to comment
Share on other sites

En kniv i hanskerommet er juridisk identisk med en kniv i et skap i kjelleren. 

 

Er den et voldsprodukt i et skap er den et voldsprodukt i et hanskerom og omvendt. Det er mulig at det tolkes annerledes om den bæres i lomme eller veske, det har jeg ikke oversikt over noen rettskjennelse på, men det finnes altså rettskraftig dom som sier at kniver som er lovlige å eie er lovlige å medbringe i en bil uten at de må pakkes nederst i reservehjulsbrønnen. 

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, Skrueråmuttere said:

En kniv i hanskerommet er juridisk identisk med en kniv i et skap i kjelleren. 

 

Er den et voldsprodukt i et skap er den et voldsprodukt i et hanskerom og omvendt. Det er mulig at det tolkes annerledes om den bæres i lomme eller veske, det har jeg ikke oversikt over noen rettskjennelse på, men det finnes altså rettskraftig dom som sier at kniver som er lovlige å eie er lovlige å medbringe i en bil uten at de må pakkes nederst i reservehjulsbrønnen. 

Her tar du igjen juridisk feil...La oss tenke oss en baseball kølle...et helt lovlig produkt i en situasjon, men blir lett å forstå som voldsprodukt i en annen setting...

 

Ser man på dommen i LA-2018-151443 brukes " ordinær brukskniv i hanskerommet " og "Det er tale om en kniv av type «Columbia» med et om lag 20 cm. langt blad. Lagmannsretten legger til grunn at det er en kraftig, men likevel ordinær brukskniv."...dvs retten vurderer også knivtypen opp mot tiltaltes forklaring...

 

Så det er ikke fritt frem med enhver kniv i bil hanskerommet...selv om bil selvsagt ikke regnes som "bæring"...

 

https://lovdata.no/dokument/LASTR/avgjorelse/la-2018-151443

Link to comment
Share on other sites

For meg fremstår "voldsprodukt" noe uklart, selv om det er helt klart at et balltre er et sportsredskap i en sammenheng og et voldsprodukt i en annen. 

 

Jeg legger til grunn at alle kniver som har legitimt bruksområde er "ordinære brukskniver" og at alle som ikke har det er et voldsprodukt. Her kan det være jeg tar feil, og tar i så fall gjerne imot eksempler. 

 

Hvorfor folk kjøper noe de lurer på om er et voldsprodukt eller ikke kan som sagt ikke jeg forstå. Oppsiden er "se jeg har en karambit!" og nedsiden er "a farewell to arms".

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Skrueråmuttere said:

For meg fremstår "voldsprodukt" noe uklart, selv om det er helt klart at et balltre er et sportsredskap i en sammenheng og et voldsprodukt i en annen. 

 

Jeg legger til grunn at alle kniver som har legitimt bruksområde er "ordinære brukskniver" og at alle som ikke har det er et voldsprodukt. Her kan det være jeg tar feil, og tar i så fall gjerne imot eksempler. 

 

Hvorfor folk kjøper noe de lurer på om er et voldsprodukt eller ikke kan som sagt ikke jeg forstå. Oppsiden er "se jeg har en karambit!" og nedsiden er "a farewell to arms".

 

 

Nei alle kniver har ikke etter norsk lov legitimt bruksområde...les denne dommen så ser du nyansene og begrunnelsen:

https://lovdata.no/dokument/LBSTR/avgjorelse/lb-2017-24663?q=karambit

 

Link to comment
Share on other sites

Interessant, den dommen har jeg lest og så katalogisert den noe feil i den stadig mer skrantende langtidshukommelsen.

 

Men det må påpekes her at karambitene slapp gjennom nettopp fordi forsvarer og vitne klarte å påvise et praktisk, legalt bruksområde. Det synes jeg er overmåte kreativt, men det er lagmannsretten som har rett og ikke jeg.

Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (1 time siden):

Hvorfor folk kjøper noe de lurer på om er et voldsprodukt eller ikke kan som sagt ikke jeg forstå. Oppsiden er "se jeg har en karambit!" og nedsiden er "a farewell to arms".

 

... dette er da altså bare tull fra min side, når det gjelder karambiter (uten fjærmekanisme).

 

De er ansett som jaktkniver av lagmannsretten. 

Link to comment
Share on other sites

Har man et legitimt bruksområde for en kniv (som ikke er eksplisitt forbudt - ala spring-/batangakniv) er kniven lovlig slik jeg har forstått det. En kniv med hawkbill blad utforming (ala karambit) er jo meget godt egnet til å åpne emballasje, kutte tau ol.
Dog ville jeg vært forsiktig med å bestille kniver fra utlandet med "stygt" utseende uansett for tiden da toll/politi med stor sannsynlighet vil ta en "ekstra titt" på en slik forsendelse - lovlig eller ei. Bedre å ta en dialog med våpenkontoret i forkant av en eventuell import til tross for at det kan ta noe tid.

Edited by 8x57IRS
Link to comment
Share on other sites

Det som også kommer inn på spørsmålet er grunnen til å ha en viss kniv. For noen typer kniver er det tvilsomt hvorfor en person ønsker å bruke den som et brukskniv fremfor de vanlige knivene som brukes til det formålet.

Selvfølgelig kan en arbeider bruke en lang bajonet til å kutte opp esker, det fungerer fint og det vil fungere i hundre år. Men for eksempel til politiet gir det ingen mening. Som skaper situasjonen der arbeideren sier at det er min arbeidskniv fordi jeg foretrekker det men det vil politiet ha vanskelig for å akseptere.

folk må da selv bestemme om de mulige problemene med å måtte argumentere mot en sta politimann er verdt bryet. I noen tilfeller er det det, i noen tilfeller er det ikke det.

 

synspunktet fra politibetjenten er enkelt, han liker ikke at folk bruker andre kniver enn "vanlige", fordi det kan være en trussel mot hans eller andres sikkerhet, uavhengig av hva dine intensjoner er og hva slags person du er.

 

synspunktet fra kniveieren er også enkelt: han bruker kniven som et verktøy og han har ikke tenkt å gjøre noe annet med den. da må noen velge hvordan dette skal løses.

 

det er ikke alltid svart-hvitt, og noen ganger må man gi litt

Link to comment
Share on other sites

holme12 skrev (16 minutter siden):

Det som også kommer inn på spørsmålet er grunnen til å ha en viss kniv. For noen typer kniver er det tvilsomt hvorfor en person ønsker å bruke den som et brukskniv fremfor de vanlige knivene som brukes til det formålet.

 

Sikker på det? Har du lest dommen fra lagmannsretten som @alkymisten linket til?

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, Skrueråmuttere said:

 

Sikker på det? Har du lest dommen fra lagmannsretten som @alkymisten linket til?

Jeg får følelsen av at du er litt besatt av rettssaker og kantene på loven.

Hvorfor må alt andre sier bevises med rettssaker, og hvorfor kan du ikke bare akseptere ting for det de er?

Du har ingen juridisk bakgrunn, men du fortsetter å stille spørsmål ved alt som blir sagt.

Du gjør det samme i hvert emne, det virker nesten litt paranoid 🧐

Som jeg sa før, det er ikke en konkurranse. hvis du trenger dette for å kompensere noe så er det kanskje en god idé å jobbe med det problemet i stedet for å fortsette med denne oppførselen.

Vi kan ha en normal diskusjon hvis du slutter å være i angrepsmodus mot jeg eller alkymisten.

vennligst legg litt innsats i det.

 

Edited by holme12
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke en normal diskusjon hvis du forventer at alt du sier skal tas som gospel, ikke tåler å bli motsagt, og ikke vil vise til kilder når du blir spurt.

 

Etter norsk rettspraksis er en lovlig kniv en lovlig kniv, og det er bruken og ikke kniven som må legitimeres. Fra dommen som @alkymisten linket til:

 

Det må være tale om en særlig farlig gjenstand, som er uten aktverdig formål, og som framstår som et voldsprodukt. At det er gjenstanden snarere enn eierskapet m.v. som må være uten aktverdig formål, framgår av bestemmelsens oppbygning. 

 

Som nevnt er det altså gjenstanden som sådan som må være uten aktverdig formål, ikke importørens eller innehaverens ønskede bruk.

 

Jeg tolker dette til at du har like mye trøbbel med en lommekniv på vei til jobb som pakkeåpner, som med bajonett (det er annerledes om du er håndverker). Og det er det flere straffesaker som støtter opp om.

 

 

 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Har aldri beslaglagt mer narkotika og våpen: – Skremmende (vg.no)

Som sikkert andre her har sett i dagens nyhetsoppslag så beslaglegger Tolletaten et "urovekkende" antall kniver daglig.

Jeg tillot meg å legge ved et bilde publisert av Tolletaten fra nyhetene i dag. Samtidig forsøkte jeg å finne kniver i samme kategori hos Kniveksperten.no 

Slik jeg forstår det så vil en privatperson som kjøper lignende kniver på nett/import bli politianmeldt, kjøper en hos en knivimportør her i Norge går det greit. Jeg ville selv ikke hatt noen av disse knivene, men det angår ikke diskusjonen. Jeg har lest at flere her på Kammeret har havnet i "heisen" for ha bestilt kniver fra utlandet. For min del kunne jeg tenkt meg å kjøpt noen typiske "jakt/turkniv" hos eks. Lamnia, jeg tar IKKE sjansen. Det hele fremstår for meg som en kan bli tilfeldig dømt.  

 

Knivene på bildene under selges hos Kniveksperten.no 

boker-crusader.jpg

cold-steel-ti-lite-kris-linerlock-6in-cs26sxk6s.jpg

crkt-m16-14-special-forces-black.jpg

crkt-m16-14-special-forces-g10-desert-m16-14dsfg.jpg

crkt-m21-special-forces-black.jpg

 

Siste bilde: Foto tatt av Tolletaten.

Tolletaten.jpg

Edited by Vaquero
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tror ikke foldekniv med lås har noen fremtid med tanke på sivil bruk. Ikke på jakt en gang. Ditto for det meste av foldekniver av friksjonstype. 

 

Av lommekniver kommer vi til å sitte igjen med slip- joint, og de snillere av friksjonstypen. 

 

De kommer nok ikke utenom at det må selges slirekniver i Norge. Mange er avhengig av dem for å reparere bolig. Men det kommer nok en 3" grense (eller blir det 7,5 cm?). Sannsynligvis etter press fra engelskspråklige land. At for eksempel storviltjegere og reindrift eventuelt må ha unntak, betyr lite i det store. 

Link to comment
Share on other sites

Javel. Der velger jeg å være mer naiv og tro at lovgivende myndighet har et relativt sunt syn på svært gamle behov forbundet med svært gamle, og i europeisk sammenheng ganske uvanlige, tradisjoner med friluftsliv. 

 

Det er helt meningsløst å skille mellom foldekniver og slirekniver til aktverdige formål og det velger jeg å stole på at politikerne også forstår. Ihvertfall inntil de skulle handle i motsatt retning. 

 

Edit: i tilfellet tollen tipper jeg på 1 eller 2 privatpraktiserende idioter. Det har vi jo sett før.

Edited by Skrueråmuttere
Link to comment
Share on other sites

Dette med aktverdig formål er jo en ting. Men, ta for eksempel tapetkniver og kniver med bryteblad. Da de hadde veldig strenge regler for kniver i Danmark for en del år siden, var disse på "mystisk vis" unntatt forbudet. Selv om de har lås og betjenes med en hånd. 

 

Det at noe er aktverdig er kanskje ikke der standarden burde ligge. Kanskje en mer helhetlig "produktsikkerhet" tenkning til kniv og skarpe gjenstander?

 

Selv om brytebladskniven er aktverdig, tror jeg den ville komme dårlig ut av en slik vurdering. 

 

Link to comment
Share on other sites

Röda_Lacket skrev (9 minutter siden):

Kanskje en mer helhetlig "produktsikkerhet" tenkning til kniv og skarpe gjenstander

Dette er det eneste du skriver som jeg synes er fornuftig.

Da må en huske på at en smergelskive og et metallstykke blir til en skarp og farlig gjenstand i løpet av noen sekunder. Derfor er et forbud mot omsetning av skarpe gjenstander som kniver så totalt bortkastet at alle med en liten rest av virkelighetsforståelse burde innse at produktsikkerhet ikke blir det minste forbedret av å forby vanlig verktøy. En helhetlig vurdering vil derfor vise at det ikke har noen hensikt å forby vanlige kniver. En tur i kjøkkenskuffen vil også fort gi samme resultat. I Norge pleier vi spise med kniv og gaffel, og vi bruker flere typer skarpe gjenstander under tilberedning av mat. Skal vi følge din filosofi må vi gå over til å spise graut, ris, pizza og potetstappe for å kunne legge bort alle skarpe gjenstander. OBS jeg glemte at pizzahjul er skarpt så pizza utgår.

  • Like 1
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Röda_Lacket skrev (1 time siden):

Det at noe er aktverdig er kanskje ikke der standarden burde ligge. Kanskje en mer helhetlig "produktsikkerhet" tenkning til kniv og skarpe gjenstander?

 

Jeg får ikke helt grepet på hva du mener, men tror likevel at jeg er helt uenig.

 

"Aktverdig formål" synes jeg er både lettfattelig og fornuftig (gitt at det håndheves noenlunde slik det var tiltenkt og av fornuftige mennesker). Er du snekker? Gå med kniv i beltet. Er du på toget med full oppakning med telt og primus? Samekniv i beltet (selv om jeg kanskje hadde lagt den i sekken). Bunad på Karl Johan på nasjonaldagen? Kniv i knappen. Springkniv i lomma på fylla på lørdagskvelden? Rett i fengsel.

 

Det eneste jeg egentlig ikke liker med den norske knivparagrafen er at jeg gjerne skulle sett et eksplisitt unntak for relativt lite farlige kniver, dvs. små foldekniver uten låsbart blad, som faktisk var lovgivers opprinnelige intensjon at vi skulle kunne bære som vi ville. 

 

... da landet åpnet opp igjen etter pandemihysteriet måtte jeg venne meg av igjen med å gå med slirekniv til daglig. Akkurat det satte jeg mindre pris på, for hver gang jeg nå trenger noe skarpt må jeg gå og hente - og det er en stadig påminnelse om hvor dårlig jobb politikerne har gjort siden dengang vi fikk gå med låsbare foldekniver i beltet på barneskolen. 

Edited by Skrueråmuttere
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Skrueråmuttere skrev (4 timer siden):

Er du snekker? Gå med kniv i beltet. Er du på toget med full oppakning med telt og primus? Samekniv i beltet (selv om jeg kanskje hadde lagt den i sekken). Bunad på Karl Johan på nasjonaldagen? Kniv i knappen. Springkniv i lomma på fylla på lørdagskvelden? Rett i fengsel.

 

Noe mer innviklet enn det bør det ikke være. Har du hvitt pulver i neseborene og en machete gjemt under klærne på et urbant sted klokken 02:00 på natten, og samtidig evner å prate deg ut av en politikontroll, da er du kvalifisert på landslaget i roing. Jeg har som sikkert andre her sett på et TV-program, TOLLERNE? Fin dokumentar, bl.a. fra innkommende postpakker med div. lugubert i pulver og pilleformater. Jeg så en episode hvor kniver kom frem fra pakker, forståelig ble noen av knivene underkjent som aktverdige formål. En kniv ble bl.a. godkjent som aktverdig lovlig friluftkniv, selv om den kunne se litt skummel ut avhengig av hvilket hode med øyne som så den. Min umiddelbare refleksjon var hvor subjektivt kunne en toller og deretter en politibetjent være for å ha myndighet til å sende en godtroende medborger over til et strafferegister? Er grenser med gråsoner objektive og tydelige nok for hvermannsen og byråkrater til at vi unngår justismord? En ting til, vi modnes med alderen alle sammen, noen kniver tiltaler en guttunge mer enn en rasjonell voksen mann/kvinne. Vi må innse at smak og behag endres med alder. Uansett, vi har lover som forbyr å skade/true et annet menneske eller dyr. 

Edited by Vaquero
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Vaquero skrev (33 minutter siden):

Er grenser med gråsoner objektive og tydelige nok for hvermannsen og byråkrater til at vi unngår justismord?

 

Det kommer an på hva man prøver å oppnå. Vil du være på den trygge siden av grensen? Kjempelett. Vil du se hvor nær grensen du kan gå uten å bli straffet? Risikabelt. 

Link to comment
Share on other sites

 

Interessant diskusjon, det som blir manglende her er at ingen sentrale myndigheter deltar i diskusjonen:

Glock 78 & 81 er em militær kniv, også en bajonett i det Østerrikske forsvaret, er dette et ulovlig voldsprodukt eller en friluftkniv innenfor lovverket? Hvem dømmer?

Link to comment
Share on other sites

Jeg spurte en politi jurist en gang om bajonetter og slikt. Fikk et veldig vagt svar.

 

Akkurat knivbajonetter var de visstnok ganske liberale på. Med tanke på at enkelte i veteran- miljøer visstnok samlet på slikt.

 

Dolker derimot, mente han kunne være voldsprodukt eller stilett. 

 

Jeg garanterer ikke for praksisen i dag. 

Link to comment
Share on other sites

Noe av problemet med regelverket er at det ikke er aldersgrense på bajonetter. De fleste moderne bajonetter har nok bladlengde under 25 cm.

 

Og mens det finnes aktverdige samlere av bajonetter, så har en ung gamer like stor adgang til å kjøpe dem.

 

At enkelte av de som selger slikt ser an kjøper, er en annen sak. 

Link to comment
Share on other sites

Röda_Lacket skrev (1 time siden):

Og mens det finnes aktverdige samlere av bajonetter, så har en ung gamer like stor adgang til å kjøpe dem.

 

Er det et reelt problem jeg ikke har fått med meg? Har vi en utfordring med unge gamere som stikker ned folk i sentrale strøk? Er det gamere som har blitt den nye eufemismen for de trangbodde uten ungdomsklubber?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Röda_Lacket skrev (21 timer siden):

 

 

Det at noe er aktverdig er kanskje ikke der standarden burde ligge. Kanskje en mer helhetlig "produktsikkerhet" tenkning til kniv og skarpe gjenstander?

 

 

https://reason.com/2019/10/07/the-u-k-must-ban-pointy-knives-says-church-of-england/

 

Siden det som en gang i tiden var Stor-Brittania har blitt trukket fram som eksempel på hvordan kniver og skarpe gjenstander skal vurderes, er det litt interessant å merke seg at der borte har også kirken blandet seg inn i debatten. Og dradd den helt inn i kjøkkenskuffene.

 

Opp i alt dette må vi ikke glemme at knyttnever også kan ansees som ett voldsprodukt, men du verden så greie de er å ha til hverdags formål, som å kneppe igjen en skjorte eller knytte ett slips. Men jeg ser ikke bort fra at det kan bli vedtatt lover, først der borte på holmen i vest  og kanskje litt senere hos oss andre som synes de er eksempler til etterfølgelse, der menn må gi fra seg både knyttnever og testikler når de har nådd pubertetsalder. Det er godt kjent at begge har og kan initiere vold. Menneskelig re-produksjon kan lett tas hånd om ved at menn donerer sperm før de nødvendige inngrepene og problemet med slipset og skjorten løses lett ved at man enten har en kvinne tilgjengelig for dette, eller endrer sine klesvaner. Både den framstormende robot teknologien og AI, sammen med med at kvinner stadig ønsker seg større innpass i mannsyrkene, vil gjøre mannlige håndverkere overflødige. Og siden menn på denne måten vil bli pasifisert vil de ikke  savne hverken nevene eller testiklene. Hva eventuelt kvinner måtte savne må vi se på som akseptable ofre for å få en tryggere hverdag...  

Edited by Robinson
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

@Robinson Dette med knyttnever har de i England løst med fenomenet boksing. Boksing har to hovedformål.

 

Det første er å demonstrere for offentligheten at litt slåssing ikke er så farlig. Slik får myndighetene aksept for at ingen trenger våpen til å forsvare seg mot ubevæpnede angripere. 

 

Det andre er å sette lista for å drive med ubevæpnet selvforsvar så høyt, og å gjøre det forbundet med så stor skaderisiko, at få mennesker driver med det mye over lengre tid. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...