Jump to content

Vital del i skap


Ggnfnelwllwlwl

Recommended Posts

Du kan oppbevare våpen på utsiden av våpenskapet dersom vital del er lagret på innsiden:


§ 79.Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap


Men du kan ikke la børsa ligge å slenge av den grunn:
§ 78.Krav til sikker oppbevaring

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. 

 

Ligger børsa i futteralet og sluttstykke i våpenskapet så bryter d §78. Heng børsa på veggen i et låsbart stativ, så er du i mål :-)

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, Ggnfnelwllwlwl said:

Kan oppbevare riflen i futteral, så lenge sluttstykket er låst inn i skap

Da bør du ikke få den stelt, for da har du et problem. Sluttstykke er ikke registrert men det er låskassen og løpet. Hven som helst har ferm til nå fritt kunnet kjøpe seg så mange sluttstykkers de bare vil.

Da jeg spurte politiet om dette fikk jeg beskjed om at det var greit om våpenet uten en vital del var innelåst utenom på samme måte som ammunisjon om en vital del var låst inne i våpenskapet.

Det kan således ikke oppebates i et futteral som hvem som helst kan ta med sei sånn helt uten videre, det skall være innelåst/fastlåst på ett eller annet vis.

Edited by bardp
Link to comment
Share on other sites

«Da jeg spurte politiet om dette fikk jeg beskjed om at det var greit om våpenet uten en vital del var innelåst utenom på samme måte som ammunisjon om en vital del var låst inne i våpenskapet.

Det kan således ikke oppebates i et futteral som hvem som helst kan ta med sei sånn helt uten videre, det skall være innelåst/fastlåst på ett eller annet vis.»

 

Jeg har vanskelig for å se at bestemmelsen skal forstås slik. 

 

Etter hovedregelen skal den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon sørge for å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem, jf. § 78. Det er dessuten gitt nærmere, detaljerte regler om oppbevaring, der kravene bl.a. varierer med oppbevaringssted i § 79 og 80. 

 

Så lenge vital del er nedlåst i riktig montert fg-godkjent skap så er det innenfor. Krav om nedlåst ammunisjon fremgår av § 80, hvor bestemmelsen spesifikt sier at ammunisjonen skal være nedlåst. Noe slikt fremgår ikke av § 78. 

 

Noe annet er at øvrige våpendeler ikke skal ligge slengt rundt om tilgjengelig for en hver (uvedkommende). Mao legger man ikke igjen rifla uten sluttstykke ute i åtebua...

Edited by Eiha
Formatering
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, Eiha said:

«Da jeg spurte politiet om dette fikk jeg beskjed om at det var greit om våpenet uten en vital del var innelåst utenom på samme måte som ammunisjon om en vital del var låst inne i våpenskapet.

Det kan således ikke oppebates i et futteral som hvem som helst kan ta med sei sånn helt uten videre, det skall være innelåst/fastlåst på ett eller annet vis.»

 

Jeg har vanskelig for å se at bestemmelsen skal forstås slik.

Tja... hvordan vi som leser lover og forskrifter vedr våpen forstår det som er skrevet, spiller ingen rolle så lenge det er POD som sitter med hele definisjonsmakten når det bestemmes hvordan det som står skrevet skal tolkes... Å lese ordrett det som står i lover og forskrifter, -og tro at det "er dette som gjelder", er en farlig tilnærming som kan komme til å bite oss i ræva...😃

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, Eiha said:

Så lenge vital del er nedlåst i riktig montert fg-godkjent skap så er det innenfor. Krav om nedlåst ammunisjon fremgår av § 80, hvor bestemmelsen spesifikt sier at ammunisjonen skal være nedlåst. Noe slikt fremgår ikke av § 78.

Dette var vel den opprinnelige offesielle tolkningen, helt til man oppdaget at vitale deler slik som sluttstykker faktisk var i fritt salg til de fleste våpen... der slikt var aktuellt 😃 

Edited by rhb
Link to comment
Share on other sites

Ikke helt uenige det, men nå er det en gang slik at selv juristene i POD skal være forsiktig med å gå utenom ordlyden i lov/forskrift. 

 

Bestemmelsen i § 78 er en generell bestemmelse om at man skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Herunder hjemme, på reise, jakt etc. Ordlyden sier ingenting om nedlåsning, og det foreligger etter det jeg kan se ingen tolkningsuttalelser som sier noe om at nedlåsning er påkrevd.

 

For det tilfelle at det ligger et krav om nedlåsning i § 78 så ville presiseringen i § 80 første ledd siste punktum være meningsløs, all den tid kravet allerede fulgte av § 78...

 

Av hensyn til forutberegnelighet for den som leser forskriften burde bestemmelsen i så tilfelle også spesifisert dette, på lik linje med § 80.  


Men det er selvsagt ingen fasitsvar, før problemstillingen kommer på spissen. Jeg har riktignok ikke hørt om tilfeller med brudd på våpenloven fordi våpenet (uten vital del) stod ved siden av FG-skap som hadde innelåst vital del. 
 

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener med det siste du skriver, men problemstillingen og diskusjonen er interessant 😊

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, Eiha said:

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener med det siste du skriver, men problemstillingen og diskusjonen er interessant 😊

Jeg mener at det int 1. okt d.å.  var fritt salg av sluttstykker til rifler. Dvs, du kunne feks stjele deg en gammel Mauser som hang til pynt og gå på Finn og kjøpe deg et sluttstykke , slik at du kunne bruke det til å gjøre det mulig skyte med den.😊

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, rhb said:

...stort sett finner man slikt i enten oppdaterte rundskriv og avogtil i private tlf samtaler mellom saksbehandlere og folk i POD...😉

Har du referanse til et slikt rundskriv. Offisielle kommentarer til lovverk finnes i rundskriv 009-2009. Finnes det flere slike?
Nå er det (heldigvis) slik at det noen i politiet måtte ha av synspunkter på lovverket faktisk ikke er gjeldende lov.

At noen har ment noe om dette kan godt være, men om det ikke kan godtgjøres at dette faktisk gjelder, feks ved rettspraksis, er det etter min mening i overkant å fremstille synsing som gjeldende lov eller praktisering av denne.

Min påstand er at du lovlig kan oppbevare rifla på en knagg på veggen i ditt eget hjem om vital del, feks sluttstykke, er oppbevart i våpenskap. Våpenet er ikke funksjonelt når det evt rappes fra deg, og det er vel ikke akkurat rimelig at du skal kunne lastes for at det kan bli gjort funksjonelt, utenfor din kontroll, på et senere tidspunkt.

  • Like 3
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I forbindelse med konkurs på en tidligere jobb, satt vi (jeg) plutselig i den situasjonen at jeg hadde solgt en haug med våpen på konkurssalget som ikke kunne utleveres, og som umiddelbart måtte fjernes fra konkursboet, og som ikke kunne oppbevares i godkjent lokale ettersom dette måtte tømmes i løpet av kort tid osv.
Bostyrer var veldig oppsatt på å få tømt lokalet VELDIG fort, og våpenkontoret ville ikke (kunne ikke grunnet plassmangel) oppbevare de solgte våpen frem til at kjøperne hadde fått godkjente papirer tilbake. 
Jeg hadde ansvaret for våpenavdelingen, og var også den personen som hadde selve bevillingen for våpensalg. Jeg var vanlig menig ansatt og hadde ikke noe eierskap til verken firma, bygning osv osv.
Bevillingen for våpensalg er todelt – dvs at den er knyttet opp til en godkjent person og ett godkjent lokale. I tilfellet her var jeg den godkjente personen som hadde bevillingen, men den var knyttet opp imot godkjent lokale i bedriften jeg var ansatt i. Dermed falt også grunnlaget for bevillingen bort, da firma ble lagt dødt og lokalet skulle tømmes.

 

Kontaktperson på våpenkontoret tenkte kreativt, og da det i lovverket/retningslinjer var åpen for at politiet kunne utnevne «særskilt egnet person» til å stå ansvarlig og til å oppbevare våpen, ble jeg dermed utvalgt til å oppbevare våpnene hjemme frem til at kjøperne hadde fått innvilget søknadene sine.
Siden våpnene allerede var solgt var bostyrer dermed ute av bildet (for han var det et oppbevaringsproblem pga lovverket frem til våpen ble hentet av kjøper). Jeg fikk derfor et kort skriv som beskrev at jeg var utvalgt som «særskilt egnet person» og hadde godkjenning til å oppbevare de aktuelle våpen. I tillegg («for en sikkerhet skyld …») fikset kontaktperson på våpenkontoret det slik at jeg fikk et midlertidig våpenkort for hvert enkelt våpen i mitt navn, som jeg leverte inn på vanlig måte når det aktuelle våpen ble avhentet av kjøper.

 

Og her kommer jeg endelig til poenget… Den praktiske løsningen for oppbevaring av de aktuelle våpnene, ble at alle vitale deler ble tatt ut (lagt i pose m. serienummer på våpenet de tilhørte osv) og oppbevart hjemme hos meg i mitt personlige våpenskap. I tillegg rekvirerte jeg et av familiens kledeskap hvor selve våpnene da ble oppbevart, og låste døren inn til det rommet hvor kledeskapet var plassert. Det ble diskutert litt frem og tilbake rundt denne løsningen, men det var de vitale delene i våpenskapet som var kravet. At jeg i tillegg kunne låse både kledeskap og rommet var en bonus, men ikke noe krav.

 

Dette dreide seg om litt over 30 våpen. Heldigvis (av plasshensyn for vitale deler…) mest rifler og bare rundt en 6-7 hagler eller så….og heldigvis var dette mens det fortsatt bare var 4-6 ukers behandlingstid på søknader…
 

Link to comment
Share on other sites

On 12/17/2020 at 11:23 PM, Eiha said:

«Da jeg spurte politiet om dette fikk jeg beskjed om at det var greit om våpenet uten en vital del var innelåst utenom på samme måte som ammunisjon om en vital del var låst inne i våpenskapet.

Det kan således ikke oppebates i et futteral som hvem som helst kan ta med sei sånn helt uten videre, det skall være innelåst/fastlåst på ett eller annet vis.»

 

Jeg har vanskelig for å se at bestemmelsen skal forstås slik. 

 

Etter hovedregelen skal den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon sørge for å oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem, jf. § 78. Det er dessuten gitt nærmere, detaljerte regler om oppbevaring, der kravene bl.a. varierer med oppbevaringssted i § 79 og 80. 

 

Så lenge vital del er nedlåst i riktig montert fg-godkjent skap så er det innenfor. Krav om nedlåst ammunisjon fremgår av § 80, hvor bestemmelsen spesifikt sier at ammunisjonen skal være nedlåst. Noe slikt fremgår ikke av § 78. 

 

Noe annet er at øvrige våpendeler ikke skal ligge slengt rundt om tilgjengelig for en hver (uvedkommende). Mao legger man ikke igjen rifla uten sluttstykke ute i åtebua...

Akkurat slik jeg har forstått det og! Har spurt mange kjente våpen butikker i det siste ang dette( Winge våpen, skytterlinken, jaktia etc). Kommer til å legge sluttstykke i et lite Fg skap som er bolter fast. Men legger selvsagt ikke resten av geværet på kjøkkenbordet eller lignende. Blir som med 4,5mm luftgevær, trenger ikke være nedlåst, men oppbevar det med fornuft.

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Rugerdud said:

Men uansett bør ikke våpen oppbevares i futteraler pga rust. Blir på samme måte som du ikke skal la våpen stå med demper. Tolker selv kravet som at om vital våpendel er i våpenskapet kan resten stå i et skap eller tilsvarende uten mer seremoni.

Har hørt om dette med demper og de gassene det skaper som lager rust. Men tror du må lese deg noe mer opp om du mener at Våpen ruster i futteral... så klart, er våpenet vått og legges i futteral så ber du om trøbbel, men jeg snakker om til vanlig oppbevaring når våpenet er tørt

Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, Ggnfnelwllwlwl said:

Men tror du må lese deg noe mer opp om du mener at Våpen ruster i futteral... så klart, er våpenet vått og legges i futteral så ber du om trøbbel, men jeg snakker om til vanlig oppbevaring når våpenet er tørt

Gjør som du vil. For meg er futteral noe du bruker for transport av våpen ikke oppbevaring.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Rugerdud said:

Men uansett bør ikke våpen oppbevares i futteraler pga rust. Blir på samme måte som du ikke skal la våpen stå med demper. 

Ja, våpen som ikke er under transport bør oppbevares luftig og tørt, og med eventuell demper skrudd av. Selv om våpenet virker tørt på alle synlige overflater kan det være litt fukt på steder du ikke ser, f. eks. i treverket. Et tett futteral er etter min mening uegnet for oppbevaring over lengre tid.

Edited by Sølvrev
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...