Jump to content

Eiha

Members
 • Content Count

  152
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

8 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Er for det meste 10x jeg bruker også. Synes ikke det er spesielt problematisk å holde bildet stille, men det er nok en smakssak som mye annet.
 2. Jeg har kikkert i både 8x og 10x og ender nesten alltid opp med å ta med/bruke 10x. De gangene jeg bruker 8 tenker jeg nesten alltid at jeg kunne tenkt meg å hatt litt til, men tenker sjelden motsatt. Bruker du kikkerten hovedsakelig i dårlig lys eller på sjøen ville nok 8 være å foretrekke.
 3. Ja. Som sagt er det skivekikkert som er tema for meg (og tråden)
 4. Noen flere forslag? Sitter og ser på en havørn fra hyttevinduet nå med 10x. Med skivekikkert hadde jeg nok sett hva den spiser på. Etter et par timer her er det foreløpig «uavgjort» i antall ender, havørn og oter observert
 5. Stort sett, skrev jeg. At det varierer er nok helt sikkert. Fra snl: «Paringstiden er i februar til mars. I april til juni får hunnen 3–9 blinde unger» Fra rovdyrsenter.no: «Paringen skjer på ettervinteren, fra januar til mars. Tispa er drektig i 53 døgn, og valpene kommer vanligvis i april eller mai» Jakttidene er nok for å forenkle. Men om de er modne for revisjon skal jeg ikke mene så mye om, siden jeg ikke jakter i nord.
 6. Jakt- og fredningstiden på reven er jo begrunnet ut fra når den får unger. Reven får stort sett unger i månedsskiftet april/mai.
 7. Takk for raskt svar. Sikkert ikke dum den, men jeg har allerede en god kikkert i 10x42 og jeg kunne gjerne tenke meg noe med mer forstørrelse ettersom det kan være betydelige avstander fra eksempelvis hytta/bil og opp i vestlandsfjellene. Det er også et poeng med vinklet, slik at jeg kan bruke tripoden jeg har til rifla, sittende.
 8. Stavanger er nok i lengste laget, men takk for tilbudet! Du må gjerne komme med flere tilbakemeldinger etter hvert som du får brukt den mer. Ror er nok et must for meg. Vurderer også om jeg må/bør ha pedaldrift. Er jo typisk "kjekt å ha", men det øker i de fleste tilfeller prisen betraktelig.
 9. Tar opp igjen denne tråden. Hva gir mest for pengene for rundt 5000 kr eks. stativ? Kriteriene er lav vekt (helst under 1200g) og helst noe ala 20-60x60. Sett mange skryte over Vortex Diamondback 20-60x60. Denne har fin vekt på ca 950g og kan derfor være med i sekken på vinterjakt etter rypa. Bruk: Rypejakt, spotting av storvilt, sjøfugl og skogsfugl. Skyting opp til 200 meter.
 10. Tolkningen er nok som før. Det det handler om her er vedkommendes oppfatning av situasjonen. Uten kjennskap til saken utover det siterte er nok retten kommet frem til at det ikke var et «direkte angrep» (noe som fremstår klart som en riktig konklusjon) med hjemmel for nødverge, men at det forelå faktisk uvitenhet omkring situasjonen. Det fremgår av naturmangfoldloven § 75 første ledd at «uaktsom overtredelse» av nml. er straffbart. Uvitenhet om den faktiske situasjonen kan forekomme hvor vedkommende hevder å ha handlet i nødverge etter § 17 annet ledd, men det objektivt sett ikke foreligger noen nødvergesituasjon. Ser man straffeloven § 25 i sammenheng med naturmangfoldloven § 75 er det ikke slik at den som avliver viltet skal bedømmes ut fra sin egen virkelighetsoppfatning ut fra nødssituasjonen. Vedkommende kan bare bedømmes ut fra egen oppfatning der den avviker fra virkeligheten hvis egen oppfatning var aktsom. Retten synes her å komme til det resultat at tiltaltes oppfatning var aktsom. I aktsomhetsvurderingen er det avgjørende om gjerningspersonen har opptrådt slik det med rimelighet kan kreves i forhold til det straffebudet som er overtrådt. Aktsomhetskravet må settes i lys av den aktuelle situasjonen og vedkommendes forutsetninger. Hvor streng aktsomhetsnormen er vil være situasjonsbasert, men det er forskjellige kriterier som kan spille inn i en aktsomhetsvurdering. Det har vært satt strenge krav til aktsomhet jf. tidligere rettspraksis.
 11. Du må gjerne bare skrive i vei en masse. Hvordan er den å skyte fra? Mitt bruk vil i hovedsak være ved kysten på Vestlandet, innomskjærs og utomskjærs. Hvordan oppfører kajakken seg i større bølger? Er det sjans å skyte med skytestokk (salong) fra kajakken på stille vann? Hvordan er det å gå i land på holmer og skjær fra kajakken?
 12. Gått noen år siden du kjøpte kajakken. Tenker på denne modellen selv, primært til andejakt, men også noe fiske. Hvilke erfaringer har du gjort deg så langt?
 13. Spypoint har vel app til sine kamera som støtter 3G og 4g
 14. Lovligheten vedrørende siktet er ikke avklart i dommen. Det man derimot har, er vektige argumenter når påtalemyndigheten og tingretten legger til grunn at bruk av siktet er lovlig. Dette gitt at man ikke har klar informasjon fra annet hold som sier noe annet. Ut fra dette vil man i en situasjon ved en eventuell anmeldelse kunne vise til dommen og påberope seg en villfarelse knyttet til lovligheten. Hvor langt man når med dette er selvsagt noe annet. I strafferetten står legalitetsprinsippet sterkt, dette kan helt enkelt forklares slik at man ikke kan dømmes uten hjemmel i lov eller tilstrekkelig klarhet i lovhjemmel . Loven vedrørende kunstig lys er utdatert og holder emm ikke kravet til klarhet som følger av legalitetsprinsippet. Formålet bak bestemmelsen støtter heller ikke en tolkning om at ir eller termisk er forbudt til jakt. Halvor Aas, lagdommer i Borgarting lagmannsrett har skrevet en artikkel om temaet med de samme synspunkt. Mest sannsynlig har påtalemyndigheten latt være å begi seg inn på en vurdering av lovligheten vedr. siktet av den grunn at jegeren her uansett var uaktsom i utøvelsen av jakten og at dette ut fra hans forklaring var rimelig klart fra starten av. Derfor synes nok en ytterligere vurdering vedrørende lovlighet av bruk unødvendig i relasjon til om uaktsomhetsvilkåret er oppfylt eller ikke.
×
×
 • Create New...