Jump to content

rhb

Members
 • Content Count

  132
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral
 1. ...hvorfor ikke likegodt forby dasspapir... er sikkert en eller annen idiot som kan klare å skade seg selv eller andre med det også...
 2. Da du virker å sitte på "inside-info" vedr den nye våpenloven... har du noe info vedr om det fortsatt vil bli lov å bruke jaktrifler med samme magasinkapasitet som konkurrentene som skyter med dedikerte konkurranserifler? Eventuelle muligheter for å "omregistrere" fra jakt til konk. ?
 3. Ja, og forhåpentligvis blir det slik når den nye norske våpenloven kommer, at en dynamiskskytter som ikke eier et dedikert dynamiskvåpen også kan få en slik tillatelse, -event omklassifisere våpenet slik at man kan fortsette å bruke det i DSS.
 4. Lurer på hvordan dette vil falle ut vedr det å fortsatt kunne bruke en "ervervet jaktrifle" til sportsskyting/DSS... ? Vil man kunne fortsatt gjøre det med samme mag-kapasitet som de med "ervervet konkurranserifle" når den nye norske våpenloven kommer? -Og ikke minst, vil man i det heletatt kunne bruke en slik rifle (feks Mini 14) til noe som helst annet enn å drive egentrening på en pappskive...? (jfr ryktene om krav om faste eller hengslede magasiner på halvauto jaktrifler) Kanskje like godt å selge unna, mens man fortsatt kan og begynne å spare til en Ar...? Teller virkelig på knappene nå .
 5. hehe for å forrvirre deg litt ytterligere... Startkort og medlemskort er to forskjellige . Om du ikke får skrevet ut startkort/startID er det nok fordi du ikke er oppført som aktivt medlem i klubben din. Du må være oppført som både " medlem" og "aktivt medlem" i medlemsregisteret. Medlemsansvarlig må legge deg til gruppa. (klubbnavn/ skyting , klubbnavn /pistol etc)
 6. Mulig jeg blinkser, og ikke kan jeg hele dette rundskrivet på rams, men , det står uansett bakpå søknadsskjemaet flg : ved kjøp hos annen enn godkjendt forhandler må det oppgis fabrikkmerke, modellbetegnelse og nr . Ved kjøp hos godkjendt forhandler er det tilstrekkelig å oppføre våpenets art og kaliber. så om vitsen ved å ha åpen søknad er at man skal handle billig bruktvåpen hos tilfeldige private, går altså ikke det... uansett hvordan jeg tolker det.
 7. Om du planlegger å delta på stevner, lønner det seg å kjøpe våpen deretter. Husk at klassespesifikasjonene styrer hvilke klasser du kan delta i. Se reglementene på skyting.no/pistol. Ved å kjøpe tilfeldige våpen på en event "åpen søknad" kan du lett bomme her... altså bruke opp kvoten din på "feil våpen" . Om du feks kjøper to "ubrukelige" våpen i henholdsvis Finpistol og Spesialpistol i kal 22 LR er du ille ute , for da må du enten selge et av disse eller -eller begge, eller ha hele 10 stk stevnestarter i den aktuelle klasse for å kjøpe et ekstra /nytt Finpistol eller Spesialpistol-våpen,- og som du altså ikke har noe våpen til å delta i...
 8. Om du tar sjansen på å levere en "åpen søknad", lønner det seg å legge ved et vedlegg der du redegjør for hvorfor du ber om å få godkjendt en slik utfyldt søknad, da det iht politiets retningslinjer ( Rundskriv 2009/009 utrykkelig står at politiet ikke skal godkjenne slike... ) -Event påføre dette under "andre opplysninger , om der er plass. -Å "krangle" lønner seg ikke , da Ålesund er trolig det Våpenkontoret i landet som mest lojalt følger reglementet/ PODs retningslinjer Ang stevner, der er ingen krav om at en "Rekreasjonsskytter " se s 24 - Rundskriv 2009/009) skal ha stevneaktivitet, men, dette er et absulutt krav når du kommer til søknaden om det 5. våpenet. (Som "Mosjonsskytter".) Mitt råd er at du laster ned dette rundskrivet og leser det, for der finner du alt som du trenger å vite.
 9. SPD krever full pakke: - Startkort, (nå det nye skytterid som du skriver ut på Min idrett). - Medlemskort (skrives ut på Min Idrett). - Aktivitetsbekreftelse fra klubb som dekker all relevant info iht Rundskriv 2009/009. -Dette er beviset på at du er ferdig opplært og stetter kravene som stilles til erverv. (vær ops på at aktivitetskrav for nybegynnere er strengere enn for eksisterende våpeneiere. -se side 24 i Rundskriv 2009/009.) -Selve diplomet fra sikkerhetskurs er ikke relevant,( -eksisterer kun for at du skal ha noe å henge på veggen eller vise fram til event ny klubb ved klubbskifte...) -Så lenge du ikke påberoper deg stevneaktivitet, krysser du på NEI. NB! -Om du påberoper deg stevneaktivitet kreves at du må legge ved kopi av resultatlister. -Husk å lese nøye bak på skjema før du fyller ut. (dårlig utfylte skjema, kommer som regel i retur sammen med et avslag.) ps Våpenkontoret er lavt bemannet , så noe saksbehandlingstid må som regel påregnes... (aldri hørt om noen som har fått innvilget på under 2-3 uker.)
 10. MEN... så lenge hun bor i samme bopel og du fortsatt har tilgang til magasina vil nok dette alikevel ikke bli lovlig ... Husk det er tilgjenglighet til -ikke eksplisivt eierskap til som er kriteriet her... dessuten , bruker du det er du "fucked"... POD eller den som nå til slutt skal lage/fortolke dette regelverket finner nok en måte å ramme dette antatte "smutthullet".
 11. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904 https://www.politi.no/vedlegg/lokale_ve ... gg_476.pdf - "fasit" for hva som kan erverves finner du i tabellen på side 24. Dette rundskrivet er politiets "bibel" når det gjelder våpensaker... ps(regler for erverv på grunnlag av affeksjonsverdi finner du på side 30-31. På side 15 står det hvordan en våpensøknad må, -ego; skal være utfylt for at politiet skal kunne behandle den, iflg POD...) Alt som man trenger for å sette seg inn i dagens regler for å få erverve skytevåpen finner man ved å studere Våpenloven, Våpenforskriften og Rundskriv 2009/009. Husk at i tillegg må man når man leverer søknad legge ved aktivitetsbekreftelse fra klubb (det som i rundskriv omtales som "anbefaling"... av en eller annen mereklig grunn...), medlemskort og startkort/startID(dokumenterer "forbundstilknytning") og påberoper du deg stevnedeltakelse må kopi av resultatlister vedlegges.
 12. Og hva med alle tusener av 30skudds og 30+ magasinene i kongeriket... vil det bli lov å kappe og bygge om til 20skudds... eller må alle disse kasseres/innleveres og så man MÅ man kjøpe nye "godkjendte" 20skudds fabrikkmagasiner... ? Dette kan bli det totale kaos. Det hele er så vagt og lite gjennomtenkt at det åpner for nær sagt allslags fortolkninger. Merk; at nasjonalstatene kan innføre strengere regler enn i direktivet, men, ikke unnlate å følge direktivets vedtatte krav ... mens det en annen plass står ting som kan tolkes annerledes... Så hva ligger egentlig i unntaksregelen (den som allerede har.... blablabla...) ? Blir disse også underlagt Max 20 skudd , eller får de beholde 20+ magasinene sine... ? -om så vil jo kaoset bli komplett... -og hva med de som her i landet bruker "jaktrifler" i SAS og SAO, vil de fortsatt få lov til det.. -og om så, med 10 sk , 20sk eller 30skudds magasiner... ? Håper virkelig at regulativet ikke vil framtvinge en endring på det norske regelverket som gjelder i dag på dette området. Nei, huff og huff... kor dei greie å rote det til for skikkelige lovlydige folk der nede i EU... -terroristene og massemorderene som de angivelig ønsker å ramme, må jo le seg skakk ihjel over dette tøvet! Reglene gjelder jo ikke for dem, uansett... da de ikke har lovlige våpen .(!) (altså, "høykapasitetsmagasin"= ikke ulovlig å eie, såfremt du ikke har et våpenløyeve å miste...) og dette: betyr det at "targetshootere " fortsatt har lov å bruke 30skudds mag? -vedtak 26.jan 2017 -Spesial provisions for ovnership: Target shooters: member states will be able to give Category A authorisations to target shooters provided the individual is actively practising for or participating in shooting competitions. Vicky Ford (ECR, UK) explained that “the authorisation covers those entering the sport as well as those already competing. The current freedom of choice of equipment used by competitors in their shooting disciplines is not restricted. To facilitate continued participation in international competitions, the rules governing the European Firearms Pass will be updated to cover firearms, including Category A firearms, held by such target shooters”.
 13. hehe... helt tullete... MAO vil da vi dynamiskskyttere som sporadisk skyter Dynamisk rifle med vår jaktrifle, med midlertidig påsatte egna magasiner , og er fornøyd med det, nå bli "tvunget" til å kjøpe oss "farlige og uønskede "(og svindyre) ak-kloner og Ar-rifler med nifse svarte plastkolber om vi ønsker å fortsette med sporten vår...(?)! ...trodde intensjonen med dette regulativet var å begrense slike våpen... (om ikke annet våpenforhandlerene kommer til å gni seg i hendene...) Å omregistrere en "ufarlig" jaktrifle til "farligrifle i klasse A", om slikt blir mulig , -vil jo være direkte idiotisk... da man da "i praksis" får omsetningsforbud på våpenet når femårslisensen går ut...
×
×
 • Create New...