Jump to content

Arbeidsgruppe skal gjennomgå Det frivillige skyttervesen


Mauser M67

Recommended Posts

  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det frivillige skyttervesen (DFS) har et omfattende samarbeid med Heimevernet og mottar årlige tilskudd fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet vil nedsette en arbeidsgruppe som blant annet skal gjennomgå Det frivillige skyttervesens rolle overfor Forsvaret og samfunnet forøvrig.

 

- Vi igangsetter nå et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret og samfunnet for øvrig, samt hvordan offentlig økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden. Det er viktig for oss å sikre at DFS blir godt involvert i arbeidet, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet.

 

Arbeidsgruppen skal utrede mulige alternative støtteordninger, og gi en anbefaling om hvordan offentlig økonomisk bidrag til Det frivillige skyttervesen kan organiseres og finansieres i fremtiden.

 

Gruppen vil ledes av tidligere forsvarssjef, og pensjonert general Arne Solli. Videre vil arbeidsgruppen være sammensatt av representanter fra Det frivillige skyttervesen, Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Andre relevante aktører vil ved behov delta på arbeidsgruppens møter.

 

Arbeidsgruppen starter sitt arbeid høsten 2013, og vil avlegge rapport med anbefalinger i løpet av sommeren 2014.

Link to comment
Share on other sites

Neppe no snipp snapp snute. Mye av tilskuddet går til administrasjon. Lite kommer ned til det enkelte skytterlag. Så for den ikke aktive skytter vil resultatet kunne bli at det kan føre til litt dyrere bruk av baner, medlemsavgift, osv. Tror jeg.

 

En annen sak er hvor mye NIF får fra staten, å om DFS får i forhold like mye pr medlem eller pr lag så tror jeg ikke det kommer så ille ut for DFS.

Link to comment
Share on other sites

Høggern: det meste av idretten får støtte utenfor statsbudsjettet via tippemidlene. Der er det kulturdepartementet som råder over ordningen. Jeg regner med at det må være særordninger her siden bekymringene gjalt en rapport i regi av forsvarsdepartementet.

Link to comment
Share on other sites

Høggern: det meste av idretten får støtte utenfor statsbudsjettet via tippemidlene.

Selvfølgelig vet jeg at det meste av idretten får annen støtte. Det er også fra det offentlige så jeg klarer ikke egentlig å se at det skal være den store forskjellen. Penga kommer fra den samme kilden, statsbudsjettet.

Link to comment
Share on other sites

Jeg uttrykker meg sikkert uklart, men siden noen over antydet at øvelsesskyting kunne bli dyrere av at Forsvarsdepartementet skulle ha denne gjennomgangen, så lurte jeg på hvilke støtteordninger som kunne bli truet.

 

Tippemidler til idrett går utenom statsbudsjettet, men det er kanskje relevant i denne sammenhengen, ikke vet jeg:)

Link to comment
Share on other sites

Overføringene DFS får fra forsvaret kan reduseres. Om de blir redusert så mye at drifta av sentraladministrasjonen i større grad enn i dag må dekkes av skytterlagene (les grasrota) så kan kontigenten og treningsavgifter kunne måtte økes. For om penger skal brukes av skytterlagene så må de tjenes inn en plass først.

Link to comment
Share on other sites

Nå er det jo endel som får kraftig ereksjon bare av å tenke på at DFS skal minste dette tilskuddet(som ikke er et tilskudd men betaling for leie av tjenester), disse får kose seg så godt de kan.

 

Det en kan lure på er hvordan en så stor organisasjon som DFS kan drives så billig som den faktisk gjør; kikker en på hva annen idrett får av tilskudd og hvor lite som kommer ut til hvert lag er det åpenbart at mange fine jobber på kontor går på bekostning av lagene.

 

Når en lokal fotballklubb her ute på holmene ØKER kontingenten med 1000kr i et jafs for voksne medlemmer skjønner en at en skarve skytterlagskontingent på 450kr er grisebillig (eller 120kr for å bade en time i en blanding vann/urin/klor, eller 35kr for en Cola fra Statoil som en drikker på årsmøtet mens en stemmer ned forslag om en økning på 50kr i kontingenten).

Bortfall av tilskuddet til DFS fra forsvarsbudsjettet vil nok gi en kontingentøkning, utover det tviler jeg på at medlemmene vil merke noe særlig

Link to comment
Share on other sites

La meg tenke tanken på at skytebaner skal være 100% selvfinaniserende uten bruk av dugnad, støtte osv.

 

Om man bygger en bane til feks 5 mill (fortgjort at det koster litt om ingen dugnad skal benyttes).

Om investeringen til banen skal avskrives på 20 år så er det 250 000 i avskrivinger pr år. Om man i tillegg skal vedlikeholde den banen (+ strøm) for la oss si 50 000 i året, så må årlig inntekt være 300 000 for at alt skal gå i 0 (å da har jeg ikke tenkt på renteutgifter osv)

 

Om banen da har 200 brukere, hvorav 150 omtrent bare skyter opp til elgprøven, så vil det bli dyrt å skyte på den banen..... >Selv om de aktive skytterne betaler en årlig treningsavgift på feks 3000 pr skalle så vil Jeg tro at opp i mot 1000 kr for de 30+ prøven ikke er en usannsynlig pris da...

 

Om banen kommer på 2 mill så kan man jo omtrent halvere prisene i det regnestykket.

Link to comment
Share on other sites

La meg tenke tanken på at skytebaner skal være 100% selvfinaniserende uten bruk av dugnad, støtte osv.

 

Skytebaner får middler andre veier til bygging; tippemiddler osv (og konkurerer da med andre idrettsanlegg). Forsvarets bidrag ved bygging er svjv forskuddsleie.

 

En moderne DFS-bane koster en plass mellom 10 og 20milioner (en trøtt fotballstadion her på holmen skal visst koste 170mil :shock: ).

Link to comment
Share on other sites

Selv om jeg skyter mest pistol, har jeg mer sans for "formålsparagrafen" til DFS enn til NSF. Skulle ønske DFS drev med pistolskyting også! Tror DFS har bidratt mer til sunt forhold til våpen/skytesport blant folk flest enn skyttere/våpeneiere flest er klar over. Synes det er trist om vi/DFS mister denne støtten.

Link to comment
Share on other sites

Men det står der og er fortsatt gyldig...

 

Jeg sitter ikke med følelsen av at den har noen særlig innvirkning på hvordan DFS drives, og hvis pengestøtten fra staten skal være basert på den virkelighetsoppfatningen, er jeg redd DFS går triste tider i møte.

 

Med mindre venstre fortsatt føler at de ikke kan stole på forsvaret, og trenger utdannelse av sin egen paramilitære styrke såklart :)

Link to comment
Share on other sites

Om banen da har 200 brukere, hvorav 150 omtrent bare skyter opp til elgprøven, så vil det bli dyrt å skyte på den banen..... >Selv om de aktive skytterne betaler en årlig treningsavgift på feks 3000 pr skalle så vil Jeg tro at opp i mot 1000 kr for de 30+ prøven ikke er en usannsynlig pris da...
Eller alle 200 betaler 1500 kvar og ingen betaling for oppskyting. Synet til høggern er typisk for gaukungementaliteten til banegutta i DFS, ein vil gjerne ha pengane til jegarane, men vil helst ikkje sjå dei. Attpåtil er desse i mindretal, desse som liker å kalla seg "aktive". Eit så lite mindretal at dei burde vera bekymra over kor lite utadretta verksemda deira eigentleg er.

 

Kanskje Forsvarsdepartementet (FD) endeleg gjev desse "aktive" DFS'arane ein økonomisk grunn til å inkludera jaktskyttarane. Desse er det jo som i dag de facto utgjer den økonomiske ryggraden i DFS. Kva med å tillata jegerane å trena jamsides med dei "aktive". Haldningsendring må til: "Klikk på ein kikkert, du også!" :P

 

Målsetninga med DFS er formelt å gjera folket i stand til å skyta, ikkje å gå i karnevalsklede og kjøpa unødig dyre våpen. Denne målsetninga har DFS svikta over så lang tid, at om FD ikkje lenger vil mata gaukungen, så er det faktisk berre god forvaltning.

 

Men i staden for å grina over dette, bør me sjå på det som ein moglegheit. Me har liggande tallause DFS-banar kringom i landet. Mest alle av dei kan brukast meir. Med litt omstillingsvilje, kan DFS få større nedslagsfelt enn nokon gong. Kva med å inkludera også benkskyting og langhald? Sprita opp med nye konkurransar som langhald felt? Det er på tide å løysna på snippen. Det er gått litt tid sidan dioptaren vart oppfunnen, for å seie det slik.

Link to comment
Share on other sites

Ja ja,nooby.Du snakker om holdningsendringer.Dersom DFS skal åpne sine baner for mer jegerskyting,langhold,og BR er det vel ikke rett "holdning" å utrope DFS skyttere som gjøkunger,karnevalsklovner og brukere av unødvendig dyre våpen. :roll:

 

Vet du ikke at banesaueren blir brukt til veldig mye mer en DFS skyting,nettopp fordi den kan skaffes rimelig via DFS.Mange monterer også kikkerter og annet utstyr som fort øker prisen til 3x DFS rifle. :forvirra:

 

PS.Her i området er DFS banene åpene for de aller fleste.

Link to comment
Share on other sites

NJFF baner er drevet uten støtte fra forsvarsdepartementet. Det er derfor rimelig å anta at prisen for oppskyting på en DFS bane kommer til å bli omtrent lik prisen for oppskyting på en NJFF bane.

 

Mvh

Oddvar

 

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes fokuset på at DFS skal "åpne" banene for LH, BR og jegere er helt på trynet. Det er ikke snakk om å sitte å se på at andre skal bruke banen, men tanken om at DFS selv utvikler sporten opp mot det som er relevant i dag og ikke for 100 år siden. Det kunne jo til og med hende at dersom DFS selv utvikler en ny klasse som innebærer optikk osv, at andre skyttermiljøer tiltrekkes dette på en måte som gjør at de føler at det er relevant og morsomt å holde på med.

Dette skjer jo i motorsporten hele tiden hvor klasser kommer og går i takt med tiden.

Link to comment
Share on other sites

Er stort sett enig i det f.eks Nooby og smaug skriver.

 

Fra DFS hører man gjerne at ved bruk av kikkertsikte, oppnår man ett kostbart utstyrs kappløp som vil redusere bredden i idretten. Ironisk når man ser en DFS skytter i full mundur, en bekledning som i tillegg til å være kostbar er både uegnet og avleggs i forhold til formålsparagrafen.

 

En modernisering i ny og ne er bare bra. DFS skyttere trenger ikke miste nattesøvnen i frykt for å miste de klassiske DFS grenene, man vil bare oppnå en større bredde i DFS.

Link to comment
Share on other sites

@jonasten

Eg er ikkje så dum som eg gjer meg, er sjølv medlem i DFS og skit i eige reir, det er nemleg på tide å byggja eit nytt. :twisted:

Du kjende kan hende på same varmen som ein stakkar jegar kjenner på når han møter den "aktive" skyttaren på DFS-bana snakka om jegerane som eit problem som kjem innom kvar haust og skyt sund blinkane? Den elitistiske haldninga og kontraproduktive samhandlinga med andre skyttarar, med manglande felles møtepunkt i konkurransar, sementerer skillet. Denne haldninga øydelegg for rekrutteringa, og med dei store midlane DFS har til rådvelde, er det ei skam at organisasjonen ikkje er meir utadretta. DFS er ein organisasjon i krise, men ikkje pga FD. Og så vil du attpåtil at eg skal seia sanninga med den rette "haldninga"? :shock:

 

@ smaug

Eg har ikkje snakka om å la andre bruke bana, men å laga nye DFS-program som gjer medlemsskap interessant også for folk som vil ut på lengre hald. DFS er så sidrompa at ein må bruka skytebukse for å passa inn. Slik som NJFF har laga programmet kulesti for å appellera meir til unge skytterar. Eg trur me er meir samde enn det kunne sjå ut som.

Link to comment
Share on other sites

Jeg regner med at dere med de sterke menigene kom med innspill til feltutvalget når de. ba. om skyttere og jegeres innspill?

 

Overføring fra staten til det enkelte lag er nokså nøyaktig null kroner, lag og anlegg må pent slåss om kroner på samme vis som all annen idrett.

 

Idretten får miliarder hvert på, hva som hisser folk så opp for de kronene dfs får over forsvarsbudsjettet forstår jeg ikke. Noen forklarte det med at deres forbund ikke fikk, javel-hva med å se på hvor de pengene blir på og hvorfor skyttersporten ikke klarer å får sin del fra. Idrettsforbundet?

 

Det er heller ikke slik at Dfs kan begynne med det de vil sånn uten videre, store endringer krever faktisk et stortingsvedtak.

Link to comment
Share on other sites

Jeg er også medlem i mitt lokale dfs-lag, og innimelom låner jeg meg en sauer for å delta på lokale stevner i regi av dfs.

 

Likevel synes jeg at det er diverse ting i skytterboka som nok er moden for en oppdatering.

For meg så virker det som §1-1 og kommentaren til §1-2 sier to vidt forskjellige ting.

En annen ting er at det godt kunne vært en klasse for den typen rifler som det er flest av i norge (jaktrifler), spesielt med tanke på §1-1 med kommentar.

Det kan da vel umulig være noe problem at det ligger en og skyter med en jaktrifle ved siden av en som har et dfs-godkjent våpen så lenge de havner i to forskjellige resultat lister?

En jaktrifle virker akkurat like godt på dfs figurer som en sauer, det er vel ingen nødvendighet at en jaktrifle kun må brukes på dyrefigurer...

 

 

Dette er kun min personlige mening om enkle grep som kan tas for å gjøre dfs enda mer attraktivt for flere enn i dag..

Og nei, jeg har ikke kommet med noe innspill til hverken feltutvalget eller noe annet utvalg (selv om jeg kansje burde..)

Link to comment
Share on other sites

Til Jegerne. Ja vi trenger flere felt skyttere :-)

 

Om dere vil være med på felt skyting i DFS regi så burde dette være helt greit å ordne.

Hold fra ca100m til ca 600m, minst et av holda er knestående.

Matchreim og jaktriflen eller eventuelt sauern med kikkert.

Hadde dere blitt med da. samme skyte tid samme figurer samme program, eneste forskjell er at du bruker jakt rifla eller sauer med kikkert.

og ja dette er steikje moro.

 

Og da kunne du skyte både vanlig program med diopter og en runde med kikkert.

 

mvh

Link to comment
Share on other sites

Nooby

"varmen" kjente jeg ja.At det er jegere som også har kjent den imøte med DFS skyttere tviler jeg ikke på.Jeg kan også love deg at det finnes DFS skyttere som kjenner dette i møte med jegere som både verdensmestere og kverulanter,det finnes noen av dem også :winke1:

 

At DFS skyttere er i mindretall er jeg ikke helt enig i.DFS er fortsatt den største skytterorganisajonen i kongeriket.Nå er det påmeldt over 5600 til oppdal,så noen er det fortsatt som driver med dette.Jeg er klar over at medlemstallet synker og at noe må gjøres,der er vi enige.

 

Dersom du tenker på antallet skyttere på en DFS bane en vanlig treningskveld for jegere og aktive skyttere,er det sikkert mange steder jegerne er i flertall.Dette er nok fordi flesteparten av jegerne er der kun fordi de MÅ.

På vår bane skyter de aller fleste sine 30 skudd+prøve,ikke noe mer.Dugnader og forfallende arbeid gjøres stort sett av aktive skyttere.

Vårt lag har i flere år avhold en uhøytidlig konkuranse for bygdas jegere og jaktlag.Her skytes det løpende elg,100m villrein og 200m.etter skytingen er det grilling og sosialt samvær.Desverre er det få deltagere,faktisk er flere med på skytterlagets klubbmesterskap på baneskyting.Her har vi også prøvd oss med jegerklasse.Ingen deltagere her heller.

 

Personlig svarte jeg i feltutvalgets spørreundersøkelse at man burde prøve en jegerklasse på grovfelten.Her skytes det opp til 600+ meter.Dette burde jo passe inn i det du etterspør.Hvor mange av dere som ønsker "nytenkning" i DFS svarte på denne undersøkelsen?

Såvidt jeg husker av resultatet var det ikke så mange som ønsket noe for jegere.

 

At man ikke kan skyte i DFS uten skytebukse er tull.De færeste kl 1 skyttere har skytterbukse.I klasse 2 og 3 finner du også utøvere med skytejakke og feltbukse.

Link to comment
Share on other sites

Til Jegerne. Ja vi trenger flere felt skyttere :-)

 

Om dere vil være med på felt skyting i DFS regi så burde dette være helt greit å ordne.

Hold fra ca100m til ca 600m, minst et av holda er knestående.

Matchreim og jaktriflen eller eventuelt sauern med kikkert.

Hadde dere blitt med da. samme skyte tid samme figurer samme program, eneste forskjell er at du bruker jakt rifla eller sauer med kikkert.

og ja dette er steikje moro.

 

Og da kunne du skyte både vanlig program med diopter og en runde med kikkert.

 

mvh

 

JA! :D

Link to comment
Share on other sites

Personlig svarte jeg i feltutvalgets spørreundersøkelse at man burde prøve en jegerklasse på grovfelten.Her skytes det opp til 600+ meter.Dette burde jo passe inn i det du etterspør.Hvor mange av dere som ønsker "nytenkning" i DFS svarte på denne undersøkelsen?

Såvidt jeg husker av resultatet var det ikke så mange som ønsket noe for jegere..

 

91 jeger svarte på undersøkelsen; Oppsumert svarte disse slik

 

2.5 Oppsummering av tilbakemeldinger fra jegere

Totalt 91 jegere har besvart spørreundersøkelsen. Av disse har 56 % deltatt på jaktfeltstevner siste 3 år.

På spørsmål om de kunne tenke seg å delta på feltstevner i DFS svarer hele 83 % av jegerne ja.

I spørreundersøkelsen ble det også stilt spørsmål om hva som skal til for å få flere jegere til å delta på

feltstevner i DFS. Følgende faktorer fremheves som viktige i denne sammenheng:

 Bedre markedsføring av feltskyting/feltstevner mot jegerne.

 Bedre samarbeid mellom DFS og NJFF, både sentralt og lokalt.

 Tilbud om opplæring, trening og innskyting for jegere i lagene.

 Tilrettelegging av feltopplegg:

o Velge figurer, avstander og skytetider som gjør det mulig for jegerne å treffe.

o Utvide figurutvalget.

 Tilpasse reglementet til gjeldende reglement for jaktfeltskyting, herunder innføre flere

jegerklasser (i forhold til ferdighetsnivå).

 Endre reglementet slik at det er mulig for klasseførte skyttere som ønsker det å skyte i

jegerklassen på feltstevner.

Flertallet av respondentene er positive til å forsøke å rekruttere flere jegere til å skyte felt i DFS.

 

 

til tross for såpass laber interesse fra en gruppe som angivelig står og hamrer på porten for å få komme inn... konkluderer feltutvalget følgende;

 

5. Jegere

Dette er en gruppe hvor det bør være store muligheter for rekruttering, jf. tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen (se kap. 3). Det viser også oppslutningen om jaktfeltstevner. Dette er et tema som bør

utredes separat.

 

 

Stiller dere med innsats og pågangsmot i det lokale laget vedder jeg hatten min (ok-det er en sixpence..) på at dere får til mer enn hva som kommer ut av å sitte å surmule på kammeret....

Link to comment
Share on other sites

Synes DFS kan overta Forsvarets gamle AGer jeg... In other news, det snør i hel*te i dag...

 

De klippes opp og blir til spiker; så langt er ca 70000 av de destruert; og i dagens politiske klima er det nøyaktig 0% sjanse for at de havner på sivile hender i annen form enn nettopp spiker og armering.. Det er ikke engang vits i å bruke hjernekapasitet til å leke med tanken engang, finn noe enklere å fixe; fred i midtøsten, kurere PMS eller noe sånt.

Link to comment
Share on other sites

Igjen så er det tanken om at jegere og LH-skyttere skal kuppe DFS og tvinge gjennom en klasse som visstnok ingen i DFS vil ha som er gjengangeren her. Jeg spør:

Mtp at antallet skyttere innen DFS stadig går nedover, FD som vil se på hva pengene går til(fritt tolket), er det da ikke på tide at DFS som en organisasjon begynner å tenke litt mer butikk og prøver å få inn flest mulig brukere om ikke annet så for sin egen del? Lage en klasse som er litt mer aktuell i 2013, "trene folket" med våpen og/eller siktemidler som faktisk er i bruk i dag?

For meg så høres det ut som DFS lever bedre enn aldri før og har mer brukere enn de klarer å håndtere. At alle baner er fulle med ventelister og absolutt ikke trenger å løfte en finger for å endre noe som helst - det står folk på utsiden av døren med Saueren i hånden og vil inn.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...