Jump to content

skyte på løpende reinsdyr


aleksander Rmoljord

Recommended Posts

hei lurte på om noen kjenner loven om og skyte på løpende om dette er straff bart. har en jakt kammerat som skøyt på løpende reinsdyr ifjor men bomma. men oppsynte påstår at dette er ulovelig. så han fikk 10000kr i bot og ett års utestengelse av jakt. men jeg lurer på om noen veit om detta er etter loven eller om han ikke har gjort noe galt. håper none kan hjelp. fint vis dere har noen linker om skyte på løpende i loven. takker får svar

Link to comment
Share on other sites

Står vel ikke noe sted at man ikke skal skyte på løpende vilt, men at jakta skal foregå sikkert og humant.

I fjellet er det vanskelig å ha kontroll på bakgrunn, selv på stillestående vilt. Spesielt siden det ofte kan være godt kamuflerte jegere som stiller på samme flokken. Også værre å ha kontroll over eventuelle dyr som måtte passere foran eller bak dyret, om de er flere i flokk.

 

Er det sikker god bakgrunn og snakk om enslige dyr (eller i alle fall under dusinet i flokken), farta ikke så alt for høy og skyteavstanden kort, så skal det ikke være noe problem. Men om raksjonen ble så kraftig, vil jeg nesten tvile på at dette var situasjonen?

Link to comment
Share on other sites

Manga faktorer kan spille inn slik at man bommer på vilt uansett avstand og om det står aldri så stille. Feil på ammunisjon, feil på våpen, underlag som gir etter osv, så det er ikke nødvendigvis inhuman jakt av den grunn.

 

På 97 m, som dere aldri kunne vite sikkert var akkurat det i skuddøyeblikket, er med mine skyteferdigheter i alle fall for langt på bevegelig vilt. Nå vet jeg ikke hvor fort "løpende" vil si, men uansett. Det begynner å bli snakk om såpass mye foranhold at faren for skadeskyting er meget stor, og muligheten for oppfølgingsskudd blir heller dårlig. I mine ører en korrekt avgjørelse, om enn dårlig begrunnet fra oppsynets side.

Link to comment
Share on other sites

§ 3. Generelt om behandling av dyr

 

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Ett skudd som ikke traff dyret engang er ganske sikkert "fare for unødige påkjenninger og belastninger", med mindre det er noe ekstraordinert med situasjonen da. Det gjelder å ha marginene på sin side, tøyer du de utover "jegerprøveboka" bør du kunne vise til skyteferdigheter godt over gjennomsnittet. "Jeg måtte jo prøve"-skudd hører hjemme på 1950-tallet.

 

Edit: Før alle tar av med latterligjøring av dyrevelferdsloven: ordet unødig må ikke oversees. Det betyr at den "vanlige" risiko for skadeskyting ved ett "vanlig" skudd fra en "vanlig" jeger er lov. Altså er det ikke "forbudt å bomme", men det er forbudt å prøve noe du egentlig burde latt være og så bomme. (og det er vel også rettspraksis på at du kan dømmes selv om det går bra, om det kan bevises/sannsynliggjøres at det bare var flaks at det gikk bra)

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Manga faktorer kan spille inn slik at man bommer på vilt uansett avstand og om det står aldri så stille. Feil på ammunisjon, feil på våpen, underlag som gir etter osv, så det er ikke nødvendigvis inhuman jakt av den grunn.

Nei, men da har man tatt alle forholdsregler man rimligvis kan forventes å ta.

Link to comment
Share on other sites

I kommentar til § 1 i forskrift om jakt felling og fangst står følgende:

 

For jegeren er det også viktig å merke seg at punkt b medfører at også den som har

utsatt viltet for fare for unødig lidelse kan rammes av straffebestemmelsen. Viltet

trenger med andre ord ikke faktisk å ha blitt skadet. Straffeverdigheten av uaktsom

adferd er like stor uansett om viltet blir skadet av handlingen eller ikke, så lenge

handlingen er å betrakte som uaktsom jakt, fellings- eller fangstutøvelse, og det ofte

er tilfeldigheter som avgjør resultatet.

 

Skyting på løpende reinsdyr på ca 100m hold er etter min mening definitivt å utsette viltet for fare for unødig lidelse.

Link to comment
Share on other sites

På 97 m, som dere aldri kunne vite sikkert var akkurat det i skuddøyeblikket, er med mine skyteferdigheter i alle fall for langt på bevegelig vilt

 

For den bøtelagte skytteren også helt åpenbart, i og med at han bomma. Derfor mener oppsynet at han har opptrådt uansvarlig, utsatt vilt for unødig skade, og blitt dømt for det.

 

Muligens hadde han også blitt dømt om han hadde treft, ikke godt å vite.

 

Dette har jeg tenkt på i alle disse langholdstrådene vi har her på forumet, det hadde vert motto å sett hva som hadde skjedd om noen bomma på reinsdyr på 300 meter ( som er for nækamp å regne ifg enkelte langholdsguruer)

Det hadde også vert morro å se hva oppsynet gjorde om det ble treff også på 300 meter. Jeg er helt sikker på at man hadde blitt anmeldt da og.

 

I kjølvannet av langholdstrådene er jeg sikker på at dette blir belyst rettslig før eller siden er mitt tips. Da spørs det om "bestått langholdskurs" gjelder...

Link to comment
Share on other sites

Er en sak utifra hvordan denne situasjonen var, vil jeg si.

 

§ 19. (human jakt)

Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

 

Denne paragrafen kan vi jo alle.

Men kan jo være at det er nettopp denne de mener kompisen din har brutt. Hvis man får bot, så må det jo stå hvilken paragraf det er brudd på, ellers er det vel ingen hold i boten.

 

Hvis dyret løp i 35km/t på 200meter, og man treffer i bakfoten på dyret kan jeg forstå reaksjonen fra oppsynet. Men hvis situasjonen er som du beskriver og du er fortrolig med skyting på en slik avstand så skjønner jeg det ikke. Kan jo være at oppsynet tolket situasjonen annerledes. Var oppsynet vitne til situasjonen?

Link to comment
Share on other sites

[...]Bommer du på løpende vilt har du et forklaringsproblem[...]

Tja, i utgangspunktet skal det ikke mer til enn å vise at du er så god til å skyte at løpende rein på 100-meter gir samme risiko for skade som "jegerprøveboka-skuddet" (0-150m stillestående og sånn passe fra siden, med godt anlegg) for en vanlig jeger. Har du mangfoldige 1000-skudd og ett stevneresultat (på løpende elg/vilsvin eller annet bevegelig mål) eller 18 å slå i bordet med, vil du hvertfall ha en grei sjangse til å bli trodd på at det var forsvarlig å sende avgårde akkurat det skuddet (selv om uforutsette tilfeldigheter likevel ødela).

Link to comment
Share on other sites

Kanksje noen av dere bør lese denne kommentaren til forskrift for jakt felleing og fangst en gang til:

 

For jegeren er det også viktig å merke seg at punkt b medfører at også den som har

utsatt viltet for fare for unødig lidelse kan rammes av straffebestemmelsen. Viltet

trenger med andre ord ikke faktisk å ha blitt skadet. Straffeverdigheten av uaktsom

adferd er like stor uansett om viltet blir skadet av handlingen eller ikke, så lenge

handlingen er å betrakte som uaktsom jakt, fellings- eller fangstutøvelse, og det ofte

er tilfeldigheter som avgjør resultatet.

 

 

Det er altså fullstendig likegyldig hva den uaktsomme handlingen medfører så lenge den faktisk utsetter dyret for fare for unødig lidelse. Om det blir bom, fulltreff eller skadeskyting er likegyldig så lenge handlingen utsetter viltet for unødig fare.

Link to comment
Share on other sites

Det trenger ikke nødvendigvis være statens lovverk han er straffet etter heller. Mange villreinområder har egne regler med spesifikke forbud mot å skyte på løpende dyr og egne ordninger for straff. Og det er jegerens plikt å sette seg inn i regler som gjelder for det området han jakter i. I tillegg, om dyret forsvant så er det jo ingen som har en garranti for at det faktisk var et bomskudd og at dyret var uskadd. Er det løsnet skudd mot dyr så er det å betrakte som skadeskutt om ikke det kan bevises bom. Og det er jo litt vanskelig om dyret løp sin vei.

Link to comment
Share on other sites

Et villreinommråde har fulmakt til å innføre nattfreding.[...]Hvis ikke jegeren klarer og respektere dette, er det bare og finne seg en annen plass og jakte :?

Om de har juridisk rett til å gjøre det driter hvertfall jeg i, grunneier/rettighetshaver kan sette akkurat de krav han vil. Om det er 15 "bærumstiere" for ett kalvekort i ett område med lav fellingsprosent, om det er at alle jegere må ha rosa sokker, om "internasjonalen" må synges før hver jaktdag eller at jakten slutter kl 1900 er av de ting man bare har å akseptere om man først har tenkt å kjøpe jakt der (og så lenge det ikke er noe om kjønn/legning/rase/hudfarge/religion i de kravene er det stort sett greit for loven også).

Link to comment
Share on other sites

da er det påstanden om at en bom er et lovbrudd jeg referer til, ikke trådstarters situasjon.

 

Dette finner du selvfølgelig ikke noe sted i forskrift. Jeg mener likevell at om man bommer fordi man har skutt på hold, eller i andre situasjoner, som man helt åpenbart ikke behersker så er man beviselig på kant med prinsippet om å ikke utsette dyret for unødig lidelse. For oppsynet sin del er en helbom et klart bevis, om ikke jeger da kan sansynliggjøre at bommen skyltes teknisk feil.

 

Når det gjelder å skyte på løpende reinsdyr på 97m mener jeg at straffen er for mild, dersom det ikke er slik at jegeren er en av dem som alltid er med å kjempe i toppen på NM i løpende elg. Vanlige jegere som trener 100 - 200 skudd på løpende elg i året er ikke gode nok til å skyte på levende løpende vilt på 100m, og etter min mening bør man da få en kraftig bot. Om man skyter på løpende rein på 97 meter uten å ha trent på elgbanen i det heletatt burde man miste retten til å jakte for alltid...

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

er ikke sikker på om villreinområdene har lov til og lage egene regler. veit en som gikk til sak mot de. om når på dagen jakta slutta. den slutta kl 19.00. og han gikk til sak og vant på at man kan skyte så lenge man føler seg trygg på og skyte og har bra nok skyte lys

 

Villreinområder har i aller høyeste grad lov til å lage sine egne regler. Når det gjelder kontrollkortet og reglene som er angitt der er det å regne som en forskrift og kan straffes offentligrettslig på lik linje med brudd på andre lover.

Link to comment
Share on other sites

[....]Og hva er dette da :?:

At jeg respekterer vilkår tilhørende ett jaktkort uansett, og liker jeg ikke vilkårene kjøper jeg ikke kort der. Jeg anser det å være grunneiers rett å stille akkurat de krav han vil (også urimlige krav), uavhengig av lovbestemmelser og annet fjas. Det er faktisk frivillig å kjøpe kort.

Link to comment
Share on other sites

Beklager. Jeg misforstod den første setningen i svaret, på innlegget mitt. Og trodde du dreit i nattfredingen.

Det var derfor jeg brukte ordet tøffen. :wink:

 

Aleksander..... som du forstår var det en kommentar(tøffen) til innlegget over mitt eget(ms sitt).

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Det er jo påfallende at Poacher er den som mener at man skal få jakte uansett hvor store sjanser man tar i jaktsituasjoner, og at jeg har en 'diagnose' som er uenig med ham. Det er levende dyr vi skyter på, ikke papp, og da har vi et ansvar for å sørge for så sikker og rask avliving som overhodet mulig.

 

mvh

Oddvar

Link to comment
Share on other sites

Elgprøven i Sverige er vel på løpende elg på 80 meter? Nå er jo reinen et mindre mål enn elgen, men like fullt. Vi måtte ha kuttet ut en del elgposter her om skyting av løpende elg på 97 meter skulle vært noe å kave seg opp over.

 

Ellers synes jeg det blir et troverdighetsproblem ift skyting av flyvende og løpende småvilt med hagle. Disse skuddene er etter mitt syn vanskeligere og jeg lurer på om ikke treffprosenten også viser det?? Jeg klarer ikke å se at lovverket gjør forskjell på å påføre store og små dyr lidelse.

Link to comment
Share on other sites

Jeg klarer ikke å se at lovverket gjør forskjell på å påføre store og små dyr lidelse.

 

Jo. Loven gjør vesentlig forskjell.

Hva skjer hvis du skadeskyter en hare eller rev. :?:

Hva skjer hvis du skadeskyter en hjort/rådyr, elg eller rein :?:

 

Som du helt sikkert vet, er det et helt annet krav ved skadeskyting av storvilt

Link to comment
Share on other sites

Hvis det var forbudt å skyte på løpende dyr, så blir det fort slutt på all drivjakt her i landet. Når hjorten drives i sunnmørsliene, kommer den ikke ruslende. Det gjør heller ikke rådyret, når dacsen gneldrer i helene på den. Og elgen kan også komme i en farlig fart på ett drev. Det eneste reinsdyret jeg har skutt, kom løpende på haglehold. Og ble felt med ett skudd på rette plass. Og ikke en oppsynsmann å se heller. Heldigvis...

Link to comment
Share on other sites

Elgprøven i Sverige er vel på løpende elg på 80 meter? Nå er jo reinen et mindre mål enn elgen, men like fullt. Vi måtte ha kuttet ut en del elgposter her om skyting av løpende elg på 97 meter skulle vært noe å kave seg opp over.

 

 

Foregår elgprøven i Sverige på en elg som pluselig kan øke eller senke farten, og som spretter opp og ned for å simulere ujevnheter i terrenget?

Link to comment
Share on other sites

Og elgen kan også komme i en farlig fart på ett drev. Det eneste reinsdyret jeg har skutt, kom løpende på haglehold. Og ble felt med ett skudd på rette plass.

Du kan jo la dem løpe videre? Det har jeg gjort mange ganger. Ingen har sagt att sett dyr=skutt dyr.

 

(Hjort og rådyr overlater jeg til de som kan)

Link to comment
Share on other sites

Dette har jeg tenkt på i alle disse langholdstrådene vi har her på forumet, det hadde vert motto å sett hva som hadde skjedd om noen bomma på reinsdyr på 300 meter ( som er for nækamp å regne ifg enkelte langholdsguruer)

Det hadde også vert morro å se hva oppsynet gjorde om det ble treff også på 300 meter. Jeg er helt sikker på at man hadde blitt anmeldt da og.

Det har du sikkert rett i. Men jeg oppfatter en dramatisk forskjell i vanskelighetsgrad på de to situasjonene.

Sønnen min på 6, og alle ungene i hele DFS, ville mest sannsynlig truffet uten store problemer på 300m :mrgreen: JEg ville ikke veddet 5 øre på at jeg ville truffet en ujevnt løpende rein på uvisst hold....

De store gutta skyter 5 hønseegg med 5 skudd på 300m - og så skal det være et problem å skyte på en REIN - så små er de ikke.

 

K

Link to comment
Share on other sites

Først av alt; dette har vore ein interessant diskusjon å følgje. Og den viser vel at trass i ønskjet om å lage gode, presise og fornuftige reglar og forskrifter for human jaktutøving, så er dette vanskeleg. Det er så mange parameter og faktorar som blir gjeldande ute i felten i ein skotsituasjon kontra kva ein tenkjer over skrivebordet, at teori og praksis ofte blir haltande.

 

Det finst inga jaktform der vi jegerar blir granska og følgde så nøye som på reinsjakt. Min påstand er at om oppsynet kunne sjå oss like grundig i korta i hjorte- eller elgskogen som på reinsfjellet - ja, så hadde norske jegerar blitt ei svært aktiv gruppe bidragsytarar til statskassa i form av bøter. I alle fall om oppsynets handlemåte i dette tilfellet skulle vere norma. Og det bør den kanskje?

 

Eg har lese mange trådar på forumet, der det verkar som om fleirtalet er samde i konklusjonane om at "det som er maksimal skyteavstand for jeger A, kan vere dobbelt så langt som for jeger B. Det kjem an på ferdigheitsnivået". Det er sikkert sant, men dersom ei vurdering av kvar enkelts skyttars ferdigheiter skal avgjere kva som er forsvarleg eller ikkje, så set vi jo oppsynet og kontrollmakta sin jobb i eit håplaust lys. Og eit effektivt og handlekraftig oppsyn vil vel alle at vi skal ha?

 

Overfører ein slik tenking til t.d. vestlandske bøar nattestid, vel så må vel alder på skyttaren og individuell svekking av syn/nattsyn også vurderast?

 

På reinsjakt i fjor opplevde eg å treffe på to betutta jegerar, ferske i faget. Dei kunne fortelje at dei var tre, men at sistemann var på veg innover fjellet i lag med oppsynet. Årsaka var at jegeren hadde stillt på flokken, kome på godt skothald, men samtidig vore så "heit" at då han førebudde seg på å skyte, nappa han av skotet heilt ukontrollert. Oppsynet fekk med seg heile hendinga, kontakta jegeren og i lag la dei ut på tur (etter å ha granska skotstaden nøye) for å forvisse seg om at ikkje dyr var blitt skadde. Då dei kom tilbake, var alle partar så nøgde som det gjekk an å vere - situasjonen gitt. Og noko bot blei aldri nemnt.

 

Dette er også ein måte å drive oppsyn på...

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke det er noen lov som forbyr det å skyte på løpende vilt.

 

Jeg tror kanskje jaktoppsynet her har vurdert denne situasjonen til å være litt "Cowboy" aktig og av denne grunn tatt affære.(Usikker bagrunn, total bom osv)

 

Noen er kapable til å ta slike skudd, men jeg tror dette er de færreste av jegerene og det er viktig i følge min mening at hver jeger er bevist sin egen begrensning slik at man ikke utsetter viltet for unødig fare og lidelser

 

Har selv skutt hjort i fart(joggetempo) , men dette var på ca 20 meters hold, og det skal da mye til for å bomme. jeg skøyt da jeg selv var sikker på at dette er noe jeg er kapabel til.

 

 

Angående skyting på løpende elg i sverige, har jeg en film som heter Svensk Elgjakt del 1 og del 2. I en av disse filmene skyter den svenske yrkesjegeren Thomas Ekberg etter en elg i full firsprang på ganske langt hold. i det han trekker av løper elgen ned i en dike slik at den får et stor kjøttsår i manken. Dette ser man senere da han får skutt den skadde elgen.

 

Jeg personlig ville aldrig ha skutt på løpende rein på 100 meter, og ville antakeligvis ha rapportert dette til jaktoppsynet dersom jeg hadde opplevd dette i villreinfjellet.

 

Jeg har selv blitt bøtelagt i villreinfjellet da jeg skyt stor simle for liten bukk :oops:

(fittbukk)

 

Nå er det avreise til reinsjakta om 12 timer og 19 minutter, hvor jeg planlegger å legge ned en bukk på ca. 50 meter, liggende med anlegg :mrgreen:

 

Skitt jakt til alle som drar til fjells i morgen

 

mvh

Sauerhansen

Link to comment
Share on other sites

Grunneier kan sette hvilke som helst regler han vil for jakta, bortsett fra som nevnt det som går på rasistiske etc årsaker. Men det oppstår en forskjell her. Dette er da en privatretslig avtale man forplikter seg til ved å kjøpe kortet. Derfor kan ikke eks SNO anmelde forholdet, men det må gå gjennom grunneier, såfremt denne myndighet gjennom annen skriftlig instruks er pålagt oppsynsmyndighet.

 

I fjellet er det mye vanskeligere å bedømme avstand og derav også fart og størrelse på et dyr enn en tilrettelagt hjorte/elgpost, og jeg mener derfor det er dårlig sammenlignbarhet. Selv om viltet kommer fort, er det ofte mulig å få det til å stoppe på lokk, hvis ikke får en heller holde igjen skuddet om man ikke føler seg helt sikker på at en behersker situasjonen, eller la noen andre ta den posten. Man skal aldri angre på et skudd som ikke har gått av - det skal være det første man lærer som jeger!

 

Løpende vilt på bane blir aldri ei holdbar sammenligning, man kan lære noe om hva man ikke skal gjøre, men aldri hvilke skudd man kan ta, så lenge det er ei skive som kommer i samme fart, på samme avstand og i jevn bane hver gang. Den situasjonen eksisterer ikke i skogen!!

Link to comment
Share on other sites

For noen år tilbake var jeg aktiv innen elgbaneskyting. Jeg trente mye, og konkurrerte en del. Allikevel var jeg langt ifra toppen, men en middels A-skytter.

Idag skyter jeg bare ett-tre stevner iåret, og deltar i B-klassen.

 

Det jeg lærte meg, var at uansett hvor mye en trente, så var det fort gjort å få en bom. Bommene kom mer sjelden etterhvert som man trente, men de ble aldri helt borte. Og når jeg reiste rundt på en del stevner i året, så la jeg også merke til at skytter i norgestoppen bommet iblandt. På nesten hvert stevne, så var det noen av favorittene som dro på seg en bom. 70 poeng med bom var ikke noe uvanlig resultat. Jeg tror det er svært få skyttere som igjennom en hel sesong ikke pådrar seg en eneste bom hverken på trening eller stevne. Å kunne garantere at ingen avfyrte skudd bommer på treffområdet på løpende elg.

Poenget med dette er at selv topp-skyttere ikke 100% kan garantere å treffe elg-skiva på løpende 100 meter. Det skal uflaks til at den ene bommen som kommer når man skyter mange skudd iåret kommer akkurat når man skyter på vilt, men muligheten er der.

 

I tillegg så vet vi at vilt ikke løper på skinner. De har en evne til å bestemme farten selv, og kan i tillegg både øke og minke farten akkurat når det passer dem. De kan bråstoppe, de kan tråkke ned i hull eller oppå tuer. Alt dette gjør skyting på vilt i fart betydelig vanskeligere enn på bane. I dette tilfellet vet vi også at treffområde på en villrein er betydelig mindre enn på elg, men avstanden i dette tilfellet var nesten like stor. Jeg mener i utgangspunktet at det var uforsvarlig å skyte i dette tilfellet. Skuddet jegeren forsøkte seg på her er utvilsomt ett meget vanskelig skudd. Men det er opplyst lite om hvor skytetrent jegeren var, hvilken stilling han skjøt ifra, hvor stor fart viltet hadde, hvor godt skytter var trent til å bedømme foranhold på aktuell avstand, om det var vind i området .... Men utifra ovenstående reflekteringer, så skal mye til for at jeg endrer mening.

 

Nå har ikke jeg sett noe sted at det er ulovlig å skyte på vilt mens det løper. Jeg tror ikke at dette pr. definisjon er ulovlig isolert sett.

Men at dette kommer under viltlovens §19. Oppsynets utsagn var kanskje uheldig. Mer riktig hadde det vært å referere til viltloven, og at man hadde risikert å påføre unødige lidelser. Med mindre mere opplysninger viser at skytteren behersket situasjonen, og at tekniske eller svært spesielle omstendigheter forårsaket bommen, mener jeg uansett at boten var på sin plass. Dette uansett om dyret ble truffet, skadeskutt eller ren bom.

 

Mvh Dagl

Link to comment
Share on other sites

[...]Og når jeg reiste rundt på en del stevner i året, så la jeg også merke til at skytter i norgestoppen bommet iblandt. På nesten hvert stevne, så var det noen av favorittene som dro på seg en bom. 70 poeng med bom var ikke noe uvanlig resultat. Jeg tror det er svært få skyttere som igjennom en hel sesong ikke pådrar seg en eneste bom hverken på trening eller stevne. [...]

 

Dette bekrefter vel det jeg skrev tidligere. En riktig god "løpende elg"-skytter vil bomme på en "løpende elg" litt sånn en skjelden gang. Og gjennomsnittsjegeren (30+5+1 jegeren) vil slite litt med "storviltprøven" litt sånn en skjelden gang. Altså vil ett skudd som det i førsteposten ikke være ulovlig for en godt trent "løpende elg"-skytter som vet hva han drievr med, selv om han bommer. Samtidig vil ett skudd i akkurat samme situasjon fra "30+5+1 jegeren" som ikke helt vet hva han driver med være ulovlig, selv om han treffer.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Når vi først diskuterer hva som er lovlig, med tanke på avstand så kommer eg trekkende med denne gamle tråden også.

No på sommeren med mykje ledig gang så passer denne tråden også :)

Forbudt å skyte på løpende rein!?

Nokon som har oppdateringer?

Har skytter vedtatt bota?

Hvilket villreinsområde var dette?

Artigste med denne tråden egentlig var att siste kommentaren var timer før jaktstart.

De fleste roer seg ned da :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...