Jump to content

Hva er lov?


jakobse1

Recommended Posts

Det er lov.

Det var en tråd her inne for en stund siden om akkurat det temaet. Og det var like før noen la seg ned for a grine seg til at du må hvære over 18 for å jakte med rifle.

Men etter loven er det helt uinteresangt hva du jakter med, det som er interesangt er hva du jakter.

 

 

Og hvor i helvete har folk det i fra at du må hvære over 18 for å jakte med rifle. bare lurer.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

§ 10. Personlige kvalifikasjoner for erverv av skytevåpen

 

Fysisk person kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler når han eller hun oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet, alder og behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, som er fastsatt i eller i medhold av våpenloven § 7 tredje og fjerde ledd, i forskrift 25. januar 1963 nr. 2 om ikrafttreden av og delegasjon etter lov om skytevåpen og ammunisjon del II punkt 1 og i forskriften her.

 

Dispensasjon fra kravet i våpenloven § 7 fjerde ledd om at søker skal være 18 år, kan gjøres for erverv av rifle eller hagle hvis søker er over 16 år og

a) i seks måneder har vært aktivt medlem av forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, og har anbefaling fra denne, eller

b) har bestått jegerprøve.

 

Salongrifle = Rifle.

Link to comment
Share on other sites

Kjell Olav: Spørsmålet var om vedkommende hadde lov til å jakte med, ikke erverve, rifle.

 

Da er det viltloven, med forskriften "utøvelse av jakt, fangst osv" som er riktig lovtekst.

 

"§ 5. Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst

 

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. "

Link to comment
Share on other sites

Hør etter nå, spørsmålet ditt er blitt besvart flere ganger allerede.

 

JA du kan jakte småvilt med salongrifle alene. Se Jibrags svar.

 

JA en utlånserklæring holder.

dette er HELT feil! før fylte 18 år har man verken låv å jakte alene med salong eller rifle. men sammen med en person kan du jakte med både rifle og salong det eneste som man kan jakte med alene før man fyller 18 er hagle!

 

 

til Jibrags: våpenloven og viltloven omhandler forskjellige ting når det gjellder aldersgrenser for jakt og aldersgrenser for våpen! og ta utgangspunkt i viltloven når deg gjelder aldersgrenser for våpen holder ikke!

 

å gi svar til unge jegere uten å sjekke gyldig lovverk er ikke noe bra! anbefaler unge jegere å ta kontakt med noen som faktisk kan gi rett svar istede for å høre på kammeret. her kommer folk med det de tror uten å sjekke det opp mot lover. å bruke våpen man ikke har lov å bruke blir man straffet for å da hjelper det lite å si man har hørt det var lov på kammeret.no

Link to comment
Share on other sites

Yes da var vi i gang i gjen.

For jeg har en Onkel som er medlem i NJFF og heimevernet, og har svart belte i DFS og han vet bedre en loven, derfor er det ikke lov å jakte med rifle hvis du er under 18 år.

Og hvis dere ikke tror meg legger jeg meg ned og griner.

Link to comment
Share on other sites

Hør etter nå, spørsmålet ditt er blitt besvart flere ganger allerede.

 

JA du kan jakte småvilt med salongrifle alene. Se Jibrags svar.

 

JA en utlånserklæring holder.

dette er HELT feil! før fylte 18 år har man verken låv å jakte alene med salong eller rifle.

 

Kom med dokumentasjon på dette, takk

Link to comment
Share on other sites

§ 5. Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst

 

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år.

0 Endret ved forskrift 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

 

Ifølge lovdata er det helt lovlig og jakte småvilt fra fylte 16 år, det står ingenting om at det ikke gjelder med rifle.

Link to comment
Share on other sites

dette er HELT feil! før fylte 18 år har man verken låv å jakte alene med salong eller rifle. men sammen med en person kan du jakte med både rifle og salong det eneste som man kan jakte med alene før man fyller 18 er hagle!

til Jibrags: våpenloven og viltloven omhandler forskjellige ting når det gjellder aldersgrenser for jakt og aldersgrenser for våpen! og ta utgangspunkt i viltloven når deg gjelder aldersgrenser for våpen holder ikke!

å gi svar til unge jegere uten å sjekke gyldig lovverk er ikke noe bra! anbefaler unge jegere å ta kontakt med noen som faktisk kan gi rett svar istede for å høre på kammeret. her kommer folk med det de tror uten å sjekke det opp mot lover. å bruke våpen man ikke har lov å bruke blir man straffet for å da hjelper det lite å si man har hørt det var lov på kammeret.no

Kanskje du kan være så vennlig å følge ditt eget råd, "tveraa"? Dvs., vise til den konkrete ordlyden i lov/forskrift som underbygger det du sier?

Link to comment
Share on other sites

Det går klart frem av forskriften at det er lov å jakte med rifle på småvilt alene fra man er 16år og har jegerprøve og betalt jegeravgiften.

 

Men hva med opplæringsjakt på storvilt? slik jeg tolker det trenger man ikke betale jegeravgift for dette. Dvs hvis man er 16år og skal jakte småvilt og være med på opplæringsjakt på storvilt, trenger man da bare betale den lave satsen?

 

§ 5. Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst

 

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år.

 

0 Endret ved forskrift 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006).

 

§ 6. Opplæring i jakt og fangst

 

Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende:

 

a) har samtykke fra foreldre eller foresatte og

b) er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Tilsynspersonen skal også ha tillatelse fra rettighetshaver. Den som har tilsynet skal ha mulighet til å kontrollere og instruere vedkommende.

 

Den som har fylt 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt med våpen i opplæringsøyemed når vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylt, jf. dog lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 29. Det stilles i tillegg krav om bestått jegerprøve og skyteprøve for storviltjegere.

 

§ 7. Fritak for jegeravgift

 

Den som med hjemmel i § 6 er under opplæring i jakt eller fangst er fritatt for å betale jegeravgift.

 

Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad frita for betaling av jegeravgift i enkelte særlige tilfeller for å ivareta et allmennyttig formål.

Link to comment
Share on other sites

Kanskje jegerprøven burde hatt litt mer fokus på hierarkiet i lovsystemet?

 

Jegerprøveeksamen burde hatt et obligatorisk spm omtrent som dette;" 50 jegerprøveinstruktører slår fast at noe er lov, grunneier sier du får lov og faren din som har jaktet i 30 år og jobber i viltnemnda sier du får lov. I loven står det noe annet. Hvem bør du forholde deg til?"

 

Svares det feil på dette stryker man. Sorry hvis dette innlegget virker ot, men sånn disse trådene utvikler seg føles den ganske on.

Link to comment
Share on other sites

Unnskyld meg, men Omfg, jeg er så: -------------------------------------------- lei akkurat dette temaet, og dette bør virkelig legges ut i en svæær nyhet midt på forsiden!

Og til "tveraa"; Du skyter deg selv rett i ballene når du sier at man ikke burde påstå diverse saker og ting uten å vise til lovverket, og det vil jeg si er nøyaktig det du gjør :lol:

Det du sier er ganske riv ruskende gæli, som endel over meg har slått fast her (jadda, kanskje ikke nødvendig å på si noe som er sagt, men må få ut litt irritasjon..)

 

Så nå håper jeg, men frykter at jeg tar feil, at vi har slått fast at man kan jakte småvilt med hva man vil av lovlige våpen fra fylte 16år, IKKE 18 :!:

Link to comment
Share on other sites

hold deg unna Helgeland politidistrikt da. har selv blitt stoppet og fått hørt at man må være fyllt 18 for å kunne jakte alene med rifle. fikk høre at man verken kan jakte på småvilt eller storvilt uten oppsyn.

ble stoppet som 17åring i Alstahaug komune.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...